03 kozmicka evolucija

Download 03 Kozmicka evolucija

Post on 06-Jul-2018

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 03 Kozmicka evolucija

  1/56

   

  KAKO JE DOŠLO DO TEORIJE O EVOLUCIJI SVEMIRA?

  ARISTOTEL (340. GOD. PRIJE KRISTA)

  - ZEMLJA JE SREDIŠTE SVEMIRA

   

 • 8/18/2019 03 Kozmicka evolucija

  2/56

   

  KAKO JE DOŠLO DO TEORIJE O EVOLUCIJI SVEMIRA?

  ARISTOTEL (340. GOD. PRIJE KRISTA)

  - ZEMLJA JE SREDIŠTE SVEMIRA

   

  PTOLOMEJ (200. GOD. PRIJE KRISTA) - OVU ZAMISAO RAZRADIO U POTPUN

  KOZMOLOŠKI MODEL KOJI SE SAČUVAO DO

  KRAJA 1. ST.

 • 8/18/2019 03 Kozmicka evolucija

  3/56

   

  KAKO JE DOŠLO DO TEORIJE O EVOLUCIJI SVEMIRA?

  ARISTOTEL (340. GOD. PRIJE KRISTA)

  - ZEMLJA JE SREDIŠTE SVEMIRA

   

  PTOLOMEJ (200. GOD. PRIJE KRISTA) - OVU ZAMISAO RAZRADIO U POTPUN

  KOZMOLOŠKI MODEL KOJI SE SAČUVAO DO

  KRAJA 1. ST.

  NIKOLA KOPERNIK  1!14. GOD.

  - "ELIOCENTRIČNA TEORIJA

 • 8/18/2019 03 Kozmicka evolucija

  4/56

   

  GALILEO GALILEJ I JOHANNES KEPLER

  - PRODU#ILI OVU TEORIJU(PROMATRANJE)

 • 8/18/2019 03 Kozmicka evolucija

  5/56

   

  GALILEO GALILEJ I JOHANNES KEPLER

  - PRODU#ILI OVU TEORIJU(PROMATRANJE)

   NAJVE$I POMAK  - OP$I ZAKON GRAVITACIJE - SVAKO TIJELO U SVEMIRU PRIVLAČI DRUGO TIJELO SILOM KOJA JE TOLIKO JAČA ŠTO SU TIJELA

  MASIVNIJA I ŠTO SU #LI%A  PRIMJENJUJU$I TAJ ZAKON NA #ESKONAČNO VELIK SVEMIR SVE #I ZVIJEZDE U KONAČNICI TRE#ALE PADATI U JEDNU TOČKU

  ISAC NEWTON

 • 8/18/2019 03 Kozmicka evolucija

  6/56

   

  EDWIN HUBBLE

  DALEKE GALAKSIJE UDALJUJU SE JEDNA OD DRUGE POSTOJALO JE VRIJEME KADA JE SVEMIR #IO NEIZMJERNO MALEN I GUST

  ŠTO SU GALAKSIJE UDALJENIJE OD ZEMLJE #RZINA UDALJAVANJA JE VE$A

  v = H D

  v  & '*+, ,/,,+, ,/,*, (56) H & "''/78, 8+9,+9, D & ,/7+89 ,/,*7 8 Z75/7 (57* 7

  D8:/78*5 7;7985 & :857+, ;77+,

 • 8/18/2019 03 Kozmicka evolucija

  7/56 

  VELIKI PRASAK  

 • 8/18/2019 03 Kozmicka evolucija

  8/56  

  VELIKI PRASAK   CIJELI SVEMIR (ENERGIJA? PROSTOR I VRIJEME) EKSPLODIRAO JE IZ PRVOTNE JEDNOSTAVNOSTI  

  PRVOTNI SVEMIR - DIVOVSKI ATOM - SVE JE SA#IJENO U JENOJ TOČKI U PROSTORU

  @PLANK TIME- TRENUTAK KOJI PREDSTAVLJA POČETAKDIBERENCIJACIJE SVEMIRA

  RADIJACIJSKA ER 

  MATERIJALNA ERA

 • 8/18/2019 03 Kozmicka evolucija

  9/56  

  VELIKI PRASAK   SADAŠNJA ERA

  10 &44 SEKUNDE ODVAJA SE GRAVITACIJSKA SILA OD OSTALI" SVEMIR POČINJE #U#RITI

  BOTONI POČINJU STVARATI PROTONE? ANTIPROTONE? ČESTICE?ELEKTRONE I POZITRONE  

  PROTONI I ELEKTRONI DAJU  NEUTRONE

   

  PROTONI I NEUTRONI TVORE JEZGRE DEUTERIJA I "ELIJA  

  TI ELEKTRONI I JEZGRE DAJU ATOME VODIKA I "ELIJA

 • 8/18/2019 03 Kozmicka evolucija

  10/56  

  VELIKI PRASAK  

  BORMIRA SE NAŠA GALAKSIJA MLJEČNI PUT ILI KUMOVA SLAMA KOJA IMA 100 000 MILR. ZVIJEZDA

   

  IZMEU GALAKSIJA NALAZI

  SE SKRIVENI SVEMIR   

  BORMIRAJU SE PROTOKLASTERI IPROTOGALAKSIJE TE PRVE GALAKSIJE

   

  POČINJE MATERIJALNA ERA

 • 8/18/2019 03 Kozmicka evolucija

  11/56  

  VELIKI PRASAK  

  BORMIRA SE SUNČEV SUSTAV  #RZINA SVJETLOSTI 300 000 56

   

  UDALJENOST MJESECA OD ZEMLJE JE 1 SVETLOSNA SEKUNDA

  UDALJENOST SUNCA ?! SVJETLOSNI" MINUTA  

  GALAKSIJA ANDROMEDA - 2 MILIJARDE SVJETLOSNI" GODINA 

  #RZINA PRI#LI%AVANJA K  NAŠOJ GALAKSIJI 20 56

    SUDAR ZA DVIJE MILIJARDE GODINA SUDAR $E TRAJATI POLA MILIJARDE GODINA

 • 8/18/2019 03 Kozmicka evolucija

  12/56  

  VELIKI PRASAK  

 • 8/18/2019 03 Kozmicka evolucija

  13/56  

  ŠIRENJE SVEMIRA

 • 8/18/2019 03 Kozmicka evolucija

  14/56  

  ŠIRENJE SVEMIRA

  1! 5*/*,* . 8

 • 8/18/2019 03 Kozmicka evolucija

  15/56

   

  ŠIRENJE SVEMIRA

  1! 5*/*,* . 8

 • 8/18/2019 03 Kozmicka evolucija

  16/56

   

  TEORIJA VELIKOG ŠIRENJA I SAŽIMANJA ILI MODEL PULZIRAJU$EG SVEMIRA

  STEVEN HAWKING (1F42. - )

  NAŠE SUNCE JE SUNCE TREĆE GENERACIJE

  DVIJE SUPERNOVE PRET"ODILE SU NASTANKU ZEMLJE I SUNCA

 • 8/18/2019 03 Kozmicka evolucija

  17/56

   

  STACIONARNA TEORIJA - NEPREKIDNO STVARANJE

  F. HOYLE H. BOND I T. GOLD

  JEDNE GALAKSIJE SE UDALJUJU DRUGE SE STVARAJU MATERIJA U O#LIKU VODIKA NEPRESTANO SE STVARA

  (1 ATOM VODIKA 6 / KROZ 1012 GODINA)

  MATERIJA MO%E NASTATI IZ NIČEGA @ ETER SE NE MO%E IZMJERITI ? GUSTO Z#IJEN MO%E (ČESTCA & ANTIČESTICA  DVIJE ČESTICE)

  RADIOSIGNALI VE$I U PROŠLOSTI M. RHIE 1F!0-1F0. GOD. SUPROTNOST SA STACIONARNOM TEORIJOM

 • 8/18/2019 03 Kozmicka evolucija

  18/56

   

  STAROST SVEMIRA 10 -2! MILIJARDI GODINA  NOVIJI PODACI  -12 MILIJARDI GODINA (NASA PREMA

  UDALJENOST GALAKSIJE M100)  NASTAJANJE ZVIJEZDA I PLANETA IZ O#LAKA S DOVOLJNOM MASOM

  ZGUŠNJAVANJEM NASTAJU PLANETE!IMALE (VELIČINE

   NEKOLIKO 5 - NEKOLIKO STOTINA 5)

  DALJNJIM ZGUŠNJAVANJEM  NASTAJU PROTOPLANETI I  NAPOKON PLANETI

 • 8/18/2019 03 Kozmicka evolucija

  19/56

   

  SUNČEV SUSTAV 

  UNUTARNJI PLANETI MERKUR? VENERA? ZEMLJA? MARS

  GRA"A STIJENE I METALI (METALNI ELEMENTI ) - VELIKA GUSTO$A

 • 8/18/2019 03 Kozmicka evolucija

  20/56

   

  SUNČEV SUSTAV 

  VANJSKI PLANETI JUPITER? SATURN? URAN? NEPTUN? PLUTON GRA"ENI OD PLINOVA MALE MOLEKULSKE MASE (VODIK I "ELIJ) - JEZGRA OD VODIKA U KOMPRIMIRANOM O#LIKU JE U ČVRSTOM STANJU I IMA SVOJSTVO METALA (JUPITER)

 • 8/18/2019 03 Kozmicka evolucija

  21/56

   

  SUNCE

  #$%& '( 57= *7,5, '*+85 8 20 56

  )*+$)& '( 7+8/*8

  88 7,98, , 24?! ,+,

  88 :8/8, , 34 ,+,

  CENTRALNA ZVIJEZDA NAŠEG PLANETARNOG SUSTAVA

  ,)*-() 1.3F0 10 5 (88 110 :857, Z75/7)

  v*/0-(1 88 1.300.000 8/57+, Z75/7

    -&'& 330.000 5,7 Z75/7

 • 8/18/2019 03 Kozmicka evolucija

  22/56

   

  MERKUR

   NIJE ISTRA%IVAN

  7/*>*+85 * */785 /*>* 577

 • 8/18/2019 03 Kozmicka evolucija

  23/56

   

  VENERA

   :8/*7 M77

 • 8/18/2019 03 Kozmicka evolucija

  24/56

   

  !EMLJA

  88/+8 7 '/* S+

 • 8/18/2019 03 Kozmicka evolucija

  25/56

   

  MARS

  975:7,9, 8 2F 8 123 C

  /,+* ,98, ,958;77 7 CO2

   :75, *9,*,+*5, * 1F.. +, M, +75, 9,8, *89,

  S,97/*9* & B8'8? D758

 • 8/18/2019 03 Kozmicka evolucija

  26/56

   

  MARS

  975:7,9, 8 2F 8 123 C

  /,+* ,98, ,958;77 7 CO2

   :75, *9,*,+*5, * 1F.. +, M, +75, 9,8, *89,

  S,97/*9* & B8'8? D758

  JUPITER 

  * 57= :/,+79*5, S+>78 9,, (5,, 5 7 300

   :9, 7, 8 75/*+7) ,958;7, /,+85 8 C"4 * N"3

  9/, 1F 000 ',,

  S,97/*9* & I8? E8:,? K,/*98? G,+*57

 • 8/18/2019 03 Kozmicka evolucija

  27/56

   

  SATURN

  * :8 7/*>*+*  S+>78 8'*9*

  ,958;7, /,+85 8 C"4 ? N"3 * "2

  *5, ,,97*9*>+* :97+ 88 8 7,98,

  +,7* ,97/*9 - T*9,+

 • 8/18/2019 03 Kozmicka evolucija

  28/56

   

  SATURN

  * :8 7/*>*+*  S+>78 8'*9*

  ,958;7, /,+85 8 C"4 ? N"3 * "2

  *5, ,,97*9*>+* :97+ 88 8 7,98,

  +,7* ,97/*9 - T*9,+

  URAN

  98/*8  ,/78 8 +, , * 8/*5 885 +7 **58

   :/*+8*9, ,958;7,

  9,5+7 :77?

   NAJVE$E #RZINE VJETROVA U SUNČEVOM SUSTAVU - 9,+7 79, '*+85 1000 56

 • 8/18/2019 03 Kozmicka evolucija

  29/56

   

  NEPTUN

   :/*+8*9, ,958;7,  975:7,985 88 - 200 C

 • 8/18/2019 03 Kozmicka evolucija

  30/56

   

  NEPTUN

   :/*+8*9, ,958;7,  975:7,985 88 - 200 C

  PLUTON

  *5, :8*+ 975:7,9 8 & 2!1 C? , ,958;7, 5 7 :87