solf 2015-2025 webb

Click here to load reader

Post on 07-Apr-2016

274 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SOlf LandsbygdsFramtid

TRANSCRIPT

 • Europeiska jordbruksfonden frlandsbygdsutveckling:Europa investerar i landsbygdsomrden

  SOLF 2015-2025 SOlf LandsbygdsFramtid

  SULVA 2015-2025Sulvan Maaseudun Tulevaisuus

  Fr att aktivt kunna pverka och delta i utvecklingen av Solf har Solf byard rf utarbetat en byautvecklingsplan. Arbetet har gjorts inom ramen fr projektet SOLF 2015-2025 SOlf LandsbygdsFramtid och finansieras av Europeiska jordbruksfonden fr landsbygdsutveckling och Leader.

  Voidakseen aktiivisesti vaikuttaa ja osallistua Sulvan kehitykseen Sulvan kyltoimikunta on laatinut kylkehityssuunnitelman. Ty on toteutettu osana SULVA 2015-2025 Sulvan Maaseudun Tulevaisuus -projektia ja se rahoitetaan Euroopan maaseuturahastosta sek Leaderin kautta saatavasta rahoituksesta.

 • 3Innehlls- frteckning

  s. 5 Inlednings. 7 Historias. 10 Vad har Solf att erbjuda?s. 12 Befolkningsutvecklings. 13 Nringsstrukturs. 13 Sysselsttnings. 14 Freningslivet i Solfs. 15 Sammanfattning av enktens. 18 Ml- och utvecklingsomrden 2015-2025

  s. 21 Resultat av invnarenkt

  s. 34 Karta ver Solf

  SOLF 2015-2025 SOlf LandsbygdsFramtid

  SULVA 2015-2025Sulvan Maaseudun Tulevaisuus

  Sisllys- luettelo

  s. 5 Johdantos. 7 Historias. 10 Mit Sulva voi tarjota?s. 12 Vestnkehityss. 13 Elinkeinorakennes. 13 Tyllisyyss. 14 Jrjesttoiminta Sulvallas. 15 Kyselyn yhteenvetos. 18 Tavoitteet ja kehitysalueet 2015-2025

  s. 21 Asukaskyselyn tulokset

  s. 34 Sulvan kartta

 • 4SOLF 2015 -2025 SOlf LandsbygdsFramtidSULVA 2015 -2025 Sulvan Maaseudun Tulevaisuus

  UTGIVARE / JULK AISIJA : Solf byard rf / Sulvan kyltoimikunta ryTEXTBE ARBE TNING / TEKSTIN K SIT TELY : Karin Dahlstrm, Elipta mediaVERST TNING / K NNS : PikakntjL AYOUT & OMBRYTNING / L AYOUT & TAIT TO: Petra Lngfors, Peppy Design PRMBILDER / K ANSIKUVAT: Stundars julmarknad 2012 / Stundarsin joulumarkkinat 2012 (Peter Bsk), Vinterbild frn Sderfjrden / Talvikuva Sderfjrdenist (Kenth Nedergrd), Trskning av kummin / Kuminan puinti (Christer Finne), Flygbild frn Bjrnholmen / Ilmakuva Bjrnholmenista (Kenth Nedergrd).

  K LLOR / L HTEE T :

  Korsholm 2040 utveckling och vlfrdstrender / Mustasaari 2040 kehitys ja hyvinvointitrenditStyrdokument fr Korsholms kommun 2015-2016 / Mustasaaren kunnan ohjausasiakirja 2015-2016Solf delgeneralplan / Sulvan osayleiskaavaDelgeneralplan fr Sdernsberget i Solf / Sulvan Sdernsbergetin osayleiskaava

  ISBN 978-952-93-4954-8 (hft./nid.)ISBN 978-952-93-4955-5 (PDF)

  Flygbild frn Solf / Ilmakuva Sulvalta Foto/Kuva: Daniel Bostrm

 • 5Den frsta byaplanen fr Solf gjordes r 1999. Solfborna fick d genom en enkt uttrycka sina behov och nskeml. Planen reviderades r 2000 och uppdaterades ocks 2006. Flera av dessa ml-sttningar har frverkligats medan andra blivit in-aktuella.

  Den nya byautvecklingsplanen baserar sig p den invnarenkt, som distribuerades till samtliga hushll i Solf i brjan av april 2014. Den goda svars-procenten (ca 50 %), visade att Solfborna r intres-serade av byns utveckling och framtid.

  Byautvecklingsplanen belyser olika utvecklings-omrden och i enkten framkom bland annat att invnarna i Solf uppskattar boendemiljn och ser nrheten till Vasa som ngot positivt. De vill be-hlla landsbygdsknslan genom god planering och dessutom grna planera nya bostadsomrden utan-fr centrum. I enkten lyftes ven behovet av fr-bttrad kommunal service fram.

  Kjell Herberts, forskare p Institutet fr sam-hllsforskning vid bo Akademi, presenterade en analys och rapport den 3 juni vid ett officiellt infor-mationstillflle i Solf uf-lokal. Rapporten finns som bilaga i denna byautvecklingsplan och r ven till-gnglig p webbsidan www.solf.fi. Tillfllet lockade svl Solfbor som kommunala representanter och det bandades fr att sndas av Solf lokal-tv. Enkt-resultaten uppmrksammades ven av medierna och intervjuer gjordes bland annat av Vasabladet och Yle.

  Sulvan ensimminen kylsuunnitelma laadittiin vuonna 1999. Sulvalaiset saivat tuolloin kyselyn vlityksell tilaisuuden ilmaista tarpeensa ja toi-veensa. Kylsuunnitelma tarkistettiin vuonna 2000 ja se pivitettiin 2006. Monet tuolloin asetetuista tavoitteista ovat toteutuneet, toiset ovat taas me-nettneet ajankohtaisuutensa.

  Uusi kehityssuunnitelma pohjautuu asukasky-selyyn, joka jaettiin kaikkiin Sulvan kotitalouksiin huhtikuun 2014 alussa. Hyv vastausprosentti (n. 50 %) osoitti, ett sulvalaiset ovat kiinnostuneita ky-lns kehityksest ja tulevaisuudesta.

  Kyln kehityssuunnitelma valottaa eri kehitys-alueita. Tmn lisksi kyselyss ilmeni, ett sul-valaiset arvostavat asuinympristn ja kokevat Vaasan lheisyyden positiivisena asiana. Asukkaat haluavat silytt maaseututunnelman hyvn suunnittelun avulla ja tmn lisksi he nkisivt uusia asuinalueita suunniteltavan mieluiten kes-kustan ulkopuolelle. Niin ikn kunnallispalvelui-den parantamistarve nousi kyselyss esille.

  bo Akademin yhteydess toimivan yhteis-kuntatutkimusinstituutin tutkija Kjell Herberts, esitteli analyysin ja raportin 3. keskuuta Sulvan nuorisoseurantalossa pidetyss virallisessa tiedo-tustilaisuudessa. Raportti lytyy kyln kehitys-suunnitelman liitteen sek verkkosivuilta www.solf.fi. Tilaisuus houkutteli paikalle sek sulvalai-sia, ett kunnan edustajia. Se mys nauhoitettiin Sulvan paikallistelevisiossa lhetettvksi. Mys

  InledningFr att aktivt kunna pverka och delta i utvecklingen av Solf, har Solf byard rf utarbetat en byautvecklingsplan. Arbetet har gjorts inom ramen fr projektet

  SOLF 2015-2025 SOlf LandsbygdsFramtid och finansieras av Europeiska jordbruksfonden fr landsbygdsutveckling och Leader.

  JohdantoVoidakseen aktiivisesti vaikuttaa ja osallistua Sulvan kehitykseen, Sulvan kyl- toimikunta on laatinut kylkehityssuunnitelman. Ty on toteutettu osana SULVA 2015-2025 Sulvan Maaseudun Tulevaisuus -projektia ja se rahoitetaan Euroopan

  maaseuturahastosta sek Leaderin kautta saatavasta rahoituksesta.

 • 6Infr projektstarten tillsatte Solf byard en ar-betsgrupp, som geografiskt representerar hela Solf och som bestr av, Karl-Erik Borg, Peter Bsk, Sara Bergstrm, Christer Finne, Kenth Nedergrd (vice ordfrande), Pehr-Gran Nsman, Jan-Mikael Th-lix, Susanna Vestling (projektledare), Sven Wester och Hans stman (ordfrande). Christine Bonn och Tom Kecklund har medverkat som sakkunniga.

  Den utsedda arbetsgruppen inledde sitt arbete i februari 2014 med att fastsl riktlinjerna fr pro-jektverksamheten. Kjell Herberts kontaktades fr att genomfra enkten och deltog i flera arbetsm-ten tillsammans med den utsedda arbetsgruppen.

  De frmsta mlgrupperna inom detta projekt r byns innevnare samt lokala och regionala po-litiker och myndigheter. Genom att innevnarnas uttryckta nskeml r frankrade i byautveck-lingsplanen kar bybornas och freningarnas mjligheter att pverka kommunens politiker och tjnstemn i angelgenheter som angr Solf. Planen kommer att utgra en viktig riktlinje fr utveck-lingsverksamheten i Solf. En byautvecklingsplan r dessutom ett verktyg fr information och mark-nadsfring av Solf.

  Solf byard rf

  media huomasi kyselytulokset ja niiden johdosta annettiin haastatteluja mm. Vasabladetille ja Ylelle.

  Ennen projektin kynnistmist, Sulvan kyl-toimikunta asetti tyryhmn, joka edustaa maan-tieteellisesti koko Sulvaa. Tyryhm koostuu seu-raavista henkilist: Karl-Erik Borg, Peter Bsk, Sara Bergstrm, Christer Finne, Kenth Nedergrd (varapuheenjohtaja), Pehr-Gran Nsman, Jan-Mi-kael Thlix, Susanna Vestling (projektipllikk), Sven Wester och Hans stman (puheenjohtaja). Christine Bonn ja Tom Kecklund osallistuvat ty-hn asiantuntijoina.

  Nimitetty tyryhm kynnisti tyns helmi-kuussa 2014 pttmll projektityskentelyn suuntaviivoista. Kjell Herbertsiin otettiin yhteytt kyselyn toteuttamiseen liittyen, ja hn osallistui useampaan tyryhmn kanssa pidettyyn kokouk-seen.

  Projektin keskeisimmt kohderyhmt ovat ky-ln asukkaat sek paikalliset ja alueelliset poliitikot ja viranomaiset. Kyllisten ja yhdistysten mah-dollisuus vaikuttaa kunnallispoliitikkoihin ja vir-kamiehiin Sulvaa koskevissa asioissa kasvaa ank-kuroimalla kyln asukkaiden toivomukset osaksi kyln kehityssuunnitelmaa. Suunnitelma tulee ole-maan trke suunnannyttj Sulvan kehitystoi-minnassa. Tmn lisksi kyln kehityssuunnitelma toimii apuvlineen Sulvan tiedotus- ja markki-nointitoiminnassa.

  Sulvan kyltoimikunta ry

  Susanna Vestling Ordfrande fr Solf byard Sulvan kyltoimikuntan puheenjohtajaFoto/Kuva: Peter Bsk

 • 7Tidigare hrde ocks Sundombyarna till Solf, men i samband med kommunreformen 1973 verfrdes dessa till Vasa medan Solfbyarna blev en del av Korsholm.

  Rimal r den by i Solf som har den ldsta bostt-ningen. Anledningen r frmodligen, att byn ligger p den hgsta platsen, numera 20-40 meter ver ha-vet. Arkeologiska fynd av pollen visar att kornod-ling bedrevs i Rimal redan fr 2300 r sedan.

  De mnga forngravarna r ytterligare ett bevis p en urgammal bebyggelse. Gravrset vid st-ra Finnmossbacken sder om Rimal by hr till ett strre gravflt som ligger p bda sidor om den sto-

  Aiemmin mys Sundomin kylt kuuluivat Sul-vaan, mutta 1973 kuntauudistuksen yhteydes-s nm siirrettiin osaksi Vaasaa, samalla kun Sul-van kylist tuli osaksi Mustasaarta.

  Sulvan kylist vanhin asutus on Riimalassa. To-dennkisen syyn thn on, ett kyl sijaitsee korkeimmalla paikalla; nykyn 2040 metri me-renpinnan ylpuolella. Arkeologiset siiteplynly-dkset osoittavat ett Riimalan alueella on viljelty ohraa jo 2300 vuotta sitten.

  Lukuisat alueelta lytyneet muinaishaudat ovat listodisteita alueen muinaisista rakennuksista. Riimalan kyln etelpuolella sijaitsevat itisen

  Tranorna samlas p Sderfjrden / Kurjet kokoontuvat Sderfjrdenilla. Foto/Kuva: Petra Lngfors

  HistoriaSolfbyarna, som utgrs av Vstersolf, stersolf, Munsmo och Rimal, r en gammal

  jordbruksbygd dr familjejordbruk med husdjurshllning var vanliga.

  HistoriaVstersolfista, stersolfista, Munsmosta ja Riimalasta koostuva Sulvan kyl on

  vanha maanviljelyskyl, jossa perheviljelmt ja karjanhoito olivat yleisi.

 • 8ra vgen. Graven, frsedd med bautasten och rd sandstenstckning, hr till frromersk jrnlder (500 f.Kr.-0 f.Kr).

  Det omrde som kallas Sderfjrden, bildades av en meteorit som trffade platsen fr cirka 520 miljo-ner r sedan. En stor krater uppstod och under flera istider har kratern fyllts igen och ett odlingsomr-de bildats. Genom torrlggning p 1920-talet samt drnering av Grynnan och senare invallningarna vid Solf mynning fick Solfbnderna odlingsbar tillggsmark.

  Tidigare var grdarna till en stor del sjlvfr-srjande och verskottet p till exempel mjlk, ktt och gg sldes p Vasa torg. I mitten av 1920-talet grundades ett privatgt ostmejeri och ett andels-mejeri i Solf och drmed upphrde mjlkfrslj-ningen p torget.

  P 1950- och 60-talet var timotejfrodlingen en viktig inkomstklla och senare ven odlingen av sockerbetor. Numera domineras jordbruket i Solf av vxtodling.

  Det frsta kommunfullmktigevalet hlls i Solf 1918 och dess frsta ordfrande var Edvard Helene-lund, sedermera riksdagsledamot.

  Finnmossbackenin hiidenkiukaat ovat osa suurem-paa hautakentt, joka sijaitsee suuren tien molem-min puolin. Bautakivell ja punaisella hiekkakivell pllystetyt haudat ovat perisin esiroomalaiselta rautakaudelta (500 eKr. 0 eKr).

  Sderfjrdeniksi kutsutun alueen on muovan-nut paikalle n. 520 miljoonaa vuotta sitten trmn-nyt meteoriitti. Trmyspaikalle muodostui suuri kraatteri, joka tyttyi lukuisten jkausien aikana muodostaen paikalle viljelysalueen. Sderfjrdenin kuivatushankkeen avulla 1920-luvulla sek Gryn-nanin ojituksen ja Sulvan joensuun vallitusten an-siosta sulvalaiset maanviljelijt saivat lis viljely-kelpoista maata.

  Maatilat olivat aiemmin melko pitklle omava-raisia ja esim. ylimrinen maito, liha ja munat myytiin Vaasan torilla. 1920-luvun puolivliss Sulvaan perustettiin yksityinen juustomeijeri sek osuusmeijeri ja nin ollen maidon myynti torilla pttyi.

  Timotein viljely oli 1950- ja 60-luvulla merkitt-v tulonlhde. Myhemmin timotein lisksi alet-tiin viljell mys sokerijuurikasta. Nykyisin Sulvan maanviljely on pasiassa kasvinviljely.

  Forngrav p Finnmossbacken i Rimal / Muinaishauta Finnmossbackenilla RiimalassaFoto/Kuva: Mikael Herrgrd

  Soldattorpet p Stundars. / Sotilastorppa Stundarsissa.Foto/Kuva: Peter Bsk

 • 9Under vinter- och fortsttningskriget gick tiden och krafterna t att verleva under den svra tid som rdde men efter fredsslutet blomstrade talko-andan och Solf stod infr en nystart. Hus som fr-fallit rustades upp och mlades med rdmyllefrg, som kokades p mnga grdar i byn. Nr ekonomin frbttrades kunde man renovera husen invndigt och frse dem med moderna tekniska lsningar s som centralvrme och vattentoaletter.

  P grund av den stora arbetslsheten som rd-de efter kriget var emigrationen till Sverige rtt stor, srskilt bland ungdomarna. Mnga smfre-tag bildades, bland annat grvmaskinsbolag, varav ett finns kvar nnu i dag. Brunnsborrning var en annan verksamhet som blomstrade och som mest fanns det 11 brunnsborrningsmaskiner i Solf. An-dra fretag som bildades under efterkrigstiden var sm verkstder, cirkelsgar, snickerier, en syfabrik och till och med ett fretag som tillverkade knap-par. Dessutom fanns det handelstrdgrdar, vxt-hus och plsfarmer, av vilka ngra fortfarande finns kvar. Under 1950- och 60-talet hade Solf ett tiotal lanthandlar. Vgntet utvecklades och flera bussbolag har sktt persontrafiken in till Vasa. Ti-digare, fram till 1940-talet, gick landsvgen in till Vasa ver Toby stenbro.

  Freningslivet fick ett uppsving efter kriget och i Jockes brev, som har getts ut i bokform, kan man lsa om stora brllop, fester och stmmor. Det hlls fredrag, gavs teaterfrestllningar och det sjngs och spelades mycket. Det fanns barnskolor fr klasserna 1-2 p Mobacken, i Vstersolf och i Muns-mo. Storskolor, fr de hgre klasserna, fanns i kyrkbyn, Rimal, Sderfjrden och Bladbacken.

  Fram till 1960- och 70-talet kade folkmngden i lngsam takt. Sparlanda var det frst kommunalt planerade bostadsomrdet och tomterna dr brja-de bebyggas i brjan av 1970-talet. Sedan dess har flera bostadsomrden planerats och bebyggts. In-flyttningen, som varit stor, ser ut att fortstta.

  Sulvan ensimmiset kunnanvaltuustovaalit toi-mitettiin 1918. Valtuuston ensimmisen puheen-johtajana toimi Edvard Helenelund, josta tuli sit-temmin mys kansanedustaja.

  Talvi- ja jatkosodan aikana aika ja voimavarat menivt pitklti selvimiseen vaikeiden aikojen yli. Rauhan jlkeen Sulvalla vallitsi talkoohenki, joka mahdollisti uuden alun. Rappeutuneet talot kun-nostettiin ja maalattiin useissa kyln maatiloissa keitetyll punamullalla. Taloustilanteen kohen-tuessa mys talojen sistilat saatettiin kunnostaa ja varustaa keskuslmmityksen ja WC:n kaltaisilla nykyaikaisilla teknisill ratkaisuilla.

  Maastamuutto Ruotsiin oli sodanjlkeisen suuren tyttmyyden takia merkittv, erityisesti nuori-son keskuudessa. Tn aikana perustettiin useita pienyrityksi, mm. kaivinkoneyrityksi, joista yksi on olemassa viel tnkin pivn. Kaivojen poraus oli toinen menestyv teollisuudenala ja Sulvalla si-jaitsi perti 11 kaivonporauskonetta. Muut sodan-jlkeisen aikoina perustetut yritykset olivat pieni typajoja, sahoja, puusepn verstaita, yksi ompelimo ja jopa nappitehdas. Tmn lisksi alueelta lytyi kauppapuutarhoja, kasvihuoneita ja turkistarhoja, joista muutamia on yh jljell. Sulvalla toimi 1950- ja 60-luvulla kymmeni kylkauppoja. Tieverkko kehittyi ja useampi bussiyhti huolehti matkusta-jaliikenteest Vaasaan. Aiemmin, aina 1940-luvulle saakka, maantie Vaasaan kulki Tuovilan kivisillan yli.

  Yhdistystoiminta aktivoitui sodan jlkeen ja kirjamuodossa julkaistussa Jockes brev saatettiin lukea merkittvist hist, juhlista ja kokouksista. Alueella pidettiin esitelmi, jrjestettiin teatteri-esityksi sek soitto- ja laulutilaisuuksia. 1-2 luok-kalaisten lastenkoulut sijaitsivat Mobackenissa, Vstersolfissa ja Munsmossa. Isot koulut, ylem-mille luokille, sijaitsivat kirkonkylss, Riimalassa, Sderfjrdenissa ja Bladbackenissa.

  Aina 1960- ja 70-luvuille saakka vestnm-r kasvoi verkkaisesti. Sparlanda oli ensimminen kunnan suunnittelema asuinalue, tontit raken-nettiin sinne 1970-luvun alussa. Tmn jlkeen alueelle on kaavoitettu ja rakennettu useampia asuinalueita. Alueelle on muuttanut paljon vke ja kasvun odotetaan jatkuvan.

 • 10

  Vad har Solf att erbjuda?Solf med sin landsbygdsmilj erbjuder en trygg plats att bo och vxa upp p.

  Mit Sulva voi tarjota? Sulvan maaseutuymprist tarjoaa asumiseen ja varttumiseen turvallisen paikan.

  De som bor hr har nra till naturen med riklig tillgng p br, svamp och goda jaktmarker. S-derfjrden, med sitt speciella fgelliv p vrarna och hstarna, r det stora odlingsomrdet. I pumpsta-tionen kan man ta del av Sderfjrdens torrlgg-ningshistoria och titta p vackra mlningar.

  Kyrkan, prstgrden, frsamlingshemmet och grav-grden utgr en vacker helhet. Kyrkan invigdes 1786. Altaruppsatsen, som r inkpt i Hudiksvall 1796, r en stor sevrdhet i den vackra kyrkan. Stundars fri-luftsmuseum r uppbyggt p frsamlingens mark och r drmed en del av omrdet. Frsamlingen erbjuder aktiviteter fr barn i olika ldrar samt fr ungdomar, vuxna och pensionrer.

  Sngen och musiken har alltid varit en viktig del av Solfs kulturliv. Strkorkester, blsorkester, krsng och musikskola fr barn r en del av utbudet.

  Grundservicen r bra i Solf. Hr finns daghem, en svensksprkig lgstadieskola, bibliotek och hlso-

  Asukkailla on lheinen suhde luontoon ja vlitn psy marjametsn, soille ja hyville metss-tysmaille. Sderfjrden on merkittv viljelysalue ja merkittv linnustonsa takia kevisin ja syksyisin. Pumppuasemalla puolestaan voit osallistua Sder-fjrdenin kuivatustarinaan ja ihailla kauniita mai-semia.

  Kirkko, pappila, seurakuntakoti ja hautausmaa muo-dostavat kauniin kokonaisuuden. Kirkko vihittiin kyttn 1786. Alttariosa on ostettu Hudiksvallis-ta 1796 ja se on kauniin kirkon merkittvimmist nhtvyyksist. Stundarsin ulkoilmamuseo on ra-kennettu seurakunnan maille ja kuuluu nin ollen alueeseen. Seurakunta tarjoaa toimintaa eri-iki-sille lapsille sek nuorille, aikuisille ja elkelisille.

  Laulu ja musiikki ovat aina olleet merkittvi te-kijit Sulvan kulttuurielmss. Jousiorkesteri, puhallinorkesteri, kuoro ja lasten musiikkikoulu kuuluvat kyln kulttuuritarjontaan.

  Frldra-barn-trff vid Solf frsamlingshem. Vanhemmat ja lapsetryhm Sulvan seurakuntatalolla.

  Foto/Kuva: Peter BskLsret 2014-2015 gr 161 elever i Solf skola. Lukukautena 2014-2015 Sulvan koulussa on 161 oppilasta. Foto/Kuva: Peter Bsk

 • 11

  station. Det finns ven flera familjedagvrdare och eftisverksamhet fr lgstadiebarn. Nrbutiken, banken, blomsterbutiken, presentbutiker och res-tauranger betjnar bde bybor och beskare.

  Ett flertal freningar ordnar ledda fritidsaktivite-ter. Fotboll och orientering hr till de populraste sporterna. Folkhlsan hller simskola vid bassng-en i byn. Vintertid r det frmst skidspret i Vster-solf som lockar tvlande och motionrer. Fr dem som r hstintresserade finns det mnga stall och ven tillgng till maneger.

  Tack vare nrheten till Vasa har Solf lnge varit en populr inflyttningsort. Alla tillgngliga hyreslgen-heter r uthyrda och de kommunala bostadstom-terna sljs vartefter de kommer till salu. Det finns ett utbud p privata bostadstomter men dessa lig-ger en bit frn centrum.

  Stundars r ett stort museum och ett levande kulturcentrum, som starkt prglar bygden. P mu-seiomrdet finns ett sjuttiotal byggnader, bland an-nat lanthandel, skola, bondgrd och hantverkarstu-gor. I Hemmersgrden ordnas konstutstllningar och kulturevenemang.

  Sulvalla on hyvt peruspalvelut. Alueella sijaitsee pivkoti, ruotsinkielinen ala-aste, kirjasto ja ter-veysasema. Saatavilla on useita lastenhoitajia sek kerhotoimintaa ala-astelaisille. Lhikauppa, pankki, kukkakauppa, lahjatavarakauppa sek ravintolat palvelevat niin kyln asukkaita kuin vierailijoitakin.

  Useat yhdistykset jrjestvt ohjattua vapaa-ajan toimintaa. Jalkapallo ja suunnistus kuuluvat suo-situimpien urheilulajien joukkoon. Folkhlsan jr-jest uimakouluja kyln maauimalan yhteydess. Vstersolfin ladut houkuttelevat talvisaikaan kil-pailijoita ja kuntoilijoita hiihtmn. Alueelta ly-tyy lukuisia hevostalleja ja jopa ratsastushalleja hevosihmisille.

  Vaasan lheisyyden ansiosta Sulvasta on tullut suosittu muuttokunta. Kaikki vapaana olevat vuok-ra-asunnot on vuokrattu ja kunnan rakentamat asuintalot kyvt vlittmsti kaupan sen jlkeen kun ne ovat tulleet myyntiin. Alueella on tarjol-la mys yksityisi asuintontteja, mutta nm ovat hieman etmpn keskustasta.

  Stundars on suuri museo ja elv kulttuurikeskus, jossa heijastuu alueen elm. Museon alueelta lytyy noin 70 rakennusta, mm. kylkauppa, koulu, maalais- talo ja ksitylisten tupia. Hemmerin talossa jrjes-tetn taidenyttelyit sek kulttuuritapahtumia.

  Flygbild ver Solf centrum. / Ilmakuva Sulvan keskustasta. Foto/Kuva: Daniel Bostrm

 • 12

  Befolkningsutveckling

  Enligt de senaste statistikuppgifterna frn 2013 har Solf 2016 innevnare. Befolkningstillvxten har va-rit stabil och kat med 770 personer 1976-2013 vil-ket utgr cirka 62 %. Befolkningstillvxten under perioden 1980-2010 var 40 %.

  Enligt prognosen 2010-2040 i Korsholms kom-muns strategiska generalplan, som godkndes 2013, kommer tillvxten att fortstta i snabbare takt och vxa med 51 % fram till r 2040. Det innebr att Solfomrdet har uppskattningsvis 2850 innevnare r 2040.

  Knsbalansen r rtt jmn. Det fanns 1004 mn och 1012 kvinnor i Solf 31.12.2013.

  De svensksprkiga utgr cirka 84 % av befolk-ningen och cirka 14 % har finska som modersml. vriga sprk talas av 2 %.

  Knsstruktur, ldersstruktur och sprkfrhl-landena framgr av nedanstende tabell.

  Vestnkehitys

  Viimeisimpien, v. 2013, tilastotietojen mukaan Sul-valla on 2016 asukasta. Vestnkasvu on ollut va-kaata ja kasvanut 770 asukkaalla vuosien 1976-2013 vlisen aikana, mik on noin 62 %. Vestnkasvu vuosien 1980-2010 aikana oli 40 %.

  2013 hyvksytyn Mustasaaren kunnan strate-gisen yleissuunnitelman 2010-2040 ennusteen mu-kaan vestnkasvu jatkuu nopeampana ja kasvua tulisi 51 % vuoteen 2040 menness. Tm merkitsi-si, ett Sulvan alueen asukasluku kasvaisi arviolta 2850 asukkaaseen vuoteen 2040 menness.

  Sukupuolijakauma on tasainen. 31.12.2013 Sul-valla oli 1004 miest ja 1012 naista.

  Vestst ruotsinkielisi on n. 84 %, n. 14 % puhuu idinkielenn suomea. Muiden kielten osuus on 2 %.

  Sukupuolijakauma, ikrakenne ja kielitilanne ilmenevt alla olevasta taulukosta.

  2013 Bda knen / Molemmat sukupuolet Mn / Miehet Kvinnor / Naiset

  TotaltYhteens

  SvenskaRuotsi

  FinskaSuomi

  vrigaMuut

  TotaltYhteens

  SvenskaRuotsi

  FinskaSuomi

  vrigaMuut

  TotaltYhteens

  SvenskaRuotsi

  FinskaSuomi

  vrigamuut

  lder / Ik 2016 1695 288 33 1004 844 146 14 1012 851 142 190 4 150 126 24 0 74 62 12 0 76 64 12 05 9 169 147 21 1 84 68 15 1 85 79 6 0

  10 14 138 122 11 5 64 57 5 2 74 65 6 315 19 106 87 17 2 56 46 10 0 50 41 7 2

  20 24 81 73 7 1 43 38 5 0 38 35 2 125 29 92 76 14 2 39 35 4 0 53 41 10 230 34 132 101 28 3 62 49 12 1 70 52 16 235 39 158 122 34 2 85 66 19 0 73 56 15 240 44 143 115 23 5 75 58 15 2 68 57 8 345 49 155 131 22 2 83 73 9 1 72 58 13 150 54 103 75 20 8 46 34 7 5 57 41 13 355 59 105 87 17 1 53 43 9 1 5 2 44 8 060 64 123 107 16 0 59 53 6 0 64 54 10 065 69 134 118 15 1 73 64 8 1 61 54 7 070 74 63 59 4 0 38 34 4 0 25 25 0 075 79 65 57 8 0 34 31 3 0 31 26 5 0

  80 84 40 37 3 0 17 15 2 0 23 22 1 085 89 48 44 4 0 18 17 1 0 30 27 3 090 94 9 9 0 0 1 1 0 0 8 8 0 0

  95 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0

  Klla/Lhde: Statistikcentralen/Tilastokeskus

 • 13

  Nringsstruktur

  Arbetsplatserna i Solf r av varierande slag och de finns inom olika nringsgrenar, frn jordbruk och industri till servicenringar och den kommunala sektorn. Enligt den senaste tillgngliga statistiken frn Statistikcentralen (2011) finns det 319 arbets-platser i Solf.

  De flesta arbetsplatserna finns inom byggnads-sektorn (65 st). Primrnringarna sysselstter 56 personer. vriga branscher med mnga arbetsplat-ser r hlsovrds/socialtjnster (44 st), handel (30 st) samt hotell- och restaurangtjnster (30 st). Inom till-verkningsindustrin finns endast 18 arbetsplatser.

  Sysselsttning

  r 2011 bestod den arbetsfra befolkningen i Solf av 968 personer. Eftersom arbetsplatserna i byn uppgick till 319 stycken, innebr det att mnga av Solfs invnare pendlar till jobb, frmst i Vasa. Den bransch, som sysselsatte flest Solfbor, r hlso- vrds- och socialsektorn (171 st). Inom tillverknings- industrin arbetade 140 personer. Drefter fljde ut-bildningssektorn (96 pers), handelsbranschen (92 pers), byggnadsbranschen (73 pers), primrnring-arna (68 pers) och transportbranschen (59 pers).

  Elinkeinorakenne

  Sulvasta lytyy typaikkoja vaihtelevasti, ja ne kat-tavat eri elinkeinoalat maanviljelyst teollisuuteen, aina palveluihin ja kunnallissektoriin. Viimeisim-pien (2011) Tilastokeskukselta saatujen tilastotieto-jen mukaan Sulvasta lytyi 319 typaikkaa.

  Suurin osa typaikoista on rakennussektorilla (65 kpl.). Peruselinkeino tyllist 56 henke. Muut toimialat, joilta lytyy typaikkoja ovat terveyden-huolto/sosiaalipalvelut (44 kpl.), kauppa (30 kpl.) sek hotelli- ja ravintola-alan palvelut (30 kpl.). Tuo-tantoteollisuuden alalta lytyy vain 18 typaikkaa.

  Tyllisyys

  Tyt tekevn vestn lukumr Sulvalla oli vuon-na 2011 968 henke. Koska typaikkojen mr ky-lss kasvoi 319, tarkoittaa tm ett monet asuk-kaat kyvt tiss muualla, etupss Vaasassa. Eniten tyllistv toimiala Sulvalla oli terveyden-huolto- ja sosiaalisektori (171 kpl.) Tuotantotalou-den piiriss tyskenteli 140 henke. Nit seurasi koulutussektori (96 henke), kaupan ala (92 hen-ke), rakennusteollisuus (73 henke), peruselinkei-not (68 henke) ja kuljetusala (59 henke).

  Vrsdd vid Skrigobbis i Lngmossen. Kevtkylv Lngmossenin Skrigobbis:illa.

  Foto/Kuva: Christer Finne

  Byggnadssektorn sysselstter mnga i Solf. Rakennussektori tarjoaa tit monille sulvalaisille.Foto/Kuva: Christer Finne

 • 14

  Kultur-, frenings-, och frsamlingslivet i Solf

  Frsamlings- och freningsliv spelar en viktig roll i byasamhllet. Freningarna i Solf utgr en vik-tig verksamhet som engagerar och aktiverar svl gamla som unga. Freningarna strker samhrig-heten i byn och den karakteriseras ofta av ideell verksamhet och talkoanda. Goda exempel p detta r friluftsbadet som finns invid skolan i centrum och det populra skidspret vid sportstugan.

  Freningarna i Solf r mnga och aktiviteterna desto fler. En del freningar utgr ocks en viktig kanal fr samhlleligt inflytande.

  Kulttuuri-, yhdistys-, ja seurakuntaelm Sulvalla

  Seurakunta- ja yhdistystoiminnalla on trke rooli kylyhteisss. Sulvan yhdistykset ovat merkitt-vi, koska niiden toiminta sitouttaa ja aktivoi niin nuoria kuin vanhojakin. Yhdistykset vahvistavat kyln yhteenkuuluvuuden tunnetta, jota voitaisiin luonnehtia voittoa tavoittelemattomaksi ja talkoo-henkiseksi. Hyvi esimerkkej tst ovat koulun viereen keskustaan rakennettu maauimala sek urheilutuvan hiihtolatu.

  Sulvalla toimii useita yhdistyksi ja vapaa-ajan toimintaa on runsaasti. Osa yhdistyksist toimii sa-malla mys trkein yhteiskunnallisen vaikuttami-sen vylin.

  Bjarnes musikskola

  Folkhlsan i Solf-Sundom

  Kyrkans Ungdom i Solf-Sundom

  Munsmo hembygdsfrening

  FRK-avdelningen i Solf

  Sfp i Solf

  Solf Blsorkester

  Solf byard

  Solf fria frsamling

  Solf frivilliga brandkr

  Solfs frsamling

  Solf Hem och skola

  Solf Idrottsklubb

  Solf jaktfrening

  Solf Lantmannagille

  Solf lokalavdelning av SP

  Solf Lokal-tv

  Solf marthafrening

  Solf pensionrshemsfrening

  Solf Strkorkester

  Solf ungdomsfrening

  Stundars

  Sderfjrdens hembygdsfrening

  Korsholms sportryttare

  vriga aktrer, som har verksamhet i Solf:

  Muut Sulvalla sijaitsevat toimijat:

  Helsingbykren

  Korsholms 4H

  Korsholms vuxeninstitut

  Korsholms musikinstitut

  MeteoritMaraton 2014 / MeteoriittiMaraton 2014 Foto/Kuva: Karina Skoglund

  Saftkontroll i skidspret. / Hiihtoladun mehupiste.Foto/Kuva: Christer Finne

  Korsholms sportryttare / Mustasaaren urheiluratsastajat Foto/Kuva: Janne Rintala

 • 15

  Enkten utformades och analyserades av fors-kare Kjell Herberts vid institutet fr samhlls-forskning vid bo akademi. Det kom in 390 svar, vilket utgr 50 % av hushllen i Solf och de repre-senterar 1024 personer. Av dessa svar kom 354 frn svensksprkiga och 36 frn finsksprkiga. De flesta svaren kom frn personer i ldrarna 31-60 r.

  Centrala svar

  Solfborna tycker i stort sett att inflyttningstakten r lmplig. Endast 9 % tycker att den kunde vxa nnu mera och 14 % tycker att inflyttningen br begrnsas. Ngra av de kommentarer som getts r att inflyttningen br spridas ut till byarna i Solf och att det r viktigt att servicen fungerar. De som r mera tveksamma till inflyttningen oroar sig fr att byns karaktr frndras eller fr skadegrelse och brk. Man mnar om naturen och jaktmarkerna och motstter sig skvling.

  De flesta vill att tillvxten ska ske bde i centrum och i periferin. 17 % vill att den ska ske bara i peri-ferin och 9 % bara i centrum. En del tycker att det redan r fr trngt i centrum, medan andra vill se en koncentration till centrum och de gamla grds-grupperna. De som fresprkar tillvxt i periferin vill hlla kringbygden levande.

  Vad gller boendeformer r det radhus och eg-nahemshus som byborna vill se i Solf, 74 respekti-ve 73 av dem som svarade fredrar dessa. 26 vill ha vningshus. Ngra tycker att det skulle passa bra med vningshus i centrum, medan andra inte vill se ngra vningshus alls i Solf. Fler gruppbo-

  Kyselyn laatimisesta ja vastausten analysoimi-sesta vastasi bo Akademin yhteiskuntatut-kimuksen laitoksen tutkija Kjell Herberts. Saimme kyselyyn 390 vastausta, mik edustaa noin 50 % Sulvan kotitalouksista ja 1024 henke. Vastauksista 354 annettiin ruotsin ja 36 suomen kielell. Valta-osa vastauksista tuli 31-60 vuotiailta.

  Keskeiset vastaukset

  Sulvalaiset pitvt muuttotahtia kyln sopivana. Vain 9 % oli sit mielt ett muuttomr voisi kasvaa ny-kyisest ja 14 % oli sit mielt ett muuttoa kyln tulisi rajoittaa. Joissakin vastauksissa toivottiin, ett Sulvalle tulevien muuttovirtojen tulisi levittyty kyliin. Palveluiden toimivuutta pidettiin trken. He, jotka suhtautuvat kriittisimmin muuttovirtaan, ovat huolissaan kyln luonteen muutoksista tai va-hingosta ja ilkivallasta. Toiset esittivt huolensa ymp-ristn ja metsstysmaiden tilasta ja vastustavat niden tuhoamista.

  Suurin osa vastanneista toivoi kasvun tapahtuvan keskustassa ja reuna-alueilla. 17 % haluaisi ett kasvu tapahtuisi yksinomaan reuna-alueella ja 9 % vain keskustassa. Osa piti keskustaa nyt jo liian ahtaana, kun taas toiset toivoivat asukaskeskittym nimen-omaan keskustaan ja vanhojen taloryhmien alueelle. Reuna-alueiden kasvun puolestapuhujat haluavat pi-t ymprivn alueen elvn.

  Rivitalot ja omakotitalot olivat suosituimpia asumis-muotoja; 74 ja 73 vastanneista kannatti nit. 26 il-moitti kannattavansa kerrostaloja. Jotkut olivat sit mielt ett kerrostalo sopisi keskustaan, kun toiset

  Sammanfattning av enktenP vren 2014 gjorde Solf byard en underskning bland solfborna, fr att f reda p hur de vill att Solf ska utvecklas under de kommande tio ren.

  Kyselyn yhteenvetoKevll 2014 Sulvan kyltoimikunta suoritti kyselyn sulvalaisten keskuudessa selvitk-

  seen mill tavoin he haluaisivat Sulvan kehittyvn tulevien vuosikymmenten aikana.

 • 16

  taas eivt haluaisi yhtn kerrostaloa Sulvalle. Van-huksille toivottiin useampia yhteisasuntoja tai palvelu-taloja.

  Kyselyyn vastanneet kertoivat arvostavansa Sulvalla kaikkein eniten asuinymprist, seutua, ym-prist ja maalaismaisemaa. Sulvalaiset pitivt niin ikn sopivien asuntojen saatavuutta, maaseututunnel-maa ja sosiaaliturvaa trkein asioina.

  Useimmat toivoisivat Sulvan kehittyess erityi-sesti terveysasemaa keskustaan sek palvelutaloa van-huksille. Useimmat toivoivat mys, ett vanhuksille rakennettaisiin useampia vuokra-asuntoja.

  Nkemykset vanhan koulun tulevaisuuden suhteen olivat jakautuneet tasan. 1/3 halusi ett koulu pu-rettaisiin, 1/3 halusi silytt ja saneerata sen ja 1/3 halusi osittain purkaa ja osittain saneerata sen; kunhan vain asialle tehtisiin jotakin. Osa koulun purkamisen puolestapuhujista perusteli asian si-ten, ett koulu oli sairas rakennus, joka tulisi pur-kaa koska nin tehtisiin tilaa uudelle ja tm olisi mys halvin tapa toimia. Ne vastaajat jotka halusi-vat silytt rakennuksen, ehdottivat, ett raken-

  ende fr ldre eller seniorhus med service efter-lyses ocks.

  P frgan om vad de uppskattar mest i Solf fick boendemiljn, omgivningen, naturen och landsbygdmil-jn flest pong. Tillgngen p lmpliga hus, hembygd-sknslan och den sociala tryggheten r ocks viktig fr Solfborna.

  Nr Solf ska utvecklas vill de flesta att en hl-sostation i centrum samt serviceboende fr ldre ska prioriteras. De flesta vill att det ska byggas fler hy-resbostder fr de ldre.

  Om den gamla skolans framtid var sikterna jmnt frdelade. 1/3 vill att skolan ska rivas, 1/3 vill be-vara och sanera den och 1/3 vill att den delvis ska rivas och delvis saneras, bara ngot grs. Ngra av sikterna bland dem som vill att skolan rivs r att en sjuk byggnad ska rivas fr att ge plats t annat och att det blir billigast s. Ngon som vill bevara den freslr att den kan hyras ut eller anvndas till exempel som bibliotek, hlsostation eller dagis/ef-tis. Andra frslag r lokalhistoriskt arkiv, fretags-hotell eller allaktivitetshus.

  Brnnmaren r ett av de nyaste bostadsomrdena i Solf / Brnnmaren on yksi uusimmista asuinalueista Sulvalla.Foto/Kuva: Peter Bsk

 • 17

  nus voitaisiin vuokrata tai sit voitaisiin kytt esim. kirjastona, terveyskeskuksena tai pivkoti-na/pivkerhona. Muita ehdotuksia olivat vanhan koulun muuttaminen paikallishistorialliseksi ar-kistoksi, yrityshotelliksi tai monitoimitaloksi.

  Kauppa, pankkiautomaatti sek kierrtyspiste olivat sulvalaisten eniten hydyntmt palvelumuodot. Nit seurasivat asiamiesposti, huoltoasema ja ravin-tolat. Sulvalaisten lispalvelutoivomukset ksittivt mm. kahvilan, pivisin ja iltaisin avoinna olevan piz-zerian ja grillin, vuorokauden ympri toimiva taksipal-velu sek paremman pivittistavarakaupan, jossa olisi suurempi lhiruokavalikoima. Mys suomenkieli-si tieviittoja ja jumalanpalveluksia toivottiin.

  Ehdotukset viihtyvyyden ja yhteisllisyyden li-smiseksi olivat mys keskeisesti esill sulvalais-ten toivomuksissa. Muutamat ehdotukset koskivat esim. kokoperheen tapahtumia, kyljuhlia, markkinoita sek retkipivi.

  Butiken, bankomaten och ekopunkten r de tre ser-viceformer som Solfborna anvnder sig mest av, fljt av postombudet, servicestation och restaurang-erna. Bland nskemlen om ytterligare service i Solf fanns caf, pizzeria och grill med bde dag- och kvllsppet, taxiservice dygnet runt, utkad daglig-varuhandel och strre utbud av nrproducerat. Finsk-sprkiga vgskyltar och gudstjnster efterlystes ocks.

  Fr att ka trivseln och sammanhllningen kom det flera frslag frn Solfborna. Flera familjejippon, byafester, marknader och utflyktsdagar var ngra av frslagen.

  Skogen erbjuder rekreation fr mnga, t.ex. i form av jakt, br- och svampplockning. Mets tarjoaa monia eri harrastuksia, esim. metsstyst, mar-jastusta sek sienestyst.Foto/Kuva: Susanna Vestling

  Helsingbykrens konsert i Solf skola i november 2014. Helsingbykrenin konsertti Sulvan koulussa

  marraskuussa 2014.Foto/Kuva: Johan Hagstrm

 • 18

  Boende

  Det finns ett behov av mer mark som kan planeras och bebyggas, svl nra centrum som p lmpliga platser utanfr centrum.

  Det finns ven ett behov av service- boende fr ldre p rullatoravstnd till centrum. I servicen kunde den lokala hlsostationen, utrymmen fr hem- service och hemsjukvrd ing samt matservice och utrymmen fr fritids- aktiviteter. Hr skulle de ldre, som vill bli kvar i sin egen hemby, bo. Hr kunde de upprtthlla kontakten med sina anhriga och bekanta, med frsamlingen och andra traditionella aktiviteter. ven de unga kunde ges mjlighet att bo i lediga lokaler.

  Tack vare markkp i Solf samt pbrjad kommunal planering kunde detta nske-ml realiseras inom rimlig tid. Samtidigt r det viktigt att vid all planering beakta markgarnas intressen och primrn-ringarnas verksamhetsfrutsttningar.

  Asuminen

  Tarvitsemme sopivaa lismaata kes-kustan ja sen ulkopuolella kiinteistjen kaavoitukseen ja rakentamiseen.

  Tarvitsemme mys vanhusten palveluta-lon, rollaattorimatkan pss keskustas-ta. Palvelutalon tarjontaan voisi kuulua terveysasema, kotihoidon ja kotisairaan- hoidon tiloja sek ruokapalvelut ja vapaa-ajan toimintatiloja. Vanhukset, jotka haluavat jd asumaan omaan kotikylns asuisivat tll. He voisivat olla yhteydess omaisiinsa, tuttuihinsa ja seurakuntaansa, osallistuen perinteisiin toimintoihin. Mys nuorille tarjoutuisi mahdollisuus asua vapaissa asunnoissa.

  Maaostojen sek kunnallisen suunnit-telun ansiosta tm tavoite voidaan toteuttaa kohtuullisen ajan sisll. Samanaikaisesti on trke, ett suun-nitteluvaiheessa huomioidaan maan-omistajien intressit ja peruselinkeinon toimintaedellytykset.

  Ml- och utvecklingsomrden 2015-2025

  Syftet med byautvecklingsplanen r att aktivt kunna medverka och bidra till utvecklingen av Solf, som en levande framtidslandsbygd. Byautvecklingsplanen

  r dessutom ett verktyg fr information och marknadsfring av Solf .

  Tavoitteet ja kehitysalueet 2015-2025

  Kyln kehityssuunnitelman tarkoitus on aktiivisesti vaikuttaa ja edist Sulvan kehityst elvksi tulevaisuuden maaseuduksi. Kyln kehityssuunnitelma on

  tmn lisksi toimia Sulvan tiedotus- ja markkinointitykaluna.

 • 19

  Den gamla skolans framtid

  Det r viktigt att fatta ett beslut om den gamla skolfastighetens anvndning. Det br underskas om det finns behov av utrymmen fr morris/eftis samt undervisning i de lgsta skolklasserna.

  Beslut om bibliotekets placering br fattas.

  Service

  Solfborna uppskattar den service som finns i byn. Fr dem r det viktigt med egen butik, kvllsppen restaurang/caf, taxiservice dygnet runt, bank och post.

  Som nya serviceformer efterfrgas bageri/ konditori och direktfrsljning av lokala produkter.

  Fler parkeringsutrymmen nr det ordnas strre evenemang nskas ocks.

  Det r ven nskvrt att skapa och upp-rtthlla frutsttningar fr smfreta-gande.

  Kultur- och fritidsverksamhet

  Solfborna uppskattar byns aktiva freningar och det rikliga musiklivet.

  Solf IK har planer p att utveckla omrdet vid sportstugan.

  Sderfjrden kunde utnyttjas bttre. Man betonar ven Stundars roll som

  kulturbrare i byn.

  Infrastruktur

  Solfborna nskar sig lttrafikleder p strckorna Vstersolf - sportstugan, Munsmo - Sundom och lngs Strand- vgen till Tlby.

  Frbttringen av vattenfrsrjningen till Lngmossen r fortfarande aktuell.

  Vanhan koulun tulevaisuus

  On trke tehd pts vanhan koulun kytn suhteen. On tutkittava, olisiko tiloille kytt kerhotiloina sek ala- asteopetuksen luokkina tarpeen vaatiessa.

  Pts kirjaston sijoittamisesta on tehtv.

  Palvelut

  Sulvalaiset arvostavat kyln palveluita. Heille on trke, ett omasta kylst lytyy ruokakauppa, ravintola/kahvila, joka on iltaisin auki, ett sielt saa ym-privuorokautista taksipalvelua ja ett siell on pankki ja posti.

  Uusina palveluina kyln toivottiin leipomoa/konditoriaa sek lhiruoan suoramyynti.

  Useampia pyskintipaikkoja suurempi-en tapahtumien yhteydess.

  Tmn lisksi toivottin, ett pienyrit-tjille luotaisiin toimintaedellytykset ja heidn toimintaansa tuettaisiin.

  Kulttuuri ja vapaa-ajan toiminta

  Sulvalaiset arvostavat kylns aktiivista yhdistystoimintaa ja rikasta musiikki- elm.

  Solf IK suunnittelee urheilutuvan alueen kehittmist.

  Sderfjrdenin aluetta voitaisin hydyn-t nykyist paremmin.

  Niin ikn Stundarsin merkityst kylkulttuurin kannattajana haluttiin korostaa.

  Infrastuktuuri

  Sulvalaiset toivovat kevytliikennevyli osuuksille Vstersolf - urheilutupa, Munsmosta Sundomiin, sek Tlbyhyn Rantatiet pitkin.

  Lngmossenin vedenjakelun paranta- minen on yh ajankohtaista.

 • 20

  Utbyggnaden av kommunala avlopps- ntet fortgr.

  De senaste ren har fiberntet byggts ut i Solfomrdet och tcker numera en stor del av byn.

  Det finns ett behov av utkad kollektiv-trafik fr boende i Solf och av den utgr byabussen en viktig del.

  Vasa stad utreder olika alternativ fr att styra den tunga trafiken till och frn Vasklot bort frn stadskrnan. De freslagna alternativen som utreds r att dra vgen lngs Sdra Stadsfjrden, vilket inte accepteras av Solfborna som deltagit i planeringen. Ett nytt alternativ med vg/bro/tunnel ver stadsfjrden p stadens sida r att fredra.

  Kunnallisen jteverkoston rakentaminen on meneilln.

  Kuluneiden vuosien aikana Sulvan alueelle on rakennettu kuituverkkoja, jotka nykyisin kattavat suurimman osan kylst.

  Joukkoliikenteelle nyttisi olevan sulvalaisten keskuudessa tarvetta ja kylbussin toiminta on trke osa tt liikennett.

  Vaasan kaupunki tutkii parhaillaan muu-tamia eri vaihtoehtoja raskaan liikenteen ohjaamisekesi Vaskiluodosta poispin ydinkaupungista. Ehdotetut vaihtoehdot, joita on tutkittu, pitvt sislln tien johtamisen Etelist Kaupunginselk pitkin, mit suunnit-teluun osallistuneet sulvalaiset eivt voi hyvksy. Uusi, suositetumpi vaihtoehto olisi tie/silta/tunneli, joka kulkisi Kau-punginseln yli ja sivuaisi kaupungin.

  Det behvs mera parkeringsplatser i centrum. Keskustaan tarvitaan lis pyskintitilaa.Foto/Kuva: Peter Bsk

  Mnga vgstrckor saknar gng- och cykelvg. Monet tieptkt ovat vailla kvely- ja pyrilyteit.

  Foto/Kuva: Peter Bsk

 • 21

  RESULTAT AV INVNARENKT vren 2014ASUKASKYSELYN TULOKSET kevt 2014

  Kjell Herberts i samarbete med Solf byard r.f.

 • 22

  Vad knnetecknar Solf i dag?Mik on tunnusomaista Sulvalle?

  Antal svarVastausten mr

  Arbetspendlar / Tiss Sulvan ulko- puolella : 64 % av hushllen / talouksista

  390 svar = ca 50 % av hushllen354 svensksprkiga hushll 36 finsksprkiga hushllTotalt 1024 personer

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  0- 6 r 7 - 17 r 18 - 30 r 31 - 50 r 51 - 64 r 65 r -

  113

  156

  100

  302

  164

  189

  BYANDA: gemenskap, harmoni, mysigt, trevliga mnniskor, alla hlsar, sjlvknsla..LANDSBYGD: jordbruk, natur, lummigt, antiikkinen maalaismaisemaSTUNDARSSDERFJRDENNrhet till VASASERVICENIVN

  MEN OCKS / MUT TA MYS...

  Den obekvma rondellen / Trghet i beslut = besvr / Frndringen: oknt folk / Dialekt / Ruotsinkielisyys / Sovande landsbygd, mnga frfallna de hus. / Lugnet saknas, strande hundverksamhet, stkigare, smutsigare... /Svensk landsbygd stadd i frndring / Centrum och perifera byar knner ej mera varandra / Hstskit lngs vgen /

  390 vastausta = n. 50 % talouksista354 ruotsinkielist taloutta 36 ruotsinkielist talouttaYhteens 1024 ihmist

 • 23

  Vi r infdda eller teryttade /

  Syntyneet Sulvalla tai palanneet

  17 %

  En part infdd /

  en part inyttad / Syntynyt ja muuttanut

  41 %

  Vi r inyttade /

  Muuttaneet 42 %

  Korsholm

  Mustasaari

  23 %

  Vasa

  Vaasa

  42 %

  Malax/Korsns 12 %

  vriga sterbotten Muu

  Pohjanmaa

  13 %

  Svensknland 4 %

  vriga Finland Muu Suomi

  3 %

  Sverige Ruotsi

  3 % vriga utlandet 0 %

  Infdda och/eller inflyttade? Varifrn flyttat?Syntyneet ja/tai muuttaneet? Mist muuttanut?

 • 24

  Knner ni er som Solfbor?Tunnetteko itsenne tll hetkell Sulvalaiseksi?

  Ja, absolut /

  Ehdottomasti 64 %

  Ja, delvis/Osittain

  30 %

  Tveksam /En oikein

  tied4 %

  Nej/En

  2 %

  JA,ABSOLUT / EHDOTTOMASTI:

  Bsta pltten p jorden Men Solfborna har tappat byagemenskapen Vi har lrt oss knna mnga som bor i Solf Alltid knt oss vlkomna Vl emottagna, god respons. Ltt komma in i gemenskapen, tack vare barnen Man hlsar p varann, ocks obekanta Ltt att smlta in i miljn Rtterna i Pedersre, gravplatsen dr Det borde inte f finnas infdda/inflyttade utan alla

  borde vara jmstllda Solfbor Kyl on ottanut hyvin vastaan minut Meidt otettiin hyvin vastaan, vaikkakin olemme

  suomenkielisi

  JA, DELVIS /OSITTAIN

  Tar tid, lite t gngen Bristande deltagande i freningsaktiviteter Lngmossen finns ej p Solfkartan Skillnad p kta Solfbor och inflyttade Jmfrt med infdingarna knner vi oss lite i underlge Lttare att komma in i Solf d ena parten infdd Solf hller p att bli fr stort Tvttkta blir man vl aldrig som inflyttad Jag som infdd absolut, min sambo delvis Mer och mer ju aktivare man sjlv r Nej, vi r Rimalbor Kommer nog alltid att vara norrbaggar En del infdda verkar ha svrt att acceptera inflyttar-

  na(s barn Suomenkielinen on vaikea tuntea itsens TYSIN

  sulvalaiseksi Usein tulee sanottua ett olemme vaasalaisia Suomenkielsen tulee vlill ulkopuolisuuden tunne

  TVEKSAM/EN OIKEIN TIED

  Inte bott s lnge, slkten lngt borta. Mycket nytt folk, ingen vi-andra Inte s byinvolverad Den mysiga byknslan hller p att frsvinna Eget val att inte delta i aktiviteter Kieli jakaa, suomenkielisill nkymttmmpi

  asema.

  NEJ/EN

  Vissa respekterar inte grnser Solfborna har en inre cirkel fr sig sjlva Knner mig nnu som Malaxbo Har bott s kort tid, tidigare hemort fortfarande

  starkt frknippad till vr identitet Olemme tysin suomenkielisi, Sulva taas vahvasti

  ruotsinkielinen

 • 25

  Vad anser ni om inflyttningstakten? (r 2040 : + 1000)Mit mielt sisnmuuton nopeudesta? (v. 2040 : + 1000)

  Lmplig / Sopiva 77 %

  Kunde vxa nnu mera / Voisi kasvaa

  enemmnkin

  9 %

  Borde begrnsas / Rajoittaa

  14 %

  Bra att byn vxer!

  Mera ut till byarna

  Redan vxt fr mycket.

  S lnge kommunen kan hantera det, se p Sverige hur det fungerar dr

  Svrt bevara byns karaktr med alltfr snabb inflyttning

  Bevara landsbygden omkring centrum

  Fortstter det som nu blir Solf problemby med brk och skadegrelse

  Blir utan jaktmarker

  Fixa service i tid, annars tickande bomb!

  Bygg inte verallt!

  Blir ett slumomrde om inflyttningen r fr stor.

  Begrnsa finsksprkig inflyttning

  Blir frort till Vasa i stllet fr landsbygd.

  Man fr inte skvla naturen. Planeomrden skall ha grnt ocks!

  Rotlshet leder till ofog

  Ei liian tiheksi ettai maaseutu krsii

  Alkuperiset sulvalaiset EI kyll tykk kun tnne muuttaa muualta ja jos viel ollaan suomenkielisi

  KOMMENTARER / KOMMENTIT

 • 26

  Var skall tillvxten ske?Minne vestnkasvu kohdistetaan?

  Till centrum / Keskustaan

  9 %

  Bde till centrum och periferin / Keskustaan ja reuna - alueille

  72 %

  Framfr allt till perifera delar / Reuna - alueille

  17 %

  Annat/ Muu 2 %

  Centrum redan ttbebyggt

  Fr barnfamiljer

  Brjar bli fullt i centrum

  Fr stor koncentrering till centrum vore negativt

  Social kontroll i en BY!

  Blir fr trngt i centrum.

  Centrum r redan fr trng.

  Sprida inflyttningen

  Vid flyttning hnsyn till jordbrukare och plsfarmare

  Brjar bli trngt i centrum

  Koncentration till centrum och gamla grdsgrupper

  Ettei liian ahdasta!

  Hll kringbygden levande.

  Mindre slit p miljn med centrerat boende.

  Ala har inte rum i centrum

  Flera byggrtter fr egnahemshus

  Stundarsomrdet

  Proportionell inflyttning

  Centrum fullt och det skall inte byggas hghus

  Centrum kunde vxa mot Strandvgen

  Centrumomrdet br grna frttas

  Odlingsmarker br bibehllas

  Solf poppis, mera flervningshus

  Palveluiden vahvistaminen reuna-alueilla

  Keskusta alkaa olla aika tihe.

  KOMMENTARER / KOMMENTIT

 • 27

  Vilka boendeformer? (flera alternativ)Millaisia asuntomuotoja? (useampia vaihtoehtoja)

  Annat / Muu

  Flervningshus / Kerrostaloja

  Egnahemshus / Omakotitaloja

  Radhus / Rivitaloja

  9

  26

  73

  74

  Bygg p hjden i centrum, men s de passar in i miljn.

  Flervningshus med hiss

  De som flyttar hit vill inte bo i en frort

  Pensionrshem o lkarstation i samma hus

  inga flervningshus helst

  Utspridda

  Fler tomter fr alla boeneformer

  Kollektivt boende!

  Absolut INGA hghus!!!

  Vningshus skulle frstra landsbygds- knslan

  Vningshus i centrum!

  Hyresbostder i Stundars/Fiskars-stil

  Sexvningshus p Willgrens tomten

  Max trevningshus som passar in i kultur-miljn - inga storstadshus

  Tvvningshus

  Parhus

  Gruppboende fr ldre

  Seniorhus med service

  ISOT TONTIT!

  Ei missn tapauksessa kerrostaloja!

  KOMMENTARER / KOMMENTIT

 • 28

  Vilka frgor viktiga fr att utveckla lokalsamhllet?Mitk kysymykset trkeit paikallisyhteismme kehittmisess?

  Annat / Muu

  Vandringsleder, skidspr / Vaellusreitit, hiihtoladut

  Fler dagvrdsplatser / Pivhoitopaikkojen lisminen

  Nya bostadsomrden / Uudet asuinalueet

  Cykelvgar / Pyrtiet

  Serviceboende fr ldre / Vanhusten palveluasunnot

  Hlsostation i centrum / Keskustan terveysasema

  11

  12

  13

  25

  26

  30

  34

  46

  66

  67

  Bttre utrymmen fr eftisverksamhet / Paremmat tilat iltapivtoiminnalle

  Bttre mjligheter fr idrott och friluftsliv / Paremmat urheilu- ja ulkoilumahdollisuudet

  Bttre mjligheter fr fritidsaktiviteter / Paremmat harrastusmahdollisuudet

  Vad uppskattar ni mest i Solf?Mit te arvostatte eniten Sulvalla?

  Bra fretagsklimat / Hyv yritysilmasto Annat / Muu

  Kulturmiljn / Kulttuuriymprist Nrhet till arbetsplats / Lhell typaikkaa

  Fritidsaktiviteter / Vapaa - ajan harrastuksetServicenivn / Palvelutaso

  Gemenskapen / Yhteisllisyys Social trygghet / Sosiaalinen turvallisuus

  Bekanta i Solf / Tutut Sulvalla Skola och dagvrd / Koulu ja pivhoito

  Hembygd, hemby / Kotiseutu, kotikyl Lmpligt hus / Lmplig tomt / Sopiva talo / tontti

  Landsbygden / Maaseutu Naturen / Luonto

  Boendemiljn, omgivningen / Asuinmilj, ymprist

  6

  8

  26

  31

  31

  33

  36

  37

  40

  44

  45

  48

  63

  71

  73

  L

 • 29

  I vilken form borde ett eventuellt serviceboende fr ldre frverkligas?Millaisia palveluasuntoja vanhuksille tulisi jrjest?

  goboende /

  Omistusasuntoja 6 %

  Hyresboende / Vuokra - asuntoja

  55 %

  go - och hyresboende /

  Omistus - ja vuokra - asuntoja

  13 %

  Ingen sikt / Ei mielipidett

  26 %

  Ja / Kyll16 %

  Vet inte / En tied 46 %

  Nej / En38 %

  Upplever ni att ni kan pverka planeringen och utvecklingen av Solf?Pystyttek mielestnne vaikuttamaan Sulvan suunnitteluun ja kehittmiseen?

 • 30

  ANVND TILL Bibliotek / Hlsostation / Dagis / morris / eftis / Skolan / Lokalhistoriskt arkiv / Annat: Fretagshotell, Allaktivitetshus, Hyresbostder, Park, Hotell, Caf, Suomenkielinen ala-aste, Idrottshall, Servicecenter

  Vad (skall kommunen) gra med gamla skolan?Mit (kunnan) tulisi tehd vanhalle koululle?

  1/3 RIV! Om skadat, riv! / Riv och bygg ngot vettigt / Riv eller brnn / Billigast s! / Om skadad skall den rivas / Ingen vacker syn / Riv skiten! / Riv pga mgel / Behvs inget dyrt mausoleum / Dlig energi mitt i centrum! / Sjuk byggnad / Omedelbart! Tomten vrdefull / Purkaa pois, ehdottomasti / Ehdottomasti, RUMA!

  1/3 SANERA/BEVARA! Bevara om bara mjligt / Renovera med det snaraste! / Kan anvndas p nytt / Rusta upp / Bevara / teranvnd / Hyr ut / Renovera / Ej riva / Gr ngot nu!!!! / S hr kan vi inte ha det!

  1/3 RIV VISSA DELAR, SANERA ANDRA... ...men gr ngot!

  Freningsaktivitet / hushllYhdistystoiminta / talous

  Solf blsorkesterSolf strkorkester

  Korsholms sportryttare

  Solf fria frsamling

  Solf frivilliga brandkrSderfjrdens hembygdsfrening

  Korsholms 4H

  Kyrkans Ungdom i Solf - Sundom

  FRK-

  avdelningen i Solf

  Munsmo hembygdsfreningSolf byard

  Ung Martha

  Solf lokal- TV

  Solf Hem och Skola

  Solf lokalavdelning av SP

  Solf lantmannagille

  Annat (frmst Marthafreningen!)

  Folkhlsan i Solf - Sundom

  SFP:s lokalavdelning i SolfSolf pensionrshemsfrening

  Bjarnes musikskolaSolf UF

  Stundars

  Solf jaktfrening

  Solfs frsamling

  Solf IK

  15

  5

  6

  10

  12

  16

  6

  13

  27

  29

  31

  31

  31

  33

  50

  62

  66

  76

  106

  aktiv / aktiivinen

  intresserad / kiinnostunut

  27

  6

  127

  2024

  523

  1619

  1719

  217

  716

  154

  102

  1010

  92

  75

  61

  62

 • 31

  Anvnd serviceKytetty palvelu

  Pens. matservice / Elk.ruokapalvelu

  Byabussen / Kylbussi

  Hstsport / Hevosurheilu

  Annat / Muu

  Eftermiddagsverksamhet / Iltapivtoiminta

  Ridning / Ratsastus Korsholms musikinstitut / Musiikkiopisto

  Dagvrd / Pivhoito

  Idrotts- fotbollsplan / Urheilu - jalkapallokentt Lokal - Tv / Paikallis - tv ja tekstiruutu

  Friluftsbad / Maauimala Kommunala lekparker / Kunnan leikkikentt Behandlingar,massage,gym/Hoidot,hieronta,kuntosali

  Grillktor / Grillikodat Bilverkstad / Autokorjaamo

  Solfs webbsida / Sulvan verkkosivut Taxi / Taksi

  Korsholms vuxeninstitut / Aikuisopisto Sportstuga, skidspr / Urhelitupa, hiihtoladut

  Frisrer / Kampaajat

  Bibliotek / Kirjasto Medicinskp / Lkekaappi

  Bank / Pankki

  Stundars Restauranger / Ravintolat

  Servicestation / Huoltoasema Postombud / Postiasiamies

  Hlsostation / Terveysasema

  Ekopunkt,tervinning / Ekopiste, kierrtys

  Bankautomat / Pankkiautomaatti Butiker / Myymlt

  1 1 3

  5 5 5

  4 14

  10 4 5

  10 17

  3 6

  2 5

  16 14

  31 17

  8 16

  12 4

  33 24

  22 40 41

  55

  22

  3 3 3

  2 2

  2 14

  13 16

  18 14

  21 24

  19 16

  29 34

  26 30

  46 38

  50 45

  38 52

  50 43

  43 35

  1 3

  2 1 2

  3 5

  1 17

  25 22

  16 16

  24 21

  33 34

  15 19

  11 26

  20 21

  22 36

  15 13 21

  10 9

  6

  Ofta / Usein

  Ibland / Joskus Sllan / Harvoin

  Restaurang, caf, grill, pizzeria, ppet varje dag & kvll!

  Bttre butik, med bttre betjning, urval, prisniv

  Taxiservice dygnet runt

  Bageri

  Bttre bankservice

  Nrproducerade produkter

  Idrottsanlggningar

  Apotek

  Bastu vid friluftsbadet och varmare vatten i utebadet

  Alko

  Tandvrd

  Vvstuga

  Bthamn

  Bowlinghall

  Ikea

  VAD SAKNAS? / MIT PUUTTUU?

 • 32

  Mera familjejippon. / Satsa p familjesamlingar. Byafester / Solfdag Marknader / Basarer Utflyktsdagar Grillafton Bra med Julppning, lgsoppdagen,

  Pskbrasan. Frikyrkans middagar p skolan jttebra! Pensionrsaktiviteter. Suomenkielist toimintaa. Programkvllar med gammeldans. Ordna mera fr ungdomarna. Klubbkvll p lokalin. Aktivera inflyttade, inte bara sovplats. rlig information. Presentation av nyinflyttade. terinfr Bya-Fotis-turneringen. Presentationer av fretag & freningar. Bygg Solfbocken, typ Gvlebocken, fast

  strre, Korsholms strsta midsommarstng. GBingo med Solffrgor. PR-artist borde f folk att delta i talkon. Samlingsplats ute i centrum - med bnkar. Byardet har gjort ett bra arbete, viktigt att

  utveckla detta.

  Roskisar saknas! Finns mnga hundgare, en hundpark bra trff-

  plats. / Hundbajsskrpkorgar. / Hund- garna skall stda efter sina hundar utefter vgen! / Koirille roskikset ehdottomasti!

  Bljor t hstarna som gr i byn. Kissat sislle! Sluta gnlla om att grisar, kor luktar. Det r

  lande, hr luktar s.

  Hur ka trivsel och sammanhllningen?Mit voitaisiin tehd yhteisllisyyden ja viihtyvyyden lismiseksi?

  Fixa till centrum. / Riv gamla uthus. / Ruckel! / Byggnader i Solf borde snyggas upp. / Snygga upp centrum.

  Utvidga tvsprkiga sfrer. / Sulvalla asuu mys suomenkielisi, esim. tiedotus usein vain Vasa-bladetissa. / Hyvksy suomenkieliset paremmin, ei niinkuin naapuri: Va Satan ni bor hr om ni inte talar svenska!

  Suomenkielisi jumalanpalveluksia.

  Busshllplatskurer Bron ver Solf-n i skick Genvg mellan Lngmoss- och Barkamo-

  vgarna. Gngvg till Munsmo. Bort med farthindret p Himisbackvgen, cykel-

  vg i stllet Katujen nimet mys suomeksi / Mys

  suomenkieliset tiennimet! Trafikarrangemangen i centrum, trafikljus.

  Hstsportcenter Sulva olisi ratkaisu: Hstnra-boende

  -kehittmiseen

  Kriminaliteten mste bekmpas, lokalpolis.

 • 33

  1. Enkten bra underlag fr planering

  2. verlag upplever man en god Solfanda, trots stor inflyttning, utmaningarna dock uppenbara

  3. Inflyttning vlkomnas till alla omrden men balanserad s att servicen byggs ut parallellt

  4. Kollektiva satsningar (fester, evenemang) vlkomnas.

  5. Olika sikter dtt lopp - om vad gra med gamla skolan, riva eller sanera? Men gr ngot!

  6. Prioriteras: hlsostation i centrum, serviceboende fr ldre (hyreslgenheter), cykelleder, mjligheter fr idrott...

  7. Behov av bttre utrymmen fr bibliotek, hlsostation, eftis, morris, skola...

  8. Rikt freningsliv - med pontential fr nya medlemmar

  9. Integration, aktiviteter fr finsksprkiga

  10. nskas: frbttrat utbud av caf/restaurang/grill, daglig- varuhandel, taxi, lokalt producerat...

  Sammandrag av resultatenTulosten yhteenveto

 • 0 5.5 km

  230000

  225000

  235000

  6985000

  6995000

  6990000

  7000000

  KARTTATULOSTE

  Kartan sijaintitiedoissa voi olla eptarkkuuksia. Kiinteistn tarkkaalueellinen ulottuvuus selvi toimitusasiakirjoista ja maastosta.

  2014-11-04 Mittakaava 1:55 000

  Koordinaattijrjestelm: ETRS-TM35FIN

  Lantmteriverket tillstnd 5107 /MML/14

 • Europeiska jordbruksfonden frlandsbygdsutveckling:Europa investerar i landsbygdsomrden

  SOLF 2015-2025 SOlf LandsbygdsFramtid

  SULVA 2015-2025Sulvan Maaseudun Tulevaisuus

  Fr att aktivt kunna pverka och delta i utvecklingen av Solf har Solf byard rf utarbetat en byautvecklingsplan. Arbetet har gjorts inom ramen fr projektet SOLF 2015-2025 SOlf LandsbygdsFramtid och finansieras av Europeiska jordbruksfonden fr landsbygdsutveckling och Leader.

  Voidakseen aktiivisesti vaikuttaa ja osallistua Sulvan kehitykseen Sulvan kyltoimikunta on laatinut kylkehityssuunnitelman. Ty on toteutettu osana SULVA 2015-2025 Sulvan Maaseudun Tulevaisuus -projektia ja se rahoitetaan Euroopan maaseuturahastosta sek Leaderin kautta saatavasta rahoituksesta.