sosyal etki Ölçümlemede araştırma yöntemleri

19
Etki Ölçümlemede Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Yasemin Kisbu- Sakarya Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü home.ku.edu.tr/~ykisbu

Upload: sosyaletkianalizi

Post on 14-Apr-2017

333 views

Category:

Government & Nonprofit


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Sosyal Etki Ölçümlemede Araştırma Yöntemleri

Etki Ölçümlemede AraştırmaYöntemleriYrd. Doç. Dr. Yasemin Kisbu-SakaryaKoç Üniversitesi, Psikoloji Bölümühome.ku.edu.tr/~ykisbu

Page 2: Sosyal Etki Ölçümlemede Araştırma Yöntemleri

Kanıta Dayalı Program Bilimsel değerlendirme süreçlerinden

geçmiş ve etkinliği gösterilmiş programlara Kanıta Dayalı Program (KDP) diyebiliriz.

Deneysel yöntem ile test edilmiş. Sonuçlar genellikle hakemli bir bilimsel

dergide yayınlanır. Daha sonra program saygın bir araştırma kuruluşu ya da devlet kurumu tarafından etkin program listesine alınır.

Page 3: Sosyal Etki Ölçümlemede Araştırma Yöntemleri

Etki Ölçümlemede Standartlar

Bir müdahale programının etkin olduğunu belirlemek için kriterler

Society for Prevention Research (Flay et al.,2005; Denise Gottfredson, Tom Cook, Frances Gardner et al., 2015) ;

What Works Clearinghouse, US Institute of Education;

BluePrints, …

Page 4: Sosyal Etki Ölçümlemede Araştırma Yöntemleri

Etki Ölçümlemede Standartlar Standartlar temelde dört çeşit geçerlik (validity)

açısından belirlenmiştir (Denise Gottfredson, Tom Cook, Frances Gardner et al., 2015, Prevention Science)

a) İç geçerlilik (internal validity)b) Dış geçerlilik (external validity)c) istatistiki sonuçlar açısından geçerlilikd) Yapı geçerliliği (Construct validity)

Page 5: Sosyal Etki Ölçümlemede Araştırma Yöntemleri

Geçerli Nedensel Çıkarsama(Sebep-sonuç ilişkisi kurma)

Randomize Kontrollü Çalışma nedir?

Neden kıymetli? Sebep-sonuç ilişkisi kurma, alternatif açıklamaları elimine etme

Müdahale Programı(0=Kontrol grubu, 1= Deney grubu)

Sonuç Değişkeni

Page 6: Sosyal Etki Ölçümlemede Araştırma Yöntemleri

Randomize Kontrollü Çalışma yapamazsak?

Yarı-deneysel yöntemler (Cook & Campbell, 1979)• Süreksiz regresyon (Regression

Discontinuity)• Karşılaştırmalı Zaman Serisi

(Comparison Time Series Design)

• Eşleştirme (Propensity score matching)

Page 7: Sosyal Etki Ölçümlemede Araştırma Yöntemleri

Randomize Kontrollü Çalışma yapamazsak?

Yarı-deneysel yöntemler (Cook & Campbell, 1979)• Süreksiz regresyon

(Regression Discontinuity)• Karşılaştırmalı Bölünmüş Zaman

Serisi (Comparison Interrupted Time Series Design)

• Eşleştirme (Propensity score matching)

Page 8: Sosyal Etki Ölçümlemede Araştırma Yöntemleri

Süreksiz Regresyon (Regression Discontinuity Design)

Page 9: Sosyal Etki Ölçümlemede Araştırma Yöntemleri

Randomize Kontrollü Çalışma yapamazsak? Yarı-deneysel yöntemler (Cook &

Campbell, 1979)• Süreksiz regresyon (Regression

Discontinuity)• Karşılaştırmalı Bölünmüş Zaman Serisi

(Comparison Interrupted Time Series Design)

• Eşleştirme (Propensity score matching)• Karşılaştırmalı Süreksiz Regresyon

(Cook, Kisbu-Sakarya, & Tang, 2015 SPR Symposium, 2016a, 2016b, 2016c, 2016d)

Page 10: Sosyal Etki Ölçümlemede Araştırma Yöntemleri

Etki Ölçümlemede sorulması gereken diğer sorular

Kim için etkili? (For whom?) Nasıl etkisini gerçekleştiriyor? (How)

Page 11: Sosyal Etki Ölçümlemede Araştırma Yöntemleri

Kim için? Hangi koşullar altında?

Page 12: Sosyal Etki Ölçümlemede Araştırma Yöntemleri

Nasıl?

Page 13: Sosyal Etki Ölçümlemede Araştırma Yöntemleri

Doğrudan etki modeli

Program Sonuç Değişkeni

Page 14: Sosyal Etki Ölçümlemede Araştırma Yöntemleri

Doğrudan etki modeli

Program Sonuç Değişkeni

?

Page 15: Sosyal Etki Ölçümlemede Araştırma Yöntemleri

NASIL?

Aracı etki modeli (mediation model)

Bir programın etkisini hangi yollarla elde ettiğini bize göstermektedir. Bu bağlamda bir tür işleyiş analizidir (Baron & Kenny, 1986; David MacKinnon, 2008)

Page 16: Sosyal Etki Ölçümlemede Araştırma Yöntemleri

Aracı etki modeli (mediation model)

Dolaylı etki modeli ise aşağıdaki gibidir:

Program Sonuç Değişkeni

EylemAracı

Değişken(ler) Kavramsal teori

Page 17: Sosyal Etki Ölçümlemede Araştırma Yöntemleri

Aracı etki modeli örneği

Önleme Programı

Uyuşturucu kullanma niyeti

Algılanan Normlar

Reddetme becerisi

Uyuşturucuya karşı tutum

Kisbu-Sakarya, MacKinnon, O’Rourke (2015). In Handbook of Drug Program Evaluation.

Page 18: Sosyal Etki Ölçümlemede Araştırma Yöntemleri

Ortak Ölçümleme

Page 19: Sosyal Etki Ölçümlemede Araştırma Yöntemleri

Teşekkürler…

[email protected]

home.ku.edu.tr/~ykisbu