yapi denetİm hakkinda kanun – kanun kapsaminda uygulamalar

of 22/22
YAPI DENETİM HAKKINDA KANUN – KANUN KAPSAMINDA UYGULAMALAR YAPI DENETİM VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014

Post on 06-Feb-2016

68 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

YAPI DENETİM HAKKINDA KANUN – KANUN KAPSAMINDA UYGULAMALAR. YAPI DENETİM VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

SUNUM

YAPI DENETM HAKKINDA KANUN KANUN KAPSAMINDA UYGULAMALARYAPI DENETM VE YAPI MALZEMELER UBE MDRL 2014

17Austos ve 12 Kasm 1999 tarihlerinde yaanan depremler sonrasnda meydana gelen can ve mal kayplar, denetimsiz yerleme ve yaplamalarn yol aabilecekleri zararlar btn akl ile gzler nne sermitir.

2

4708 SAYILI KANUNUN AMACI3MEVZUAT DURUMU

Yaklak 9 yl sren pilot uygulama sonucunda,13.07.2010 tarih ve 27640 sayl Resmi Gazetede yaymlanan 14.06.2010 tarih ve 2010/624 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile 01.01.2011 tarihinden itibaren 4708 sayl Kanun tm Trkiye genelinde uygulanmaya balanmtr.

2001-201019 PLOT LTm TRKYEAdana, Ankara, Antalya, Aydn, Balkesir, Bolu, Bursa, anakkale , Denizli, Dzce, Eskiehir, Gaziantep, Hatay, stanbul, zmir, Kocaeli, Sakarya, Tekirda ve Yalova

4YAPI DENETM SREC VE PAYDALARI

YapRuhsatYap Denetim Hizmet SzlemesiYap Kullanma zin Belgesi Bitirme BelgesiYAPI DENETM KURULUU

Beton kalb, demir tehizat ve gerekli dier tesisat kontrol ederek , uygun tutanak tanzim edilmeden beton dkmne izin vermez.

Beton, uygulama denetisi inaat mhendisi veya kontrol eleman inaat mhendisi veya yardmc kontrol eleman nezaretinde dklr.

Beton numuneleri, dkm yerinde yap denetim elemanlarnn huzurunda, deneyi yapacak laboratuvarn teknik elemanlarnca ilgili standartlara uygun olarak alnr. YAPI DENETM KURULUU

Yap Denetim Kuruluu, yazl ihtarna ramen ruhsata ve eklerine aykr i yapan ii ve ustann durumunu tespit eder ve yap mteahhidine bildirir. Bu durum devam ettii takdirde, ilgili idareye yazl olarak bildirimde bulunur.

Yapm ilerinde kullanlacak malzemelerin ilgili teknik artnamelere ve standartlara aykr olduklar belirlendiinde, bunlarn imalatta kullanlmasna izin vermez ve bu durumu bir rapor ile ilgili idareye ve malzeme denetimi ile ilgili kurululara bildirir.

Ruhsata ve eklerine aykr imalat belirlendiinde, yapnn o anki durumunu fotorafla tespit eder, ilgili idareye de datm yaplan bir yaz ile yapnn mteahhidini iadeli taahhtl posta yoluyla yazl olarak uyarr ve aykrln giderilmesi iin sre verir. Bu sre zarfnda yap mteahhidine bildirilen eksikliklerin giderilmemesi durumunda, sre bitimini takip eden i gn iinde iadeli taahhtl posta yoluyla ilgili idareye bildirimde bulunurYAPI DENETM KURULUU

Yap sahibinin isteine bal ilave ilerin de Ruhsata balanm olmak kayd ile denetimini stlenebilir.naat alannda ii sal ve i gvenlii ile evre sal ve gvenliinin korunmas iin tedbirleri almak!

Yap ruhsatna esas olan uygulama projelerini ve zemin etd raporlar da dhil olmak zere her trl etde dayal almalar mevzuatna uygun olarak yapmak ya da yaptrmak ve incelenmek zere yap denetim kuruluuna verir.

Ruhsat eki projelerin birbiri ile uyumlu olmas arttr. Birbiri ile uyumlu olmayan projelerden doan sorumluluk, ncelikle proje melliflerine ait olmak zere, sras ile yap denetim kuruluuna, proje ve uygulama denetisi mimar ve mhendislere ve ilgili idareye aittir.

PROJE MELLF

YAPI SAHB

Projede, mahal listesinde, metrajda ve yap yaklak maliyetinde bulunmayan herhangi bir imalat, ruhsata balanmad mddete yap mteahhidinden ve yap denetim kuruluundan istememek,Tamamlanan yapy, yap kullanma izin belgesi dzenlenmeden kullanma amamak,Yap kullanma izin belgesi alnm bir yapda, ruhsat dzenlenmeden deiiklik yapmamak

YAPI MTEAHHD VE ANTYE EF

Yap mteahhidi ve anti ye efi, yapmilerindekikusurlardandolaymteselsilen sorumludur.

naatta herhangi bir imalata balamadan en az bir gn nce, yaplacak imalat yap denetim kuruluuna haber vermek zorundadr. Aksi takdirde, iin denetimsiz ilerlemesinden doabilecek her trl sorumluluk yap mteahhidine ve antiye efine aittir .

YAPI MTEAHHTLERNN KAYITLARI LE ANTYE EFLER VE YETK BELGEL USTALAR HAKKINDA YNETMELK MADDE 11 Gerei; naat ve tesisat ilerinde yetki belgeli usta altrlmas zorunludur.LGL DARE

Kurulu veya sorumlu denetim elemanlarnn aykr uygulamalarn l Mdrlne bildirmek. (yap tespit ve inceleme tutana dzenlenecektir.)

PROJELENDRME SRECNN UYGULAMA AAMASINA ETKLERMMARPROJESTATKPROJESIHHI TES.KALORFER TES.ISI YALITIMPROJESELEKTRK TESSATIPROJESUYGULAMA(NAAT AAMASI)KOLON EBATLARI ,KR ZDMLER, DEME KALINLIKLARI

SZGE LER, PS SU UKURLARI KOMB YERLER PENCERE EBATLARI

TESSAT BACASI ELEKTRK PANO ODASI

-Projeler bata 3194 Sayl mar Kanunu ve lgili Mevzuatlaraa uygun izilmeli

-Projelerin birbirleriyle uyumlu olmas iin ekip almas yaplarak onaylanan projelerin tamam teknik zellikleri ile mimariye uygun olmaldr.

PROJELENDRME SRECNN UYGULAMA AAMASINA ETKLER

MMAR PROJETESSAT PROJES rnekte grld gibi mimari projede mutfakta kombinin yeri ilenmedii iin tesisat projesinde darya k verebilmek iin mimariye uymayan daha kk pencere gsterilmek zorunda kalnmtr. Bu da yapm aamasnda uygulama esnasnda skntlar meydana getirecektir.

PROJELENDRME SRECNN UYGULAMA AAMASINA ETKLER-Uygulama srasnda kabilecek sorunlar en aza indirmek iin projeler PROJE KONTROL FORMLARI na uygun incelenmelidirler.

Proje denetileri projeninforma uygunluunukontrol etmeli.Proje mellifleri Forma uygun proje izmeli.Mimari uygulama projesi ve sistem detaylar, s yaltm projesindeki malzemeler ve nokta detaylar ile btnlk salamal, s yaltmnda sreklilii salayacak ekilde, at-duvar, duvar-pencere, duvar-taban ve taban-deme-duvar bileim detaylarn ihtiva etmelidir.

Enerji Verimlilii Stratejisi hedefine gre 2023 ylna kadar mevcut binalarn tamamna yaknnn en az C Snf Enerji Kimlik Belgesi sahibi olmas gerekmektedir.

BNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YNETMELK Gerei cephede ZOR YANICI ,atda YANMAZ malzeme Kullanlmaldr.

UYGULAMA AAMASINDA DKKAT EDLMES GEREKENLER

Binalarda olas bir elektrik kaana kar temelde ELEKTRK TESSLER PROJE HAZIRLAMA YNETMELne uygun topraklama sistemi yaplmaldr.

UYGULAMA AAMASINDA DKKAT EDLMES GEREKENLERTm aydnlatma tesisat toprak hatl olmaldr ve tm metal borular toprak hattna balanmaldr.

Statik proje zerinde keyfi yorumlardan kanlmal demir donats ve kalp planlarna gre imalat yaplmaldr.

Hazr Beton Dkmnde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Beton dkmeden nce; Betonun dklecei tm sathlar dkmden nce temizlenmeli ve slatlmal Paspay elemanlar ve kalplarn takviyeleri kontrol edilmeli

Beton dkm srasnda; Beton dkmne kolon ve kirilerden balanmal Kolonlar aadan kontrol ederek tokmaklamal Pilye demirlerin ezilmemesine dikkat edilmeli Betonun yerletirilmesi srasnda betonun her tabakas vibratr ile sktrlmal Kolondaki inaat derzi kolon ve demenin snrnda olmal Sk donatl blgeler tane ap kk ve uygun kvamda (brt) beton ile mutlaka vibratr kullanlarak dklmelidir.

BETONA KESNLKLE FAZLADAN SU KATILMAZ, KATTIRILMAZ.

DEMR DONATI KONTROLISI YALITIM KONTROL

BETON NUMUNE ALIMI UYGULAMA AAMASINDA DKKAT EDLMES GEREKENLER

Betonarme kalplarda gvenlik Kalp ileri ancak yetkili ve sorumlu uzman bir kiinin gzetimi altnda ve konu ile ilgili tecrbe sahibi elemanlarla yaplr. Kalp sisteminin, yaplacak imalata uygun ekilde projelendirilmi olmas salanr. Kalp ve kalp tayc sistemin tasarlanan yapsal dzenlemesine uygun olarak beton ykleri de dhil olmak zere en olumsuz ykleme koullarnda yeterli olup olmadn aklayacak nitelikte salamlk ve dayankllk hesaplar yaplr veya yaptrlr. Betonarme kalplarnn yeterlilii her beton dkmnden nce kontrol edilmeli. alanlar, kalp sisteminin geici dayankszlk veya krlganlndan kaynaklanan risklerden korumak iin yeterli tedbirler alnr.

UYGULAMA AAMASINDA DKKAT EDLMES GEREKENLER

GVENL 6331 SAYILI SALII VE GVENL KANUNU YAPI LERNDE SALII VE GVENL YNETMEL ESAS OLMAK ZERE;

BNA ve EVRESNN GVENL-Yap alannn evresi ve alma alannn etraf kolayca grlebilecek, fark edilebilecek ve yetkisiz kiilerin giriine engel olacak ekilde evrilerek iaretlenir.

-Meskn mahallerde, yap kazlarna balamadan nce yap alannn evresi yeterli ykseklik ve salamlkta uygun malzemeden yaplm perde ile evrilerek ikaz ve uyar iin gerekli dzenlemeler yaplmal, bunlar yapnn bitimine kadar bu ekilde korunmaldr. Meskn mahallerin dnda yaplan kazlarn kenarlarna uyar eritleri ekilerek ikaz levhalar aslmaldr.

-atlarda veya eik yzeylerde yaplan ilerde kullanlan yapskeleler, -Asansr, merdiven, baca, aft, aydnlatma boluklar gibi demelerde sreksizlik meydana getiren boluklar, Uygun korkuluklarla donatlmal, -Bu korkuluklar ayn zamanda dengesini kaybetmi bir iinin dmesineengel olabilecek salamlkta yaplmaldr.

Gvenli , estetik , nitelikli, enerji verimli, srdrlebilir yerleme ve yaplama gelecek nesillere brakacamz en gzel mirastr.SONU OLARAK;

TEEKKRLERYap Denetim v e Yap Malzemeleri

ube Mdrl

2014