· web viewmagyarázd a szavak alaktani és grammatikai különbségét! ível – ívvel ......

38
Feladatlapok 1993 1. Képezz melléknevet a következő tulajdonnevekből! Alsónémedi ………………………………. Dél-Buda ……………………………… Duna–Tisza köze ……………………………… Jókai ……………………………… Gyulai Pál ……………………………… Fertő tó ……………………………… Don–kanyar ……………………………… New York ………………………………. Magyar Állami Operaház ……………………………… Berlin-Róma-Tokió ………………………………. 2. Pótold a hiányzó „j“ hangot jelölő betűt! karva…, papagá…, bó…a, go…ó, Kistá…a, impresszió…a, ga…az, Sátoral…aú…he..., he…, bu…kál, fo…ó…a 3. Írd le a mai napi keltezést a hónap írásmódjának háromféle változatában! ………………………………………………. ……………………………………………… ……………………………………………… 4. Tedd ki az írásjeleket a következő szövegben! Ki volt Implom József Implom József ember volt és rendkívüli személyiség Azon tudós emberek közé tartozik akikből mindig

Upload: others

Post on 16-Jan-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1:  · Web viewMagyarázd a szavak alaktani és grammatikai különbségét! ível – ívvel ... arany műves műhely arany fokozat arany közép út Arany János vers Arany szerű

Feladatlapok

1993

1. Képezz melléknevet a következő tulajdonnevekből!

Alsónémedi ……………………………….

Dél-Buda ………………………………

Duna–Tisza köze ………………………………

Jókai ………………………………

Gyulai Pál ………………………………

Fertő tó ………………………………

Don–kanyar ………………………………

New York ……………………………….

Magyar Állami Operaház ………………………………

Berlin-Róma-Tokió ……………………………….

2. Pótold a hiányzó „j“ hangot jelölő betűt!

karva…, papagá…, bó…a, go…ó, Kistá…a, impresszió…a, ga…az, Sátoral…aú…he...,

he…, bu…kál, fo…ó…a

3. Írd le a mai napi keltezést a hónap írásmódjának háromféle változatában!

……………………………………………….

………………………………………………

………………………………………………

4. Tedd ki az írásjeleket a következő szövegben!

Ki volt Implom József Implom József ember volt és rendkívüli személyiség Azon tudós

emberek közé tartozik akikből mindig hiány van akik rendkívül felkészültek több nyelven

beszélnek a görög és a latin mellett modern nyelveket is s elmélyülnek szakterületük valamely

vagy több ágában Lehetőség szerint mint minden tisztességes ember mindig többet akart tudni

Ugyanakkor országos hírnévre személyisége miatt körülményei folytán helyzetéből adódóan

nem törekedett Ember volt ő nagyszerű ember akinek a hatása jelen van szellemisége

örökségünk

Page 2:  · Web viewMagyarázd a szavak alaktani és grammatikai különbségét! ível – ívvel ... arany műves műhely arany fokozat arany közép út Arany János vers Arany szerű

5. Jelöld az egybeírást és a kötőjeles írásmódot a következő összetett szavakban!

eget földet bú bánatos többé kevésbé híre neve

kesze kusza hír név inci finci kölcsön adta (a pénzt)

szú ette csihi puhi

6. Lásd el -val, -vel toldalékkal a következő szavakat!

Madách…….. terv………

Molière…….. rongy……..

Rousseau…….. meggy……….

Kiss……… év………..

Kossuth………. gally………

7. Érzékeltesd mondatba foglalással a szópárok jelentéskülönbségét! Magyarázd a

szavak alaktani és grammatikai különbségét!

ível – ívvel

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

mond – mondd

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

magyar tanár – magyartanár

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

8. Állapítsd meg, milyen hangtani törvénnyel találkozunk a következő szavakban!

fogta …………………………………………………………

Babitscsal …………………………………………………………

anyja …………………………………………………………

barátjával …………………………………………………………

Page 3:  · Web viewMagyarázd a szavak alaktani és grammatikai különbségét! ível – ívvel ... arany műves műhely arany fokozat arany közép út Arany János vers Arany szerű

különbség …………………………………………………………

9. Állapítsd meg, milyen helyesírási szabályok érvényesülnek a következő szavakban!

Bakáts téri …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Élet és Irodalom ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

New York ………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Anatole France–szal ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

10. Írd le a következő igék zárójelben kijelölt alakjait!

szed (kij.mód, jel. i., I/2. tárgyas ragozás) ……………………………

(felsz. mód, jel.i. I/2. tárgyas ragozás) …………………………….

(kij. mód, jel. i. I/3. alanyi ragozás) …………………………….

lát (felt. mód, jel.i. I/1. alanyi ragozás) ……………………………..

(felt.mód, jel.i.II/3. tárgyas ragozás) ……………………………..

(felsz.mód, jel.i. I/2. alanyi ragozás) ……………………………..

(felsz. mód, jel.i. I/2. tárgyas ragozás) ……………………………..

hisz (felsz.mód, jel.i. I/3. tárgyas ragozás) ……………………………..

(felt.mód, jel.i. II/3. alanyi ragozás) ……………………………..

(felt. mód, jel.i. II/3. tárgyas ragozás) …………………………….

11. Értelmezd mondatba foglalással a „mentek“ szóalak háromféle jelentését! Határozd

meg a szóalakot is! (l. a 10. feladatot)

a) …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

b) …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Page 4:  · Web viewMagyarázd a szavak alaktani és grammatikai különbségét! ível – ívvel ... arany műves műhely arany fokozat arany közép út Arany János vers Arany szerű

c) ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

12. Ismertesd a kötőjeles írásmódú földrajzi nevekből képzett melléknevek

írásmódjának szabályait! (Példákkal!)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

1994

1. Javítsd ki a hibákat! Húzd alá a hibás szót, és írd le a szöveg alá helyesen!

Bacsányi János a Petőffi Sándort megelőző kór legnagyobb fóradalmi kőltőlye volt. 1763. május 9.-kén született tapolcán. Ő indítotameg Kazinci Ferencel, Baróti Szabó Dávidal az első magyar fojóiratot, a Kassai Magyar Múzeumot. 1789-ben a franciaországi forradalmi események hatássára írtameg legszeb versét, A franciaországi változásokra címűt. Ezért a verséért gyanusították a Martinovics-féle ösze esküvésben valló részvétellel, s egy évi bőrtönre ítélték, melyek a Kufsteini Várban töltött.

(60 pont)

2. Keresd a nevet! Ha helyesen egészíted ki a szavakat a „j“ hang megfelelő betűjével,

akkor az „ly“–nal írandó szavak kezdőbetűjéből egy keresztnevet kapsz.

duha…, akadá…, kaca…, erek…e, cser…e, rigo…a, bó…a, Ipo…, í…, karé…, fele…t,

korcso…a, kap…a, zsiva…og, var…ú, sa…og, zöre…, la…tor…a, va…on, lesú…t

A keresztnév: ………………………… (25 pont)

3. Jól választottuk el a szavakat? Alkoss mondatot velük!

bor-za-lom – borz-a-lom ……………………………………………………………..

ö-rö-mest – ö-röm-est ……………………………………………………………..

ko-sár – kos-ár ……………………………………………………………...

ha-la-dás – hal-a-dás …………………………………………………………….

fo-ga-dó – fog-a-dó …………………………………………………………….

(20 pont)

Page 5:  · Web viewMagyarázd a szavak alaktani és grammatikai különbségét! ível – ívvel ... arany műves műhely arany fokozat arany közép út Arany János vers Arany szerű

4. Tagold mondatokra az alábbi ömlesztett szöveget az írásjelek segítségével!

MátyáskirályegyszerCsórközségfogadójábanszálltmegéscsukátrendeltmikorahalatföltálaltákrö

gtönmegláttaMátyáshogyacsukamájnincsatálonhátamájholvankérdezteezcsóricsukafelelteafog

adóskimagaiskedvelteeztafinomfalatotcsóricsukánakpedignincsmájaezmegpalotaipálcaszólterr

eakirályapalotaipálcánakpedignincsenszáma (15 pont)

5. Pótold a hiányzó magánhangzókat!

Az …llatkertben legj…bban az er…s láb… em… és a hi… kakad… tetszett a hi…zokon k…

v…l. ….jászversenyt rendeztek, ahová a h…gomat is megh…vták. Sz…les …vben elker…lik

a zs…pfedel… házik…t a t…zcs…vával. T…b…r elhatár…zta, hogy a dial…gusb…l a t…

p…kusan fil…z…fikus és szimb…lik…s részeket …rkálja ki.

(30 pont)

6. A megadott nevekkel válaszolj a kérdésre. KIVEL?

Zách………… Babits…………..

Baráth………… Gaál…………….

Kiss…………… Lőrincz ………….

Bernadett …………… Kulich ……………

Boross …………….. Kamill ………….. (20 pont)

7. Alkoss földrajzi neveket a megadott szavakból, s írd le az -i vagy -beli képzős

származékukat is!

fok, föld …………………………….. …………………………………

cseh, ország …………………………….. …………………………………

tihanyi, félsziget ………………………….. …………………………………

Lajta, hegység ……………………………. …………………………………

nyugat, Szlovákia ………………………… …………………………………

szlovén, köztársaság ……………………… ………………………………….

Kárpáton, túli, terület ……………………………………………………………………

londoni, sugárút ……………………………… …………………………………….

Abaúj, Torna, vármegye ………………………………………………………………..

fóti, tó ……………………………………… …………………………………..

(20 pont)

Page 6:  · Web viewMagyarázd a szavak alaktani és grammatikai különbségét! ível – ívvel ... arany műves műhely arany fokozat arany közép út Arany János vers Arany szerű

8. Így hallod. Hogy írod? Nyomozd ki a következő szavak igazi formáját!

attya ……………….. …………………. cukrázda ……………………………..könyftár ………………………………. hajjuk ………………………………..

bonytyuk ……………………………… csevel …………………………………..

kéreckeggyetek ………………………… raktapasz ……………………………….

maracc ……………………………….. jophoz …………………………………

(10 pont)

9. Egybe vagy külön? Állításodat igazold a szavak mondatba foglalásával!

akár csak …………………………………………………………………………….

hogy ha ……………………………………………………………………………….

már mint ……………………………………………………………………………..

meg annyi ……………………………………………………………………………

úgy szintén ………………………………………………………………………….

(20 pont)

10. Írd le a jelzős szerkezetek -ú,-ű, -jú, -jű képzős alakját, s döntsd el a helyesírásukat!

Választásodat a szerkezetek mondatba foglalásával indokold!

éles látás, jó szándék, gyenge kéz, hideg vér, nagy név

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

1995

1. Javítsd a hibákat!

Vasvári Pál történésznek indúlt s forradalmár lett belőle. Több volt mint az épen

aktuális polgári rendért lelkesüllők eggyike.

Apja Fehér Pál görög katholikus lelkész volt aki ősét Bocskay hajdui közzül valónak

tudta. Főljegyezték róla, hogy Bocskayn kívűl Bethlent, Zrínit, Tökölyt s a Rákócziakat szinte

Istennél nagyobb áhitattal tisztelte. Fia Pál Nyírvasváriban született (innen ered a majdani

vasvári név), három évvel később mint Petőfi.

Page 7:  · Web viewMagyarázd a szavak alaktani és grammatikai különbségét! ível – ívvel ... arany műves műhely arany fokozat arany közép út Arany János vers Arany szerű

A család a jobbágy falu s a reform kor légköre, amely fölnevelte, bőséges útra valót

adhatott Vasvárinak. A Gimnázium elvégzése után a Károlyi uradalmak jószág igazgatójának

pénzével és ajánló levelével 1843.-ban Petre érkezett. Egyetemi tanulmánnyai alatt figyelmét

leginkább a Fizika és a Történelem kötötte le. A Latin mellett megtanúlt németül és francziául

hogy eredetiben olvashatja a neves történet írók müveit. Húsz éves korától kezdve lett

rendszeres cikk irója az „Életképek“-nek és a „Pesti Divatlap“-nak. 1847-ben Teleky Blanca

grófnő pesti leány nevelőintézetében rábizta a magyar nyelv- és a történelem tanitását. 1848.

januárjában jelent meg eggyetlen önáló müve, a „Történeti Névtár“. Az épencsak bontakozni

kezdő tudományos pálya hamar befejeződött, mert nem irója hanem formállója lett a

Történelemnek. (100 pont)

2. A helyes tippet írd a sor végére!

1 2 x Tipp

kijebb kijjebb kiljebb ………

odafennt odafent oda fent ………

rángatsd rángazsd rángasd ………

küszködik küzködik kűzködik ………

szidkozódik szídkozódik szitkozódik ………

agatja akgatja aggatja ………

kacsingat kacsintgat kacsinngat ………

lélekzik lélegszik lélegzik ………

fenhéjázó fenhéjjázó fennhéjázó ……….

bennsőséges benssőséges bensőséges ………

kerezsgél keressgél keresgél ……….

makaccság makacság makacsság ………..

szítsd szicsd szícsd ………..

löjjenek lőjjenek lőjenek ………..

kézség készség késség ……….

boridzsd borícsd borítsd ……….

nénnye nényje nénje ……….

megyjel meggyel meggy-gyel ……….

hallgazsd hallgassd hallgasd ………..

mártsd márdzsd márcsd ……….

osztd ozd oszd ………..

Page 8:  · Web viewMagyarázd a szavak alaktani és grammatikai különbségét! ível – ívvel ... arany műves műhely arany fokozat arany közép út Arany János vers Arany szerű

játszák jáczák játsszák ………..

higye higyje higgye ………..

halazd halasztd halaszd ………

edzen edzzen eddzen ……….

(25 pont)

3. Az alábbi kifejezések közül a helyesekkel írj egy–egy mondatot!

ráfog – rá fog posta fordultával – postafordultával

pólyás baba – pólyásbaba keresztes pók – keresztespók

hamis pénz – hamis pénz szegény paraszt – szegényparaszt

húsz percnyi – húszpercnyi parafa dugó – parafadugó

rosszul esik – rosszulesik szabad lábon – szabadlábon

sok minden – sokminden roston sült – rostonsült

(58 pont)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

4. Írd le -i képzővel!

Ady Endre ………………………… Velencei-tó ………………………………

Árpád híd ………………………… Lánchíd ………………………………

Gellérthegy ………………………… Gellért-hegy ………………………………

Gorkij fasor ………………………… Északi-középhegység ……………………….

Bakony ………………………… Csendes-óceán ……………………….

Pamír ………………………… Balaton ……………………………….

Titicaca-tó ………………………… Győr-Moson-Sopron megye

Page 9:  · Web viewMagyarázd a szavak alaktani és grammatikai különbségét! ível – ívvel ... arany műves műhely arany fokozat arany közép út Arany János vers Arany szerű

………………………..

XX. kerület ………………………… Kazinczy utca ………………………………

Jánoshalma ………………………… Öreg-tó ……………………………….

Csongrád megye ………………… Odesszai terület ……………………….

Szlovénia …………………………

Indiai-óceán ………………………… Lengyelország ……………………….

Mexikói Egyesült Államok ………………………………………….

Magyar Tudományos Akadémia ………………………………………………………

(50 pont)

5. Válaszd el, ahol csak lehet!

Rousseau …………………….. Gaál …………………………….

Shakespeare …………………….. Eötvös …………………………….

Goethe……………………………. Puccini ……………………………

Marseille ……………………. Szigethy …………………….

móriczos ……………………. Tóthot …………………….

Mikszáthék …………………… Kazinczyt …………………….

Kossuthé …………………… Széchenyi …………………….

Passuthért …………………… Ráczig …………………….

Paálért …………………… Karinthyak …………………….

(45 pont)

6. Válaszd el az aláhúzott helyeken!

tűzoltókat …………………….. rendőrségért …………………….

felemelkedésig …………………… osszad …………………….

meggyel ………………………….. higgye …………………………….

öccse …………………………….. hattagú …………………………….

házsor ……………………………. rézsút ………………………………

nyelvtanóra ………………………. szabadesés …………………………

telegram …………………………. egyesülés ………………………….

közelítés …………………………. megemleget ……………………….

átadat …………………………….. áradat ……………………………..

(44 pont)

7. Írd rövidítve!

Ezerkilencszáznegyvennégy január kilencedike …………………………………….

Page 10:  · Web viewMagyarázd a szavak alaktani és grammatikai különbségét! ível – ívvel ... arany műves műhely arany fokozat arany közép út Arany János vers Arany szerű

március elsején ……………………………………………………………………….

február másodikától hatodikáig ………………………………………………………

január huszonegyedikétől április harmadikáig ……………………………………….

ezerkilencszázkilencventől ezerkilencszázkilencvenötig ………………………………..

ezerkilencszázkilencvenöt január hatodikától május elsejéig …………………………

……… …………………………………………….

öt köbméterrel ……………………….. három másodperccel …………………….

hat literrel ……………………………. tizenkét grammal ………………………

három deciliterrel ………………….… tíz kilogrammal …………………………

hat kilométerrel ……………………… iksszel ……………………………………

egyenlőségjellel ……………………… százalékkal ………………………………

(26 pont)

8. Kapcsold össze, ha összetartozik!

színes bőrű adás vétel szigetelő anyag szentté avatás oldó szer

szemben állás szemetes vödör szemre való tartalék játékos ötven tagú

világra szóló jó szívű szöges drót tizedes vessző tiszta kezű tüzes vérű

több napi utazó közönség új szülött uborka saláta vegyes úszás vízi út

ultrarövid hullám ultramarin kék hosszú ujjú holt vágány

(52 pont)

9. Mi a hatása a toldaléknak? Egybe vagy külön?

szemre hány – szemre hányás számon kér – számon kérés

számba vesz – számba vétel házhoz szállít – házhoz szállítás

tíz százalék – tíz százalékos színesfém – színes fémes

távol esik – távol eső otthon tartózkodik – otthon tartózkodás

táncos láb – táncos lábú talaj mente – talaj menti

szűk szoknya – szűk szoknyás térden áll – térden állás

hanyatt fekszik – hanyatt fekvés teljes kör – teljes körű

tél vége – tél végi több gyermek – több gyermekes

új típus – új típusú fejbe üt – fejbe ütés

zárva tart – zárva tartás végső fok – végső fokon

(40 pont)

Page 11:  · Web viewMagyarázd a szavak alaktani és grammatikai különbségét! ível – ívvel ... arany műves műhely arany fokozat arany közép út Arany János vers Arany szerű

1996

1. Írd le diktálás után a földrajzi neveket, s melléjük -i képzős származékukat!

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

(60 pont)

2. Az alábbi kifejezéseket írd le -i képzős formájukban!

Madách Színház ………………… Ferencváros ……………………………..

Magyar Tudományos Akadémia ……………………… Mikszáth …………………….

Fórum Hotel ……………………….. Jókai Mór ………………………………..

József Attila tér ……………………. Belügyminisztérium ……………………..

Ferenc-rend ………………………… Vidám Park ……………………………

Szent Erzsébet Gimnázium ……………………………………………………………..

(22 pont)

3. Javítsd ki az alábbi szöveg hibáit! A helyes formákat írd a hiba fölé!

A léknyomásos féket 1867.-ben egy Amerikai mérnök találta föl. Ezt a féket ma

röviden lékféknek nevezük s megtalálhattyuk a vasuti kocsikon, sőt bizonyos közuti

jármüveken is.

Page 12:  · Web viewMagyarázd a szavak alaktani és grammatikai különbségét! ível – ívvel ... arany műves műhely arany fokozat arany közép út Arany János vers Arany szerű

A vasuti kocsik kerekéhez két egymással szembenlévő, és ellentétesen mozgó fékpofát

szerelnek amelyeket ellensuly szorit a kerék futó felűletéhez. Induláskor az ellensulyt süritett

levegővel müködtetett dugattyu emeli meg oldja a féket. Vasúti szerelvényeken a léksüritő és

a léktartály a mozdony tartozéka s amig a tartályban nincs megfelelőnyomásu levegő addíg a

szerelvény nem is tud elindulni.

(65 pont)

4. Egybe vagy külön? Bizonyítsd mondatba foglalással!

fenn tartom ……………………………………………………………………….

fenntartom ……………………………………………………………………….

ki vagyok ……………………………………………………………………….

kivagyok ……………………………………………………………………….

meg lehet ……………………………………………………………………….

meg lehet ……………………………………………………………………….

meglehet ……………………………………………………………………….

össze fogok ……………………………………………………………………….

összefogok ………………………………………………………………………..

mellé fog ………………………………………………………………………..

melléfog ………………………………………………………………………..

oda mentél ……………………………………………………………………….

odamentél ………………………………………………………………………

(24 pont)

5. Válaszd el!

Ráczék……………… Tóthé ……………… Paállal …………………

Dantét ………………. Bachot …………….. Fischer …………………

Manné ……………… Wienig …………… Bertha …………………

Szűtsért ………………… (20 pont)

6. Írjunk osztálynévsort! A nevek elé írd a sorszámukat!

……. Toldalagi Pál …….. Tószegi Károly

…… Toldalagi Péter …….. Tószeghy Zoltán

…… Toldi Miklós …….. Török Péter

…… Tószeghy Károly …….. Töreki Györgyi

Page 13:  · Web viewMagyarázd a szavak alaktani és grammatikai különbségét! ível – ívvel ... arany műves műhely arany fokozat arany közép út Arany János vers Arany szerű

…… Tholdi Miklós …….. Töreki Piroska

…… Törő István …….. Tőrös Klára

…… Tőzsér Mihály …….. Törekvő Zsolt

…… Tősér Ella …….. Törzsök Margit

…… Töreki Erzsébet ……. Torzsa Ferenc

……. Töreky Mária ……. Töröki Mátyás

(20 pont)

7. Kivel? Válaszolj a nevekkel!

Rácz ……….. Mayláth ………….. Kiss …………… Bach ……………..

Welsh ……… Móricz …………… Tell …………….. Bartsch ……………

Mann ……… Pitt ………………. Kant …………….. Dante ……………..

(24 pont)

8. Mi mennyi? Jelöld az egybeírást és a különírást!

egy negyed két harmad tíz féle negyed kilenc

egy harmad része harmad magával három negyed nyolc

fél kettő két hetenként három ezer tizenhat

(20 pont)

9. Írd le a párbeszédet a betűsorból!

anitaolyangondbanvagyoktudodtamásnakajövőhétpéntekéntizenkettedikénleszaszületésnapjaé

smégnemvettemnekisemmitolyannehézegyférfinakvásárolninekedmindigolyanjóötleteidvanna

kadjtanácsotmostislégyszíveselőszörisattólfüggmennyipénztakarszráköltenikbkétszázötvenhár

omszázforintotnemvalamisokdeennyiértisszépajándékotlehetvásárolnitudomhogynagyonszere

tiazenétnemdeigenakkormiértnemveszelnekinéhányszéphanglemezt (45 pont)

1997

1. Javítsd ki az alábbi szöveg hibáit!

Az embernek már akkor, segítő társa volt a kutya, a vadászatban, amikor ennek a

tevékenységnek a főcélja még, az élelem megszerzése, volt. Segítő társa, maradt akkor is

amikor a vadászat, később sportá szórakozássá, vállt.

A hazai vadász kutya fajták, a kárpát medence egykori földrajzi adotságaihoz sajátos

vad álománnyához igazodva alakultak ki. De még napjainkban, is ők a legeredményessebben

használható vadász ebek nállunk, pedig az óta gyökeresen, megválltoztak a vadászat módjai

Page 14:  · Web viewMagyarázd a szavak alaktani és grammatikai különbségét! ível – ívvel ... arany műves műhely arany fokozat arany közép út Arany János vers Arany szerű

formái is. A nállunk, kialakult magyarfajtájú vadász ebek, ősei még a hon foglalló

magyarságal érkeztek hozzánk.

Legismerttebb és legelterjedttebb hazai, vadász kutyánk a rövidszőrű, magyarvizsla.

Ereiben Keleti, vér csörgededzik a legősibb kutya, típusbol a kopóbol származik. A kopók

nagytestű erős, kutya fajták ezért, nagy vadakra vad disznóra medvére szarvasra történő

vadászáshoz használták őket.

A Keletről érkező Magyarság, a nyáj őrző pásztor ebek, mellett kopójellegű vadász

kutyákat, is hozott magával hiszen a lovas nomád álattenyésztő vadászó magyarok sem

nélkülözheték az eredményes vadászathoz a vadász ebeket. Ez a Keletijellegű kopó tipus

átkereszteződött a kárpát medencében, talállt keltakopó, utódaival és kialakult belőllük, a

pannonkopó. (50 pont)

2. Pótold a szóalakok kipontozott mássalhangzóit! Csak semmi ügyetlenség!

kö…és – ké…ség – meré…ég – vité…ég – nehé…ég – cserké …ég – lelké…ég – egé…ég –

csibé…ég – ügyé…ég – kötele…ég – méhé..ég (12 pont)

3. Kösd össze a kötőjeles alakokat!

többé kevésbé nap nap után nőttön nő fej fej mellett

napról napra jobbnál jobb messze messze alig alig

tudván tudta várva várt (10 pont)

4. Mennyi az annyi? A következő szóalakok közül jelöld az egybeírást és a különírást!

harminc napi nyolc oldalú két nyelvű öt éves

tíz percnyi hét fejű heted ízben harmad fél

másod magammal öt ágú négy oldalas sok milliós

húsz főnyi öt évenként ötöd éves (15 pont)

5. Jelöld a nagy kezdőbetűt!

király utcai napközi otthonos óvoda …………………………………………..

kossuth lajos utcai iskola …………………………………………………..

aradi vértanúk tere …………………………………………………………..

március tizenötödike tér ………………………………………………….

október hatodika utca …………………………………………………………..

Page 15:  · Web viewMagyarázd a szavak alaktani és grammatikai különbségét! ível – ívvel ... arany műves műhely arany fokozat arany közép út Arany János vers Arany szerű

tamási áron általános iskola …………………………………………………..

debreceni kossuth lajos tudományegyetem ……………………………………

szegedi nemzeti színház ………………………………………………………..

tamási általános iskola …………………………………………………………

budapesti nemzeti színház ……………………………………………………..

kuruc vitézek tere …………………………………………………………….

(11 pont)

6. Írd rövidebben!

Budapesten ……………negyedikbe ………….. harmadiknak …………….

elsején ………………. hatvanhetes ………….. tizenkettőt ………………..

nyolcat ………………. körülbelül ……………..

ezerkilencszáznyolcvanharmadik évi ……………………………………….

(a Virág utca) négyben …………………………..

a másodikon (a második emeleten) …………………………………

tíz-harmincötös (vonat) …………………………………………….

harmincnyolc egész hat tizeddel …………………………….

december huszonötödike és harmincegyedike között …………………………

forinttal ……………

tizenkétezer–háromszázhuszonötből ……………………..

északkeleten ……………………..

budapesti ………………….. úgynevezett ………………… milliméter ……………..

perc ………… ugyanis …………. boldog új évet kívánok ………………………….

(23 pont)

7. Egybe vagy külön? Írj példamondatokat a helyes formákkal!

fenn hord ……………………………………………………………………………

fennhord ……………………………………………………………………………..

félre állít ……………………………………………………………………………..

félreállít ……………………………………………………………………………..

neki indul ……………………………………………………………………………

nekiindul …………………………………………………………………………….

hozzá megy …………………………………………………………………………

hozzámegy ………………………………………………………………………….

Page 16:  · Web viewMagyarázd a szavak alaktani és grammatikai különbségét! ível – ívvel ... arany műves műhely arany fokozat arany közép út Arany János vers Arany szerű

rá jön ………………………………………………………………………………..

rájön ………………………………………………………………………………..

külön ír ……………………………………………………………………………..

különír ………………………………………………………………………………

(22 pont)

8. Válaszd ki a következő szavak közül a helyesket! Írj velük egy-egy mondatot!

bontat – bonttat, hitet – hittet, tetet – tétet – tettet, festet – festtet, gyűjtet – gyűjttet

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

(16 pont)

9. Írásjellel vagy anélkül? Írd ki, ahová szükséges!

Péter több mint a testvérem a barátom. – Ez nekem több mint elég. – A harc több mint három

éve tart barátom. – Péter mint barát elveszett sajnos. – Péter édes fiam hová tetted azt a több

mint ötszáz forintot? – Péter elment anélkül hogy szólt volna. – Péter énekel ahelyett hogy

rajzolna. – Csak tudnám ó édes lányom hol jársz mikor érsz haza … (10 pont)

10. Főzzünk! Egészítsd ki a hiányzó mássalhangzókkal!

Először előkészí…ük a hozzávalókat: megtisztí…uk a zöldséget. Ha nem csak ját…uk a

szakácsot, készí…ünk oda minden fűszert, tar…unk be minden előírást. Hi…ünk abban: a jó

ételt jó anyagból készí…ük. Hala…unk el minden mást: tar…uk meg a jó szokást! Ha pedig

megtar…uk a szabályokat, nem szere…ük a kockázatot, leara…uk a sikert a végén.

(12 pont)

1998

1. Tagold szavakra, tagmondatokra, szövegmondatokra! Tedd ki az írásjeleket!

Page 17:  · Web viewMagyarázd a szavak alaktani és grammatikai különbségét! ível – ívvel ... arany műves műhely arany fokozat arany közép út Arany János vers Arany szerű

Mimindentkelltudniérvényeskétdíjszabásiövezetbeutazásáraegyóránbelüllegföljebbnégyszeriá

tszállássalafelszállóhelytőlazutazáscéljáhozvezetőlegrövidebbútvonalonátszállnicsakkeresztez

éseknélelágazásoknálésvégállomásokonlehetdecsakolyankocsibamelynekútvonalaazelőzőenig

énybevettkocsikútvonalátóleltéregyutazássoráncsakegydunahídésmindenútvonalcsakegyszerér

inthetőkerülőútésútmegszakítástilos (30 pont)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

2. Jelöld az egybeírást vagy a különírást!

arany edény arany árfolyam emelkedés arany termelés

arany műves műhely arany fokozat arany közép út

Arany János vers Arany szerű arany be váltó hely

arany csillagos arany diplomás orvos arany és ezüst műves

arany érc lelő hely tömör arany törmelék arany vert arany

(27 pont)

3. a) Pótold a hiányzó i vagy í betűt!

ah…tat, b…bor, b…ztatás, b…belődik, na…vitás, mind…g, h…rdető…roda, Al…z

(9 pont)

3. b) Pótold a hiányzó j vagy ly betűt!

bo…gó, dereg…e, dere…e, elfo…tódás, fo…tatás, ga…ak, papagá…, pende…, re…tekhe…,

se…telem, szemé…es, tuta…os, veszé…es, zsiva….

(15 pont)

3. c) Pótold a hiányzó sz betűket!

Kisgyermekként gyakran ját…unk fogócskát, de ezt szinte mindenki másként ját…a. Ti

hogyan ját…átok? S ha elunjátok, mondjátok-e: „–Ját…unk valami mást!“ Déltájban az

ebédlőben minden diák arra ügyel, o…tják-e már az ebédet. S aki türelmetlen, folyton

mondogatja: „–O…ák már!“ A tanár az órán azt kéri tőled, o…d szét a füzeteket. Tava…al a

szőlőt met…ik. Apa mondja neked: „–Met…él te is, met…en Jóska is!“ (22 pont)

Page 18:  · Web viewMagyarázd a szavak alaktani és grammatikai különbségét! ível – ívvel ... arany műves műhely arany fokozat arany közép út Arany János vers Arany szerű

4. Írd az adott igék megfelelő alakjait a pontozott vonalakra!

felszólító, jelen, E/3. alarnyi r. felszólító, jelen, E/3. tárgyas r.

(Pl. ír írjon írja)

éleszt …………… …………….

felhúz …………… ……………..

fest …………… ……………

folyat ……………. …………….

hagy ……………. …………….

hisz ……………. …………….

vesz ……………. …………….

vonz …………… …………….

(16 pont)

5. Írd tulajdonnévként és -i(-beli) képzős melléknévként az alábbi szavakat!

tulajdonnév melléknév

(Pl. magyar/ország Magyarország magyarországi)

nagy/britannia ……………………………………………………………….

szent/istván/körút ………………………………………………………………..

urál/hegység ………………………………………………………………..

német/római/birodalom ………………………………………………………………..

nagy/new/york ………………………………………………………………..

dél/kínai/tenger ………………………………………………………………..

arany/patak/völgy ………………………………………………………………..

misa/réti/patak ………………………………………………………………..

élet/és/irodalom ……………………………………………………………….

magyar/tenisz/szövetség ………………………………………………………………..

(40 pont)

6. Válaszd el az aláhúzott helyeken az alábbi szóalakokat!

Faraghóék rózsabarackot Bachot mégiscsak

…………… ……………. …………… ……………

piacig Alexandra Takátsot ellenőrzés

………….. ……………… …………….. …………….

kilogramm mikroklíma Beethoven Leningrád

…………… ……………… …………… …………….

Page 19:  · Web viewMagyarázd a szavak alaktani és grammatikai különbségét! ível – ívvel ... arany műves műhely arany fokozat arany közép út Arany János vers Arany szerű

(24 pont)

7. Írd a rövidítések mellé a teljes szóalakot!

m-mel ………………. m-rel ………………….. m.-ral ……………………….

m.-ban ………………. m.-ben ………………… m-ben ………………………..

(12 pont)

8. Tedd ki a megfelelő írásjeleket az alábbi részletekben!

Végül mégis felhangzottak a kislovag léptei a szomszéd szobában

Kerülget gondolta a leányasszony s újra szorgosan hímezni kezdett

Wolodyowski csakugyan kerülgette a szobában járt fel s alá s nem mert bemenni ezenközben

a nap már vérbe borult és nyugat felé hajlott

Michal uram kiáltotta Krzysia hirtelen

A kislovag belépett s a leányt ott találta munkája fölé hajolva

Hívtál kisasszonyom

Csak azt akartam tudni nem valaki idegen járkál e ott Már két órája vagyok itt

Wolodyowski odatolt egy széket s leült a szélére Hosszú pillanat telt el szótlanságban

(H. Sienkiewicz: A kislovag)

(25 pont)

1999

1. Húzd alá a következő szóalakok közül a hibásakat!

omega – ómega naiv – naív nudli – núdli nüansz – nüánsz

szines – színes beiratás – beíratás huszas – húszas dicséret – dícséret

hivatlan – hívatlan ovoda – óvoda gyüjtemény – gyűjtemény simogat – símogat

égöv – égőv hirdetés – hírdetés körözött – kőrözött bölcsöde – bölcsőde

(16 pont)

2. Válassz magadnak tíz idegen tulajdonnevet! Írd melléjük -i képzős melléknevüket!

Pl. Dante – dantei, Amazonas – amazonasi

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Page 20:  · Web viewMagyarázd a szavak alaktani és grammatikai különbségét! ível – ívvel ... arany műves műhely arany fokozat arany közép út Arany János vers Arany szerű

(20 pont)

3. Írj három-három földrajzi nevet a „Körös“ és a „Kőrös“ névből!

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

(12 pont)

4. Írd be a szükséges j-t vagy ly-t!

bo…tár, fo…togat, bo…gó, ragá…, tolva…, muszá…, he…telen, zöre…, bá…, sú…os, bu…

dosik, hó…ag, pe…hes, go…ós, re…tett (15 pont)

5. Javítsd ki a sorok fölött!

A királynak egyetlen egy lánya volt Rózsa. Ez a lány olyan szép fehér nép volt hogy a

napra lehetett nézni de őrá nem igen. Hiába volt volt azonban olyan csoda szép soha sem ment

ki a szobájából. Kötött hímzett vart nap hosszat. A király fiak meg csak jöttek feleségül kérni

a leányt de ő nemakart férjhez menni.

Egyszer eggy galamb szállott Rózsa ablakára. Hej be meg örült ennek a kis asszony.

Szép gyengéden megfokta a fehértollu madarat símogatta édezsgette aztán el eresztette. A

galamb ismét vissza röppent hozzá s kérte hogy készitssen oda neki reggelre eggy tál tejet.

A király lány hozatott a juhászal egy nagy kanna tejet. Öntött belőlle eggy tálba s várta

a galambot. Csak ugyan jött is a madár az igérete szerint s be röppent az ablakon. Egyenesen a

tejbe szállt meg fürödni. Egyszeriben széptermetü barnaszemü feketehaju legényé válltozott.

(95 pont)

6. Egybe is, külön is! Írj mindkét formájukkal egy–egy mondatot!

angol könyv ………………………………………………………………………

angolkönyv ……………………………………………………………………….

közbenjár …………………………………………………………………………

közben jár …………………………………………………………………………

folyó víz …………………………………………………………………………..

folyóvíz ……………………………………………………………………………

torna terem ………………………………………………………………………..

tornaterem …………………………………………………………………………

Page 21:  · Web viewMagyarázd a szavak alaktani és grammatikai különbségét! ível – ívvel ... arany műves műhely arany fokozat arany közép út Arany János vers Arany szerű

(16 pont)

7. Tedd ki a központozási jeleket és a mondatzáró írásjeleket! (Jelöltük a

mondatkezdéseket.)

Az előadás megkezdődik a két néptribun már izgatja a népet Caesar ellen és én

gondolatban még mindig ott vagyok a páholyban és látom az amerikai lányt ahogy okosan

lelkesen mosolyog szebben mint Mona Lisa De a színfalak között pár lépésre tőlem

belevágnak a csendbe és hangosan megszólalnak a római kürtök én fölrezzenek

álmodozásomból és ahogy a huszárlovak felkapják a fejüket ha megszólalnak a trombiták én

is egyszerre Antonius vagyok és elfelejtem hogy bármi bárki más is van a világon mint Róma

Caesar a római nép és én Caesar nagyravágyó de hűséges barátja Marcus Antonius a katona a

politikus a rétor aki állandó veszedelemben forgó élete minden percében minden eshetőségre

fel van készülve ő legalábbis azt hiszi A menet a rabszolgák a liktorok vesszőnyalábjaikkal a

harcosok Caesar felesége Calpurnia vonulnak velem együtt át a színpadon Caesar a szín

közepén megáll és Antoniust szólítja

(Beregi Oszkár: Duncan)

(37 pont)

8. Válaszd el az aláhúzott helyen (helyeken) az alábbi szavakat!

esernyő ……………………… mégiscsak ……………………………..

piacig ……………………… Fischeré ……………………………….

peches ………………………. táviratilag ……………………………

Móriczot ……………………. faxokat ……………………………….

Pálffyék ……………………. idestova ………………………………

(22 pont)

9. Húzd alá a következő szavak közül a hibásakat!

álhatatlan – állhatatlan agályos – aggályos fellebezés – fellebbezés

fenkölt – fennkölt álságos – állságos kevésbé – kevésbbé

klubok – klubbok (7 pont)

10. Tégy az alábbi szerkezetekhez -ás/és képzőt! Jelöld az egybe- és különírást!

útra kel ……………………. felelősségre von …………………..

falhoz vág ……………………. falra firkál …………………….

Page 22:  · Web viewMagyarázd a szavak alaktani és grammatikai különbségét! ível – ívvel ... arany műves műhely arany fokozat arany közép út Arany János vers Arany szerű

foglyul ejt ……………………….. gúzsba köt …………………………

doktorrá avat ……………………. hasra esik ………………………….

hátba támad …………………….. nyakon csíp ……………………….

(10 pont)

2000

1. Hosszú vagy rövid mássalhangzó hiányzik? Pótold!

(b) tö…ség, egyé…, kevés…é (j) é…szaka, ki…ebb, é…el

(n) fe…költ, fe…séges, fe…tebb (g) he…eszt, gu…ol, a…ancs

(m) ma…út, kilogra…., autogra….

(15 pont)

2. Az alábbi foglalkozások folyóiratot és egyszeri kiadványt jelentetnek meg. Adj címet

mindegyiknek!

folyóirat egyszeri kiadvány

halász ……………………………………………………………………………….

vadász ……………………………………………………………………………….

pék ……………………………………………………………………………….

órás ……………………………………………………………………………….

kőműves ……………………………………………………………………………….

szakács ……………………………………………………………………………….

cukrász …………………………………………………………………………………

üveges ………………………………………………………………………………..

programozó matematikus …………………………………………………………………..

(18 pont)

3. Írd le a szavakat rövidített alakjukkal, és ehhez kapcsold a toldalékot!

Pl. Magyar Nemzeti Bankot – MNB-ot

korlátolt felelősségű társaságot ………………. északnyugatra …………………….

forinttal ……………… ugyanazzal ………………….. utóiratot……………………..

betéti társaságnak ………….. darabbal …………. részvénytársasággá ………..

(16 pont)

4. Állítsd helyre a földrajzkönyv szövegét! A helyes tagolásra és a kezdőbetűkre kell

figyelned!

Page 23:  · Web viewMagyarázd a szavak alaktani és grammatikai különbségét! ível – ívvel ... arany műves műhely arany fokozat arany közép út Arany János vers Arany szerű

Szigetországnyugateurópapartjainálnagybritannia

kontinensünknyugatipartjaielőttabritszigetekcsoportjaemelkedikkiasekélytengerekbőlaszigete

keteurópatörzsétőlalamancheválasztjaellegkeskenyebbrészeadoverivagycalaisiszorosamely33

kilométerhosszúabritszigetekenkétországfeksziknagybritanniahivatalosnevenagybritanniaésés

zakírországegyesültkirályságvalamintírországdomborzatánakjellegzetességeiaskótfelföldapen

ninehegységalondoniésaskótmedenceazországegyikenergiaforrásaamagaségéshőjűfeketekőszé

nlelőhelyeiapenninehegységbenészakkeletangliábanaskótmedenceésdélwalesterületénvannak

(46 pont)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

5. Az alábbi tíz szó közül húzd alá azokat, amelyek nem összetett szók! Írd le őket

helyesen: szókapcsolatként!

világcsúcstartó, világéletemben, világgámegy, világgazdaságtan, világrajön, világméretekben,

világkörüliút, világraszóló, világrahoz, világotjárt (ember)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(5 pont)

6. Javítsd ki a hibákat! Tedd ki az egybe- és különírás jelét!

fehér bor fehér kenyér úti napló úti cél vízi páfrány vízi növényzet

jó hírű jó ízű kétségbe esik kétségbe ejt kézi erő kézi szerszám

száraz jég száraz évszak személyi szám személy forgalom

(16 pont)

7. Alkoss egy–egy mondatot az adott szavakkal!

két balkezes ………………………………………………………………………..

kétbalkezes …………………………………………………………………………

hét felé ………………………………………………………………………….

hétfelé ………………………………………………………………………….

Page 24:  · Web viewMagyarázd a szavak alaktani és grammatikai különbségét! ível – ívvel ... arany műves műhely arany fokozat arany közép út Arany János vers Arany szerű

több gyermekes …………………………………………………………………..

többgyermekes …………………………………………………………………..

szemre való ……………………………………………………………………………

szemrevaló …………………………………………………………………………….

nehéz súly ……………………………………………………………………………

nehézsúly ……………………………………………………………………………

tanító nő ……………………………………………………………………………

tanítónő …………………………………………………………………………….

(24 pont)

8. Húzd alá és írd helyesen azokat a szavakat, amelyekben helytelen a „j“ hang jelölése!

dagály, csermely, bólya, héja, béklyó, bivaj, zörej, gerej, cserlye, lapály, vőféj, tutaj, szegély

……………………………………………………………………………………………….

(10 pont)

9. Írj az alábbi szavakkal egy–egy mondatot!

áldd ……………………………………………………………………………..

álld ……………………………………………………………………………..

elfogatták ………………………………………………………………………

elfogadták ………………………………………………………………………

vájjon ………………………………………………………………………………

váljon ……………………………………………………………………………….

kilátszanak ……………………………………………………………………….

kilátsszanak ……………………………………………………………………….

tetet ……………………………………………………………………………….

tettet ……………………………………………………………………………….

(20 pont)

10. Az alábbi szavakat az aláhúzott helyeken válaszd el!

Kossuthért ……………………………. pechesek ……………………….

Eötvösé …………………….…………. kertedig ………………………..

dodzsemezik ………………………….. legalsó …………………………

Félixet ………………………………… sakkal ………………………….

(10 pont)

Page 25:  · Web viewMagyarázd a szavak alaktani és grammatikai különbségét! ível – ívvel ... arany műves műhely arany fokozat arany közép út Arany János vers Arany szerű

2001

1. Egészítsd ki a szavakat a hiányzó magánhangzókkal és mássalhangzókkal!

ár…s (u–ú) kult…ra (u–ú) zs…ri (ü–ű) ki…ebb (lj–jj) na…v (i–í)

vide…(o–ó) p…sta (o–ó) ját…a! (sz–ssz) vi…hang (sz–ssz) k…vül (i–í)

mind…g (i–í) t…zet (i–í) ….gér (i–í) d…csér (i–í) sü…ed (p–pp)

(15 pont)

2. Válaszd el a megjelölt helyen az alábbi szavakat!

menedzser……………… ostrom…………………….. kenyérért ……………..

legalsó ………………… faggatódzik ……………….. ellenőr …………………

peches ………………… luxus……………………… szomszédék ……………

(9 pont)

3. Írd le helyesen az alábbi szavak, kifejezések szabályos rövidítéseit!

ugyanaz ……………….. saját kezével ……………….. deciméter ……………

doktor ………………… körülbelül …………………. darabbal ………………

tudniillik ……………… szerkesztette ……………….. forintot ……………….

pályaudvaron …………. igazgatóhelyettest ………………..

(11 pont)

4. Ilyenek a régi családnevek kiejtett változatai. Írd le helyes írott változatukat!

(bacsányi) …………………. (rákóci) …………………… (battyányi) …………………

(szécsényi) ……………….. (kazinci) ………………….. (vörösmarti) ……………….

(6 pont)

5. Írd le mindegyik családnevet legalább kétféleképpen!

(kissel) ……………. – ………………. (ráccal) ………………– ………………….

(szűcsnek) ………….– …………………. (pállal) ………………. – …………………

(mannak) …………..– …………………. (kováccsal) ……………. – ……………….

(6 pont)

6. „J“ vagy „ly“? Írd be a megfelelőt!

cseké… erek…e esé…es feszé…ez kara…. kaca….

Page 26:  · Web viewMagyarázd a szavak alaktani és grammatikai különbségét! ível – ívvel ... arany műves műhely arany fokozat arany közép út Arany János vers Arany szerű

fo…ton sele…tes mág…arakás muszá…. se…telmes se…pít

szeszé…es visszafo…tva szila…. tekinté…es erké…es eré…es

(18 pont)

7. Alkoss szöveget az alábbi betűsorból!

Levéladunakanyarbólkedveszüleimtúránkelsőnapjánadunakanyarhozérkeztünkezatájegységaz

esztergomésszentendreközöttidunaszakaszhozkapcsolódikittadunakönyökbenaszentendreviseg

rádihegységbeljebbapilishegységhelyezkedikelahegyvidéklegmagasabbpontjaugyanadobogók

ődealegszebbkilátástasóshegyésanagyvillámnyújtjainnenabörzsönyapestisíkságváccalaszenten

dreiszigetapilisihegyekjólláthatók

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

(40 pont)

8. Húzd alá a hibás kifejezéseketr! Írd le őket helyesen!

1848 tavaszán – 1848 március 15. – 1995. és 2001 között – 2000. őszén –

2001. szeptember 1-i – augusztus 20-ai – a 10.-12. oldalon – a 2000. évben – 2001. felé

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(10 pont)

9. Egybe, külön vagy kötőjellel? Írd le helyesen az eredményt!

három + napos = …………………….. tanár + néni = …………………….

part + védő + homok + gát = ……………………………………………………

zeg + zugos = …………………………………………………………………….

fehér + arany + nyak + lánc = ……………………………………………………

iciri + piciri = ……………………………………………………………………..

három + féléves = ………………………………………………………………..

minőség + jelző = …………………………………………………………………

Page 27:  · Web viewMagyarázd a szavak alaktani és grammatikai különbségét! ível – ívvel ... arany műves műhely arany fokozat arany közép út Arany János vers Arany szerű

több + jelentésű = ………………………………………………………………..

dísz + növény + kiállítás = ………………………………………………………

(20 pont)

10. Állítsd betűrendbe a következő kifejezéseket!

bélyegzőóra, betű, ballada, bélyegilleték, barokk, ballon, ballépés, betűrend, bent,

bélyegkiállítás, barakk-kórház, betűírás, barakktábor

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

(5 pont)

11. Illeszd össze a szavakat az ikerpárjukkal, írd le őket helyesen!

irul – fában – csiga – monda – mende – tere – biga – fűben – pirul – fere

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

(5 pont)

12. Oldd meg a következő szóegyenleteket!

Petőfi Sándor + i = …………………………… Shakespeare + i = ……………………….

Velencei-tó + i = ……………………………… Fekete-tenger + i = …………………….

Barents-tenger + i ……………………….

(5 pont)