takwim 2015.doc

Download TAKWIM 2015.doc

Post on 06-Jul-2018

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 TAKWIM 2015.doc

  1/13

   TAKWIM TAHUNAN HAL EHWAL MURID SEKOLAH KEBANGSAAN GANA 2015

  JANUARI 2015

  HARI TARIKH PERKARA PERSONALIA CATATAN

  Khamis 1 CUTI TAHUN BARU 2015

  Jumaat 2

  Sabtu 3 MAULIDUR RASUL

   Ahad 4

  Isnin 5

  Selasa 6 TAKLIMAT ASRAMA ENZZE !A"INNA

  !#I"#T Rabu $

  Khamis %

  Jumaat &

  Sabtu 1'

   Ahad 11

  Isnin 12

  Selasa 13 K(A)M TA*+N 1 2'15 M#*! *AIRI MA*AT

  Rabu 14

  Khamis 15

  Jumaat 16 MES+ARAT *EM ,IL 1-2'15 M#*! RIZAL #T*MAN-R+SLI MANJA*

  Sabtu 1$

   Ahad 1%

  Isnin 1&

  Selasa 2'

  Rabu 21 KE)IM)INAN !AN !ISI)LIN SEK#LA* M#*! IR(AN SIN+AR Khamis 22

  Jumaat 23

  Sabtu 24

   Ahad 25

  Isnin 26

  Selasa 2$

  Rabu 2%

  Khamis 2&

  Jumaat 3'

  Sabtu 31

  HARI PERSEKOLAHAN

 • 8/17/2019 TAKWIM 2015.doc

  2/13

   TAKWIM TAHUNAN HAL EHWAL MURID SEKOLAH KEBANGSAAN GANA 2015

  FEBRUARI 2015

  HARI TARIKH PERKARA PERSONALIA CATATAN

   Ahad 1

  Isnin 2 PEMANTAUAN KE KANTIN DAN ASRAMA   *EM

  Selasa 3 LA)#RAN *EM KE ))! *AIRI.J+AN.ENZZE.JANSA*

  )ENELARAS-/+R+ KELAS

  Rabu 4 Khamis 5

  Jumaat 6

  Sabtu $

   Ahad %

  Isnin &

  Selasa 1'

  Rabu 11

  Khamis 12

  Jumaat 13

  Sabtu 14

   Ahad 15

  Isnin 16

  Selasa 1$

  Rabu 1%

  Khamis 1& TAHUN BARU CINA 2 HARI

  Jumaat 2' Sabtu 21

   Ahad 22

  Isnin 23

  Selasa 24

  Rabu 25

  Khamis 26 !ISI)LIN M+RI! M#*! IR(AN

  Jumaat 2$

  Sabtu 2%

  HARI PERSEKOLAHAN

 • 8/17/2019 TAKWIM 2015.doc

  3/13

   TAKWIM TAHUNAN HAL EHWAL MURID SEKOLAH KEBANGSAAN GANA 2015

  MAC 2015

  HARI TARIKH PERKARA PERSONALIA CATATAN

   Ahad 1

  Isnin 2 LAPORAN HEM KE PPD   *EM

  Selasa 3

  Rabu 4 Khamis 5

  Jumaat 6

  Sabtu $

   Ahad %

  Isnin &

  Selasa 1'

  UJIAN 1 3 HARIRabu 11 0iu !esmnd Khamis 12

  Jumaat 13

  Sabtu 14

    UTI PERTENGAHAN

  PENGGAL 1

  1 MINGGU

   Ahad 15

  Isnin 16

  Selasa 1$

  Rabu 1%

  Khamis 1&

  Jumaat 2' Sabtu 21

   Ahad 22

  Isnin 23 )R#/RAM 3K JANSA*

  Selasa 24 )R#/RAM 3K JANSA*

  Rabu 25 )R#/RAM 3K JANSA*

  Khamis 26 )R#/RAM 3K JANSA*

  Jumaat 2$

  Sabtu 2%

   Ahad 2&

  Isnin 3'

  Selasa 31

  HARI PERSEKOLAHAN

 • 8/17/2019 TAKWIM 2015.doc

  4/13

   TAKWIM TAHUNAN HAL EHWAL MURID SEKOLAH KEBANGSAAN GANA 2015

  APRIL 2015

  HARI TARIKH PERKARA PERSONALIA CATATAN

  Rabu 1

  Khamis 2 LAPORAN HEM KE PPD   *EM

  Jumaat 3 GOOD FRIDAY 1 HARI

  Sabtu 4  Ahad 5

  Isnin 6

  Selasa $

  Rabu %

  Khamis &

  Jumaat 1'

  Sabtu 11

   Ahad 12

  Isnin 13

  Selasa 14 )EN/A/I*AN ,#RAN/ K(A)M *EM-*AIRI

  Rabu 15

  Khamis 16

  Jumaat 1$

  Sabtu 1%

   Ahad 1&

  Isnin 2' Selasa 21

  Rabu 22

  Khamis 23 MES+ARAT *EM ,IL 2-2'15 R+SLI-RIZAL

  Jumaat 24

  Sabtu 25

   Ahad 26

  Isnin 2$

  Selasa 2%

  Rabu 2&

  Khamis 3'

  HARI PERSEKOLAHAN

 • 8/17/2019 TAKWIM 2015.doc

  5/13

   TAKWIM TAHUNAN HAL EHWAL MURID SEKOLAH KEBANGSAAN GANA 2015

  MEI 2015

  HARI TARIKH PERKARA PERSONALIA CATATAN

  Jumaat 1 HARI BURUH 1 HARI

  Sabtu 2

   Ahad 3

  Isnin 4 LA)#RAN *EM KE ))! *EM Selasa 5

  Rabu 6

  Khamis $

  Jumaat %

  Sabtu &

   Ahad 1'

  Isnin 11

  Selasa 12

  Rabu 13

  Khamis 14

  Jumaat 15

  Sabtu 16 HARI GURU

   Ahad 1$

  Isnin 1%

  Selasa 1&

  Rabu 2' Khamis 21

  Jumaat 22

  Sabtu 23

   Ahad 24

  Isnin 25

  Selasa 26

  PEPERIKSAAN SEMESTER 1 4 HARI Rabu 2$ 0iu !esmnd

  Khamis 2%

  Jumaat 2&

  Sabtu 3'

   Ahad 31

  HARI PERSEKOLAHAN

 • 8/17/2019 TAKWIM 2015.doc

  6/13

   TAKWIM TAHUNAN HAL EHWAL MURID SEKOLAH KEBANGSAAN GANA 2015

  JUN 2015

  HARI TARIKH PERKARA PERSONALIA CATATAN

  Isnin 1

    UTI PERTENGAHAN

  TAHUN

  2 MINGGU

  Selasa 2

  Rabu 3

  Khamis 4 Jumaat 5

  Sabtu 6

   Ahad $

  Isnin %

  Selasa &

  Rabu 1'

  Khamis 11

  Jumaat 12

  Sabtu 13

   Ahad 14

  Isnin 15 LAPORAN HEM KE PPD

  Selasa 16 MES+ARAT )EMILI*AN K(A)M *EM

  Rabu 1$ )R#/RAM KA+NSELIN/ *AIRI

  Khamis 1% Aal Ramdhan

  Jumaat 1&

  Sabtu 2'  Ahad 21

  Isnin 22

  Selasa 23

  Rabu 24

  Khamis 25

  Jumaat 26

  PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM 3 HARI Sabtu 2$ 0iu Kassim

   Ahad 2%

  Isnin 2&

  Selasa 3'

  HARI PERSEKOLAHAN

 • 8/17/2019 TAKWIM 2015.doc

  7/13

   TAKWIM TAHUNAN HAL EHWAL MURID SEKOLAH KEBANGSAAN GANA 2015

  JULAI 2015

  HARI TARIKH PERKARA PERSONALIA CATATAN

  Rabu 1

  Khamis 2 LAPORAN HEM KE PPD   *EM

  Jumaat 3

  Sabtu 4  Ahad 5

  Isnin 6

  Selasa $

  Rabu % /#T#N/R##N/ )R#/RAM 0E/A* !AN M+SNA* !EN//I

  KASSIM

  Khamis &

  Jumaat 1'

  Sabtu 11

   Ahad 12

  Isnin 13

  Selasa 14

  Rabu 15

  Khamis 16

  Jumaat 1$ HARI RAYA PUASA

  Sabtu 1%

   Ahad 1& Isnin 2'

  Selasa 21

  Rabu 22

  Khamis 23

  Jumaat 24

  Sabtu 25

   Ahad 26

  Isnin 2$ )EN!ATARAN M+RI! TA*+N 1 2'16 ,ERAK*IR /+R+ A!MIN S)S !AN-)EN!ATARAN

  Selasa 2%

  Rabu 2&

  Khamis 3' SAM,+TAN *ARI RAA )ERIN/KAT SEK#LA* +sta7 Mhd ,a8i

  Jumaat 31

  HARI PERSEKOLAHAN

 • 8/17/2019 TAKWIM 2015.doc

  8/13

   TAKWIM TAHUNAN HAL EHWAL MURID SEKOLAH KEBANGSAAN GANA 2015

  OGOS 2015

  HARI TARIKH PERKARA PERSONALIA CATATAN

  Sabtu 1

   Ahad 2 Isnin 3 LA)#RAN *EM KE ))! *EM

  Selasa 4

  Rabu 5 SUKAN TAHUNAN SEKOLAH 2015   0iu Ri7al 2 HARI Khamis 6

  Jumaat $

  Sabtu %

   Ahad &

  Isnin 1'

  Selasa 11

  Rabu 12

  Khamis 13

  Jumaat 14

  Sabtu 15

   Ahad 16

  Isnin 1$

  Selasa 1% KEM M#TI"ASI +)SR R+SLI Rabu 1& KEM M#TI"ASI +)SR R+SLI

  Khamis 2' KEM M#TI"ASI +)SR R+SLI

  Jumaat 21

  Sabtu 22

   Ahad 23

  Isnin 24

  Selasa 25

  Rabu 26 MES+ARAT *EM ,IL 3-2'15 R+SLI-RIZAL

  Khamis 2$ SAMBUTAN HARI KEMERDEKAAN KE-58

  0iu Mhd *ai8i

  Jumaat 2%

  Sabtu 2&

   Ahad 3'

  Isnin 31 HARI KEMERDEKAAN 1 HARI

  HARI PERSEKOLAHAN

 • 8/17/2019 TAKWIM 2015.doc

  9/13

   TAKWIM TAHUNAN HAL EHWAL MURID SEKOLAH KEBANGSAAN GANA 2015

  SEPTEMBER 2015

  HARI TARIKH PERKARA PERSONALIA CATATAN

  Selasa 1

  Rabu 2 LAPORAN HEM KE PPD   *EM

  Khamis 3

  Jumaat 4

  Sabtu 5

   Ahad 6

  Isnin $

  Selasa %

  Rabu &

  Khamis 1'

  Jumaat 11

  Sabtu 12

   Ahad 13

  Isnin 14

  Selasa 15

  Rabu 16 HARI MALAYSIA 1 HARI Khamis 1$

  Jumaat 1%

  Sabtu 1&

    UTI PERTENGAHAN

  PENGGAL 2

  1 MINGGU

   Ahad 2'

  Isnin 21

  Selasa 22

  Rabu 23

  Khamis 24

  Jumaat 25

  Sabtu 26

   Ahad 2$

  Isnin 2%

  Selasa 2&

  Rabu 3'

  HARI PERSEKOLAHAN

 • 8/17/2019 TAKWIM 2015.doc

  10/13

   TAKWIM TAHUNAN HAL EHWAL MURID SEKOLAH KEBANGSAAN GANA 2015

  OKTOBER 2015

  HARI TARIKH PERKARA PERSONALIA CATATAN

  Khamis 1

  Jumaat 2 LAPORAN HEM KE PPD   *EM

  Sabtu 3 SABAH GOVERNOR BIRTHDAY

   Ahad 4

  Isnin 5 MES+ARAT *EM ,IL 3-2'15 R+SLI-RIZAL

  Selasa 6

  Rabu $

  Khamis %

  Jumaat &

  Sabtu 1'

   Ahad 11

  Isnin 12

  Selasa 13

  Rabu 14 AAL MUHARRAM 1 HARI

  Khamis 15

  Jumaat 16 Sabtu 1$

   Ahad 1%

  Isnin 1&

  Selasa 2'

  Rabu 21

  Khamis 22

  Jumaat 23

  Sabtu 24

   Ahad 25

  Isnin 26

  Selasa 2$

  PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 4 HARI Rabu 2% 0iu !esmnd

  Khamis 2&

  Jumaat 3'

  Sabtu 31

  HARI PERSEKOLAHAN

 • 8/17/2019 TAKWIM 2015.doc

  11/13

   TAKWIM TAHUNAN HAL EHWAL MURID SEKOLAH KEBANGSAAN GANA 2015

  NOVEMBER 2015

  HARI TARIKH PERKARA PERSONALIA CATATAN

   Ahad 1

  Isnin 2

  Selasa 3

  Rabu 4

  Khamis 5

  Jumaat 6

  Sabtu $

   Ahad %

  Isnin &

  Selasa 1'

  Rabu 11 HARI