yaşar üniversitesi

Click here to load reader

Download Yaşar Üniversitesi

Post on 30-Dec-2015

50 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Yaşar Üniversitesi. Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bankacılık ve Sigortacılık Programı. Yaşar Üniversitesi. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Uygulamal Bilimler Yksekokulu

Yaar niversitesiFinans, Bankaclk ve Sigortaclk BlmBankaclk ve Sigortaclk Program

Yaar niversitesi Yaar niversitesinin temel amac bilim kltrn yerletirmek, yerel ve kresel anlamda toplumun gelimesine katkda bulunmak, yksek kaliteli eitim vermek ve aratrma yapmaktr.

Bankaclk ve Sigortaclk Programnn AmacBankaclk ve Sigortaclk Programnn amac, rencileri, i hayatnda ihtiya duyacaklar bilgi ve beceriler ile donatmaktr. Bylece, uzmanlk gerektiren alanlarda personele ihtiya duyan iletmeler, mezunlarmz ayr bir eitim ve oryantasyon programna ihtiya duymadan dorudan istihdam edebileceklerdir.

Bankaclk ve Sigortaclk Programnn Avantajlarrencilerimiz, temel, sektrel ve hukuksal bilgilerle donatlm nitelikli alanlar olarak yetitirilmektedir.Program mezunlarnn, yetimi igc potansiyeli olarak, alacaklar sektrle ilgili ulusal ve uluslararas platformda yaanan gncel gelimeleri takip eden, iletiim becerisi yksek, zgveni tam, giriimci ve yeniliki uzmanlar olarak hizmet vermeleri hedeflenmektedir.

Eitim Sistemirenciler YGS 6 puanna gre tercih yapmaktadrlar.yi bir yabanc dil altyapsn salamak iin 1 yl zorunlu hazrlk okulu eitimi bulunmaktadr.Ardndan, ikinci yl ada bilimsel eitim yer almakta, nc yl snflarda mesleki dersler ve iba eitim verilmektedir. Bu kapsamda 30 ign staj yapma zorunluluu bulunmaktadr.

DerslerProgramda yer alan baz dersler yledir:letme, Muhasebe, Pazarlama,EkonomiHukuk,Finansal Piyasalar ve KurumlarBankaclk hizmet ve rnleri, Sigortaclk ilemleri, Sermaye piyasalar ve Borsa stanbul

Programn OlanaklarBankalardaBireysel / kurumsal mteri temsilcisi, operasyon eleman, sat ve pazarlama yetkilisiGie yetkilisimemur, nvanlar altnda ube, blge ve genel mdrlk birimlerinde grev alabilirler.

Programn Olanaklar5684 Sayl Sigortaclk Kanununun 31. maddesi gerei, Meslek Yksekokullar, Bankaclk ve Sigortaclk Programndan mezun rencilerin acente amalar konusunda yetki verilmitir. Bu kanun kapsamnda Bankaclk ve Sigortaclk Program mezunlar sigortaclk sektrndeki snavlarda, ie almlarda 4 yllk faklte mezunlar ile ayn haklara sahiptirler.Sigorta irketleri ve sigorta acentelerinde,Sigorta irketi teknik personeli,Sigorta irketi hasar/tazminat personeli,Sigorta broker teknik personeli,Bireysel emeklilik aracs, nvanyla almaktadrlar

Programn OlanaklarAyrca leasing, factoring firmalar, kamu kurumlar, mali mavirlik brolar, denetim irketleri ile sanayi, ticaret ve hizmet iletmelerinin muhasebe ve finans departmanlarnda geni i ve staj olanaklarna sahiptirler.

Programn Geniletilmi OlanaklarBankaclk ve Sigortaclk Program mezunlar eitimlerini 4 yla tamamladklar takdirde daha geni i olanaklarna sahip olmaktadrlar: Mfetti, bamsz deneti, serbest muhasebeci mali mavir (SMMM)Aratrma uzman, yatrm danmangayrimenkul deerleme uzman i kontrol birimi eleman, Portfy yneticisi, Kurumsal finansman uzman, trev aralar personeli, kredi derecelendirme uzman,

Bankaclk ve Sigortaclk Programnda 4 Yllk Eitime Gei OlanaklarProgramdan mezun olan rencilerden 4 yllk eitimini tamamlamak isteyenler 80 Trke ve 80 Matematik snavndan oluan dikey gei snav ile ok sayda blm ve faklteye dikey gei yapma imkanna kavumaktadrlar. Bu blmler arasnda: Akterya, Bankaclk, Bankaclk ve Finans, Bankaclk ve Finansman,Ekonometri, Ekonomi ve Finans, ktisat, letme,

Bankaclk ve Sigortaclk Programnda 4 Yllk Eitime Tamamlama Olanaklarletme Enformatii, Maliye, Lojistik Ynetimi, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri,Muhasebe ve Finansal Ynetim, Muhasebe ve Finansman retmenlii, Sermaye Piyasas, Uluslararas Finans, Sigortaclk, Sigortaclk ve Risk Ynetimi bulunmaktadr.

Bankaclk ve Sigortaclk Programnda 4 Yllk Eitime Tamamlama OlanaklarAyrca mezun olduktan sonra Akretim Fakltesi ktisat ve letme Blmlerinin 3. snflarna snavsz kayt yaptrabilirler.ngiltere, Hollanda, Litvanya gibi lkelerde de eitimlerini 4 yla tamamlama imkanlar bulunmaktadr. Yaar niversitesinde 4 yla tamamlama hakk elde eden rencilerimizin burslar kesintisiz devam etmektedir.

View more