2016/2017 kulturno-umetnostna vzgoja za vrtce, osnovne in ... ?· vrtec in 1. triletje osnovne Šole 2. triletje osnovne Šole 3. triletje osnovne Šole srednja Šola legenda. 9 ... kakŠne barve je mir lara jankovič z glasbenikoma. 13

Download 2016/2017 kulturno-umetnostna vzgoja za vrtce, osnovne in ... ?· vrtec in 1. triletje osnovne Šole 2. triletje osnovne Šole 3. triletje osnovne Šole srednja Šola legenda. 9 ... kakŠne barve je mir lara jankovič z glasbenikoma. 13

Post on 03-Feb-2018

221 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>1</p><p>2016/2017kulturno-umetnostna vzgoja</p><p>za vrtce, osnovne in srednje ole</p></li><li><p>2</p></li><li><p>3</p><p>4 UVODNI NAGOVOR UPANA MO NM5 VODNIK PO KNJIICI KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA VSEBINE 9 VRTEC IN PRVO TRILETJE OSNOVNE OLE 10 DRUGO TRILETJE OSNOVNE OLE 11 TRETJE TRILETJE OSNOVNE OLE 12 SREDNJE OLE KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA 15 OPISI PREDSTAV 60 CENE VSTOPNIC61 PRIJAVA, PLAILO, DOBRO JE VEDETI62 SEDENI RED64 KDO JE KDO V KC JT</p><p>VSEBINA</p></li><li><p>4</p><p>Spotovani,</p><p>ustvarjalen kolektiv Kulturnega centra Janeza Trdine se lahko pohvali z 20-letnico razvoja programa kulturno-umetnostne vzgoje, ki predstavlja celovit koncept kakovostnih in estetskih vsebin, namenjenih otrokom in mladini ter njihovim mentorjem. Kulturno-umetnostne vzgoje v kulturnem centru so bile delene tevilne generacije od vrtevskih otrok do najstnikov. Nekatere med takratnimi obiskovalci so te programske vsebine zaznamovale do te mere, da so svoje ustvarjalne zmonosti razvijali naprej in izbirali fakultete s podroij gledalike igre, reije, dramaturgije ali pa glasbe, likovne umetnosti, knjievnosti, plesa, oblikovanja. Nekateri so pridobili lepo navado obiskovati kulturne prireditve. Verjamem, da bo tudi v prihodnje tako, da bodo dijaki nadaljevali kreativno pot lastnega umetnikega izraanja ali pa da bodo vsaj zvesto obinstvo na razlinih kulturnih prireditvah.tevilo obiskovalcev naraa, predvsem mladih, ki so vkljueni v kulturno vzgojo kulturnega centra. Prav tako se iri krog partnerskega sodelovanja z vzgojno-varstvenimi in vzgojno-izobraevalnimi ustanovami, saj je tevilo partnerjev naraslo na 60 ustanov v JV Sloveniji in Posavju, kar postavlja Kulturni center Janeza Trdine v sredie kulturno-umetnostne vzgoje v regiji. Tovrstna kulturna vzgoja se mi zdi e prav posebej pomembna, ker predstavlja nadgradnjo olskega izobraevalnega sistema, ko se mlad lovek v praksi srea z gledaliko uprizoritvijo ali glasbeno izvedbo v okolju, ki je namenjeno umetnikemu ustvarjanju in poustvarjanju. Dejstvo, da je Kulturni center Janeza Trdine ena osrednjih kulturnih ustanov v regiji, je zasluga strokovnega in kakovostnega dela zaposlenih v zavodu, vsebinsko zanimivega in bogatega kulturno-umetnikega programa ter zvestega obinstva.elim vam uspeno sezono 2016/2017, zadovoljne obiskovalce, predvsem vrtikarje, uence in dijake, ki bodo uivali v vai programski ponudbi. Iskreno estitam za 20 let uspenega in neprekinjenega izvajanja kulturno-umetnostnih programov in vam elim e veliko odlinih izvedb vaih programskih vsebin.</p><p>Gregor MACEDONI,upan Mestne obine Novo mesto </p><p>UVODNI NAGOVOR UPANAMESTNE OBINE NOVO MESTO</p></li><li><p>5</p><p>Spotovani vzgojitelji in vzgojiteljice, uitelji in uiteljice, ravnatelji in ravnateljice, </p><p>sezono, ki jo zakljuujemo, si bomo zapomnili po mnogih uspeno izvedenih dogodkih, nasmejanih obrazih obiskovalcev, pritajenih pogovorih po ogledih, predvsem pa po tevilnih povratnih informacijah, ki smo jih dobili z vae strani in za katere smo vam e posebej hvaleni. </p><p>Za najmlaje in mlade ste izbirali med 19 razlinimi predstavami, v dopoldanskih urah pa vas je na 57 ponovitev prilo ve kot 17 000.</p><p>Spotovani, vaa vloga pri izboru vsebin za otroke, ki obiskujejo vrtce, osnovnoolce in srednjeolce, je izjemno pomembna in nenadomestljiva. Ste vezni len med nami, ki predstave izberemo in jih oblikujemo v ponudbo, in majhnimi in mladimi uporabniki, ki so jim namenjene. </p><p>Vemo, da se zavedate pomena dobrih izbir in ustreznih priprav na oglede ter pogovorov po njih. Z namenom, da vam pri tem pomagamo, da vam razkrivamo tanice ozadij in vam predstavljamo dobre izkunje, smo v letu 2015 izvedli 1. posvet Po jutru se dan pozna, na katerega ste bili vabljeni tudi koordinatorji kulturne vzgoje v vrtcih in olah. Pripravljamo se e na drugega, na katerega vas bomo povabili decembra 2016.</p><p>V knjiici Kulturno-umetnika vzgoja za vrtce, osnovne in srednje ole 2016/2017 vam predstavljamo izbor naih vsebin, ki jih bomo izvedli za zakljuene skupine otrok, uencev in dijakov v dopoldanskem asu. </p><p>Tudi letos smo ponudbo razdelili v tiri sklope za tiri razline starostne skupine gledalcev. </p><p>Za vrtce in I. triletje osnovne ole vam ponujamo osem predstav. Abonmajska ugodnost, to je 10 % nija cena vstopnic, bo veljala, e boste za iste uence tega starostnega obdobja izbrali ve predstav letos jih bo dovolj e pet. </p><p>VODNIK PO KNJIICI</p></li><li><p>6</p><p>V II. triletju osnovne ole lahko izbirate med tremi predstavami. Tu boste pridobili abonmajsko ugodnost (10 % nijo ceno vstopnic), e boste istim uencem omogoili ogled dveh predstav.</p><p>Tudi program III. triletja osnovne ole ponuja tri dogodke in tudi tu pri izboru dveh predstav velja abonmajska ugodnost (10 % nija cena vstopnic). </p><p>Za srednjeolce smo za to sezono izbrali trinajst predstav. Nekatere so del naega sicernjega veernega programa, druge pa so namenjene le srednjeolski, vasih tudi osnovnoolski populaciji, in bodo uprizorjene izkljuno v dopoldanskem asu. e boste za iste srednjeolce izbrali tri predstave iz nae ponudbo, bomo pri nakupu vstopnice za vsako priznali 10 % popust. </p><p>Vabimo vas, da skrbno pregledate celotno ponudbo, v kateri smo ob vsaki predstavi oznaili, kateri starostni skupini otrok jo priporoamo. Seveda svetujemo temeljit premislek, morda tudi posvet z nami, da bo izbira im bolja. </p><p>Nekatere predstave ste si imeli v nai dvorani e prilonost ogledati. To so pa tiste, ki si zaradi kakovosti, sporoilnosti in komunikativnosti zasluijo, da se z njimi seznanijo vedno nove generacije otrok oz. mladostnikov. </p><p>Na koncu dodajamo informacije o nainu prijave k ogledu, plailu ter cenik vstopnic za posamezno starostno skupino. Ko vas bomo povabili k ogledu predstave, vam bomo o njej poslali obirneje gradivo. Najave vseh dogodkov bodo tudi letos zbrane v mesenih napovednikih in na spletni strani www.kcjt.si.</p></li><li><p>7</p><p>Prijavnico najdete na nai spletni strani www.kcjt.si. Prosimo, e jo opremite z vsemi potrebnimi informacijami in nam jo poljete do srede, 6. julija 2016. Svetujemo, da s prijavo pohitite, ker bodo nekatere predstave oz. dogodki lahko uprizorjeni le enkrat oz. dvakrat in bomo lahko upotevali le prve prijave. Za vsa morebitna vpraanja smo vam na voljo na tel. t. 07 393 0 390 oz. elektronskih naslovih sasa.sepec@kcjt.si ali info@kcjt.si.</p><p>Kulturni center Janeza Trdine</p></li><li><p>8</p><p>VRTEC IN 1. TRILETJE OSNOVNE OLE</p><p>2. TRILETJE OSNOVNE OLE</p><p>3. TRILETJE OSNOVNE OLE</p><p>SREDNJA OLA</p><p>LEGENDA</p></li><li><p>9</p><p>KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJAVSEBINE VRTEC IN PRVO TRILETJE OSNOVNE OLE Lea Menard16 KO BOM VELIK Lea Menard in Studio XXV </p><p> Friedrich Karl Waechter18 MALA OLA ZA KLOVNE Slovensko stalno gledalie Trst</p><p> Andrej Rozman Roza20 OD POVODNIH MO Rozinteater</p><p> Julia Donaldson22 BI SE GNETLI NA TEJ METLI? Lutkovno gledalie Ljubljana</p><p> Neboja Pop Tasi po ljudskih motivih24 ZLATA PTICA Lutkovno gledalie Maribor</p><p> Gisbert Nther 26 PICKO IN PACKO SNG Opera in balet Ljubljana </p><p> Svetlana Makarovi28 UK NA PALICI Laura Zafred, Nika Bezeljak in Kulturni zavod KULT</p><p> Svetlana Makarovi30 PEKARNA MIMA Slovensko ljudsko gledalie Celje </p></li><li><p>10</p><p>KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA DRUGO TRILETJE OSNOVNE OLE </p><p> Gisbert Nther 26 PICKO IN PACKO SNG Opera in balet Ljubljana</p><p> Svetlana Makarovi30 PEKARNA MIMA Slovensko ljudsko gledalie Celje </p><p> Anton Ingoli32 TAJNO DRUTVO PGC Lutkovno gledalie Ljubljana</p></li><li><p>11</p><p>KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA TRETJE TRILETJE OSNOVNE OLE </p><p> Marua Kink in Mija piler34 VELIKI POK Zavod Margareta Schwarzwald, Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, Ljubljana in Mestno gledalie Ptuj</p><p> Lutz Hbner 36 NELI NI VE Lutkovno gledalie Ljubljana</p><p> Jure Ivanui /Marko Vezoviek38 OD TIINE DO GLASBE </p></li><li><p>12</p><p>KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA SREDNJE OLE </p><p> Marua Kink in Mija piler34 VELIKI POK Zavod Margareta Schwarzwald, Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, Ljubljana in Mestno gledalie Ptuj</p><p> Lutz Hbner 36 NELI NI VE Lutkovno gledalie Ljubljana</p><p> Jure Ivanui /Marko Vezoviek38 OD TIINE DO GLASBE</p><p> Botjan Videmek40 ROKOVA MODRINA Slovensko mladinsko gledalie</p><p> Simona Hamer (po motivih Preihovega Voranca)42 SAMORASTNIKI Mestno gledalie ljubljansko</p><p> Ljudmila Razumovska44 DRAGA JELENA SERGEJEVNA SNG Nova Gorica</p><p> rokgre46 TARZAN SNG Drama Ljubljana</p><p>48 KAKO DII SVOBODA, KAKNE BARVE JE MIR Lara Jankovi z glasbenikoma</p></li><li><p>13</p><p> Slavko Grum50 DOGODEK V MESTU GOGI Slovensko stalno gledalie Trst in Glasbena matica </p><p> izviren slovenski muzikal po povesti Ivana Tavarja Matja Vlai / Janez Usenik / Vojko Anzeljc52 CVETJE V JESENI</p><p> Ivan Cankar54 HLAPCI Slovensko stalno gledalie Trst (ogled v Trstu)</p><p> Nejc Gazvoda56 DIVJAD Mini teater Ljubljana in Mestno gledalie Ptuj</p><p>58 BARVE LJUBEZNI: BELA (William Shakespeare) Tajda Leke z gostoma</p></li><li><p>14</p></li><li><p>15</p><p>KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA OPISI PREDSTAV </p></li><li><p>16</p><p>kulturna vzgoja 2016/2017</p><p>V zgodbi, postavljeni v afriko okolje, nastopa deek Jahim, ki nima ne mame ne oeta in sploh nikogar velikega. Zato si Jahim eli postati velik. e bi bil velik, bi bil moan, e bi bil velik, se ne bi niesar bal, e bi bil velik, bi lahko skrbel za prijatelje, in e bi bil velik, bi morda lahko celo dosegel Luno. elje otrok se pogosto uresniijo in tako Jahim postane velik. Zares velik! A kmalu fant spozna, da biti velik ni tako enostavno.</p><p>Lea Menard</p><p>KO BOM VELIK Lea Menard in Studio XXV </p><p>PREDSTAVA, V KATERI SE PREPLETAJO PLES, IGRA, LUTKE IN GLASBA. </p><p>Reiserka: Lea MenardIgrata: Jose in Lea MenardFoto: Sunan StonePredstava traja 40 minut in nima odmora. </p></li><li><p>17</p><p>kulturna vzgoja 2016/2017</p><p>V zgodbi, postavljeni v afriko okolje, nastopa deek Jahim, ki nima ne mame ne oeta in sploh nikogar velikega. Zato si Jahim eli postati velik. e bi bil velik, bi bil moan, e bi bil velik, se ne bi niesar bal, e bi bil velik, bi lahko skrbel za prijatelje, in e bi bil velik, bi morda lahko celo dosegel Luno. elje otrok se pogosto uresniijo in tako Jahim postane velik. Zares velik! A kmalu fant spozna, da biti velik ni tako enostavno.</p><p>Lea Menard</p><p>KO BOM VELIK Lea Menard in Studio XXV </p><p>PREDSTAVA, V KATERI SE PREPLETAJO PLES, IGRA, LUTKE IN GLASBA. </p><p>Reiserka: Lea MenardIgrata: Jose in Lea MenardFoto: Sunan StonePredstava traja 40 minut in nima odmora. </p></li><li><p>18</p><p>kulturna vzgoja 2016/2017</p><p>Mala ola za klovne je una urica v nenavadnem razredu, v katerem strog, a niti ne preve dosleden profesor Doktor Pamet skua uiti discipline in klovnovske umetnosti dve simpatini in zelo ivahni uenki, ki na svoj nain razumeta vsa navodila in ukaze, seveda vedno narobe. Brezmejna igrivost vodi v zelo nerodne situacije, vendar na koncu obe uenki opravita zakljuni izpit. Besedilo preizprauje meje med domiljijo, igrivostjo, kreativnostjo, odprtostjo, istostjo, energinostjo, ki jih predstavljajo klovni, in redom, disciplino, strogostjo, uniformiranostjo, okostenelostjo, ki jih zagovarja uitelj. V zelo dinamini in zabavni predstavi je pantomima enakovredna besedilu, saj uenki v posameznih prizorih duhovito uprizarjata kratke zgodbe, ki jih uitelj predlaga, z variacijami, svojevrstnimi interpretacijami in klasinimi tosi klovnovskega zaklada. </p><p>Friedrich Karl Waechter</p><p>MALA OLA ZA KLOVNE Slovensko stalno gledalie Trst </p><p>KO TRITA NAGAJIVI SVET KLOVNOV IN STROGI SVET PROFESORJEV.</p><p>Reiserka: Renata VidiIgrajo: Nikla Petruka Panizon, Patrizia Jurini, Adriano Giraldi Foto: Luca QuaiaPredstava traja 35 minut in nima odmora.</p></li><li><p>19</p><p>kulturna vzgoja 2016/2017</p><p>Mala ola za klovne je una urica v nenavadnem razredu, v katerem strog, a niti ne preve dosleden profesor Doktor Pamet skua uiti discipline in klovnovske umetnosti dve simpatini in zelo ivahni uenki, ki na svoj nain razumeta vsa navodila in ukaze, seveda vedno narobe. Brezmejna igrivost vodi v zelo nerodne situacije, vendar na koncu obe uenki opravita zakljuni izpit. Besedilo preizprauje meje med domiljijo, igrivostjo, kreativnostjo, odprtostjo, istostjo, energinostjo, ki jih predstavljajo klovni, in redom, disciplino, strogostjo, uniformiranostjo, okostenelostjo, ki jih zagovarja uitelj. V zelo dinamini in zabavni predstavi je pantomima enakovredna besedilu, saj uenki v posameznih prizorih duhovito uprizarjata kratke zgodbe, ki jih uitelj predlaga, z variacijami, svojevrstnimi interpretacijami in klasinimi tosi klovnovskega zaklada. </p><p>Friedrich Karl Waechter</p><p>MALA OLA ZA KLOVNE Slovensko stalno gledalie Trst </p><p>KO TRITA NAGAJIVI SVET KLOVNOV IN STROGI SVET PROFESORJEV.</p><p>Reiserka: Renata VidiIgrajo: Nikla Petruka Panizon, Patrizia Jurini, Adriano Giraldi Foto: Luca QuaiaPredstava traja 35 minut in nima odmora.</p></li><li><p>20</p><p>kulturna vzgoja 2016/2017</p><p>eprav se pripoved ostarelega ribia o povodnem svetu naih rek in jezer slii kot izmiljena pravljica, ni tako. Povodnih bitij je med nami veliko ve, kot si mislimo, saj uvajo bogastvo voda in vse narave. Med njimi je tudi povodni mo Ambro, ki ivi v Bohinjskem jezeru. Na alost pa je Ambro zelo osamljen povodni mo, ki e leta dolgo zaman ie izvoljenko svojega srca. Ker je ne najde v mokrih globinah, zasnubi lepo deklico z jezerskega obreja. Mladenka, eprav nerada, privoli v ples z Ambroem in nato skupaj z njim izgine v udovitem podvodnem kraljestvu, kjer e danes uvata velika bogastva. Ob pomoi misli Janeza Vajkarda Valvasorja, Franceta Preerna in ljudskega slovstva bomo spoznali, kako se je spremenil lovekov odnos do vode in narave nasploh. Z dananje perspektive bomo pogledali v preteklost in se skuali nauiti kaj iz napak. Iz zgodbe o tem, kako se je oenil povodni mo Ambro, izvemo, kje povodni ljudje ivijo danes in kako izginjajo. </p><p>Andrej Rozman Roza</p><p>OD POVODNIH MORozinteater </p><p>PRIPOVEDOVALSKO-LUTKOVNA PREDSTAVA Z GLASBENO SPREMLJAVO V IVO.</p><p>Reiser in izvajalec: Andrej Rozman RozaGlasbena spremljava: Goran Zavrnik Foto: Botjan MajcenPredstava traja 40 minut in nima odmora.</p></li><li><p>21</p><p>kulturna vzgoja 2016/2017</p><p>eprav se pripoved ostarelega ribia o povodnem svetu naih rek in jezer slii kot izmiljena pravljica, ni tako. Povodnih bitij je med nami veliko ve, kot si mislimo, saj uvajo bogastvo voda in vse narave. Med njimi je tudi povodni mo Ambro, ki ivi v Bohinjskem jezeru. Na alost pa je Ambro zelo osamljen povodni mo, ki e leta dolgo zaman ie izvoljenko svojega srca. Ker je ne najde v mokrih globinah, zasnubi lepo deklico z jezerskega obreja. Mladenka, eprav nerada, privoli v ples z Ambroem in nato skupaj z njim izgine v udovitem podvodnem kraljestvu, kjer e danes uvata velika bogastva. Ob pomoi misli Janeza Vajkarda Valvasorja, Franceta Preerna in ljudskega slovstva bomo spoznali, kako se je spremenil lovekov odnos do vode in narave nasploh. Z dananje perspektive bomo pogledali v preteklost in se skuali nauiti kaj iz napak. Iz zgodbe o tem, kako se je oenil povodni mo Ambro, izvemo, kje povodni ljudje ivijo danes in kako izginjajo. </p><p>Andrej Rozman Roza</p><p>OD POVODNIH MORozinteater </p><p>PRIPOVEDOVALSKO-LUTKOVNA PREDSTAVA Z GLASBENO SPREMLJAVO V IVO.</p><p>Reiser in izvajalec: Andrej Rozman RozaGlasbena spremljava: Goran Zavrnik Foto: Botjan MajcenPredstava traja 40 minut in nima odmora.</p></li><li><p>22</p><p>kulturna vzgoja 2016/2017</p><p>Spoznali bomo prijazno arovnico s sreimi lasmi in njeno mako, ki skupaj potujeta na metli. Zaradi velike hitrosti arovnica izgubi svoje pokrivalo, zato se spusti na tla in ga ie vsepovsod. Iz gostega grmovja pokuka pes, ki v gobku stiska njen klobuk. arovnica ga v zahvalo povabi na svojo m...</p></li></ul>

Recommended

View more >