visma superoffice effektiviserer virksomhedens visma superoffice effektiviserer virksomhedens salgs-

Download Visma SuperOffice Effektiviserer virksomhedens Visma SuperOffice Effektiviserer virksomhedens salgs-

If you can't read please download the document

Post on 26-Jun-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Visma SuperOffice

  Effektiviserer virksomhedens salgs- og kundedialog

  5 gode grunde • Tag kontrol over værdierne – hav én fælles kundebase for hele virksomheden

  • Spar tid – arbejd mere effektivt med integreret dataudveksling mellem økonomi og salg

  • Øg indtjeningen – arbejd målrettet med de mest lønsomme kunder

  • Sælg mere – giv sælgerne et værktøj som gør dem mere effektive

  • Få resultater på kort sigt – kom hurtigt i gang med lav brugertærskel

  Arbejd mere effektivt med integreret software fra Visma

  Når du anvender flere produkter fra Visma bliver du mere effektiv. Al udveksling af data foregår automatisk, og du arbejder hurtigere,

  enklere og med færre interne ressourcer. Vores produkter får løn og personale til at hænge sammen med økonomi og regnskab. Der-

  med slipper du for at registrere og vedligeholde data i flere systemer. Og siden du enkelt kan udvide vores økonomisoftware med

  funktionalitet målrettet til salgs- og kundedialog, får du bedre kontrol over kunderne og indtægtsgrundlaget i din virksomhed. Nedenfor

  ser du et udvalg af vores produkter som kan hjælpe dig med at effektivisere flere rutiner.

  Visma Software A/S

  Hørkær 26 • 2730 Herlev

  Tel: +45 70 22 82 32 • www.visma.dk

  Læs mere på: visma.dk

  Løn og personale Lønadministration

  Rejseafregning og udlægsregistrering

  Ferie og fraværsoversigt

  Kompetencestyring

  Økonomi og logistik Regnskab/økonomistyring

  Logistik

  Elektronisk dokumenthåndtering

  Rapportering og analyse

  Elektronisk dokumentudveksling

  Bankhåndtering

  Salgs- og kundedialog Salgsstøtte

  Kundeopfølgning

  Opdateret kundeinformation

  Segmentering

  eHandel

  Når økonomiløsningen og CRM-værktøjet kommunikerer

  bliver kundeinformation og økonomiske nøgletal tilgængelige på tværs af systemerne.

  visma.dk/vismasuperoffice

 • ”At arbejde mere struktureret med kunderne,selve grundlaget for virksomhedens indtjening, giver resultater på alle fronter ”

  Udvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning

  Et godt økonomisystem hjælper virksomheden

  med at have kontrol over udgifterne. Et godt

  værktøj til salgs- og kundedialog giver bedre

  kontrol over indtægterne. Visma SuperOffice

  er udviklet af dedikerede CRM-eksperter og

  integreret med økonomisystemet

  Visma Business.

  At udvide økonomisystemet med CRM-funktioner gør det enkelt at effektivisere virksom-hedens salgs- og kundedialog. Manuelle rutiner bliver fjernet, omkostninger reduceres og nye muligheder dukker op. At arbejde mere struktureret med kunderne, selve grundlaget for virksomhedens indtjening, giver resultater på alle fronter.

  Tag kontrol over værdierne – hav én fælles

  kundebase for hele virksomheden

  Hvis kunderne er kernen i virksomhedens ind- tjening er det vel problematisk at virksomheden ikke har en fælles kundedatabase? For hvordan kan du ellers have fuld oversigt og kontrol over de vigtigste aktiver? Hvad sker der for eksempel hvis en af sælgerne stopper, hvem tager sig af vedkommendes kunder?Har virksomheden samme type information om alle kunder, og er den opdateret? Ved du hvilke kunder som har købt hvilke produkter? Er der kunder som ikke er blevet kontaktet længe og som virksomheden måske er i fare for at miste?

  Med et CRM-værktøj som er integreret med økonomisystemet har virksomheden altid tilgang til al relevant kundeinformation. Dermed bliver spørgsmål af typen ovenfor lettere at besvare. Og det bliver enklere at forvalte og styre virksom- hedens vigtigste indtægtskilde så målsætning- erne nås.

  Spar tid – Arbejd mere effektivt med

  integreret udveksling af data mellem

  økonomi og salg

  Registreres kundedata flere gange i forskellige systemer? Hvad er rutinerne for ændring og vedligehold af kundeoplysninger? Hvor mange Excellister cirkulerer mellem salg og økonomi hvert år? I hvor mange versioner?

  Med et CRM-system som er integreret med økonomisystemet automatiseres mange af de manuelle rutiner. Alle tilbud, åbne ordre, fakturaer og transaktioner for hver enkelt kunde er til- gængelige i begge systemer. Kundedata kan registreres og vedligeholdes fra begge systemer. Den integrerede dataudveksling gør arbejdsgangen mere effektiv. For eksempel kan potentielle nye

  kunder enkelt overføres fra CRM-systemet til økonomisystemet når de bliver kunder.

  Øg indtjeningen – arbejd målrettet med de

  mest lønsomme kunder

  Alle ved at man skal tage godt hånd om sine kunder. Og det er en kendsgerning at det koster mere at skaffe nye kunder end at videreudvikle dem man allerede har. Men ikke alle ved hvordan de kan gøre det effektivt, systematisk og med gode resultater.

  Det er mange måder virksomheden kan anvende informationen fra CRM- og økonomisystemet på. For eksempel til at: • kategorisere, og prioritere, kunder baseret på • omsætning • altid have opdateret status på ordrer og fakturaer • når de ansatte er i dialog med kunden • få enklere segmentering og bedre resultater på • mersalgsaktiviteter

  Sælg mere – giv sælgerne et værktøj som

  gør dem mere effektive

  Når salget bliver mere effektivt, giver det udslag i omsætningen. Det er ikke nødvendig at lave om på alle arbejdsprocesserne og rutinerne i salgs-afdelingen, for at opnå disse resultater. Det er nok at begynde med nogle små ændringer, som de fleste sælgere vil sætte pris på. Et CRM- værktøj indeholder mange forskellige nyttige funktioner, som hver for sig vil forenkle hver- dagen for hver sælger, så de sælger mere.

  Få resultater på kort sigt – kom hurtigt i

  gang med et brugervenligt værktøj

  At benytte et værktøj til at strukturere, system- atisere og effektivisere arbejdsprocesser forud- sætter at virksomhedens medarbejdere tager løsningen i brug. Derfor er det vigtigt at systemet er brugervenligt og let tilgængeligt. For når systemet og funktionerne anvendes korrekt vil både de ansatte og ledelsen hurtigt opdage gevinsterne ved CRM-løsningen. Brugergrænse- fladen i Visma SuperOffice er udviklet for at for- enkle hverdagen for salgsorienterede virksomheder. Og det forbedres stadig, baseret på tilbage- meldinger fra tusindvis af brugere.

  Økonomisystem + CRM-system = Kontrol over udgifter, kunder og indtægter

  Giv kunderne bedre opfølgning og støtte At fremstå som velordnet, struktureret og opdateret giver fordele i et marked hvor konkurrencen er hård og aktørerne mange. Kunder er unikke og kræver individuel opfølgning. Med Visma Super Office har du al information tilgængelig på ét og samme sted, fra tidligere salg og kreditværdighed til udvikling i omsætning og interesser. Med denne systematiske viden om kunderne, øges muligheden for at ramme rigtigt med salgsaktiviteter og tilbud.

  Gør sælgerne mere effektive Med Visma SuperOffice får hver enkelt sælger en løsning som effektivt støtter deres daglige arbejde, hvad enten de kommunikerer med potentielle kunder, skriver tilbud eller følger op på deres mest lønsomme kunder. Alle i salgsfunktionen får tilgang til samme information og har dermed samme udgangspunkt for dialogen med kunder og forbindelser.

  Frigør tid til økonomimedarbejderne Når økonomisystemet er integreret med et CRM-system giver det en række tidsbesparende fordele. Aktuel information er tilgængelig på tværs af systemerne, og det eliminerer behovet for dobbelt- registreringer og minimerer fejlregistreringer. Fordi kundehovedbog og økonomiske nøgletal fra økonomisystemet er tilgængelige for sælgerne via CRM-systemet slipper økonomimedarbejderne for at udskrive og videreformidle rapporter.

  Hvorfor er der fortsat så få virksomheder der har lige så god kontrol

  over indtægter som udgifter?

  Det handler om tradition og virksomhedskultur. Men lige så meget handler det om at salgsarbejdet i mange virksomheder ikke er centreret omkring et fælles, styrende værktøj. Et godt CRM-system sørger for at hver enkelt sælger og hele salgsafdelingen kan være effektive og levere gode resultater. Visma SuperOffice er sådan et værktøj, der gør det muligt at systematisere rutinerne og processerne i «front office», på samme måde som økonomisystemet strukturerer virksomhedens «back office»-processer.

  Ved at udvide økonomisystemet med Visma SuperOffice får alle ansatte i hele virksomheden tilgang til den samme kundeinformation. Løsningen giver en fælles platform i kommunikationen med nye og eksisterende kunder. Virksomheden får et system der støtter den kontinuerlige udvikling i salgsorganisationen, og som giver sælgerne mulighed for at bruge tid på de potentielt mest lønsomme kunder. Salgscheferne får et professionelt og effektivt værktøj til at arbejde med potentielle salg, prognoser og tilbudsopfølgning, samtidig med at de kan overvåge aktivitetsniveauet i salgsorganisationen.

  Er der nogen grund til ikke at have lige så god kontrol over indtægterne som udgifterne?