spisak akademskih titula i zvanja

Download Spisak Akademskih Titula i Zvanja

Post on 27-Dec-2015

17 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  SPISAK

  AKADEMSKIH TITULA, NAUNIH I STRUNIH ZVANJA KOJA SE MOGU STICATI NA VISOKOKOLSKIM USTANOVAMA U KANTONU SARAJEVO

  R

  e

  d

  n

  i

  b

  r

  o

  j

  NAZIV USTANOVE ODSJEK / STUDIJ

  Predvieno trajanje ciklusa

  studija po Bolonjskom

  procesu

  STRUNO/NAUNO ZVANJE KOJE SE STIE

  T

  r

  a

  j

  a

  n

  j

  e

  s

  t

  u

  d

  i

  j

  a

  Nakon zavrenog

  prvog ciklusa studija

  T

  r

  a

  j

  a

  n

  j

  e

  s

  t

  u

  d

  i

  j

  a

  Nakon zavrenog

  drugog ciklusa studija

  T

  r

  a

  j

  a

  n

  j

  e

  s

  t

  u

  d

  i

  j

  a

  Nakon zavrenog treeg ciklusa

  1. AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

  4 + 1+ 3

  Odsjek nastavniki 4 Bakalaureat/Bachelor likovne umjetnosti

  1 Magistar likovne umjetnosti-slikarstvo/kiparstvo/ grafika/ grafiki dizajn/ produkt dizajn

  3 Doktor likovne umjetnosti iz oblasti slikarstva/kiparstva/ grafike/ grafikog dizajna/ produkt dizajna

  Odsjek slikarstvo 4 Bakalaureat/Bachelor likovne umjetnosti-slikarstvo

  Odsjek kiparstvo 4 Bakalaureat/Bachelor likovne umjetnosti-kiparstvo

  Odsjek grafika 4 Bakalaureat/Bachelor likovne umjetnosti-grafika

  Odsjek grafiki dizajn 4 Bakalaureat/Bachelor likovne umjetnosti-grafiki dizajn

  Odsjek produkt dizajn 4 Bakalaureat/Bachelor likovne umjetnosti-produkt dizajn

 • 2

  2. AKADEMIJA SCENSKIH

  UMJETNOSTI 4 + 1 + 3 3 + 2 + 3

  Odsjek za glumu 4 Bakalaureat/Bachelor scenskih umjetnosti-gluma

  1 Magistar scenskih umjetnosti- gluma/dramaturgija

  3 Doktor scenske umjetnosti iz oblasti glume/ dramaturgije/reije

  Odsjek za dramaturgiju 4 Bakalaureat/Bachelor scenskih umjetnosti- dramaturgija

  Odsjek za reiju 3 Bakalaureat/Bachelor scenskih umjetnosti-reija

  2 Magistar scenske umjetnosti-reija

  3. ARHITEKTONSKI FAKULTET

  3 + 2 + 3

  3 Bakalaureat/Bachelor, Ininjer arhitekture

  2 Magistar arhitekture-Diplomirani ininjer arhitekture

  3 Doktor tehnikih nauka/znanosti iz oblasti arhitekture i urbanizma

  4. EKONOMSKI FAKULTET

  3 + 2 + 3

  Odsjek ekonomija

  3 Bakalaureat/Bachelor ekonomije

  2

  Magistar ekonomije/menadmenta

  3 Doktor ekonomskih nauka/znanosti iz oblasti ekonomije/ menadmenta Odsjek menadment 3 Bakalaureat/Bachelor

  menadmenta

  Odsjek visoka poslovna kola 3 Bakalaureat/Bachelor poslovanja

  5. ELEKTROTEHNIKI FAKULTET

  3 + 2 + 3

  Odsjek za automatiku i elektroniku 3 Bakalaureat/Bachelor -Inenjer elektrotehnike, odsjek automatika i elektronika

  2 Magistar elektrotehnike-Diplomirani ininjer elektrotehnike, odsjek automatika i elektronika

  3 Doktor tehnikih nauka/znanosti iz oblasti automatike i elektronike

  Odsjek za elektroenergetiku 3 Bakalaureat/Bachelor -Inenjer elektrotehnike, odsjek elektroenergetika

  2 Magistar elektrotehnike- Diplomirani ininjer elektrotehnike, odsjek elektroenergetika

  3 Doktor tehnikih nauka/znanosti iz oblasti elektoenergetike

  Odsjek za raunarstvo i informatiku 3 Bakalaureat/Bachelor -Inenjer elektrotehnike, odsjek raunarstvo i informatika

  2 Magistar elektrotehnike- Diplomirani ininjer elektrotehnike, odsjek raunarstvo i informatika

  3 Doktor tehnikih nauka/znanosti iz oblasti raunarstva i informatike

  Odsjek za telekomunikacije 3 Bakalaureat/Bachelor -Inenjer elektrotehnike, odsjek telekomunikacije

  2 Magistar elektrotehnike- Diplomirani ininjer elektrotehnike, odsjek telekomunikacije

  3 Doktor tehnikih nauka/znanosti iz oblasti telekomunikacija

 • 3

  6. FAKULTET KRIMINALISTIKIH

  NAUKA 4 + 1 + 3

  Kriminalistika 4 Bakalaureat/Bachelor kriminalistike

  1 Magistar kriminalistike 3 Doktor kriminalistikih nauka/znanosti iz oblasti kriminalistike

  Kriminologija 4 Bakalaureat/Bachelor kriminologije

  1 Magistar kriminologije 3 Doktor kriminalistikih nauka/znanosti iz oblasti kriminologije

  Sigurnosni studij

  4 Bakalaureat/Bachelor menadmenta sigurnosti

  1 Magistar menadmenta sigurnosti

  3 Doktor kriminalistikih nauka/znanosti iz oblasti sigurnosti

  7. FAKULTET POLITIKIH NAUKA

  3 + 2 + 3

  Politologija 3 Bakalaureat/Bachelor politologije

  2 Magistar politologije, usmjerenje meunarodni odnosi i diplomatija Magistar politologije, usmjerenje lokalna samouprava i javna uprava Magistar politologije, usmjerenje demokratija i ljudska prava

  3 Doktor politikih nauka/znanosti

  Sociologija 3 Bakalaureat/Bachelor sociologije Bakalaureat/Bachelor sociologije, usmjerenje analitiar/istraiva Bakalaureat/Bachelor kulture religija

  2 Magistar sociologije, usmjerenje kultura religija Magistar sociologije, usmjerenje sociolog istraiva

  3 Doktor sociolokih nauka/znanosti

  urnalistika 3 Bakalaureat/Bachelor urnalistike, usmjerenje poslovno komuniciranje Bakalaureat/Bachelor urnalistike, usmjerenje novinarstvo

  2 Magistar komunikologije, usmjerenje Poslovno komuniciranje Magistar komunikologije, usmjerenje Novinarstvo

  3 Doktor komunikolokih nauka/znanosti

 • 4

  Sigurnosne i mirovne studije 3 Bakalaureat/Bachelor politologije, usmjerenje sigurnosne studije Bakalaureat/Bachelor politologije, usmjerenje mirovne studije, demokratija i ljudska prava Bakalaureat/Bachelor politologije, usmjerenje sigurnosne i mirovne studije

  2 Magistar politologije, usmjerenje sigurnosne i mirovne studije Magistar politologije, usmjerenje demokratija i ljudska prava

  3 Doktor politikih nauka/znanosti iz oblasti sigurnosnih i mirovnih studija

  Socijalni rad 3 Bakalaureat/Bachelor socijalnog rada

  2 Magistar socijalnog rada Magistar socijalne politike

  3 Doktor nauka/znanosti socijalnog rada

 • 5

  8. FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

  4 + 1 + 3 3 + 2 + 3

  Opi smjer 4

  Bakalaureat/Bachelor sporta i tjelesnog odgoja

  1 Magistar sporta i tjelesnog odgoja

  3 Doktor humanistikih nauka/znanosti u oblasti sporta i tjelesnog odgoja Smjerovi za kolovanje trenera i kadrova za sport: 3 2

  Smjer specijalne namjene (vojska i policija)

  Bakalaureat/Bachelor trener za specijalne namjene (vojska i policija)

  Magistar trener za specijalne namjene

  Smjer sport Bakalaureat/Bachelor trener sporta

  Magistar trener sporta

  Smjer menadment u sportu

  Bakalaureat/Bachelor menader u sportu

  Magistar menadmenta u sportu

  Smjer sport i mediji Bakalaureat/Bachelor sportski novinar

  Magistar sportskog novinarstva

  Smjer adaptivna priprema sportaa

  Bakalaureat/Bachelor trener za adaptivne fizike aktivnosti

  Magistar trener za adaptivne fizike aktivnosti

  Smjer kondiciona priprema sportaa

  Bakalaureat/Bachelor kondicioni trener

  Magistar kondicioni trener

  Smjer sportska rekreacija i turizam

  Bakalaureat/Bachelor trener sportske rekreacije

  Magistar trener sportske rekreacije

  9. FAKULTET ZA SAOBRAAJ I KOMUNIKACIJE

  4 + 1 + 3

  Odsjek saobraaja 4 Bakalaureat/Bachelor -Ininjer saobraaja i komunikacija, usmjerenje saobraaj

  1 Magistar saobraaja- Diplomirani ininjer saobraaja i komunikacija, usmjerenje saobraaj/komunikacije

  3 Doktor tehnikih nauka/znanosti iz oblasti saobraaja/komunikacija

  Odsjek komunikacija 4 Bakalaureat/Bachelor -Ininjer saobraaja i komunikacija, usmjerenje komunikacije

 • 6

  10. FAKULTET ZDRAVSTVENIH

  STUDIJA 4 + 1 + 3

  Studij fizioterapije 4 Bakalaureat/Bachelor fizikalne terapije

  1 Magistar fizikalne terapije

  3 Doktor zdravstvenih nauka/znanosti

  Studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike Bakalaureat/Bachelor medicinsko-laboratorijske dijagnostike

  Magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike

  Studij radioloke tehnologije Bakalaureat/Bachelor radioloke tehnike

  Magistar radiolokih tehnika

  Studij sanitarnog ininjerstva Bakalaureat/Bachelor sanitarno inenjerstvo

  Magistar sanitarnog inenjerstva

  Studij sestrinstva Bakalaureat/Bachelor sestrinstva

  Magistar sestrinstva

  11. FARMACEUTSKI FAKULTET

  5 (I+II) + 3

  5 Magistar farmacije 3 Doktor farmaceutskih nauka/znanosti

 • 7

  12. FILOZOFSKI FAKULTET

  3 + 2 + 3

  1. Odsjek za anglistiku

  Engleski jezik i knjievnost 3 Bakalaureat/Bachelor engleskog jezika i knjievnosti

  2 Magistar engleskog jezika i knjievnosti, nastavni smjer

  3 Doktor lingvistikih nauka/znanosti Doktor nauka/znanosti iz primijenjene lingvistike Doktor nauka/znanosti iz metodike nastave Doktor knjievnohistorijskih nauka/znanosti

  Engleski jezik i knjievnost

  Bakalaureat/Bachelor engleskog jezika i knjievnosti

  Magistar engleskog jezika i knjievnosti, knjievni smjer

  Engleski jezik i knjievnost

  Bakalaureat engleskog jezika i knjievnosti

  Magistar engleskog jezika i knjievnosti, lingvistiki smjer

  Engleski jezik i knjievnost

  Bakalaureat/Bachelor engleskog jezika i knjievnosti

  Magistar engleskog jezika i knjievnosti, prevodilaki smjer

  Engleski jezik i knjievnost i Filozofija Bakalaureat/Bachelor engleskog jezika i knjievnosti i filozofije

  Magistar engleskog jezika i knjievnosti i filozofije

  Engleski jezik i knjievnost i Sociologija Bakalaureat/Bachelor engleskog jezika