sportdiscus with full textwebftp.gazi.edu.tr/lib/veritabani/sportdis.pdf · • İnsan...

of 61/61
GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ 1 SPORTDiscus SPORTDiscus with with Full Full Text Text Beden Eğitimi ve Spor Temel Beden Eğitimi ve Spor Temel Danışma Kaynağı Danışma Kaynağı

Post on 06-Nov-2019

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  1

  SPORTDiscusSPORTDiscus withwithFullFull TextText

  Beden Eğitimi ve Spor Temel Beden Eğitimi ve Spor Temel Danışma KaynağıDanışma Kaynağı

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  2

  SPORTDiscusSPORTDiscus withwith FullFull TextText•• SPORTDiscusSPORTDiscus, spor, spor , spor, spor

  hekimliği, fiziksel eğitim, hekimliği, fiziksel eğitim, fitnessfitness, , egzersiz, psikoloji, antrenörlük ve egzersiz, psikoloji, antrenörlük ve ilişkili konularını kapsayan bir veri ilişkili konularını kapsayan bir veri tabanıdır. tabanıdır.

  •• Veri tabanı 1200 dergi, kitaplar, Veri tabanı 1200 dergi, kitaplar, tezler, konferans bildirileri ve tezler, konferans bildirileri ve video kasetlerden oluşmaktadır. video kasetlerden oluşmaktadır.

  •• Veri tabanına her yıl 20.000 den Veri tabanına her yıl 20.000 den fazla makale eklenmektedir ve veri fazla makale eklenmektedir ve veri tabanı 700.000 den fazla tam metin tabanı 700.000 den fazla tam metin makaleyi kapsamaktadır.makaleyi kapsamaktadır.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  3

  SPORTDiscusSPORTDiscus withwith FullFull TextText•• Sadece spor, spor hekimliği ve Sadece spor, spor hekimliği ve

  ilişkili akademik disiplinlerdeki ilişkili akademik disiplinlerdeki literatürü 1.800’lü yıllardan literatürü 1.800’lü yıllardan günümüze indekslemektedir.günümüze indekslemektedir.

  •• Tez ve Tez ve monograflarmonograflar 1949 ve dergiler 1949 ve dergiler 1975 yılına kadar derlenmiştir.1975 yılına kadar derlenmiştir.

  •• 60 farklı dilde, 750.000’den fazla kayıt 60 farklı dilde, 750.000’den fazla kayıt içerir.içerir.

  •• 20.000’den fazla tez hakkında 20.000’den fazla tez hakkında bilgilere erişim mümkündür.bilgilere erişim mümkündür.

  •• Yeni bilimsel makaleler haftalık Yeni bilimsel makaleler haftalık olarak veri tabanına eklenir.olarak veri tabanına eklenir.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  4

  SPORTDiscusSPORTDiscus withwith FullFull TextTextSPORTDiscusSPORTDiscus veri tabanının veri tabanının

  içerdiği konular şu içerdiği konular şu şekilde sayılabilir:şekilde sayılabilir:

  •• Antrenman bilgisiAntrenman bilgisi•• AntropometriAntropometri•• BeslenmeBeslenme•• EgzersizEgzersiz•• Engelliler için sporEngelliler için spor•• FitnessFitness•• Fiziksel eğitimFiziksel eğitim•• IsınmaIsınma•• KinesyolojiKinesyoloji

  •• İİnsan biyomekaniğinsan biyomekaniği•• Koçluk ve antrenörlükKoçluk ve antrenörlük•• Spor animatörlüğüSpor animatörlüğü•• Spor felsefesiSpor felsefesi•• Spor fizyolojisiSpor fizyolojisi•• Spor hukukuSpor hukuku•• Spor organizasyonlarıSpor organizasyonları•• Spor sakatlanmalarıSpor sakatlanmaları•• Sporcu sağlığıSporcu sağlığı•• Sporda beceriSporda beceri•• Yaşam boyu sporYaşam boyu spor•• Yönetim ve yöneticilikYönetim ve yöneticilik

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  5

  SPORTDiscusSPORTDiscus withwith FullFull TextTextSPORTDiscus’dakiSPORTDiscus’daki bazı önemli tam bazı önemli tam

  metin dergiler şunlardır:metin dergiler şunlardır:•• Adapted Physical Activity Quarterly Adapted Physical Activity Quarterly •• AMAA Journal AMAA Journal •• American Journal of Health Promotion American Journal of Health Promotion •• Athletic Therapy Today Athletic Therapy Today •• Canadian Journal of Applied Physiology Canadian Journal of Applied Physiology •• Clinical Rehabilitation Clinical Rehabilitation •• International Journal ofInternational Journal of

  Sport Nutrition & Exercise Metabolism Sport Nutrition & Exercise Metabolism •• International Journal ofInternational Journal of

  Sports Physiology & Performance Sports Physiology & Performance •• Journal of Aging & Physical Activity Journal of Aging & Physical Activity •• Journal of Applied Biomechanics Journal of Applied Biomechanics •• Journal of Athletic Training Journal of Athletic Training •• Journal of Bone & Joint SurgeryJournal of Bone & Joint Surgery•• Journal of Dance Medicine & ScienceJournal of Dance Medicine & Science

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  6

  Kütüphane webKütüphane websayfasındaki sayfasındaki

  Veri TabanlarıVeri Tabanlarıbağlantısını bağlantısını tıklayınız.tıklayınız.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  7

  Veri tabanı ismine Veri tabanı ismine tıklayınız.tıklayınız.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  8

  Hangi alanlarda tarama Hangi alanlarda tarama yapmak istiyorsanız yapmak istiyorsanız seçerek taramanızı seçerek taramanızı yapabilirsiniz. Eğer yapabilirsiniz. Eğer herhangi bir alan herhangi bir alan

  seçmediyseniz , anahtarseçmediyseniz , anahtarkelimeniz tüm alanlardan kelimeniz tüm alanlardan

  taranır.taranır.

  TARAMA STRATEJİLERİTARAMA STRATEJİLERİ•Taramanızı yaparken •Taramanızı yaparken

  anahtar sözcükleri AND, anahtar sözcükleri AND, OR ya da NOT OR ya da NOT

  bağlaçlarından biriylebağlaçlarından biriylebağlayabilirsiniz.bağlayabilirsiniz.

  •Anahtar sözcüğün •Anahtar sözcüğün türevlerini de taramak türevlerini de taramak istiyorsanız; sözcüğün istiyorsanız; sözcüğün kök bölümünü yazarak, kök bölümünü yazarak, başına ya da sonuna * başına ya da sonuna *

  imlecini ekleyebilirsiniz.imlecini ekleyebilirsiniz.

  •Anahtar sözcüğün •Anahtar sözcüğün yazılışındanyazılışından

  emin değilseniz; ? emin değilseniz; ? imlecini;imlecini;

  sözcüğün başında, sözcüğün başında, ortasında ya da sonunda ortasında ya da sonunda

  kullanabilirsiniz.kullanabilirsiniz.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  9

  Sadece tam metin Sadece tam metin makalelere makalelere

  erişmenizi sağlarerişmenizi sağlar

  Araştırmanızı tarih Araştırmanızı tarih aralığı bakımından aralığı bakımından

  sınırlandırmanızı sağlarsınırlandırmanızı sağlar

  Sadece referansları Sadece referansları listelenen makalelere listelenen makalelere

  erişmenizi sağlar. erişmenizi sağlar.

  Araştırmanızı belirli Araştırmanızı belirli bir yayın ismiyle bir yayın ismiyle sınırlandırmanızı sınırlandırmanızı

  sağlarsağlar

  Sadece hakemli Sadece hakemli dergilerde tarama dergilerde tarama yapmanızı sağlar.yapmanızı sağlar.

  Araştırmanızı belirli Araştırmanızı belirli bir dil ile bir dil ile

  sınırlandırmanızı sınırlandırmanızı sağlarsağlar

  Araştırmanızı Araştırmanızı belirli bir yayın belirli bir yayın

  türüyle türüyle sınırlandırmanızı sınırlandırmanızı

  sağlarsağlar

  Araştırmanızı belirli bir Araştırmanızı belirli bir ülke ile sınırlandırmanızı ülke ile sınırlandırmanızı

  sağlarsağlar

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  10

  TaramaTaramasonuçsonuçsayfasısayfası

  Çıkan sonuçları, bu veri tabanından Çıkan sonuçları, bu veri tabanından tam metin erişilebilen makalelere, tam metin erişilebilen makalelere,

  referanslarına erişebileceğiniz referanslarına erişebileceğiniz makalelere ya da yıllara göre makalelere ya da yıllara göre

  sınırlandırabilirsiniz.sınırlandırabilirsiniz.

  Tarama sonuçlarını Tarama sonuçlarını ThesaurusThesaurus(kelime hazinesi) girişlerine (kelime hazinesi) girişlerine

  göre,konu başlıklarına göre, yayın göre,konu başlıklarına göre, yayın adına göre, yayın türüne göre adına göre, yayın türüne göre coğrafik bölgelere göre ya da coğrafik bölgelere göre ya da

  yazar adına göre yazar adına göre görüntüleyebilirsiniz.görüntüleyebilirsiniz.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  11

  Tarama sonuçlarını daha fazla sınırlayabilmek için, sayfanın sağTarama sonuçlarını daha fazla sınırlayabilmek için, sayfanın sağ kısmında kısmında yer alan “yer alan “SearchSearch OptionsOptions” linkine basınız. Çıkan sınırlandırma sayfasında ” linkine basınız. Çıkan sınırlandırma sayfasında

  gerekli seçimleri yaptıktan sonra “gerekli seçimleri yaptıktan sonra “SearchSearch” butonuna tıklayınız.” butonuna tıklayınız.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  12

  Abonelik bilgilerini Abonelik bilgilerini öğrenmek için öğrenmek için

  elektronik dergi elektronik dergi kataloğunakataloğuna link link

  verilmiştir. Buradan verilmiştir. Buradan dergiye abone dergiye abone

  olunup olunup olunmadığına, olunmadığına,

  ambargo bilgilerine ambargo bilgilerine ya da başka veri ya da başka veri

  tabanlarından tabanlarından abonelik var ise, abonelik var ise,

  dergi ana sayfasına dergi ana sayfasına ulaşılabilir. ulaşılabilir.

  Tam metin Tam metin linkilinki

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  13

  Yazarın, Web of Yazarın, Web of ScienceScience veri veri tabanında tabanında

  yayınlanan diğer yayınlanan diğer makalelerine direkt makalelerine direkt link kurulmuştur.link kurulmuştur.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  14

  Makalenin özetini Makalenin özetini görmek için, görmek için, mousemouse ile ile ikonun üzerine gelmek ikonun üzerine gelmek

  yeterlidir.yeterlidir.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  15

  SEÇİLEN MAKALENİN KAYIT / SEÇİLEN MAKALENİN KAYIT / ÇIKTI ALMA / EÇIKTI ALMA / E--POSTA İLEPOSTA İLE

  GÖNDERME İŞLEMLERİGÖNDERME İŞLEMLERİ

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  16

  PdfPdf formatında formatında verilmiş tam metin verilmiş tam metin

  makaleyi, disket makaleyi, disket resmine tıklayarak resmine tıklayarak kaydedebilirsiniz.kaydedebilirsiniz.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  17

  PrintPrint / E/ E--mail / mail / SaveSave

  Html formatında verilmiş tam metin Html formatında verilmiş tam metin makaleyi, sayfanın üzerindeki makaleyi, sayfanın üzerindeki

  bağlantıları kullanarak kaydedebilir, bağlantıları kullanarak kaydedebilir, yazdırabilir veya mail adresinize yazdırabilir veya mail adresinize

  postalayabilirsinizpostalayabilirsiniz

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  18

  YAZDIRMA SAYFASI YAZDIRMA SAYFASI -- 11

  Tıklayınız.Tıklayınız.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  19

  YAZDIRMA SAYFASI YAZDIRMA SAYFASI -- 22

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  20

  EE--MAIL SAYFASIMAIL SAYFASI

  EE--posta adresinizi posta adresinizi yazarak “yazarak “SendSend” ”

  butonuna basınız.butonuna basınız.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  21

  SAVE SAYFASI SAVE SAYFASI -- 11

  SaveSavebutonuna butonuna

  basınızbasınız

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  22

  SAVE SAYFASI SAVE SAYFASI -- 22

  Makaleyi, Dosya (File) Makaleyi, Dosya (File) menüsündeki menüsündeki

  Farklı Kaydet (Farklı Kaydet (SaveSave as) as) alanından html ya da alanından html ya da txttxt

  olarak kaydedin.olarak kaydedin.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  23

  DİĞER ÖZELLİKLERDİĞER ÖZELLİKLER

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  24

  CITECITECiteCite butonu ile, sonuçlarınızı MLA ve APA gibibutonu ile, sonuçlarınızı MLA ve APA gibiyaygın bibliyografik formatlara çevirebilirsiniz.yaygın bibliyografik formatlara çevirebilirsiniz.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  25

  EXPORT EXPORT -- 11

  ExportExport butonu ile, seçmiş olduğunuz makalenin bibliyografikbutonu ile, seçmiş olduğunuz makalenin bibliyografikkünyesini çeşitli formatlarda kaydedebilirsiniz.künyesini çeşitli formatlarda kaydedebilirsiniz.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  26

  EXPORT EXPORT -- 22DirectDirect ExportExport toto EndNoteEndNote, , ProCiteProCite oror

  ReferenceReference ManagerManagerGenericGeneric bibliographicbibliographicmanagementmanagement softwaresoftware

  CitationsCitations in in BibTeXBibTeX format format CitationsCitations in MARC21 format in MARC21 format

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  27

  ADD TO FOLDERADD TO FOLDER

  Sonuçlarınızı ileride kullanmak üzere kaydetmek için, kişiselSonuçlarınızı ileride kullanmak üzere kaydetmek için, kişiselhesabınızı kullanarak oturum açtıktan sonra “hesabınızı kullanarak oturum açtıktan sonra “AddAdd toto FolderFolder””

  butonuna tıklayarak sonuçlarınızı Klasör’e kaydedebilir,butonuna tıklayarak sonuçlarınızı Klasör’e kaydedebilir,istediğiniz zaman çıkarabilirsiniz.istediğiniz zaman çıkarabilirsiniz.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  28

  ADD TO FOLDERADD TO FOLDERİİlgilendiğiniz lgilendiğiniz birden fazla birden fazla

  makale var ise makale var ise ““AddAdd toto FolderFolder” ”

  linkine linkine tıklayarak tıklayarak

  seçebilirsiniz.seçebilirsiniz.

  İlgilenmediğiniz İlgilenmediğiniz makaleleri de makaleleri de

  ““RemoveRemove fromfromFolderFolder” linkine ” linkine

  tıklayarak tıklayarak çıkarabilirsiniz.çıkarabilirsiniz.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  29

  ADD TO FOLDERADD TO FOLDER

  Dosyaladığınız makalelereDosyaladığınız makalelereerişmek için sayfanın üsterişmek için sayfanın üst

  kısmındaki “kısmındaki “Folder” başlığını” başlığınıya da sayfanın sağ kısmındakiya da sayfanın sağ kısmındaki

  ““GoGo toto: : FolderFolder ViewView”” linkinilinkinikullanabilirsiniz.kullanabilirsiniz.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  30

  ADD TO FOLDERADD TO FOLDER

  Klasörünüzdeki makaleleriKlasörünüzdeki makaleleriyazdırabilir, eyazdırabilir, e--posta ile gönderebilir,posta ile gönderebilir,

  kaydedebilir ya da kaydedebilir ya da exportexportedebilirsiniz.edebilirsiniz.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  31

  PUBLICATIONSPUBLICATIONS

  Veri tabanında bulunan Veri tabanında bulunan dergilerin listesini dergilerin listesini

  alabilirsinizalabilirsiniz.

  Dergi hakkında Dergi hakkında ayrıntılı bilgi ayrıntılı bilgi

  almak için dergi almak için dergi adına tıklayınızadına tıklayınız

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  32

  PUBLICATIONSPUBLICATIONS

  Dergiye ait tüm bilgilerDergiye ait tüm bilgiler

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  33

  THESAURUSTHESAURUS

  Veri tabanındaVeri tabanındayer alan konuyer alan konu

  başlıkları listesidir.başlıkları listesidir.

  Konu başlığı Konu başlığı ile ilişkili ile ilişkili

  terimleri de terimleri de taramak için taramak için

  kutucuğu kutucuğu tıklayınız.tıklayınız.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  34

  CITED REFERENCESCITED REFERENCES

  Bir yazar, makale ya da derginin, bu veri tabanıBir yazar, makale ya da derginin, bu veri tabanıiçerisinde kaç kez atıf aldığını görmek için künyeiçerisinde kaç kez atıf aldığını görmek için künyebilgilerinizi giriniz ve “bilgilerinizi giriniz ve “SearchSearch” butonuna basınız.” butonuna basınız.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  35

  CITED REFERENCESCITED REFERENCES

  Atıf sayısıAtıf sayısı

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  36

  LIBRARY HOLDINGSLIBRARY HOLDINGS

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  37

  LIBRARY HOLDINGSLIBRARY HOLDINGS

  Kütüphanemizin basılı ortamda aboneKütüphanemizin basılı ortamda aboneolduğu dergiler içerisinde arama yapmakolduğu dergiler içerisinde arama yapmakiçin dergiyi seçerek “için dergiyi seçerek “SearchSearch” butonuna” butonuna

  basınız.basınız.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  38

  LIBRARY HOLDINGSLIBRARY HOLDINGS

  SonuçSonuçsayfasısayfası

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  39

  INDEXESINDEXES

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  40

  INDEXESINDEXES

  SportSport DiscusDiscuswithwith FullFull TextTextveri tabanında veri tabanında 14 ayrı indeks 14 ayrı indeks yer almaktadır. yer almaktadır.

  Bu Bu indekslerden indekslerden

  istenilen istenilen herhangi biri herhangi biri seçilerek ve seçilerek ve

  BrowseBrowsebutonu butonu

  tıklanarak tıklanarak araştırma araştırma yapılabilir.yapılabilir.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  41

  INDEXESINDEXES

  GörüntülemekGörüntülemekistediğiniz yazarlarıistediğiniz yazarları

  seçerek “seçerek “AddAdd””butonuna basınız.butonuna basınız.

  ““SearchSearch””butonunabutonunabasınız.basınız.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  42

  INDEXESINDEXES

  Sonuç sayfasıSonuç sayfası

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  43

  MY EBSCOHOSTMY EBSCOHOST

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  44

  My EBSCOhost ücretsizdirücretsizdir11--EBSCOhost’takiEBSCOhost’taki tarama tarama

  sonuçlarınızı saklamak ve sonuçlarınızı saklamak ve gerektiğinde yeniden gerektiğinde yeniden çağırmak istiyorsanız,çağırmak istiyorsanız,

  22--İlgi alanınıza giren konuların İlgi alanınıza giren konuların otomatik olarak otomatik olarak EBSCOhostEBSCOhosttarafından araştırılmasını ve tarafından araştırılmasını ve araştırma sonuçlarının earaştırma sonuçlarının e--posta adresinize posta adresinize gönderilmesini istiyorsanız,gönderilmesini istiyorsanız,

  33--Sürekli takip ettiğiniz Sürekli takip ettiğiniz dergilere yeni makaleler dergilere yeni makaleler eklendiğinde bundan eklendiğinde bundan haberdar olmak istiyorsanız,haberdar olmak istiyorsanız,

  ““MyMy EBSCOhostEBSCOhost” hesabınız ” hesabınız olmalıdır.olmalıdır.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  45

  Eğer daha önce Eğer daha önce MyMyEBSCOhostEBSCOhost hesabı hesabı

  oluşturduysanız, oluşturduysanız, kullanıcı adınızı ve kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazarak şifrenizi yazarak

  giriniz.giriniz.

  Daha önce Daha önce MyMy EBSCOhostEBSCOhostprofilinizi oluşturmadıysanız, bir profilinizi oluşturmadıysanız, bir

  kez formu doldurun, anında kez formu doldurun, anında hesabınız açılsın.hesabınız açılsın.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  46

  Bilgilerinizi girip “Bilgilerinizi girip “SubmitSubmit” ” butonuna basınız.butonuna basınız.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  47

  Kişisel hesap sayfanız.Kişisel hesap sayfanız.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  48

  EBSCOhostEBSCOhost Konu TaramasınınKonu TaramasınınOtomatikleştirilmesiOtomatikleştirilmesi

  •• Özel Özel EBSCOhostEBSCOhost şifrenizi girdikten sonraşifrenizi girdikten sonraEBSCOhost’daEBSCOhost’da taramanızı yapar ve tarama taramanızı yapar ve tarama stratejinizi saklayabilirsiniz.stratejinizi saklayabilirsiniz.

  •• EBSCOhostEBSCOhost belirlediğiniz konuda, belirlediğiniz konuda, belirlediğiniz sıklıkta, otomatik olarak belirlediğiniz sıklıkta, otomatik olarak taramayı yapacak ve araştırma sonuçlarını etaramayı yapacak ve araştırma sonuçlarını e--posta adresinize gönderecektir.posta adresinize gönderecektir.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  49

  MyMy EBSCOhostEBSCOhost hesabınıza girdiğinizdenhesabınıza girdiğinizdenemin olunuz. Eğer girmediysenizemin olunuz. Eğer girmediyseniz

  daha sonra size sorulacaktır.daha sonra size sorulacaktır.

  Taramanızı yapınız.Taramanızı yapınız.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  50

  SearchSearch HistoryHistory / / AlertsAlertsbutonuna tıklayınız.butonuna tıklayınız.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  51

  Tarama stratejinizi saklamak Tarama stratejinizi saklamak veya otomatik hale getirmek veya otomatik hale getirmek

  için tıklayınız.için tıklayınız.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  52

  Yaptığınız taramayı Yaptığınız taramayı otomatik hale otomatik hale getirmek için getirmek için

  tıklayınız.tıklayınız.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  53

  Taramanız otomatik hale gelmiştir.Taramanız otomatik hale gelmiştir.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  54

  JournalJournal AlertAlert•• JournalJournal AlertAlert: : EBSCOhostEBSCOhost kullanıcıları, ilgi kullanıcıları, ilgi

  alanlarına yönelik olarak seçtikleri dergileri ealanlarına yönelik olarak seçtikleri dergileri e--mail adreslerine belirli aralıklar ile mail adreslerine belirli aralıklar ile yönlendirebilirler. Bunun için “yönlendirebilirler. Bunun için “PublicationsPublications” ” alanından istenilen dergi seçildikten sonra, alanından istenilen dergi seçildikten sonra, dergiye ait bilgilerin bulunduğu sayfada dergiye ait bilgilerin bulunduğu sayfada ““JournalJournal AlertAlert” başlığı tıklanır. Açılan ” başlığı tıklanır. Açılan ““LoginLogin” sayfasındaki form doldurulur. ” sayfasındaki form doldurulur. Buradaki bilgiler onaylandıktan sonra, Buradaki bilgiler onaylandıktan sonra, seçilen her derginin “içindekiler sayfası” eseçilen her derginin “içindekiler sayfası” e--mail yoluyla kullanıcının kişisel hesabına mail yoluyla kullanıcının kişisel hesabına gönderilir.gönderilir.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  55

  ““PublicationsPublications” butonunu ” butonunu tıklayarak alfabetik dergi tıklayarak alfabetik dergi

  listesi alanına giriniz. listesi alanına giriniz.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  56

  Dergi adını yazınız ve Dergi adını yazınız ve çıkan ekrandan dergi çıkan ekrandan dergi

  adı bağlantısını adı bağlantısını tıklayınız.tıklayınız.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  57

  ““AlertAlert / / SaveSave / / ShareShare”” bağlantısını bağlantısını tıklayınız.tıklayınız.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  58

  ““CreateCreate an an alertalert” bağlantısını ” bağlantısını tıklayınız.tıklayınız.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  59

  Formu doldurup “Formu doldurup “SaveSave””butonuna basınız.butonuna basınız.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  60

  Dergi uyarı sisteminiz etkinleşmiştir.Dergi uyarı sisteminiz etkinleşmiştir.

 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

  61

  Teşekkürler…Teşekkürler…