ŽIVOT DUŠE - ?· „Kamo idem poslije ovog života? ...

Download ŽIVOT DUŠE -  ?· „Kamo idem poslije ovog života? ...

Post on 04-Feb-2018

218 views

Category:

Documents

4 download

TRANSCRIPT

<ul><li><p>BR. 39 SRAVANA, 23.04.14</p><p>aragat Uenja, spoznaje i inspiracije acnandane Swamija, str. 1</p><p>IVOT DUE Napisao Sacinandana Swami</p><p>Kad se ljudi ujutro ustanu iz kreveta, pretpostave da su odagnali san. No ne znaju da ih eka drugi san san koji je puno dublji od onog prvog. </p><p>Kaha Upaniad podsjea nas na to da smo budni samo kad smo probueni kao vjene due.</p><p>uttihata jgrata prpya varnnibodhatakurasya dhr niit duratyaydurga pathastatkavayo vadanti</p><p>Ustani iz drijemea neznanja!Probudi se kao svoje vlastito jastvo.Prii velikim duama i ui.Mudri kau da je teko hodati tim putempunim prepreka koje je teko nadvladati.Taj je put posve nalik otrici britve.</p><p>(Kaha Upaniad 1.3.14)</p><p>Kad sam s nekolicinom brae po Bogu posljednji put susreo rla Prabhupdu (mog duhovnog uitelja), ispitao je nae razumijevanje onoga emu nas je pouio. Nakon to smo uli u njegovu sobu u Londonu i pozdravili ga, zapanjilo nas je koliko je bio smravio. Sigurno smo izgledali jako preplaeno no on je ostao miran. Neto je zrailo iz njega to je bilo vrlo teko pojmiti. inilo se kao da je jednom nogom ve u vjenosti. Jedva da smo sjeli prije nego to nas je upitao: I, jeste li razumjeli nau filozofiju? </p><p>Jedan po jedan, pokuali smo iznijeti naa shvaanja, no on nije bio zadovoljan. </p><p>Na kraju je odgovorio na vlastito pitanje: Prvo morate razumjeti da je ivot vjean. Njegove su rijei imale nevjerojatnu teinu, osobito zato to je od tada prolo samo nekoliko mjeseci prije nego to je napustio fiziko tijelo. Njegove su se rijei urezale u svijest svih koji su se nalazili u toj sobi: Prvo morate razumjeti da je ivot vjean! </p><p>U mnogim je prilikama ve istaknuo potrebu za razumijevanjem vjene due ne na teoretskoj razini, ve na praktinoj razini osobne realizacije. No ovog je puta to bilo vrlo posebno. </p><p>U jednoj je od svojih knjiga napisao: </p><p>Prvi korak u samospoznaji jest spoznaja identiteta kao odvojenog od tijela. Ja nisam ovo tijelo, ve sam duhovna dua temeljna je spoznaja bilo koga tko eli nadii smrt i ui u duhovni svijet s druge strane. Ne radi se samo o tome da jednostavno kaemo Ja nisam ovo tijelo, ve o tome da to doista spoznamo. To nije jednostavno kao to se na prvi pogled moe initi. Iako mi nismo ova tijela, ve ista svjesnost, nekako smo se nali unutar ove tjelesne odore. Ako uistinu elimo sreu i neovisnost koje nadilaze smrt, moramo se utemeljiti i ostati u naem izvornom poloaju kao ista svjesnost.(Iznad roenja i smrti, 1. poglavlje)</p><p>On je zasigurno spoznao vjenu tmu i stoga nije elio da alimo za njim. Umjesto toga, htio je da se vie poveemo s njegovim v njegovim uputama i tako ivimo s njim vjeno. </p><p>Dok ovo piem, dovravam pisanje koncepta tm Modula za Vedic Way (duhovnu ivotnu kolu koju trenutno razvijam). Zadivljen sam koliinom informacija i praktinih vjebi koje se nalaze u naoj tradiciji koje nam pomau da doista shvatimo tu istinu. Podijelio bih s vama jednu od njih:</p><p> UENJA, SPOZNAJE I INSPIRACIJE</p></li><li><p>aragat Uenja, spoznaje i inspiracije acnandane Swamija, str. 2</p><p> ACNANDANA SWAMIseminari &amp; dogaanja:</p><p>3. svibnja 12-satni krtan, Berlin, Njemaka</p><p>10 - 11. svibnja 24-satni krtan, Birmingham, VB</p><p>vie na: www.sacinandanaswami.com</p><p>Foto</p><p>graf</p><p>ija: M</p><p>icke</p><p>y Sh</p><p>ah 23 - 26. svibnja Sdhu-saga Retreat, Sjeverna Karolina, SAD</p><p>30. lip. 6. srp. Krtana Course, Bhaktivedanta College, Belgija</p><p>SJAJNA VJEBA Stanite ispred zrcala,Pogledajte se duboko u oi, sve do mjesta gdje prebiva vaa dua.Zadrite pogled ak i ako vam je to neobino. </p><p>Sad se upitajte: Tko sam ja?Jesam li tijelo, jesam li um ili sam dua?Razmiljajte o tome. Ukljuite svoj um.</p><p>Sad se upitajte: Odakle sam doao?Kamo idem poslije ovog ivota?I zato ne osjeam neokaljanu sreu?Zavrite ovako: Da je ovo posljednji dan mog ivota, to bih danas inio i mislio?</p><p>Ako ete ovu vjebu raditi svaki dan, otvorit e vam se novi svijet mogunosti. Molim vas, iskuajte je. </p><p>uronjeni u Njega. To se naziva Ka samdhi dostizanje Kine razine i boravak pored Njega. U Njegovoj prisutnosti naa e dua biti prosvijetljena i sigurna. Ondje gdje se nalazi Gospodin, nema straha!</p><p>Zavrit u tekstom iz rmad-Bhgavatama:</p><p>Stoga, o, kralju Citraketu, paljivo razmotri poloaj tme. Drugim rijeima, pokuaj shvatiti tko si jesi li tijelo, um ili dua. Uzmi u obzir odakle si doao, kamo ide nakon to napusti ovo tijelo i zato se nalazi pod upravom materijalnog jadikovanja. Pokuaj na taj nain shvatiti svoj stvarni poloaj, i tada e moi napustiti svoje nepotrebne vezanosti. Takoer e moi napustiti vjerovanje da je ovaj materijalni svijet, ili sve to nije u izravnom dodiru sa slubom za Ku, vjeno. Na taj e nain postii mir.(rmad-Bhgavatam 6.15.26)</p><p>Neka sva bia ive u miru koji donosi znanje o njihovoj istinskoj prirodi!</p><p> acnandana Swami, April 2014.</p><p>Smrt ne postoji, napisao je Hermann Hesse, samo strah od smrti. No to se moe izlijeiti. </p><p>U rmad-Bhgavatamu, kralj Parkit, koji je bio proklet da umre za sedam dana, pitao je svog uzvienog duhovnog uitelja ukadevu Gosvmja o nadilaenju straha od smrti. ukadeva je dao vrlo praktian odgovor u kojem je objasnio kako osoba moe nadii materijalnu svjesnost i postati utemeljena u svjesnosti Boga. </p><p>tasmd bhrata sarvtm bhagavn varo harirotavya krtitavya ca smartavya cecchatbhayam</p><p>.Onaj tko se eli osloboditi svih bijeda mora sluati o Boanskoj Osobi, slaviti Je (u krtanu) i takoer se sjeati Boanske Osobe, koja je Nad-dua, kontrolor i spasitelj od svih bijeda. (rmad-Bhgavatam, 2.1.5)</p><p>Sluanje o Ki eliksir je koji dui daruje ivot u ovom svijetu. Pijui ga redovito prvo ete postati svjesni Gospodina, a zatim i </p><p> RIJETKA PRILIKA ZA OSLOBAANJE OD TJESKOBE </p></li></ul>