3 apz zrsz pezdirc

Download 3 apz zrsz pezdirc

Post on 22-Jul-2016

216 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://www.mklj.si/images/dokumenti/razno/zgodilo-se-je/3_APZ_ZRSZ_Pezdirc.pdf

TRANSCRIPT

 • APZ

  Kako odgovoriti na potrebe

  trga dela

  Antonija P. Tandler

  28.05.2015

 • 10.7.2015

  Ukrepi aktivne politike zaposlovanja

  Aktivna politika zaposlovanja (APZ) je nabor ukrepov, s katerimi drava aktivno posega na trg dela

  Namen: Odpravljanje

  neskladij med ponudbo in

  povpraevanjem

 • 10.7.2015

  Ukrepi APZ Usposabljanje in izobraevanje (UKREP 1): Programi neformalnega izobraevanja: pridobivanje

  nacionalnih ali temeljnih poklicnih kvalifikacij (NPK/TPK),

  programi institucionalnega usposabljanja,

  Leto 2014: v NPK in Institucionalno usposabljanje

  je bilo 16.132 vkljuitev (14.693 oseb), od tega 6.162 mladih (38,2%)

  Za Pokolpje - aktivno in dejavno (278)

  PUM Projektno uenje za mlade (663)

  Delovni preizkus (1.694)

  Programi usposabljanja na delovnem mestu (5.126)

  Programi formalnega izobraevanja (295)

  Vkljuitev BO v podporne in razvojne programe (1.245)

 • Register zunanjih izvajalcev

  Omogoa hitreje prilagajanje potrebam na trgu dela

  Pobuda za izvedbo programa (delodajalci, izvajalci, nevladne organizacije, BO, )

  Prouitev programa ter monosti potencialnih izvajalcev (strokovna komisija, teren, soglasje GZS, OZS)

  Objava javnega poziva za vpis v register (sploni, prostorski, kadrovski in drugi pogoji) ter vpis v register

  (1. faza)

  Poziv k oddaji ponudbe ter izbira najcenejega ponudnika (2. faza)

  Sklenitev pogodbe z izvajalcem (max. 2 leti)

  38.- 45. len ZUTD

  10.7.2015

 • Register zunanjih izvajalcev

  Pobuda za izvedbo (novega) programa

  Delodajalci, izvajalci programov, obmone slube ZRSZ, BO, ostala javnost

  Ugotoviti smiselnost priprave programa (podobni programi,

  potrebe pri delodajalcih)

  Sodelovanje s panonimi delodajalci oz. predstavniki

  delodajalcev popis dejanskih zahtev delodajalcev (kompetenc)

  10.7.2015

 • Register zunanjih izvajalcev

  Oblikovanje programa

  Identifikacija izobraevalne institucije za oblikovanje vsebine in obsega programa (sodelovanje

  delodajalci/ delodajalska zdruenja / izobraevalna ustanova / ZRSZ)

  Oblikovan program potrditev komisije

  Umestitev programa v Javni poziv za vpis v register zunanjih izvajalcev

  10.7.2015

 • Register zunanjih izvajalcev

  Vpis v Register 1. faza

  Pogoji za vpis v register sploni, kadrovski, prostorski, drugi pogoji

  Izpolnjevanje pogojev (odloba o vpisu v register) = usposobljenost za izvedbo programa

  Plan potreb ZRSZ po izvedbi programa po posamezni OS (oz. regiji) odziv glede na potrebe trga dela (delodajalci, BO)

  10.7.2015

 • Register zunanjih izvajalcev

  Izbor izvajalca in sklenitev pogodbe 2. faza

  Poziv vpisanim v register na predloitev cenovne ponudbe

  Izbor najcenejega ponudnika / izvajalca Sklenitev pogodbe z izbranim izvajalcem

  najve za 2 leti Izvedba - e je zagotovljeno financiranje

  programov (IP, ESS)

  10.7.2015

 • Tailor-made programi

  10.7.2015

  Naziv programa Uspenost izhodi v zaposlitev

  obdobje 2012-2014

  Prodajalec / prodajalka v mesnici (SLO) 60,87%

  Osnove sestavljanja in izdelave kabelskih setov, krmilnih in razvodnih

  omar (SE) 100%

  Oblikovalec / oblikovalka kovin (MB)

  64%,

  v letu 2013 celo 91%

  Cevar / cevarka (MB)

  56,76%

  V letu 2013 76,92%

  Tehnolog / programer CNC strojev za odrezovanje kovin (PT)

  50%

  V letu 2013 66,67%

  Usposabljanje na podroju strojnitva in metalurgije (PT, MB) Prve vkljuitve se zakljuijo

  20.06.2015 e 20% zaposlitev

  MIG-MAG varilec s certificiranjem usposobljenosti varilca (LJ) 53,33%

  TIG varilec s certificiranjem usposobljenosti varilca (LJ) 69,31%

  Osnove suhomontane gradnje (MB)

  44%

  V letu 2013 75%

  Fasader / Fasaderka (MB) 64,29%

  Program usposabljanja za operativnega tehnologa v kemijski industriji

  (POT-ke) (LJ) Prve vkljuitve se zakljuijo

  23.06.2015

  2 programa za potrebe mesno predelovalne industrije - MIR Gornja

  Radgona (MS) Prve vkljuitve se zakljuijo

  30.06.2015

 • NAPOVEDI ZA 2. POLOVICO LETA 2014

  10.7.2015

  poklici, za katere delodajalci nartujejo

  najve zaposlovanja v prihodnjih 6

  mesecih

  Napovedane

  zaposlitve

  Poklici, kjer so imela podjetja

  najpogosteje teave pri iskanju

  ustreznih kadrov

  tevilo delodajalcev s

  teavami

  Delavci za preprosta dela v predelovalnih

  dejavnostih, d. n.

  425 Vozniki tekih tovornjakov in

  vlailcev

  133

  Prodajalci 403 Varilci ipd. 126

  Varilci ipd. 365 Kuharji 89

  Vozniki tekih tovornjakov in vlailcev 362 Strugarji ipd. 84

  Drugi delavci za preprosta dela, d. n. 287 Orodjarji ipd. 82

  Orodjarji ipd. 249 Inenirji strojnitva ipd. 81

  istilci, streniki in gospodinjski pomoniki

  ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah

  202 Natakarji 66

  Vzgojitelji in pomoniki vzgojiteljev

  predolskih otrok

  184 Zidarji ipd. 58

  Tehniki za strojnitvo ipd. 171 Komercialni zastopniki za prodajo

  ipd.

  51

  Zidarji ipd. 169 Upravljavci strojev za zemeljska

  dela ipd.

  43

  Strokovni sodelavci za zdravstveno nego 169 Mehaniki in serviserji kmetijskih,

  industrijskih in drugih strojev

  41

  Inenirji strojnitva ipd. 168 Razvijalci programske opreme 41

  Ekonomisti 147 Tehniki za strojnitvo ipd. 40

  Kuharji 142 Strokovnjaki za vzgojo in

  izobraevanje oseb s posebnimi

  potrebami

  33

  Strugarji ipd. 140 Zdravniki specialisti (razen splone

  medicine)

  30

 • NAPOVEDI ZA 1. POLOVICO LETA 2015: poklici, za katere delodajalci nartujejo

  najve zaposlovanja v prihodnjih 6

  mesecih

  Napovedane

  zaposlitve

  Poklici, kjer so imela podjetja

  najpogosteje teave pri iskanju

  ustreznih kadrov

  tevilo delodajalcev s

  teavami

  Delavci za preprosta dela v predelovalnih

  dejavnostih, d. n.

  971 Varilci ipd. 724

  Varilci ipd 889 Vozniki tekih tovornjakov in vlailcev 448

  Vozniki tekih tovornjakov in vlailcev 730 Orodjarji ipd. 195

  Drugi delavci za preprosta dela, d. n. 512 Zidarji 190

  Zidarji ipd. 435 Kuharji 164

  Prodajalci 392 Strokovnjaki za vzgojo in izobraevanje

  oseb s posebnimi potrebami

  161

  Natakarji 370 Strugarji 150

  Vzgojitelji in pomoniki vzgojiteljev predolskih

  otrok

  365 Elektrointalaterji 142

  Kuharji 364 Inenirji strojnitva ipd. 106

  istilci, streniki in gospodinjski pomoniki ipd.

  v uradih, hotelih in drugih ustanova

  354 Tehniki za strojnitvo 102

  Orodjarji 298

  Inenirji strojnitva ipd. 274

  Tehniki za strojnitvo 244

  Strokovni sodelavci za zdravstveno nego 243

  Tehniki za kemijsko, ivilsko tehnologijo 236

  10.7.2015

 • 10.7.2015

  Ve o registru zunanjih izvajalcev

  programov aktivnosti APZ:

  http://www.ess.gov.si/o_zrsz/register_zunanjih_izvajalcev

  Hvala za vao pozornost!

Recommended

View more >