t¼rkiye cumhuriyeti ziraat bankas± anonim ‍irketi .‍artl± sonucun...

Download T¼rkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas± Anonim ‍irketi .‍artl± Sonucun Dayana± Beinci B¶l¼m

Post on 17-Dec-2018

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Trkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas

Anonim irketi

31 Mart 2018

Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dnemine Ait

Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve

Snrl Denetim Raporu

30 Nisan 2018

Bu rapor, 2 sayfa snrl denetim raporu ve

118 sayfa konsolide olmayan finansal tablolar

ve tamamlayc dipnotlarndan olumaktadr.

ARA DNEM KONSOLDE OLMAYAN FNANSAL BLGLERE LKN SINIRLI DENETM RAPORU

Trkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas A.. Ynetim Kuruluna,

Giri

Trkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas A..nin (Banka) 31 Mart 2018 tarihli iliikteki konsolide olmayan bilanosunun ve ayn tarihte sona eren aylk dnemine ait konsolide olmayan kar veya zarar tablosunun, konsolide olmayan kar veya zarar ve dier kapsaml gelir tablosunun, konsolide olmayan zkaynaklar deiim tablosunun ve konsolide olmayan nakit ak tablosu ile nemli muhasebe politikalarnn zetinin ve dier aklayc dipnotlarnn snrl denetimini yrtm bulunuyoruz. Banka ynetimi, sz konusu ara dnem konsolide olmayan finansal bilgilerin 1 Kasm 2006 tarihli ve 26333 sayl Resmi Gazete'de yaymlanan Bankalarn Muhasebe Uygulamalarna ve Belgelerin Saklanmasna likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik ve Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurulu tarafndan bankalarn hesap ve kayt dzenine ilikin yaymlanan dier dzenlemeler ile Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) genelge ve aklamalar ve bunlar ile dzenlenmeyen konularda Trkiye Muhasebe Standard 34 Ara Dnem Finansal Raporlama Standard hkmlerini ieren; BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatna uygun olarak hazrlanmasndan ve geree uygun bir biimde sunumundan sorumludur. Sorumluluumuz, yaptmz snrl denetime dayanarak sz konusu ara dnem konsolide olmayan finansal bilgilere ilikin bir sonu bildirmektir.

Snrl Denetimin Kapsam

Yaptmz snrl denetim, Snrl Bamsz Denetim Standard (SBDS) 2410 Ara Dnem Finansal Bilgilerin, letmenin Yllk Finansal Tablolarnn Bamsz Denetimini Yrten Deneti Tarafndan Snrl Bamsz Denetimine uygun olarak yrtlmtr. Ara dnem finansal bilgilere ilikin snrl denetim, bata finans ve muhasebe konularndan sorumlu kiiler olmak zere ilgili kiilerin sorgulanmas ve analitik prosedrler ile dier snrl denetim prosedrlerinin uygulanmasndan oluur. Ara dnem finansal bilgilerin snrl denetiminin kapsam; Bamsz Denetim Standartlarna uygun olarak yaplan ve amac finansal tablolar hakknda bir gr bildirmek olan bamsz denetimin kapsamna kyasla nemli lde dardr. Sonu olarak ara dnem finansal bilgilerin snrl denetimi, denetim irketinin, bir bamsz denetimde belirlenebilecek tm nemli hususlara vakf olabileceine ilikin bir gvence salamamaktadr. Bu sebeple, bir bamsz denetim gr bildirmemekteyiz.

artl Sonucun Dayana

Beinci Blm II.9.3.1 numaral dipnotta belirtildii zere, 31 Mart 2018 tarihi itibaryla hazrlanan iliikteki ara dnem konsolide olmayan finansal bilgiler, Banka ynetimi tarafndan ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelimelerin olas etkileri nedeniyle ayrlan ve tamam nceki dnemlerde gider yazlan toplam 1.475.000 bin TL tutarnda serbest karl iermektedir.

artl Sonu

Snrl denetimimize gre, artl sonucun dayana paragrafnda belirtilen hususun finansal tablolar zerindeki etkileri hari olmak zere, iliikteki ara dnem konsolide olmayan finansal bilgilerin, Trkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas A..nin 31 Mart 2018 tarihi itibaryla finansal durumunun ve ayn tarihte sona eren aylk dneme ilikin finansal performansnn ve nakit aklarnn BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatna uygun olarak tm nemli ynleriyle geree uygun bir biimde sunulmad kanaatine varmamza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi ekmemitir.

Mevzuattan Kaynaklanan Dier Ykmllklere likin Rapor

Snrl denetimimiz sonucunda, iliikte yedinci blmde yer verilen ara dnem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin snrl denetimden gemi ara dnem finansal tablolar ve aklayc notlarda verilen bilgiler ile, tm nemli ynleriyle, tutarl olmadna dair herhangi bir hususa rastlanmamtr. KPMG Bamsz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mavirlik Anonim irketi A member firm of KPMG International Cooperative

Erdal Tkmak, SMMM

Sorumlu Deneti

30 Nisan 2018 stanbul, Trkiye

TRKYE CUMHURYET ZRAAT BANKASI A..NN

31 MART 2018 TARH TBARIYLA HAZIRLANAN AYLIK

KONSOLDE OLMAYAN FNANSAL RAPORU

Ynetim Merkezinin Adresi: Anafartalar Mahallesi Atatrk Bulvar

No:8 06050-Altnda/ANKARA

Telefon: (312) 584 20 00

Faks: (312) 584 49 63

Elektronik Site Adresi: www.ziraatbank.com.tr

Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumu tarafndan dzenlenen Bankalarca Kamuya Aklanacak Finansal

Tablolar ile Bunlara likin Aklama ve Dipnotlar Hakknda Teblie gre hazrlanan aylk konsolide

olmayan finansal raporu aada yer alan blmlerden olumaktadr.

BANKA HAKKINDA GENEL BLGLER

BANKANIN KONSOLDE OLMAYAN FNANSAL TABLOLARI

LGL DNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLTKALARINA LKN AIKLAMALAR

BANKANIN MAL BNYESNE VE RSK YNETMNE LKN BLGLER

KONSOLDE OLMAYAN FNANSAL TABLOLARA LKN AIKLAMA VE DPNOTLAR

SINIRLI DENETM RAPORU

ARA DNEM FAALYET RAPORU

Bu raporda yer alan konsolide olmayan aylk finansal tablolar ile bunlara ilikin aklama ve dipnotlar

Bankalarn Muhasebe Uygulamalarna ve Belgelerin Saklanmasna likin Usul ve Esaslar Hakknda

Ynetmelik, Trkiye Muhasebe Standartlar, Trkiye Finansal Raporlama Standartlar, bunlara ilikin ek ve

yorumlar ile Bankamz kaytlarna uygun olarak, aksi belirtilmedii mddete bin Trk Liras cinsinden

hazrlanm olup, snrl denetime tabi tutulmu ve iliikte sunulmutur.

______________________ _______________________

Ali KIRBA

Bankaclk Operasyonlar ve letiim

Genel Mdr Yardmcs

Atakan BEKTA

Raporlama ve Veri Ynetimi

Blm Bakan

Bu finansal rapor ile ilgili olarak sorularn iletilebilecei yetkili personele ilikin bilgiler:

Ad-Soyad/Unvan : Serkan ZKAN / Finansal Tablolar Yneticisi

Tel No : 0312 584 59 32

Faks No : 0312 584 59 38

____________________ _____________________ ______________________

Muharrem KARSLI

Ynetim Kurulu Bakan,

Denetim Komitesi yesi

Hseyin AYDIN

Ynetim Kurulu yesi,

Genel Mdr

Feyzi UTUR

Ynetim Kurulu yesi,

Denetim Komitesi yesi

BRNC BLM

Banka Hakknda Genel Bilgiler Sayfa No

I. Bankann kurulu tarihi, balang stats, anlan statde meydana gelen deiiklikleri ihtiva eden tarihesi 1 II. Bankann sermaye yaps, ynetim ve denetimini dorudan veya dolayl olarak tek bana veya birlikte elinde bulunduran ortaklar, varsa bu hususlarda yl iindeki deiiklikler ile dahil olduu gruba ilikin aklama 1 III. Bankann Ynetim Kurulu Bakan ve yeleri, Denetim Komitesi yeleri ile Genel Mdr ve

Yardmclarnn varsa Bankada sahip olduklar paylara ve sorumluluk alanlarna ilikin aklama 1 IV. Bankada nitelikli pay sahibi olan kii ve kurululara ilikin aklamalar 2 V. Bankann hizmet tr ve faaliyet alanlarna ilikin zet bilgi 2 VI. Bankalarn Konsolide Finansal Tablolarnn Dzenlenmesine likin Tebli ile Trkiye Muhasebe Standartlar Gerei Yaplan Konsolidasyon lemleri Arasndaki Farkllklar ile Tam Konsolidasyona veya Oransal Konsolidasyona Tabi Tutulan, zkaynaklardan ndirilen ya da Bu Ynteme Dahil Olmayan Kurulular Hakknda Ksa Aklama 3 VII. Banka ile bal ortaklklar arasnda zkaynaklarn derhal transfer edilmesinin veya borlarn geri 3 denmesinin nnde mevcut veya muhtemel, fiili veya hukuki engeller

KNC BLM

Konsolide Olmayan Cari Dnem Finansal Tablolar I. Bilano-Varlklar 5 II. Bilano-Ykmllkler 6 III. Nazm Hesaplar Tablosu 7 IV. Kar veya Zarar Tablosu 8 V. Kar veya Zarar ve Dier Kapsaml Gelir Tablosu 9 VI. zkaynak Deiim Tablosu 10

VII. Nakit Ak Tablosu 11

Konsolide Olmayan nceki Dnem Finansal Tablolar I. Bilano-Aktif Kalemler 12 II. Bilano-Pasif Kalemler 13 III. Nazm Hesaplar Tablosu 14 IV. Gelir Tablosu 15 V. zkaynaklarda Muhasebeletirilen Gelir Gider Kalemlerine likin Tablo 16

VI. zkaynak Deiim Tablosu 17 VII. Nakit Ak Tablosu 18

NC BLM

Muhasebe Politikalarna likin Aklamalar I. Sunum esaslarna ilikin aklamalar 19 II. Finansal aralarn kullanm stratejisi ve yabanc para cinsinden ilemlere ilikin aklamalar 20 III. tirakler, bal ortaklklar ve birlikte kontrol edilen ortaklklara ilikin aklamalar 20 IV. Vadeli ilem ve opsiyon szlemeleri ile trev rnlere ilikin aklamalar 21

V. Faiz gelir ve giderine ilikin aklamalar 21 VI. cret ve komisyon gelir ve giderlerine ilikin aklamalar 21 VII. Finansal varlklara ilikin aklamalar 21 VIII. Finansal aralarn netletirilmesine ilikin aklamalar 24 IX. Sat ve geri al anlamalar ve menkul deerlerin dn verilmesi ilemlerine ilikin aklamalar 25 X. Sat amal elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilikin duran varlklar ile bu varlklara ilikin borlar hakknda aklamalar 25 XI. erefiye ve dier maddi olmayan duran varlklara ilikin aklamalar 26 XII. Maddi duran varlklara ilikin aklamalar 26

XIII. Kiralama ilemlerine ilikin aklamalar 27 XIV. Karlklar, koullu varlk ve ykmllklere ilikin aklamalar 27 XV. alanlarn haklarna ilikin ykmllklere ilikin aklamalar 28 XVI. Vergi uygulamalarna ilikin aklamalar 30 XVII. Borlanmalara ilikin ilave aklamalar 32 XVIII. hra edilen hisse senetlerine ilikin aklamalar 32 XIX. Aval ve kabullere ilikin aklamalar 32 XX. Devlet teviklerine ilikin aklamalar 32

XXI. Nakit ve nakde edeer varlklar 32 XXII. Raporlamann blmlemeye gre yaplmasna ilikin aklamalar 32 XXIII. Dier hususlara ilikin aklamalar 33 XXIV. Cari dnemde geerli olmayan nceki dnem muhasebe politikalarna ilikin aklamalar 35

DRDNC BLM

Mali Bnyeye ve Risk Ynetimine likin Bilgiler I. zkaynak kalemlerine ilikin aklamal