t.c. selÇuk Ünİversİtesİ mÜhendİslİk fakÜltesİ İnŞaat ... ders bilgi paketi... · 1...

of 15 /15
1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Dersin Saati (AKTS) 1214101-12040101 Matematik 1 1 8 Amaç: Öğrencilere mühendislik problemlerinin çözümü için yeterli matematik bilgisini vermek ve de öğrencilerin analitik düşünme ve problemlere çözüm üretebilme yeteneğini geliştirmektir. İçerik: Kümeler, reel sayılar, aralıklar, eşitsizlikler, komşuluklar, koordinatlar. Fonksiyonlar: fonksiyonun tanımı, tanım ve görüntü kümeleri, 1-1, örten fonksiyonların tanımı, ters fonksiyonun bulunması, fonksiyonların bileşkesi. Özel fonksiyonlar: rasyonel, irrasyonel, trigonometrik, ters trigonometrik üstel, logaritmik, hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonların tanımları. Fonksiyonlarda limit: limit tanımı, sağ ve sol limitler, limitlerle ilgili temel teoremler, bazı özel ve trigonometrik fonksiyonların limiti. Fonksiyonlarda limit: limit tanımı, sağ ve sol limitler, limitlerle ilgili temel teoremler, bazı özel ve trigonometrik fonksiyonların limiti. Fonksiyonlarda süreklilik: sürekliliğin tanımı sürekli fonksiyonlarla ilgili teoremler, süreksizlikler ve çeşitleri. Türev kavramı: türevin tanımı ve varlığı, türev kuralları, bileşke ve ters fonksiyonun türevi, trigonometrik fonksiyonların türevi. Türev kavramı: türevin tanımı ve varlığı, türev kuralları, bileşke ve ters fonksiyonun türevi, trigonometrik fonksiyonların türevi. Üstel,logaritmik,hiperbolik ve ters hiperbolik, kapalı ve parametrik fonksiyonların türevi, yüksek mertebeden türevler. Ara sınav. Türevin uygulamaları: türevin geometrik anlamı, mutlak ve yerel ekstremumlar, maksimum-minimum problemleri. Türevin uygulamaları: türevin geometrik anlamı, mutlak ve yerel ekstremumlar, maksimum-minimum problemleri. Türevin fiziksel anlamı, konkavlık rolle ve ortalama değer teoremleri. L hospital kuralı ile belirsizliklerin giderilmesi. Bir eğrinin asimtotları. Grafik çizimleri: rasyonel, irrasyonel, üstel logaritmik, trigonometrik, hiperbolik parametrik fonksiyonların grafikleri. 1214102-1204102 Fizik 1 1 7 Amaç: Öğrencilere temel fizik bilgilerini öğretmek. İçerik: Fizik ve ölçme. Bir boyutta hareket. Vektörler. İki boyutta hareket. Hareket kanunları. Dairesel hareket ve newton kanunlarının diğer uygulamaları. İş ve kinetik enerji. Ara sınav. Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu. Doğrusal momentum ve çarpışmalar. Katı cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi. Yuvarlanma hareketi ve açısal momentum. Statik denge ve esneklik. Titreşim hareketi. Everensel çekim yasası 1214103-1204103 Kimya 1 4 Amaç: Kimyasal kavramların temel özellikleri ve öneminin anlaşılması, kimyasal kavramları içeren mühendislik problemlerinin analizi için temel kimyasal metotların öğretilmesi ve uygulaması. İçerik: Kimya nedir? Bilimsel metod. Maddenin temel özellikleri. Peryodik özellikler. Kimyasal bağ. Moleküllerin özellikleri. Maddenin halleri. Yükseltgenme-indirgenme reaksiyonları. Kimyasal kinetik. Arasınav. Kimyasal denge. Kimyasal denge. Kimyasal termodinamik. Kimyasal termodinamik. Final sınavı. 1204111-1214111 İnşaat Mühendisliğine Giriş 1 4 Amaç: İnşaat mühendisliği ilgilendiği konuların ortaya konması, mühendislik hayatında karşılaşılacak sorunlar ve çözüm önerileri, iş alanları, genel inşaat mühendisliğinin tanıtılması ve sevdirilmesi. İçerik: İnşaat müh. Bölüm tanıtımı, inşaat müh. Giriş, inşaat müh. Tarihsel gelişimi, inşaat müh. Çalışma alanları, inşaat müh. Ana bilim dalları, kanun ve yönetmelikler, standartlar, malzemeler 1214107-1204107 Türk Dili 1 1 2 Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilerin türkçe kelime, gramer, anlam ve yazma becerilerini geliştirmektir. İçerik: Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil düşünce bağlantısı, dil kültür bağlantısı, dil toplum bağlantısı. Dünya dilleri ve türkçe. Türk dilinin tarihçesi. Ses bilgisi. Türkçe kelimelerin ses özellikleri, vurgu, heceler. Yapı bilgisi. Yapım ekleri, çekim ekleri. Ara sınavı. Kelime, a- anlam derecelerine göre kelimeler b- anlam ilişkilerine göre kelimeler c- yapı bakımından kelime çeşitleri. Kelime türleri. Kelime gruplar, a- isim tamlaması, b- sıfat tamlaması c- kısaltma grupları, ç- unvan grubu, d- edat grubu. E-bağlaç grubu, f-ünlem grubu, ğ-tekrarlar, h-filimsiler, ı-sayı grubu, i-birleşik filler. Cümle, a- cümlenin ögeleri. B- cümle çeşitleri. Yazım kuralları (noktala işaretleri, büyük harf küçük harf, bileşik kelimeler?). Genel sınav. 1214108-1204108 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi 1 1 2 Amaç: Türkiye cumhuriyeti devletinin osmanlı imparatorluğunun yıkılmasından sonra laik ve üniter yapı da ulus-devlet olarak kuruluşunu, bu kuruluş esasına göre biçimlenen çağdaşlaşma tecrübesinin tarihini türkiye cumhuriyeti

Author: trinhkien

Post on 08-Feb-2018

247 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  T.C.

  SELUK NVERSTES

  MHENDSLK FAKLTES NAAT MHENDSL BLM

  2016-2017 RETM YILI NORMAL VE KNC RETM DERS ERKLER

  Dersin Kodu Dersin Ad Dnemi

  Dersin

  Saati

  (AKTS)

  1214101-12040101 Matematik 1 1 8

  Ama: rencilere mhendislik problemlerinin zm iin yeterli matematik bilgisini vermek ve de rencilerin

  analitik dnme ve problemlere zm retebilme yeteneini gelitirmektir.

  erik:

  Kmeler, reel saylar, aralklar, eitsizlikler, komuluklar, koordinatlar. Fonksiyonlar: fonksiyonun tanm, tanm

  ve grnt kmeleri, 1-1, rten fonksiyonlarn tanm, ters fonksiyonun bulunmas, fonksiyonlarn bilekesi. zel

  fonksiyonlar: rasyonel, irrasyonel, trigonometrik, ters trigonometrik stel, logaritmik, hiperbolik ve ters

  hiperbolik fonksiyonlarn tanmlar. Fonksiyonlarda limit: limit tanm, sa ve sol limitler, limitlerle ilgili temel

  teoremler, baz zel ve trigonometrik fonksiyonlarn limiti. Fonksiyonlarda limit: limit tanm, sa ve sol limitler,

  limitlerle ilgili temel teoremler, baz zel ve trigonometrik fonksiyonlarn limiti. Fonksiyonlarda sreklilik:

  srekliliin tanm srekli fonksiyonlarla ilgili teoremler, sreksizlikler ve eitleri. Trev kavram: trevin

  tanm ve varl, trev kurallar, bileke ve ters fonksiyonun trevi, trigonometrik fonksiyonlarn trevi. Trev

  kavram: trevin tanm ve varl, trev kurallar, bileke ve ters fonksiyonun trevi, trigonometrik

  fonksiyonlarn trevi. stel,logaritmik,hiperbolik ve ters hiperbolik, kapal ve parametrik fonksiyonlarn trevi,

  yksek mertebeden trevler. Ara snav. Trevin uygulamalar: trevin geometrik anlam, mutlak ve yerel

  ekstremumlar, maksimum-minimum problemleri. Trevin uygulamalar: trevin geometrik anlam, mutlak ve

  yerel ekstremumlar, maksimum-minimum problemleri. Trevin fiziksel anlam, konkavlk rolle ve ortalama

  deer teoremleri. L hospital kural ile belirsizliklerin giderilmesi. Bir erinin asimtotlar. Grafik izimleri:

  rasyonel, irrasyonel, stel logaritmik, trigonometrik, hiperbolik parametrik fonksiyonlarn grafikleri.

  1214102-1204102 Fizik 1 1 7 Ama: rencilere temel fizik bilgilerini retmek.

  erik:

  Fizik ve lme. Bir boyutta hareket. Vektrler. ki boyutta hareket. Hareket kanunlar. Dairesel hareket ve

  newton kanunlarnn dier uygulamalar. ve kinetik enerji. Ara snav. Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu.

  Dorusal momentum ve arpmalar. Kat cismin sabit bir eksen etrafnda dnmesi. Yuvarlanma hareketi ve

  asal momentum. Statik denge ve esneklik. Titreim hareketi. Everensel ekim yasas

  1214103-1204103 Kimya 1 4

  Ama: Kimyasal kavramlarn temel zellikleri ve neminin anlalmas, kimyasal kavramlar ieren mhendislik

  problemlerinin analizi iin temel kimyasal metotlarn retilmesi ve uygulamas.

  erik:

  Kimya nedir? Bilimsel metod. Maddenin temel zellikleri. Peryodik zellikler. Kimyasal ba. Molekllerin

  zellikleri. Maddenin halleri. Ykseltgenme-indirgenme reaksiyonlar. Kimyasal kinetik. Arasnav. Kimyasal

  denge. Kimyasal denge. Kimyasal termodinamik. Kimyasal termodinamik. Final snav.

  1204111-1214111 naat Mhendisliine Giri 1 4 Ama:

  naat mhendislii ilgilendii konularn ortaya konmas, mhendislik hayatnda karlalacak sorunlar ve

  zm nerileri, i alanlar, genel inaat mhendisliinin tantlmas ve sevdirilmesi.

  erik:

  naat mh. Blm tantm, inaat mh. Giri, inaat mh. Tarihsel geliimi, inaat mh. alma alanlar, inaat

  mh. Ana bilim dallar, kanun ve ynetmelikler, standartlar, malzemeler

  1214107-1204107 Trk Dili 1 1 2

  Ama: Bu dersin amac, rencilerin trke kelime, gramer, anlam ve yazma becerilerini gelitirmektir.

  erik:

  Dil nedir? Dillerin douu. Dil dnce balants, dil kltr balants, dil toplum balants. Dnya dilleri ve

  trke. Trk dilinin tarihesi. Ses bilgisi. Trke kelimelerin ses zellikleri, vurgu, heceler. Yap bilgisi. Yapm

  ekleri, ekim ekleri. Ara snav. Kelime, a- anlam derecelerine gre kelimeler b- anlam ilikilerine gre kelimeler

  c- yap bakmndan kelime eitleri. Kelime trleri. Kelime gruplar, a- isim tamlamas, b- sfat tamlamas c-

  ksaltma gruplar, - unvan grubu, d- edat grubu. E-bala grubu, f-nlem grubu, -tekrarlar, h-filimsiler, -say

  grubu, i-birleik filler. Cmle, a- cmlenin geleri. B- cmle eitleri. Yazm kurallar (noktala iaretleri, byk

  harf kk harf, bileik kelimeler?). Genel snav.

  1214108-1204108 Atatrk lke ve nklaplar Tarihi 1 1 2

  Ama: Trkiye cumhuriyeti devletinin osmanl imparatorluunun yklmasndan sonra laik ve niter yapda ulus-devlet

  olarak kuruluunu, bu kurulu esasna gre biimlenen adalama tecrbesinin tarihini trkiye cumhuriyeti

 • 2

  devletinin kurucusu mustafa kemal atatrkn nderliinde gerekletirilen trk inklbnn, ulus-devlet ve

  adalk ve laiklik olgularnn trkiye balamnda ifadesi ve anlamna karlk gelen atatrk dnceyi gen

  nesillere retmek ve bunun deerini idrak ettirmektir. Bu dersi alan renciden, trkiye cumhuriyetinin kurucu

  temel ilkeleri ve trk inklb erevesinde, bu dnceyi akl ve bilim, adalk normlar iinde mill esaslara

  gre uyarlayarak ve uygunlatrarak toplum, birey ve lke seviyesinde ada sorunlarn zm zerine

  snflama, betimleme, aklama, analiz yeteneini kazanmas hedeflenir.

  erik:

  Trk inklap tarihi ve atatrklk dersini okumann amac ve o dnemi ilgilendiren kavramlarn tanm (inklap,

  ihtilal, slahat, tekaml , batllama vs. Gibi ). Osmanl impatorluunun ykl nedenlerive ykl nedenlerinin

  aklanmas. Osmanl imparatorluunda devletin yklmamas iin yaplan yenileme hareketleri ve izah.

  Osmanl impatorluunda demokratikleme ve cumhuriyete giden yol (senedi ittifak, tanzimat ferman, slahat

  ferman . Ve . Merutiyet hareketleri). Osmanl imparatorluunda meydan gelen dnce aknlar ve izah

  (osmanlclk, trklk, islamclk, batclk). Osmanl tarihinde aznlklarn faaliyetleri zelliklede ermeni

  meselesinin ortaya knn ve bu gne olan yansmalar. Birinci dnya savann k nedenleri ve osmanl

  devletinin savaa katl. Mondros atekes anlamas hkmlerinin uygulanmas ve trkiyeye ynelik tehditler

  asndan deerlendirilmesi. galler karsnda memletin durumu ve mustafa kemal paann tepkisi. Mustafa

  kemal paann samsuna kmas dncesinin uygulamaya balamas ordu ve mlki idere ile temas kurmas.

  Milli mcadele iin atlan ilk admlar:amasya genelgesi erzurum ve sivas kongreleri ve bu kongrelerin milli

  mcadele iindeki yeri ve nemi. Vize (ara snav). Kuvayi milliye ve misak milli tekilatlarnn kurulmalar ve

  meydane gelen siyasi gelimeler. Tbmm almas ve istklal sava ynetimini eline almas. Milli mcadele de

  tbmm kar meydana gelen isyanlar (1 ve . Bozkr zeynelabidin isyanlar, yozgat isyanlar, bolu ve dzce

  isyanlar ve dierleri). Final (yl sonu).

  1214150-1204150 Yabanc Dil 1 (ingilizce) 1 3 Ama: Yabanc dil 1 ingilizce dersini rencilere retmek.

  erik:

  Basic concepts in english. Tense system english. Tense system english. Tense system in english. Modality.

  Passive voice.

  Passive voice. Causitives. Gerunds and nfinitives. Ara snav. Noun clauses. Noun clauses. Auxiliaries.

  Auxilaries. Adjectives and adverbes.

  1214120-1204120 Advanced Foreign Language 1 1 3

  Ama:

  Bu dersin amac rencinin ihtiya duyaca ileri ingilizce ifadeleri ve yaplar anlayp kullanabilme becerisini

  kazandrmaktr. rencilerin niversite dndaki ortamlarda da, anlama, okuma, yazma, konuma ve dinleme

  becerilerini ileri seviyede kullanabilmeleri iin onlar gerekli seviyeye getirmek.

  erik:

  Present simple, reading and analysis of paragraphs. Article (a/an/the), extended, reading and analysis of

  paragraphs. Past simple, reading and analysis of paragraphs. Adjectives,adverbs, reading and analysis of

  paragraphs. Future simple, reading and analysis of paragraphs. Comparatives and superlatives, reading and

  analysis of paragraphs. Present continuous, will and going to, for prediction, reading and analysis of paragraphs.

  Broader range of intensifiers such as too, enough, reading and analysis of paragraphs. Past continuous, reading

  and analysis of paragraphs. Qauntifiers, extended, reading and analysis of paragraphs. Future continuous, reading

  and analysis of paragraphs. Present perfect/past simple, reading and analysis of paragraphs. Past perfect, reading

  and analysis of paragraphs. Future perfect, reading and analysis of paragraphs. Revision.

  1214202- 12040202 Statik 2 6

  Ama: Kuvvet ve moment tanm, rijit cismin dengesi (dzlemde ve uzayda), balar ve ba kuvvetleri, tayc

  sistemlerin dengesi ve i kuvvetler (ubuklar, kafesler, ereveler, kablolar, makinalar).

  erik:

  Mekanik statie giri ve temel ilkeler. Statiin konusu ve temel ilkeleri. Genel kuvvetler sistemi. Momentler

  teoremi ve denge. Yayl kuvvetler. Arlk merkezi kavram ve yardmc teoremler. Vize. Tayc sistemler.

  Tayc sistemler. Tayc sistemler. Alan momentleri. Srtnme kavram.

  1214203-1204203 Matematik 2 2 8

  Ama: rencilere mhendislik problemlerinin zm iin yeterli matematik bilgisini vermek ve de rencilerin

  analitik dnme ve problemlere zm retebilme yeteneini gelitirmektir.

  erik:

  Belirsiz integral, alan. st toplam, alt toplam. ntegralin temel teoremi. Eitsizlikler ve has olmayan integraller.

  ntegral alma teknikleri. ntegral uygulamalar (eri uzunluu, dnel yzeylerin alan). ntegral uygulamalar

  (dnel yzeyin hacmi), i ve moment. Kutupsal koordinatlar. Arasnav ve arasnav ile ilgili deerlendirme,

  gemi konularn tekrar. Taylor forml ve kalan terim hesab. Serilerin yaknsakl, pozitif terimli seriler.

  Yaknsaklk ve raksaklk testleri. Kuvvet serileri. Kuvvet serilerinin trevi ve diferensiyeli ve baz uygulamalar.

  1214204-1204204 Yap ve Mimarlk Bilgisi 2 3

  Ama: Mimarlk ve inaat mhendislii arasndaki mesleki ilikinin tanmlanmas amalanmaktadr. naat mhendisi

  olarak mimarlk ve yap ile ilgili bilmesi gereken genel kavramlar ve ilkeler anlatlmaktadr.

  erik: Tanma- bilgilendirme- dev konusu anlatm. Mimarlk bilgisi tanmlar. Ruhsat alnmas iin gerekli evraklar.

 • 3

  mar durumu - rnek zmler. Yap - yapnn snflandrlmas. dev onay son gn. Temel zemini-zemin

  etdleri kaz. Tahkim - temeller - dilatasyon yaltm. Duvarlar - tula duvar rgs baca. Tula duvar

  uygulama. Merdivenler - rampalar asansrler. Arasnav. Merdivenler uygulama. atlar - tenekecilik ileri.

  atlar uygulama. Genel deerlendirme - dev teslimi.

  1214225-1204225 Bilgisayar Destekli Teknik izim 2 6

  Ama: Teknik resim malzemelerini kullanmak suretiyle verilen cismin grnn karmak, grnten

  perspektif izebilmek, perspektiften kesit karma, rapito kalemini kullanmay renebilmektir.

  erik:

  Teknik resim dersinin ve malzemelerinin tantlmas. izgi almas ve dev verilmesi. izgi, pergel almas

  ve dev verilmesi. zdmn anlatlmas, izimi ve dev verilmesi. Perspektiften grn karma ve dev

  verilmesi. grnten perspektif karma ve dev verilmesi. Ropiro kalemiyle izim ve dev verilmesi.

  Snav. grnn llendirilmesi ve dev verilmesi. Perspektiften kesit karma ve dev verilmesi.

  1214207-1204207 Trk Dili 2 2 2

  Ama: Bu dersin amac, rencilerin trke kelime, gramer, anlam ve yazma becerilerini gelitirmektir.

  erik:

  Zarflarn ve edatlarn trkede kullanl ekilleri. Cmle bilgisi (trkede kelime gruplar). Cmlenin unsurlar,

  cmle tahlili ve uygulamas. Cmle tahlili ve uygulamas, cmle tekili. Szl kompozisyon trleri ve

  uygulamas. Konuma plan, hazrlkl konumalar. Gzel konuma kurallar. Hazrlksz konuma eitleri ve

  uygulamalar. Kompozisyonda anlatm ekilleri ve uygulamalar. Yazl komposizyon trleri ve uygulamalar.

  Yazl kompozisyon trleri ve uygulamalar (olay yazlar). Anlatm ve cmle bozukluklar ve bunlarn

  dzeltilmesi. lm yazlarn hazrlanmasnda uyulacak kurallar. Edebiyat ve dnce dnyasyla ilgili eserlerin

  okunup incelenmesi ve retorik uygulamalar.

  1214208-1204208 Atatrk lke ve nklaplar Tarihi 2 2 2

  Ama:

  Atatrk ilkeleri ve inklp tarihi dersinin amac rencilere trkiye cumhuriyetinin hangi koullarda nasl

  kurulduunu anlatarak, devletin temelini oluturan atatrk ilkelerini benimsetmek, atatrkn asker kiilii kadar,

  byk devlet adam, inklp kiilii ve nderliini, rkl reddeden milliyetilik anlayn, uluslar aras

  barn kurulmas hususundaki abalarn anlatmaktadr.

  erik:

  Kuva-y milliye, dou cephesi, gmr antlamas (3 aralk 1920), gney cephesi gaziantep cephesi, mara

  cephesi, adana cephesi, urfa cephesi. tilaf devletlerinin trkiyeyi paylama projeleri san remo konferans, sevr

  antlamas, dzenli orduya gei. I. nn sava (6-10 ocak 1921) . nn savann sonular, londra konferans

  (21 ubat-11 mart 1921), moskova antlamas (16 mart 1921) , trkiye-afganistan ittifak antlamas. I. nn

  sava (31 mart-1 nisan 1921) afyon-eskiehir-ktahya sava, mustafa kemal paann bakomutan olmas,

  tekalif-i millye emirleri, sakarya sava (23 austos-13 eyll 1921), sakarya savann sonular. Byk taarruz

  taarruza hazrlk, bakomutanlk meselesi, byk taarruz, yunanistanda ihtill, mtareke ncesi trk-ingiliz askeri

  bunalm. Mudanya mtarekesi mtarekenin sonular, lozan bar andlamas lozan antlamasnn hkmleri.

  Trk inklb siyasi alanda yaplan inklplar, saltanatn kaldrlmas, cumhuriyetin ilan, hilfetin kaldrlmas,

  anayasa hareketleri tekilt- esasiye kanunu, 20 nisan 1924 anayasas, tbmm de kurulan gruplar ve siyasi

  partiler, sosyalist-komnist gruplamalar, mdafaa-i hukuk gruplar. Milli mcadele sonras siyasi partiler ok

  partili dneme gei, halk frkasnn kuruluu, terakkiperver cumhuriyet frkas, serbest cumhuriyet frkas, dier

  baz parti kurma giriimleri. Rejime kar yaplan tepkiler, eyh sait isyan, takrir-i skun kanunu, istikll

  mahkemelerinin yeniden kurulmas, atatrke izmirde dzenlenen suikast. Vize snav. Hukuk alannda inklp,

  medeni kanunun kabul, eitim alannda inklp tevhid-i tedrisat kanunu, atatrk ve trk tarih tezi, trk dili

  inklb, sosyal alanda yaplan inklplar klk kyafet deiimi ve apka inklb, tekke, zaviye ve trbelerin

  kapatlmas, saatlerin ve takvimin deitirilmesi, l ve tartda deiiklik, kadn haklarnn kabul, milli

  bayramlar ve tatil gnleri. Atatrk ilkeleri ve inklplar milli hakimiyet-egemenlik, tam bamszlk,

  cumhuriyetilik, milliyetilik, inklplk,. Atatrk ilkeleri ve inklplar laiklik, islm ve liklik, atatrk

  dneminde liklikle ilgili dzenlemeler, atatrk ve liklik, halklk, devletilik. Atatrk dnemi d politika

  genel zellikler, 1923-1930 dnemi d politika, 1930-1938 dnemi trk d politikas, balkan pakt, akdenizde

  italyan tehlikesi, montreux boazlar szlemesi, islm dnyas ile olan ilikiler ve sadabat pakt, hatay

  meselesinin zm. Final snav.

  1214250-1204250 Yabanc Dil 2 (ngilizce) 2 3 Ama: Yabanc dil 2 dersini rencilere retmek.

  erik: Adjectival clauses. Noun claouses. Auxiliriries. Conditionals. Ara snav. Conjuctions and adverbs. Conjuctions

  and adverbials.

  1214220-1204220 Advanced Foreign Language 2 2 3

  Ama:

  Bu dersin amac rencinin ihtiya duyaca ileri ingilizce ifadeleri ve yaplar anlayp kullanabilme becerisini

  kazandrmaktr. rencilerin niversite dndaki ortamlarda da, anlama, okuma, yazma, konuma ve dinleme

  becerilerini ileri seviyede kullanabilmeleri iin onlar gerekli seviyeye getirmek.

  erik: Present perfect continuous, reading and analysis of paragraphs. Past perfect continuous, reading and analysis of

 • 4

  paragraphs. Modals: must/have to, reading and analysis of paragraphs. Modals - must/cant deduction, reading

  and analysis of paragraphs. Modals - might, may, will, probably, reading and analysis of paragraphs. Modals -

  should have/might have/etc, reading and analysis of paragraphs. Phrasal verbs, extended, reading and analysis of

  paragraphs. Direct and ndirect questions, wh- questions in the past, reading and analysis of paragraphs. Complex

  question tags, reading and analysis of paragraphs. Conditionals, 2nd and 3rd, reading and analysis of paragraphs.

  Reported speech (range of tenses), reading and analysis of paragraphs. Simple passive, reading and analysis of

  paragraphs. Connecting words expressing cause and effect, contrast etc., reading and analysis of paragraphs.

  Revision.

  1204301-1214301 Malzeme Bilimi 3 4 Ama: Yap malzemelerinin genel zelliklerini retmek.

  erik:

  Malzeme biliminin konusu ve tantlmas, malzemelerin mekanik zellikleri, malzemelerin iyaps ve krlma

  teorileri, teknolojik zellikler, fiziksel zellikler, boluklu malzemeye ait zellikler, taneli malzemeye ait

  zellikler, termik zellikler, akustik zellikler, zararl d etkiler ve koruma areleri.

  1204353-1214353 Dinamik 3 4

  Ama:

  Hareketli sistem ve cisimlerin kinematiini, kinetiini renmek, titreimle ilgili temel kavramlar anlamak, rijit

  cisimlerin kinetik ve kinematiini incelemek.

  erik: Mekaniin prensipleri, maddesel noktann kinematii, maddesel noktann kinetii, titreim, rijit cisim kinematii.

  1204304-1214304 Mukavemet 1 3 5

  Ama: Rijit cisimler mekaniinin denge artlarndan yararlanlmas, denge denklemleri yardmyla tepki (reaksiyon)

  kuvvetleri ve i kuvvetlerin hesaplanmas. kuvvetlerin hesabndan boyutlandrmann yaplmas.

  erik: Mukavemetin temel ilkeleri, i kuvvetler ve diyagram izimleri, gerilme analizi, ekil deitirme, gerilme-ekil

  deitirme, eksenel normal kuvvet hali, kesme kuvveti hali, burulma hali ve atalet momenti.

  1204305-1214305 Matematik 3 3 5 Ama:

  leri analiz dzeyindeki matematiksel teori ve yaklamlarn, inaat mhendislii alanndaki tasarm, karlalan

  problemlerin zmne yaklam ve uygulamalarda kullanm becerisinin kazandrlmas

  erik:

  Vektr deerli fonksiyonlara giri, parametrik denklemler, ok deikenli fonksiyonlarn paral trevleri, katl

  integraller ve uygulamalar, ok deikenli fonksiyonlarda tam diferensiyel, gradient, divergence ve curl,

  lagrange arpan, korunumlu vektr alanlar, green teoremi, stokes teoremi kresel ve silindirik koordinatlar,

  izgisel integral, hacim hesab, boyutta yzey alanlar ve momentler, gama fonksiyonlar

  1204325-1214325 Mhendisler in statistik ve Saysal

  Yntemler 3 5

  Ama:

  rencilerin matematikte ve istatistikte kullanlan yntemlerin mhendislik problemlerinde kullanlma

  becerilerinin gelitirilmesidir.

  erik:

  rnek problemler, normal dalmlar, ki-kare dalmlar, poisson dalmlar, binom dalmlar, poplasyonlar,

  rnekler, olaslk dalmlar, istatistik ile ilgili tanmlar, saysal interal, enterpolasyon, saysal yaknlam (eri

  uydurma), nonlineer denklemlerin zm, lineer denklem takmlarnn zm, matrisi inversinin hesab ve

  rnek problemler.

  1204327-1214327 Mhendislik Jeolojisi 3 2

  Ama: Yerkabuunda bulunan kayalarn zelliklerini tantmak, bir mhendislik yaps ile yerkabuu arasndaki ilkiyi

  incelemek, kayalarn mhedislik zellikleri ve kullanm alanlar hakknda bilgi vermek.

  erik:

  Jeolojinin tanm ve konusu, yeryuvarnn yaps ve bileimi, levha tektonii ve jeolojik yaplar, depremler,

  mineraller, laboratuvar (mineraloji), kayalar, laboratuvar (petrografi), laboratuvar (mineraloji ve petrografi),

  kayalarn mhendislik zellikleri, kayalarn kullanm alanlar, ayrma, toprak ve zeminler, jeolojik afetler

  (kitle hareketleri), jeolojide zaman kavram.

  1204328-1214328 Toporafya 3 4

  Ama:

  Toporafya ile ilgili temel kavramlar kazandrmak, inaat mhendisliindeki yeri ve nemini tanmlamak,

  toporafya konularn ieren mhendislik problemlerinin zm iin gerekli bilgileri retmek ve uygulatmak.

  erik:

  izim: takeometrik ller yardmyla haritalarn izimi, harita ve planlarn bytlmesi ve kltlmesi, l

  birimleri: a, uzunluk, alan ve hacim birimlerinin tantlmas, a birimleri arasndaki dnm, hatalar: hatann

  tanm, hatalarn snflandrlmas, dzeltme, hata snr, doruluk ltleri, basit l aletleri: jalon, jalon

  sehpas, elik erit metre, prizma vb. Asit l aletlerinin tantmve kullanm, basit lmeler:basit lme aletleri

  ile noktalarn ve dorularn aplikasyonu, uzunluk lmeleri:uzunluklarn dorudan llmesi veya dolayl olarak

  hesaplanmas, basit alm yntemleri: alm (rleve) tanm, basit alm yntemleri ve uygulamas, alan hesaplar:

 • 5

  dorudan, yar-grafik, grafik ve mekanik alan hesaplama yntemleri ve uygulamalar, koordinat hesab:

  koordinat sistemleri ve temel devler ve uygulamalar. Poligon hesab, poligon hesaplar: poligonun tanm,

  poligonlarn snflandrlmas, poligon tesisi, poligon lmeleri ve poligon koordinat hesab ,nivelman: ykseklik

  (kot) tanm, ykseklik lmeleri (nivelman), ykseklik hesaplar, kesit nivelmanlar, hacim hesab: hacim

  hesaplama yntemleri ve uygulamalar, takeometrik alm: a kavram, a lerler, tekeometrik alm lmeleri

  ve hesaplar, giri: topografyann tanm, topografyann mhendislikdeki yeri ve nemi, temel kavramlar.

  1204402-1214402 Yap Malzemesi 4 4 Ama: nemli yap malzemelerini, zellikle betonu tantmak.

  erik:

  Yap malzemeleri deney raporlarnn hazrlanmas ilkeleri, yap malzemesi olarak beton: taze ve sertlemi beton

  tanm, betondan beklenen performans, betonun avantajlar ve dezavantajlar, balayc maddeler: balayc

  maddeler teorisi, imento ve eitleri, al, kire, puzolan, yap malzeme fuarna teknik gezi, laboratuarda

  imento deneylerinin yaplmas, beton agregalar: agregalarn snflandrlmas, agregalarn zellikleri,

  laboratuarda agrega elek analizi deneyi ve agregada zgl arlk ve su emme deneylerininyaplmas, beton

  retiminde kullanlan suyun zellikleri, betonun zellikleri, beton karm hesaplar, laboratuarda beton yapm,

  betonun kontrol, imento fabrikasna teknik gezi, laboratuarda beton mukavemet deneyi, hazr beton tesisine

  teknik gezi, nemli yap malzemeleri: talar, metaller, toprak malzemeler, organik polimerler, ahap, harlar.

  1204403-1214403 Mukavemet 2 4 5

  Ama: Rijit cisimler mekaniinindenge artlarndan yararlanlmas, denge denklemleri yardmyla tepki (reaksiyon)

  kuvvetleri ve i kuvvetlerin hesaplanmas.i kuvvetlerin hesabndan boyutlandrmann yaplmas.

  erik: Basit eilme, eik eilme, kesmeli eilme, elastik eri, elenik kiri yntemi, eksantrik normal kuvvet hali,

  ekirdek, dier mukavemet halleri, burkulma ve enerji.

  1204404-1214404 Matematik 4 4 5

  Ama:

  Diferensiyel denklemlere ait tanm, temel kavramlar ve temel zm yntemlerinin bilinmesi ve mhendislik

  uygulamalarnda kullanlmas.

  erik:

  Diferansiyel denklemlerin mhendislik uygulamalar, laplace dnm ile diferensiyel denklem zmleri,

  cauchy-euler diferansiyel denklemi ve zm, yksek mertebeden homojen olmayan diferansiyel denklemlerin

  zmleri iin: belirsiz katsaylar yntemi, parametrelerin deiimi yntemi, yksek mertebeden homojen

  olmayan diferansiyel denklemlerin zmleri iin operatr yntemi, yksek mertebeden diferansiyel

  denklemlerin tanm, sabit katsayl homojen diferansiyel denklemlerin tanm ve zmleri, birinci mertebeden

  diferensiyel denklemlerin uygulamalar, tam olmayan diferensiyel denklemler iin integrasyon arpan bulma

  yntemleri, tam diferensiyel denklemlerin standart ve gruplama yntemleri ile zmleri, bernoulli, riccati

  diferensiyel denklemleri ve zmleri, homojen ve homojen hale getirilebilen diferensiyel denklemler ve

  zmleri, birinci mertebeden dorusal denklemler ve zm yntemi, deikenlerine ayrlabilir diferensiyel

  denklemler, diferensiyel denklemlere giri, tanm ve snflandrlmas.

  1204425-1214425 Yap Statii 1 4 5

  Ama: zostatik kiri ve ereve sistemlerde, kemer ve mafsall srekli kirilerde i kuvvetlerin hesab ve

  diyagramlarnn izimini renmek, yerdeitirmeleri hesaplayabilmek, ve tesir izgilerini izebilmek.

  erik:

  Giri: yap ve inaat mhendislii, elastik ve tama gc teorilerine gre hesap, kabuller, yap sistemlerinin ve

  yklerin snflandrlmas, tekil ve yayl yk bileke hesab, ubuk sistemlerde tanmlar, dm noktalar, denge

  denklemleri, mesnet reaksiyonlar hesab, izostatik, hiperstatik ve labil sistemler, i kuvvetler/kesit tesirleri,

  pozitif ynler, kesit tesiri hesab, izostatik sistemlerin sabit yklere gre hesab-kesit tesiri diyagramlar, eik

  kiriler ve kesit tesiri diyagramlarnn izilmesi, mafsall srekli kiriler, mafsall srekli kirilerin zm

  yntemleri, mafsallarn yerletirilmesi, i kuvvet diyagramlarnn izilmesi, kemerler, mafsall kemer, gergili

  kemer, mafsall ereveler, kafes sistemlerin snflandrlmas, kafes sistem zm yntemleri, dm

  noktalar yntemi, ubuk kesme yntemi, tesir izgilerinin izilmesi, mafsall srekli kirilerde ve ereve

  sistemlerde tesir izgileri, kesit zorlarndan ve scaklk deimelerinden doan ekildeitirmeler, virtel i

  teoremi ile yerdeitirmelerin hesab, kafes sistemlerde tesir izgileri, yk katarlar, maksimum momentler

  diyagram, izostatik sistemlerde yerdeitirme ve ekil deitirmelerin hesab.

  1204427-1214427 Zemin Mekanii 1 4 3

  Ama: naat mhendislii yaplarnn zerinde yer ald zeminlerle ilgili zemin mekanii temel kavramlarnn

  retilmesi.

  erik:

  Dersin nemi ve genel bilgiler, zeminlerin oluumu, zeminlerin fiziksel zellikleri, zeminlerin fiziksel zellikleri

  (problem zm, 1. Ksa sreli snavn yaplmas ve 1 nolu devin verilmesi), zeminlerin snflandrlmas

  (problem zm, 2. Ksa sreli snavn yaplmas ve 1 nolu devin teslimi), laboratuvar uygulamas (zeminlerin

  fiziksel zellikleri ve snflandrlmas), zeminlerin geirimlilii, zeminlerin geirimlilii (problem zm ve

 • 6

  laboratuvar uygulamas), zeminlerin kompaksiyonu, laboratuvar uygulamas (zeminlerin kompaksiyonu).

  1204326-1214326 Akkanlar Mekanii 4 5

  Ama: Akkanlarn temel zelliklerini ve mhendislik uygulamalarndaki yerini ve nemini tantmak, akkan ieren

  mhendislik problemlerinin analizinde kullanlan yntemleri retmek ve uygulamak.

  erik:

  Giri, temel kavramlar, akkanlarn fiziksel zellikleri, gerilmelere kar davran, viskozite, yzeysel gerilme,

  kapilarite, 1. Ve 2. Hafta konularnn uygulamalar, akkanlarn statii (hidrostatik), basncn derinlikle deiimi,

  ozmotik basn, manometreler, pascal prensibi, manometreler ve pascal prensibinin uygulamalar, hidrostatik

  kaldrma, su yzeyinde yzen cisimler, rlatif olarak dengede bulunan svlar, su yzeyinde yzen cisimler ve

  rlatif olarak dengede bulunan svlar ile ilgili uygulamalar, akkanlarn kinematii, lagrange bak as, euler

  bak as, akm izgileri, ak tipleri, akm borusu, bir boyutlu akmlarn temel denklemleri, sreklilik denklemi,

  enerji denklemi, bernoulli denkleminin uygulamalar, sreklilik ve bernoulli denkleminin uygulamalar, impuls-

  momentum denklemi, dirseklere gelen kuvvetler, su jeti ve kanatlar zerine yapt etki, pelton trbinleri,

  impuls-momentum denkleminin uygulamalar, iki boyutlu akmlar, iki boyutlu akmlarla ilgili uygulamalar.

  1214605 Mhendislik Hidrolojisi 6 4

  Ama:

  naat Mhendislii Blm rencilerine Sudan En yi ekilde Yararlanma almalar ve nsanlarn eitli

  Amalar in Gereksinimlerinin Karlanabilmesi in yaplan lmler ve hesaplar ile bunlarn

  deerlendirilebilmesi retilmektedir.

  erik: Hidrolojik Tanmlar ve Hidrolojik evrim, Meteorolojik Veriler, Buharlama ve Terleme, Ya, Szma,

  Yzeysel Ak, Akm lmleri, Akm lmlerinin deerlendirilimesi, Havza zellikleri

  1214502 Betonarme 1 5 5

  Ama: Betonarme yap elemanlarnn davrann retmek

  erik:

  Beton, Betonun mekanik zellikleri, Betonun gerilme deformasyon zellikleri, kesme dayanm, betonun

  elastisite modl, kayma modl, poisson oran, yerel basn, Betonun ok ynl gerilmeler altnda davran,

  Sargl betonun davran, Betonda zamana bal deformasyon, Betonarme davran ve hesab iin temel ilkeler,

  Yap gvenlii, Eksenel kuvvet altndaki elemanlar, Basit eilme etkisindeki kirilerin davran, Tablal kesitler,

  ift Donatl dikdrtgen kesitler, Kesme etkisindeki elemanlarn tama gc, eik atlama dayanm, kesme

  donatl elemanlarn davran.

  1214503 elik Yaplar 1 5 3 Ama:

  Yap malzemesi olarak elii ele almak, elik yaplarda kullanlan birleim elemanlarn tantmak ve

  birleimlerin tasarmn retmek, elik yaplarda ekmeye, basnca ve eilmeye alan tayc elemanlarn

  tasarmn retmek

  erik:

  elik yaplarn tarihesi, yap malzemesi olarak elik, yap eliinin mekanik zellikleri, yap eliinin gerilme-

  deformasyon ilikisi, Yap elii emniyet gerilmeleri ve ykleme durumlar, yap elii eeri, hadde mamulleri, profiller, lamalar, levhalar, elik yapnn fayda ve mahsurlar, elik yaplarn uygulama alanlar, elik yap birletirme vastalar, perinli birleimler, bulonlu birleimler, Perinli ve bulonlu birleimler ve rnek zmleri, Kaynakl birleimler, Kaynak hesabyla ilgili rnek zmleri, ekme ubuklar, rnek zmleri, ekme ubuu eki, rnek zmleri, Basn ubuklar, tek paral ve srekli birleik ok paral basn ubuklarnn hesab, rnek zmleri, ok paral basn ubuklar, I. Grup basn ubuklar, II. Grup basn ubuklar, III. Grup basn ubuklar, rnek zmleri, Balant elemanlarnn hesab, basn ve eilme tesirinde ubuklar, ok paral basn ubuklaryla ilgili rnek zmleri, Basn ubuklaryla ilgili rnek zmleri, Dolu gvdeli kiriler, profil kiriler, rnek zmleri, Profil kirilerin eki, rnek zmleri

  1214523 Zemin Mekanii 2 5 4

  Ama: Temel Zemin Mekanii lkelerinden faydalanarak zeminin davran ve uygulamadaki problemlerin zmn

  retmek

  erik:

  Zeminlerin kayma direnci, Mohr Gerilme dairesi, Mohr-Coulomb Krlma Teorisi, Zeminin Kayma Direnci Parametrelerinin Belirlenmesi, Serbest Basn Deneyi, Kesme Kutusu Deneyi, Eksenli Basn Deneyi, Vane

  Kanatl sonda Deneyi, Kayma Direnci Parametrelerinin Belirlenmesi ile ilgili Uygulamalar, Kayma Direnci Parametrelerinin Belirlenmesi ile ilgili Laboratuar deneyleri, Zeminde Gerime Dal ve Dey Gerilme Artlar, Dey Gerilme Art ile lgili rnek Problemler, evlerin Stabilitesi, evlerin Stabilitesi rnek Uygulamalar, Yanal Zemin Basnlar, Yanal Zemin basnlar ve Dayanma yaplar, Yanal zemin basnlar ve Dayanma yaplar ile ilgili rnek uygulamalar, Zeminde Konsolidasyon oturmalar, Konsolidasyon teorisi ve konsolidasyonla ilgili katsaylarn belirlenmesi, Konsolidasyonla ilgili rnek problemlerin zm

 • 7

  1214519-1214519 Yap Statii 2 5 5

  Ama:

  1) D ykler, scaklk deimesi ve mesnet kmeleri etkisindeki hiperstatik sistemlerin Kuvvet Yntemiyle

  zm 2) Dm noktas sabit sistemlerde A ve Cross yntemleri 3) Dm noktas hareketli ereve tr

  sistemlerde A ve Cross Yntemleri 4) Matris deplasman yntemi

  erik:

  Hiperstatik sistemlerin kuvvet yntemiyle zm, Hiperstatik sistemlerin kuvvet yntemiyle zm, Hiperstatik sistemlerin scak deiimlerinin hesaplanmas, Hiperstatik sistemlerde mesnet kmelerinin hesaplanmas, Dm noktalar sabit sistemlerin AI yntemiyle zm, Dm noktalar sabit sistemlerin AI yntemiyle zm, Dm noktalar hareketli sistemlerin AI yntemiyle zm, Dm noktalar sabit sistemlerin CROSS yntemiyle zm, Dm noktalar sabit sistemlerin CROSS yntemiyle zm, Dm noktalar hareketli sistemlerin CROSS yntemiyle zm, Matris deplasman yntemi ile zm, Dm noktalar hareketli sistemlerin CROSS yntemiyle zm, Matris deplasman yntemi ile zm, Genel tekrar

  1204426-1214426 Hidrolik 5 4

  Ama:

  Boru ve ak kanal hidrolii hakknda bilgi verilmesi. Boru ve ak kanal hidroliinin inaat mhendisliindeki

  yeri ve neminin rneklerle anlatlmas. Boru ve ak kanal hidrolii problemlerinin zm yollarnn verilmesi

  sonularn tartlmas.

  erik:

  Hidrolie giri, boru hidrolii (boru ierisinde akm), snr tabakas, borularda akm tipleri, laminar ve trblansl

  akmlar, cidar eitleri, yk (enerji) kayb srekli ve yersel yk kayplar moody diyagram ve yk kayplar ile

  ilgili uygulamalar, terfili sistemler, uygulamalar, slak evre ve hidrolik yarap, uniform akmlar iin ampirik

  formller, manning forml, williams, hazen forml, 3 hazneli sistemler, uygulamalar, isale hatlar, su

  ebekeleri, hardy cross metodu, uygulamalar, ak kanallarda akm ak kanallarda enerji kayb, chezy, manning

  formlleri, en uygun kesit, uygulamalar, niform olmayan akmlar, zgl enerji - derinlik bants, nehir rejimi,

  sel rejimi, debi - derinlik bants, enkesit deiimleri, kanal kontrol yaplar, hidrolik srama, uygulamalar,

  boyut analizi, buckingham pi teoremi, rayleigh metodu, uygulamalar, froude modelleri, reynolds modelleri,

  uygulamalar.

  Sosyal Sorumluluk Dersi 1 (Teknik Olmayan Semeli Ders 1)

  1204525-1214525 Sal ve Gvenlii (SSD 1) 5 3 Ama: alma hayatnda i salnn ve gvenliinin salanabilmesi iin gerekli bilgileri vermek

  erik:

  SG kavram ve Tarihsel Geliimi, Ulusal ve Uluslararas Kurulular, Kanunlarda SG, Uluslararas Szlemeler,

  6331 Sayl Sal ve Gvenlii Kanunu, 6331 Sayl Kanuna Uygun Ynetmelikler, alma Hayatnda

  Riskli Kiiler, SG Kavram ve eitli Tanmlar, SG Temel Kuramlar, Kazas ve Meslek Hastalklar, Gvenli

  Ortam-Gvenli Davran, Gvenli Yaama Kltr, SG almalar ve Planlama, SG Uzmanl ve Grevleri,

  SG Uygulamalar.

  Teknik Semeli Ders 1 (TSD 1)

  1204526-1214526 Mhendislikte Enerji Yntemleri (TSD1) 5 3

  Ama: 1.Enerji metotlarn kullanarak mhendislik yaplarnn analizini yapmak 2. Statik ve dinamik ykler etkisindeki

  yaplar iin bilgisayar programlarnn alt yapsn oluturmak

  erik:

  Giri,iin tanm ve hesab ekil deitirme enerjisi. Virtel i ilkesi, Toplam potansiyel ve tamamlayc enerji

  ilkeleri. Toplam potansiyel enerji ile eksenel eleman zm, kafes sistemler, kafes sistemlerin zmnde

  bilgisayar programlama alt yapsnn oluturulmas, zel durumlar(eik mesnet, elastic mesnet, scaklk etkisi,

  montaj hatas), Edeer potansiyel enerji ile eilme eleman, hiperstatik problemler, Edeer potansiyel enerji ile

  eilme eleman, hiperstatik problemler, ereve sistemlerin zm, ereve sistemler iin bilgisayar

  programlama alt yapsnn oluturulmas, Yap sistemlerinin dinamik analizi.

  1204527-1214527 zel Betonlar (TSD 1) 5 3 Ama: retim teknii veya zellikleri bakmndan normal betondan farkllk gsteren betonlar tanmak

  erik:

  Hazr Beton, Souk havada beton dkm, Scak havada beton dkm, Kendiliinden yerleen betonlar, Ar

  beton, Hafif beton, Derz betonlar, Prefabrikasyon betonlar ve sl ilem uygulamas, Brt beton, vakum betonu,

  Prepakt beton, Su altnda beton dkm, Pskrtme beton, Lifli beton, Hava alan betonlar, yksek dayanml

  betonlar

  1204528-1214528 Ahap Yaplar (TSD 1) 5 3

  Ama: Ahap Yaplarda kullanlan, her eit Yap Elemanlarnn tantlmas, hesap yntemleri ve problem zmleri

  hakknda bilgiler vermektir.

  erik:

  Ahapn yaps ve snflandrlmas, Ahap Birletirme ve Birleim aralar, Ahap birletirme aralar, Dili

  Yuval birleimler, Konu ile ilgili rnek problemler, Birleim aralar, ivili ve Bulonlu birleimler, Konu ile

 • 8

  ilgili rnek problemler, Kamal Birleimler, Konu ile ilgili rnek problemler, Ahap Yap Elemanlar-ekme ve

  Basn ubuklar, Konu ile ilgili rnek problemler, Ahap Kiriler, Konu ile ilgili rnek problemler

  12104529-1214529 Yma Yaplar (TSD 1) 5 3

  Ama:

  Yma yaplarda eitli sebeplerle hasar gren ve hasar grmesi muhtemel duvarlarn hasar sebepleri ve onarm

  ve glendir yntemleri anlatlmtr. Bu yntemlerin aklanmasnda lkemizin deprem ynetmelii ve yma

  binalarn depreme dayankl tasarm ile ilgili nemli noktalar gz nne alnarak, hasar nedenlerine ve onarm

  yntemlerine ksaca deinilmitir.

  erik:

  Yma yaplarn snflandrlmas, yma yaplarda hasara neden olan etkenler, yma yaplarda hasar tesbiti iin

  kullanlan yntemler, yma yaplarn ynetmeliklere gre tasarm, yma binalarda gzlenen hasarlarn

  nedenleri, yma binalarn demelerinde oluan hasarlar, yma binalarn duvarlarnda oluan hasarlar, yma

  yaplarn onarm, yma yaplarda glendirme yntemleri, yma yaplarda temellerin glendirilmesi, yma

  yapnn tmnn glendirilmesi, yma bina glendirme rnei, yma bina glendirme rnei, Yma bina

  glendirme rnei

  1204531-1214531 skele ve Kalp Teknikleri (TSD 1) 5 3

  Ama:

  Gerek styap, gerekse altyap inaatlarnda nemli bir maliyet olan inaat kalplar, ayn zamanda teknolojik

  yap retiminin lokomotif grevini yapmaktadr. Yapnn imalatnda kullanlacak kalp tipi belirlendikten sonra,

  inaatn hz, maliyeti, kalitesi ynnden en nemli nokta kalplarn doru projelendirilip planlanmas, retilmesi

  ve uygulanmasdr. Gnmz inaat teknolojilerinde ileri dzeyde retilen ve uygulanan kalp ve iskele

  teknolojilerindeki gelimeler ele alnp, kalplarn ve iskelelerin kurulum ve skmlerindeki dikkat edilmesi

  gereken hususlar incelenecektir. Kalp ve iskele teknolojilerindeki son gelimeler ve i sal ve gvenlii

  konusunda bilgilendirmeler yaplacaktr.

  erik:

  Kalbn Tanm ve Temel zellikleri, Standart ve ynetmelikler, kalplarn snflandrlmas, a. Tekil tarzlarna

  gre kalplar, b. Tanma zelliklerine gre kalplar, c. Boyutlarna gre kalplar, d. Malzeme cinsine gre

  kalplar, Kalplarn Yap Maliyeti ve Sresine Etkisi, Kalp Esas Elemanlar ve Kalp Elemanlarnda Tasarm

  lkeleri, Betonarme Elemanlarda Endstriyel Kalp Sistemleri, skele Sistemleri Tanm ve eitleri, skele

  Kurulmas, Sklmesinde dikkat edilecek hususlar, Kalp ve skele Teknolojilerindeki Son Gelimeler, antiye

  ziyareti, renci sunumlar ve genel deerlendirme

  1204532-1214532 Tnel Mhendislii (TSD 1) 5 3

  Ama:

  Tnel ama-kaz ve tahkimat (destek) sistemlerinin seimi iin yaplmas gereken mhendislik almalarnn

  yrtlmesi ve tasarma ynelik yntemlerin, prensiplerin rencilerin kavramlar amalanmaktadr. Ayrca tnel

  amada kullanlan makineler hakknda bilgi ve becerilerini gelitirmek, tnel kaz ina yntemleri hakknda bilgi

  sahibi olunmas amalanmaktadr.

  erik:

  Giri: Tnelciliin tanm ve tarihisi, tnel projlerinin genel tantm, ierii, geliimi ve tipik rneklerle tnel

  projelerinin tantlmas., Tnelcilik terimleri, tnel trleri, Tnel almasnda jeolojinin nemi ve kaya ortamnn

  geoteknik zelliklerinin gzden geirilmesi, eitli kaya snflandrma sistemlerinin incelenmesi., Tneli

  etkiliyen jeolojik, destek ve mhendislik faktrleri, Tnellerin tasarm, tnel proje maliyetlerinin hesaplanmas.,

  Jeolojik yaplarn tnel amna etkileri (faylarn, kvrmlarn ve tabakalarn etkisi), Kaya ortamnda tnelcilik

  (sert ve yumuak kayalarda), Zemin ortamnda tnelcilik (kohezyonlu ve kohezyonsuz zeminlerde), Tnel

  almas srasnda karlalan problemler, Tnel a-kapa ve patlatma yntemleri (tnel ama yntemleri), Tnel

  ama makineleri ve TBM, Tnelde meydana gelen hasarlar ve tnel zemin artlarnn iyiletirilmesi, Tnellerde

  havalandrma, aydnlatma, trafik sinyalizasyon, trafik sistemlerin analizi, yangn alarm ve sndrme sistemleri,

  tnel otomasyonu ve radyo sistemleri, tnelde enerji temini, Tnellerde iyeri gvenlii ve sal, tnelde

  destekleme yntemleri ve rnek uygulamalar.

  1204533-1214533 Trafik Mhendislii (TSD 1) 5 3

  Ama: Trafik Mhendislii hakknda lisans dzeyinde bilgi vermektir

  erik:

  Ulam sistemlerinin temel yaps,yolun esas fonksiyonu, Trafik asndan src ve yayalarn karakteristikleri,

  Tat karakteristikleri, Harekete kar koyan direnimler, Tat takip aral,Tat gelileri dalm, Trafiin

  deiimi,trafik art, Trafik hacmi,younluk hz ilikileri, Yollarn kapasitesi, hizmet dzeyi kavram, Kapasiteyi

  etkileyen faktrler, Kavaklar, Denetimsiz kavaklar, Sinyalize kavaklar, Sabit zamanl sinyal hesab, Ara

  uyarmal sinyaller, Koordine sinyal sistemleri, kavak planlamas

  1204545-1214545 Yaz antiye Staj 4-5 3

  Ama: Dersin amac Mhendislik eitiminde rendii temel kavram ve prensiplerini uygulamada kullanarak pratik

  bilgilerini gelitirmek

  erik:

  antiye hakknda bilgi alma, antiye blgesinde verilen grevleri yapma, antiye hakknda edindii bilgileri

 • 9

  deerlendirmesi, antiye hakknda ilgili soru ve grlerini deerlendirmesi

  1204602-1214602 Betonarme 2 6 5

  Ama: Betonarme I bilgilerine ilave olarak dier betonarme problemlerin zmnn anlalmas.

  erik: Zmbalama, Ksa Konsol, Betonarme Elemanlarda Burulma, Bileik Eilme Etkisinde Elemanlar, Narinlik, Eik

  Eilme, Demeler, Merdivenler, Temeller

  1204603-1214603 elik Yaplar 2 6 4

  Ama:

  elik yaplarda kiri, kolon, kafes kiri ve at tekil ve hesap yntemlerini retmek, elik yaplarda kirilerin

  mesnetlendirilmesi ve bu birleimlerin boyutlandrlmasn retmek, elik yap kirilerinde kiri-kiri ve kiri-

  kolon birleimlerinin tasarm ve boyutlandrmasn retmek, elik yap erevelerinin kolon ayaklarnn,

  ankrajlarnn ve kolon eklerinin tasarmn retmek.

  erik:

  Perinli ve kaynakl takviyeli kiriler, rnek zmleri, Perinli ve kaynakl yapm kiriler, tekil ve hesap

  esaslar, tahkikler, Yapm kiriler, rnek zmleri, Kirilerin mesnetlendirilmesi, kirilerin duvar zerine

  mesnetlendirilmesi, Kirilerin mesnetlendirilmesi, kirilerin dier kiriler zerine mesnetlendirilmesi, Kirilerin

  birleimleri, mafsall birleim, aln levhal, korniyerli birleim, rnek zmleri, Kirilerin birleimleri, korniyer

  zerine mesnetlendirme, levha zerine mesnetlendirmei nervrl laeli birleim, rnek zmleri, Mafsal tekili,

  bulonlu, aln levhal, merkezilik paral mafsal tekili, rnek zmleri, Mtemadi kiri birleimleri, rnek

  zmleri, Kafes kiriler, Kolonlar,tek paral kolonlar, ok paral kolonlar, kolon ekleri, rnek zm, Kolon

  aya ve temel, mafsall, sabit kolon aya tekili, Kolon aya ve temel, ankastre kolon aya tekili, rnek

  zmleri, at tekilleri ve hesap esaslar

  1204606-1214606 Temel naat 6 5

  Ama: Lisans rencilerine Temel Mhendislii iin gerekli tm bilgileri vermek.

  erik:

  GR Temel mhendislii, Dersin amalar, Temellerin snflandrmas,, ZEMN NCELEMELER Zemin

  inceleme yntemleri, nceleme kurlar, Sondaj, Standart penetrasyon deneyi, Hollanda koni deneyi, Jeofizik

  yntemler, Zemin inceleme raporu, ZEMNLERN TAIMA GC Temel zemininde krlma, Tama gc

  Teorileri, Arazi deneyleri, Tama gc Tablolar, YANAL ZEMN BASINLARI Rankine Teorisi, Coulomb

  Kama Teorisi, Culmann Yntemi, DAYANMA YAPILARI Snflandrma, stinat duvarlar, Tama gc

  tahkiki, Devrilme tahkiki, Kayma tahkiki, DAYANMA YAPILARI Toptan gme tahkiki, Palplan Perdeleri,

  Kaz kaplamalar, TEKL TEMELLER Snflandrma, Rijit kabul yntemi, Merkezi ykl temeller, Eksantrik

  ykl temeller, Simetrik ve asimetrik temeller, Kesit tesir diyagramlar, TEKL TEMELLER Tama gc

  tahkiki, Kayma tahkiki, Zmbalama tahkiki, Eilme tahkiki, SREKL TEMELLER Snflandrma, Duvaralt

  srekli temeller, Kolonalt srekli temeller, Rijit kabul, esnek kabul, SREKL TEMELLER Kesit tesir

  diyagramlar, tahkikler, Birleik temeller, RADYE TEMELLER Dz radyeler, Kirili radyeler, Hcreli radyeler,

  Hesap yntemleri, KAZIKLI TEMELLER Kazklar, U kaz, Srtnme kaz, Kazk akma

  dzenleri,Kazklarn tama gc, Statik kazk formlleri, KAZIKLI TEMELLER Dinamik Kazk Formlleri,

  Arazi deneyleri, Kazk gruplar, Negatif evre srtnmesi, TEMEL OTURMALARI Kohezyonsuz zeminde ani

  oturma, Kohezyonlu zeminde konsolidasyon oturmas, Temellerin oturma analizleri

  1204624-1214624 Ulam 6 5

  Ama: Ulam planlamasnda tat ve yolcu gvenliini salayacak uygun altyap inaatna ynelik temel geometrik

  dzenlemeleri aktarmak

  erik:

  Giri, yol lke evre ilikii, ulatrma ve ulatrma sistemleri, eitli kapasite tanmlar, hizmet dzeyi kavram,

  kapasiteyi etkileyen artlar, Proje hz, Proje trafii, Yllk ortalama gnlk trafik (YOGT), Maksimum saatlik

  trafik (30. saatlik), Geometrik standartlarn belirlenmesi, Trkiye'de yollarn snflandrlmas ve standartlar,

  geki (gzergah) aratrmas, Geki (gzergah) aratrmas, sfr izgisi (poligonu), Yatay kurb eitleri ve

  karakteristikleri, Kurblarda tat stabilitesi, dever, dever uygulamalar, enine ivme ve sademe, Gei erileri,

  gei erili kurb dizayn ve dever uygulamalar, Yatay kurblarda gr, yollarda gr uzunluu, Boykesit,

  Krmz izginin geirilmesi, Dey kurp uygulamalar, Enkesitlerin alnmas, enkesit hesaplar, Hacim hesaplar,

  Brkner diyagram ve tama, Drenaj yntemleri ve yeralt yerst drenaj tesisleri, genel deerlendirme, tekrar ve

  uygulama rnekleri

  1204634-1214634 Deprem Mhendislii Esaslar 5 5

  Ama: Deprem, deprem etkisindeki yap ve yap elemanlarnn davran, Depreme dayankl yap tasarm ilkelerinin

  retilmesi

  erik:

  Deprem hareketi, depremin oluumu ve zellikleri, depremin iddet ve bykl, Faylar ve tektonik blgeler,

  yeryznde ve yurdumuzda faylar ve tektonik blgeler, Trkiyenin aktif sismotektonii, Tek serbestlik dereceli

  sistemler, kuvvet yerdeitirme ilikisi, lineer elastik sistemler, inelastik sistemler, Snm kuvveti, hareket

  denklemi (d kuvvetler etkisi), hareket denklemi (deprem etkisi), eleman kuvvetleri, Serbest titreim, snmsz

 • 10

  serbest titreim, viskos snml serbest titreim, serbest titreim testleri, Deprem spektrumlar, zemin

  durumunun deprem hareketine etkisi, zemin svlamas, zemin yap etkileimi, Trkiyenin deprem blgeleri

  haritas ve tasarm spektrumu, Depreme dayankl binalar iin hesap kurallar (Genel ilke ve kurallar, dzensiz

  binalar), Depreme dayankl binalar iin hesap kurallar (Edeer deprem yk yntemi), Depreme dayankl

  binalar iin hesap kurallar (spektral ivme katsays, spektrum katsays, deprem yk azaltma katsays,

  rnekler), Betonarme Perdeler , ba kirili (boluklu perdeler), Deprem ykleri altnda yaklak zm-Muto

  Yntemi, Deprem ykleri altnda yaklak zm-Muto Yntemi, Mod birletirme yntemi

  Sosyal Sorumluluk Dersi 2 (Teknik Olmayan Semeli Ders 2)

  1204625-1214625 Risk ve Risk Ynetimi (SSD 2) 5 3

  Ama: alma hayatnda karlalacak riskleri renme ve bunlar ynetebilme becerisi kazandrmak

  erik:

  Risk ve Risk Ynetimi Kavram, SG Ynetim Sistemleri, Risk Deerlendirme Ynetmelii, Tehlike-Risk ve

  Dier Tanmlamalar, Risk Deerlendirme Yntemleri, Risk Matrisi, Kontrol Listeleri, Risk Ynetim Prosesi,

  Meslek Hastal Risk Ynetim Prosesi, Risk Deerlendirme Rehberleri, Risk Deerlendirme Uygulamas

  Teknik Semeli Ders 2 (TSD 2)

  1204626-1214626 Yap Statiinde Matris Yntemler (TSD 2) 6 3

  Ama: Yap statik hesaplamasnda matris yntemlerin renilmesi, bilgisayarda sonlu elemanlar tabanl analizlerin

  yaplmas.

  erik:

  Tanma, konu dalmnn tantm, ierik hakknda bilgi verilmesi, Matris hesab ve temel matematik, A

  metodunun ve elastik eri konular, Rijitlik matrisinin karlmas, Kuvvet matrisi karlmas, Deplasmanlar

  matrisinin hesab ve ubuk u kuvvetlerinin bulunmas, Eri elemanlarn hesab, Yayl yk ve ubukta tekil yk

  durumlar, zoparametrik elemanlar, Plaklar ve kabuklar, boyutlu sistemler 1, boyutlu sistemler 2, rnek

  zmleri 1, rnek zmleri 2

  1204627-1214627 Zemin yiletirme Teknikleri (TSD 2) 6 3

  Ama:

  Zeminin kullanm amacna bal olarak zemin iyiletirme teknikleri

  erik:

  Zemin iyiletirme teknikleri (Genel), Kompaksiyon, Kire ve imento ile stabilizasyon, Derin kompaksiyon,

  Vibro-flotasyon, Enjeksiyon, Jet grout, Ta kolonlar, n ykleme, Kazkl temeller, Geosentetikler, Donatl

  zeminler

  1204628-1214628 ngerilmeli Beton Esaslar (TSD 2) 6 3

  Ama: ngerimeli beton yaplarn hesap ve tekil esaslarn ele almak.

  erik:

  Malzeme, n gerilmeli beton hakknda zet bilgi, n gerilmeli beton snflar, atlam durumda beton

  gerilmelerinin hesab, atlam durumda elik gerilmelerinin hesab, Kesit kontrol, atlam durumda

  boyutlandrma, Rtre etkileri, Snme etkileri, Basit kirilerin kesit hesab, Kompozit kiriler ve Kompozit

  kesitlerin hesap esaslar, Ykleme safhalar, Gerilme kayplar, Konstrktif esaslar

  1204629-1214629 Yap Dinamii Esaslar (TSD 2) 6 3

  Ama: Yap Dinamiinin temel kavramlarnn retilmesi amalanmtr.

  erik:

  Yap dinamiine giri, Yaplarn dinamik davranlarnn analizi, Tek serbestlik dereceli sistemler(SDOF), SDOF

  sistemlerin matematik modeli, SDOF sistemlerde serbest titreim, SDOF sistemlerde zorlanm titreimler,

  Harmonik kuvvet etkisinde zorlanm titreim, Genel yklemeler etkisinde titreimler. Duhamel ntegrali, Srekli

  sistemler, Srekli sistemlerde matematik model, Srekli sistemlerde serbest titreim, ok serbestlik dereceli

  sistemler, 2-DOF sistemlerde snmsz titreim, MDOF sistemlerde serbest titreim

  1204630-1214630 Ky ve Liman Mhendislii (TSD 2) 6 3

  Ama:

  Ky ve Liman Mhendislii alannda gerekli teorik bilgilerin renilmesini salamak ve bu teorik bilgilerin

  pratie uygulanmas ile ilgili temel kaidelerin retilmesini salamaktr.

  erik:

  Ky ve liman mhendisliine giri, Deniz dalgalar, Dalga tahmin yntemleri, Dalgalarn ky blgesindeki

  deiimi, Dalga enerjisi ve dalga kuvveti, Ky akmlar, Kylarda kat madde hareketi, Deniz suyunun yap

  malzemesine etkisi, Koruyucu ky yaplar, Limanlarn zellikleri ve genel dzenleme esaslar, Limanclkta

  nitize sistemleri, Dalgakranlar: yap tipleri, proje ve hesap esaslar, Rhtm ve iskeleler: tipleri, proje, hesap,

  Dalgakran, rhtm ve iskelelerin inaat esaslar.

  1204631-1214631 Zemin Dinamii Esaslar (TSD 2) 6 3

  Ama: Deprem etkisinde olan lkemizde geoteknik deprem mhendislii ve zemin dinamii konusunda temel

  prensiplerin verilmesi, zeminlerin ve temellerin dinamik etkiler altnda davranlarnn incelenmesi, rencilere

 • 11

  zemin yaplarnn tasarmnda dinamik etkilerin gznnde bulundurularak yeterli bilgi ve analiz beceresinin

  kazandrlmas amalanmaktadr.

  erik:

  Giri: Temel kavramlar (Zemin dinamii ve deprem mhendislii hakknda, Sismoloji ve depremler, Trkiyenin

  depremsellii, Zemin tabakalarnda dalga yaylmas, Zeminlerin dinamik ykler altnda gerilme-ekil deitirme

  ilikisi (tekrarlanan ykler altndaki davran), Dinamik zemin parametreleri, Kohezyonlu ve kohezyonsuz

  zeminlerin dinamik davran, Svlama ve svlamay etkilyen faktrler, Svlama ynnden zemin iyiletirme

  yntemleri, Zemin tepki/byltme analizleri, Sismik ev stabilitesi ve barajlardaki deprem etkileri, Dinamik

  ykler altnda zeminlerin oturmas, Dinamik toprak basnlar ve dayanma yaplar, Yeralt yaplarnn sismik

  zemin-yap etkileimi, tnellerdeki deprem etkileri

  1204632-1214632 Kentii Ulam (TSD 2) 6 3

  Ama: Kent ii ulam sistemleri hakknda lisans dzeyinde bilgi vermektir

  erik:

  Ulam sistemleri, giri, genel bilgiler, Tipik kentii ulam modlar,Ulam planlama srecinin genel yaps,

  Kentlerin gelime sreci,Anayol alarnn tertibi, Kentii yollarn snflandrlmas, Kentsel ulam politikalar,

  Yola iyiletirmesinin Tat trafiine etkisi,Rayl tan sisteminin entegrasyonu, Kentii Ulamnda toplu tan

  modeli, Kentii yollarn kapasiteleri,tat trlerinin zellikleri, Kentii ulam planlanmasnda safhalar, etd

  safhas, stem safhas, seyahat dalm safhas, yol seimi safhas, kavaklar genel tantm, dzenleme amac,

  edzey kavaklar, dnel kavaklar, farkl dzeyli kavaklar

  1214701-1204701 Betonarme Yap Tasarm Uygulamalar 7 6

  Ama:

  erik:

  Verilerin datlmas, projenin tantm. Deme hesaplarnn anlatlmas. Merdiven hesaplarnn anlatlmas.

  Kiri ve kolon n boyutlandrmas ve A Yntemi. Muto Yntemi ile deprem yk analizi. SAP2000 2D.

  SAP2000 3D. Kiri hesaplar. Kolon Hesaplar. Perde Hesaplar. Temel Hesaplar. Projenin deerlendirilmesi.

  Projenin Teslimi.

  1214702-1204702 Su Temini ve Atk Sularn Uzaklatrlmas 7 4

  Ama: Nfus ve su ihtiyac hesap yntemleri, su kaynaklarnn planlanmas, isale hatlar, hazneler, su datm ebekeleri

  ve atksu toplama sistemleri hakknda bilgi ve tasarm esaslarnn verilmesi ve uygulamalar.

  erik:

  Su ve evre sal, su kaynaklarnn planlanmas, su ve evre sal tesislerinin elemanlar. Nfus tahmin ve su

  ihtiyac hesap yntemleri, proje sresi, birim su sarfiyat, nfus younluu. Su kaynaklar, su kaynaklarnn

  snflandrlmas, sularn zellikleri (fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik, radyoaktif). Sularn derlenmesi, menba

  sularnn derlenmesi, menbalarn snflandrlmas, menba sularnn kaptaj. Yer alt suyu hidrolii, yer alt

  sularnn su alma yaplarnn girii, szdrma galerilerinde debi hesab, kuyu debilerinin hesab, kuyu verim

  erileri ve kritik deerler. Tuzlu su zerindeki yer alt sular, tatl-tuzlu su yataklar arasndaki bantlar, yer alt

  sularnn galeriler ile alnmas. Kuyular, basit hazneli kuyular, borulu kuyularn tekili, kuyularn donatm, kuyu

  tulumbalar, yer alt sularnn suni beslenmesi, suni beslemenin gayesi. Yzeysel sularn kaptaj, gl sularnn

  kaptaj, nehir sularnn kaptaj, su kaynaklarnn kirlenmesi. Sularn iletilmesi (isale) isale hatt tipleri, serbest

  yzeyli isale hatlar, ak kanallarla su iletilmesi. Cazibe ile isale, boru aplarnn hesab, cazibeli isalede debi

  hesab, cazibeli isalelerde donatm elemanlar. Terfili isale, terfi merkezi iin yer seimi, tulumba says, seimi

  ve boru karakteristikleri. me suyu hazneleri, haznelerin snflandrlmas, hazne yaplacak yerin zellikleri, su

  derinlikleri ve hazne kotunun tayini, hazne hacimleri, haznelerin donatm. me suyu ebekeleri, su ebekesi

  tekili ve ebeke tipleri, ebeke donatm, ebeke borularnn hesab. evre sal tesisleri, cadde eimleri, atksu

  kanallarnn hesab.

  1214705-1204705 Yap Mhendisliinde Bilgisayar

  Uygulamalar 7 3

  Ama: SAP2000 program menlerini ve kullanmn tantmak, DE STATK program menlerini ve kullanmn

  tantmak, STA4CAD program menlerini ve kullanmn tantmak.

  erik:

  SAP2000 Programnn genel tantm, menlerin ve ara ubuklarnn kullanm, tek katl tek aklkl betonarme

  sanayi yapsnn analiz ve boyutlandrlmas. SAP2000 programnda, aklkl ve deiken kesitli betonarme

  kprnn analizi ve boyutlandrlmas. SAP2000 programnda, drt katl betonarme ereveli bir yapnn analizi

  ve boyutlandrlmas. SAP2000 programnda, 12 katl betonarme boluklu perdenin dinamik analizi ve

  boyutlandrlmas. SAP2000 programnda, drt katl betonarme ereveli bir yapnn analizi ve

  boyutlandrlmas. SAP2000 programnda, Kirisiz Radye bir temelin analizi ve zemin gerilmelerinin Excelde

  hesab. SAP2000 programnda, elik Uzay Kafes Sistemin analizi ve boyutlandrlmas. SAP2000 programnda,

  Kirisiz Radye bir temelin analizi ve zemin gerilmelerinin Excelde hesab. DE YAPI Programnn tantlmas, 4

  katl betonarme kirili bir yapnn hesab. DE YAPI Programnn tantlmas, 4 katl betonarme asmolen

  demeli bir yapnn hesab. DE YAPI Programnn tantlmas, 4 katl betonarme kirili bir yapnn hesab. DE

 • 12

  YAPI Programnn tantlmas, 4 katl betonarme asmolen demeli bir yapnn hesab. STA4CAD Programnn

  tantlmas, 4 katl betonarme kirili bir yapnn hesab.

  1214706-1204706 Su Kaynaklar 7 4

  Ama: Katlmclara Su Kaynaklarnn Gelitirilmesi ilkeleri ve bu amaca ynelik yaplacak mhendislik yaplarnn

  boyutlandrlmas ve iletilmesi hakknda bilgi kazanm salamaktr.

  erik:

  Su Kaynaklarnn Gelitirilmesi, Trkiye'nin Su Kaynaklar. Akarsu Morfolojisi, Akarsu Dzenlemesi.

  Akarsularda kat Madde. Akarsu Dzenleme Yaplar. Balamalar. Sabit Balamalar. Hareketli Balamalar.

  Uygulama. Sulama ve Drenaj ebekeleri. Sulama ebekeleri Tasarm ve Boyutlandrma. Drenaj ebekeleri

  Tasarm ve Boyutlandrma. Borulu Sulama ebekeleri ve Kanaletli ebekeler. Barajlar. Baraj Hazneleri.

  1214725-1204725 Karayolu Mhendislii 7 3

  Ama: Karayolu inaatnda gerekli temel bilgileri aktarmak.

  erik:

  Karayolu genel tanmlar. Karayolu styap tipleri ve Alt ttemel Uygulamalar. Granler Malzemelere Uygulanan

  Deneyler. CBR Kaliforniya Tama Oran Deneyi. Karayolu Temel ygulamalar. Esnek styap tasarm,

  uygulama rnekleri. Esnek yol kaplamasnda kullanlan malzemeler. Esnek yol kaplamasnda kullanlan

  malzemelere uygulanan deneyler. Bitml balayclar ve genel zellikleri. Bitml scak karmlar, bitml

  scak karmlarn tasarm ve uygulanan deneyler. Bitml scak karmlarn tasarm ve uygulanan deneyler.

  Rijit styap tasarm, rijit styap ve kullanlan malzemeler. Derzler, esnek styap ve rijit styapnn

  karlatrmas.

  Semeli teknik tasarm uygulamalar 1 (STTU 1)

  1214712-1204712 elik Yap Tasarm Uygulamalar

  (STTU1) 7 5

  Ama:

  Seilen rnek bir yapnn atnn elik olarak her trl etkiye gre boyutlandrlmas ve detaylandrlmas. elik

  yaplarn ve eliin, davrann, hesap metotlarn, teorik ve pratik kabullerini, hem teorik hem de uygulamaya

  ynelik olarak retmek ve bu konu ile ilgili mhendislik sorumluluunu renciye vermek.

  erik:

  Proje donesi datm. Plan izimi, kafes kiri aralklarnn bulunmas, ubuk uzunluklarnn belirlenmesi, at

  kaplamas seimi. Ak kirii hesab. ubuk kuvvetlerinin bulunmas. Farkl zm metotlaryla bulunan ubuk

  kuvvetlerinin karlatrlmas. ubuk kesitlerinin tayini. Dm noktalarnn hesaplanmas. Dm noktalar

  detaylarnn izimi. Tayc sistem izimi. Plan izimi. Rzgar ve rijitlik balamalar detay izimi. Tm sisteme

  ait metrajn yaplmas.

  1214715-1204715 Temel Tasarm Uygulamalar (STTU 1) 7 5

  Ama: Zemin Mekanii ve Temel inaat Dersin de renilen bilgilerin btncl olarak mhendislik projelerinde

  kullanmnn retilmesi.

  erik:

  Ekte bir akaryakt tesisinin vaziyet plan, zemin profili ve zellikleri verilmitir. 1. 4 nolu akaryakt tank ve

  betonarme binalar iin s temel sistemine gre tama gc analizi yaplacaktr. Akaryakt tank, temel

  zemininin tama gcn artrmak amacyla temel altnda tekil edilen granler dolgu bir zemin zerine

  oturtulmutur. Tama gc hesabnda sve Dilim Yntemi kullanlacaktr. Temel derinlii, Df =....... m.

  Betonarme binalar kil zemin zerine oturmu olup, tama gc hesab Terzaghi Yntemine gre yaplacaktr.

  Temel derinlii, Df =....... m. Ayn yaplar iin temel ortas ve keler iin nihai oturma ve oturma/zaman

  bants belirlenecektir. Oturma hesabnda betonarme binalar iin her kattan ....... t/m2 yk geldii kabul

  edilecektir. Ayn yaplar iin temel ortas ve keler iin nihai oturma ve oturma/zaman bants belirlenecektir.

  Oturma hesabnda betonarme binalar iin her kattan ....... t/m2 yk geldii kabul edilecektir. S (yzeysel) temel

  uygulanmayan yaplarda derin temel seenei incelenecektir. Kazkl temel seilen blgede zeminde meydana

  gelen oturmalar nceden oluturmak amacyla yap ykne edeer ve birim hacim arl ....... kN/m3 olan

  kum+akl ile geni alanl bir dolgu yaplacaktr. Dolgu ykseklii ne olmaldr? Kum drenleri olmakszn %10,

  %20, %30, ......., %90 konsolidasyon yzdeleri iin geecek sreler ne kadardr? ....... m aralkl ve ....... cm

  apnda kare rnek tipi kum drenlerde ayn konsolidasyon yzdeleri iin geecek sre ne kadardr? Projenin

  dzenlenmesi.

  1214717-1204717 Yapsal Analiz Uygulamalar (STTU 1) 7 5

  Ama: Yap Statii I ve II dersinde retilen bilgilerin uygulamaya dnk bir yksek dereceden hiperstatik ereve

  zerinde tatbik ettirilmesi.

  erik:

  Proje verilerinin datlmas. Verilen tayc sistemin KUVVET YNTEM ile zm iin 5 farkl izostatik

  esas sitem seilmesi ve bir izostatik esas sistemin tercih edilmesi. Seilen izostatik esas sisteme ait birim

  ykleme diyagramlarnn izilmesi. Seilen izostatik esas sisteme ait birim ykleme diyagramlarn arpm

  tablosu ile arpmlarn yaplmas. Dey ykler iin Krenli / Krensiz M, V, N diyagramlarn izilmesi ve kapal

  sreklilik denklemleri ile kontrol. Yatay ykler iin M, V, N diyagramlarn izilmesi ve kapal sreklilik

 • 13

  denklemleri ile kontrol. Dey yklerle Krenli / Krensiz yatay yklerin birlikte etkimesi halinde istenilen nokta

  ve dmlerin yer deitirmelerinin bulunmas. niform scaklk deiimi halinde M, V, N diyagramlarnn

  izilmesi. Verilen mesnet kmeleri M, V, N diyagramlarnn izilmesi. MATRS DEPLASMAN YNTEM?

  ilem basamaklarn zetlenmesi. MDY ile Dey ykler iin M, V, N diyagramlarn izilmesi. Sistemi SAP

  2000 program ile Dey ykler iin Krenli / Krensiz ve Yatay ykler iin ayr ayr zerek M, V, N

  diyagramlarn iziniz. Her yntemi karlatrnz sonularn irdelelenimesi. Proje ve sunumum sunulmas.

  Teknik Semeli Ders 3 (TSD 3)

  1214726-1204726 Binalarda Onarm ve Glendirme (TSD3) 7 3

  Ama:

  naat eksiklik, hatalar sebebiyle ve depremden hasar gren yaplarn tekrar kullanlr duruma getirilmesi iin

  yaplacak onarm ve glendirme ilemleri ile temel bilgiler verilecek ve konu ile ilgili rnek uygulamalar

  anlatlacaktr.

  erik:

  Giri Hasar belirlenmesi, deerlendirilmesi ve snflandrma. Betonarme Yaplarda atlak ve hasar biimleri.

  Yma yaplarda hasar biimleri. Yap gvenliinin belirlenmesi. Yap glendirme yaklamlar ve eleman

  glendirme ayrntlar. Betonarme yap davrann deerlendirme yntemleri ve rnek bir yapya uygulama.

  Yma yaplarn dey ve yatay ykler altnda analizi. Betonarme yaplarda glendirme sorunlar. Betonarme

  yap onarm ve glendirme rnekleri. Betonarme Kolonlarn Glendirilmesi. Betonarme Kirilerin

  Glendirilmesi. Betonarme Perdelerin Glendirilmesi. TDY-07 ye Gre mevcut binalarn onarm ve

  glendirilmesi.

  1214727-1204727 Prefabrike Yaplar (TSD 3) 7 3

  Ama: Prefabrik yaplarn hesap ve tekil esaslarn ele almak.

  erik:

  Giri. Prefabrike inaatn anlam ve amac.Tanmlar. Malzeme ve ykler. Tasarm esaslar. Prefabrike elemanlar.

  Birleim blgeleri. Birleimler. Tayc sistemler ereve sistemler. Tayc sistemi duvarlarla rijitletirilmi

  deme-kolon sistemleri. Tayc sistemi byk panolarla yaplan sistemler. Kompozit sistemler. Bu tayc

  sistemlerde bina plannn esaslar. Tayc eleman tipleri. Birleim trleri, birleim yerinde kuvvet aktarma ekli

  ve bunu salayan detaylar. Diyafram etkisi. Prefabrike sistem ve elemanlarn statik ve dinamik hesab,

  boyutlandrma, stabilite. Ek ve birleim hesab. Konstrksiyon esaslar. Depreme dayankl prefabrike binalarn

  hesap ve konstrktif esaslar hakknda son gelimeler. Prefabrike inaatta imalat, kontrol ve deneyler, montaj ve

  toleranslar.

  1214729-1204729 Demiryolu Mhendislii (TSD 3) 7 3

  Ama: Demiryolu ulam sistemi hakknda lisans dzeyinde bilgi vermektir.

  erik:

  Ulam modlar giri,Demiryolunun tanmlanmas, tarihe. Demiryolunun snflandrlmas ve demiryollarna

  genel bak. Demiryolu styaps. Demiryolu arabalar ve zellikleri. Demiryolu tatlarnn hareketleri. Katar

  hareketine kar koyan direnim kuvvetleri. Demiryolu hatlarnn geometrik dizayn. Gabari, eimler hat genilii.

  Yatay ve dey kurblar. Dever, boykesit, enkesit. gzergah etd. Birletirme erileri. Makaslar. stasyonlar.

  1214730-1204730 Derin Temeller ve Derin Kazlar(TSD 3) 7 3

  Ama: Yzeysel temel sistemlerinin yetersiz olduu durumlarda derin temel sistemlerinin uygulanmas ve derin kaz

  durumunda stabilitenin salanmas iin uygulanan yntemlerin incelenmesi

  erik:

  Derin Temeller- Kazklar. Kazklarn ilevleri ve snflandrlmas. Kazklarn eksenel Yk altndaki davranlar.

  Kazklarn tama gc. Kazk ykleme deneyleri. Kazklarda eksenel yk altnda oturma davran. Yanal ykl

  kazklarn incelenmesi. Kazk - radye sistemleri. Kuyu ve kutu temeller. Kazlarda palplanj perdelerinin

  kullanlmas. Kaz kaplamalar (kaplanm kzlar, iksa). Kaz kaplamalarnda ankraj kullanm. Derin kazlarda

  kazklarn kullanm. Derin kaz sistemlerinde jet grouting uygulamas.

  1214745-1204745 Hidroelektrik Tesisler (TSD 3) 7 3

  Ama:

  rencilere yenilenebilir enerji kaynaklar, temiz enerji, enerji retimi ve gncel sorunlar hakknda bilgi vermek

  ve akan su ktlesinden enerji retimi iin kapasite hesab ve yaplmas gerekli ina faaliyetleri hakknda kazanm

  salamak amalanmaktadr.

  erik:

  Enerji retimi. Trkiyede Enerji Kaynaklar. Yenilenebilir Enerji Kaynaklar. Hidroelektrik Tesisler ve retim.

  Su Alma Yaplar. sale Yaplar. Cebri Borular. Dier Yaplar. HES Projelendirme. HES Projelendirme. renci

  Sunumlar ve Tartma. HES Mansap Tesisleri. alt Sahas ve letim. Fayda-zarar.

  1214735-1204735 Yaz Bro Staj 7 3

  Ama: Dersin amac mhendisliin teorik olarak rendii temel kavram ve prensiplerini kullanarak, uygulamada

  karlaabilecei problemlerini zebilme becerisi kazandrmak.

  erik: Bro ortamnn tannmas. Mhendislik brosunda mevcut i hakknda bilgi sahibi olunmas. Verilen grevleri

 • 14

  yapmas. Bro staj almasn tamamlamas.

  1204801-1214801 Semeli naat Mhendislii Ana Tasarm

  Uygulamalar (SMATU) 8 12

  Ama: Seilen rnek bir yapnn her trl etkiye gre boyutlandrlmas ve detaylandrlmas ve aratrma yetenei

  kazandrlmas

  erik:

  Aratrma konularnn belirlenmesi. Kaynak aratrmas. Kaynak aratrmas ve konu ile ilgili kaynaklarn

  deerlendirilmesi. alma ana hatlarnn ortaya karlmas. Elde edilen bulgularn tartlmas ve ilave gerekli

  alt balklar varsa belirlenmesi. Alt balklardaki almalar ve kaynak aratrmas. Elde edilen bulgularn

  deerlendirilmesi, yazlmas ve rapor haline dntrlmesi. Sonularn irdelenmesi, yazlmas ve sunum.

  1214806-1204806 Yap Ynetimi ve antiye Teknii 8 3

  Ama: naat Mhendisi adaylarna yapm ilerinde gerekli olacak olan ynetimsel becerileri kazandrmak, resmi ve

  gayri resmi ilikilerini dzenlemelerini renmelerini salamak.

  erik:

  Yapya hazrlk, i hukukunun mteahhit ve iverenle ilgili tanm ve aklamalar. 4734 sayl hale Kanunu ve

  ihale ynetmeliini. 3194 sayl mar Kanunu ve imar uygulama ynetmelii. nemli antiyelere Teknik Gezi.

  Keif, hak edi dosyas hazrlama teknikleri, metraj uygulamalar. antiye ve antiye Organizasyonlar, kalp ve

  i iskeleleri. nemli antiyelere Teknik Gezi. Yap makinalar.antiye Yaplar. sal ve gvenlii.

  1214804-1204804 Hukuku 8 2

  Ama: i ile iveren arasnda baml hukuki ilikiyi, bu iliki ierisinde Devletin roln incelemek, sendikalar, toplu

  i szlemesi ve toplu i uyumazlklarnn zm yollar ile sosyal gvenlik sistemi hakknda bilgi vermektir.

  erik:

  Hukuku kavram, tanm, blmleri, Hukukunun douu ve geliimi anlatlmaktadr. Hukukunun temel

  nitelikleri, Hukukuna hakim olan esaslar, Hukukunun hukuk sistemindeki yeri anlatlmaktadr.

  Hukukunun genel ve zel kaynaklar ayrntl olarak anlatlmaktadr. i, iveren, asl iveren ve alt iveren

  kavramlar ile iveren vekili kavram anlatlmaktadr. yeri tanm, kapsam, iyerinin almas, devri ve

  kapatlmas hususlar ile Hukukunun kii bakmndan uygulama alan anlatlmaktadr. Hukukunun i tr

  bakmndan uygulama alan, i szlemesinin tanm, unsurlar ve zellikleri anlatlmaktadr. szlemesinin

  devri, szlemesini yapma ehliyeti, i szlemesi yapma zgrl ve snrlar, i szlemesi yapma yasaklar

  ve i szlemesi yapma zorunluluu anlatlmaktadr. inin Borlar, iverenin borlarndan, cret ve unsurlar,

  cretin korunmas, iiyi gzetme borcu ve eit davranma borcu anlatlmaktadr. szlemesinin fesih

  olmakszn sona ermesi, i szlemesinin geersizlii, i szlemesinin fesih ile sona ermesi anlatlmaktadr.

  Sunum. szlemesinin sona ermesinin hukuki sonularndan kdem tazminat, alma belgesi verme, ibraname

  ve rekabet yasa verilmesi anlatlmaktadr. alma srelerinden fazla mesai, gece almas, telafi almas

  ksa alma, dinlenme srelerinden, ara dinlenmesi, hafta tatili, genel tatil ve yllk cretli izin anlatlmaktadr.

  sal ve gvenlii ierisinde, iverenin, devletin ve iinin ykmllkleri ile bu ykmllklere aykrln

  sonular anlatlmaktadr.

  1214814-1204814 Mesleki Etik 8 2

  Ama:

  Etiin, evrensel boyutunun neminin kavranlmas, mhendislik etiinin ve naat Mhendisliinin mesleki

  sorumluluu ve etik ilkelerinin renilmesi ve bunlara dayanarak mesleki ikilemlerin irdelenmesi, sorgulanmas

  ve deerlendirilmesi yeteneinin kazandrlmas amalanmaktadr.

  erik:

  ETK TANIMI. AHLAK TANIMI. ETK-AHLAK LKS. TARHSEL ETK. DEERLER HYERARS.

  ETN DER BLMLERLE LKS VE TEMELLENDRMELER. MESLEK ETK.

  1214825-1214875 Mhendislik Ekonomisi 8 2

  Ama:

  Bir mhendisin ekonomik analizleri uzman olduu bir mhendislik dalnda uygulayabilmesini

  salamak,Yatrmlarn deerlendirilmesinde nakit ak analizlerinin yeterliliini ve snrlarn

  retmek,Uygulamalarda nakit ak modellerini formle edebilme kabiliyeti kazandrmak.

  erik:

  Mhendislik Ekonomisine Giri. Arz-talep ilikisi, arz esneklii, talep esneklii. Baaba noktas Analizleri.

  Basit faiz, bileik faiz. Para ve zaman ilikileri. Karl Projeyi seme yntemleri. Yenileme yatrmlar. Ekonomik

  mr analizi. Amortisman Hesaplar. Dersin genel bir zeti.

  Semeli Teknik Tasarm Uygulamalar 2 (STTU 2)

  1214811-1204811 Karayolu Tasarm Uygulamalar

  (STTU 2) 8 5

  Ama: Karayolu projesi yaplmas srasnda karlalacak problemlerin zlmesi

 • 15

  erik:

  Yol geometrik standartlarnn belirlenmesi. Yol boyunca toprak ilerini minimum yapacak olan sfr izgisinin

  belirlenmesi. Belirlenen sfr izgisi zerinde natif yol gzerghlarnn incelenmesi. Belirlenen gzergha ait plan

  ve kesin eksen hesab. En kesit yerlerinin ve kilometrajnn yaplmas. Dever hesab. Boy kesit karlmas. Gei

  erisi geirilmesi, gei erili dever uygulamas yaplmas. Krmz izgi aratrmas ve geirilmesi. Dey kurb

  hesab. Krmz izgi aratrmas vegeirilmesi,dey kurb hesaplarnn yaplmas. En kesitlerin karlmas.

  Toprak iiyle ilgili alanlar diyagram ve kbaj hesab. Toprak datmnn yaplmas ve tama mesafelerinin

  hesab. Esnek styap kalnlk hesaplar. Tip enkesitin izilmesi ve esnek styap kalnlk hesaplarnn yaplmas.

  1214812-1204812 Su Temini ve Atksu Sistemleri Tasarm

  Uygulamalar (STTU 2) 8 5

  Ama: Bir yerleim biriminin ihtiyac olan ime ve kullanma suyunun deiik su kaynaklarndan temin edilmesinin bir

  btnlk ierisinde ilgili kanun ve ynetmelikler de gznnde bulundurularak projelendirilmesi.

  erik:

  Proje verilerinin datlmas, proje hakknda bilgi verilmesi. Yerleim yeri hakknda bilgi toplanmas (Kltrel,

  ekonomik durum, yer alt zenginlikleri, su kaynaklar, nfus dalm, depremsellik ve jeolojik durumu ve

  haritalar vs.). Nfus projeksiyonunun yaplp su ihtiyalarnn belirlenmesi, iligili grafiklerin izilmesi. Yama

  membandan su alnmas, hesap ve izimlerinin yaplmas. Yatay ve egimli tabaka membalarndan su alnmas,

  hesap ve izimlerinin yaplmas. Serbest yzeyli kuyulardan su alnmas, hesap ve izimlerinin yaplmas.

  Basnl kuyulardan su alnmas, hesaplarnn ve izimlerinin yaplmas. Cazibeli iletim hattnn

  projelendirilmesi, boykesit ve hidrolik profilinin izilmesi. Terfili iletim hattnn ekonomik olarak

  projelendirilmesi, hava kazan hacminin belirlenmesi, boykesit ve hidrolik profilinin izilmesi. Imesuyu

  haznesinin hesab ve izimlerin yaplmas. Genel kontrol ve eksiklerin tamamlanmas. Son kontroller. Proje

  teslimi.

  1214813-1204813 Su Yaplar Tasarm Uygulamalar

  (STTU 2) 8 5

  Ama:

  naat Mhendislii Blm rencilerine su kayna olarak belirlenen bir akarsuda balama tesisinin

  planlamas, tasarlanmas ve projelendirilmesi iin gerekli olan lmler ve hesaplar ile bunlarn

  deerlendirilebilmesi amalanmaktadr.

  erik:

  Verilerin Datlmas ve Uygulama Hakknda Bilgi Verilmesi. Blgenin Hidrolojik Raporu in Bilgi

  Toplanmas. Hidrolojik Raporun Hazrlanmas ve Sunumu. Hidrolojik Verilerin Deerlendirilmesi. Anahtar

  Erisi ve Hazne Hesab. keltim Havuzu ve Ykama Kanalnn Boyutlandrlmas. sale Kanalnn

  Boyutlandrlmas. lm Yapsnn Belirlenmesi ve Boyutlandrlmas. Gei Kanallarnn Boyutlandrlmas.

  Balama Gvdesinin Boyutlandrlmas. Gerekli Tahkikler. Gerekli Tahkiklerin Yaplmas. Rapor ve Dosyann

  Hazrlanmas. Sunum ve Teslim.