ugovori o iskori¥ tavanju brodova brodarski ugovori ugovor osnovna podjela (i)...

Download UGOVORI O ISKORI¥ TAVANJU BRODOVA BRODARSKI UGOVORI UGOVOR OSNOVNA PODJELA (I) ¢â‚¬¢ Ugovori o iskori¥Œtavanjupomorskih

Post on 07-Sep-2019

6 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UGOVORI O ISKORIŠTAVANJU BRODOVA

  BRODARSKI UGOVORI UGOVOR O ZAKUPU BRODA

  Katedra za pomorsko i općeprometno pravo

 • UGOVORI O ISKORIŠTAVANJU POMORSKIH BRODOVA Uvodno izlaganje

 • ZNAČAJ MEĐUNARODNE TRGOVINE ZA EU

 • PRIJEVOZ ROBE MOREM

 • ZNAČAJNE SVJETSKE POMORSKE LUKE

 • OSNOVNA PODJELA (I)

  • Ugovori o iskorištavanju pomorskih brodova

  Ugovor o najmu broda

  (Brodarski ugovori)

  Ugovor o zakupu broda

   Pravna priroda: Ugovor o djelu (locatio

  conductio operis)

  • Brodar zadržava pravo upravljanja

  brodom (načelno, pomorski

  poduzetnik)

  • Najmoprimac se brodom služi

  • Pomorsko-plovidbeni posao

   Pravna priroda: Ugovor o uporabi stvari

  (locatio conductio rei)

  • Zakupoprimac ostvaruje pravo

  upravljanja i iskorištavanja broda

  • Plovidbena djelatnost ili druge vrste

  djelatnosti

 • OSNOVNA PODJELA (II)

  • Ugovori o prijevozu stvari morem

  Brodarski ugovori

  (Charterparties)

  Ugovori o prijevozu pojedinih stvari

  (pomorsko-prijevoznički ugovori)

   Bitan element ugovora: brod/brodski

  prostor

  • Individualiziran brod (ime ili svojstva

  broda), mogućnost supstitucijske

  klauzule

   Bitan element ugovora: stvar koja se

  prevozi

  Modus: tzv. čarter partije (Charterparties) Modus: teretnica (Bill of Lading)

 • OSNOVNA PODJELA (III)

  Linijska plovidba (Lines Trade)

  (u pravilu pomorsko-prijevoznički ugovori)

  Slobodna plovidba (Tramp)

  (u pravilu brodarski ugovori)

  Javno objavljen red plovidbe, stalne

  brodske linije

  Individualni pregovori o polasku i dolasku

  Potreba stalne opskrbe određenim tipom

  robe, opći teret

  Individualne potrebe

  Stabilnije vozarine/tarife (linijske

  konferencije)

  Vozarine diktira tržište

  Manipulacija teretom – uključena u

  vozarinu

  Manipulacija teretom – u pravilu na teret

  naručitelja

  Adhezijska narav ugovora Više mogućnosti za pregovaranje

  Povezivanje prijevoznika i nadzor

  regulatornog tijela

  Individualno djelovanje prijevoznika i

  tržišna regulacija

  Brodovi prilagođeni liniji kojom plove Otvorena plovidba

  Šira dostupnost, javna ponuda „Skrojeno po potrebi”

 • Ugovori o iskorištavanju brodova

  Ugovori o pomorsko-

  plovidbenom poslu Ugovor o zakupu broda

  Ugovori o

  prijevozu stvari

  Ugovori o

  prijevozu putnika

  i prtljage

  Ugovor o

  tegljenju

  Ostali ugovori

  Pomorsko-

  prijevoznički

  ugovori

  Brodarski

  ugovori

  Na putovanje (jedno ili više) Na vrijeme

  Cijelim

  brodom

  Određenim

  prostorom

  Razmjernim

  dijelom

  broda

 • BRODARSKI UGOVOR NA VRIJEME Time Charter

 • OSNOVNA OBILJEŽJA (I)

  • Za cijeli brod, odnos iz ugovora o prijevozu stvari

  • Brodar • Upravlja brodom

  • Osnovne obveze:

  • Sposobnost broda za plovidbu(seaworthiness); do početka putovanja (iznimka: skrivena mana)

  • Sposobnost broda da primi i preveze teret (cargoworhiness): tijekom čitavog putovanja

  • zapovjednik i posada

  • Prijevoz u ugovorenom vremenu i ugovorenim brodom

  • Zapovjednik – zakonski zastupnik brodara

 • OSNOVNA OBILJEŽJA (II)

  • Naručitelj (Charterer) • Plaćanje vozarine (Hire), troškovi pogona, lučke pristojbe i posebne

  naknade

  • Komercijalno raspolaganje brodom

  • Zapovjednik? / Odgovornost brodara? …

  • Samo u okviru svojih obveza

  • Slobodan skladišni prostor? …

  • Brodar može raspolagati tim prostorom samo uz pristanak naručitelja

  • Rizik zakašnjenja na naručitelju

  • Zašto?

 • OSNOVNA OBILJEŽJA (III)

  • Off-Hire i Off-Hire Extension Clause • Smetnje u iskorištavanju broda, dužnost brodara

  • Pravo produljenja trajanja ugovora za ono vrijeme koliko su trajale smetnje

  • Pravo naručitelja na ugovaranje potprijevoznog ugovora (Sub- Charter) • Naručitelj odgovara (brodaru) za radnje i propuste podnaručitelja

  • Naručitelj i brodar solidarno odgovaraju korisniku prijevoza iz potprijevoznog ugovora

  • Odgovornost brodara – kogentni propisi, te uobičajeni uvjeti poslovanja ili brodarski ugovor

 • BRODARSKI UGOVOR NA PUTOVANJE Voyage Charter

 • OSNOVNA OBILJEŽJA

  • Consecutive Voyage Charterparty – uzastopna putovanja

  • Prijevoz stvari, jedno ili više putovanja • Ugovaranje ukrcajne i iskrcajne luke

  • Vozarina • Lump Sum ili prema količini prevezenog tereta, odnosno, kod uzastopnih

  putovanja, prema broju putovanja

  • Zakašnjenje – na teret brodara • Zašto? Razlika u odnosu na Time Charter?

 • UGOVOR O ZAKUPU BRODA Bareboat Charter

 • OSNOVNA OBILJEŽJA (I)

  • Zakupodavatelj • Predaja broda na uporabu radi obavljanja plovidbene

  djelatnosti

  • Brod: kako ugovoreno (individualno određen, ugovorena svojstva ili ugovorena odnosno uobičajena namjena – sposobnost za plovidbu)

  • Pravo na dvostruku zakupninu – ako zakupoprimatelj ne vrati brod po isteku ugovora • Ako je zakupoprimatelj kriv za zakašnjenje u vraćanju – odgovornost i za

  svaku dodatnu štetu iznad tog iznosa

 • OSNOVNA OBILJEŽJA (II)

  • Zakupoprimatelj (Charterer) • Plaćanje zakupnine (Hire)

  • Osim ako krivnjom zakupodavatelja ili uslijed skrivenih mana koje su postojale u trenutku predaje broda nije u mogućnosti upotrebljavati brod

  • Postaje brodar – PRENOSI SE SVOJSTVO BRODARA!

  • Održavanje i troškovi pogona broda, te vraćanje broda nakon isteka ugovora

  • Troškovi osiguranja (uz odobrenje zakupodavatelja)

  • Skrivene mane koje su postojale u trenutku predaje u zakup – na teret zakupodavatelja

 • OSNOVNA OBILJEŽJA (III)

  • Ugovor o uporabi broda, na određeno ili neodređeno vrijeme (otkaz pisanim putem, najmanje tri mjeseca unaprijed), određeno putovanje/a

  • Bareboat Charter – zakup broda bez posade (tzv. „zakup golog broda”, zakonska pretpostavka)

  • Demise Charter – zakup broda s posadom

  • Podzakup – samo uz pisani pristanak zakupodavatelja

 • TIME CHARTER / ZAKUP BRODA

  Time Charter Bareboat Charter

  Naručitelj ne postaje brodar Zakupoprimac postaje brodar –

  cjelokupno upravljanje brodom

  Predaje se brod sa posadom Predaje se brod bez posade

  • Iznimka: Demise Charter – zakup broda

  s posadom

  Ugovor o djelu Ugovor o uporabi stvari

  Pomorsko-plovidbeni ugovori, prijevoz

  stvari

  Plovidbeni i drugi poslovi

  U slučaju sumnje, PZ presumpcija – brodarski ugovor na vrijeme za cijeli brod

View more