svkm's shri bhagubhai mafatlal polytechnic year /...

of 21 /21
SVKM's BHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / Semester : II isation : Civil Engineering Period : 15th June, 2020 onwards Batch of 2019-2022 Batch - 1 Batch - 2 Subjects AMT TH AMT TUT SUR TH CED TH MNS TH HBR TH AMRT S TH Total TH + TUT OVERALL TH % Hours Completed 11 4 13 8 12 16 8 72 13 8 12 16 8 64 SAP No. ROLL NO. NAME OF THE STUDENT 57318180003 1811007 Viraj Harshad Chauhan 9 4 13 10 14 8 58 91 57210190001 C001 Shradha Rajendra Barke 9 4 12 7 12 14 8 66 92 57210190002 C002 Neel Samir Bhagvati 11 4 13 8 12 16 8 72 100 57210190003 C003 Prasham Kirat Gandhi 11 4 13 8 12 16 8 72 100 57210190004 C004 Jheel Jugraj Jain 10 4 13 8 11 16 8 70 97

Upload: others

Post on 20-Jul-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / …sbmp.ac.in/Common/Uploads/HomeTemplate/227CDoc... · 2020-07-13 · SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / Semester

SVKM's

SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / Semester : II

Specialisation : Civil Engineering Period :  15th June, 2020 onwards

Batch of 2019-2022Batch -

1Batch - 2

Subjects AMT TH AMT TUTSUR

TH

CED

TH

MNS

TH

HBR

TH

AMRT

S TH

Total TH

+ TUTOVERALL TH %

Hours Completed 11 4 13 8 12 16 8 72

13 8 12 16 8 64

SAP No. ROLL NO. NAME OF THE STUDENT

57318180003 1811007 Viraj Harshad Chauhan 9 4 13 10 14 8 58 91

57210190001 C001Shradha Rajendra

Barke9 4 12 7 12 14 8 66 92

57210190002 C002 Neel Samir Bhagvati 11 4 13 8 12 16 8 72 100

57210190003 C003 Prasham Kirat Gandhi 11 4 13 8 12 16 8 72 100

57210190004 C004 Jheel Jugraj Jain 10 4 13 8 11 16 8 70 97

Page 2: SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / …sbmp.ac.in/Common/Uploads/HomeTemplate/227CDoc... · 2020-07-13 · SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / Semester

57210190005 C005Bhagyashree

Dharmendra Joshi11 4 13 8 12 16 8 72 100

57210190006 C006 Swapnil Rahul Joshi 11 4 13 8 12 16 8 72 100

57210190008 C008 Farhaan Firoz Khan 10 4 13 7 11 15 8 68 94

57210190009 C009Sandeep Kailash

Mandal11 4 13 8 12 16 8 72 100

57210190011 C011 Samay Prakash Mavani 10 4 10 7 10 15 8 64 89

57210190013 C013 Insha Ayaz Mohammed 11 4 13 8 12 16 8 72 100

57210190014 C014 Pradeep Alagoo Pal 10 4 12 8 12 14 8 68 94

57210190015 C015 Aryan Ajaysinh Parmar 11 4 13 8 12 15 8 71 99

57210190016 C016 Parag Raghav Parmar 11 4 13 8 12 16 8 72 100

57210190017 C017 Dheer Pankaj Patel 10 4 11 7 12 15 8 67 93

Page 3: SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / …sbmp.ac.in/Common/Uploads/HomeTemplate/227CDoc... · 2020-07-13 · SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / Semester

57210190018 C018 Kunal Shreeram Patil 11 4 13 8 12 16 8 72 100

57210190019 C019Sohail Asadmadni

Qureshi9 4 11 7 12 12 6 61 85

57210190020 C020 Ekta Rajaram Ringe 10 4 10 8 10 13 6 61 85

57210190021 C021Shardul Mahendra

Sawant11 4 10 8 11 16 8 68 94

57210190022 C022 Divya Pritesh Shah 11 4 13 8 12 16 8 72 100

57210190023 C023 Neev Himanshu Shah 11 4 12 8 11 14 6 66 92

57210190024 C024 Siddhant Rashmin Shah 10 4 11 8 12 15 8 68 94

57210190026 C026Mohammad Arqam

Khalid Solanki10 4 10 7 12 15 8 66 92

57210190027 C027Pratham Anantrai

Solanki11 4 13 8 12 16 8 72 100

57210190028 C028 Yusuf Ismail Sunasra 10 4 9 8 7 15 8 61 85

Page 4: SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / …sbmp.ac.in/Common/Uploads/HomeTemplate/227CDoc... · 2020-07-13 · SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / Semester

57210190029 C029 Harshil Manish Tailor 10 4 11 8 12 13 6 64 89

57210190030 C030Shubham Manoj

Vishwakarma11 4 13 8 12 16 8 72 100

57418190001 C101Mohd Sami Saiful Islam

Azmi9 4 13 8 12 16 8 70 97

57418190002 C102Mohmmad Nabeel

Shahid Bhati11 4 7 7 12 16 6 63 88

57418190003 C103

Mohammed Saif

Mohammed Yunus Dalkhaniya

10 4 13 7 12 14 8 68 94

57418190004 C104 Jinay Ketan Gala 11 4 10 7 9 13 6 60 83

57418190005 C105Omkar Shankar

Ghogikar10 3 12 8 12 15 8 68 94

57418190006 C106 Jayesh Uday Mosamkar 11 4 8 6 11 13 6 59 82

57418190007 C107 Shubham Sanjay Rane 11 4 13 8 12 16 8 72 100

57418190008 C108 Kalash Santosh Shetty 11 4 11 8 12 14 4 64 89

Page 5: SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / …sbmp.ac.in/Common/Uploads/HomeTemplate/227CDoc... · 2020-07-13 · SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / Semester

57418190009 C109 Krishang Punit Singh 7 1 13 8 11 14 8 62 86

57418190010 C110 Sayed Saif Uddin 8 2 11 7 12 12 6 58 81

57418190011 C111Madhav Balaji

Waghmare11 4 12 8 10 15 6 66 92

57418190012 C112Sarvesh Subhashchand

Yadav11 4 11 8 9 16 8 67 93

1810042 Salman Shaikh 13 8 12 16 8 57 79

Page 6: SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / …sbmp.ac.in/Common/Uploads/HomeTemplate/227CDoc... · 2020-07-13 · SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / Semester

SVKM's

SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / Semester : V

Specialisation : Civil Engineering Period :  15th June, 2020 onwards

Batch of 2018-2021

SubjectsDPRC

C TH

PEM

CA

TH

WRE

THBMRS TH PS TH

DM

THTotal TH

OVERAL

L TH %

Hours Completed 12 12 12 12 8 56

8 64

SAP No. ROLL NO. NAME OF THE STUDENT

57110180001 1810002 SOHUM MITTAL AJMERA 10 10 12 12 8 0 52 93

57110180002 1810003 ARYAN RAMESH AJUGIA 12 12 12 12 8 0 56 100

57110180003 1810004 TUSHAR PUNJARAM BHABAD 12 12 12 12 8 0 56 100

57110180005 1810011 SAURABH KISHOR DALVI 12 12 12 12 8 0 56 100

57110180007 1810013 TRISHA JAYESH GOHIL 11 12 12 11 8 0 54 96

57110180008 1810015 AARYAMIT BHARAT JAIN 12 9 12 12 8 0 53 95

57110180009 1810016 AAYUSHI ASHOK JAIN 12 12 11 12 8 0 55 98

57110180011 1810018 MANN SANDESH KADAM 12 12 12 12 8 0 56 100

57110180012 1810020 SUSHANT SUBHASH KAMBLE 12 12 12 12 8 0 56 100

57110180013 1810024 VISHAL PRAVIN PARMAR 12 12 11 12 8 0 55 98

Page 7: SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / …sbmp.ac.in/Common/Uploads/HomeTemplate/227CDoc... · 2020-07-13 · SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / Semester

57110180014 1810025 CHIRAG RAJESH PATEL 12 12 12 12 8 0 56 100

57110180016 1810027 KRISHNA JITENDRA PATEL 12 12 12 12 8 0 56 100

57110180017 1810028 RUDALBHAI JAYESHBHAI PATEL 12 12 11 12 8 0 55 98

57110180018 1810031 SHRIYA PANDURANG PAWASKAR 12 12 12 12 8 0 56 100

57110180019 1810032AHSAN UL HAQUE FAZLE HAQUE

QURESHI12 10 10 10 6 0 48 86

57110180021 1810036 REVATI PRAKASH SABLE 10 12 11 12 8 0 53 95

57110180022 1810037 SHRISTI SANDEEP SAKPAL 11 12 12 12 8 0 55 97

57110180023 1810038 GAIZEL KENNEDY SALDANHA 12 12 12 12 6 0 54 96

57110180024 1810040 SAQUIB MUSHTAQUE ALI SHAIKH 12 9 4 8 4 0 37 66 DF

57110180025 1810044 NIHAL SANDEEP SHELAR 12 6 11 12 8 0 49 88

57110180027 1810046 KAUSTUBH RAJESH SHINDE 10 12 12 12 6 0 52 93

57110180028 1810047 AMMAR MOHD ASIF SUNASARA 12 12 12 12 8 0 56 99

57110180029 1810050 RUCHIR PRAFUL SUREJA 12 12 12 12 8 6 62 97

57110180030 1810055 JASH RAMESH VELANI 12 12 11 12 8 0 55 98

57110180031 1810056 SARTHAK KISHOR VELANI 12 12 12 12 8 0 56 100

57110180004 1810206 BAJRANG ANNA BIDGAR 12 12 12 12 8 0 56 100

57110180006 1810212 OMKAR FULCHAND DUDHBHATE 10 12 11 12 8 0 53 95

57210195001 1910101 VAISHNAVEE SURESH BANE 5 6 6 10 5 0 32 57 DF

Page 8: SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / …sbmp.ac.in/Common/Uploads/HomeTemplate/227CDoc... · 2020-07-13 · SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / Semester

57210195002 1910103 TEJASVI RAMESH MOHIT 11 7 7 11 6 0 42 75

57210195003 1910104 SARFARAZ GULFAM AHMED 5 0 5 7 6 0 23 41 DF

57210195004 1910105 NEELKUMAR RUPESH SHETH 6 12 4 6 4 0 32 57 DF

57318180001 1811001 MANAS PARESH ACHAREKAR 9 12 11 12 8 0 52 93

57318180002 1811005 YASH RAJU BHOIR 12 12 12 12 8 0 56 100

57318180004 1811008 AARYAN AMARSHI CHOTALIYA 9 9 9 9 6 0 42 75

57318180005 1811009 NIKHIL HARMAN CRASTO 10 12 11 12 8 0 53 95

57318180006 1811010 AADESH ANIL DAHIVALIKAR 10 12 12 12 6 0 52 93

57318180007 1811014 HEMANI VIVEK GUPTA 12 12 12 12 8 0 56 100

57318180008 1811019 OMKAR SANJEEV KADAM 10 12 11 12 8 0 53 95

57318180009 1811021MOHAMMED MOHD.RAFIQ

KHOKAR12 10 10 12 8 0 52 93

57318180010 1811022SAQUIB MUSTAFA ASLAM

MUCHHALE11 6 9 9 6 0 41 73 DF

57318180013 1811029 JAYESH EKNATH PAWAR 10 12 12 12 8 0 54 96

57318180015 1811035 SASNKAR SURESH ROGYE 11 9 12 11 6 0 49 88

57318180016 1811039 DHRUV HITESH SAMPAT 12 12 12 12 8 0 56 100

57318180019 1811041 TAMIM AHMAD SHAHID SHAIKH 9 6 2 10 6 0 33 59 DF

57318180020 1811043 DEV PANKAJ SHARMA 12 11 12 12 8 0 55 98

57318180021 1811048MOHAMMED QASIM RIYAZ

AHMED SUNESARA12 10 10 12 8 0 52 93

Page 9: SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / …sbmp.ac.in/Common/Uploads/HomeTemplate/227CDoc... · 2020-07-13 · SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / Semester

57318180022 1811049 RYAN SUDHAKAR SUNKARI 9 1 4 10 4 0 28 50 DF

57318180023 1811051 SUKESH SUNDARRAJU SURIPOGU 12 11 12 12 8 0 55 98

57318180024 1811052 NAKUL AMUL THAKUR 10 12 12 12 7 0 53 95

57318180011 1811223 VISHAL SURESH NIKAM 12 12 12 12 8 0 56 100

57318180014 1811233 MOHD SAAD FAZLERAB QURESHI 12 9 11 12 8 0 52 93

57418195002 1911102 MANTHAN PARBAT PATEL 12 12 12 12 8 0 56 100

57418195004 1911104 SIDDHI SAMEER SALKAR 12 12 12 12 8 0 56 100

57418195005 1911105 KUSHAL NILESH SHAH 9 11 10 7 4 0 41 73 DF

57418195006 1911106 SHAMSHER ABDUL HAMID SHAIKH 8 10 8 8 8 0 42 74

57110170001 1710001 Abhijeet Babasaheb Amle 9 9 7 9 6 0 40 71 DF

57110170002 1710002 Neel Nainesh Bhatt 10 11 12 12 8 0 53 94

57110170004 1710004 Sudarshan Darasing Chavan 10 7 10 10 8 0 45 80

57110170015 1710025 Kansara Dewang Bhupendra 10 11 11 12 8 0 52 93

57110170016 1710026 Nikunj Vijay Kharvi 10 11 10 12 8 0 51 91

57110170020 1710032 Devansh Shailesh Mehta 10 12 12 10 8 8 60 94

57110170021 1710034 Meet Rajesh Mistry 10 12 12 12 6 8 60 94

57318170001 1711005 Avanti Vinod Chavan 10 12 12 12 8 0 54 96

57318170003 1711008 Anas Chohan 9 9 9 9 6 0 42 75

Page 10: SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / …sbmp.ac.in/Common/Uploads/HomeTemplate/227CDoc... · 2020-07-13 · SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / Semester

57318170005 1711013 Yash Manoj Dhale 10 10 12 12 8 0 52 93

57318170006 1711014 Nikhil Sunil Gangal 9 12 11 11 8 0 51 91

57110185002 1810102 Arun Swaroop Chaudhary 9 8 8 11 8 0 44 79

57110185004 1810105 Rishabh Arun Verma 10 12 10 12 8 0 52 93

Page 11: SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / …sbmp.ac.in/Common/Uploads/HomeTemplate/227CDoc... · 2020-07-13 · SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / Semester
Page 12: SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / …sbmp.ac.in/Common/Uploads/HomeTemplate/227CDoc... · 2020-07-13 · SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / Semester
Page 13: SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / …sbmp.ac.in/Common/Uploads/HomeTemplate/227CDoc... · 2020-07-13 · SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / Semester

SBMP

Year / Semester : III

Specialisation : EE

Period : 15 June to 11th July 2020

Batch of 2017-2020

Subjects TIM TH

TIM PR TIM

A MATHS TH

A MATHS TU

A MATHS

ECN

TH

ECN

PR

ECN

EPG TH

EPG DRW EPG

ETD TH

ETD DRW

ETD

C PR TH

C PR PR

C PR Avg

Medical/

Others

Hours Completed 16 0 16 12 4 16 16 0

16 16 0 16 16 0 16 8 0 8

SAP No. ROLL NO.

NAME OF THE STUDENT

57130180007 1830009

DHAYALKAR RAHUL 10 0 63 8 2 63 11 0

69 14 0 88 11 0 69 6 0 75 71

57130180010 1830014

GOWDA ROHAN 4 0 25 11 1 75 1 0 6 0 0 0 12 0 75 4 0 50 39

57130180021 1830030

PAWASE RIYA PAWASE 11 0 69 8 2 63 7 0

44 4 0 25 11 0 69 4 0 50 53

Mobile Proble

m

57130180023 1830032

RATHOD PRANAV 11 0 69 12 4 100 15 0

94 9 0 56 15 0 94 4 0 50 77

57130180037 1830052

WAGHCHORE SAKSHI KAILASH 11 0 69 12 4 100 16 0

100 0 0 0 16 0 100 6 0 75 74

57130180038 1830053

WAGHMARE KAKSHA 13 0 81 12 4 100 16 0

100 0 0 0 16 0 100 6 0 75 76

Page 14: SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / …sbmp.ac.in/Common/Uploads/HomeTemplate/227CDoc... · 2020-07-13 · SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / Semester

JAYWANT

57230190005 1930005

BARGE SUREKHA SHRIPAT 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 2

57230190012 1930012

GURKHE AMOL ARUN 4 0 25 3 1 25 1 0 6 0 0 0 1 0 6 0 0 0 10

57230190013 1930013

JADHAV SHREYASH SANJAY 7 0 44 8 2 63 9 0

56 13 0 81 9 0 56 4 0 50 58

57230190023 1930023

PARAB DEEP SHARAD 14 0 88 6 3 56 7 0

44 11 0 69 5 0 31 8 0 100 65

57230190025 1930025

PARMAR JEET DILIP 0 0 0 1 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

57230190026 1930026

PATEL HASIM MUSTAQ 14 0 88 6 3 56 10 0

63 9 0 56 11 0 69 8 0 100 72

57230190034 1930034

SHAIKH ERAF ALTAF 6 0 38 3 2 31 4 0

25 1 0 6 7 0 44 6 0 75 36

Page 15: SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / …sbmp.ac.in/Common/Uploads/HomeTemplate/227CDoc... · 2020-07-13 · SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / Semester

Specialisation : EE

Year / Semester : V

Batch of

Period : 15th June to 11th July 2020

Subjects TAM TH

TAM PR

TAM

PEX

TH

PEX

PR PEX

TDR

TH

TDR

PR TDR

INI TH

INI PR

INI

Project PR

Project PR

IM TH IM Avg

Hours Completed 16 0 16 16 0 16 16 0 16 16 0 16 0 12

SAP No. ROLL NO.

NAME OF THE STUDENT

57130160001 1630001

BANDRE

PRANAY

P. 6 0 38 11 0 69 10 63 8 0 50 0 #DIV/0! 4 33 50

57130160019 1630019

NAGVEK

AR

SUBODH 7 0 44 8 0 50 8 50 4 0 25 0 #DIV/0! 4 33 40

57130160038 1630038 VANJOLE VEDANT 4

57130170001 1730001

ROHIT

ARNALKA

R 16 0 100 15 0 94 15 94 8 0 50 0 #DIV/0! 9 75 83

57130170007 1730008

HARDIK

DESAI 9 0 56 9 0 56 8 50 12 0 75 0 #DIV/0! 3 25 53

57130170018 1730026

RAHUL

KASTURE 10 0 63 10 0 63 7 44 6 0 38 0 #DIV/0! 6 50 51

57130170032 1730048

VARUN

SAWANT 8 0 50 11 0 69 12 75 6 0 38 0 #DIV/0! 8 67 60

57130170037 1730057

JAYDEEP

SUVAGIYA 9 0 56 7 0 44 5 31 10 0 63 0 #DIV/0! 9 75 54

57130170038 1730058

RUSHIKE

T TAMBE 13 0 81 13 0 81 12 75 8 0 50 0 #DIV/0! 10 83 74

Page 16: SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / …sbmp.ac.in/Common/Uploads/HomeTemplate/227CDoc... · 2020-07-13 · SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / Semester

57130170039 1730059

SANKET TAYADE 15 0 94 15 0 94 13 81 10 0 63 0 #DIV/0! 4 33 73

5.73381E+11

1731030

RUTUJA

MAHURK

AR 14 0 88 13 0 81 14 88 6 0 38 0 #DIV/0! 8 67 72

57338170018 1731052

VISHAL

SHARMA 9 0 56 6 0 38 5 31 4 0 25 0 #DIV/0! 5 42 38

57130180009 1830013

GORRY

JAYSHREE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13 0 #DIV/0! 2 17 6

57130180012 1830017

JETHWA

MOHAMM

AD ZAHEEN 13 0 81 14 0 88 10 63 10 0 63 0 #DIV/0! 9 75 74

57130180016 1830022

NAIK

ZUKHRAN NAUSHAD 9 0 56 10 0 63 8 50 6 0 38 0 #DIV/0! 10 83 58

57130180017 1830023

PANCHAL

DHRUV

ASHOK 9 0 56 12 0 75 12 75 12 0 75 0 #DIV/0! 5 42 65

57130180029 1830042

SHAIKH

AMEER

RAFI 8 0 50 7 0 44 6 38 12 0 75 0 #DIV/0! 4 33 48

57130185002 1830108

CHAITALI PARAB 11 0 69 12 0 75 11 69 8 0 50 0 #DIV/0! 6 50 63

57338180004 1831011

GAUD

AAHANA 6 0 38 6 0 38 4 25 4 0 25 0 #DIV/0! 3 25 30

57338180005 1831015

M D AFROZ

ALAM 9 0 56 9 0 56 7 44 10 0 63 0 #DIV/0! 6 50 54

57338180012 1831038

MOHD.

SAQUEB 2 0 13 6 0 38 7 44 4 0 25 0 #DIV/0! 0 0 24

57338180013 1831039

SAYYED

SAIF ALI

MOHAMM 1 0 6 4 0 25 2 13 0 0 0 0 #DIV/0! 3 25 14

Page 17: SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / …sbmp.ac.in/Common/Uploads/HomeTemplate/227CDoc... · 2020-07-13 · SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / Semester

ED

57338180015 1831049

SINGH

GAURAV SINGH 12 0 75 13 0 81 12 75 10 0 63 0 #DIV/0! 8 67 72

57438195001 1931101

MISHRA

HIMANSH

U MOHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 25 0 #DIV/0! 0 0 5

57438195002 1931102

SHINDE

RUSHIKES

H DASHRAT

H 10 0 63 13 0 81 13 81 12 0 75 0 #DIV/0! 3 25 65

Page 18: SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / …sbmp.ac.in/Common/Uploads/HomeTemplate/227CDoc... · 2020-07-13 · SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / Semester

Shri Vile Parle Kelavani Mandal`s

SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Program: Information Technology

5th sem ATTENDANCE Year / Semester : III / V (2020)

Period : 15 June 2020 to 30 September 2020

THEORY+TUTORIAL

WT (TH)

FOC (TH)

ITC (TH)

ITC (TU)

OOMD (TH)

OOMD (TU)

NA (TH)

M&A (TH)

Total TH+TU

% TH+TU

SAP No. ROLL NO.

NAME OF THE STUDENT

16 12 12 4 12 4 8 8

OOMD 68

NA 60

57398160003 1698003 Bhavin Jitendra Divecha 16 11 12 4 12 4 8 67 99

57398170001 1791001 Shivam bhatt 16 12 12 4 12 4 8 68 100

57398170003 1791003 Aaron Christian 16 12 12 4 12 4 8 68 100

57398170009 1791009 Purvesh Ghedia 16 12 12 4 12 4 8 68 100

57398170011 1791011 Naitik 16 12 12 4 11 4 8 67 99

57398170018 1791018 Nirbhay Mehta 16 12 12 4 12 4 8 68 100

57398170021 1791021 Harshil Panchal 14 11 8 3 10 3 7 56 82

57398170033 1791033 Lavya Chetan Sangoi 16 11 12 4 12 4 8 67 99

57398170046 1791046 Kaavya Shastri 15 12 12 4 12 4 8 67 99

57398180001 1891001 Preet Ambhire 16 12 12 4 8 8 60 100

57398180002 1891002 Chaitanya Barapatre 16 12 12 4 8 8 60 100

57398180003 1891003 Manav Bhatia 16 11 12 4 11 4 7 65 96

57398180004 1891004 Akshit Jayant Chheda 15 12 12 4 12 4 8 67 99

57398180005 1891005 Harsh dhirubhai chudasama

14 11 12 4 12 4 8 65 96

57398180006 1891006 Karan dantwala 15 12 12 4 8 8 59 98

57398180007 1891007 Ronik Dedhia 16 12 12 4 12 4 8 68 100

57398180008 1891008 Shruti Dhamecha 16 12 12 4 11 3 8 66 97

57398180009 1891009 Mihir Deepak Doshi 16 12 12 4 12 4 8 68 100

57398180010 1891010 Dhruv Gajaria 13 12 12 4 9 2 8 60 88

57398180011 1891011 Mitali Gujar 16 12 12 4 12 4 8 68 100

57398180012 1891012 Keyur Jagda 9 9 12 4 4 1 5 44 65

57398180013 1891013 Dhruvil Jain 15 12 12 4 12 4 8 67 99

57398180015 1891014 Tanuj Joshi 16 12 12 4 12 4 8 68 100

57398180014 1891015 Aastha P. Joshi 16 12 12 4 8 8 60 100

57398180016 1891016 Deepesh Venkatrao Kamble

13 12 12 4 11 3 8 63 93

57398180018 1891018 Aryan Kasurde 9 12 12 3 11 4 6 57 84

57398180019 1891019 Devang Ashish Khakhar 16 12 12 4 8 7 59 98

57398180020 1891020 Mustafa Siraj Khatri 16 12 12 4 12 4 8 68 100

57398180021 1891021 Gaurav kumavat 13 12 12 4 11 4 8 64 94

Page 19: SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / …sbmp.ac.in/Common/Uploads/HomeTemplate/227CDoc... · 2020-07-13 · SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / Semester

Shri Vile Parle Kelavani Mandal`s

SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Program: Information Technology

57398180023 1891023 Kavya Pratik Mehta 16 12 12 4 12 4 8 68 100

57398180022 1891024 Drashti Mehta 16 12 12 4 10 4 7 65 96

57398180025 1891025 Tirth Paresh Mehta 16 12 12 4 12 4 8 68 100

57398180027 1891027 Mayuresh Mistry 14 12 12 4 12 4 8 66 97

57398180028 1891028 Akshat Modi 16 12 12 4 12 4 8 68 100

57398180029 1891029 Mohammed Ibrahim Mujawar

14 12 12 4 12 4 8 66 97

57398180031 1891031 Jeel Panchal 16 12 12 4 12 4 8 68 100

57398180037 1891032 Parthpatel 15 12 12 4 8 8 59 98

57398180035 1891033 Diya patel 15 12 12 4 12 4 8 67 99

57398180033 1891034 Deev Chetan Patel 16 12 12 4 12 4 8 68 100

57398180032 1891035 Avi patel 13 12 12 4 10 4 8 63 93

57398180038 1891036 Siddhant Patel 16 12 12 4 12 4 8 68 100

57398180034 1891037 Dev DILIP Patel 16 12 12 4 12 4 8 68 100

57398180036 1891038 Mitesh Patel 8 9 12 4 8 6 47 78

57398180040 1891040 Atul mahesh phulare 15 12 12 4 8 7 58 97

57398180043 1891043 Mohit A Sawardekar 12 10 12 4 6 7 51 85

57398180048 1891044 Yashvi Shah 16 12 12 4 8 8 60 100

57398180046 1891045 Jinay Shah 14 12 12 4 11 4 8 65 96

57398180045 1891046 Eesha Shah 13 11 12 3 12 4 8 63 93

57398180047 1891047 Krisha Shah 16 12 12 4 10 3 7 64 94

57398180044 1891048 Abhishek Shah 16 11 12 4 12 4 8 67 99

57398180049 1891049 prajwal Sanjay Shinde 16 12 12 4 12 4 8 68 100

57398180050 1891050 Jharana Solanki 16 12 12 4 8 8 60 100

57398180051 1891051 Sakshi Sondigara 16 11 12 4 12 4 8 67 99

57398180052 1891052 Jeet Soni 16 12 12 4 12 4 7 67 99

57398180053 1891053 Chinmay Teli 16 12 12 4 12 4 8 68 100

57398180054 1891054 Aryan Thakkar 16 12 12 4 12 4 8 68 100

57398180055 1891055 Ujwal K.Thakkar 14 12 12 4 7 8 57 95

57398180056 1891056 Tanush Trivedi 14 12 12 4 12 4 8 66 97

57398180017 1891217 Mohammed Karadia 16 12 12 4 12 4 8 68 100

57398180041 1891241 Esha Chetan Sanghavi 16 12 12 4 12 4 8 68 100

57398180042 1891242 Rahul Sarvaiya 16 12 12 4 12 4 8 68 100

57498195001 1991101 Prayag Bhanji 15 12 12 4 12 4 5 64 94

57498195002 1991102 Aarti Bhanushali 16 12 12 4 12 4 8 68 100

57498195003 1991103 Navneet Choudhary 16 12 12 4 11 4 8 67 99

57498195004 1991104 Yash Kamerkar 16 12 12 4 11 4 6 65 96

57498195005 1991105 Gaurang patil 7 11 9 2 7 2 8 46 68

57498195006 1991106 JALADHI SONAGARA 16 12 12 4 12 4 8 68 100

57498195007 1991107 Yadav Yogesh Awadhraj

13 12 10 4 12 4 8 63 93

Page 20: SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / …sbmp.ac.in/Common/Uploads/HomeTemplate/227CDoc... · 2020-07-13 · SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / Semester

Shri Vile Parle Kelavani Mandal`s

SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Program: Information Technology

3rd sem

ATTENDANCE Year / Semester : II / III (2020)

Period : 15 June 2020 to 30 September 2020

THEORY+TUTORIAL

JAVA DS DBMS DCN CG OST Total

Th+Tu

% Th

SAP No. ROLL NO.

NAME OF THE STUDENT 8 16 12 12 12 8 68

57498190001 1991201 JIYA AGRAWAL 8 16 12 11 12 8 67 99

57498190002 1991002 EASHAAN AMBASANA 8 16 12 12 12 8 68 100

57498190003 1991003 SHREYAS BHOSLE 8 16 12 12 12 8 68 100

57498190004 1991004 SHUBH DARJI 8 16 11 11 11 4 61 90

57498190005 1991005 VAIDEHI DARJI 8 16 11 12 12 8 67 99

57498190006 1991006 JASH DESAI 8 16 12 12 12 8 68 100

57498190007 1991007 ARYA DHURI 8 16 12 12 12 8 68 100

57498190008 1991008 FORAM GANDHI 8 16 12 12 12 8 68 100

57498190009 1991009 VYOM GANDHI 8 16 12 11 12 8 67 99

57498190010 1991010 AKASH GOHIL 8 16 12 12 12 8 68 100

57498190012 1991012 ADITI GUPTA 8 16 12 12 12 8 68 100

57498190013 1991013 SHUBH HARDE 8 16 12 12 12 8 68 100

57498190014 1991014 DEV JADHAV 3 15 7 8 4 2 39 57

57498190015 1991015 VIDNEY JADHAV 8 16 12 12 11 8 67 99

57498190016 1991016 VEDANT KAMBLI 8 16 12 12 11 8 67 99

57498190017 1991017 NEEL KAPADIA 7 15 12 10 9 6 59 87

57498190018 1991018 JASH KATELIA 6 16 10 11 10 8 61 90

57498190019 1991019 SHIVAM KELSHIKAR 8 16 12 12 12 8 68 100

57498190020 1991020 AFIFAH KHAN 8 16 12 11 12 8 67 99

57498190021 1991021 LEKHA KHOBREKAR 8 16 12 12 12 8 68 100

57498190022 1991022 SHRENI KHUMAN 7 15 12 12 12 6 64 94

57498190023 1991023 HERAMBA KOLI 8 16 12 12 12 8 68 100

57498190024 1991024 SHWETA MEHETRE 8 16 12 12 10 8 66 97

57498190025 1991025 KRISH MEHTA 8 16 12 12 12 8 68 100

57498190026 1991026 MEET MEHTA 8 16 12 12 10 8 66 97

57498190027 1991027 VANSH MISHRA 8 16 12 12 12 8 68 100

57498190028 1991028 PREET MOGA 8 16 10 12 11 8 65 96

57498190029 1991229 QURRATULAIN MUNSHI 8 16 12 12 12 8 68 100

0 0

0 0

0 0

Page 21: SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / …sbmp.ac.in/Common/Uploads/HomeTemplate/227CDoc... · 2020-07-13 · SVKM's SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Year / Semester

Shri Vile Parle Kelavani Mandal`s

SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC Program: Information Technology

THEORY+TUTORIAL

JAVA DS DBMS DCN CG OST Total

Th+Tu % Th

8 16 12 12 12 8 68

57498190030 1991030 AARCHI PANCHAL 8 16 12 12 12 8 68 100.00

57498190031 1991031 DRASHTI PANSANIYA 8 16 12 12 12 8 68 100.00

57498190032 1991032 DEEP PAREKH 8 16 12 12 12 8 68 100.00

57498190033 1991033 VIDIT PAREKH 8 16 12 12 11 6 65 95.59

57498190034 1991034 TEJ PARMAR 8 16 12 12 11 6 65 95.59

57498190035 1991035 AAYUSH PATEL 8 16 12 12 12 8 68 100.00

57498190036 1991036 DURVA PATEL 8 16 12 12 11 8 67 98.53

57498190037 1991037 RUSHEEL PRABHU 6 16 12 11 7 6 58 85.29

57498190038 1991038 JIGNESH RANA 8 16 12 12 12 8 68 100.00

57498190039 1991039 MANAV RATHOD 8 16 12 12 11 8 67 98.53

57498190040 1991040 JASH RAVAL 8 16 9 12 9 8 62 91.18

57498190041 1991041 AKSHITA SHAH 8 16 12 12 12 8 68 100.00

57498190042 1991042 DHRUV SHAH 8 16 12 12 12 8 68 100.00

57498190043 1991043 DHRUVI SHAH 8 16 12 12 12 8 68 100.00

57498190044 1991044 DRASHTI SHAH 8 16 12 12 12 8 68 100.00

57498190045 1991045 HARSH SHAH 7 16 12 12 9 6 62 91.18

57498190046 1991046 HETA SHAH 8 16 12 12 12 8 68 100.00

57498190047 1991047 HETVI SHAH 8 16 12 12 12 8 68 100.00

57498190048 1991048 JEET SHAH 8 16 12 12 12 8 68 100.00

57498190049 1991049 KHUSHI SHAH 8 16 12 12 12 8 68 100.00

57498190050 1991050 KRESHA SHAH 8 16 12 12 12 8 68 100.00

57498190051 1991051 KRISHANK SHAH 8 15 12 11 11 8 65 95.59

57498190052 1991052 MIT SHAH 8 16 12 12 12 8 68 100.00

57498190053 1991053 ANSH SHETTY 8 16 12 12 12 8 68 100.00

57498190054 1991054 DADHICHEE SIDHPURA 8 16 12 12 9 8 65 95.59

57498190055 1991055 SHUBHAM SOLANKI 8 16 12 12 12 8 68 100.00

57498190056 1991056 VISMAY TANK 8 16 12 12 12 8 68 100.00

57498190057 1991057 VIDHI THAKKAR 8 16 12 12 11 8 67 98.53

57498190058 1991058 GAURANG WAGHELA 8 16 12 12 12 8 68 100.00

57498190059 1991059 WAMIQ MOHAMMED 8 15 10 10 10 8 61 89.71

57398180057 1891057 MANSI UPADHYAY 8 14 12 12 11 8 65 95.59