วิธีการเรียนบทเรียนมัลติมีเดีย great...

Download วิธีการเรียนบทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese

Post on 30-Dec-2015

19 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

วิธีการเรียนบทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese. โครงสร้างบทเรียนมัลติมีเดีย Great Wall Chinese. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Great Wall Chinese

 • Great Wall Chinese Great Wall Chinese 6 10 3 ( 180 )

 • () (

 • (Overall Comprehension)

 • (Overall Comprehension)

 • (P) () (En)

 • (key point)

 • (Repeating and Imitating)

 • (Repeating and Imitating) ( ) ( ) ( )

 • ()

 • (Comparing the Recordings)

 • (Comparing the Recordings) ()

 • (Mock Social Situation)

 • (Mock Social Situation)

 • (Note on Socializing and Exercises)

 • (Note on Words and Exercises)

 • (Note on Grammar and Exercises)

 • (Note on Characters and Exercises)

 • (Note on Phonetic and Exercises)

 • 70% 70%

 • : (Note on Words and Exercises) Overall ComprehensionRepeating and ImitatingComparing the RecordingsMock Social Situation

 • Note on Socializing and ExercisesNote on Words and ExercisesNote on Grammar and ExercisesNote on Characters and ExercisesNote on Phonetic and Exercises ()

 • Great Wall Chinese

 • MSN: gwcthailand@hotmail.comE-mail: info@plearnchinese.com/: 0-2281-1307, 081-399-2921: 330 10100