bank soalan ekonomi asas k2 soalan 2

of 8 /8
BANK SOALAN KERTAS 2 SOALAN 2 SOALAN 2 [SET 1] 2 (a) Jelaskan konsep permintaan. [4 markah] (b) Rajah menunjukkan keluk penawaran bagi barang X. Terangkan perbezaan antara pergerakan dari titik A ke B dengan pergerakan dari titik A ke titik C [ 6 markah] (c) Terangkan tiga faktor yang mempengaruhi penawaran. [6 markah] (d) Jadual menunjukkan fungsi pengeluaran jangka pendek sebuah firma. Bilangan Buruh (Orang) Jumlah Keluaran (Unit) Keluaran Purata (Unit) Keluaran Sut (Unit) 0 0 - - 1 10 10 10 2 22 11 c 3 36 12 14 4 a 12.25 13 5 54 10.8 5 6 58 b 4 7 58 8.29 0 8 54 6.75 - 4 (i) Hitungkan nilai a, b,dan c [3 markah] (ii) Jelaskan hubungan buruh dengan keluaran purata dan keluaran sut. [6 markah] Panel Perunding Mata Pelajaran EA 1 3757/2

Author: uma-devi-verma

Post on 25-Dec-2015

56 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ea

TRANSCRIPT

BANK SOALAN KERTAS 2SOALAN 2

SOALAN 2 [SET 1]

2(a)Jelaskan konsep permintaan.[4 markah](b)Rajah menunjukkan keluk penawaran bagi barang X.

Terangkan perbezaan antara pergerakan dari titik A ke B dengan pergerakandari titik A ke titik C [ 6 markah]

(c)Terangkan tiga faktor yang mempengaruhi penawaran.[6 markah](d)Jadual menunjukkan fungsi pengeluaran jangka pendek sebuah firma.

Bilangan Buruh(Orang)Jumlah Keluaran(Unit)Keluaran Purata(Unit)Keluaran Sut (Unit)

00--

1101010

22211c

3361214

4a12.2513

55410.85

658b4

7588.290

8546.75- 4

(i)Hitungkan nilai a, b,dan c[3 markah]

(ii)Jelaskan hubungan buruh dengan keluaran purata dan keluaran sut.[6 markah]

SOALAN 2 [SET 2]

2(a)Gambar menunjukkan dua orang sahabat yang sedang berbual.(i) Kenal pasti unit ekonomi dalam gambar di atas.[1 markah](ii)Terangkan dua peranan unit ekonomi dalam gambar tersebut. [4 markah]

(b)Rajah menunjukkan keluk permintaan terhadap suatu barang.

P0 0 Q0 Q1Kuantiti (unit)D0D1D0D1Harga (RM)

Jelaskan tiga faktor yang menyebabkan berlaku peralihan keluk permintaan dari D0D0 ke D1D1? [ 4 markah ]

(c)Jadual di bawah menunjukkan nilai pekali keanjalan harga permintaan bagi tiga jenis barang.

Jenis BarangPeratus perubahan hargaPeratus perubahan kuantiti

A3060

B5030

C4040

(i) Berapakah nilai keanjalan harga permintaan bagi setiap barang tersebut. [ 3 markah ]

(ii) Terangkan strategi yang boleh diambil oleh pengeluar untuk memaksimumkan keuntungan bagi :(a) Barang A[ 2 markah ](b) Barang B[ 2 markah ]

(d)Jadual di bawah menunjukkan fungsi pengeluaran jangka pendek Firma CEQ.

Buruh (Unit)Jumlah keluran (Unit)Keluaran Purata (Unit)Keluaran Sut (Unit)

000-

1101010

2402030

3903050

41283238

51503022

6150250

714020-10

Jelaskan hubungan antara buruh dengan keluaran purata dan keluaran sut seperti berikut:(a) Buruh 0 3 orang[ 3 m](b) Buruh 3 4 orang[ 3 m ]( c) Buruh 4 7 orang[ 3 m ]

SOALAN 2 [SET 3]

a)Jadual menunjukkan permintaan terhadap suatu barang.Harga (RM)Kuantiti (Unit)

234604020

(i) Dengan menggunakan kertas graf, lukis keluk permintaan barang tersebut.(Gunakan skala 2 cm : 1 unit pada paksi harga dan 2cm : 20 unit pada paksi kuantiti. [4m]

(ii) Jelaskan pembentukan keluk permintaan di atas.[6 markah]

b) Terangkan tiga faktor yang mempengaruhi permintaan.[6 markah]

(c) (i) Berikan definisi firma (1 markah)(ii)Perbualan berikut berlaku antara pengurus dan pekerja-pekerjanya di sebuah firma.

Bagi meningkatkan pengeluaran firma, kita menghadapi masalah kenaikan kos pengeluaran.

Tuan, saya cadangkan agar firma mengurangkan penawaran barangan untuk mengatasi masalah tersebut.Terangkan faktor- faktor lain yang mempengaruhi penawaran firma tersebut(6 markah)(d) Jadual 2 menunjukkan harga dan kuantiti barang X yang ditawarkan.Harga (RM)Kuantiti yang ditawarkan (unit)

1020

1230

1435

Jadual 2Hitungkan keanjalan harga penawaran jika:(i) Harga meningkat daripada RM10 kepada RM12. (2 markah)(ii) Harga jatuh daripada RM14 kepada RM10. (2 markah)

SOALAN 2 [SET 4]

(a)Maklumat berikut merupakan senarai pendapatan dan perbelanjaan bagi Encik James Iman pada bulan Mac.

Pendapatan bulananRMGaji2000Elaun perumahan250Dividen 250PerbelanjaanSewa rumah600Ansuran kereta 600Bil air dan elektrik120Perubatan 90Makanan560Wang saku250Akhbar dan majalah120KWSP160Cukai pendapatan100

Berdasarkan maklumat di atas,

(i)hitungkan pendapatan boleh guna Encik James Iman [5 markah]

(ii)sediakan anggaran belanjawan peribadi Encik James Iman. [5 markah]

(b)Jelaskan empat kepentingan belanjawan peribadi kepada seseorang individu. [ 4 markah] Jadual di bawah menunjukkan kos pengeluaran Firma A dalam pengeluaran songket. Kuantiti(unit)Kos Tetap(RM)Jumlah Kos(RM)Kos Purata(RM)Kos Sut(RM)

01234200200200200200A250BC940-250240230235-D230210E

(c) (i) Lengkapkan jadual di atas. [5 markah] (ii) Jelaskan hubungan tingkat keluaran dengan kos sut [3 markah](d)Jadual dibawah menunjukkan hubungan antara harga Barang A dengan permintaan terhadap barang B dan barang C

Harga barang APermintaan barang BPermintaan barang C

JatuhBerkurangBertambah

Dengan menggunakan contoh yang sesuai, terangkan hubungan antarai) Barang A dengan barang B [ 2 markah ]ii) Barang A dengan barang C [2 markah ]

KERTAS SOALAN TAMATPanel Perunding Mata Pelajaran EA 1 3757/2