asas asas islam

Download Asas Asas Islam

Post on 26-Sep-2015

261 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Islam

TRANSCRIPT

 • Asas-asas Kefahaman Islam

  Bahan ini adalah untuk mereka yang ingin memahami Islam secara menyeluruh

 • PengenalanKembalikan masyarakat kepada aqidah yang sah, konsep dan ajaran islam yang sebenarnya.Jadi syarah kepada rukun baiah pertama: al-Fahmu.Rukun baiah 10: faham, ikhlas, amal, jihad, pengorbanan, taat, tajarrud, ukhuwah dan thiqah.

 • ISI KANDUNGAN USUL 2020 dasar pegangan hidup dalam hubungan makhluk makhluk khaliq.Isi kandungannya:Islam sebagai agama syumul & umum.Quraan & Sunnah sumber hukumIman, ibadah, mujahadah, karamah, kassyaf dan ilham.

 • SambunganKaedah berpegang dengan pendapat imam dan persoalan ibadah.Kaedah menerima @ menolak pendapat seseorang, termasuk para salaf dan nabi.Pendirian mereka yang belum sampai peringkat tarjih dan ijtihad.Sikap mendepani masalah khilaf

 • sambunganBincang perkara yang natijahkan amal.Pendirian terhadap ayat-ayat mutasyabihat.Pendirian terhadap persoalan bid`ah.Pendirian terhadap bid`ah tambah dan tinggal.Sikap terhadap para solihin dan wali Allah.Ziarah kubur dan hukum berkaitan

 • sambunganDoa dan tawasulKaedah berpegang dengan `urf.Aqidah, amal hati dan amal zahir.Islam bebaskan akal, galakkan berfikir.Hakikat `aqliyah tidak bercanggah dengan hakikat syr`iyah.Mengkafirkan sesama mukmin.

 • ASAS PERTAMA Dua ciri Islam: umum dan syumul.Maksud umum: sesuai untuk semua tempat, masa dan orang.Semua tempat: tiada tempat tidak sesuai dengan ajaran islam.Semua masa: tiada zaman yang tidak sesuai dengan ajaran isam.Semua orang: tiada manusia yang tidak sesuai dengan ajaran islam.

 • Dalam Islam ada ajaran berkaitan:-Negara, tanah air dan ummahPerjelas hubungan individu => individu => masyarakat => masyarakat => sistem => negaraNegara Islam negara fikrah, bukan asabiyahKonsep warga dan ummahAkhlak, kekuatan, rahmat, keadilanPengetahuan, undang2, ilmu, kehakimanKebendaan, usaha, kekayaanJihad, dakwah, tentera, fikrahAkidah yang betul, ibadat yang sah

 • Sedikit mengenai akidah :-Pengertian akidahIntipati akidah IslamRububiyahUluhiyahHakimiyahManusia rububiyah dan uluhiyahMenolak hakimiyah AllahTerima 3 sifat di atas, terima semua sifat 20Akidah => iman => IslamIslam ijbari, ikhtiyari

 • Persoalan qadar dan qada Allah :-

  Qada dan qadar dari AllahQadar ilmu Allah sesuatu yang akan berkal katas hambanya. Qada ketentuan Allah yang berlaku keatas hamba sejajar dengan qadar Allah.Percaya qada qadar bererti percaya apa yang berlaku adalah kehendak Allah.Manusia ada ikhtiar, dia bertanggungjawab atas pilihannya.Qada qadar tidak boleh dijadikan alasan buat maksiat atau tinggalkan wajib.

 • Persoalan IbadatDalam islam ada berbagai bentuk ibadah.Ibadat hati: cinta, takut,tawakkal kepada Allah dan lainnya. Ibadat zahir: solat, puasa, zakat dan lainnya.Perbuatan dianggap ibadat dengan 4 syarat:Dilakukan muslimPerkara dilakukan diterima syarakMengikut peraturan syarakIkhlas kerana Allah

 • ASAS KE DUA sumber hukumQuran & Sunnah sumber hukum dan semua ajaran Islam.Quran: lafaz dan makna dari Allah, Sunnah:makna dari Allah lafaz dari Rasulullah saw.Quran dan Sunnah wahyu Allah

 • Huraian Quraan dan Sunnah difahami menerusi nas dengan memahami Bahasa Arab.Memahami nas bawa kepada istimbat hukumMemahami nas perlu rujuk penulisan ulamak tafsir dan hadis.Ulamak hadis telah kumpulkan hadis dalam Sunnah Sittah, buat penilaian keatas hadis, syarahkan, istimbatkan hukum, kategorikan hads.Paling soheh ialah Soheh al-Bukhari.

 • Sumber IjtihadiyahSelain QS ada sumber ijtihadiyah bagi kes-kes tidak disebut dalam QS.Wasilah ijtihad: qiyas, istislah, istihsan, istishab, al-`urf, sad al-zari`ah dll, tidak disepakati.Hukum sabit melalui QS tidak boleh ditolak, Hukum sabit melalui ijtihad boleh terima dan boleh tolak.

 • ASAS KE TIGAperjelaskan isu perkara luar biasaPersoalan iman dan kejadian2 luarbiasa: ilham, firasat, kassyaf, karamah, mu`jizat, sihir, istidraj dan ma`unah.Iman: Iman hakiki natijahkan amal, mudahkan ibadat, ada kesan duniawi:Kemanisan iman, tandanya cintakan ibadatDapat ilham dan lintasan-lintasan hatiKassyaf.

 • Kejadian-kejadian luar biasaIlham, firasat, kassyaf, karamah berlaku kepada orang2 soleh, ma`unah berlaku kepada siapa sahaja, istidraj ujian Allah, semuanya boleh berlaku, tetapi tidak boleh jadi sumber hukum.Sihir berlaku kepada orang fasiq.Mukjizat berlaku kepada para nabi dan rasulSihir boleh dipelajari, yang lain tidak.

 • ASAS KE EMPATcuba selesaikan isu jampiPersoalan jampi, mentera, usaha dan ikhtiar.Mukmin diminta cari sebab untuk dapatkan akibat.Sebab ada dua: zahir ; daya usaha manusia dan batin; doa. Kedua-duanya ikhtiar.Berikhtiar sifat semulajadi manusia.Antara sebab batin jampi. Jampi ayat Quraan dan yang mathur boleh, yang syirik tidak boleh.Termasuklah nujum, tilik, tenung, dakwa tahu perkara ghaib. Perlu dihapuskan.

 • ASAS KE LIMAbetulkan sikap terhadap pemimpin dan ibadat mutlakSikap terhadap pendapat imam/pemimpin.Pendapat ijtihadiyah seseorang diterima jika tidak mencanggahi syarakIjtihad dinilai berasaskan nas syarak.Sikap dalam melakukan ibadat2 mutlak.Ibadat dilakukan kerana taabud kepada Allah, tidak bergantung kepada hikmat.Kes muamalat ambilkira maqasid syarakMaqasid syarak

 • ASAS KE ENAMperbetul sikap menerima pendapat seseorangPendapat semua orang, termasuk para salaf boleh diterima atau ditolak, kecuali Rasulu-llah, mesti terima semua, Bainda maksum.Apa yang diterima dari para salaf boleh diterimapakai sekiranya tidak bercanggah dengan nas syarak: QS.Salaf berijtihad, betul dapat dua pahala, salah dapat satu pahala.Sahabat ada keistimewaan sendiri sebagai sahabat Rasulullah saw.Khilaf sahabt mesti dilihat sebagai berbeza ijtihad.

 • ASAS KE TUJUHperbetul sikap mendepani hukum fiqhSetiap muslim perlu tahu dalil hukum fiqh yang dipegangnya.Jika belum capai tahap tarjih dalil beliau perlu bertaqlid mazhab atau bertanya yang tahu. Membaca dan bertanya dikira taqlid.Muslim perlu pertingkat ilmu keperingkat nazar dan ijtihad.Yang wajib bagi muslim mengikut nas QS.jika hadis itu soheh itulah mazhabkujika kamu temui hadis soheh kesampingkan pendapatku ketepi dinding

 • ASAS KE LAPANjelaskan pendirian hadapi masalah khilafiyahKhilaf perkara tabi`ie.Khilaf boleh berlaku dalam perkara furu` sahaja, bukan usul.Khilaf tidak boleh jadi sebab perpecahan.Banyak sebab berlaku khilaf: tak sama IQ, banyak sedikit nas diterima, tolak atau terima nas tertentu, persekitaran, perbezaan taraf hidup, budaya, adat resam dan pengalaman seseorang.

 • Kesimpulan sikap depani masalah khilafiyahKhilaf perkara tabi`ie, tidak jadi sebab perpecahn.Tak usah minat masalah khilafiyah, kalau berlaku jangan hairan.Khilaf tidak jadi hujjah keatas syarak, yang benar ialah yang benar pada syarak, yang salah ialah yang salah pada syarak, yang berijtihad tetap dapat pahala.Islam galakkan peningkatan ilmu & penyelidikan.Tiada taasub mencari kebenaran.Khilaf jangan jadi sebab permusuhan.

 • ASAS KE SEMBILANhurai isu membincangkan masalah dan membandingkan sahabatMemperinci perbincangan sesuatu masalah. Islam larang perinci bincang masalah tidak natijahkan amal.Bincang perkara begini dikira takalluf, Banna nasihat tidak bincang masalah seperti iniMasalah fiqh masih andaianAyat-ayat belum terbukti secara ilmiyah & saintifikPokok khuldi, sahabat Sulaiman bawa istana Balqis dll.Banding-bandingkan keistimewaan sahabatYakin mereka yang terbaik dikalangan ummat Muhammad.

 • sambungan.Sebahagian mereka lebih istimewa dari yang lain.Yang berkorban sebelum fath Makkah lebih istimewa dari yang lain.Yang hadir perang Badar ada keistimewaan tersendiri.Kita beri wala kepada khilafa rasyidin.Mereka antara 10 dijamin masuk syurga.Tidak boleh simpan rasa benci terhadap mereka.Benci mereka tanda hati berpenyakit.

 • ASAS KE SEPULUHBetulkan sikap terhadap ayat mutasyabihatAyat mutasyabihat ayat sebutkan sifat Allah yang sama dengan sifat makhlukMengenal Allah persoalan paling pentingMesti mempercayai ayat dan hadis yang nyatakan sifat mutasyabihat tanpa melakukan takwil dan tafsirTidak turut campuri khilaf mengenainyaIntipati persoalan aqidah ialah mempercayai rububiyah, uluhuyah dan hakimiyah AllahMaksud rububiyah, uluhiyah dan hakimiyah

 • sambungan asas ke10Menolak hakimiyah Allah terdedah kepada:Murtad jika tolak kerana yakin yang lain dari hukum Allah lebih baik dari hukum AllahMurtad jika tolak kerana yakin yang lain dari hukum Allah sama sahaja dengan hkum AllahMaksiat jika yakin hukum Allah lebih baik tetapi tolak kerana kepentinganWajib terima semua ayat mutasabihat dengan segala maksudnya yang zahirTidak samakan sifat Allah dengan sifat makhluk

 • sambungan asas ke10.Sama nama sifat Allah dan makhluk tidak bawa maksud samaTidak samakan zat Allah dengan zat makhlukTiada keperluan mentakwil sifat mutasyabihatPentakwilan bukan amalan golongan salaf

 • ASAS KESEBELASPERBETUL SIKAP TERHADAP PERKARA BID`AHBid`ah berlaku dengan menambah atau mengurangkan ajaran Islam, dianggap hasanah atau tidakBid`ah mesti dibenterasMembenteras bid`ah jangan sampai membawa perkara lebih buruk dari bid`ah ituBid`ah: mengada-adakan sesuatu yang tidak ada dalam IslamMenambah yang tidak adaMengurangkan yang adaBid`ah kekal tidak melakukan perkara sunat

 • sambungan asas ke11Semua bid`ah sesat dan masuk neraka Mengada-adakan sesuatu ditolak Pendirian terhadap perkara bid`ahMesti bertindak membenteras bid`ahMembenteras bid`ah tidak membawa kepada keburukan lebih besar dari keburukan bid`ah ituMembenteras bid`ah dengan penuh bijaksanaTerutama bid`ah yang telah membudaya dalam masyarakat

 • ASAS KE DUABELASPENJELASAN LANJUT PERKARA BID`AHPerjelaskan bebtuk-bentuk bid`ah lainBid`ah menmb

Recommended

View more >