adobe illustrator

Download Adobe illustrator

Post on 26-Jul-2015

268 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. Histria i DesenvolupamentdAdobe Illustrator Jlia Asensio FlaquerLaboratori dAplicacions Grfiques2n Curs facultat de Belles Arts Universitat de Barcelona 2. Adobe Illustrator:Ladobe Illustrator s un programa destinat al camp de la illustraci, ja que permet des de retocar unaimatge a crear-ne una de totalment nova, a ms de permetre crear tipografies i logotips utilitzant un mitjdigital.Una de les caracterstiques principals de lAdobe Illustrator s que no treballa amb la imatge composta perpxels com ho fa, per exemple, el Photoshop, sin que treballa amb la Imatge Vectorial.Aquest tipus dimatge es caracteritza per estar composta dobjectes geomtrics independents entre s,permetent aix que la imatge tractada es pugui manipular (eixamplant-la, desplaant-la...) sense distorsionarel seu contingut ni perdre qualitat.Aquest programa ha facilitat el procs de la illustraci notablement, ja que anteriorment els processoscreatius utilitzats en aquest camp constaven duna infinitat de passos, que havien de ser molt acurats i quasino tenien marge derror.s per aix que des del seu naixement, aquesta aplicaci ha anat evolucionant, acompanyant al mateixtemps levoluci de lordinador. 3. Origen i HistriaEl programa Adobe Illustrator va ser creat lany 1986 per John Warnock, i estava destinat a la creaci i edicide logotips del disseny grfic. El programa es caracteritzava essencialment per usar les matemtiques en larealitzaci de lnies corbes i fludes.La seva primera edici era fora arriscada ja que estava dissenyat per ser usat exclusivament per ordinadorsMacintosh, que aleshores tenia un nombre molt redut de consumidors, a ms que requeria un tipus depantalla i impressora especfiques, Laser Writer de Mac, que no era precisament econmic.No va ser fins ms endavant, lany 1989, que es va crear la versi dIllustrator per a Windows, per fer lacompetncia a un equivalent del programa, anomenat Corel DRAW, pensat en principi noms per laplataforma Windows.A mesura que avanava el temps, i amb aquest la millora de les aplicacions grfiques digitals, sanavencreant diferents versions dAdobe Illustrator (cal notar que laplicaci per Macintosh i per Windows creixienparallelament fins el 1997), amb eines cada vegada ms innovadores fins al punt de substituir el treball altaller pel treball a ordinador, exemples dels quals es presenten a continuaci. 4. 1987:Aparici del Zoom i les combinacions de teclat que permeten laccs rpid a les eines. Captura de pantalla dAdobe Illustrator 1.0, la primera versi 5. 1990 1995 Versions 2.0 a 5.0:Apareix la funci de visualitzaci prvia.La versi 5.0, exclusivament per Mac Os, comena a utilitzarlaparici de capes en la imatge a editar.1996 - 2001 Versions 6.0 a 10.0: 6.0: Aparici del Degradat i el pot de pintura 7.0: versi per Mac i Windows a la vegada. Llenguatge ms fcil i intutiu. Aparici de la transform Palette, align Palette, filtres per Photoshop i eina de text en vertical 8.0: Aparici de leina llapis, bounding box handles, paleta daccions, bitmap eyedropper, imalla de degradat, 9.0: Aparici de la previsualitzaci de pxels, transparncies, opacitat i suport per a format PDF. 10.0: Aparici de buscatraos, smbols, opci desar per a Web, vareta mgica, eina grid/line/arc/polar grid i eina desbocinar 6. Any 1988, versi 2.0 Any 1995, versi 5.5Any 1996, versi 6.0 Any 2001, versi 10.0 7. 2003: Adobe Incorporation treu al mercat el Creative Suite (CS), un pack de programes dedici dimatge, entre els quals figuren Adobe Illustrator, Adobe Photoshop i Adobe InDesign. A partir daleshores els avenos en els programes Adobe es realitzaren a nivell de Creative Suite, afegint quasi les mateixes eines i la mateixa facilitat en el llenguatge i la comprensi daquestes en tots els programes sota la mateixa etiqueta: CS (primera edici): shi afegeix la possibilitat de crear efectes 3D, plantilles, suport per OnpenType, opci de guardar per OpenOffice (aplicaci per a Windows) i suport per tipografia japonesa. CS2: aparici de suport per a les capes de Photoshop i suport per a Adobe Brige (una altra aplicacidel Creative Suite), opci dexportar a PDF/X i SVG. CS3: Integraci amb flash i mode dinsolaci CS4: incorporaci de transparncies en les gravacions i previsualitzaci de les separacions. CS5: inserci deines de dibuix en perspectiva i eina bristle brush, que imita la pinzellada mentrecontinua essent imatge vectorial. 8. Adobe Illustrator C5Adobe Illustrator CS2Captura de pantalla dAdobe Illustrator CS2 Captura de pantalla dAdobe Illustrator C5