½ivotinja - ?- poljar...• nutritivna znanstvenih istra¾ivanja u...

Download ½IVOTINJA - ?- poljar...• Nutritivna znanstvenih istra¾ivanja u 20. stolje‡u pokazala su da je prehrana mo‡an alat za zatitu okolia sposoban promijeniti

Post on 14-Feb-2018

218 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PREHRANA LABORATORIJSKIH IVOTINJA

  Dr.sc. Jadranka Bubi poljar, DMV CroLASA/GENERA d.d.

  jadranka.bubic.spoljar@genera.hr

 • PREHRAMBENE NAVIKE LABORATORIJSKI MIEVI /MUS MUSCULUS/

  LABORATORIJSKI TAKOR /RATTUS NORVEGICUS/

  KUNI /RABBIT /

  HRAK / MESOCRICETUS AURATUS/

  PREHRANA LABORATORIJSKIH IVOTINJA

 • Nutritivna znanstvenih istraivanja u 20. stoljeu pokazala su da je prehrana

  moan alat za zatitu okolia sposoban promijeniti fenotip ivotinje Sada ve sa sigurnou znamo da izbor odreenih prehrambenih navika moe

  poveati ili smanjiti vjerojatnost razvoja odreenih bolesti

  Hrana za laboratorijske ivotinje mora biti posebnih zahtjeva u recepturi, ukusna, svjee pripravljena, zadovoljavajuih prehrambenih potreba adaptirana za odreenu vrstu laboratorijske ivotinje te u skladu sa posebnim zahtjevima dobre proizvoake prakse

  PREHRANA LABORATORIJSKIH IVOTINJA

 • Izuzetno je vano da je proces izrade hrane za laboratorijske ivotinje praen kontrolom kvalitete kao i da je gotova hrana prola procese analitikih kemijskih i mikrobiolokih kontrola uzoraka kako bi se izbjegle kontaminiranosti toksinima iz ugraenih sirovina

  PREHRANA LABORATORIJSKIH IVOTINJA

 • Postoji nekoliko vrsta dijeta klasificiranih prema stupnju

  profinjenosti njihovih sastojaka

  Prirodni sastojci hrane za laboratorijske ivotinje su formulirani poljoprivrednim proizvodima i nusproizvodima te su komercijalno dostupni za sve vrste laboratorijskih ivotinja

  PREHRANA LABORATORIJSKIH IVOTINJA

 • Iako nije znaajan imbenik u veini sluajeva, sastav hranjivih sastojaka varira u postocima, te moe sadravati niske udjele prirodnih ili umjetnih kontaminenata

  PREHRANA LABORATORIJSKIH IVOTINJA

 • OBLICI PELETA

  PREHRANA LABORATORIJSKIH IVOTINJA

 • PREHRANA LABORATORIJSKIH IVOTINJA

 • POTREBE ZA HRANJIVIM TVARIMA

  BJELANEVINE UGLJIKOHIDRATI MASTI VITAMINI (A, D, E, K, B kompl. Folna kiselina, kolin, H (biotin), C) MINERALI (Ca, P, Na, K, Cl, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn, J, Se, Co)

  PREHRANA LABORATORIJSKIH IVOTINJA

 • BJELANEVINE (PROTEINI) Unos je neophodan zbog unosa esencijalnih aminokiselina

  (arginina, leucina, lizina, triptofana i dr) koje pojedini ivotinjski organizmi ne mogu sintetizirati nego ih moraju unositi prehranom

  PREHRANA LABORATORIJSKIH IVOTINJA

 • Esencijalne aminokiseline osnova su za odravanje ivotnih funkcija, uestvuju u sintezi

  hormona koji reguliraju ivotne funkcije pa sve do sinteze protutijela vanih za imunosni/obrambeni sustav organizma

  PREHRANA LABORATORIJSKIH IVOTINJA

 • UGLJIKOHIDRATI jesu naj vaniji nositelji energije u organizmu (suviak se prevodi u

  masno tkivo) Ugljikohidrati se uglavnom nalaze u itaricama i mahunarkama Koliina ugljikohidrata poveava koliinu izluivanja fecesa iz

  organizma

  PREHRANA LABORATORIJSKIH IVOTINJA

 • MASTI

  Mast je kao sastavni dio hrane vaan nositelj energije Masti su bogate esencijalnim masnim kiselinama i imaju vanu

  ulogu u liposolubilnim vitaminima (A, D, E, K)

  PREHRANA LABORATORIJSKIH IVOTINJA

 • VITAMINI Su neophodni dio svake prehrane i od iznimne je vanosti pravilan

  unos i dobar balans Hipo i hiper vitaminoza opasne za organizam Literaturni navodi opisuju teke sluajeve hipervitaminoze;

  nepovratna i teka oteenja organskih sustava uslijed unosa pre velike koliine pojedinih vitamina

  PREHRANA LABORATORIJSKIH IVOTINJA

 • Organizam se zna obrniti od manjka vitamina (posegne za rezervama) ali se ne zna braniti od vika, oprezno s unosom vitamina

  PREHRANA LABORATORIJSKIH IVOTINJA

 • Osvrt na prehrambene navike laboratorijskih

  MIEVA TAKORA HRAKA KUNIA

  PREHRANA LABORATORIJSKIH IVOTINJA

 • PROGRAM HRANIDBE MIEVA I TAKORA

  Prehrambene navike se razlikuju prvenstveno u samoj grai probavnog sustava te i u hranidbenim potrebama

  Osnovna podjela laboratorijskih ivotinja jest prema vrsti hrane koju ivotinje za svoj opstanak trebaju:

  Biljojedi Mesojedi Svejedi

  PREHRANA LABORATORIJSKIH IVOTINJA

 • Mievi, takori i hrci su svejedi ; njihove se prehrambene potrebe prvenstveno zasnivaju na itaricama

  Znamo da se u prirodi ti mali glodavci hrane prvenstveno

  itaricama a takoer i kukcima i mesom

  PREHRANA LABORATORIJSKIH IVOTINJA

 • Osobitosti u probavnom sustavu takor nema uni mjehur, ima podijeljeni eludac i veliko slijepo

  crijevo

  Ova skupina malih laboratorijskih glodavaca potrebuje komercijalnu potpunu peletiranu krmnu smjesu za svoj pravilan rast i razvoj

  PREHRANA LABORATORIJSKIH IVOTINJA

 • Preporuena hrana za mieve i takore sadri: 12-18% sirovih bjelanevina (90% suhe tvari), 4-5% sirove masti

  Tijekom graviditete potrebe enki su: min. 15% sirovih bjelanevina (a znatno manje za uzdrne

  potrebe ) te oko 5 % masti Obavezno je kroz hranu uzimati viu razinu vlakana kako bi

  smanjili uestalost probavnih problema

  Obavezno je ograniiti masnoe u hrani!

  PREHRANA LABORATORIJSKIH IVOTINJA

 • MIEVI I TAKORI MOGU JESTI HRANU ZA HRKE Nocturnal odnosno mievi, takori i hrci su noene ivotinje i uglavnom se

  hrane nou Ad libitum Nedostatna prehrana dovodi do: alopecija kaheksija i krljavosti pobaaja enki uginua mladih u leglu to je nepovoljno za ivotinje koje se podvrgavaju

  pokusu

  PREHRANA LABORATORIJSKIH IVOTINJA

 • Tono propisane dnevne potrebe za esencijalnim aminokiselinama i bjelanevinama

  FIZIOLOGIJA MIA ivotni vijek mieva je 2-3 godine Tjelesna masa odrasle ivotinje je 20-30 gr, ovisno o soju Tjelesna temperatura im je: 36,5-38C Dnevno konzumiraju 12-18 g/100 gr (5 gr) Dnevna im je potreba za oko 3-4 ml vode Broj udisaja je 80-230 udisaja/min Bilo je 500-600 otkucaja/min

  PREHRANA LABORATORIJSKIH IVOTINJA

 • FIZIOLOGIJA TAKORA ivotni vijek takora je 26-40 mjeseci Komercijalni uzgoj: 1 godina Tjelesna masa odrasle ivotinje: 270-500 gr, ovisno o soju Tjelesna temperatura im je: 37,7C svim takorima Dnevno konzumiraju 15-20 gr hrane Dnevna im je potreba za oko 22-33 ml vode Broj udisaja: 80-230 udisaja/min

  PREHRANA LABORATORIJSKIH IVOTINJA

 • FIZIOLOGIJA TAKORA

  Bilo je 300 - 500 otkucaja/min Gestacijski period: 21-23 dana ovisno o soju enka ima 12 sisa Poroajna teina takora: 4-6 gr Brojnost legla: 6-13 (18) Oi otvaraju 14-15 dan ivota Odbie od sise: 21 dan

  PREHRANA LABORATORIJSKIH IVOTINJA

 • FIZIOLOGIJA TAKORA

  Spolna zrelost nastupa sa 4-5 tjedana starosti, (ivotinje su rano spolno zrele) Duina spolnog ciklusa odnoso estrusni ciklus enke je 4-5 dana Poliestrine su ivotinje Pubertet nastupa: 40-60 dana ivota enke su najbolje za rasplod s navrenih 2,5 mjeseca ivota Ovulacija je spontana

  PREHRANA LABORATORIJSKIH IVOTINJA

 • FIZIOLOGIJA I ZNAAJKE VRSTE HRAK Znanstveni naziv: Mesocricetus auratus Potencijalni ivotni vijek: 2-3 godine Tjelesna teina odrasle jedinke: 100-150 grama (enke su neznatno vee od

  mujaka) Preporuljiva temperatura u nastambi: 18-24C Ciklus svjetla/tame 12h-12h Preporuljiva relativna vlanost zraka: 40-70% Preporuljiva starosna dob za reprodukciju: mujaci: 10-14 tjedana enke: 6-10 tjedana

  PREHRANA LABORATORIJSKIH IVOTINJA

 • FIZIOLOGIJA I ZNAAJKE VRSTE HRAK

  Duljina estrusnog ciklusa: 94 sata Gestacija (period gravidnosti): 15 1/2-16 dana (imaju najkrai period trudnoe

  u svijetu sisavaca) Brojnost u leglu: 5-10 mladunaca (17) enka se pari svaka 4 dana Starost pri odbiu od sise: 3 tjedna Prehrana: svejedi

  PREHRANA LABORATORIJSKIH IVOTINJA

 • AKTIVNOSTI I SMJETAJ HRAK Danju spavaju a nou su aktivni (nocturnal) Na temperaturama ispod 5C ulaze u hibernaciju i temperatura tijela im se

  znatno snizi a broj otkucaja srca s 400 u minuti padne na 4 Borci su, te ukoliko se osjeaju ugroeni u svom stanitu, zlatni hrci e se za

  teritorij boriti do smrti, pa je tako uvrijeeno pravilo za zlatnog hrka: 'jedan hrak-jedan kavez'

  PREHRANA LABORATORIJSKIH IVOTINJA

 • SMJETAJ I FIZIOLOGIJA HRAK Smjetaju se u kaveze propisanih dimenzija s vrstim pokrovom na sijenu ili

  stelji Kako su vjeti u penjanju, zavlaenju i bjeanju, potrebno je osigurati

  adekvatan kavez vrstog pokrova te ivotinji osigurati adekvatno stanite Hrana i voda posluuju se ad libitum Karakteristika hraka je da imaju eludac u dvije pregrade: ljezdani dio u

  pilorusnoj regiji i kutanu sluznicu (kao preivai) u kardijanoj regiji

  PREHRANA LABORATORIJSKIH IVOTINJA

 • PRIKAZ RECEPTURE MOUSE DIET

  PREHRANA LABORATORIJSKIH IVOTINJA

 • PROGRAM HRANIDBE KUNIA Graa probavnog sustava Hranidbene potrebe koje proizlaze iz prehrambenih navika u

  prirodi

  PREHRANA LABORATORIJSKIH IVOTINJA

 • Kunii su iskljuivi biljojedi, u prirodi se divlji kunii hrane travom, korjenjem biljaka, poljoprivrednim

  kulturama, korom drveta i gomoljima

  KUNII su koprofagi odnosno cekotrofi Cekotrofe (sadraj slijepog crijeva) izluuju nou i rano ujutro u obliku

  grozdastih nakupina i ivotinje ih konzumiraju ravno iz anusa

  PREHRANA LABORATORIJSKIH IVOTINJA

 • Veina ostalih glodavaca su koprofagi

  Mladi glodavci unose u organizam feces majke i time inokuliraju svoj probavni sustav specifinom mikroflorom

  Komercija

Recommended

View more >