Vpliv Poloaja Due v Violini

Download Vpliv Poloaja Due v Violini

Post on 30-Nov-2015

43 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

violina

TRANSCRIPT

 • Mladi za napredek Maribora 2009

  26. sreanje

  VPLIV POLOAJA DUE V VIOLINI, GLEDE NA NJEN TON

  Raziskovalno podroje: INTERDISCIPLINARNO PODROJE

  (LESARSTVO; NARAVNA IN KULTURNA DEDIINA)

  Raziskovalna naloga

  Mentorica: Avtor: Darja KRECENBAHER, u.d.i.l. Marko TAJNIKAR, 4.A

  LESARSKA OLA MARIBOR Lesarska ulica 2, 2000 MARIBOR

  30.01.2009

 • 2

  1 KAZALO

  1 KAZALO ................................................................................................................................ 2 1.3 KAZALO PRILOG .......................................................................................................... 4

  2 POVZETEK ............................................................................................................................ 5 2.1 SUMMARY ..................................................................................................................... 5

  3 KLJUNE BESEDE ............................................................................................................... 6 3.1 KEY WORDS .................................................................................................................. 6

  4 UVOD ..................................................................................................................................... 7 4.1 OPREDELITEV PROBLEMA ........................................................................................ 7 4. 2 NAMEN IN CILJI NALOGE ......................................................................................... 8

  5 GLASBILO VIOLINA ........................................................................................................... 9 5. 1 PRIETKI ZGODOVINE VIOLINE ............................................................................. 9

  5.1.1 OBLIKE GODAL ................................................................................................... 10 7. 1.2 DRUINA VIOLIN (GODALA)........................................................................... 13 5.1.2.1 VIOLINA ............................................................................................................. 13 5.1.2.3 VIOLONELO .................................................................................................... 13 5.1.2.3 KONTRABAS ..................................................................................................... 14

  5. 2 LOK PRI GODALIH .................................................................................................... 14 5. 3 STRUNE PRI GODALIH............................................................................................. 15 5.4 VRENOST VIOLINE .................................................................................................... 16 5.5 ZGRADBA VIOLINE ................................................................................................... 17 5.6 VIOLINSKA IGRA, VIOLINISTI IN SKLADATELJI V ZGODOVINI .................... 19 5.7 ORODJE PRI IZDELAVI VIOLINE ............................................................................ 20 5.8 MATERIAL ZA IZDELAVO VIOLINE ...................................................................... 22

  5.8.1 SMREKA IN NJENE LASTNOSTI....................................................................... 22 5.8.2 JAVOR IN N JEGOVE LASTNOSTI .................................................................... 23 5.8.3 IZRAUN VOLUMENSKE SREDINE................................................................. 24

  6 NA OBISKU PRI ZNANEMU GOSLARJU....................................................................... 26 7. PRAKTINI DEL................................................................................................................ 37

  7.1 TEHNOLOKI POSTOPEK IZDELAVE VIOLINE ................................................... 37 7.1.1 IZDELAVA TRUPA VIOLINE ............................................................................. 37 7.1.1.1 IZDELAVA OBODA .......................................................................................... 37 7.1.2 SESTAVLJANJE TRUPA ( zgornjo in spodnjo ploo prilepimo na obod) .... 46 7.1.3 IZDELOVANJE INTARZIJE................................................................................. 48 7.1.4 IZDELAVA VRATU............................................................................................. 49 7.1.5 IZDELAVA STRUNIKA, VIJAKOV IN PODBRADNIKA................................. 54

  7.4 PREMAZOVANJE VIOLINE S ELAKOM ............................................................... 56 8 VPLIV POLOAJA DUE GLEDE NA TON VIOLINE ................................................... 59

  8.1 PRAVILNO NAMEENA DUA.............................................................................. 61 8.2 DUA POMAKJENA PROTI SREDINI VIOLINE ..................................................... 62 8.3 DUA POMAKJENA PROTI SREDINI NOGE KOBILICE....................................... 63

  9 SKLEP ALI ZAKLJUEK................................................................................................... 67 10 LITERATURA.................................................................................................................... 68

 • 3

  1.2 KAZALO SLIK

  Slika 1 viola da gamba ............................................................................................................. 10 Slika 2 lira da bracio................................................................................................................. 11 Slika 3 viola d`amore ............................................................................................................... 12 Slika 4 razmerje godal.............................................................................................................. 13 Slika 5 razvoj tourtovega loka.................................................................................................. 14 Slika 6 razvoj v izdelovanju strunskih intrumentov ............................................................... 15 Slika 7 violina........................................................................................................................... 16 Slika 8 zgradba violine............................................................................................................. 18 Slika 9 zloene orodje .............................................................................................................. 20 Slika 10 majhni skobljii v primerjavi z standardnim skobljiem........................................... 21 Slika 11 prikaz volumenske sredine......................................................................................... 24 Slika 12 goslar gospod Pavel Skaza......................................................................................... 26 Slika 13 njegova violina pred nanaanjem elaka.................................................................... 27 Slika 14 Njegove violine izdelane pred kratkim ...................................................................... 28 Slika 15 kontrabas .................................................................................................................... 29 Slika 16 izloba njegovih violin............................................................................................... 30 Slika 17 stare violine ................................................................................................................ 31 Slika 18 izdelani trupi .............................................................................................................. 32 Slika 19 delovno mesto ............................................................................................................ 33 Slika 20 sestavljen trup ............................................................................................................ 34 Slika 21 kobilice....................................................................................................................... 35 Slika 22 noi za glajenje ploskev ............................................................................................. 35 Slika 23 njegova najstareja violina iz leta 1830, pripravljena za restavriranje....................... 36 Slika 24ablona za obod z vstavljenimi nosilci oboda............................................................. 37 Slika 25 Na ablono prilepljeni nosilci oboda ki e niso izrezani............................................ 38 Slika 26 letvica iz katere je narejen obod................................................................................. 38 Slika 27 lepilo, koni klej......................................................................................................... 39 Slika 28prikazan obod v katerem je vstavljena ablona........................................................... 40 Slika 29 les iz katerega je narejena zgornja ploa .................................................................. 41 Slika 30 zlepljen les ki ga uporabimo za zgornjo ploo ......................................................... 41 Slika 31 izrezovanje zgornje ploe ......................................................................................... 42 Slika 32 zarisane izohipse ........................................................................................................ 42 Slika 33 izvrtane luknje po izohipsah ...................................................................................... 43 Slika 34 obdelovanje zgornje ploe........................................................................................ 44 Slika 35 izdelana zvonica ....................................................................................................... 44 Slika 36 prilepljeno rebro