trill tørt forretningsplan

of 12 /12
Forretningsplan Trill Tørt UB Mailand Videregående skole 2012/2013 Akershus fylkeskommune Ansvarlige lærere: Per Erik Brunsberg og Rune Heiestad Mentor: Sven Kåre Lien, Mailand Videregående skole

Upload: vothien

Post on 05-Feb-2017

237 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Trill tørt forretningsplan

Mailand videregående skole – Trill Tørt UB

Forretningsplan

Trill Tørt UB Mailand Videregående skole

2012/2013 Akershus fylkeskommune

Ansvarlige lærere: Per Erik Brunsberg og Rune Heiestad

Mentor: Sven Kåre Lien, Mailand Videregående skole

Page 2: Trill tørt forretningsplan

Forretningsplan

1

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag side 1 Mål side 2 Markedsplan Side 3 Organisering av bedriften Side 5

Produkt og fremtidsplaner side 6 Hvordan startet prosessen? side 7 Økonomi/finansieringsplan Side 8

Sammendrag

Vår visjon: Vi skal gjøre verden til et litt bedre sted.

Vår visjon fungerer som en ledestjerne for oss. Dersom vi greier å gjøre turer bedre for funksjonshemmede og medvirke til at flere rullestolbrukere kommer seg ut ved hjelp av produktet vårt, så mener vi visjonen er oppnådd. Hver gang vi stiller oss spørsmål om hvorfor vi jobber i Trill Tørt, finner vi svaret i visjonen.

Vår forretningsidé

Trill Tørt skal tilby rullestolbrukere og ledsagere en tørr og behagelig tur.

Produkt

Hvordan hadde du følt deg om du måtte sitte inne hver gang det var ustabilt vær kle seg fullt regntøy? Hvordan ville du følt deg med å sitte innpakket i varmt regntøy en mild regndag i august? Vi skal lage et dekke for rullestolbrukere og ledsagere til bruk ved ustabilt vær. Det skal enkelt kunne slås opp og ned etter eget behov. Dekket skal kunne festes på ulike rullestoler, via forskjellige festeanordninger, og skal dekke både rullestolbrukeren og ledsageren som går bak og triller.

Marked

Vi har sendt ut en markedsundersøkelse, og vært i kontakt med samtlige NAV-kontor i landet og funnet ut at det er om lag 30 000 rullestolbrukere i landet. Markedsansvarlig har vært i møte med hjelpemiddelsentralen, hvor ideen ble lagt frem, og positivt mottatt.

Økonomi

I oppstartsåret 2013 forventes det å selge for kr 630 000. Budsjettert dekningsbidrag er på kr 210 000. I 2014 vil dekningsbidraget, i følge våre budsjett, være på kr 1 000 000, og i 2015 kr 2 500 000. Dekningsgraden vil da være på ca. 33 prosent.

Fremtidsplan

I.O.G.T. har kontaktet oss og stiller med inntil 150.000,- kapital til produktutvikling, når forretningsmodellen er klar. En produktutvikler har sagt seg villig til å utvikle og lage en prototype for oss. Vi ønsker å bruke programfaget «Eb2» til å videreutvikle bedriften til et aksjeselskap eller som et samarbeid med andre bedrifter. Vi er fast bestemte på å tilby produktet på markedet, fordi det vil bety mye for veldig mange. Vi har også fått 15 timer gratis konsulenthjelp av Det kongelig selskap for Norges Vel. Vi trenger likevel flere investorer som vil være en del av vårt unike produkt. Vil du være med?

Page 3: Trill tørt forretningsplan

Forretningsplan

2

Mål

Vårt mål er å få produktet ut til kunder og selge det på det norske markedet i løpet av 2014. Produktet skal kunne

gjøre hverdagen til rullestolbrukere og ledsagere enklere. Vi vil at været ikke lenger skal være en hindring for

personer i rullestol. Vi skal nå ut til alle rullestolbrukere i Norge, som er rundt 30 000 personer spredd over hele

landet. 93 % av de spurte fra markedsundersøkelsen sa de ville kjøpt produktet om det kom på markedet. Det utgjør

27 900 personer. Vårt mål er å selge produktet til 1000 av landets rullestolbrukere innen utgangen av 2014. Vi

planlegger å selge halvparten gjennom Hjelpemiddelsentralen, mens resten skal selges direkte til kunden. Det vil si at

vi ikke vil benytte oss av noen form for lager.

Målgrupper og marked

Trill Tørt sitt produkt skal i første omgang rette seg mot rullestolbrukere og ledsagere. Vi ser likevel muligheten for å

utvikle produktet til bruk for barnevogner og rullatorer. Vi ser på Norges Handikapforbund og NAV

Hjelpemiddelsentral som våre første potensielle kunder, men vi vil også selge til brukere direkte. Vi ser også at

samme produkt, laget av annet materiale vil kunne brukes som en skjerm for sola om sommeren. Gjennom

markedsundersøkelse oppdaget vi at det også er et behov for dette.

Det er også et potensielt stort marked ved sykehus, eldre- og sykehjem og

tilrettelagtavdelinger for midlertidig brukere av rullestol.

Vi gjorde en markedsundersøkelse og sendte den ut til landsforeningene og

regionene under Norges Handikapforbund og alle NAV sine hovedkontor.

Som resultat av undersøkelsen fikk vi tilbakemeldinger og god respons.

Konkurrenter

Det finnes flere bedrifter i Norge som driver med handikapprodukter. Våre konkurrenter er veletablerte selskap som

lenge har drevet innen bransjen, men med andre løsninger på problemet. «Regncape Daro» og «Regnslag Neptun»

er to produkter som tilbyr regntøy til rullestolbrukere. Vårt produkt er innovativt og løser samme utfordring på en

ny og enklere måte. Vi har derfor ingen direkte konkurrenter, noe vi anser som en fordel. Vi har fått mye omtale i

media som muliggjør at konkurrenter har funnet produktet så interessant at noen allerede kan være i gang med å

planlegge/produsere et tilsvarende produkt. Dette kan også være fremtidige samarbeidspartnere.

Muligheter

Ettersom idéen vår er innovativ og nyskapende, vil det være store muligheter for at en aktør som produserer

hjelpemidler for bevegelshemmende fatter interesse for videreutvikling og produksjon. Derfor tenker vi det er lurt å

patentbeskytte produktet. Vi har mulighet for å følge opp videreutvikling til barnevogner, rullatorer og produksjon,

og derfor er det smart å patentbeskytte produktet.

Gjennom vårt tidligere samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus, tror vi at det finnes muligheter for et videre

samarbeid som innebærer hjelp til videreutvikling av prototypen og tilrettelegging for produksjon. Vi ser også for oss

andre muligheter for utvikling av en prototype gjennom Pavels Innovasjon AS eller MOEF A/S, som vi begge har vært

i kontakt med og mottatt tilbud fra.

Markedsundersøkelsen viste

følgende resultat:

Opplevd problemet: 90,1 %

Viste interesse for produktet: 93,0 %

Ville kjøpt produktet: 93,0 %

Page 4: Trill tørt forretningsplan

Forretningsplan

3

Markedsplan

For å kunne markedsføre produktet vårt, må det legges opp til en kampanje hvor man synligjør bedriftens utviklede

produkt og hvor man kan få tilgang til å kjøpe produktet.

Vi har mulighet for bred markedsføring gjennom NAV hjelpemiddelsentral og Norges Handikapforbund og deres

lokale regioner og landsforeninger. Etter at vi sendte ut markedsundersøkelsen har flere allerede vist stor interesse

for å videreføre forsøket og gjøre produktet kjent for deres medlemmer. Dette vil skje via brosjyrer og deres

respektive nettsider. Vi har allerede vært omtalt i Romerikes Blad to ganger over to sider, på TV 8 Romerike, vært

omtalt på nettet i 25 av landets lokalaviser, vært omtalt i eget bilag til Dagbladet og på hjemmesiden til Det

kongelige selskap for Norges Vel. Når prototypen er klar skal vi få en oppfølgningsreportasje i Romerikes Blad. Det er

med bakgrunn i denne omtalen at investor har tatt kontakt med oss.

En viktig markedskanal ”word u h” n. D s v T ll Tø ullestolbrukere snakker seg i

mellom og sprer ryktet om vårt produkt.

Situasjonsanalyse

Styrke Svakhet

Stort engasjement blant de ansatte

Høy målsetting

Utfyllende personligheter med gode kunnskaper på sitt fagområde

Personlig service Erfaring fra egen hverdag skapte valg av produkt

Lite kapital begrenser utviklingsmuligheter

Liten erfaring i forretningsdrift

Manglende troverdighet som UB

Mulighet Trusler

Nyhet på markedet til en konkret målgruppe

Videreutvikling av produktet til andre segmenter

Patentbeskyttelse Markedsføring via Norges Handikapforbund og

NAV

God oversikt over markedet

Andre fanger opp ideen

For liten markedsdekning

Manglende tilgang til kapital for produksjon

Finner ingen produsent som er villig til å produsere produktet.

Produkt og tjenestebeskrivelse

Trill Tørt ønsker å tilby et produkt som gjør hverdagen til rullestolbrukere enklere. Vi skal lage en skjerm som

beskytter rullestolbrukere og ledsager i ustabilt vær. Skjermen skal enkelt kunne festes på rullestolen via forskjellige

festeanordninger. Skjermen skal enkelt kunne slås opp og ned etter eget

behov, og den skal dekke både rullestolbrukeren og ledsager som går bak og

triller.

Produktet er unikt, innovativt og praktisk. Vi håper derfor at vi skal gjøre

verden til et litt bedre sted å være for rullestolbrukere.

Vi har tett kontakt med brukere av rullestoler. På denne måten vil brukeren

være med på å påvirke produktutviklingen. På denne måten vil kunden få

tilpasset sitt produkt på best mulig måte.

Page 5: Trill tørt forretningsplan

Forretningsplan

4

Personal

Alle de ansatte skal opptre som selgere og ha god kunnskap om vårt produkt. Alle ansatte skal kunne ha evne til å

kommunisere og skape salg. Målet vårt er å skape tillit og ved dette å utvide markedet. Innad i bedriften har vi også

gjennomgått rutiner for hvordan vi oppfører oss under presentasjoner og når vi møter kunder. Vi lager salgssamtaler

der vi går igjennom en tenkt samtale med en kunde og hva vi bør si for å overbevise kundene og selge produktet vårt

på en mest mulig profesjonell måte. Alle ansatte har kunnskap i å håndtere innvendinger. Dette gjennomgår vi

jevnlig for å bli bedre. Trill Tørt ønsker å fremstå som en samlet bedrift. Derfor har vi også et fast antrekk som brukes

når vi møter kunder, og også et eget antrekk til bruk på messer. For å lykkes med dette har vårt sentrale IA-arbeid

vært nyttig.

Trill Tørt har stort fokus på Inkluderende arbeidsliv. Vi vet at man jobber best når man føler seg trygg, ivaretatt og

likt blant kollegaene. Derfor har vi laget oss hverdagslover, HR-mål og gjennomfører trivselsundersøkelser annen

hver måned for å oppnå best mulig trivsel. Vår IA-visjon er at alle skal utvikle seg av å jobbe i Trill Tørt.

Pris

Vi har tatt i bruk en blanding av selvkostkalkyle og markedsbasertprissetning. Vi har tatt i utgangspunkt i våre totale

kostnader, lagt på en fortjeneste og via markedsundersøkelsen fant vi ut hva markedet er villig til å betale. De

direkte kostnadene anslår vi at vil være kr 2000,- og dermed vil salgsprisen ligge på kr 3000,- (eks mva).

Påvirkning

Vi har flere måter vi kan få kontakt med kunder på. Først og fremst vil vi ta kontakt med Norges Handikapforbund og

NAV Hjelpemiddelsentral. Det er her vi får de største kundene. Vi vil også ringe potensielle kunder og avtale møter.

Vi skal lage en nettside hvor aktuelle kunder skal kunne ta kontakt, og vi skal være aktive med bruk av sosiale

medier.

Vi har en «fanpage» på Facebook hvor hvem som helst kan melde seg inn og ta kontakt med oss. Likevel er det ikke

denne type markedsføring vi satser mest på. Ettersom vårt primærmarked er rullestolbrukere ønsker vi å

markedsføre oss ved å benytte direkte markedsføring.

Plass

Vi planlegger å selge halvparten gjennom Hjelpemiddelsentralen, mens resten skal selges direkte til kunden. Det vil si

at når produktet vil fraktes rett til kunden etter produksjon, og vi vil ikke benytte oss av noen form for lager i

nærmeste fremtid.

Prestasjoner

Ved deltagelse på Mailandmesterskapet vant vi 5 av 7 førsteplasser i deltagende konkurranser, inklusive førsteplass i

best ungdomsbedrift. På Fylkesmesterskapet ble vi tildelt to 1.plasser og to 3.plasser. Vi vant beste forretningsplan

og innovativt produkt. I januar ble vi månedens IA-bedrift i Akershus. Vi fikk også være med på en messe i Karlstad i

Sverige og skal delta på messe i Riga i Latvia. Vi har også vunnet priser i Gründeridol og skolens idekonkurranse. Ved

hjelp av vårt nettverk er vi klare til å sette i gang med produksjon av en prototype så fort finansieringen er på plass.

All tidligere omtale har hjulpet oss på veien mot et salgsklart produkt.

Page 6: Trill tørt forretningsplan

Forretningsplan

5

Organisering av bedriften

Trill Tørt er organisert av et styre på fem personer. Alle bedriftens medlemmer sitter i styret. Trill Tørt kjører en flat

struktur, hvor alle medlemmene under daglig leder er likestilt, med hovedansvar for hvert sitt område. De ulike

områdene enkelte har ansvar for er: Markedsføring, økonomi, salg og produksjon, og personal.

Som daglig leder har Jim Kristiansen ansvar for registrering til styremøte, årsrapport, forretningsplan og

holde kontakt og søke hjelp når vi trenger det, samt være oppdatert på hvilke lover som gjelder for

ungdomsbedrifter. Han skal kontrollere at de ansatte i Trill Tørt utfører arbeidsoppgavene sine på best mulig

måte og til riktig tid. Jim har et ansvar for å gjøre sitt beste for å utvikle bedriften på mest hensiktsmessige

måte.

Emilie Engum er Trill Tørt sin markedsansvarlig. Hun er ansvarlig for markedsundersøkelser, slik at vi får en

analyse av kundebehovet og målgruppen. Hun sørget for at logo og brosjyrer ble produsert. Hun skal også

fremstille vårt produkt/idé på best mulig måte gjennom en bestemt markedsføringsstrategi. Emilie tar faget

Markedsføring og ledelse, og har dermed de grunnleggende ferdigheter for å utføre vår markedsføring.

Vår økonomiansvarlig er Guro Dalvang. Hun skal føre regnskap over vår økonomiske situasjon, slik at vi alltid

har kontroll på hvordan vi ligger an økonomisk sett. Hun skal beregne produktets pris og undersøke hvilke

valg som vil være mest lønnsomt for bedriften. Hun har ansvar for kasse og bank, og skal betale

registreringsavgift og arkivere bilag. Guro går faget Økonomistyring og har med seg ryddig økonomisk

kunnskap som vil kommer godt med når hun utfører arbeidsoppgavene sine.

Mathilde Sørensen er personalansvarlig og styreleder. Hun skal sørge for at alle i gruppa trives, for da vil

kvaliteten på arbeidet bli best mulig. Hun skal vite hvilke oppgaver de ansatte har og Trill Tørt sin

stillingsstruktur, samt motivere hver enkelt til god innsats og drive konflikthåndtering om nødvendig.

Mathilde er ansvarlig for bedriftens IA-arbeid og hun skal alltid registrere nærvær og fravær.

Salgs og produksjonsansvarlig er Thomas Hagen. Han har ansvar for å få i gang en produksjon av produktet

og sette opp salgsmål. Han hadde ansvar for at vi fikk utformet en utseendemodell og at vi senere får

produsert en prototype med gjennomtenkte funksjoner og egenskaper. Som salgsansvarlig skal han også

organisere de andre medarbeiderne og motivere de til å fungere som selgere under salgssituasjoner.

Daglig leder Jim Kristiansen

Personal - og IA- ansvarlig

Mathilde Sørensen

Salgs- og produksjons-

ansvarlig Thomas Hagen

Produksjon- og markedsansvarlig Emilie Engum

Økonomi- ansvarlig

Guro Dalvang

Mentor

Sven Kåre Lien

Page 7: Trill tørt forretningsplan

Forretningsplan

6

Trill Tørt

Mentor Sven Kåre

Lien

Høgskolen på Kjeller

Produktdesign

Romina Bianconi

Lærere - Per-Erik Brunsberg

- Rune Heiestad

Handicare Tom Tuskin

Bårliskogen Omsorgsbolig

Ras Avlastningssenter

Sykehotellet Løvenstad Løvenstadtunet

Copycat

De fleste av oss var ukjente for hverandre i oppstartsfasen, men vi har blitt både gode venner og lært hverandre å

kjenne gjennom å arbeide sammen.

Trill Tørt sin mentor er Sven Kåre Lien og vår revisor er Roar Ingjer. Dette er de to viktigste eksterne

ressurspersonene for Trill Tørt. Hos dem kan vi søke informasjon og hjelp etter våre ønsker. Revisor har vært med å

gå over regnskapet. Mentor har inspirert og veiledet oss når vi har stått fast, og bidratt med sine kontakter.

Samarbeid og nettverk

Trill tørt har et godt nettverk. De fem ansatte i

bedriften har foreldre og kjente som har

forskjellige erfaringer og kompetanse. I tillegg har

vi fått god hjelp og rådgivning av mentor og

lærere. Mentor har også hjulpet oss med å komme

i kontakt med HiOA, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Produksjon og framtidsplaner

Produksjon

Når det kommer til produsering av en prototype har vi allerede vært i kontakt med ulike produsenter. Vi har snakket

med Norges Handikapforbund hvor vi presenterte ideen vår. Vi fikk tilbakemelding på at hvis vi kom tilbake med noe

mer håndfast ville de hjelpe oss med å videreutvikle ideen og veien videre. Vi planlegger å møte de igjen når

prototypen er produsert. Vi har også vært i kontakt med Handicare på konsernnivå hvor vi fremdeles venter på svar.

Vi har laget en grundig og presis plan på hvordan videre møter skal foregå. Vi har løpende dialog med en produsent i

Danmark som allerede har kommet med et prisforslag. Vi avventer også pris fra andre produsenter, slik at vi kan

oppnå best mulig pris. Nå gjelder det bare å skaffe investorer som kan være med på dette spennende prosjektet som

vi vet kan nå langt. Vi skal bruke programfaget «Eb2» til å få produsert en forretningsmodell sammen med

investorer, samarbeidspartnere, styre og eventuelle nye eiere. Målet er å sitte igjen med noe eierskap selv, men

ideen må forhandles frem. Alle fyller 18 år i løpet av høsten og det er utgangspunktet for søknad til Innovasjon Norge

og valg av selskapsform. Vi har satt opp følgende punkter i en framdriftsplan som skal skje uavhengig av

partnere/investorer.

1. Dialog med MOEF A/S eller Pavels Design AS med utvikling av egenskaper og funksjoner for ferdiggjøring av prototype

2. Ferdig finansiering av prototype

3. Videreutvikling av forretningsmodell, i samarbeid med Det kongelig selskap for Norges Vel.

4. Vise frem prototype for Hjelpemiddelsentralen for godkjennelse

5. Skaffe investorer

6. Søke etter midler fra Innovasjon Norge

7. Starte produksjon

Page 8: Trill tørt forretningsplan

Forretningsplan

7

Internasjonalisering

Dersom produktet blir en suksess i Norge ønsker vi å se på det nordiske markedet i 2015 og land med lignende

værtyper som potensielle marked etter det.

Hvordan startet prosessen?

Problemet ble oppdaget av en av bedriftens ansatte som så utfordringen for hans bror, som sitter i rullestol. Senere

kom løsningen, og etter ansettelse startet vi prosessen vår med å inngå et samarbeid med HiOA, Høgskolen i Oslo og

Akershus, på Kjeller. På høgskolen jobber de med produktutvikling og vi var så heldige at vi fikk samarbeide med en

konsulent i to uker. Vi startet med å kartlegge behovet vårt, visjonen vår og derav fant vi vår identitet. Vi satte oss

grundig inn i problemstillingen vår og konkretiserte hvilke krav produktet vårt måtte dekke. Kravene baserte vi på

markedsundersøkelsen vi tidligere hadde hatt. Konsulenten tok oss med på et skissekurs hvor vi lærte de

grunnleggende skisseteknikkene. Deretter tok vi læringen ut i praksis og startet og skisse ulike løsninger som dekket

kravene våre. Etter timer på verkstedet utviklet vi form på modellen vår. I dag jobber vi videre for utvikling av en

prototype.

Trill Tørt

I det vi bestemte oss for å starte en ungdomsbedrift ønsket vi å fokusere på hvilke problemer de vanskeligstilte i

samfunnet møter i hverdagen. Vi ser behovet, har sterk tro på vår idé og brenner for vårt konsept. Under

videreutviklingen av ideen satte vi oss ned og kartla vår identitet og våre verdier. Fargen blå kommer etter en

fargeanalyse, som viste at blå er en felles farge som vi alle forbinder med styrke og stolthet. I tillegg forbindes blått

med været. Vi avklarte også hva vi ønsket å stå for og hvilke verdier som representerer oss. Fra den dagen har alt

Trill Tørt har foretatt seg stått i stil med våre verdier, og slik skal det fortsette.

I startfasen av modellutvikling Resultat

Gjennomtenkt, fullført og unikt

Page 9: Trill tørt forretningsplan

Forretningsplan

8

Finansieringsplan:

Kapitalbehov

1 Produksjons- og varekostnader Ca.200 000

2 Prototype 80 000

3 Markedsføring 8 500

4 Fraktkostnader 3 000

5 Lokalkostander 0

6 Reisekostnader 10 000

7 Andre driftskostnader 0

8 Likvider (bank, kontant) 7 200

9 Sum 306 200

Finansiering

10 Andelssalg 2 900

11 Egenkapital 3 300

12 Investorer/lån/ kassekreditt/tilskudd

Ca. 300 000

13 Sum 306 200

Kjøpsprosess og bilagshåndtering

Dersom Trill Tørt skal foreta et kjøp, må dette avklares med økonomiansvarlig. Forespørselen må være sjekket opp,

dvs. at vi må avklare priser hos diverse leverandører før vi bestemmer oss for kjøpet. Når varene skal betales legger

en i bedriften ut for varen og får tilbake penger i henhold til kvitteringen. En annen mulighet er også å sende en

faktura, ettersom vi har en nettbank for bedriften. Vi skal alltid ta vare på bilagsbevis når det gjelder kjøp for

bedriftens penger. Bilagene skal fortest mulig leveres til økonomiansvarlig som registrerer bilagene i regnskapet og

oppbevarer bilagene i et bilagshåndteringssystem.

Alle beslutninger om større investeringer/kjøp skal godkjennes av styret.

Noter:

1. Vi trenger kapital til produksjons-

og varekostnader. Vi mener at hvis vi

er effektive og har gode

forhandlingsplaner vil vi som

startkapital klare oss med en og en

halv måneds produksjonsetterslep.

Gjennomsnittsbehovet for de fire

siste månedene i 2013 anslår vi til ca.

kr 150 000, det vil dermed si at

behovet vårt for halvannen måned er

ca. kr 200 000.

2. Vi har fått et tilbud om en

prototype til kr 80 000.

3. Vi regner med å ha markedsføring

gjennom året og mer før

begivenhetsfulle perioder.

4. Vi går ut i fra at vi skal ha en

samarbeidspartner i Europa og setter

fraktkostanden på 3 000 kr.

6. Reisekostnader vil også variere for

hvilket land vi produserer i og hvor

godt samarbeidet vil fungere på

avstand. Med tanke på nødvendig

reise i oppstarter har vi satt kr

10 000.

10. Vi har til nå solgt andeler for kr 2 900. 11. Vi har en har en egenkapital på kr 3 300 for premiene vi har vunnet. 12.

Vi er nødt til å ha en finansiering på om lag kr 300 000 ekstra. Våren 2013 blir flere av oss 18 år og vi skal da sørge for

bli et AS og dermed søke til innovasjon Norge om støtte. Vi beregner mulig støtte med ca. kr 150 000. Resten av

finansieringen må vi skaffe ved å kontakte en investor. En investor ønsker sannsynligvis en andel i bedriften. En

investor kan i tillegg bidra med kompetanse. Andre muligheter er lån fra for eksempel bank, selv om det kan være

vanskelig å oppnå uten noe å pantsette. Kassekreditt er en mulighet selv om det kan være vanskelig å få til, i tillegg til

at det kan bli dyrt pga. høy rente.

Page 10: Trill tørt forretningsplan

Forretningsplan

9

Resultatbudsjettet og likviditetsbudsjettet inneholder ikke februar, mai, juni og juli fordi det er måneder vi ikke

mener er relevante for oss, grunnet at vi ikke har en plan om og hverken motta eller bruke penger denne måneden.

Resultatbudsjett

Likviditetsbudsjett

Januar Mars April August September Oktober Nov Des

Innbetalinger

Salg 105 000 175 000 170 000

UB-andeler 2 900

ADI 3 300

Investor 300 000

Sum betalinger 6 200 0 300 000 0 105 000 175 000 170 000

Produksjonskost 100 000 150 000 100 000 70 000

Prototype 80 000

Markedsføring 1 500 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000

Fraktkost 1 000 1 000 1 000

Reisekost 10 000

ADK

Sum utbetalinger

1500 2000 2000 91000 102000 152000 101000 70000

Likvide midler

IB 4 700 2 700 700 209 700 107 700 60 700 134 700

Endring 4 700 -2 000 -2 000 209 000 -102 000 -47 000 74 000 100 000

UB 4 700 2 700 700 209 700 107 700 60 700 134 700 234 700

Noter: Vi har tatt utgangspunkt i en forskyvning på halvannen måned. Det vil si at vi tror vi kommer til å motta

innbetalingene halvannen måned etter at vi selv har betalt utgiftene. Med dette som utgangspunkt vil Trill Tørt ha

positiv arbeidskapital i hele den vanskelige startfasen.

2013 januar mars april august sept oktober nov des

Dekningsgrad 33,3 % 33,3 % 33,3 % 33,3 % 33,3 %

Salgsinntekter 630 000 150 000 225 000 150 000 105 000

Varekostander 420 000 100 000 150 000 100 000 70 000

DB 210 000 0 0 0 0 50 000 75 000 50 000 35 000

Indirekte kostander

Fraktkostander 3000 1 000 1 000 1 000

Reisekostander 9 700 9 700

Markedsføring 8 500 1 500 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000

Sum ind. Kostnader 21200 1 500 2 000 2 000 10 700 1 000 2 000 1 000

Resultat 188 800 -1 500 -2 000 -2 000 -10 700 49 000 73 000 49 000 35 000

Page 11: Trill tørt forretningsplan

Forretningsplan

10

Kapitalbeholdningen i utgangen av 2013 skyldes lavt salg i desember, det vil si lite innkjøp av varer. Dette vil endre

seg når varebeholdningen er nødt til å øke i begynnelsen av 2014.

Noter: Vi antar at vi har enheter klare til salg i løpet av august. Leveranser kan derfor starte i september. Da tror vi

produksjonen vil starte rolig, men fortsatt ha en del salg grunnet at det er høysesong for regn og rusk. Det vil ikke

være noen ansatte i selskapet i 2013.

Noter: Budsjett 2014: I 2014 forventer vi å selge 1000 enheter i Norge, dette vil gi et dekningsbidrag på 1 000 000. Budsjett 2015: Når vi får fotfeste i Norden vil omsetningen øke kraftig til kr 7 500 000. Dekningsbidraget forventes å bli kr 2 500 000.

Vi forventer å ha et dekningsbidrag på 33,3 % og en avanse på 50 %.

Budsjett 2013

September Oktober November Desember Sum

Antall salg 50 75 50 35 210

Salgsinntekter 150 000 225 000 150 000 105 000 630 000

Produksjonskost. 100 000 150 000 100 000 70 000 420 000

Dekningsbidrag 50 000 75 000 50 000 35 000 210 000

Budsjett 2014 Budsjett 2015

Antall salg 1000 Antall salg 2500 Salgsinntekter 3 000 000 Salgsinntekter 7 500 000 Utgifter: Utgifter Produksjonskost. 2 000 000 Produksjonskost. 5 000 000 Dekningsbidrag 1 000 000 Dekningbidrag 2 500 000 Lønn 500 000 Lønn 500 000 Markedsføring 11 500 Markedsføring 120 000 Husleie 5 000 Husleie 5 000 Avskrivninger 10 000 Avskrivninger 10 000 ADK 100 000 ADK 100 000 Resultat 373 500 Resultat 1 765 000

Page 12: Trill tørt forretningsplan

Forretningsplan

11

Jim Kristiansen Mathilde Sørensen Emilie Engum

Daglig leder Personalansvarlig Markedsansvarlig

91314638 97661823 92834323

[email protected] [email protected] [email protected]

Thomas Hagen Guro Dalvang

Produksjon- og salgsansvarlig Økonomiansvarlig

97987395 47636838

[email protected] [email protected]

Gjennomtenkt, fullført og unikt