soi cau slide

Download Soi Cau Slide

Post on 17-Jun-2015

1.316 views

Category:

Entertainment & Humor

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dch v Soi cu Siu chun

TRANSCRIPT

  • 1. HNH NH GII THIU
    • Start

Phn mm nh l siu chun xy dngDICH HOC va 36 cach THONG KE 2.

  • Bn mnh g

FRAME 01: NGI DNG CHN MNH Kim Mc Thy Ha Th 3. FRAME 02: NGY HM NAY BN P CON G

  • Hm nay bn p con g

4. FRAME 03: CHC BN MAY MN

  • Hin th mt biu tng th hin s tnh ton

SON CAUMAY GI 8788 NHN XC SUT TRNG CA CON HM NAY BN NH V S C XC SUT CA T L TRNG CAO NHT TRONG NGY