someron kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 8.2.1 varhaiskasvatuksen riitt£¤vyys,...

Download Someron kaupungin Varhaiskasvatussuunnitelma 8.2.1 Varhaiskasvatuksen riitt£¤vyys, saatavuus, saavutettavuus

Post on 13-Oct-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Someron kaupungin

  Varhaiskasvatussuunnitelma

  Sivltk 86/29.10.2019

 • 2

  Varhaiskasvatussuunnitelman kuvitus: Oppimisympäristöjä päiväkodeista.

 • 3

  SISÄLLYSLUETTELO

  1. Johdanto ................................................................................................................................................... 7

  2. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat ................. 9

  2.1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja niiden velvoittavuus ........................................................... 9

  2.2 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma .............................................................................................. 10

  3. Varhaiskasvatuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet ............................................................................. 13

  3.1 Varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet ................................................................ 13

  ..................................................................................................................................................................... 17

  3.2 Varhaiskasvatuksen toimintamuodot .............................................................................................. 17

  3.3 Varhaiskasvatus osana lapsen kasvun ja oppimisen polkua ...................................................... 19

  3.4 Lapsen aloittaminen varhaiskasvatuksessa ................................................................................... 20

  3.5 Arvoperusta ......................................................................................................................................... 22

  Lapsuuden itseisarvo ........................................................................................................................... 22

  Ihmisenä kasvaminen .......................................................................................................................... 22

  Lapsen oikeudet .................................................................................................................................... 22

  Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus ..................................................................................... 22

  Perheiden monimuotoisuus ................................................................................................................. 22

  Terveellinen ja kestävä elämäntapa .................................................................................................. 22

  3.6 Oppimiskäsitys .................................................................................................................................... 23

  3.7 Pedagogisesti painottunut kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus ............................ 23

  3.8 Laaja-alainen osaaminen .................................................................................................................. 25

  Ajattelu ja oppiminen ............................................................................................................................ 25

  Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu ........................................................................... 25

  Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot .................................................................................................. 26

  Monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen ....................................................... 26

  Osallistuminen ja vaikuttaminen ......................................................................................................... 26

  4. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri ................................................................................................ 29

  4.1 Toimintakulttuurin kehittäminen ja sitä ohjaavat periaatteet........................................................ 29

  Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä ........................................................................................ 30

  Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö .......................................................................... 30

  Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus ....................................................................................... 31

  Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa ............................................................................... 31

  4.2 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt ......................................................................................... 33

  4.2.1 Kiusaaminen ................................................................................................................................ 35

 • 4

  ..................................................................................................................................................................... 37

  ..................................................................................................................................................................... 37

  ..................................................................................................................................................................... 37

  ..................................................................................................................................................................... 37

  ..................................................................................................................................................................... 38

  4.3 Yhteistyö varhaiskasvatuksessa ...................................................................................................... 38

  Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö ................................................................................................... 38

  Monialainen yhteistyö ........................................................................................................................... 39

  5. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen ..................................... 41

  5.1 Pedagogisen toiminnan viitekehys .................................................................................................. 41

  5.2 Pedagoginen dokumentointi ............................................................................................................. 42

  5.3 Monipuoliset työtavat ......................................................................................................................... 42

  5.4 Leikki kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin lähteenä ................................................................ 43

  5.5 Oppimisen alueet ............................................................................................................................... 46

  Kielten rikas maailma ........................................................................................................................... 46

  Ilmaisun monet muodot ........................................................................................................................ 48

  Minä ja meidän yhteisömme ............................................................................................................... 50

  Tutkin ja toimin ympäristössäni ........................................................................................................... 52

  Kasvan, liikun ja kehityn....................................................................................................................... 54

  5.6 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä tarkentavia näkökulmia .................................................................... 57

  5.6.1 Laajamittainen kaksikielinen ..................................................................................................... 58

  Suppeampi kaksikielinen varhaiskasvatus ....................................................................................... 59

  6. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki ................................................................................................. 60

  6.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet .......................................................................................... 60

  6.2 Yhteistyö lapsen, huoltajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa tuen aikana ............................ 61

  6.3 Tuen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa .................................................................................... 62

  6.3.1 Lääkehoito varhaiskasvatuksessa ........................................................................................... 62

  6.3.2 Yksikössä toteutettava lääkehoito ............................................................................................ 63

  6.4 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tuen aikana ........................................................................ 64

  7. Vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen perustuva varhaiskasvatus ........ 66

  8. Toiminnan arviointi ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa ............................................................ 67

  8.1 Pedagogisen toiminnan arviointi ja kehittäminen ............

Recommended

View more >