ako vymeniť predné stierače na fiat doblo cargo – návod na

Click here to load reader

Post on 01-Mar-2022

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Ako vymeni predné stierae na Fiat Doblo Cargo – návod na výmenuCargo – návod na výmenu
CLUB.AUTODOC.SK 1–7
Tento proces výmeny môete poui pre model: FIAT Ducato II Bus (230) 1.9 TD Panorama/Combinato, FIAT Ducato II Bus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato, FIAT Ducato II Bus (230) 2.0 Panorama/Combinato, FIAT Ducato II Bus (230) 2.5 D Combinato, FIAT Ducato II Bus (230) 1.9 TD Combinato, FIAT Ducato II Bus (230) 1.9 D Combinato, FIAT Ducato II Van (230L) 2.5 TDI, FIAT Ducato II Van (230L) 1.9 D, FIAT Ducato II Van (230L) 2.5 D, FIAT Ducato II Van (230L) 2.0, FIAT Ducato II Bus (230) 2.8 TDI, FIAT Ducato II Van (230L) 2.8 TDI, FIAT Ducato II Van (230L) 1.9 TD CAT, FIAT Ducato II Valník/Podvozok (230) 2.5 D, FIAT Ducato II Bus (230) 2.8 D, (+ 86)
Postup sa môe mierne meni poda dizajnu auta.
Dôleité!
1 Pripravte si nové stierae.
2 ahajte rameno od skla, a dokým to alej nepôjde.
CLUB.AUTODOC.SK 2–6
Vdy vymieajte lišty predných stieraov spolu. Zaruí to úinné a jednotné istenie elného skla.
Nepomýte si lišty stieraov pre stranu vodia a pre stranu spolujazdca.
Proces výmeny líšt oboch stieraov je rovnaký.
Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.
Výmena: stieraov – Fiat Doblo Cargo. Tip od odborníkov z AUTODOC:
4 Nainštalujte nové lišty stieraov a opatrne zatlate rameno stieraa smerom nadol ku sklu.
CLUB.AUTODOC.SK 3–6
Pri výmene lišty stieraa dajte pozor, aby pruinou napnuté rameno stieraa nenarazilo do skla.
Lištu stieraa nechytajte na gumenej strane, aby sa predišlo poškodeniu grafitového náteru.
Uistite sa, e gumika stieraa je vhodne umiestnená na skle po celej jej dke.
Výmena: stieraov – Fiat Doblo Cargo. Tip od odborníkov z AUTODOC:
Výmena: stieraov – Fiat Doblo Cargo. Tip od AUTODOC:
5 Zapnite zapaovanie.
6 Po inštalácii skontrolujte prácu stieraov. Lišty by sa o seba navzájom nemali trie ani dotýka sa tesnenia elného skla.
ZOBRAZI VIAC TUTORIÁLOV
CLUB.AUTODOC.SK 4–6
OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO
KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FIAT
STIERAE: ŠIROKÝ VÝBER
CLUB.AUTODOC.SK 5–6
STIERAE PRE FIAT: KÚPI TERAZ
STIERAE PRE FIAT DOBLO CARGO: NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY
Dokument obsahuje iba všeobecné odporúania, ktoré pre vás môu by uitoné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho pouitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.
AUTODOC neberie zodpovednos za iadne moné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je moné ich zameni s radami od odborníkov.
AUTODOC neberie zodpovednos za nesprávne alebo rizikové pouívanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúa by pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodriava všetky bezpenostné pravidlá. Pamätajte si: pouívanie dielov nízkej kvality nezaruí vášmu autu dostatonú mieru bezpenosti na cestách.
© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spolonos AUTODOC GmbH.
CLUB.AUTODOC.SK 6–6