adaptacijski psihofizikalni vizualni efekti

9
Veleučilište u Varaždinu - Studij “MULTIMEDIJA, OBLIKOVANJE I PRIMJENA” VIZUALNA PSIHOFIZIKA – vježbe akad. god. 2007./08. Vježba 3 Vježba 3 Ad t ij ki ih fi ik l i Ad t ij ki ih fi ik l i Adaptacijski psihofizikalni Adaptacijski psihofizikalni vizualni efekti vizualni efekti Damir Vusić [email protected] Veleučilište u Varaždinu - Studij “MULTIMEDIJA, OBLIKOVANJE I PRIMJENA” VIZUALNA PSIHOFIZIKA – vježbe akad. god. 2007./08. Adaptacijski psihofizikalni vizualni efekti Adaptacijski psihofizikalni vizualni efekti Adaptacija u kontekstu psihofizikalnih ispitivanja podrazumijeva sposobnost Adaptacija u kontekstu psihofizikalnih ispitivanja podrazumijeva sposobnost živog organizma na nelinearnu prilagodbu osjetljivosti svojih čulnih stanica na pojedina svojstva podražaja Prilagodba se događa kako bi se podražaji percipirali s “dovoljnom ” količinom informacija, a s druge strane kako bi se promatrač učinio manje osjetljivim na promjene svojstava podražaja koje se događaju u prevelikoj mjeri za promjene svojstava podražaja koje se događaju u prevelikoj mjeri za perceptualne sposobnosti sustava V ij dij l j d t ij kih h i k ć d ti ćit dij l Vrijeme dijelovanjaadaptacijskih mehanizama kreće se od tisućitog dijela sekunde do jednoga tjedna, mjeseca ili čak godine

Upload: mala-cici

Post on 10-Oct-2014

316 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Adaptacijski Psihofizikalni Vizualni Efekti

Veleučilište u Varaždinu - Studij “MULTIMEDIJA, OBLIKOVANJE I PRIMJENA”

VIZUALNA PSIHOFIZIKA – vježbe akad. god. 2007./08.

Vježba 3Vježba 3jj

Ad t ij ki ih fi ik l iAd t ij ki ih fi ik l iAdaptacijski psihofizikalni Adaptacijski psihofizikalni vizualni efektivizualni efekti

Damir Vusić[email protected]

Veleučilište u Varaždinu - Studij “MULTIMEDIJA, OBLIKOVANJE I PRIMJENA”

VIZUALNA PSIHOFIZIKA – vježbe akad. god. 2007./08.

Adaptacijski psihofizikalni vizualni efektiAdaptacijski psihofizikalni vizualni efekti• Adaptacija u kontekstu psihofizikalnih ispitivanja podrazumijeva sposobnost• Adaptacija – u kontekstu psihofizikalnih ispitivanja podrazumijeva sposobnost

živog organizma na nelinearnu prilagodbu osjetljivosti svojih čulnih stanica na pojedina svojstva podražaja

• Prilagodba se događa kako bi se podražaji percipirali s “dovoljnom” količinom informacija, a s druge strane kako bi se promatrač učinio manje osjetljivim na promjene svojstava podražaja koje se događaju u prevelikoj mjeri zapromjene svojstava podražaja koje se događaju u prevelikoj mjeri za perceptualne sposobnosti sustava

V ij dij l j d t ij kih h i k ć d ti ćit dij l• Vrijeme dijelovanja adaptacijskih mehanizama kreće se od tisućitog dijela sekunde do jednoga tjedna, mjeseca ili čak godine

Page 2: Adaptacijski Psihofizikalni Vizualni Efekti

Veleučilište u Varaždinu - Studij “MULTIMEDIJA, OBLIKOVANJE I PRIMJENA”

VIZUALNA PSIHOFIZIKA – vježbe akad. god. 2007./08.

• Nelinearnost u percepciji koja je osnova adaptacijskih efekata naročito se očitujeu percepciji odnosa između intenziteta svjetlosti i svjetline (naša percepcijaintenziteta)intenziteta)

• Primjer: dvostruko povećanje intenziteta nekog svjetla u odnosu na prethodnostanje ljudski mozak ne percipira kao dvostruko svjetlije; nema linearnog odnosa između intenziteta i svjetline, već je taj odnos sličan logaritamskoj krivuljiizmeđu intenziteta i svjetline, već je taj odnos sličan logaritamskoj krivulji

Vrste:

1. Adaptacijski psihofizikalni vizualni efekti temeljeni na “nižim”

mehanizmima percepcije (temelje se na senzorskim nivoima percepcije)

2. Adaptacijski psihofizikalni vizualni efekti temeljeni na “višim”

mehanizmima percepcije (percepcija se ostvaruje u korteksu ljudskog mozga)

Veleučilište u Varaždinu - Studij “MULTIMEDIJA, OBLIKOVANJE I PRIMJENA”

VIZUALNA PSIHOFIZIKA – vježbe akad. god. 2007./08.

1.a) Adaptacija na svjetlost i tamu1.a) Adaptacija na svjetlost i tamu• Adaptacija na svjetlost je sposobnost smanjivanja osjetljivosti vizualnog• Adaptacija na svjetlost je sposobnost smanjivanja osjetljivosti vizualnog

sustava uslijed povećavanja sveukupnog nivoa osvjetljenosti

Ad t ij t j b t ć j j tlji ti i l t• Adaptacija na tamu je sposobnost povećavanja osjetljivosti vizualnog sustava uslijed smanjenja sveukupnog nivoa osvjetljenosti

• Adaptacija na svjetlost i tamu rezultat je nesrazmjera između mogućnosti receptorskih stanica ljudskog oka (mogu pobuditi do 1.000.000 različitih intenziteta) i nemogućnosti mozga za diferencijaciju u doživljaju

Page 3: Adaptacijski Psihofizikalni Vizualni Efekti

Veleučilište u Varaždinu - Studij “MULTIMEDIJA, OBLIKOVANJE I PRIMJENA”

VIZUALNA PSIHOFIZIKA – vježbe akad. god. 2007./08.

1.b) Kromatska adaptacija1.b) Kromatska adaptacija• Kromatska adaptacija je psihofizikalni vizualni efekt u velikoj mjeri temeljen• Kromatska adaptacija je psihofizikalni vizualni efekt u velikoj mjeri temeljen

prvenstveno na neovisnom sustavu kontrole osjetljivosti između triju skupina fotoreceptorskih stanica (L, M i S čunjići), ali se pretpostavlja da postoji i određeni utjecaj mehanizama na kojima se temelji teorija suprotnih procesaodređeni utjecaj mehanizama na kojima se temelji teorija suprotnih procesa

Međusobno neovisno prilagođavanjenivoa relativne osjetljivosti L, M i Snivoa relativne osjetljivosti L, M i S čunjića uslijed procesa kromatskeadaptacije

Veleučilište u Varaždinu - Studij “MULTIMEDIJA, OBLIKOVANJE I PRIMJENA”

VIZUALNA PSIHOFIZIKA – vježbe akad. god. 2007./08.

Kromatska adaptacija

Page 4: Adaptacijski Psihofizikalni Vizualni Efekti

Veleučilište u Varaždinu - Studij “MULTIMEDIJA, OBLIKOVANJE I PRIMJENA”

VIZUALNA PSIHOFIZIKA – vježbe akad. god. 2007./08.

Kromatska adaptacija

Originalna scena Cyan filter iznad žute banane Cyan filter iznad cijele scene

Veleučilište u Varaždinu - Studij “MULTIMEDIJA, OBLIKOVANJE I PRIMJENA”

VIZUALNA PSIHOFIZIKA – vježbe akad. god. 2007./08.

2. Adaptacija temeljena na “višim” 2. Adaptacija temeljena na “višim” mehanizmima percepcijemehanizmima percepcijemehanizmima percepcijemehanizmima percepcije

• Manifestacija adaptacijskih psihofizikalnih vizualnih efekata temeljenih na “višim” mehanizmima percepcije je osim uz bojene karakteristike podražaja vezana i uz njihov polažaj u prostoru te uz geometrijsku strukturu (oblik, veličina, složenost, ponovljivost, međusobni položaj elemenata u kompleksnom stimulus, međusobni odnos veličina elemenata, kut gledanja i udaljenost, površinske k kt i tik l ij lik k t t i j )karakteristike, rezolucija slike, kut rastriranja ...)

• Nazivaju se još i geometrijsko-strukturalni adaptacijski psihofizikalni vizualni efekti (percepcija je određena i adaptacijskim sposobnostima te bojom i

t ij k t kt ti l )geometrijskom strukturom stimulusa)

Page 5: Adaptacijski Psihofizikalni Vizualni Efekti

Veleučilište u Varaždinu - Studij “MULTIMEDIJA, OBLIKOVANJE I PRIMJENA”

VIZUALNA PSIHOFIZIKA – vježbe akad. god. 2007./08.

McCollough-ov efekt (1965)

Veleučilište u Varaždinu - Studij “MULTIMEDIJA, OBLIKOVANJE I PRIMJENA”

VIZUALNA PSIHOFIZIKA – vježbe akad. god. 2007./08.

McCollough-ov efekt (1965)

Page 6: Adaptacijski Psihofizikalni Vizualni Efekti

Veleučilište u Varaždinu - Studij “MULTIMEDIJA, OBLIKOVANJE I PRIMJENA”

VIZUALNA PSIHOFIZIKA – vježbe akad. god. 2007./08.

McCollough-ov efekt (1965)

Veleučilište u Varaždinu - Studij “MULTIMEDIJA, OBLIKOVANJE I PRIMJENA”

VIZUALNA PSIHOFIZIKA – vježbe akad. god. 2007./08.

Hermann-ov efekt

Page 7: Adaptacijski Psihofizikalni Vizualni Efekti

Veleučilište u Varaždinu - Studij “MULTIMEDIJA, OBLIKOVANJE I PRIMJENA”

VIZUALNA PSIHOFIZIKA – vježbe akad. god. 2007./08.

Hermann-ov efekt

P ik dj l j l t l (b č ) i hibi ij t ki lji t H žPrikaz djelovanja lateralne (bočne) inhibicije u receptorskim poljima unutar Hermann-ove mreže

Veleučilište u Varaždinu - Studij “MULTIMEDIJA, OBLIKOVANJE I PRIMJENA”

VIZUALNA PSIHOFIZIKA – vježbe akad. god. 2007./08.

Hermann-ov disk

Prikaz manifestacije akromatskih bljeskova kao posljedica lateralne inhibicije u receptorskim poljima

Page 8: Adaptacijski Psihofizikalni Vizualni Efekti

Veleučilište u Varaždinu - Studij “MULTIMEDIJA, OBLIKOVANJE I PRIMJENA”

VIZUALNA PSIHOFIZIKA – vježbe akad. god. 2007./08.

Kitaoka efekt (2003)geometrijsko strukturalni efekt iluzije kretanja

Prikaz efekta iluzije kretanja djelovanjem geometrijskih struktura različitih frekvencija stimulusa

Veleučilište u Varaždinu - Studij “MULTIMEDIJA, OBLIKOVANJE I PRIMJENA”

VIZUALNA PSIHOFIZIKA – vježbe akad. god. 2007./08.

Kitaoka efekt (2001)geometrijsko strukturalni efekt iluzije kretanja

Prikaz efekta iluzije kretanja djelovanjem geometrijskih struktura visoko i nisko kontrastnih površina

Page 9: Adaptacijski Psihofizikalni Vizualni Efekti

Veleučilište u Varaždinu - Studij “MULTIMEDIJA, OBLIKOVANJE I PRIMJENA”

VIZUALNA PSIHOFIZIKA – vježbe akad. god. 2007./08.

“Donguri uzorak”, Kitaoka efekt (2004)geometrijsko strukturalni efekt iluzije kretanja

Prikaz efekta iluzije kretanja uzrokovan promjenom smjera orijentacije stimulusa

Veleučilište u Varaždinu - Studij “MULTIMEDIJA, OBLIKOVANJE I PRIMJENA”

VIZUALNA PSIHOFIZIKA – vježbe akad. god. 2007./08.

“Roto-Snakes”, Kitaoka efekt (2004)geometrijsko strukturalni efekt iluzijerotacijskog kretanjarotacijskog kretanja

Prikaz efekta iluzije rotacijskog kretanja uzrokovan pomakom vida iz centralnog područja u područje perifernog vida (periferno retinalno područje) - periferial drift illusion