temeljna znanja

of 56 /56
7/21/2019 Temeljna Znanja http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 1/56 1 Prof . dr. sc. Dijana Vican, Sveučilište u Zadru TEMELJNA ZNANJA O ODGOJU I OBRAZOVANJU Akad. god. 2015./2016. Nacionalni okvirni kurikulum

Upload: niki098

Post on 05-Mar-2016

88 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Temeljna Znanja

TRANSCRIPT

Page 1: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 1/56

1Prof . dr. sc. Dijana Vican, Sveučilište u Zadru

TEMELJNA ZNANJA O ODGOJU I OBRAZOVANJU

Akad. god. 2015./2016.

Nacionalni

okvirni

kurikulum

Page 2: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 2/56

2

CILJ IZLAGANJA:

objasniti značaj i značenje suvremenih

društvenih vrijednosti

objasniti značenja suvremenih pedagoškihtermina

objasniti utjecaj društvenih vrijednosti nasustav obrazovanja i kurikulumske sastavnice

Page 3: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 3/56

NE-NEUTRALNOST ODGOJA I OBRAZOVANJA

Ciljeve odgoja i obrazovanja

determiniraju:

društvo

kultura

SOCIJALIZACIJA

AKULTURACIJA

ODGOJ I OBRAZOVANJE

ODGOJ I OBRAZOVANJE

djelatnost proces

Page 4: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 4/56

Pedagogija = znanost o odgoju i obrazovanju

Znanost:

predmet

metodologija istraživanja

terminologija

(odobrenje dr. znanosti)

odgoj i obrazovanje

metodologija pedagogijskih

istraživanja

odgoj, obrazovanje, izobrazba,

naobrazba, edukacija, učitelj,

nastavnik, poučavatelj,odgajanik, odgajatelj, učenik,polaznik, štićenik ...

Page 5: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 5/56

VRIJEDNOSTI

 – izvorište ciljeva odgoja i obrazovanja –stari pentanomijski sustav

zdravlje istina dobrota ljepota stvaralaštvo

Tjelesni i

zdravstveni

odgoj

Intelektualni

odgoj

Moralni odgoj Estetski odgoj Radni i tehničkiodgoj

Page 6: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 6/56

P O D R U Č J A L I Č N O S T I

spoznajno ili kognitivno

emocionalno ili afektivno

voljno ili konativno

znanje

sposobnosti

stavovi

karakter

Page 7: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 7/56

ČIMBENICI ODGOJA I OBRAZOVANJA

obitelj

predškolske ustanove (jaslice, dječji vrtići)

škole (osnovna, srednja, umjetnička, strukovna,glazbena, waldorfska, privatna, javna ...)

kina, kazališta, galerije i dr. kulturne ustanove

televizija, tisak, mediji

vjerske zajednice, udruge, sindikati

internet

Page 8: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 8/56

8

P L U R A L I Z A M V R I J E D N O S T I

sloboda vjere

demokracija

autonomija

tolerancija

prava djece

 jednakost

višejezičnost

antirasizam

blagostanje

solidarnost

ljudska prava

mir

individualizam

Page 9: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 9/56

Znanje

Solidarnost

Identitet

Odgovornost

ODGOJNO-OBRAZOVNE VRIJEDNOSTI

Poduzetništvo

Page 10: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 10/56

10

I. 6/7

9/10

II.

III.IV.

V.

VI.

VII.VIII.

I.

II.

III.IV.

Državna matura

OSNOVNA ŠKOLA

Opće obveznoobrazovanje

SREDNJA ŠKOLA

Opće + stručnoobrazovanje

18/19

14/15

O

b

r

a

z

o

v

n

a

P

o

l

i

t

i

k

a

SUSTAV ODGOJA I OBRAZOVANJA

Predškolski odgoj

N P P za

srednje

 škole

Nastavni

 plan i

 program za

osnovnu

 školu

Page 11: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 11/56

ZNANJE

smanjenje obrazovnih razlika

stjecanje temeljnih i stručnihkompetencija

uključenje svih u obrazovanje

visoka profesionalizacija

spremnost za učenje

društvo koje uči

Page 12: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 12/56

SOLIDARNOST

hrvatska tradicija

razumijevanje drugoga, pomoćdrugome, poštivanje drugoga,

tolerancija, nenasilje, suosjećanjeprema slabijemu, bolesnome,

odbačenome, obespravljenome,siromašnome, onome koji manje zna

ili ne zna, itd.

Page 13: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 13/56

IDENTITET

osobni identitet nacionalni identitet

interkulturalne kompetencije –lokalno, regionalno, nacionalno i

internacionalno

Page 14: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 14/56

ODGOVORNOST

osobna odgovornost kolektivna odgovornost/društvena

odgovornost

odlika odrasle osobe

odgovornost u životu i radu

građanska odgovornost

Page 15: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 15/56

PODUZETNIŠTVO

inicijativnost, inovativnost, vođenje,poslovođenje, visoka razina

kompetencija, samostalnost, smisao za

rizik, suradnički duh, briga o drugima injihovome blagostanju, organizacija

rada, planiranje, ulaganje, štednja, itd.

Page 16: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 16/56

zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša

poduzetništvo

osobni i socijalni razvoj

informacijsko-komunikacijska kultura

MEĐUPREDMETNE TEME

učiti kako učiti

građanski odgoj

Page 17: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 17/56

OBRAZOVANJE

ODGOJ

OBRAZOVANJE

ODGOJ

Page 18: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 18/56

18

Nastavni

 plan i

 program za

osnovnu

 školu

SUSTAV ODGOJA I OBRAZOVANJA

O

B

R

 A

 Z 

O

N

 A

P

O

L

I

I

 A

Page 19: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 19/56

19

Nastavni plan i program za

osnovnu školu

2006.

O S N O V N A Š K O L A

O

B

R

 A

 Z 

O

N

 A

P

O

L

I

I

 A

SADRŽAJI UČENJA/ POUČAVANJA

METODE UČENJA /POUČAVANJA

Što?

Kako?

Page 20: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 20/56

20

ZAŠTO PROMJENE?

razvoj i stjecanje temeljnih kompetencija

društvo znanja

stjecanje stručnih kompetencija

produljenje obveznog obrazovanja na srednje obrazovanje

potreba osposobljavanja za cjeloživotno učenje

konkurentnost

Page 21: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 21/56

21

I. 6/7

11/12

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.VIII.

I.

II.

III.IV.

Državna matura18/19

15/16

Nastavni

 plan i

 program za

osnovnu

 školu

SUSTAV ODGOJA I OBRAZOVANJA

Predškolski odgoj

N P P za

srednje

 škole

O

b r

az

o

v

a

nj

e

o

d r

a

s l

i h

Page 22: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 22/56

Page 23: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 23/56

23

KOME SLUŽI NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUM?

odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima,ravnateljima

učenicima i roditeljima, te odraslim polaznicima uključenima uobrazovanje

lokalnoj zajednici, agencijama, udrugama, vladi, socijalnim

partnerima, medijima, političkim strankama i drugim

asocijacijama

svim građanima Republike Hrvatske

za izradu kvalifikacijskog okvira i usporedbu u međunarodnomkontekstu

Page 24: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 24/56

24

Odgojno-obrazovne vrijednosti

Odgojno-obrazovni ciljevi -

kompetencije

Odgojno-obrazovni sadržaji(nastavni plan i program,

syllabus, kurikulum)

Organizacija odgojno-

obrazovnog rada

Vrjednovanje i

samovrjednovanje

Metode i sredstva

odgojno-obrazovnog rada

KURIKULUModgojno-obrazovni tijek

Načela odgojno-

obrazovnog rada

Page 25: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 25/56

25

ZAŠTO N O K?

NOK nije senzacija.

NOK nije odgojno-obrazovna inovacija.

NOK je novi pristup odgoju i obrazovanju koji služi sustavnom poboljšanju iunaprjeđivanju odgojno-obrazovnog sustava.

NOK čini polazište za razradu svih drugih dijelova poučavanja/učenja

Nacionalni okvirni kurikulum određuje:što dijete/učenik/odrasli polaznik određene dobimože i treba znati  i za što može i treba biti osposobljen

tijekom jednoga razvojnog ciklusa koji nije strogo vremenski određen razdobljem od jedneškolske godine

Page 26: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 26/56

JEZGROVNI KURIKULUM

Odnosi se na sve

učenike/studente/

polaznikeJednak je za sve učenike /

studente/polaznike

Obvezan je za sve učenike /

studente/polaznike

Iskazuje se minimalnim

opterećenjem učenika /

studenta/polaznika

Izborni nastavni

predmet/i ponuđen/i

Izborni nastavni

predmet/i izborom

postaje/u obvezni

predmet/i i ubraja/ju

se u obrazovni

standard

OBRAZOVNI STANDARD – jednako opterećenje učenika/

studenta s djelomičnom programskom razlikom

Obrazovni

kurikulum do

maksimalnogopterećenja

(ponuda

fakultativnih

predmeta i

drugih

aktivnosti)

Ocjenjuje se brojčanom ocjenom i unosi u svjedodžbu/ dodatak diplomi

DIFERENCIRANI

KURIKULUM

STRUKTURA OBRAZOVNOG KURIKULUMA

26

Page 27: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 27/56

PROMJENE OBRAZOVNE PARADIGME

Vrijednosti - društvene iobrazovne

Cilj/ ciljevi obrazovanja – obraz.

sadržaji; poučavanje;

Organizacija obrazovanja –nast. predmeti; polugodišta

Metode i sredstva obrazovanja

 – predavačka i frontalna;metodičke pripreme (upute)

Ocjenjivanje – testiranje i

izračun prosječne ocjene

27

Misija i vizija škole (ili dr. odg.obraz. ustanove)

Cilj/ ciljevi obrazovanja – ishodi

učenja; učenje;

Organizacija obrazovanja –povezivanje nastavnih

predmeta; moduli; ECVET

Metode i sredstva obrazovanja

 – predznanje učenika, timskirad

Ocjenjivanje i vrednovanje –indikatori postignuća; portfolio

učenika

Page 28: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 28/56

učenici sniženih

intelektualnih sposobnosti učenici /studenti stjelesnim teškoćama talentirani i daroviti

učenici/ studenti

učenici druge rase ikulture

učenici /studenti spoteškoćama u učenju učenici s poteškoćama uvladanju

odgojno zapuštena djeca pripadnici

marginaliziranih skupina

poslušni učenici kojiočekuju vođenje i potporu

INKLUZIVNO OBRAZOVANJE

O

B

R

A

Z

O

V

N

A

P

O

L

I

T

I

K

A

UKLJUČENOST SVAKOG

DJETETA U REDOVITI ŠKOLSKISUSTAV

UKLJUČENOST SVIH UOBRAZOVANJE

Vlada Republike Hrvatske

potpisala je Konvenciju opravima osoba s invaliditetom

28

Page 29: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 29/56

29

NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUM U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

JEZGROVNIKURIKULUM

ŠKOLSKIKURIKULUM

DIFERENCIRANIKURIKULUM

odnosi se na sve

učenike /polaznike;

 jednak i obvezan zasve, izuzev učenika steškoćama;ocjenjuje se

brojčanom ocjenom

izborni nastavni predmet/i

 ponuđen/i na nacionalnoj

i/ili školskoj razini i činedio obrazovnog standarda

učenika /polaznika, izuzev

učenika s teškoćama;

ocjenjuje se brojčanom

ocjenom

fakultativni nastavni

predmeti, nastavni

predmeti koji su diododatne nastave i

druge ponude škole;ocjenjuje se

brojčanom iliopisnom ocjenom

Međupredmetne teme ili interdisciplinarni sadržaji – protežu se kroz svedijelove ili se programiraju kao posebni moduli u dijelu školskog

kurikuluma

Page 30: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 30/56

30

KURIKULUMSKI CIKLUSI

Svaka odgojno-obrazovna razina sastoji se od kurikulumskih ciklusa.

Kurikulumski ciklusi

odgojno-obrazovna razvojna razdoblja učenika

obuhvaćaju nekoliko godina školovanja tijekom određene odgojno-

obrazovne razine

imaju zajedničke odgojno-obrazovne ciljeve, odnosno očekivanja što učeniku određenome razvojnom ciklusu može i treba postići.

Page 31: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 31/56

31

ŠTO OSIGURAVAJU KURIKULUMSKI CIKLUSI

poučavanje prema učenikovim predznanjima i učenikovom iskustvu /premaiskustvu odrasle osobe

uvažavanje stupnja razvijenosti učenikovih sposobnosti/sposobnosti odrasle

osobe

koherentno i konzistentno povezivanje odgojno-obrazovnih sadržaja

djelotvornije učenje i poučavanje

realnije planiranje i ostvarivanje odgojno-obrazovnih ciljeva (očekivanih

postignuća učenika ili odraslog polaznika)

veću posvećenost učenikovom napredovanju / napredovanju odraslog

polaznika organizacija dopunske i dodatne nastave prema učenikovim potrebama/

potrebama odrasle osobe

objektivnije ocjenjivanje i vrjednovanje

Page 32: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 32/56

32

14/15

Državna matura

ŠK

O

L

S

KI

KU

RI

K

U

L

U

M

Temeljne kompetencije /Općiodgoj i obrazovanje STRUKOVNI

KURIKULUMI

Područjedjelatnosti/

Sektor

Kvalifikacija

Kompeten cija

ECVET

II. r. min.10 sati

I. r. min 15 sati

15/16Završni rad

Završni rad

Završni rad

III. r. min.X sati

IV. r. min.X sati

17/18

16/17

max 34

sata

max 38

sati

max 38

sati

max 34

sata

N

O

K

Page 33: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 33/56

33

= nastavni predmet kojega učenik/polaznik izabire iz ponude nastavnih

predmeta

= odnosi se na onaj dio nacionalnog kurikuluma koji čini razliku izmeđuopterećenja učenika /polaznika jezgrovnim kurikulumom i propisanog

nacionalnog obrazovnog standarda

IZBORNI NASTAVNI PREDMET

= OBVEZNI nastavni predmet

= ocjenjuje se brojčanom ocjenom, ulazi u prosjek ocjena za opći uspjeh i unosi

se u svjedodžbu

Da bi nastavni predmet imao status IZBORNOGA, taj nastavni predmet treba

imati najmanje jedan alternativni nastavni predmet tako da učenik/ polaznikmože birati nastavni predmet u izboru od najmanje dva ponuđena nastavnapredmeta na nacionalnoj/školskoj razini

= dio diferenciranog kurikuluma koji ulazi u obrazovni standardučenika/polaznika

Page 34: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 34/56

34

= nastavni predmet kojega učenik/ polaznik izabire iz ponude nastavnihpredmeta/modula u školskom kurikulumu

PONUDA FAKULTATIVNIH NASTAVNIH PREDMETA = odnosi se na jedan ili višenastavnih predmeta/modula, aktivnosti i/ili projekata koje škola nudi u sklopuškolskog kurikuluma

FAKULTATIVNI NASTAVNI PREDMET

= nije obvezan u smislu obrazovnog standarda

= dio školskog kurikuluma koji pripada dodatku svjedodžbe

= ocjenjuje se brojčanom ili opisnom ocjenom, ne ulazi u prosjek ocjena (općiuspjeh) i unosi u dodatak svjedodžbi

Da bi nastavni predmet imao status FAKULTATIVNOG, taj nastavni predmet, za

razliku od izbornoga, ne treba imati alternativni nastavni predmet, nego

predstavlja jedinstvenu ponudu

Page 35: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 35/56

35

NAČELA ODGOJA I OBRAZOVANJA

visoka kvaliteta odgoja i obrazovanje za sve

 jednakost obrazovnih mogućnosti

obveznost općeg obrazovanja

vertikalna i horizontalna prohodnost

uključenost svih učenika u odgojno-obrazovni sustav znanstvena utemeljenost

poštivanje ljudskih prava te prava djece

kompetentnost i profesionalna etika

demokratičnost

autonomija škole

pedagoški i školski pluralizam

europska dimenzija obrazovanja

Page 36: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 36/56

36

TEMELJNE KOMPETENCIJE UČENIKA

komunikacija na materinskom jeziku

komunikacija na stranim jezicima

matematička kompetencija i osnovne kompetencije u

prirodoslovlju, tehnici i tehnologiji

digitalna kompetencija

učiti kako učiti

socijalna i građanska kompetencija poduzetnička kompetencija

izražavanje kroz različita područja kulture

Page 37: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 37/56

37

 jezično-komunikacijsko

društveno-humanističko

matematičko-prirodoslovno

tehničko-tehnologijsko

tjelesno-zdravstveno

umjetničko

ODGOJNO-OBRAZOVNA PODRUČJA

Page 38: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 38/56

38

zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša

poduzetništvo

osobni i socijalni razvoj

informacijsko-komunikacijska kultura

MEĐUPREDMETNE TEME

učiti kako učiti

građanski odgoj

Page 39: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 39/56

39

VRJEDNOVANJE CILJEVA

ODGOJNO-OBRAZOVNE DJELATNOSTI / PROCESA

CILJ/CILJEVI efikasnost

e f e k t i v n o s t

Page 40: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 40/56

Page 41: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 41/56

41

Ne čine sve promjene poboljšanje, ali svako poboljšanje čini promjenu.

Page 42: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 42/56

42

ZAKON O HRVATSKOM

KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU,

2013.

I.

II.

VIII.

IV.

V.

III.

VI.

VII.

12

1

2

Page 43: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 43/56

43

43

Konkurentnost

Zapošljavanje

NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUM

Znanje i obrazovanje

Page 44: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 44/56

44

iskustvo ne vrednuje prednošću

učenje je za djecu i mlade

smanjen smisao za rizik

PREDRASUDE ODRASLIH

intelektualne mogućnosti odrasle osobe susmanjene

kreativnost je odlika darovitosti

svaki problem je društveni više negoosobni

Page 45: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 45/56

STRAHOVI OD PROMJENA

45

nepovjerenje u kolektivu

nesuradničko ozračje

neimanje vremena

nadzor i inspekcija

bespomoćnost

Page 46: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 46/56

46

neosposobljenost za argumentiranje

površna komunikacija

lažni autoriteti

korištenje stereotipova u argumentaciji

nejasna odgovornost i manipulacija

ovlaštenjima i odgovornostima

neosviještenost glede prava i dužnosti

IZVORI NEUČINKOVITOG OBRAZOVNOG RADA

donošenje stavova na temelju predrasuda

Page 47: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 47/56

47 

KULTURA SAGORIJEVANJA

NA POSLU

MOZAIK PROFESIONALNIH PODKULTURA

KULTURA ŽILAVOGOTPORA U PRAKSI

KULTURA NADE DA ĆE SVEBITI DOBRO

KULTURANEKRITIČNOSTI –DOVOLJNO JE SLUŠATIKRITIKE DRUGIH

KULTURA IŠČEKIVANJANAPUTAKA “ODOZGO”

KULTURA DOSADE

Page 48: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 48/56

48

KULTURA “RAVNE HIJERARHIJE” U KOLEKTIVU

KULTURA ODGOJNE-OBRAZOVNE USTANOVE PREMA NOK-

Page 49: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 49/56

49

KULTURA RADNIH STRATEGIJA – osobnih, timskih i kolektivnih

KULTURA ODGOJNE-OBRAZOVNE USTANOVE PREMA NOK-

Page 50: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 50/56

50

KULTURA AKTIVNOG SUDIONIŠTVA

KULTURA ODGOJNE-OBRAZOVNE USTANOVE PREMA NOK-

Page 51: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 51/56

51

KULTURA AUTORITETA

KULTURA ODGOJNE-OBRAZOVNE USTANOVE PREMA NOK-

Page 52: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 52/56

52

KULTURA KVALITETE

KULTURA ODGOJNE-OBRAZOVNE USTANOVE PREMA NOK-

Page 53: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 53/56

53

KULTURA ODGOJNO-OBRAZOVNE USTANOVE PREMA NOK-

KULTURA “RAVNEHIJERARHIJE” U

KOLEKTIVU

KULTURA AKTIVNOG

SUDIONIŠTVA

KULTURA RADNIH

STRATEGIJA – osobnih,

timskih i kolektivnih

KULTURA AUTORITETA

KULTURA KVALITETE

Page 54: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 54/56

54

C J E L O Ž I V O T N O U Č E NJ E

Page 55: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 55/56

Preporučena literatura:

Etkins, Alison i Grimes, Peter (2009.), Inclusion. Developing an Effective Whole

School Approach, McGraw Hill Education, Open Univeristy

Hargreaves, A., Shirley, D. (2012.). The Global Fourth Way, Corwin; Ontario

Principals Council; Learning forward

Jensen, Eric (2005.). Različiti mozgovi, različiti učenici, Zagreb: EDUCA

MacGilchrist, B., Myers, K., Reed, J. (2004.). The Intelligent School , London.Thousand Oaks. New Delhi: SAGE Publications

 Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje, opće obvezno

i srednjoškolsko obrazovanje (2011.), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

RH

Vican, D. (2007), Znanje vrijedno znanja, znanje vrijedno poučavanja, Pedagogijska istraživanja, Vol. IV (2), str. 231-239.

Vican, D. (2006), Odgoj i obrazovanje u Hrvatskoj u kontekstu europskih

vrijednosti, Pedagogijska istraživanja, Vol III, br. 1, str. 9-20.

55

Page 56: Temeljna Znanja

7/21/2019 Temeljna Znanja

http://slidepdf.com/reader/full/temeljna-znanja 56/56

E-mail: [email protected] 

Prezentaciju izradila: Dijana Vican