Sumerian at babylonian

Download Sumerian at babylonian

Post on 17-Dec-2014

23.598 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. MGA UNANG KABIHASNAN SA MESOPOTAMIA Mga Sumerian atMga Babylonian

2. SUMERIANS Pinakaunang mayoryang pangkat nanandarayuhan sa Mesopotamia 3. SUMERIAN Pinakaunang mayoryang pangkat nanandarayuhan sa Mesopotamia Nakapagpatayo ng mga malalakinglungsod gaya ng Ur, Erech, Eridu,Nippur, Kish, Larsa, Lagash at Umma 4. SUMERIAN Pinakaunang mayoryang pangkat nanandarayuhan sa Mesopotamia Nakapagpatayo ng mga malalakinglungsod gaya ng Ur, Erech, Eridu,Nippur, Kish, Larsa, Lagash at Umma Lungsod-estado ang bayan o lungsodat mga lupain at mga lupain nakontrolado nito. 5. Lungsod ng Ur 6. Mapa ng sinaunang Mesopotamia 7. LIPUNAN AT KULTURASUMER Nahahati sa tatlongpangkat ang lipunan:a. maharlika (pari at opisyal)b. mangangalakal at artisanoc. magsasaka at alipin Pinahahalagahan angedukasyon Maraming diyosa. Anu (langit at lupa)b. Enlil (hangin at bagyo)c. Ea (tubig at katubigan) 8. LIPUNAN AT KULTURASUMER Inaayos ang pag-aasawa ng anak Karapatan ng mgakababaihan a. magkaroon ng sariling ari-arian b. makipagkalakalan c. maging testigo sa paglilitis Cuneiform sistemang pagsulat 9. LIPUNAN AT KULTURASUMER Inaayos ang pag-aasawang anak Karapatan ng mgakababaihan a. magkaroon ng sariling ari-arian b. makipagkalakalan c. maging testigo sa paglilitis Cuneiform sistema ngpagsulat Dome, vault, rampa atziggurat o templo parasa mga diyos 10. LIPUNAN AT KULTURASUMER Inaayos ang pag-aasawa nganak Karapatan ng mga kababaihan a. magkaroon ng sariling ari-arian b. makipagkalakalan c. maging testigo sa paglilitis Cuneiform sistema ngpagsulat Dome, vault, rampa atziggurat o templo para samga diyos Laryo para sa paggawa ngbahay mga unang architect, engineerat scientist 11. LIPUNAN AT KULTURASUMER Inaayos ang pag-aasawa nganak Karapatan ng mga kababaihan a. magkaroon ng sariling ari-arian b. makipagkalakalan c. maging testigo sa paglilitis Cuneiform sistema ngpagsulat Dome, vault, rampa atziggurat o templo para samga diyos Laryo para sa paggawa ngbahay mga unang architect, engineerat scientist 12. EKONOMIYASUMER Pagsasaka Matatag na industriya ngkalakalan Kanal at dike Pagtatanim (butil, dates atgulay) Pag-aalaga ng mga hayop Paggamit ng hayop sa araro Paghahabi Midyum ng palitan cacao, tanso,pilak at ginto Sistema ng panukat at panimbang Organisadong pwersang paggawa 13. PAG-UNLAD AT PAGBAGSAKSUMERA. PAG UNLAD1. imbensyon2. pagsasaka, kalakalan at industriya3. lungsod-estado4. edukasyon5. pwersang paggawa6. karapatan ng kababaihanB. PAGBAGSAK 1.kawalan ng pagkakaisa 2. walang natural na depensasa mga mananakop 14. AMBAG SA KABIHASNAN NG DAIGDIGSUMER Gulong at karwahena hila ng asno 15. AMBAG SA KABIHASNAN NG DAIGDIGSUMER Gulong at karwahe nahila ng asno Paggatas ng baka,paghahabi ng lana atlino 16. AMBAG SA KABIHASNAN NG DAIGDIGSUMER Gulong at karwahe nahila ng asno Paggatas ng baka,paghahabi ng lana at lino Paraan ng pagpapalitan Sistema ng panukat ngtimbang o haba Sexagesimal system (60) 17. AMBAG SA KABIHASNAN NG DAIGDIGSUMER Gulong at karwahe nahila ng asno Paggatas ng baka,paghahabi ng lana at lino Paraan ng pagpapalitan Sistema ng panukat ngtimbang o haba Sexagesimal system (60) Unang lungsod-estado Lunar calendar 18. AMBAG SA KABIHASNAN NG DAIGDIGSUMER Gulong at karwahe nahila ng asno Paggatas ng baka,paghahabi ng lana at lino Paraan ng pagpapalitan Sistema ng panukat ngtimbang o haba Sexagesimal system (60) Unang lungsod-estado Lunar calendar 19. AMBAG SA KABIHASNAN NG DAIGDIGSUMER Gulong at karwahe na hila ngasno Paggatas ng baka, paghahabing lana at lino Paraan ng pagpapalitan Sistema ng panukat ngtimbang o haba Sexagesimal system (60) Unang lungsod-estado Lunar calendar Cuneiform Clay tablet 20. AMBAG SA KABIHASNAN NG DAIGDIGSUMER Gulong at karwahe na hila ng asno Paggatas ng baka, paghahabi ng lana at lino Paraan ng pagpapalitan Sistema ng panukat ng timbang o haba Sexagesimal system (60) Unang lungsod-estado Lunar calendar Cuneiform Clay tablet Dome at vault sa arkitektura at inhenyeriya Ziggurat, rampa at dike Pag-oopera Pugon Fraction at square root Prinsipyo ng calculator Organisadong pwersang paggawa Unang paggamit ng hayop sa pag-aararo 21. AMBAG SA KABIHASNAN NG DAIGDIGSUMER Gulong at karwahe na hila ng asno Paggatas ng baka, paghahabi ng lana at lino Paraan ng pagpapalitan Sistema ng panukat ng timbang o haba Sexagesimal system (60) Unang lungsod-estado Lunar calendar Cuneiform Clay tablet Dome at vault sa arkitektura at inhenyeriya Ziggurat, rampa at dike Pag-oopera Pugon Fraction at square root Prinsipyo ng calculator Organisadong pwersang paggawa Unang paggamit ng hayop sa pag-aararo 22. BABYLONIANMga Semitic Amorite 23. BABYLONIANMga Semitic AmoriteNasakopangmga Sumeriansa pangunguna ni King Hammurabi 24. King Hammurabi 25. King Hammurabi Hari ng Babylonia noong 1700 BCE Lider-militar Organisadong mamuno Matalinong hari Tinutulungan ng mga nakabababang opisyal hukbo,sugoatmga gobernardor Pinunong ehekutibo, huwes at militar Amelu matatanda ng mataas na pangkat Nagtipon ng mga mga batas at tinawag na Kodigo ni Hammurabi 26. Kodigo ni Hammurabi Isang mataas na bato sa gitna ng lungsod Patnubay sa kilos at gawain ng mga nasasakupan niya Batas sa agrikultura, industriya, ari-arian, pag-aasawa, pagpapatakbo ng pamahalaan at iba pang aspeto ng buhay mata sa mata, ngipin sa ngipin 27. LIPUNAN AT KULTURASUMER BABYLON Inaayos ang pag-aasawa ng Kodigo ni Hammurabianak Pangkat: maginoo, Karapatan ng mga kababaihan a. magkaroon ng sariling ari-arianmalayang tao at alipin b. makipagkalakalan Karapatan ng kababaihan c. maging testigo sa paglilitis Pagpapahalaga sa mga Cuneiform sistema ngpagsulatanak Dome, vault, rampa at Marduk ziggurat o templo para sa pinakadakilang Diyosmga diyos alahas Laryo para sa paggawa ngbahay mga unang architect, engineerat scientist 28. EKONOMIYASUMER BABYLON Pagsasaka Kalakalan at sariling Matatag na industriya ngnegosyokalakalan Silindrikal na selyo Kanal at dike Pagtatanim (butil, dates at Kontrata sa negosyogulay) Pag-aalaga ng mga hayop Paggamit ng hayop sa araro Paghahabi Midyum ng palitan cacao, tanso,pilak at ginto Sistema ng panukat at panimbang Organisadong pwersang paggawa 29. PAG-UNLAD AT PAGBAGSAKSUMER BABYLONA. PAG UNLADA. PAG UNLAD 1. imbensyon1. maayos na pamamalakad ng 2. pagsasaka, kalakalan at pamahalaanindustriya 2. pagtutulungan ng mga opisyal 3. lungsod-estado 3. Kodigo ni Hammurabi 4. edukasyon4. magagaling na artisano 5. pwersang paggawa 5. karapatan ng kababaihan 6. karapatan ng kababaihanB. PAGBAGSAKB. PAGBAGSAK1.kawalan ng pagkakaisa 1. paglusob ng mga Kassite kasunod ang mga Hittites 30. AMBAG SA KABIHASNAN NG DAIGDIGSUMER BABYLONGulong at karwahe na hila ng asnoPaggatas ng bakat, paghahabi ng lana at Kodigo ni Hammurabilino Kontratang pangkalakalan Paraan ng pagpapalitan Sistema ng panukat ng timbang o haba Paggamit ng selyo Sexagesimal system (60) Unang lungsod-estado Pagpapalamuti sa Lunar calendarkatawan Cuneiform Clay tablet Nagpayabong sa Dome at vault sa arkitektura at inhenyeriyapanitikan ang mga Ziggurat, rampa at dike Pag-ooperaepikong Gilgamesh at Pugon Enuna Elish Fraction at square root Prinsipyo ng calculator Pinaunald ang kalakalan Organisadong pwersang paggawaat negosyo Unang paggamit ng hayop sa pag-aararo 31. SANGGUNIAN 32. DOWNLOAD LINK 33. MARAMING SALAMAT PO!Inihanda ni:JARED RAM A. JUEZANTeacher I, Araling Panlipunan IIIJuly 5, 2012