verkon ja sosiaalisen median hyödyntäminen nuorisotyössä (21.8. & 31.8.2012)

24
Verkon ja sosiaalisen median hyödyntäminen nuorisotyössä Leena Tuuttila Päivi Lautaniemi 31.8.2012 Järvenpään seurakuntaopisto

Upload: verke-verkkonuorisotyoen-valtakunnallinen-kehittaemiskeskus

Post on 06-Dec-2014

534 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Järvenpään seurakuntaopisto (21.8. ja 31.8.2012) Leena Tuuttila ja Päivi Lautaniemi /Verke

TRANSCRIPT

Page 1: Verkon ja sosiaalisen median hyödyntäminen nuorisotyössä (21.8. & 31.8.2012)

Verkon ja sosiaalisen median hyödyntäminen nuorisotyössä

Leena Tuuttila

Päivi Lautaniemi

31.8.2012

Järvenpään seurakuntaopisto

Page 2: Verkon ja sosiaalisen median hyödyntäminen nuorisotyössä (21.8. & 31.8.2012)

Esityksen sisältö

Verken esittelyä

Nuoret ja verkko

Käsitteen määrittelyä ja historiaa

Verkkonuorisotyön ulottuvuuksia ja hankkeita

Erityispiirteitä

Verkkonuorisotyön edellytyksiä

Page 3: Verkon ja sosiaalisen median hyödyntäminen nuorisotyössä (21.8. & 31.8.2012)

VerkeYksi OKM:n nimeämistä nuorisoalan valtakunnallisista kehittämiskeskuksista.

Tavoitteena:•Luoda, tuottaa ja kehittää verkon avulla tehtävää nuorille suunnattua työtä ja toimintaa.•Rakentaa tietoa ja osaamista verkon avulla tehtävästä nuorille suunnatusta työstä ja toiminnasta sekä nuorten verkkokulttuurista.

Toiminta- ja kehittämisalueet:1. Nuorille suunnattu työ ja toiminta verkossa2. Pelitoiminta3. Moniammatillinen verkkotyö ja yhteistyö4. Osaamisen kehittäminen

Toiminnan lähtökohtana monialaisuus ja valtakunnallisuus.

Page 4: Verkon ja sosiaalisen median hyödyntäminen nuorisotyössä (21.8. & 31.8.2012)

Verken toimintaaTapahtumat

• mm. koulutukset, työpajat, seminaarit• osallistuminen on mahdollista myös etänä, verkon välityksellä

Materiaalit• mm. julkaisut, blogit, koulutusmateriaalit• materiaalia tuotetaan tekstinä, kuvana, äänenä

Menetelmät ja työvälineet• mm. toimintakeskus Hubi, Facebook-chat

Keskustelu ja vaikuttaminen• mm. sosiaalisessa mediassa, tapahtumissa, verkostoissa• hyvien käytäntöjen jakaminen

Page 5: Verkon ja sosiaalisen median hyödyntäminen nuorisotyössä (21.8. & 31.8.2012)

Kysymyksiä ja keskustelua

Käytätkö itse verkkoa? Kuinka aktiivisesti?

Miten käytät verkkoa? Kuulutko verkkoyhteisöihin?

Mikäli olet tehnyt nuorisotyötä, oletko hyödyntänyt työssäsi verkkoa

ja sosiaalista mediaa? Miten?

Page 6: Verkon ja sosiaalisen median hyödyntäminen nuorisotyössä (21.8. & 31.8.2012)

Nuoret ja verkko

Nuoret aktiivisia verkon ja sosiaalisen median käyttäjiä:

• valtaosa suomalaisista nuorista käyttää verkkoa päivittäin

• verkon päivittäinen käyttö yleistyy edelleen

• diginatiivit

Hyötykäyttöä – sosiaalista käyttöä – viihdekäyttöä

Tietoteknisissä taidoissa ja mediakriittisyydessä kehittämisen varaa.

Verkko ei ole nuorille muusta maailmasta erillään oleva kokonaisuus.

Nuorten kanssa toimivien tulee siis tietää ja tuntea verkon ilmiöitä.

Page 7: Verkon ja sosiaalisen median hyödyntäminen nuorisotyössä (21.8. & 31.8.2012)

Kysymyksiä ja keskustelua

Tulisiko verkko-osaaminen olla osa jokaisen nuorisotyöntekijän perusammattitaitoa? Perustelkaa.

Tulisiko nuorisotyöntekijän hyödyntää verkkoa nuorten kanssa toimiessaan? Perustelkaa.

Page 8: Verkon ja sosiaalisen median hyödyntäminen nuorisotyössä (21.8. & 31.8.2012)

Verkkonuorisotyö – mitä se on?= verkossa ja verkon avulla tehtävä nuorille suunnattu työ ja toiminta

Page 9: Verkon ja sosiaalisen median hyödyntäminen nuorisotyössä (21.8. & 31.8.2012)

Historiaa1990-luku: Ensimmäisiä nuorisotyöllisiä verkkosivuja

• esim. Kompassi, Helppimesta

• staattista sisältöä

• chat-kokeiluja

2000-luku: Jalkautuminen verkon yhteisövalveluihin

• esim. EOPH:n Hubu-bussi, Netari (mm. Habbo Hotel, IRC-Galleria)

• taustalla siirtymä ns. web 2.0-vaiheeseen

Viimevuosien kehityslinjoja:

• muuta ammattiryhmän mukaan toimintaan moniammatillisuus

• etsivä nuorisotyö verkossa

Page 10: Verkon ja sosiaalisen median hyödyntäminen nuorisotyössä (21.8. & 31.8.2012)

Miten? – verkkonuorisotyön ulottuvuuksia1. staattinen vuorovaikutuksellinen

2. reaaliaikainen viiveellinen

3. ryhmämuotoinen kahdenkeskinen

4. kertaluonteinen säännöllinen

5. vertaistuki ammatillinen tuki

6. verkossa tapahtuva verkkovälitteinen

7. itse rakennettu palvelu olemassa olevien palveluiden hyödyntämien

8. moniammatillinen ammattierityinen

9. anonyymi henkilöllisyyden paljastava

10. tekstipohjainen kuvia, ääntä, videoita, pelejä jne. hyödyntävä

Page 11: Verkon ja sosiaalisen median hyödyntäminen nuorisotyössä (21.8. & 31.8.2012)

Vuorovaikutuksellinen

Palvelu, jossa vuorovaikutuksellista sisältöä

Esim. blogi, keskustelupalsta, chat

Mahdollistaa yhteisöllisyyden ja käyttäjien näköisen palvelun.

Staattinen

Palvelu, jossa pysyvää sisältöä

Esim. nuorten tieto- ja neuvontasivustot, nuorisotoimen verkkosivut

Haasteena tiedon määrän jäsentäminen sekä ajantasaisuus

Page 12: Verkon ja sosiaalisen median hyödyntäminen nuorisotyössä (21.8. & 31.8.2012)

Viiveellinen

Viiveellä tapahtuva kommunikointi

Esim. kysy-vastaa -palsta, sähköposti

Esim. Pulmakulma

Antaa aikaa valmisteluun/ harkintaan, jättää ”jälkiä”

Reaaliaikainen

Tässä ja nyt tapahtuva kohtaaminen

Esim. chat , voip

Esim. Netari (IRC-Galleria)

Mahdollistaa nopean reagoinnin ja vuorovaikutuksellisuuden

Page 13: Verkon ja sosiaalisen median hyödyntäminen nuorisotyössä (21.8. & 31.8.2012)

Olemassa olevan palvelun hyödyntäminen

Esim. kaupallisen verkon yhteisöpalvelun hyödyntäminen

Esim. Netari (IRC-Galleriassa, Demi.fi:ssä)

Mahdollistaa suurten massojen tavoittamisen ja kustannustehokkuuden

Haasteena riippuvuus palvelun tarjoajasta haavoittuvuus

Itse rakennettu

Esim. oma chat, oma keskustelupalsta

Esim. Pulmakulma

Mahdollistaa palvelun räätälöinnin omiin tarpeisiin sopivaksi sekä tieto- ja verkko-turvallisuuden

Haasteena kustannukset

Page 14: Verkon ja sosiaalisen median hyödyntäminen nuorisotyössä (21.8. & 31.8.2012)

Kahdenkeskinen

Esim. yksilö-chat

Esim. Vamos-chat

Mahdollistaa haastavista / aroista asioista keskustelemisen

Ryhmämuotoinen

Esim. ryhmä-chat

Esim. Manteli-chat (IRC-Galleriassa, Suomi 24:ssä)

Mahdollistaa yhteisöllisyyden muodostumisen

Page 15: Verkon ja sosiaalisen median hyödyntäminen nuorisotyössä (21.8. & 31.8.2012)

Henkilöllisyyden paljastava

Palvelu, jossa nuori on omalla nimellään/ nimimerkillä

Esim. Nuorisotoimen Facebook-sivu

Mahdollistaa kontaktin jatkuvuuden

Anonyymi

Palvelu, jossa nuori voi kohdata ammattilaisen nimettömästi

Esim. Netarin anonyymi-chat (IRC-Galleria)

Mahdollistaa haastavista/ aroista asioista keskustelemisen, madaltaa kynnystä

Page 16: Verkon ja sosiaalisen median hyödyntäminen nuorisotyössä (21.8. & 31.8.2012)

Vertaistuki

Nuoret vapaaehtoiset mukana toiminnassa, auttavat ja kannustavat toinen toistaan.

Taustalla aina turvallinen aikuinen, joka ohjaa nuorten toimintaa

Esim. MLL:n verkk@rit, Varustamo

Tukee nuoren kasvua, luo osallisuutta ja yhteisöllisyyttä

Ammatillinen tuki

Palvelussa paikalla luotettava aikuinen (työntekijä tai vapaaehtoinen)

Esim. nuorisotyöntekijä, terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä, poliisi

Esim. verkkoterkkarit, teinihelpperit

Mahdollistaa nopean reagoinnin ja nuoren ammatillisen tukemisen.

Page 17: Verkon ja sosiaalisen median hyödyntäminen nuorisotyössä (21.8. & 31.8.2012)

Esim. Pulmakulman kysymys-vastaus -palsta

Page 18: Verkon ja sosiaalisen median hyödyntäminen nuorisotyössä (21.8. & 31.8.2012)

Esim. Pulmakulma kahdenkeskinen chat

Page 19: Verkon ja sosiaalisen median hyödyntäminen nuorisotyössä (21.8. & 31.8.2012)

Esim. Netarin ryhmä-chat (IRC-Galleriassa)

Page 20: Verkon ja sosiaalisen median hyödyntäminen nuorisotyössä (21.8. & 31.8.2012)

Erityispiirteitä

Tavoitettavuus aika ja paikka

Anonymiteetti matala kynnys

Kirjoitetulla kielellä kommunikointi esim. empatia, väärinymmärrykset

Edullisuus?

Page 21: Verkon ja sosiaalisen median hyödyntäminen nuorisotyössä (21.8. & 31.8.2012)

Avoin asenne verkkonuorisotyö ei ole rakettitiedettä!

Tekninen osaaminen, laitteistot, ohjelmat

Periaatteiden tuntemus:

• Verkkotyön eettiset periaatteet (NuSuVeFo)

• Nuorten verkkoperustaisen tieto- ja neuvontatyön eettiset periaatteet (Eryica)

Palvelun käyttöehtojen ja toimintakulttuurin tunteminen maassa maan tavalla

Työyhteisön yhteisten pelisääntöjen sopiminen ja niihin sitoutuminen (mm. netiketti, roolit, vastuut)

Mitä työ edellyttää?

Page 22: Verkon ja sosiaalisen median hyödyntäminen nuorisotyössä (21.8. & 31.8.2012)

Huomioitavaa – ammattilaisena verkossaLähtökohtana ammatillinen, ei tekninen osaaminen.

Ammatillinen tavoite ohjaa menetelmien ja välineiden valintaa. Verkon erityispiirteet tulee silti tunnistaa.

Ammatillinen ja henkilökohtainen rooli erotetaanko toisistaan verkossa

Esim. yhteydenpito työvuoron ulkopuolella?

Tunnistettavuus omalla nimellä, nimimerkillä, nimettömänä?

Toimiminen haastavissa tilanteissa:

• häiriökäyttäytyminen miten puututaan?

• nuoren avuntarve miten ohjataan eteenpäin?

Page 23: Verkon ja sosiaalisen median hyödyntäminen nuorisotyössä (21.8. & 31.8.2012)

Työn tueksi

Sähköä ilmassa – näkökulmia verkkoperustaiseen nuorisotyöhön (2011)

Opas turvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan verkossa (2011)

Kohtaamisen keinoja kehittämässä – Kuvauksia ja kokemuksia moniammatillisesta nuorille suunnatusta verkkotyöstä (2011)

R-sana – Kirja rasismista ja siihen puuttumisesta (2011)

Opas nuorille suunnatun moniammatillisen chat-palvelun järjestämisestä (2012)

Virtuaalinen vuorovaikutus verkkonuorisotyössä (2012)

Page 24: Verkon ja sosiaalisen median hyödyntäminen nuorisotyössä (21.8. & 31.8.2012)

Kiitos!

Lisätietoa:

• verkkosivusto: www.verke.org

• blogi: http://verke.wordpress.com/

Leena Tuuttila: [email protected]

Päivi Lautaniemi: [email protected]