takwim mssd hip 2015

Click here to load reader

Post on 17-Jan-2016

242 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

GH

TRANSCRIPT

 • PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH HITIR PERAI(,JA1AN MAHARA'ALELA,36000 TELUK INTAN,PERAK DARUL RIDZUAN. Tefefon: OS-622L97OFax :05-6214904

  .1 MAIAYSIA: RAKYAT DIDAH ULUI(AN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN,

  Ruj Kami. : ?po_. l-r. pt . 08/ 05 | Ls I Jtd.16 | (7 g)Tarikh : 01 DISEMBER 2015

  lemya Pengetua dan Guru Besar,Sekolah-Sekolah Daerah Hilir perak.

  Tuan,

  TAKWTM PERTANDTNGAN MArtrs suKAN SEKOLAH-SEKOLAH (MSS) DAERAH HrLrRPERAK 2015, PENGERUSI PERMAINAN DAERAHio's--"-L'rrr (r'r-tD, r'',

  Dengan segala hormatnya, perkara di atas dirujuk untuk perhatian dan tindakan tuan.2. Bersama-sama ini disampaikan makrumat-makrumat berikut:

  2'L Takwim Pertandingan Majlis sukan sekolah-sekolah Daerah Hilir perak2'2 Pengerusi Permainan 9*h bagi sekolah nenoan oin sekolah Menengahk 6agi seltah -e".tjah

  3' sukacita sekiranya pihak tuan dapat merancang untuk melaksana dan mengelolakanaktiviti sukan peringkat sekolah, kelompbk oan aaerafr mengirut hkwim yang telah disediakandan menghantar satu salinan ta'kwim dan program pelakanaan sukan sekolah- sepanjang tahunke Pejabat perajaran daerah Hilir perak sebetum 15 Januari zoL4.

  Kerjasama serta sokongan tuan untuk menjayakan program ini amat dihargai.

  Sekian, terima kasih.

  .BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

  Saya yang menurut perintah,

  t / l-ll4l"',r -(HJ ZATNAL nbroorn BrN OSMAN AMN.,AMP.)

  Pegawai Pendidikann Daerah Hilir perak36000 Teluk Intan

  Surat sukan daerah

 • TAKWIM KEJOHANAN

  MAJLIS SUKAN SEKOLAH PERAK 2OT5

 • MA'LIS SUKAN SEKOTAH-SEKOIAH DAEMH HILIR PERAKpENGERUST-pENcERUsr pERMATNAN ranUn zorsBIL PERMAINAN MENENGAH

  I BADMINTONPengetua SMK Khir Johari36300 Sungai Sumun.Tel: 05-648 9218

  Guru Besar Sf Changkainng36000 Teluk Intan.Tel; 05-622 1023

  2 BOLA BALINGrsilgtrLud )tvtN )en reraK36000 Teluk Intan.Teli 05-622 I7O7

  Guru Besar SK perwira36000 Teluk Intan.Tel: 05-623 7800

  3 BOLA JARINGrrrrYsLud Jtvil\ Lonvenq36010 Teluk Intan.Tel: 05-522 1936

  Guru Besar SK Raja Muda Mus436000 Teluk Intan.Tel: 05-623 2301

  4 BOLA KEMNJANGrrilgrLucl Jtv[\ Jf. Anmony,36000 Teluk Intan.Tel: 05-522 1914

  GuruBesar SJK(C) Wah Keow,36700 Langkap.Tel: 05-659 1276

  5 BOLA SEPAKrrr rgEtud JtYtN Jen rerKasa,36400 Hutan Melintang.Tel: 05-641 6680

  Guru Besar SK Selekoh,36200 Selekoh.Tel: 05-648 7987

  6 BOLA TAMPARrElgrtud J| ' l t \ )d[ l l { ln,

  36000 Teluk Intan.Tel: 05-622 1216

  Guru Besar SJK(C) Chong Mirt36000 Teluk Intan.Tel: 05-622 3008

  7 CATURPengetua SMK Rungkup,36200 Selekoh.Tel: 05-96 7021

  :yI!,bgsar SJK(T) sithambaram piltay,36000 Teluk Intan.Tel: 05-621 4325

  B HOKIrEilgsLud Jtvt|\ nutan Hellntang,36400 Hutan Melintang.Tel:05-641 1378

  _Gyry Besar sK D;to, yahya Subban,36600 Chenderong Balai.Tel: 05-651 18.14

  9 KRIKET/KRIKET EUTrtrilgstuct )pil\ Jungal manl&36000 Teluk Intan.Tel: 05-522 182s

  Guru Besar SX Suttan nbdut Aziz36000 Teluk Intan.rel O5-622 1972

  10 MEMANAHrEilgordil

  ^oteJ voKastonal leluK Intan,

  36000 Teluk Intan.Tel:05-622732)

  Guru Besar SX Simpangr tiga,36100 Bagan Datoh.Tel:05-646 6130

  11 | MERENTAS DESArqilgELud )|vtN )efl lluara,36100 Bagan Datoh.Tel: 05-646 6215

  Guru Besar SK Tanah Lalang.36100 Bagan Datoh.Tel: 05-648 7376

  L2 OLAHRAGA ::,lY:."d DrtN uaro' 5agor, Langkap,

  36400 Hutan Melintang.Tel: 05-659 1958

  Guru Besar SK Khir Johari36300 Sungai Sumun.Tel: 05-648 9213

  13 PING PONGrErrgsLud Jtvt|\ norEy rvlemoolst36000 Teluk Intan.Tel: 05-622 121s

  Guru Besar SJK(C) yeorgNeng,36400 Hutan Melintano.Tel: 05-641 3199

  t4 MGBIrsrrgELud Jtvt )ailns Dagan uaton36100 Bagan Datoh.Tel: 05-646 6331

  Guru Besar SK permatano.36000 Teluk Intan.Tel: 05-622 6393

  15 SEPAKTAKMWrsrrvsruo JrtN KungKup,36200 Selekoh.Tel: 05-646 7021

  Guru Besar SK Sungai Jelawi,36000 Teluk Intan.Tel: 05-655 2007

  16 SOFBOLr sr r9sluq JrrN Auqut Kanman I allD,36000 Teluk Intan.Tel:05-621 5n7o

  Guru Besar SK St Anthony36000 Teluk Intan.Tel:05 622 1995

  t7 TENISrEilgELUd Jtvt[ Jgfl seua,36000 Teluk Intan.Tel: 622 552e

  Guru Besar ST Convent,36000 Teluk Intan.Tel: 05-622 1096

  18 BOUNG TENPINAOOUT AZIZ Guru Besar SK Hutan Melinrang,

  36400 Hutan Melintanq.Tel: 05-641 2889

  19 99!-E*t Sr rampons eahagE36000 Teluk Intan.'trL-q5:94-1aa7

  20 BULAN KECERGASANPengetua SMK Utt Bernarn36500 Ulu BernamTel: 05-636 6096

  2L PTALA MENTERI PELA]AMN 1Pengetua SMK Seri Kandi36000 Teluk IntanTef : 05 -622 t667

  22 PSKPP (Pesta) l9!g9tuu sMK Rtjalr4uda Mus436000 Teluk Intan.Tel : 05-622 1123