วิธีการเรียนบทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese

Download วิธีการเรียนบทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese

Post on 30-Dec-2015

19 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Great Wall Chinese. Great Wall Chinese. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Great Wall Chinese</p></li><li><p> Great Wall Chinese Great Wall Chinese 6 10 3 ( 180 ) </p></li><li><p> () ( </p></li><li><p> (Overall Comprehension)</p></li><li><p> (Overall Comprehension) </p></li><li><p> (P) () (En) </p></li><li><p> (key point) </p></li><li><p> (Repeating and Imitating)</p></li><li><p> (Repeating and Imitating) ( ) ( ) ( )</p></li><li><p> () </p></li><li><p> (Comparing the Recordings)</p></li><li><p> (Comparing the Recordings) () </p></li><li><p>(Mock Social Situation)</p></li><li><p>(Mock Social Situation) </p></li><li><p>(Note on Socializing and Exercises)</p></li><li><p>(Note on Words and Exercises)</p></li><li><p>(Note on Grammar and Exercises)</p></li><li><p>(Note on Characters and Exercises)</p></li><li><p>(Note on Phonetic and Exercises)</p></li><li><p> 70% 70% </p></li><li><p> : (Note on Words and Exercises) Overall ComprehensionRepeating and ImitatingComparing the RecordingsMock Social Situation</p></li><li><p> Note on Socializing and ExercisesNote on Words and ExercisesNote on Grammar and ExercisesNote on Characters and ExercisesNote on Phonetic and Exercises ()</p></li><li><p> Great Wall Chinese </p></li><li><p> MSN: gwcthailand@hotmail.comE-mail: info@plearnchinese.com/: 0-2281-1307, 081-399-2921: 330 10100</p></li></ul>