podstawy adobe illustrator

Download Podstawy Adobe Illustrator

Post on 20-Jul-2015

235 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Podstawy

SPIS TRECISPIS TRECIPodstawowe ustawienia dokumentu [document setup] Obszar cicia [crop area] Zmiana prolu kolorw [document color setup] Linie pomocnicze/prowadnice [guides] Ustawienia wasne [preferences] General Type & auto tracing Units & display performance Guides & grid Smart guides & slices Hyphenation plug-ins & scratch disks File hadling & clipboard Przybornik [toolbox] Sprytne prowadnice [smart guides] Tryby podgldu Zapisane widoki Podgld kroju czcionki Bounding box

Illustrator cs: podstawy

STRONA 3

Ilekro napisz co w sposb prosty i zrozumiay, rycho dowiaduj si, e wiele kwestii jest oczywistych tylko w moim mniemaniu, e tumaczc obsug ilustratora pomijam istotne, z punktu widzenia laika, czynnoci, przez co praca z illustratorem, dla niektrych, miast przyjemnoci, staje si udrk. Wychodzc naprzeciw oczekiwaniom tych, ktrzy stawiaj pierwsze kroki z illustratorem, jak i mojego serdecznego kolegi, ktry od roku rzuca misem usiujc przesi si z corela na illustratora, zdecydowaem si popeni tene, traktujcy o absolutnych podstawach pracy z illustratorem, tutorial. Piszc podstawy nie mam na myli rysowania obiektw, czy manipulacji nimi - bo do tego kady, po 5 minutach, dojdzie sam. Myl o tych podstawach, ktre z reguy s pomijane w podrcznikach, czy tutkach - zmiana rozmiaru dokumentu, prolu kolorw, jednostek miary - tych wszystkich drobiazgach, ktrych nieznajomo przyprawia o pian na nieogolonym, graczym pysku ;)

Podstawowe ustawienia dokumentu [ctrl+alt+p]Po uruchomieniu programu, jak i przy stworzeniu wiata, zastajemy ponur ciemno. Poniewa kreacja jest dalekim krewnym boskiego aktu tworzenia, skrtem ctrl+n rozpraszamy szarzyzn ekranu monitora i cieramy si z parametrami nowego dokumentu

Rzecz jasna - mona te okno to przywoa komend z menu le-new - ale, jak ju nieraz pisaem, do mamy zych nawykw, by wyrabia w sobie kolejne ;) W polu name, jak by to sugerowaa znajomo mowy braci naszych, anglosasw [ dalecy, bo dalecy, ale zawsze to krewni ;) ] wpisujemy nazw naszego dokumentu. Pole Size odpowiada za rozmiar [ moemy wybra z kilku predeniowanych gotowcw bd samodzielnie ustali wymiary. Pole Units okrela, jakich jednostek miary bdzie program, w trakcie pracy nad dokumentem, uywa - rzecz istotna o tyle, e duo atwiej jest robi np. reklamy prasowe pracujc z milimetrami, ni z pikselami, czy, o zgrozo, picami [ czymkolwiek by one nie byy ], za orientation decyduje, czy obszar uoony bdzie pionowo, czy poziomo. Pole color mode okrela, czy dokument utworzony zostanie w trybie CMYK, czy te RGB.

index

STRONA 4

Illustrator cs: podstawy

Obszar ciciaMajc zdeniowany rozmiar dokumentu, warto stworzy obszar cicia. Mwic po ludzku jest to obszar, do ktrego przycinana jest graka podczas eksportu do *eps, *tiff, czy innego drukowalnego formatu. Skdind susznym wydaje si pytanie po co to. Gdy pracuj nad czymkolwiek, po obszarze roboczym illustratora walaj si rne pprodukty - przycite obiekty, elementy, z ktrych tworz pdzle - jest tego caa masa, walajcego si po ekranie [i poza nim] miecia. Eksportujc plik do formatu *eps [ najchtniej widziany przez drukarnie, z ktrymi wsppracuj ] niejednokrotnie dziwiem si, dlaczego mj potwr z gigabajtem RAMu spdza kwadrans na przemieleniu reklamy A4, i dlaczego to potem way p giga? Odpowied pojawiaa si po kontrolnym otworzeniu pliku *eps w photoshopie - program wyeksportowa nie tylko waciw reklam, lecz take wszystkie pprodukty, przez co plik, z formatu A4 rozrs si do kwadratu metr na metr... Obrazek poniej przedstawia znaczniki cicia utworzone z obszaru waciwego dokumentu. Aby je utworzy, skrtem ctrl+shift+a deselekcjonujemy [ polska by badzo trudna jezik... ] wszystko, co byo zaznaczone i korzystamy z komendy object-crop area-make. W sytuacji, gdy konieczne jest utworzenie znacznikw cicia z okrelonego ksztatu - zaznaczamy w ksztat i korzystamy z tej samej komendy.

Wszystko cacy - nowy dokument, jak si patrzy [jak si nie patrzy - te jest, tylko go nie wida], jednak mamy kaprys zmieni w nim conieco - powiedzmy, e do formatu A4 ,musimy doda spady po 5mm z kadej strony, zmieni prol kolorw, bo przez pomyk wcisno si RGB... Zanim ciniesz owym sowem, z cudnie wibrujc spgosk R otwrz menu le, a w nim zakadk document setup... Okno wydaje si cokolwiek znajome; w zasadzie to jest to samo okno, ktre widziae tworzc plik. Zabieramy si zatem do zmian - kwesti spadw zaatwiamy bez zbdnych oblicze [ ile to jest 297 +10.... ] - po prostu w pole wys. i szer. wpisujemy +10 a program dodaje po 5 mm z kadej strony. Mona te, ustawiwszy kursor w stosownym polu, zwiksza lub zmniejsza jego warto za pomoc strzaek [gra/d]. Plusem illustratora jest to, e jakiejkowiek zmiany w wielkoci bymy nie wprowadzili, wykonywana jest ona zawsze wzgldem rodka dokumentu - poszerzenie dokumentu o 3mm doda mu dokadnie po 1,5mm - nie trzeba si zatem martwi o ponowne repozycjonowanie [ kolejne trudne sowo ;) ] obiektw. Zmiana rozmiaru dokumentu, nie zmienia obszaru cicia nawet, gdy ten ustawiony jest wg wielkoci dokumentu. Aby zmieni obszar cicia korzystamy z komendy object-crop area-release. Ni std, ni zowd na ekranie pojawia si zaznaczony prostokt... Nie ma powodu do paniki - tak po prostu dziaa illustrator - obszar cicia tworzony jest na podstawie obiektu, a poniewa nie zdeniowalimy takiego

index

Illustrator cs: podstawy

STRONA 5

[cilimy wg rozmiaru strony] - program automatycznie stworzy obiekt o rozmiarach dokumentu i na jego podstawie zdeniowa obszar cicia - to bardzo mie ze strony programistw, e nie uraczyli nas nagym komunikatem o treci you must select an object to specify crop area!, lub podobnym. Prostokt usuwamy, deniujemy nowy obszar cicia - i po zawodach. No moe niezupenie - bo pozostaje nam najwaniejsze - zmiana prolu kolorw - a jak go zmieni, skoro stosownego miejsca, w panelu document setup, nie ma ?

Zmiana prolu kolorwSpokj wodza, wszystko jest, tylko czasem bardzo nielogicznie porozrzucane - bo czyme innym, jeli chwilowym zwisem procesw mylowych panw od usability programu wytumaczy umieszczenie prolu kolorw w oddzielnej zakadce? Szybki kilk w menu le-color-mode, ciche na pohybel skur*** pod nosem - i RGB odeszo do przeszoci.

Linie pomocnicze aka prowadnice [ctrl+;]Przed przystpieniem do kreacji waciwej dobrze jest zaznaczy sobie spady [obszar projektu obcinany w drukarni] oraz margines bezpieczestwa - kolejne 3-5mm przy krawdzi dokumentu, chronice przed omyk drukarza, ktremu czasem zdarza si krzywo pooy arkusz na maszynie, ktra z kolei krzywo przytnie i upierniczy z etykiety tak drobny szczeg jak adres witryny internetowej klienta, ktry za ow etykiet zapaci....

Do zdeniowania spadw, oraz rzeczonego marginesu posu nam prowadnice, z angielska zwane te guides. Skrtem ctrl+r przywoujemy linijki, ktre pojawiaj si u gry, oraz z lewej strony ekranu. Jak wida za zaczonym obrazku, zwisy procesw mylowych musz by chroniczn udrk czowieka odpowiedzialnego za usability programu. Nie mam pojcia dlaczego pocztek ukadu wsprzdnych w poziomie i pionie zaczyna si w innych miejscach [zawsze mylaem, e pocztek jest jeden], wiem, na szczcie, jak to zmieni

index

STRONA 6

Illustrator cs: podstawy

Skutki umysowego niedomagania czowieka od usability niwelujemy klikajc w biay kwadrat znajdujcy si dokadnie w lewym grnym rogu ekranu i, trzymajc wcinity przycisk myszy/tabletu przesuwamy kursor w kierunku rogu naszego projektu, bd jakiegokolwiek innego miejsca, w ktrym chcemy zdeniowa pocztek ukadu wsprzdnych. Sygnaem, e co si dzieje bd, podajce za kursorem, dwie przecinajce si linie.

Zwolniwszy kursor na wysokoci rogu dokumentu, z radoci zauwaamy, e wytyczy on pocztek ukadu wsprzdnych zarwno w pionie, jak te w poziomie. Babol tak ewidentny, e, za nie wyeliminowanie go w wersji CS [jedenastej...], naleaoby komu solidnie da w pysk...

Chcc ustawi gdzie prowadnic klikamy w boczn, bd grn linijk i, trzymajc wcinity klawisz myszy, przecigamy przerywan lini w dowolne miejsce. Warto zauway [ba, NIE DA si nie zauway] e prby przesunicia prowadnicy w inne miejsce kocz si askiem - dzieje si tak, poniewa prowadnice domylnie s zablokowane. Odblokowujemy [oraz ponownie blokujemy] je skrtem alt+ctrl+;. Za ukrywanie/pokazywanie prowadnic odpowiada skrt ctrl+;.

index

Illustrator cs: podstawy

STRONA 7

Units setup i inne opcje z zakadki preferences [ctrl+k]W zalenoci od tego, do jakiego medium przeznaczona jest dana praca, ustalamy konkretne jednostki miary. Robic co na potrzeby sieci - pracujemy w pixelach [ bo taka jest jednostka miary monitora ], do druku mog to by zarwno milimetry, jak i punkty [ okrelaj wysoko czcionki ]. Aby zmieni domylne ustawiania, nie tylko jednostek miary, ale i paru innych opcji, korzystamy z menu edit-preferences [ctrl+k] i wybieramy interesujc nas zakadk.

Powyszy zrzut przedstawia zakadk ustawie oglnych. Kto cho troch kuma jzyk Szekspira ten sam domyli si o co chodzi. Kto nie - temu piesz z wyjanieniem co i jak. Nie bd tumaczy kadej opcji - bo nie w kadej grzebaem :) - kiedy tak skutecznie poprzestawiaem ustawienia programu, e skoczyo si to reinstalacj - i od tej pory przestawiam tylko to, co uwaam za potrzebne. Keyboard increment - przemieszcza obiekty mona nie tylko za pomoc myszy/tabletu, ale te za pomoc strzaek na klawiaturze. O ile korzystanie z myszy jest bardziej intuicyjne, o tyle zupenie nie sprawdza si w przypadku, gdy zachodzi potrzeba przesunicia obiektu o jeden milimetr [ a moe to tylko mi si tak rce trzs ;) ]. W takich sytuacjach ustawiamy sobie increment na 1mm i od tej pory kade kliknicie w strzak, przesunie obiekt o... 1mm. Warto przy okazji pamita, e przytrzymawszy jednoczenie klawisz shift, zwikszamy w increment 10cio krotnie

index

STRONA 8

Illustrator cs: podstawy

Use precise cursors - kiedy, zastanawiaem si, dlaczego mj kursor raz wyglda tak, a raz i