Vilnius - žinių miestas

Download Vilnius - žinių miestas

Post on 26-Jun-2015

892 views

Category:

News & Politics

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. Vilnius ini miestas </li></ul> <p> 2. Vilnius krybing moni sostin Vilniaus strateginis planas 2010-2020 ,, Laiminga visuomen gyvena mieste, kuriame sukauptas ir puoseljamas stiprus mokslo bei vietimo potencialas, gyvena isilavin ir kultringi mons ,,Artimiausi deimtmet bus siekiama, kad Lietuvos sostin regione isiskirt savo monmis - inteligentikais, isilavinusiais, iniciatyviais, iradingais, domiais,iraiking a is, vairiais ,, Vilnius ini ekonomikos ir inovacij pltros centras. Atsivelgiant iuo metu Vyriausybs ikeltus strateginius tikslus iki 2015 met tapti iaurs Europos paslaugc entru, o iki 2020 met Inovacij centru, Vilniaus vaidmuo bus bene svarbiausias Lietuvoje . 3. VILNIUS 20202002m VILNIUS - LIETUVOS SOSTIN; MODERNIAUSIAS VIDURIO IR RYT EUROPOS MIESTAS; TARPTAUTINIS VERSLO, MOKSLO IR KULTROS CENTRAS. 4. VILNIAUS MODERNUMAS - taiNAUJOJI EKONOMIKA , kuriama PAANGIOS VISUOMENS , gyvenaniosSAVITOJE APLINKOJE. 5. Vilnius: paangiausi technologij ir ini ekonomikos centras, stimuliuojantis inovacijas alyje ir regione; garsus kultros, konferencij, parod ir pramog miestas; greitai ir patogiai pasiekiama sostin su modernia susisiekimo sistema, utikrinania miesto ry su regionu ir visu pasauliu.NAUJOJ I EKONOMIKA 6. PAANGI VISUOMEN Vilnieiai: krybingi, dinamiki ir isilavin mons; atviri tarptautiniam bendradarbiavimui(Vilnius Vakar ir Ryt kultr santakos miestas); saugs dl savo ateities(paangi socialin sistema). 7. Kaip tai pasiekti? 8. ini miestasutikrinta kokybika vietimo sistema; vaik ir jaunimo uimtumas; t inkamas finansavimas; Vilniaus mokykl ir dareli kompleksin renovacijavidus, ior, teritorija; Vilniaus mokykl ir dareli saugumas. 9. TAIP maiausiems ikimokykliniam ugdymui - individualus vaiko finansavimas (krepelis);r emsime vaik dienos centr steigim; d areli pltra alia nam ir tinkamas aprpinimas ugdymo priemonmis; rengsime saugias aidim aikteles . 10. TAIP moksleiviams E-mokykla: diegsime daugiafunkcin moksleivio paymjim(leidimas eiti mokykl, bibliotek, e-bilietas visuomeniniame transporte, galimyb atsiskaityti valgykloje) ; skatinsime ini mainus:pamok e-archyvas, video paskaitos i kitos mokyklos ar net kitos alies, mokykl tarpusavio e-bendradarbiavimas, keitimasis informacija. 11. Tikslas popamokinio ugdymo krepelis Vilniaus m. savivaldyb - p o p a mokinio ugdymo krepelio pradinink Lietuvoje(2006 m. skirti p opa mokinio ugdymo krepeliai socialiai remtin eim vaikams) ; a tnaujinsime program socialiai remtin eim vaikams pagal VMS finansines galimybes ; Sieksime, kad LR Vyriausyb ir LR Seimasgreiiau patvirtint popamokinio ugdymo krepelius visiems moksleiviams. 12. Kvieiu diskusijai </p>