4.3. stropy na belkach stalowych - ... stropy_na_belkach... · pdf filestrop kleina strop...

Click here to load reader

Post on 27-Feb-2019

232 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Projekt wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego 15

4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3.1. Materia nauczania

Stropy na belkach stalowych byy powszechnie stosowane do lat czterdziestych ubiegego

stulecia. Obecnie spotyka si je rzadko, jedynie w przy remontach oraz rekonstrukcjach budynkw.

Elementy stropu: belki stalowe (najczciej o ksztacie dwuteowym), wypenienie pl midzy belkami (sklepienie odcinkowe z cegy, pyta z cegy, pyta

elbetowa monolityczna lub prefabrykowana). Oparcie belek stropowych na cianie Belki stalowe o rozpitoci do 6,0 m mog by opierane bezporednio na murze cegy

penej lub na cianie z betonu, po wyrwnaniu zapraw cementow. Jeeli ciana jest wykonana z cegy kratwki, betonu komrkowego, pustakw ceramicznych, to belki naley opiera na poduszkach betonowych lub na czterech warstwach muru z cegy penej, wyrwnanych zaprawa cementow, a najlepiej na wiecu elbetowym. Belki ukada si na wypoziomowanych murach.

a) na cianie zewntrznej

Rys. 11. Oparcie stalowych belek stropowych na cianie zewntrznej: a) na poduszce betonowej, b) na warstwie zaprawy cementowej, c) w wiecu elbetowym [12, s. 38]

Projekt wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego 16

b) na cianie wewntrznej

Rys. 12. Oparcie stalowych belek stropowych na cianie wewntrznej: a) na poduszce betonowej, b) na warstwie zaprawy cementowej, c) w wiecu elbetowym [12, s. 38]

Wiece stanowi rodzaj opaski usztywniaj budynek w kierunku poziomym,

zapewniaj wspprac wszystkich elementw konstrukcji przy przenoszeniu obcie (stanowi oparcie stropw), przeciwdziaaj zarysowaniu cian przy nierwnomiernym osiadaniu. Wiece wykonuje si jako monolityczne elbetowe, o wymiarach dostosowanych do konstrukcji ciany oraz stropu, zbrojone czterema prtami 10 lub 12 i strzemionami 6 w rozstawie co 25 cm.

Sposoby kotwienia belek stalowych Belki stalowe kotwi si w cianie za pomoc paskownika lub prta stalowego. Koce

belek umieszczone w murze naley zabezpieczy przed korozj, na przykad powlec mlekiem cementowym.

Rys. 13. Sposoby kotwienia belek stalowych: a) za pomoc paskownika, b) za pomoc prta stalowego [12, s. 39]

Projekt wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego 17

Rodzaje stropw na belkach stalowych Sklepienie odcinkowe z cegy

Parametry stropu: strzaka sklepienia 1/8 ... 1/12 rozstawu belek rozstaw belek stalowych wynosi: 1,20 m 1,50 m. Sklepienie odcinkowe wykonuje si na specjalnym deskowaniu penym lub na

przesuwnych krynach.

Rys. 14. Przekroje stropu odcinkowego: a) w trakcie wykonania, b)szczeg pachwiny, c) cigi stalowe czce

belki. 1 kryna, 2 krawdziak 12 x 12 cm (zawieszone na stalowym podtrzymywaczu noycowym), 3 siatka, 4 beton, 5 gruz, 6 tynk, 7 cig stalowy [1, s. 23]

Rys. 15. Deskowanie stropu odcinkowego [12, s. 36]

Strop Kleina Strop skada si z belek dwuteowych oraz z paskich pyt wykonanych z cegie

zbrojonych bednark lub prtami stalowymi. W zalenoci od wielkoci obcienia rozrnia si trzy typy pyt ceglanych. Rodzaje pyt ceglanych Kleina:

typu lekkiego, typu pcikiego, typu cikiego.

Pyt muruje si na zaprawie cementowej (1:3) ukadajc cegy duszym bokiem prostopadle do belek z zachowaniem przesunicia spoin o cegy. Stopki belek owija si siatk stalow i tynkuje razem z pyt.

Projekt wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego 18

Rys. 16. Strop Kleina przekroje wzdu belek. Rodzaje pyt ceglanych: a) pyta typu cikiego, b) pyta typu pcikiego, c) pyta typu lekkiego. 1 belka stalowa, 2 cega pena na rb, 3 paskownik, 4 beton,

5 gruz ceglany z wapnem, 6 papa, 7 legar, 8 lepa podoga, 9 podoga, 10 siatka, 11 tynk [1, s. 20] Strop z wypenieniem z pyt elbetowych a) strop z wypenieniem z pyt elbetowych prefabrykowanych:

Do wypenienia stosuje si pyty elbetowe prefabrykowane typu: WPS, PS 170, PSW 170 oraz WPS. Dugo pyt wynosi od 97 cm do 147 cm i jest rozstawu belek, szerokoci 40 cm. Po uoeniu pyt spoiny zalewa si zapraw cementow.

Rys. 17. Strop WPS na belkach stalowych z wypenieniem pytami elbetowymi prefabrykowanymi: a) widok,

b) przekrj poprzeczny A A, c) przekrj poduny B B: 1 belka stalowa, 2 pyta WPS, 3 siatka stalowa, 4 legar, 5 deski, 6 ocieplenie, 7 papa, 8 zaprawa cementowa [1, s. 27]

Projekt wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego 19

b) strop z wypenieniem z pyt elbetowych monolitycznych z uwagi na du pracochonno robt obecnie niestosowany.

Warunki odbioru stropw na belkach stalowych Odbiory robt budowlanych zwizanych z wykonywaniem stropw na belkach stalowych wykonuje zgodnie z zasadami przedstawionymi dla stropw drewnianych oraz w jednostce moduowej Organizowanie procesu inwestycyjnego 311[04].Z1.01. Badania elementw stalowych przed ich zmontowaniem powinny polega na sprawdzeniu: wymiarw poszczeglnych elementw i ich ksztatu z uwzgldnieniem dopuszczalnych

odchyek wymiarowych, wykonania pocze zgodnie z dokumentacj techniczn. Odbir gotowej konstrukcji polega na sprawdzeniu ukadu i rozmieszczenia elementw konstrukcji zgodnie z dokumentacj. Odbir stropw na belkach stalowych wymaga dodatkowo sprawdzenia: prawidowoci oparcia i zamocowania belek stalowych na podporach, prawidowoci wypoziomowania belek, zabezpieczenia elementw stalowych przed korozj, prawidowoci wymurowania pyt ceglanych oraz wykonania spoin, prawidowoci zamontowania prefabrykowanych pyt wypeniajcych.

View more