ADTEC Pre No.23 July 09

Download ADTEC Pre No.23 July 09

Post on 03-Nov-2014

5 views

Category:

Business

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. LAPORAN KEMAJUAN PROJEK NO.23JULAI 2009PROJEK ADTEC TAIPINGPEMILIKKEMENTERIAN SUMBER MANUSIA PEGARAH PROJEK JABATAN KERJA RAYA MALAYSIAKONTRAKTOR R&amp;BKAMALBINA SDN. BHD </li></ul><p> 2. LOKASI PROJEKADTEC TAIPING 3. AS RAMA PEREMPUANAS RAMA LELAKIDEWANMAKANGARAJ M&amp;EKENDERAANPLANT ROOM 2KELAS F TNBKUARTERSKOMPOS ITPLAS TIKS ERAMIKS UB B , C, C&amp;DS TATIONS URAU KELAS G BENGKEL TEK. MAKLUMATMIKRO ELEKTRONIK &amp; JAMIN KUALITI M&amp;EPLANT ROOM BANGUNAN1PENTADBIRAN PUS AT S UMBERKAFETERIA LOBI UTAMADEWAN BES AR DEWAN KULIAH PELAN TAPAK ADTEC TAIPING 4. KEMAJUAN KERJA FIZIKALTARIKH LAPORAN : 10 JULAI 2009JADUAL : 95.18 % SEBENAR : 95.42 % KESELURUHAN : 0.24 % 5. KEMAJUAN KERJA KEWANGANTARIKH LAPORAN : 10 JULAI 2009JADUAL : 94.99 % SEBENAR : 94.97 % KESELURUHAN : -0.02 % 6. Graf Kemajuan Kerja Fizikal Sehingga 10/7/2009 (EOT 1) 100.00% Ke m. Fiz ikal90.00 Se be nar 95.42% 80.00% Ke m. Fiz ikal70.00 Jadual EO T 95.18% 60.00 Peratus %50.00 40.00 30.00 %Ke . Fizikal Ja mdual Asal %Ke . Fizikal Se nar mbe20.00%Ke . Fizikal Ja mdual EOT NO.1 10.000.00 16- 05- 25- 06- 24- 07- 20- 08- 13- 09- 18-10- 09- 11- 05- 12- 12- 01- 21-02- 27- 03- 15-04- 29- 05- 08-07- 15-07- 22- 08- 19- 09- 28- 10- 04- 12- 08- 01- 12- 02- 11-03- 15- 04- 16- 05- 12- 06- 10-07- 13-08- 14-11-080707070707 0707070808 0808 08 0808 080808080909 0909090909 09 %Kem. Fizikal Jadual Asal0.000.481.042.564.196.12 7.709.98 13.53 18.44 20.8223.34 26.0929.0630.7633.81 36.84 41.3243.0047.08 60.55 70.88 84.2299.14 100.00 %Kem. Fizikal Sebenar0.002.595.287.569.30 11.64 13.1215.62 18.74 22.53 26.7329.56 32.4035.7137.0941.47 45.77 46.7450.8955.19 58.46 67.03 68.0373.45 80.28 87.59 95.42 %Kem. Fizikal Jadual EOT NO.10.002.595.287.569.30 11.64 13.1215.62 18.74 22.53 26.7329.56 32.4035.7137.0941.47 45.77 46.7450.8955.19 58.46 67.03 68.0373.45 79.69 85.16 95.18100.00Bulan 7. KEMAJUAN KERJA FIZIKAL - DEWAN BESAR BANGUNANMONTHPLANNED ACTUALAHEAD / DELAYJUN 0994.21% 96.74%2.53% JULAI 09 98.28% 99.36%1.08% ELECTRICALPLANNEDACTUAL MECHANICAL PLANNED ACTUALWIRING100.00%100.00%AIR COND98.46% 100.00% SUBMAIN CABLE 100.00%100.00%FIRE FIGHTING 92.70% 100.00% DB100.00%100.00%KITCHEN EQUIP. NANA LUMINAIRE 100.00%100.00%LPG INSTALL. NANA MAIN S/BOARD100.00%100.00%COMPRES. AIR NANA LPS NA NA DUST CONTROL NANA PA100.00%93.51% PROCESSNANA COOLING SMATV 100.00%99.29% CCTVNA NA ICT 100.00%99.25% 8. DEWAN BESAR 9. DEWAN BESAR 10. KEMAJUAN KERJA FIZIKAL LOBI BANGUNANMONTHPLANNED ACTUALAHEAD / DELAY JUN 09 99.68% 99.72%0.04% JULAI 09 99.95% 100.00% 0.05% ELECTRICALPLANNEDACTUAL MECHANICAL PLANNED ACTUALWIRING98.80% 100.00%AIR COND NA NA SUBMAIN CABLE 97.69% 100.00%FIRE FIGHTINGNA NA DB75.00% 100.00%KITCHEN EQUIP. NA NA LUMINAIRE 94.22% 100.00%LPG INSTALL. NA NA MAIN S/BOARDNA NA COMPRES. AIR NA NA LPS NA NA DUST CONTROL NA NA PANA NA PROCESSNA NA COOLING SMATV NA NA CCTV100.00%98.70% ICT NA NA 11. LOBI UTAMA 12. KEMAJUAN KERJA FIZIKAL DEWAN KULIAH UTAMA BANGUNANMONTHPLANNED ACTUALAHEAD / DELAYJUN 0998.54% 98.19%-0.35% JULAI 09 99.93% 99.94%0.01% ELECTRICALPLANNEDACTUAL MECHANICAL PLANNEDACTUALWIRING100.00%100.00%AIR COND 100.00%100.00% SUBMAIN CABLE 100.00%100.00%FIRE FIGHTING 90.81%100.00% DB75.00% 100.00%KITCHEN EQUIP. NA NA LUMINAIRE 99.82% 100.00%LPG INSTALL. NA NA MAIN S/BOARD75.00% 100.00%COMPRES. AIR NA NA LPS 98.84% 98.00% DUST CONTROL NA NA PA84.88% 93.10% PROCESSNA NA COOLING SMATV NA NA CCTVNA NA ICT 90.38% 99.00% 13. DEWAN KULIAH UTAMA 14. KEMAJUAN KERJA FIZIKAL PUSAT SUMBER/PERPUSTAKAAN BANGUNANMONTHPLANNED ACTUALAHEAD / DELAY JUN 09 97.50% 98.54%1.04% JULAI 09 99.42% 99.83%0.42% ELECTRICALPLANNEDACTUAL MECHANICAL PLANNED ACTUALWIRING98.77% 100.00%AIR COND98.33% 100.00% SUBMAIN CABLE 96.40% 100.00%FIRE FIGHTING 84.79% 100.00% DB85.00% 100.00%KITCHEN EQUIP. NANA LUMINAIRE 100.00%100.00%LPG INSTALL. NANA MAIN S/BOARD85.00% 100.00%COMPRES. AIR NANA LPS 93.29% 98.29% DUST CONTROL NANA PA91.27% 94.22% PROCESSNANA COOLING SMATV 100.00%99.63% CCTVNA NA ICT 28.81% 81.00% 15. PUSAT SUMBER / PERPUSTAKAAN 16. KEMAJUAN KERJA FIZIKAL PENTADBIRAN &amp; BANGUNAN PENGURUSAN SUMBERMONTHPLANNED ACTUALAHEAD / DELAYJUN 0996.42% 96.51%0.09% JULAI 09 99.37% 99.66%0.29% ELECTRICALPLANNEDACTUAL MECHANICAL PLANNED ACTUALWIRING100.00%99.00% AIR COND95.34% 100.00% SUBMAIN CABLE 100.00%100.00%FIRE FIGHTING 92.57% 87.38% DB85.00% 100.00%KITCHEN EQUIP. NANA LUMINAIRE 96.42% 98.00% LPG INSTALL. NANA MAIN S/BOARD75.00% 100.00%COMPRES. AIR NANA LPS 87.80% 96.95% DUST CONTROL NANA PA21.28% 91.07% PROCESSNANA COOLING SMATV 100.00%99.57% CCTV100.00%99.90% ICT 78.44% 92.00% 17. BANGUNAN PENTADBIRAN &amp; PENGURUSAN SUMBER 18. KEMAJUAN KERJA FIZIKAL - KAFETARIA BANGUNANMONTH PLANNEDACTUALAHEAD / DELAYJUN 09 99.58%99.23%-0.35% JULAI 09100.00% 99.85%-0.15% ELECTRICAL PLANNED ACTUAL MECHANICAL PLANNEDACTUALWIRING 100.00% 100.00%AIR COND 100.00%100.00% SUBMAIN CABLE100.00% 100.00%FIRE FIGHTING 78.00%100.00% DB 100.00% 100.00%KITCHEN EQUIP.83.70%92.00% LUMINAIRE100.00% 100.00%LPG INSTALL.82.56%90.00% MAIN S/BOARD NANA COMPRES. AIR NA NA LPS100.00% 93.78% DUST CONTROL NA NA PA 100.00% 92.30% PROCESSNA NA COOLING SMATV100.00% 99.43% CCTV NANA ICT 0.00%100.00% 19. KAFETERIA 20. KEMAJUAN KERJA FIZIKAL BENGKEL TEKNOLOGI BANGUNANMAKLUMATMONTH PLANNEDACTUALAHEAD / DELAYJUN 09 98.05%98.01%-0.05% JULAI 0999.85%99.70%-0.15% ELECTRICALPLANNED ACTUALMECHANICAL PLANNEDACTUALWIRING100.00 %100.00 %AIR COND94.61%100.00% SUBMAIN CABLE 100.00 %100.00% FIRE FIGHTING 83.25%100.00% DB100.00 %100.00% KITCHEN EQUIP. NA NA LUMINAIRE 100.00 %100.00% LPG INSTALL. NA NA MAIN S/BOARD75.00%100.00% COMPRES. AIR NA NA LPS 100.00% 98.22%DUST CONTROL NA NA PA100.00% 95.30%PROCESSNA NA COOLING SMATV 100.00% 99.79% CCTV100.00% 99.30% ICT 89.88%82.28% 21. BENGKEL TEKNOLOGI MAKLUMAT 22. KEMAJUAN KERJA FIZIKAL BENGKEL KEJ. BAHAN BANGUNANTERMAJU (PLASTIK)MONTHPLANNED ACTUALAHEAD / DELAYJUN 0998.42% 98.30%-0.12% JULAI 09 99.99% 99.61%-0.38% ELECTRICALPLANNEDACTUAL MECHANICAL PLANNEDACTUALWIRING100.00%100.00%AIR COND98.20%100.00% SUBMAIN CABLE 100.00%100.00%FIRE FIGHTING 90.15%100.00% DB75.00% 100.00%KITCHEN EQUIP. NA NA LUMINAIRE 100.00%100.00%LPG INSTALL. NA NA MAIN S/BOARD75.00% 95.00% COMPRES. AIR93.26%95.00% LPS 100.00%98.22% DUST CONTROL NA NA PA98.80% 95.87% PROCESS 91.12%39.45% COOLING SMATV 76.76% 98.87% CCTV100.00%99.32% ICT 97.03% 81.86% 23. BENGKEL KEJ. BAHAN TERMAJU (PLASTIK) 24. KEMAJUAN KERJA FIZIKAL BENGKEL KEJ. BAHAN BANGUNAN TERMAJU (KOMPOSIT)MONTHPLANNED ACTUALAHEAD / DELAYJUN 0998.46% 98.41%-0.05% JULAI 09 99.87% 99.64%-0.23% ELECTRICALPLANNEDACTUAL MECHANICAL PLANNEDACTUALWIRING100.00%100.00%AIR COND 100.00%100.00% SUBMAIN CABLE 100.00%100.00%FIRE FIGHTING 89.89%100.00% DB100.00%100.00%KITCHEN EQUIP. NA NA LUMINAIRE 100.00%100.00%LPG INSTALL. NA NA MAIN S/BOARD100.00%100.00%COMPRES. AIR93.26%95.00% LPS 100.00%96.25% DUST CONTROL87.72%96.58% PA100.00%94.94% PROCESS 91.30%22.05% COOLING SMATV 79.29% 98.24% CCTV100.00%99.20% ICT 97.00% 80.81% 25. BENGKEL KEJ. BAHAN TERMAJU (KOMPOSIT) 26. KEMAJUAN KERJA FIZIKAL BENGKEL KEJ. BAHAN BANGUNANTERMAJU (SERAMIK)MONTHPLANNED ACTUALAHEAD / DELAYJUN 0997.15% 97.14%-0.02% JULAI 09 99.20% 99.60%0.40% ELECTRICALPLANNEDACTUAL MECHANICAL PLANNEDACTUALWIRING100.00%100.00%AIR COND96.66%100.00% SUBMAIN CABLE 99.29% 100.00%FIRE FIGHTING 86.34%100.00% DB78.00% 100.00%KITCHEN EQUIP. NA NA LUMINAIRE 100.00%100.00%LPG INSTALL. NA NA MAIN S/BOARD85.00% 100.00%COMPRES. AIR93.26%95.00% LPS 100.00%98.05% DUST CONTROL92.74%95.59% PA100.00%95.15% PROCESS 47.25%39.45% COOLING SMATV 77.45% 97.54% CCTV100.00%99.34% ICT 100.00%82.44% 27. BENGKEL KEJ. BAHAN TERMAJU (SERAMIK) 28. KEMAJUAN KERJA FIZIKAL BENGKEL KEJ. JAMINAN BANGUNANKUALITIMONTHPLANNED ACTUALAHEAD / DELAYJUN 0996.50% 96.99%0.48% JULAI 09 98.70% 99.63%0.94% ELECTRICALPLANNEDACTUAL MECHANICAL PLANNED ACTUALWIRING98.98% 100.00%AIR COND 100.00% 100.00% SUBMAIN CABLE 97.49% 100.00%FIRE FIGHTING 81.58% 100.00% DB97.48% 100.00%KITCHEN EQUIP. NANA LUMINAIRE 89.27% 100.00%LPG INSTALL. NANA MAIN S/BOARD85.25% 100.00%COMPRES. AIR93.26% 95.00% LPS 89.22% 97.89% DUST CONTROL58.90% 96.91% PA88.09% 93.93% PROCESSNANA COOLING SMATV 100.00%98.97% CCTV100.00%99.00% ICT 15.65% 81.61% 29. BENGKEL KEJ. JAMINAN KUALITI 30. KEMAJUAN KERJA FIZIKAL BENGKEL MIKRO BANGUNAN ELEKTRONIKMONTHPLANNED ACTUALAHEAD / DELAYJUN 0995.58% 95.59%0.01% JULAI 09 98.23% 98.62%0.39% ELECTRICALPLANNEDACTUAL MECHANICAL PLANNED ACTUALWIRING100.00%99.00% AIR COND97.16% 100.00% SUBMAIN CABLE 99.95% 100.00%FIRE FIGHTING 80.91% 100.00% DB96.10% 100.00%KITCHEN EQUIP. NANA LUMINAIRE 100.00%100.00%LPG INSTALL. NANA MAIN S/BOARD100.00%100.00%COMPRES. AIR93.26% 95.00% LPS 99.48% 98.16% DUST CONTROL NANA PA97.01% 94.88% PROCESSNANA COOLING SMATV 100.00%99.30% CCTV100.00%98.91% ICT 98.34% 92.94% 31. BENGKEL MIKRO ELEKTRONIK 32. KEMAJUAN KERJA FIZIKAL KUATERS KELAS B BANGUNANMONTHPLANNEDACTUALAHEAD / DELAYJUN 09100.00% 100.00% 0.00% JULAI 09 100.00% 100.00% 0.00% ELECTRICALPLANNED ACTUAL MECHANICAL PLANNED ACTUALWIRING100.00% 100.00%AIR COND 100.00% 100.00% SUBMAIN CABLE 100.00% 100.00%FIRE FIGHTINGNANA DB100.00% 100.00%KITCHEN EQUIP. NANA LUMINAIRE 100.00% 100.00%LPG INSTALL. NANA MAIN S/BOARD100.00% 100.00%COMPRES. AIR NANA LPS 100.00% 97.60% DUST CONTROL NANA PANANA PROCESSNANACOOLING SMATV 100.00% 98.74% CCTV100.00% 99.82% ICT 100.00% 100.00% 33. KUARTERS KELAS B 34. KEMAJUAN KERJA FIZIKAL KUATERS KELAS C BANGUNANMONTHPLANNEDACTUALAHEAD / DELAYJUN 09100.00% 100.00% 0.00% JULAI 09 100.00% 100.00% 0.00% ELECTRICALPLANNED ACTUAL MECHANICAL PLANNED ACTUALWIRING100.00% 100.00%AIR COND 100.00% 100.00% SUBMAIN CABLE 100.00% 100.00%FIRE FIGHTINGNANA DB100.00% 100.00%KITCHEN EQUIP. NANA LUMINAIRE 100.00% 100.00%LPG INSTALL. NANA MAIN S/BOARD100.00% 100.00%COMPRES. AIR NANA LPS 100.00% 97.66% DUST CONTROL NANA PANANA PROCESSNANACOOLING SMATV 100.00% 98.55% CCTVNANA ICT 100.00% 99.06% 35. KUARTERS KELAS C 36. KEMAJUAN KERJA FIZIKAL KUATERS KELAS C+D BANGUNANMONTHPLANNEDACTUALAHEAD / DELAYJUN 09100.00% 100.00% 0.00% JULAI 09 100.00% 100.00% 0.00% ELECTRICALPLANNED ACTUAL MECHANICAL PLANNED ACTUALWIRING100.00% 100.00%AIR COND 100.00% 100.00% SUBMAIN CABLE 100.00% 100.00%FIRE FIGHTINGNANA DB100.00% 100.00%KITCHEN EQUIP. NANA LUMINAIRE 100.00% 100.00%LPG INSTALL. NANA MAIN S/BOARD100.00% 90.00% COMPRES. AIR NANA LPS 100.00% 97.96% DUST CONTROL NANA PANANA PROCESSNANACOOLING SMATV 100.00% 98.74% CCTVNANA ICT 100.00% 100.00% 37. KUARTERS KELAS C + D 38. KEMAJUAN KERJA FIZIKAL KUATERS KELAS F ( 1 BLOK 4 TINGKAT &amp; I BLOK 5 TINGKAT) BANGUNANMONTHPLANNEDACTUAL AHEAD / DELAYJUN 0998.63% 98.85%0.12% JULAI 09 99.99%100.00%0.01% ELECTRICALPLANNEDACTUAL MECHANICAL PLANNED ACTUALWIRING100.00%100.00%AIR COND NA NA SUBMAIN CABLE 100.00%100.00%FIRE FIGHTINGNA NA DB100.00%100.00%KITCHEN EQUIP. NA NA LUMINAIRE 100.00%100.00%LPG INSTALL. NA NA MAIN S/BOARD100.00%90.00% COMPRES. AIR NA NA LPS 99.02% 98.32% DUST CONTROL NA NA PANA NA PROCESSNA NA COOLING SMATV 100.00%99.83% CCTVNA NA ICT 99.42% 99.34% 39. KUARTERS KELAS F ( 4 TINGKAT ) 40. KUARTERS KELAS F ( 5 TINGKAT ) 41. KEMAJUAN KERJA FIZIKAL KUATERS KELAS G(1 BLOK 4 TINGKAT &amp; 1 BLOK 5 TINGKAT) BANGUNANMONTHPLANNEDACTUAL AHEAD / DELAYJUN 0999.57% 99.58%0.01% JULAI 09 100.00% 100.00%0.00% ELECTRICALPLANNED ACTUALMECHANICAL PLANNED ACTUALWIRING100.00% 100.00% AIR COND NA NA SUBMAIN CABLE 100.00% 100.00% FIRE FIGHTINGNA NA DB100.00% 100.00% KITCHEN EQUIP. NA NA LUMINAIRE 100.00% 100.00% LPG INSTALL. NA NA MAIN S/BOARD100.00% 100.00% COMPRES. AIR NA NA LPS 100.00% 98.32%DUST CONTROL NA NA PANANAPROCESSNA NA COOLING SMATV 100.00% 99.83% CCTVNANA ICT 100.00% 98.37% 42. KUARTERS KELAS G ( 5 TINGKAT ) 43. KUARTERS KELAS G ( 4 TINGKAT ) 44. KEMAJUAN KERJA FIZIKAL DEWAN MAKAN BANGUNANMONTH PLANNED ACTUALAHEAD / DELAYJUN 09 99.83% 96.63%0.01% JULAI 0999.82% 100.00% 0.18% ELECTRICALPLANNED ACTUAL MECHANICAL PLANNED ACTUALWIRING 100.00%100.00%AIR COND98.79% 100.00% SUBMAIN CABLE100.00%100.00%FIRE FIGHTING 78.92% 100.00% DB 100.00%100.00%KITCHEN EQUIP.83.70% 92.00% LUMINAIRE100.00%100.00%LPG INSTALL.82.56% 90.00% MAIN S/BOARD 100.00%100.00%COMPRES. AIR NANA LPS100.00%98.51% DUST CONTROL NANA PA 96.95% 95.23% PROCESSNANACOOLING SMATV100.00%99.43% CCTV NA NA ICT100.00%100.00% 45. DEWAN MAKAN 46. KEMAJUAN KERJA FIZIKAL ASRAMA LELAKI A &amp; B BANGUNANMONTHPLANNED ACTUALAHEAD / DELAYJUN 0999.39% 99.55%0.16% JULAI 09 99.97% 100.00% 0.03% ELECTRICALPLANNEDACTUAL MECHANICAL PLANNED ACTUALWIRING100.00%100.00%AIR COND 100.00% 100.00% SUBMAIN CABLE 100.00%100.00%FIRE FIGHTING 40.44% 100.00% DB100.00%100.00%KITCHEN EQUIP. NANA LUMINAIRE 100.00%100.00%LPG INSTALL. NANA MAIN S/BOARD100.00%100.00%COMPRES. AIR NANA LPS 100.00%98.60% DUST CONTROL NANA PA93.00% 96.06% PROCESSNANA COOLING SMATV 99.82% 99.31% CCTV100.00%99.78% ICT 100.00%99.43% 47. ASRAMA LELAKI A &amp; B 48. KEMAJUAN KERJA FIZIKAL ASRAMA PEREMPUAN C &amp; D BANGUNANMONTHPLANNEDACTUALAHEAD / DELAYJUN 0999.44%99.50%0.06% JULAI 09 100.00% 100.00% 0.00% ELECTRICALPLANNED ACTUAL MECHANICAL PLANNED ACTUALWIRING100.00% 100.00%AIR COND 100.00% 100.00% SUBMAIN CABLE 100.00% 100.00%FIRE FIGHTING 92.70% 100.00% DB100.00% 100.00%KITCHEN EQUIP. NANA LUMINAIRE 97.77%100.00%LPG INSTALL. NANA MAIN S/BOARD100.00% 100.00%COMPRES. AIR NANA LPS 100.00% 98.69% DUST CONTROL NANA PA94.38%95.64% PROCESSNANACOOLING SMATV 99.75%99.31% CCTV100.00% 99.75% ICT 100.00% 99.62% 49. ASRAMA PEREMPUAN C &amp; D 50. KEMAJUAN KERJA FIZIKAL - SURAU BANGUNANMONTHPLANNED ACTUALAHEAD / DELAYJUN 0996.94% 96.63% -0.31% JULAI 09 98.50% 99.90%1.40% ELECTRICALPLANNEDACTUAL MECHANICAL PLANNED ACTUALWIRING100.00%100.00%AIR COND NA NA SUBMAIN CABLE 100.00%100.00%FIRE FIGHTING100.00% 80.00% DB100.00%100.00%KITCHEN EQUIP. NA NA LUMINAIRE 100.00%100.00%LPG INSTALL. NA NA MAIN S/BOARD85.00% 100.00%COMPRES. AIR NA NA LPS 99.32% 97.61% DUST CONTROL NA NA PA86.67% 92.79% PROCESSNA NA COOLING SMATV NA NA CCTVNA NA ICT NA NA 51. SURAU 52. KEMAJUAN KERJA FIZIKAL - ASTAKABANGUNAN SOKONGANMONTH PLANNED ACTUALAHEAD / DELAYJUN 09 99.99% 99.83% -0.16% JULAI 09 100.00% 100.00% 0.00%ELECTRICALPLANNED ACTUAL MECHANICAL PLANNED ACTUALWIRING100.00% 100.00%AIR COND NA NA SUBMAIN CABLE 100.00% 100.00%FIRE FIGHTING100.00% 80.00% DB100.00% 100.00%KITCHEN EQUIP. NA NA LUMINAIRE 100.00% 100.00%LPG INSTALL. NA NA MAIN S/BOARD100.00% 100.00%COMPRES. AIR NA NA LPS 100.00% 96.60% DUST CONTROL NA NA PA 98.28% 93.55% PROCESSNA NACOOLING SMATV NANA CCTVNANA ICT NANA 53. BANGUNAN SOKONGANASTAKA 54. KEMAJUAN KERJA FIZIKAL M&amp;E PLANT ROOMBANGUNAN SOKONGANMONTHPLANNEDACTUALAHEAD / DELAY JULAI 09 100.00% 100.00% 0.00%ELECTRICALPLANNED ACTUAL MECHANICAL PLANNED ACTUALWIRING100.00% 100.00%AIR COND 100.00% 99.53% SUBMAIN CABLE 100.00% 100.00%FIRE FIGHTING 78.13% 99.22% DB100.00% 100.00%KITCHEN EQUIP. NA NA LUMINAIRE 96.52%100.00%LPG INSTALL. NA NA MAIN S/BOARD80.52%100.00%COMPRES. AIR NA NA LPS NANA DUST CONTROL NA NA PANANA PROCESSNA NACOOLING SMATV NANA CCTVNANA ICT NANA...</p>