yönetim kurulları 2011 ayşe-nevin-aslı-adya

Click here to load reader

Post on 14-Jun-2015

1.095 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. T.C.STANBUL NVERSTESLETME FAKLTESYNETM KURULLARI
  KURUMSAL YNETM DERS
  RETM YES: YRD. DO. DR. MUHTEEM BARAN
  HAZIRLAYANLAR:
  1001070304 - AYE AKKO
  1001070319 - NEVN ZTRK
  1001070296 - ASLIHAN KUTLU
  1001060321 - ADYASUREN DAVAADORJ

2. NDEKLER
A) YNETM KURULU TANIMI
B) YKNIN TEMEL FONKSYONLARI
C) YKNIN GREV VE SORUMLULUKLARI
D) YK BAKANI VE GREVLER
E) CEO TANIMI VE MAA BLGLER
F) YK TRLER
G) YKNIN BLEM(ye says, 6102 sayl yeni TTK, baml-bamsz ye,ifte apkallk, yelerin zellikleri, kt YK yesi tipleri)
H) YK SEM SSTEMLER (Normal-kademeli seim, ounluk-kmlatif seim oylamalar)
I) YK KOMTE TRLER
J) YKYA SALANAN MAL HAKLAR
K) YNETM KURULU TOPLANTILARI
L) YNETM KURULU RAPORLARI ( Ko Holding A.. Raporu )
3. A)YNETM KURULU TANIMI
letme ynetimiyle ilgili olarak, paysahiplerinin kendisine vermi olduu yetki dorultusunda onlar adna iletmeyi yneten bir gruptur.
Ynetim Kurulu; irketin gelecekteki roln belirlemede en etkin rol oynar.
(Ancak YK derecelendirme YKnn ald arlk bizde %25 iken dnyada %40tr. )
4. B)YNETM KURULUNUN TEMEL FONKSYONLARI
irketin en st seviyede stratejik karar alma, temsil ve yrtme (ynetim) organdr. irketin misyonunu/vizyonunu belirler ve kamuya aklar.
Yneticiler tarafndan oluturulan stratejik kararlar onaylar.
Srekli ve etkin bir ekilde irketin hedeflerine ulama derecesini, faaliyetlerini ve gemi performansn gzden geirir. Bunu yaparken uluslar aras standartlara uyum salamaya alr. Sorun ortaya kmadan nce nlem alr.
irket faaliyetlerinin mevzuata, esas szlemeye, i dzenlemelere ve oluturulan politikalara uygunluunu gzetir.
irket ile paysahipleri arasnda yaanabilecek anlamazlklarn zme ulatrlmasnda nc rol oynar.
5. C)YNETM KURULUNUN GREV VE SORUMLULUKLARI
Yasal grevleri
Ynetim grevleri
Paysahiplerinin haklar ile ilgili grevleri
Payda grup haklarna ilikin grevleri
YK nnkendisi ile ilgili grevleri
6. -Yasal Grevleri
Mevzuata, yasal szlemeye, irket ii dzenlemelere ve oluturulan politikalara uymak
Periyodik mali tablolarn mevcut mevzuat ve uluslar aras genel kabul grm muhasebe standartlarna uygun olarak hazrlanmasndan, sunulmasndan ve geree uygunluu ile doruluundan sorumlu olmak
irket ile ilgili gizli veya ticari sr niteliindeki bilgileri kamuya aklamamalar
7. -Ynetim Grevleri
Misyon, ama, hedef, strateji, politika belirlenmesi ile ilgili almalar yapmak,
stdzey yneticileri semek ve atamak
st ynetimin etkin ve verimli almasn salamak ve performanslarn deerlemek
8. -Paysahiplerinin Haklar le lgili Grevleri
Karpay demelerinin belirlenmesi ve datm ile ilgili etkin almalar yapmak
Paysahipleri ile etkili iletiim kurabilmek, beklentilerini anlamak ve karlamak
letme menkul kymetlerinin deerinin korunmas ve deer kazandrlmas
9. -Payda Grup Haklarna likin Grevleri
Kamuya yaplan aklamalar ve iletiim srelerine nezaret etmek
Yatrmc camias ile yakn iliki ierisinde bulunmalar onlarn nceliklerini ve endielerini anlamalar
10. -YKnn Kendisi le lgili Grevleri
Grevinibasiretli bir biimde ve iyi niyet kurallar erevesinde yerine getirmek
Ynetim kurulu toplantlarnnzaman ve gndemini belirlemek
YK yelerinin seimi ve atanmas
YK toplantlarnn en % 75ine katlmak
11. D)YK BAKANI VE GREVLER
YK bakan ynetim kuruluna liderlik yapmaktadr.
En nemli 2 grevi;
- YKnn etkinliini salamak
- irketin deerinin arttrlmasn salamaktr.
YK bakannn grevleri:
*Ynetim kurulunu toplantlarn ynetmek, toplant gndemini belirlemek,
*Ynetim kurulu yelerinin ylda en az bir kez performans deerlemesine tabi tutulmasn salamak,
*Ynetim kurulu yelerinin tmnn aktif katlmn salamak gibi birok grevi bulunmaktadr.
12. E) CEO TANIMI VE MAA BLGLER
Ynetim kurulu bakan ve CEO ayr kiilerdir. YK bakan CEOnun sorumluluklarn yerine getirebilmesi iin gerekli destei verir.
CEO ksaca; genel mdrn st, ancak ynetim kurulu bakannn alt diye tanmlyor.
CEO, bir irketin geleceini ina ederken her trl kayna en akll ve verimli bir ekilde kullanan; irketini gelimelere gre konumlandran; irketin baarlarndan veya baarszlklarndan birinci derecede sorumlu olan kiidir.
13. Amerikan Emek Federasyonu ve Endstriyel Organizasyonlar Kongresi (AFL-CIO) tarafndan derlenen bilgilere gre ABD'nin en byk irketlerinde alan CEO'larn 2010 yl maalar yledir:
1. Viacom, PhilippeDauman, 84.5 milyon $
2. OccidentalPetroleum, Ray Irani, 76.1 milyon $3. Oracle, Lawrence Ellison, 70.1 milyon $ 4. McKesson, John Hammergren, 54.6 milyon $ 5. DirecTV, Michael White, 32.9 milyon $
CocaCola'nn CEO'su Muhtar Kent ise 19 milyon dolarlk geliriyle en ok kazanan 19'uncu CEO oldu.
14. F)YNETM KURULU TRLER
Tek Kademeli YK
*Tek bir kurul(YK) iletme ynetimini stlenmitir.
*ABD, ngiltere, Japonya gibi lkelerde buna rastlanmaktadr.
ki Kademeli YK
*letmenin normal ynetimini stlenen YKnn dnda onun denetimini stlenen genellikle bamsz yelerden oluan bir denetim komitesi bulunmaktadr.
*Almanya, Avusturya, Hollanda, Danimarka gibi lkelerde rastlanmaktadr.
15. G) YNETM KURULUNUN BLEM
YKnn ye says
TSADn 2002 yl Kurumsal Ynetim En yi Uygulama Kodu: Ynetim Kurulunun Yaps ve leyii almasna gre YK ye says en az 5 en ok 15tir.
TSADn 2 Temmuz 2010 tarihinde Ynetim Kurumlar iin Kurumsal Ynetim Prensipleri Rehberi yaymnda bu say 5 ile 20 arasndaaklanmtr. Bu say sektrlere ve firmalarnkendine zg unsurlarna gre deiebilir.
16. YEN TTK LE ANONM RKETLERN YNETM KURULLARINA LKN OLARAK GETRLEN YENLKLER NELERDR?(6102 SAYILI YEN TTKNA GRE)
Ynetim Kurulunun en az yeden oluacana ilikin mevcut dzenleme yeni TTK da terk edilmitir. Tek kiilik Ynetim Kurulu oluumu mmkn klnmtr.
Ynetim Kurulu yelerinin sadece gerek kii deil, tzel kii olmas imkan da getirilmitir.
Ynetim Kurulu yelerinden en az birinin Trkiyede ikamet etmesi ve Trk vatanda olmas zorunluluu getirilmitir.
Ynetim kurulu yelerinin en az drtte birinin yksek renim grm olmas zorunludur. Bylelikle ynetimin profesyonellemesi amalanmtr.Tek yeli ynetim kurulunda bu zorunluluk aranmaz.
Ynetim Kurulu yelerinin pay sahibi olma zorunluluu yeni TTK ile kaldrlmtr.
Ynetim Kurulu toplantlarn kolaylatrmak amacyla toplantlarn elektronik ortamda yaplabilmesi imkn getirilmitir.
17. (Mart 2011)-Solaris Danmalk:
deal ynetim kurulu ye saysndan sz etmek ok zordur. nk bu irketlerin bykl,faaliyetlerinin genilii ve sektrel ihtiyalar dorultusunda farkllk gsterebilir.
18. YKda ve D yeler Arasndaki Denge
Balangta, tm irketlerin YKnn en az %25i bamsz yelerden olumaldr. Bu oran mmkn olan en az ksa zamanda arttrlarak %50nin zerine kartlmaldr. Holding ve borsaya kaytl irketlerin YK yelerinin en az yarsndan 1 fazlas bamsz yelerden olumaldr.
R/ Turkcell in YK s 7 yeden olumaktadr. Bunlardan sadece 1 tanesi bamsz yedir. O da Colin J. Williams tr. SPK nn bamsz ye saysn en az 2 ye kar yazlarna ramen SPK y dikkate almamakta ve kestii cezalar grmezden gelmektedir.
19. MKB 100de SPKnn Kurumsal Ynetim lkeleri tarafndan tavsiye edilen en az 2 bamsz ye uygulamasn yerine getiren 20 irket bulunmaktadr.
20. ifte apkallk Kural
21. MKB 100de yelerin ounluunun icrada yer almad irket says 74tr.MKB genelinde ise bu %66dr.
.
22. YK yelerinin zellik ve Yetenekleri
leri grl
Stratejik dnce yeteneinesahip
Sektr deneyimi olan
Etik ve ahlakideere sahip
Tarafsz olan
Kurumsal ynetiim ilkelerini benimsemi
Liderlik vasfna sahipve takm almasna yatkn kiilerdir.
23. KT YK YES TPLER
Hibir ey yapmayanlar: Kendilerine ait irkette yneticilik grevleri ile ya da genel olarak kendi yaamlar ile ok megul olduklarndan sizin YK nza fazla zen gstermezler.
Beyaz Bayraklar: Toplu bir davann taraf ya da protestocularn hedefi olmak istemeyen, cesaretten yoksun tiplerdir.
Komplocular: Toplantlarda sessiz ekilde oturan perde gerisinde ise kendisi iin semen topluluklar olutururlar.
Mdahaleciler: Gelecek vaat eden yetenekli yneticiler ile grmek ya da sektrel dinamikleri tartmak yerine operasyonel ayrntlar ile boulurlar.
Tantanaclar : Ne kadar konusalar da tatmin olmayan tiplerdir.
24. H) YK SEM SSTEMLER
Mlkiyetin tek bir kiiye, aileye veya gruba ait bulunduu iletmelerde (%100 ounluk ),
Hakim ortaklarn bulunduu iletmelerde ( mutlak ounluk),
Pay sahipliinin dalm olduu ve hakim ortakln bulunmad iletmelerde oy stnln ele geirebilen gruplar (aznlk) tarafndan YK seilir ve onlarn kontrol altnda grev yapar.

 • Normal Seim: YK bir grup olarak genellikle 1-3 yl arasnda seilir ve grev yapar.

25. Kademeli Seim:Her yl kurayla seilen belli bir saydaye grevden ayrlr ve yerlerine yenileri seilir. Ama ynetimde devamll salamak.