1. Projecte de modificació del PGO

Download 1. Projecte de modificació del PGO

Post on 10-Mar-2016

218 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MODIFICACIO PUNTUAL DEL PGO PER A LA CREACIO DUN NOU SECTOR DESPORT, LLEURE I SALUT AL PARC TERRITORIAL ALCALDE PONS-LES BASSES. LLEIDA. DOCUMENT DAVANC DE PLANEJAMENT.

TRANSCRIPT

<ul><li><p> MODIFICACI PUNTUAL DEL PGO PER A LA CREACI DUN NOU SECTOR DESPORT, LLEURE I SALUT AL PARC TERRITORIAL ALCALDE PONS-LES BASSES. LLEIDA. DOCUMENT DAVAN DE PLANEJAMENT. MANCIEIRAS/PARS, arquitectes associats S.L. mar 2009 </p></li><li><p>MODIFICACI PUNTUAL DEL PGO PER A LA CREACI DUN NOU SECTOR DESPORT, LLEURE I SALUT AL PARC TERRITORIAL ALCALDE PONS-LES BASSES. DOCUMENT DAVAN DE PLANEJAMENT. LLEIDA mar 2009 </p><p> 3 </p><p>NDEX A. MEMRIA 1. Promotor, iniciativa i redactor. 2. Estructura de la propietat. 3. Delimitaci del sector de planejament. 4. Planejament vigent. 5. Estat actual. 6. Objectius del Pla. 7. Concreci de la Modificaci 8. Justificaci de la proposta. Necessitat i convenincia. 9. Fonament legal. 10. Justificaci del desenvolupament urbanstic sostenible. 11. Mesures per una mobilitat sostenible. 12. Programa de participaci ciutadana. 13. Proposta dordenaci B. PLNOLS </p><p>INFORMACII1 Situaci 1: 50.000I2 Ortofotomapa 1: 10.000I3 Topogrfic 1: 5.000I4 Estructura de la propietat 1: 5.000I5 Planejament vigent. Pla Territorial Parcial de Ponent 1: 50.000I6 Planejament vigent. Pla General d'Ordenaci 1: 25.000I7a Preexistencies. Edificaci 1: 5.000I7b Preexistencies. Arbrat 1: 3.000</p><p>ORDENACIO1 Proposta d'ordenaci. 1: 5.000</p><p>ANNEXA1 Avanprojecte. Diagrama d'usosA2 Avanprojecte. Resum participaci ciutadanaF1 Recull fotogrficF2 Recull fotogrficF3 Recull fotogrfic</p></li><li><p>MODIFICACI PUNTUAL DEL PGO PER A LA CREACI DUN NOU SECTOR DESPORT, LLEURE I SALUT AL PARC TERRITORIAL ALCALDE PONS-LES BASSES. DOCUMENT DAVAN DE PLANEJAMENT. LLEIDA mar 2009 </p><p> 4 </p></li><li><p>MODIFICACI PUNTUAL DEL PGO PER A LA CREACI DUN NOU SECTOR DESPORT, LLEURE I SALUT AL PARC TERRITORIAL ALCALDE PONS-LES BASSES. DOCUMENT DAVAN DE PLANEJAMENT. LLEIDA mar 2009 </p><p> 5 </p><p>A. MEMRIA 1. Promotor, iniciativa i redactor. La MODIFICACI PUNTUAL DEL PGO PER A LA CREACI DUN NOU SECTOR DESPORT, LLEURE I SALUT AL PARC TERRITORIAL ALCALDE PONS-LES BASSES, al municipi de Lleida, s una operaci diniciativa pblica en quant s una figura de planejament general, tal i com sestableix al Text refs 1/2005, de 26 de juliol i el seu Reglament. Cal significar, aix mateix, que tenint en compte el projecte collectiu que ha de representar per als lleidatans la reforma i millora de les actual installacions del Parc Alcalde Pons-Les Basses, lendegament dels procs urbanstic que ho ha de fer possible no pot ser altra que lAdministraci pblica. A tals efectes, el promotor de la present Modificaci puntual de PGO, s lAjuntament de Lleida, amb seu a la Plaa de la Paeria, 1 i codi postal 25007. La redacci de la present Modificaci puntual correspon a Mancieiras/Pars, arquitectes associats s.l.p., amb seu al carrer Vilamar 64, baixos i codi postal 08015 de Barcelona, on el tcnic redactor de referncia s en Juan Antonio Mancieiras Vaz-Romero, arquitecte. 2. Estructura de la propietat. Els propietaris inclosos en el expedient davan, dins de lmbit destudi, es relacionen en el quadre segent: </p><p>Nm. REF. CADASTRAL NOM PROPIETARI</p><p>1 25900A009003240000LP AJUNTAMENT DE LLEIDA 181.290,00 m 59,3 % 180.762,09 m 59,1 %</p><p>2 25900A009003260000LT GACEN JUSTO, JOSEFA 10.869,00 m 3,6 % 11.149,87 m 3,6 %</p><p>3 25900A009003250000LL GACEN JUSTO, JOSEFA 13.722,00 m 4,5 % 13.887,89 m 4,5 %</p><p>total 205.881,00 m 67,3 % 205.799,85 m 67,3 %</p><p>4 25900A009002140000LS ESCURDER ESCURDER, JOSE 20.251,00 m 6,6 % 20.250,74 m 6,6 %</p><p>5 25900A009003210000LY DESCONEGUT 2.484,00 m 0,8 % 2.483,89 m 0,8 %</p><p>6 25900A009006440000LP DESCONEGUT 3.127,00 m 1,0 % 3.127,21 m 1,0 %</p><p>7 25900A009003200000LB FARRE MOLINS, CARMEN 14.133,00 m 4,6 % 14.133,81 m 4,6 %</p><p>8 25900A009003190000LG FONDEVILA PUIGDENGOLES, M ANGELES 15.833,00 m 5,2 % 15.832,78 m 5,2 %</p><p>9 25900A009006540000LR DESCONEGUT 775,00 m 0,3 % 774,79 m 0,3 %</p><p>10 25900A009003220000LG HERNANDEZ PALMES, ANTONIO 931,00 m 0,3 % 930,96 m 0,3 %</p><p>11 25900A009003180000LY DESCONEGUT 583,00 m 0,2 % 582,72 m 0,2 %</p><p>12 25900A009003170000LB DESCONEGUT 3.745,00 m 1,2 % 3.744,65 m 1,2 %</p><p>13 25900A009003130000LU FLINCH VIDAL, CARMEN 2.434,00 m 0,8 % 2.420,46 m 0,8 %</p><p>14 25900A009003270000LF PERIS LLORENS, M ANTONIA 28.029,00 m 9,2 % 27.836,25 m 9,1 %</p><p>total 92.325,00 m 30,2 % 92.118,24 m 30,1 %</p><p>total parcelles 298.206,00 m 97,5 % 297.918,09 m 97,4 %</p><p>domini pblic 7.646,73 m 2,5 % 7.934,64 m 2,6 %</p><p>TOTAL MBIT 305.852,73 m 100,0 % 305.852,73 m 100,0 %</p><p>SUPERFCIE CARTOGRFICA</p><p>Sls de possible ampliaci del Parc Territorial Alcalde Pons-Les Basses</p><p>Sls actualment inclosos al Parc Territorial Alcalde Pons-Les Basses</p><p>SUPERFCIE CADASTRE</p></li><li><p>MODIFICACI PUNTUAL DEL PGO PER A LA CREACI DUN NOU SECTOR DESPORT, LLEURE I SALUT AL PARC TERRITORIAL ALCALDE PONS-LES BASSES. DOCUMENT DAVAN DE PLANEJAMENT. LLEIDA mar 2009 </p><p> 6 </p><p>En el plnol I4-Estructura de la propietat, sidentifiquen grficament les propietats incloses dins lmbit destudi daquest avan de modificaci. 3. Delimitaci del sector de planejament. Lmbit objecte dAvan de Modificaci puntual de PGO, es defineix grficament en els plnols dinformaci i dordenaci. Es situa confrontat amb el nus de comunicaci de lautovia A-2 amb la carretera N-240. El sector comprn el Parc Territorial Alcalde Pons-Les Basses i sls privats de cultiu. Aquest mbit est delimitat bsicament per: </p><p>- al nord-est, per camps dhorta - al sud-est, per camps dhorta - al sud-oest, per la carretera N-240 - al nord-oest, per lautovia Lleida-Barcelona A-2 i per la squia Tercera del Canal de Pinyana. </p><p> La superfcie total de lmbit destudi, segons base cartogrfica, s de 30,59Ha. Daquestes, 20,6Ha corresponen a la qualificaci de Parc Territorial de PGO i la resta, 9,99Ha, corresponen al possible mbit dampliaci, de les quals, un cop estudiades les diverses alternatives dordenaci, es concretaran en unes 6Ha, com a ampliaci efectiva del nou sector desport, lleure i salut, amb la finalitat, com a condici necessria per assegurar el manteniment de la superfcie global de la qualificaci de Parc Territorial. 4. Planejament vigent. El marc urbanstic vigent ve determinat pels documents segents: Pla General de Lleida ,municipal dordenaci urbana i territorial 1995-2015, aprovat </p><p>definitivament per resoluci del conseller de Poltica Territorial i Obres Pbliques de data 23 de desembre de 1998 (DOGC nm. 2895 de data 25 de maig de 1999). </p><p> El Text refs del Pla General de Lleida, municipal dordenaci urbana i territorial 1995-2015, aprovat definitivament per acord de la Comissi Provincial dUrbanisme de Lleida en data del 16 de gener de 2.003, publicat al DOGC nm. 3924, de data 14 de juliol de 2.003, i totes les seves modificacions puntuals posteriors. </p><p> El Pla Territorial Parcial de Ponent i Terres de Lleida, aprovat pel Govern de Catalunya en data de 24 de juliol de 2007. </p><p> El Planejament General de Lleida determina per als sls objecte de la present Modificaci puntual la classificaci de sl no urbanitzable, amb la qualificaci de sistema despais </p></li><li><p>MODIFICACI PUNTUAL DEL PGO PER A LA CREACI DUN NOU SECTOR DESPORT, LLEURE I SALUT AL PARC TERRITORIAL ALCALDE PONS-LES BASSES. DOCUMENT DAVAN DE PLANEJAMENT. LLEIDA mar 2009 </p><p> 7 </p><p>lliures, amb la categoria de Parc Territorial (clau PT), per als sls situats al sud de lmbit; i la qualificaci de zona agrcola de recs antics (clau R2), per als sls situats al nord. Lapartat 7 Sistema despais lliures, del Text Refs del PGO de Lleida defineix: </p><p> APARTAT 7 SISTEMA DESPAIS LLIURES </p><p> ARTICLE 143 Definici, i identificaci i tipus El sistema dEspais Lliures, s el conjunt despais del territori diversificats i localitzats estratgicament, format tant per elements de la xarxa urbana com de la rural, al servei de les funcions ldiques, despai i de lleure, per usos culturals i pel gaud del territori. Tamb est constitut per un conjunt delements dalt contingut estructurador del territori per a la protecci dels valors mediambientals, com a reservoris naturals i per a la protecci dels contactes de la ciutat amb lhorta. El sistema dEspais Lliures sestructura en els plnols dordenaci en les categories segents que sidentifiquen amb les claus corresponents: </p><p> Parcs dInters Natural Clau PN Parcs Territorials Clau PT </p><p> Parcs Urbans Clau PU Zones verdes o Jardins Clau VJ Verds urbans o Places Clau VU Espais lliures lineals Clau VL Verds esportius Clau VE Les definicions daquestes categories despais lliures sn les segents: A. Parcs dInters Naturals (PN) (...) B. Parcs Territorials (PT) </p><p>El sistema de Parcs Territorials comprn aquelles rees qualificades com a tal i que destaquen per les seves condicions mediambientals, paisatgstiques i de localitzaci significativa en la geomorfologia i paisatge del territori. Sn espais amb presncia de masses arbries consolidades, de comunitats de vegetaci natural despcies dinters, de visuals privilegiades sobre el territori o duna relaci directa amb els cursos daigua. Aquests espais tenen un elevat potencial com a rees mixtes de protecci i de gesti del sistema despais lliures territorials que cal promocionar com a seu dactivitats socials i esportives, educatives, de recerca, i com a indrets despecial inters paisatgstic i natural. </p><p> Constitueixen el sistema de Parcs Territorials els segents: - els Parcs territorials del Riu Segre (Fluvial i de Rufea) - el Parc de Butsnit - el Parc de Granyena - el Parc Alcalde Pons - Les Basses - el Parc de la Cerdera Polvorin </p><p> (...) </p><p> ARTICLE 144 Titularitat i rgim urbanstic Els sls qualificats dEspais Lliures seran de titularitat pblica, a excepci dels verds privats qualificats com a sistema amb la clau VP, que seran de titularitat privada amb possibilitat desdevenir ds pblic a travs de convenis o daltres figures de gesti contractada amb ladministraci pblica. En lobtenci, finanament, s i conservaci dels elements del Sistema dEspais Lliures, sobservaran els preceptes generals establerts en aquestes Normes o si sescau, subsidiriament, els fitxats mitjanant el corresponent Pla Parcial o Pla Especial, o a travs de les Ordenances Municipals. Els aprofitaments o usos compatibles, que no modifiqui el carcter global despai lliure, aportaran elements de gesti dels mateixos. No obstant, mentre no saprovin els instruments urbanstics corresponents seran aplicables els criteris generals del Sistema restringint els usos admesos. </p></li><li><p>MODIFICACI PUNTUAL DEL PGO PER A LA CREACI DUN NOU SECTOR DESPORT, LLEURE I SALUT AL PARC TERRITORIAL ALCALDE PONS-LES BASSES. DOCUMENT DAVAN DE PLANEJAMENT. LLEIDA mar 2009 </p><p> 8 </p><p> ARTICLE 145 Condicions dordenaci i protecci Els elements dels sistema despais lliures corresponents als Parcs dInters Natural i als Parcs Territorials, shauran dordenar bsicament mitjanant Plans Especials i/o programes de gesti, tenint en compte la preceptiva legislaci de tipus sectorial que afecti a la seva naturalesa. Els Parcs dInters Natural i els Parcs Territorials que posseeixen valors ecolgics tenen la consideraci despais naturals acord amb la Llei 12/85 despais naturals, en la seva disposici addicional segona. Acord amb aquest condici es podran establir les mesures necessries per a promoure, en els casos que sigui aconsellable, la declaraci duna figura legal de protecci dmbit superior a lactual. La sistematitzaci de lordenaci fsica dels Parcs Urbans, Zones verdes o Jardins, Places i verds urbans, Espais lliures lineals, i Verds esportius, un cop definit els tipus despai i els objectius que es proposen, es concretar mitjanant projectes i/o actuacions dobra durbanitzaci, amb els elements propis durbanitzaci per a ls a que estan destinats, tals com: arbres, jardineria, fonts, estanys, brolladors, talussos, escales, rampes, tanques, i elements ornamentals. </p><p> a) Ordenaci del Parcs dInters Natural (...) b) Ordenaci dels Parcs Territorials: </p><p>En lordenaci del Parcs Territorials es promocionar la combinaci ordenada dels usos desbarjo i lleure i els usos ambientals, tot conservant i regenerant la massa arbria existent i les connexions dels parcs amb lentorn en el que es troben. Especficament, pel Parc Territorial de les Basses, dacord a lestat actual, ls esportiu i residencial mbil sn compatibles amb la limitaci del 50% de la superfcie total. En la resta daquests usos, es limiten al 20% de la superfcie total. </p><p> (...) ARTICLE 146 Condicions ds, edificaci i desenvolupament </p><p>Els usos generals o caracterstics del sistema despais lliures seran tots aquells de carcter pblic que serveixin al descans i lesbarjo de la poblaci. En relaci al rgim dusos del present Pla General, es permeten tots els usos corresponents als definits com mediambientals, s a dir, dactivitats de tipus ldic, sociocultural, educatives, cientfic, i conservatiu a laire lliure. Sadmeten tamb aquelles activitats i serveis pblics vinculats als usos esmentats sempre de titularitat pblica, gestionats directa o indirectament amb rgims de concessi administrativa. Temporalment sadmeten usos provisionals, com ara la installaci de firetes, circs o atraccions, sempre que no malmetin els espais enjardinats i les obres durbanitzaci. Laprofitament del subsl per a implantaci de garatges per aparcament s compatible solament en les places o verds urbans (VU). En qualsevol cas lexplotaci dels usos en el mateix, ser de tipus pblic i en rgim de concessi administrativa. En tots els casos ser permesa la construcci dedificis i installacions ds compatible (educatiu, socio-cultural, esportiu, administratiu, aix com els bars i restaurants) amb els fins i objectius del sistema, sempre que llur ocupaci en planta sigui menor del 5% del total de lrea delimitada, i amb una alaria mxima de 10m. Excepcionalment, i si la superfcie de lrea delimitada ultrapassa els 30.000m, en els parc urbans, es podran ubicar installacions esportives a laire lliure, sempre que aquestes no ocupin ms del 20% de la superfcie i siguin ds i domini pblic. En tots els parcs urbans sadoptar lestndard indicatiu del 20% mnim de zona darbrat, i/o un arbre cada 75m de terreny. Els anteriors criteris es podran completar mitjanant la tramitaci del corresponent Ordenana o Reglament Municipal. </p><p>Larticle 216, del Text Refs del PGO de Lleida, defineix per a les zones agrcoles de recs antics, clau R2 : ARTICLE 216 Condicions ds, edificaci i desenvolupament Clau R2 </p><p>1.Definici Comprn les unitats de paisatge de lhorta de Pinyana i de lhorta del Canal dUrgell. Aquesta zona inclou, majoritriament, les rees dels recs antics de lhorta i dels recs iniciats el segle passat, que sn testimoni de la implantaci histrica dels usos agrcoles en aquest territori. Les caracterstiques principals sn una parcellaci petita, un forta implantaci dequipaments comunitaris, una densa xarxa de camins rurals i per la presncia dabundants edificacions. </p></li><li><p>MODIFICACI PUNTUAL DEL PGO PER A LA CREACI DUN NOU SECTOR DESPORT, LLEURE I SALUT AL PARC TERRITORIAL ALCALDE PONS-LES BASSES. DOCUMENT DAVAN DE PLANEJAMENT. LLEIDA mar 2009 </p><p> 9 </p><p>Les condicions daptitud agrcola dels sls, per a una tecnologia dalta freqncia, destaquen els 37% dels sls daquesta zona com a sls dexcellent o de bona aptitud a...</p></li></ul>

Recommended

View more >