tcvn_4453_1995_ket cau be tong va be tong cot thep toan khoi - quy pham thi cong va nghiem thu

Download TCVN_4453_1995_Ket Cau Be Tong Va Be Tong Cot Thep Toan Khoi - Quy Pham Thi Cong Va Nghiem Thu

Post on 28-Sep-2015

216 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vietnamese Practice Code of RC Structure

TRANSCRIPT

 • Tiu chun vit nam tcvn 4453 : 1995

  Tiu chun bt buc p dng tng phn

  Kt cu b tng v b tng ct thp ton khi r Quy phmthi cng v nghim thu.

  check and acceptance

  1.

  1.1. Tiu chun ny p dng cho vic thi cng b tng do cc t chc xy dng thc hin. Cc cng trnh c cng tc thi cng b tng do n|c ngoi u t| hoc lin doanh gp vn, nu khng c cc ch dn k thut ring cng p dng tiu chun ny.

  cht l|ng thi cng cc kt cu b tng v b tng ct thp ton khi nhm m bo cht l|ng, an ton v v sinh mi tr|ng ca khu vc xy dng cng trnh.

  1.3. Tiu chun ny ch p dng cho vic thi cng cc kt cu b tng v b tng ct thp ton khi bng b tng nng thng th| ch hn hp b tng1800kg/m3 r 2500kg/m3) |c trn ngay ti cng tr|ng hoc b tng ch trn sn (b tng th|ng phm) vn chuyn t cc trm trn b tng tp trung.

  a) Cc kt cu lm bng cc loi b tng t ong, b tng ct liu rng, b tng siu nng v b tng chu ha cht;

  b) Cc kt cu thi cng bng ph|ng php b tng trong n|c, b tng va dng;

  c) Cc kt cu b tng ng sut tr|c;

  d) Cc kt cu c bit khc quy nh ring theo thit k;

  2. Cc tiu chun trch dn

  TCVN 5574 : 1991: Tiu chun thit k b tng ct thp

  TCVN 2737 : 1990: Tiu chun thit k - Ti trng v tc ng.

  TCVN 4033 : 1985: Xi mng pooclng r puzolan.

  TCVN 4316 : 1986: Xi mng pooclng r x l xo.

  TCVN 2682 : 1992: Xi mng pooclng.

  TCVN 1770 : 1986: Ct xy dng r Yu cu k thut.

  TCVN 4506 : 1987: N|c cho b tng v va r Yu cu k thut.

  TCVN 5592 : 1991: B tng nng r Yu cu bo d|ng m t nhin.

  TCVN 3106 : 1993: B tng nng r Ph|ng php th st.

  TCVN 3118 : 1993: B tng nng r Ph|ng php xc nh c|ng nn.

  TCVN 5718 : 1993: Mi bng v sn b tng ct thp trong cng trnh xy dng - Yu cu chng thm n|c.

  1

 • Tiu chun vit nam tcvn 4453 : 1995

  TCVN 1651 : 1985: Thp ct b tng.

  3. Cp pha v gio.

  3.1.1. Cp pha v gio cn |c thit k v thi cng m bo cng, n nh, d tho lp, khng gy kh khn cho vic t ct thp, v m b tng.

  b tng, ng thi bo v |c b tng mi d|i tc ng ca thi tit.

  3.1.3. Cp pha v gio cn |c gia cng, lp dng sao cho m bo ng hnh dng v kch th|c ca kt cu theo quy nh thit k.

  loi cp pha gio tiu chun |c s dng theo ch dn ca n v ch to.

  3.2. Vt liu lm cp pha v gio.

  do. gio c th s dng tre, lung v b|ng.

  Chn vt liu no lm cp pha gio u phi da trn iu kin c th v hiu qu kinh t.

  3.2.2. G lm cp pha gio |c s dng ph hp vi tiu1075 : 1971 v cc tiu chun hin hnh, ng thi c th s dng c loi g bt cp phn.

  chuyn nhiu ln i vi cc loi kt cu khc nhau.

  3.3. Thit k cp pha v gio.

  3.3.1. Cp pha v gio phi |c thit k m bo cc yu cu ca mc 3.1, s liu

  3.3.2. Cp pha vm v dm vi khu ln hn 4m phi |c thit k c vng thi cng. Tr s vng |c tnh theo cng thc:

  1000

  3Lf

  Trong : L l khu , tnh bng m.

  3.3.3. Cc b phn chu lc ca gio nn hn ch s l|ng cc thanh ni. Cc mi ni khng nn b tr trn cng mt mt ct ngang v v tr chu lc ln.

  Cc thanh ging cn |c tnh ton v b tr thch hp n nh ton b h gio cp pha.

  3.4. Lp dng cp pha v gio.

  a) B mt cp pha tip xc vi b tng cn |c chng dnh;

  b) Cp pha thnh bn ca cc kt cu t|ng, sn, dm v ct nn lp dng sao

  v gio cn l|u li chng (nh| cp pha y dm, sn v ct chng);

  2

 • Tiu chun vit nam tcvn 4453 : 1995

  c) Tr chng ca gio phi t vng chc trn nn cng, khng b tr|t v khng b bin dng khi chu ti trng v tc ng trong qu trnh thi cng.

  thun li cho vic kim tra tim trc v cao ca cc kt cu.

  3.4.3. Khi n nh cp pha bng dy chng v mc neo th phi tnh ton, xc nh s l|ng v v tr gi n nh h thng cp pha khi chu ti trng v tc ng trong

  3.4.4. Trong qu trnh lp dng cp pha cn cu to mt s l thch hp pha d|i khi c ra mt nn n|c v rc bn c ch thot ra ngoi. Tr|c khi b tng, cc l ny |c bt kn li.

  3.5. Kim tra v nghim thu cng tc lp dng cp pha v gio.

  3.5.1. Cp pha v gio khi lp dng xong |c kim tra theo cc yu cu bng 1, cc sai lch khng |c v|t qu cc tr s ghi trong bng 2.

  Bng 1 r Cc yu cu kim tra cp pha, gio.

  1 2 3

  Cp pha lp dng

  chiu di thch hp k

  Kt cu cp pha Bng mt m bo theo quy nh ca iu 3.3.3.

  ni 3mm

  kn, kht gia cc tm cp pha, gia cp pha v mt nn

  Bng mt Cp pha |c ghp kn, kht, m bo khng mt n|c xi

  Chi tit chn ngm v t sn Xc nh kch th|c, v tr v s l|ng bng cc ph|ng tin thch hp

  m bo kch th|c, v tr v s l|ng theo quy nh

  Chng dnh cp pha Bng mt Lp chng dnh ph kn cc mt cp pha tip xc vi b tng.

  cc cht bn khc bn trong cp pha

  nghing, cao v kch Bng mt, my trc c v cc Khng v|t qu cc tr s

  m ca cp pha g Bng mt Cp pha g |c t|i n|c tr|c khi b tng

  gio lp dng

  Kt cu gio Bng mt, dng tay lc mnh cc ct chng, cc nm tng ct chng

  gio |c lp dng m bo kch th|c, s l|ng v v tr theo thit k

  3

 • Tiu chun vit nam tcvn 4453 : 1995

  Ct chng gio Bng mt, dng tay lc mnh cc ct chng, cc nm tng

  Ct chng, |c k, m v t ln trn nn cng, m

  cng v n nh Bng mt, i chiu vi thit k gio

  Ct chng |c ging cho v ging ngang s l|ng, kch th|c v v tr theo thit k.

  3.5.2. Vic nghim thu cng tc lp dng cp pha gio |c tin hnh ti hin tr|ng, kt hp vi vic nh gi xem quy nh bng 1 v ccsai lch khng v|t qu cc tr s ghi trong bng 2.

  Tn sai lch Mc cho php, mm

  1. Khong cch gia cc ct chng cp pha, cu kin chu un v khong cch gia cc tr ging n nh, neo v ct chng so vi khong cch thit k.

  a) Trn mi mt di 25

  b) Trn ton b khu 75

  chng so vi chiu thng ng hoc nghing thit k

  a) Trn mi mt di 5

  b) Trn ton b chiu cao ca kt cu:

  - Mng 20

  - T|ng v ct tm sn ton khi c chiu cao d|i 5m 10

  - T|ng v ct tm sn ton khi c chiu cao trn 5m 15

  - Dm v vm 5

  3. Sai lch trc cp pha so vi thit k

  b) T|ng v ct 8

  c) Dm x v vm 10

  4. Sai lch trc cp pha tr|t, cp pha leo v cp pha di ng so vi trc cng trnh 10

  3.6. Tho d cp pha gio

  4

 • Tiu chun vit nam tcvn 4453 : 1995

  3.6.1. Cp pha gio ch |c tho d khi b tng t c|ng cn thit k kt cu chu |c trng l|ng bn thn v cc ti trng tc ng khc trong giai on thi

  hoc va chm mnh lm h| hi n kt cu b tng

  3.6.2. Cc b phn cp pha gio khng cn chu lc sau khi b tng ng rn (nh| cp pha thnh bn ca dm, ct t|ng) c th |c tho d b tng t c|ng

  2

  3.6.3. i vi cp pha gio chu lc ca cc kt cu (y dm, sn, ct chng), nu khng c cc ch dn c bit ca thit k th |c tho d khi b tng t cc gi tr c|ng ghi trong bng 3.

  3.6.4.khi c|ng b tng t mc thit k v c i t|ng trng chng lt.

  3.6.5. Khi tho d cp pha gio cc tm sn b tng ton khi ca nh nhiu

  a) Gi li ton b gio v ct chng tm sn nm k d|i tm sn sp b tng;

  b) Tho d tng b phn ct chng cp pha ca tm sn pha d|i na v gi li

  3.6.6. i vi cc cng trnh xy dng trong khu vc c ng t v i vi cc cng trnh c bit, tr s c|ng b tng cn t tho d cp pha chu lc do thit

  3.6.7. Vic cht ti tng phn ln kt cu sau khi tho d cp pha gio cn |c tnh ton theo c|ng b tng t, loi kt cu v cc c tr|ng v ti trng trnh cc vt nt v cc h| hng khc i vi kt cu.

  thc hin khi b tng t c|ng thit k.

  chu lc (%R28) khi ch|a cht ti

  Loi kt cu

  thiu cn t tho d cp pha, %R28

  c|ng tho cp pha cc ma v vng kh hu - bo d|ng b tng

  TCVN 5592 : 1991, ngy

  Bn, dm, vm c khu nh hn 2m 50 7

  Bn, dm, vm c khu ln hn 8m 90 23

  Ch thch:

  1) Cc tr s ghi trong bng ch|a xt n nh h|ng ca ph gia.

  5

 • Tiu chun vit nam tcvn 4453 : 1995

  2) i vi cc kt cu c khu nh hn 2m, c|ng ti thiu ca b tng t tho d cp pha l 50% R28 nh|ng khng |c nh hn 80N/cm

  2.

  4.1. Yu cu chung.

  4.1.1. Ct thp dng trong thit k b tng ct thp phi m bo cc yu cu ca thit k, ng thi ph hp vi tiu chun thit k TCVN 5574 : 1991 oKt cu b tng

  4.1.2. i vi thp nhp khu cn c cc chng ch k thut km theo v cn ly mu th nghim kim tra theo TCVN 197: 1985 oKim loi r Ph|ng php th kop v

  4.1.3. Ct thp c th gia cng ti hin tr|ng hoc ti nh my nh|ng nn m bo mc c gii ph hp vi khi l|ng thp t|ng ng cn gia cng.

  4.1.4. Khng nn s dng trong cng mt cng trnh nhiu loi thp c hnh dng v

  4.1.5. Ct thp tr|c khi gia cng v tr|c khi b tng cn m bo:

  a) B mt sch, khng dnh bn t, du m, khng c vy st v cc lp g;

  khc khng v|t qu gii hn cho php l 2% |ng knh. Nu v|t qu gii hn ny th loi thp |c s dng theo din tch tit din thc t cn li;

  c) Ct thp cn |c ko, un v nn thng.

  4.2. Ct v un ct thp.

  4.2.1. Ct v un ct thp ch |c thc hin bng cc ph|ng php c hc.

  4.2.2. Ct thp phi |c ct un ph hp vi hnh dng, kch th|c ca thit k. Sn

  thanh thp cng loi ct v un, c mi l ly 5 thnh bt k kim tra. Tr s sai lch khng v|t qu cc tr s bng 4.

  Bng 4 r Kch th|c sai lch ca ct thp gia cng

  Cc sai lch Mc cho php, mm

  1. Sai lch v kch th|c theo chiu di ca ct thp chu lc

  a) Mi mt di 5

  b) Ton b chiu di 20

  2. Sai lch v v tr im un 20

  3. Sai lch v chiu di ct thp trong kt cu b tng khi ln:

  a) Khi chiu di nh hn 10m + d

  4. Sai lch v gc un ca ct thp 30

  5. Sai lch v kch th|c mc un + a

  Trong : d) |ng knh ct thp;

  6

 • Tiu chun vit nam tcvn 4453 : 1995

  a) Chiu dy lp b tng bo v ct thp.

  4.3. Hn ct thp

  bo cht l|ng mi hn theo yu cu thit k.

  Khi chn ph|ng php v cng ngh hn phi tun theo tiu chun TCXD 71 : 1977 oCh dn hn ct thp v chi tit t sn trong kt cu b tng ct thpp. Vic

  dn ca c s ch to.

  4.3.2. Khi hn i u cc thanh ct thp cn nng bng my hn t ng hoc bn t

  4.3.3. Hn im tip xc th|ng |c dng ch to khung v l|i ct thp c |ng knh nh hn 10mm i vi thp ko ngui v |ng knh nh hn 12mm i vi thp cn nng.

  ch dn c bit th thc hin theo quy nh sau:

  a) i vi thp trn trn hn tt c cc im giao nhau;

  cc im cn li gia cch mt hn mt theo th t xen k;

  c) i vi khung ct thp dm, hn tt c cc im giao nhau.

  4.3.5. Hn h quang |c dng trong cc tr|ng hp sau:

  a) Hn ni di cc thanh ct thp cn nng c |n