smartstruxure™ çözümü

of 27/27
SmartStruxure™ çözümü Ürün seçim kılavuzu Entegre bina yönetim sistemi

Post on 02-Nov-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

I2 I3SmartStruxure ÇözümüSmartStruxure Çözümü
Tam da bu yüzden, akll çözümler kullanyorlar...
SmartStruxure çözümü Gerçek sadelik. Gerçek zeka. Gerçek performans.
SmartStruxure™ çözümü, binanzn performansn kullanm ömrü boyunca izlemenize, ölçmenize ve iyiletirmenize olanak tanmakta ve maliyetten tasarruf ederken, enerjiden de tasarruf etmenizi salamaktadr. “Ölçemediinizi kontrol de edemezsiniz” prensibinden yola çkan SmartStruxure çözümü; enerji, aydnlatma, yangn güvenlii ve HVAC verilerinin elde edilmesini ve analizini kolaylatrmaktadr.
SmartStruxure ÇözümüSmartStruxure Çözümü I5I4
Yazlm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S2 Kullanc Arabirimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .S3 Otomasyon Sunucusu Modülleri Ailesi . . . . . . . . . . . . . . . . . .S5 Otomasyon Sunucusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .S5 Otomasyon Sunucusu Güç Kayna ve Modül Terminal Tabanlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .S6 Otomasyon Sunucusu Güç Kayna - Bütçe Tablosu . . . . . . . .S6 Otomasyon Sunucusu G/Ç Modülleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S7 Otomasyon Sunucusu G/Ç Modülleri - Giriler ve Çklar . . . S11 Aksesuarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S13 Referans Mimarisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S13
çindekiler
iniz zor — SmartStruxure çözümü doru bilgiyi istediiniz zaman, istediiniz yerde ve istediiniz ekilde edinmenizi salayarak ilerinizi kolaylatrr. > Kiiselletirilmi kullanc arabirimi.
> Her zaman, her yerde eriim. > Sadeletirilmi günlük ilemler.
SmartStruxure çözümü, günümüzün ihtiyaçlar ve yarnn zorluklar için akll bir yatrmdr. Yeni binalarda da, renovasyon ilerinde de kullanabilirsiniz. Modüler tasarm sayesinde bir binadan küresel çapta bir kuruma dönüebilirsiniz.
> Açk protokolleri temel alan ölçeklenebilir sistem. > Entegre bir kurumun temel bileeni. > IT dostu ve güvenli.
SmartStruxure çözümü, binanzn performansn iyiletirerek ve enerji maliyetlerinde %30’a kadar tasarruf salayarak verimli bir kurum olmanza olanak tanmaktadr.
> Optimum performans. > Tesisinizi daha konforlu hale getirin ve deerini artrn. > Akll bir sistem.
Verimli Artan bina enerji verimlilii, azalan enerji tüketimi ve maliyet.
Sürdürülebilir Verimlilii artran ve tesisinizin deerini de yükselten konforlu bir ortam oluturun.
Daha akll lenebilir zeka için binann tüm kritik sistemlerinden gelen bilgiler.
ile binalar artk
SmartStruxure çözümünün sunduu...
Xenta™ Serisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L2 Xenta Serisi Kontrol Cihazlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L3 Xenta Serisi Programlanabilir Kontrol Cihazlar . . . . . . . . . . . . L7 Xenta Serisi G/Ç Modülleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L11 Xenta Serisi Kontrol Cihazlar - Giriler ve Çklar . . . . . . . . . L13 Xenta Serisi Programlanabilir Kontrol Cihazlar - Giriler ve Çklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L15 Xenta Serisi G/Ç Modülleri - Giriler ve Çklar . . . . . . . . . . . L16
LonWorks® Kontrol Cihazlar
BACnet b3 Serisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B2 b3 Serisi Kontrol Cihazlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B3 b3 Serisi xP Uzatma G/Ç Modülleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B9 b3 Serisi Kontrol Cihazlar - Giriler ve Çklar . . . . . . . . . . . . B12 Serisi xP Uzatma G/Ç Modülleri - Giriler ve Çklar . . . . . . . B15
BACnet® Kontrol Cihazlar
Enterprise Server
WorkStation*
SXWSWWORK00002 SW-STATION-PRO-0 WorkStation Professional, 1 ezamanl kullanc lisans Professional WorkStation sürümü, Editör lisans (TGML Grafik editörü, Fonksiyon Blou ve Senaryo Programlama dahil) içermektedir.
SXWSWEDIT00001 SW-EDITORS-0 Programlama ve Grafik Editörü lisans, 1 ezamanl kullanc lisans. Sadece TGML Grafik editörü, Fonksiyon Blou ve Senaryo Programlama lisans (Mevcut WorkStation Standard lisansna ek olarak)
Eklentiler
SXWSWGWSX00001 SW-GWS-3 Web Hizmetleri (Genel Tüketim) seçenei
LonWorks Kontrol A Yazlm
Technician Tool Mobil Uygulamas
SXWSWMAPP00004 SW-MAP-4 Technician Tool Mobil Uygulamas, snrsz ezamanl kullanc lisans
StruxureWare™ Bina letim Sistemi
SmartStruxure çözümünü güçlendiren yazlm olan StruxureWare Bina letim Sistemi yazlm, entegre edilmi izleme ve kontrol sistemleri ile enerji, aydnlatma, yangn güvenlii ve HVAC yönetimi salamaktadr. Tesis performansn optimize eden datlm zekas ile merkezi bir sistemdir. Schneider Electric ile yaplan yatrmlardan, kullanclara büyük kolaylklar sunan ilevsel yaps kullanm kolayl vadetmektedir.
Enterprise Server, kümeleme ve arivleme için site genelinde veri toplayan bir StruxureWare Bina letim Sistemi Sunucusunun Windows® uygulama sürümüdür ve bamsz uygulamalar da çaltrmak için yeterli esneklie sahiptir. Ayrca; Enterprise Server, WorkStation, WebStation ve Mobil Uygulama üzerinden tek nokta yönetimi olarak da hizmet vermektedir. Reports Server yazlm, Enterprise Server’n içinde bulunmakta ve gelimi raporlama özellikleri salamaktadr.
WorkStation, kullanclarn ve mühendislerin kendi Otomasyon Sunucularna ve Enterprise Server’a eritikleri bir arayüzdür. Grafikleri, alarmlar, planlamay, trend kaytlarn ve raporlar görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz. Mühendisler, StruxureWare Bina letim Sistemi yazlmnn tüm yönlerini konfigüre edebilmekte ve bakmn salayabilmektedir.
WebStation, bir web taraycs kullanarak Otomasyon Sunucularna ve Enterprise Server’a eriim için tamamen ilevsel ve tanabilir bir kullanc arabirimi salamaktadr. Kullanclar; grafikleri, alarmlar, çizelgeleri, trend kaytlarn ve raporlar görüntüleyebilmekte ve yönetebilmektedir. Kullanc hesaplar oluturulabilir, düzenlenebilir ve kaldrlabilir. WebStation, bütün Otomasyon Sunucular ve Enterprise Server’ içinde yer almaktadr.
Technician Tool Mobil Uygulamas, StruxureWare Bina letim Sistemi yazlmnn günlük iletimi için bir kullanc arabirimidir. Teknisyen Araçlar, Otomasyon Sunucularna ve Enterprise Server’na balanabilmekte ve dünyann her yerinden sisteme kolaylkla eriim imkan salamaktadr. Kullanclar; deerleri, alarmlar, çizelgeleri ve trend kaytlar listelerini görüntüleyebilir ve yönetebilir.
Web Hizmetleri, sistemlerin birbirlerine balanmasna olanak vermekte ve standart HTTP ve XML tabanl protokoller kullanarak internet üzerinden bilgilerin güvenli bir ekilde paylalmasn salamaktadr. Örnekler: Hava durumu tahminleri ve enerji fiyatlar.
EcoStruxure™ Web Hizmetleri, Schneider Electric ürünleri arasnda ortak ve kolay bir entegrasyon salamaktadr. Bu ürün; dier sistemlerin korunmasz nesnelerine göz atma, gerçek zamanl deerleri Okuma/Yazma, etkin alarmlar alma ve onaylama, geçmi verileri (trend kayd) okuma dahil ek ilevsellie sahiptir. Standartlarn uygulanmas durumunda bu özellikler, üçüncü taraflarla da kullanlabilmektedir.
Yazlm
Esnek ve kiiselletirilmi kullanc çalma alan SmartStruxure çözümü, her bir kullancnn ihtiyacna uygun olacak ekilde düzenlenebilen cazip ve modern bir arayüz sunar. Bu tercihler, kullancnn nereden balandndan bamsz olarak onlar takip eder. Grafikler ve alarmlar gibi her kullancnn eriimine açk olan bilgiler, daha fazla güvenlik ve sorumluluk için i fonksiyonu seviyesinde veya bireysel düzeyde yönetilebilir. Not: WebStation için parça numaras mevcut deildir; parça numaras, Otomasyon Sunucusu ve Enterprise Server için varsaylan bir özelliktir (ek lisans gerektirmez).
S3 S4SmartStruxure ÇözümüSmartStruxure Çözümü
WorkStation Standard
Teknisyen Araçlar
BACnet
BACnet yedekleme ve geri yüklemeyi yönet • •
Grafikler
Kapsaml kayt olutur • •
Cihazlar yönet • •
A Deikenlerini (NV’ler) ve Konfigürasyon Parametrelerini (CP’ler) görüntüle • • • • *6
NV’leri ve CP’leri düzenle • • • • *6
Modbus
Deerleri görüntüle • • • •
• • • •
• •
WorkStation Standard
Teknisyen Araçlar
Yönetici raporlar •
Çizelge ve takvim olutur • •
Kullanclar ve Kullanc Gruplar
Kullanc grup üyelii olutur ve düzenle • • o *9
Grup olutur ve düzenle • •
Yetki olutur ve düzenle • •
• •
Kaydedilmi aramalar görüntüle • • •
Dier
• •
Görüntüleyici, panel ve çalma alan olutur ve düzenle
• •
Olaylar görüntüle • • •
* 7 Her bir rapor için parametreleri düzenleyin, deiiklikleri kaydedin veya deiikliklerle birlikte raporun bir kopyasn oluturun. * 8 Yalnzca mevcut olan düzenleyin; tekrarlanan takvim olaylar oluturulamaz veya düzenlenemez. * 9 Yetki atanamaz. *10 Çeviri, yalnzca WorkStation arabiriminde desteklenmektedir ve grafikler ile programlama editörlerini kapsamaz. *11 Rapor metni, Microsoft® Report Builder gibi bir Report Definition Language (RDL) editörü kullanlarak düzenlenebilir ve çevrilebilir.
* 1 Alarm onaylama destei. * 2 Alarm aralklarn, metni, gecikme sürelerini, önt deikenlerini, atamalar, ölü band düzenleyin. * 3 Liste formatnda görüntüleyin. * 4 Parametreleri deitirin - örnein aralk zaman. * 5 Aralk kayd tipi oluturun. * 6 NV’ler ve CP’ler, yalnzca SI birimlerinde görüntülenmektedir.
levsellik matrisi, devam WorkStation Standard - Grafik editörü, senaryo ve fonksiyon blou programlama editörlerini içermeyen WorkStation yazlm. WorkStation Pro - Grafik editörü, senaryo ve fonksiyon blou programlama editörlerini içeren WorkStation yazlm. WebStation - Web taraycs üzerinden Otomasyon Sunucusuna ve/veya Enterprise Server’a dorudan eriim. WebReports - Web taraycs üzerinden Reports Server’a dorudan eriim. Mobil Uygulama: Technician Tool - Mobil bir uygulama üzerinden Otomasyon Sunucusuna ve/veya Enterprise Server’a dorudan eriim.
Kullanc Arabirimi
Otomasyon Sunucusu Modülleri Ailesi
Otomasyon Sunucusu, bamsz bir SmartStruxure çözümü için sunucu görevi gören ve ayrca G/Ç modüllerini kontrol etme, field bus cihazlarn izleme ve yönetme görevlerini yerine getiren güçlü bir cihazdr. Dahili Otomasyon Sunucusu, küçük bir alanda kendi G/Ç modüllerine monteli bamsz bir StruxureWare Bina letim sunucusu görevi görmektedir. Orta ve büyük tesisatlardaki ilevsellik, TCP/ IP üzerinden iletiim kuran çoklu Otomasyon Sunucular üzerinden datlmaktadr.
Otomasyon Sunucusu Modülleri Ailesi
Otomasyon Sunucusu Güç Kayna ve Modül Terminal Tabanlar PS-24V; giri gücü deerinin 24 VAC veya 24 VDC olduu bir güç kayna modülüdür. Her bir güç kayna modülü, devre kartna 24 VDC’lik güvenilir ve istikrarl çk gücü salamaktadr. Modül, Otomasyon Sunucusuna ve Güç Kayna - Bütçe Tablosu (altnda yer alan) hesaplanan birkaç G/Ç modülüne güç salayabilmektedir. Daha fazla G/Ç modülünün gerektii durumlarda, baka bir güç kayna baraya eklenebilmektedir. Güç kaynaklar, birbirlerinden yaltlm olmann yannda ayrca haberleme geçii salamaktadr.
Otomasyon Sunucusu
Otomasyon Sunucusu
LonWorks FTT-10, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP (stemci+Sunucu), Modbus seri (Master+Slave), EcoStruxure Web Hizmetleri, Genel Web Hizmeti üzerinden tüketim
Yazlm
Fiziksel
Boyutlar 90 G x 114 Y x 64 D mm (3,60 G x 4,50 Y x 2,50 D inç)
Arlk (Taban plakas dahil) 0,294 kg (0,65 lb)
Güç
Çevresel
Çalma Aral 0°C - 50°C (32°F - 122°F) %0-95 RH (youmasz)
CPU Dahili Öeleri
Bellek 4 GB
Harici Özellikler
Muhafaza Deeri Çevre Dostu ABS/PC, UL94 5VB, IP 20 (<12,5 mm koruma)
HOA Anahtarlar (DO/AO) N/A
Servis Portu Evet
Harici Muhafaza/Montaj
Sertifikalar
BTL BACnet Bina Kontrol Cihaz (B-BC) ve BACnet Operatör stasyonu (B-OWS)
FCC 47 CFR § 15, Snf B (Emisyon)
Industry Canada (IC) ICES-003 (Emisyon)
UL UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman)
C-UL US Evet
CE - EU Evet
RoHS Yönergesi Evet
Avustralya C-Tick (Emisyon)
ABD Patenti 8 207 842, 8 271 102, 7 994 438
Parça Numaras Ürün Ad Açklama
SXWPS24VX10001 PS-24V Güç Kayna 24 VAC veya 21-30 VDC
SXWTBPSW110001 TB-PS-W1 Terminal Taban Güç Kayna (Terminal Taban, her güç kayna için gereklidir.)
SXWTBASW110001 TB-AS-W1 Terminal Taban AS (Terminal taban her bir Otomasyon Sunucusu için aranmaktadr.)
SXWTBIOW110001 TB-IO-W1 Terminal Taban G/Ç (Her G/Ç modülü için Terminal Taban gereklidir.)
Otomasyon Sunucusu Güç Kayna - Bütçe Tablosu
Güç Gereksinimleri 24 VDC Güç
Otomasyon Sunucusu 7 W
DI-16 1,6 W
RTD-DI-16 1,6 W
UI-16 1,8 W
DO-FA-12 1,8 W
DO-FA-12-H 1,8 W
DO-FC-8 2,2 W
DO-FC-8-H 2,2 W
AO-8 4,9 W
AO-8-H 4,9 W
AO-V-8 0,7 W
AO-V-8-H 0,7 W
Baseplate
NOT: Otomasyon Sunucusu, Otomasyon Sunucusu Güç Kayna ve Otomasyon Sunucusu G/Ç Modülleri dahil olmak üzere her bir modül için uygun bir terminal taban gerekmektedir. Doru parça numaralar için yukardaki tabloya baknz.
Otomasyon Sunucusu G/Ç Modülü Terminal Taban ve Modül Detay
S7 S8SmartStruxure ÇözümüSmartStruxure Çözümü
Otomasyon Sunucusu G/Ç Modülleri, devam
Otomasyon Sunucusu Modülleri Ailesi
Fiziksel
Boyutlar 90 G x 114 Y x 64 D mm (3,60 G x 4,50 Y x 2,50 D inç)
90 G x 114 Y x 64 D mm (3,60 G x 4,50 Y x 2,50 D inç)
90 G x 114 Y x 64 D mm (3,60 G x 4,50 Y x 2,50 D inç)
Arlk (Taban plakas dahil) 0,269 kg (0,59 lb.) 0,255 kg (0,56 lb.) 0,279 kg (0,62 lb.)
Güç
Çevresel
Çalma Aral 0°C - 50°C (32°F - 122°F) %0-95 RH (youmasz)
0°C - 50°C (32°F - 122°F) %0-95 RH (youmasz)
0°C - 50°C (32°F - 122°F) %0-95 RH (youmasz)
Harici Özellikler
Muhafaza Deeri Çevre Dostu ABS/PC, UL94 5VB, IP 20 (<12,5 mm koruma)
Çevre Dostu ABS/PC, UL94 5VB, IP 20 (<12,5 mm koruma)
Çevre Dostu ABS/PC, UL94 5VB, IP 20 (<12,5 mm koruma)
HOA Anahtarlar (DO/AO) Hayr Hayr H modelinde bulunur
Dijital Durum LED’leri Evet Evet Hayr
Servis Portu Hayr Hayr Hayr
Terminaller
Harici Muhafaza/Montaj
Montaj DIN ray veya duvara monte DIN ray veya duvara monte DIN ray veya duvara monte
Sertifikalar
FCC 47 CFR § 15, Snf B (Emisyon) 47 CFR § 15, Snf B (Emisyon) 47 CFR § 15, Snf B (Emisyon)
Industry Canada (IC) ICES-003 (Emisyon) ICES-003 (Emisyon) ICES-003 (Emisyon)
UL UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman) UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman) UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman)
C-UL US Hayr Hayr Hayr
CE - EU Evet Evet Evet
WEEE - Avrupa Birlii Yönergesi Evet Evet Evet
RoHS Yönergesi Evet Evet Evet
Avustralya C-Tick (Emisyon) C-Tick (Emisyon) C-Tick (Emisyon)
ABD Patenti 7 994 438 7 994 438 7 994 438
AO-8-V
Fiziksel
Boyutlar 90 G x 114 Y x 64 D mm (3,60 G x 4,50 Y x 2,50 D inç)
90 G x 114 Y x 64 D mm (3,60 G x 4,50 Y x 2,50 D inç)
90 G x 114 Y x 64 D mm (3,60 G x 4,50 Y x 2,50 D inç)
Arlk (Taban plakas dahil) 0,279 kg (0,62 lb. 0,317 kg (0,70 lb.) 0,332 kg (0,73 lb.)
Güç
Çevresel
Çalma Aral 0°C - 50°C (32°F - 122°F) %0-95 RH (youmasz)
0°C - 50°C (32°F - 122°F) %0-95 RH (youmasz)
0°C - 50°C (32°F - 122°F) %0-95 RH (youmasz)
Harici Özellikler
Muhafaza Deeri Çevre Dostu ABS/PC, UL94 5VB, IP 20 (<12,5 mm koruma)
Çevre Dostu ABS/PC, UL94 5VB, IP 20 (<12,5 mm koruma)
Çevre Dostu ABS/PC, UL94 5VB, IP 20 (<12,5 mm koruma)
HOA Anahtarlar (DO/AO) H modelinde bulunur H modelinde bulunur H modelinde bulunur
Dijital Durum LED’leri Hayr Evet Evet
Servis Portu Hayr Hayr Hayr
Terminaller
Harici Muhafaza/Montaj
Montaj DIN ray veya duvara monte DIN ray veya duvara monte DIN ray veya duvara monte
Sertifikalar
FCC 47 CFR § 15, Snf B (Emisyon) 47 CFR § 15, Snf B (Emisyon) 47 CFR § 15, Snf B (Emisyon)
Industry Canada (IC) ICES-003 (Emisyon) ICES-003 (Emisyon) ICES-003 (Emisyon)
UL UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman) UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman) UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman)
C-UL US Hayr Hayr Evet
CE - EU Evet Evet Evet
WEEE - Avrupa Birlii Yönergesi Evet Evet Evet
RoHS Yönergesi Evet Evet Evet
Avustralya C-Tick (Emisyon) C-Tick (Emisyon) C-Tick (Emisyon)
ABD Patenti 2002/96/EC 2002/96/EC 2002/96/EC
Otomasyon Sunucusu Modülleri Ailesi
AO-8, AO-8-H 8 Kanal Analog Çk
AO-V-8 , AO-V-8-H 8 Kanall Analog Çk
Gerilim Noktalar
Form-A
Form-C
Otomasyon Sunucusu Modülleri Ailesi
Fiziksel
Boyutlar 90 G x 114 Y x 64 D mm (3,60 G x 4,50 Y x 2,50 D inç)
90 G x 114 Y x 64 D mm 3,60 G x 4,50 Y x 2,50 D inç
90 G x 114 Y x 64 D mm 3,60 G x 4,50 Y x 2,50 D inç
Arlk (Taban plakas dahil) 0,276 kg (0,61 lb.) 0,276 kg (0,61 lb.) 0,304 kg (0,67 lb.)
Güç
Çevresel
Çalma Aral 0°C - 50°C (32°F - 122°F) %0-95 RH (youmasz)
0°C - 50°C (32°F - 122°F) %0-95 RH (youmasz)
0°C - 50°C (32°F - 122°F) %0-95 RH (youmasz)
Harici Özellikler
Muhafaza Deeri Çevre Dostu ABS/PC, UL94 5VB, IP 20 (<12,5 mm koruma)
Çevre Dostu ABS/PC, UL94 5VB, IP 20 (<12,5 mm koruma)
Çevre Dostu ABS/PC, UL94 5VB, IP 20 (<12,5 mm koruma)
HOA Anahtarlar (DO/AO) H modelinde bulunur H modelinde bulunur H modelinde bulunur
Dijital Durum LED’leri Evet Evet Evet
Servis Portu Hayr Hayr Hayr
Terminaller
Harici Muhafaza/Montaj
Montaj DIN ray veya duvara monte DIN ray veya duvara monte DIN ray veya duvara monte
Sertifikalar
FCC 47 CFR § 15, Snf B (Emisyon) 47 CFR § 15, Snf B (Emisyon) 47 CFR § 15, Snf B (Emisyon)
Industry Canada (IC) ICES-003 (Emisyon) ICES-003 (Emisyon) ICES-003 (Emisyon)
UL UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman) UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman) UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman)
C-UL US Evet Evet Evet
CE - EU Evet Evet Evet
WEEE - Avrupa Birlii Yönergesi Evet Evet Evet
RoHS Yönergesi Evet Evet Evet
Avustralya C-Tick (Emisyon) C-Tick (Emisyon) C-Tick (Emisyon)
ABD Patenti 7 994 438 7 994 438 7 994 438
UI-8/AO-4, UI-8/AO-4-H 4 Analog Çkl 8 Kanal
Evrensel Giri
bulunan 8 Kanall Evrensel Giriler
(UI-8/AO-V-4-H gösterilir)
Evrensel Giri, Form-C
RTD-DI-16
Fiziksel
Boyutlar 90 G x 114 Y x 64 D mm 3,60 G x 4,50 Y x 2,50 D inç
Arlk (Taban plakas dahil) 0,269 kg (0,59 lb.)
Güç
Çevresel
Çalma Aral 0°C - 50°C (32°F - 122°F) %0-95 RH (youmasz)
Harici Özellikler
Muhafaza Deeri Çevre Dostu ABS/PC, UL94 5VB, IP 20 (<12,5 mm koruma)
HOA Anahtarlar (DO/AO) Hayr
Servis Portu Hayr
Sertifikalar
Industry Canada (IC) ICES-003 (Emisyon)
UL UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman)
C-UL US Evet
CE - EU Evet
RoHS Yönergesi Evet
Avustralya C-Tick (Emisyon)
Otomasyon Sunucusu Modülleri Ailesi
Kombinasyonu Modülü
UI-16 DI-16 AO-8
SXWAOV8XX10001 SXWAOV8HX10001
SXWDOA12X10001 SXWDOA12H10001
SXWDOC8XX10001 SXWDOC8HX10001
UI-8/AO-4
Dijital Kontak • • • •
* 3 telli RTD sensörleri, mevcut evrensel girilerin iki tanesini alacaktr
L1S13 SmartStruxure ÇözümüSmartStruxure Çözümü
SXWDINEND10001 DIN-RAIL-CLIP-25 DIN Ray Sonu Klipsi, 25 parçalk paket
SXWTERLBL10011 PRINTOUT-A4-W1 Terminaller için yazdrlabilir yapkanl A4 boyutunda bo etiket belgesi (100 sayfa, her sayfa için 18 etiket)
SXWTERLBL10012 PRINTOUT-LTR-W1 Terminaller için yazdrlabilir yapkanl standart sayfa boyutunda bo etiket belgesi (100 sayfa, her sayfa için 16 etiket)
SXWSCABLE10002 S-CABLE-L-1.5M Otomasyon Sunucusu G/Ç baras için S-Kablosu uzatma kablosu, L ekilli konnektörler, 1,5 m
SXWSCABLE10003 S-CABLE-L-0.75M SOtomasyon Sunucusu G/Ç baras için S-Kablosu uzatma kablosu, L ekilli konnektörler, 0,75 m
Aadaki aksesuarlar Otomasyon Sunucusu Modülleri Ailesi için mevcuttur.
Aksesuarlar
LonWorks Kontrol Cihazlar
Haberleme
Protokol LonTalk® haberleme protokolü LonTalk haberleme protokolü LonTalk haberleme protokolü
Haberleme Arabirimi TP/FT-10, 78 kbps TP/FT-10, 78 kbps TP/FT-10, 78 kbps
Yazlm
Fiziksel
Boyutlar 127 G x 126 Y x 50 D mm (5,0 G x 4,9 Y x 1,9 D inç)
127 G x 126 Y x 50 D mm (5,0 G x 4,9 Y x 1,9 D inç)
127 G x 126 Y x 50 D mm (5,0 G x 4,9 Y x 1,9 D inç)
Arlk (Taban plakas dahil) 0,4 kg (0,88 lb.) 0,4 kg (0,88 lb.) 0,4 kg (0,88 lb.)
Güç
Güç 24 VAC +%20 -%10, 50/60 Hz 24 VAC +%20 -%10, 50/60 Hz 24 VAC +%20 -%10, 50/60 Hz
Tüketim Xenta OP ile 4 VA, Aktüatör besleme maks. 12 VA, Toplam maks. 16 VA
Xenta OP ile 4 VA, Aktüatör besleme maks. 12 VA, Toplam maks. 16 VA
Xenta OP ile 4 VA, Aktüatör besleme maks. 12 VA, Toplam maks. 16 VA
Çevresel
Çalma Aral 0°C - 50°C (32 °F - 122 °F) %0-95 RH (youmasz)
0°C - 50°C (32°F - 122°F) %0-95 RH (youmasz)
0°C - 50°C (32°F - 122°F) %0-95 RH (youmasz)
Harici Özellikler
UL94 5VB, IP 30 (<2,5 mm koruma)
UL94 5VB, IP 30 (<2,5 mm koruma)
HOA Anahtarlar (DO/AO) Hayr Hayr Hayr
Dijital Durum LED’leri Hayr Hayr Hayr
Akll Sensörler STR150 STR150 STR150
Servis Portu Xenta OP Xenta OP Xenta OP
Terminaller
G/Ç Uzatma Hayr Hayr Hayr
Harici Muhafaza/Montaj
Muhafaza Snf N/A N/A N/A
Montaj DIN ray veya duvara monte DIN ray veya duvara monte DIN ray veya duvara monte
Sertifikalar
LonMark onMark sertifikal: VAV 8010 onMark sertifikal: VAV 8010 onMark sertifikal: VAV 8010
FCC 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon) 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon) 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon)
UL UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman)
UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman)
UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman)
WEEE - Avrupa Birlii Yönergesi Evet Evet Evet
RoHS Yönergesi Evet Evet Evet
Avustralya C-Tick (Emisyon) C-Tick (Emisyon) C-Tick (Emisyon)
Xenta 102-B VAV Zon Kontrol Cihaz
Xenta Serisi
Xenta Serisi Kontrol Cihazlar
Xenta Serisi Xenta serisi kontrol cihazlar ve G/Ç modülleri; açk ve esnek bir sistem mimarisi ve standartlatrlm LonWorks tabanl a teknolojisi eriimi salamaktadr.
Xenta 102-EF VAV Zon Kontrol Cihaz
Xenta 102-VF VAV Zon Kontrol Cihaz
SmartStruxure Çözümü
L4 L5
104-A 110-D/24
Haberleme
Haberleme Arabirimi TP/FT-10, 78 kbps TP/FT-10, 78 kbps
Yazlm
Fiziksel
Boyutlar 112 G x 110 Y x 50 D mm (4,37 G x 4,29 Y x 2,00 D inç)
112 G x 110 Y x 50 D mm (4,37 G x 4,29 Y x 2,00 D inç)
Arlk (Taban plakas dahil) 0,4 kg (0,88 lb.) 0,3 kg (0,66 lb.)
Güç
Güç 24 VAC +%20 -%10, 50/60 Hz 24 VAC ±%20, 50/60 Hz (230 V AC ±%10, 50–60 Hz)
Tüketim 5 VA, dijital çk maks. 4 x 19 VA, maks. 81 VA
5 VA, dijital çk maks. 4 x 19 VA, maks. 81 VA (5 VA, dijital çk maks. 12 VA, maks. 20 VA)
Çevresel
Çalma Aral 0°C - 50°C (32°F - 122°F) %0-90 RH (youmasz)
0°C - 50°C (32°F - 122°F) %0-90 RH (youmasz)
Harici Özellikler
Muhafaza Deeri UL94 5VB, IP 30 (<2,5 mm koruma) UL94 5VB, IP 30 (<2,5 mm koruma)
HOA Anahtarlar (DO/AO) Hayr Hayr
Dijital Durum LED’leri Hayr Hayr
Akll Sensörler STR150 STR150
Terminaller
G/Ç Uzatma Hayr Hayr
Muhafaza Snf N/A N/A
Montaj DIN ray veya duvara monte DIN ray veya duvara monte
Sertifikalar
LonMark LonMark sertifikal: Roof Top LonMark sertifikal: 3040, 3050, 8506
FCC 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon) 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon)
UL UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman)
UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman)
C-UL US Evet Evet
CE - EU Evet Evet
RoHS Yönergesi Evet Evet
Xenta Serisi
Xenta Serisi Kontrol Cihazlar, devam
Xenta Serisi
Haberleme
Protokol LonTalk haberleme protokolü LonTalk haberleme protokolü LonTalk haberleme protokolü
Haberleme Arabirimi TP/FT-10, 78 kbps TP/FT-10, 78 kbps TP/FT-10, 78 kbps
Yazlm
Fiziksel
Boyutlar 127 G x 126 Y x 50 D mm ((5,0 G x 4,9 Y x 1,9 D inç)
159 G x 197 Y x 63 D mm (6,25 G x 7,75 Y x 2,50 D inç)
112 G x 110 Y x 50 D mm (4,37 G x 4,29 Y x 2,00 D inç)
Arlk (Taban plakas dahil) 0,4 kg (0,88 lb.) 1,04 kg (2,3 lb.) 0,4 kg (0,88 lb.)
Güç
Güç 24 VAC ±%20, 50/60 Hz 24 VAC ±%10, 50/60 Hz 24 VAC +%20 -%10, 50/60 Hz
Tüketim Xenta OP ile 6 VA, Dijital Çk maks. 6 x 9 =114 VA, Toplam maks. 120 VA
9 VA, Dijital Çk her biri 12 VA, Toplam maks. 36 VA
Xenta OP ile 4 VA, Aktüatör besleme maks. 12 VA, maks. 2 x 19 VA=38 VA, Toplam maks. 54 VA
Çevresel
Çalma Aral 0°C - 50°C (32°F - 122°F) %0-95 RH (youmasz)
0°C - 50°C (32°F - 122°F) %0-95 RH (youmasz)
0°C - 50°C (32°F - 122°F) %0-95 RH (youmasz)
Harici Özellikler
NEMA-1, UL94 5VB, IP 10 (<50 mm koruma)
UL94 5VB, IP 30 (<2,5 mm koruma)
HOA Anahtarlar (DO/AO) Hayr Hayr Hayr
Dijital Durum LED’leri Hayr Hayr Hayr
Akll Sensörler STR150 STR150 STR150
Servis Portu Xenta OP Xenta OP Xenta OP
Terminaller
G/Ç Uzatma Hayr Hayr Hayr
Harici Muhafaza/Montaj
Muhafaza Snf N/A N/A N/A
Montaj DIN ray veya duvara monte VAV/FPB kutuya monte DIN ray veya duvara monte
Sertifikalar
LonMark LonMark sertifikal: VAV 8010 LonMark sertifikal: VAV 8010 LonMark sertifikal: Soutulmu Tavan
FCC 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon) 47 CFR § 15, Snf B (Emisyon) 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon)
UL UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman) UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman) UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman)
C-UL US Evet Hayr Evet
CE - EU Evet Evet Evet
WEEE - Avrupa Birlii Yönergesi Evet Evet Evet
RoHS Yönergesi Evet Evet Evet
Avustralya C-Tick (Emisyon) C-Tick (Emisyon) C-Tick (Emisyon)
Xenta 102-ES VAV Zon Kontrol Cihaz
Xenta 102-AX VAV Zon Kontrol Cihaz
Xenta 110-D/24, 110-D/230 kili Zon Kontrol Cihazlar
Xenta 103-A Soutulmu Tavan Zon
Kontrol Cihaz
Haberleme Arabirimi TP/FT-10, 78 kbps TP/FT-10, 78 kbps
Yazlm
Fiziksel
Boyutlar 112 G x 110 Y x 50 D mm (4,37 G x 4,29 Y x 2,00 D inç)
112 G x 110 Y x 50 D mm (4,37 G x 4,29 Y x 2,00 D inç)
Arlk (Taban plakas dahil) 0,3 kg (0,66 lb.) 0,3 kg (0,66 lb.)
Güç
Güç 24 VAC ±%20, 50/60 Hz (230 V AC ±%10, 50–60 Hz)
24 VAC ±%20, 50/60 Hz (230 V AC ±%10, 50–60 Hz)
Tüketim 5 VA, dijital çk maks. 4 x 19 VA, maks. 81 VA (5 VA, dijital çk maks. 12 VA, maks. 20 VA)
5 VA, dijital çk maks. 4 x 19 VA, maks. 81 VA (5 VA, dijital çk maks. 12 VA, maks. 20 VA)
Çevresel
Çalma Aral 0°C - 50°C (32°F - 122°F) %0-90 RH (youmasz)
0°C - 50°C (32°F - 122°F) %0-90 RH (youmasz)
Harici Özellikler
Muhafaza Deeri UL94 5VB, IP 30 (<2,5 mm koruma) UL94 5VB, IP 20 (<12,5 mm koruma)
HOA Anahtarlar (DO/AO) Hayr Hayr
Dijital Durum LED’leri Hayr Hayr
Akll Sensörler STR150 STR150
Terminaller
G/Ç Uzatma Hayr Hayr
Muhafaza Snf N/A N/A
Montaj DIN ray veya duvara monte DIN ray veya duvara monte
Sertifikalar
LonMark LonMark sertifikal: 8501 Fan Coil LonMark sertifikal: 8503 Is Pompas
FCC 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon) 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon)
UL UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman)
UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman)
C-UL US Evet Evet
CE - EU Evet Evet
RoHS Yönergesi Evet Evet
Xenta Serisi
Xenta Serisi
281 282 283
Haberleme
Protokol LonTalk haberleme protokolü LonTalk haberleme protokolü LonTalk haberleme protokolü
Haberleme Arabirimi TP/FT-10, 78 kbps TP/FT-10, 78 kbps TP/FT-10, 78 kbps
Yazlm
Fiziksel
Boyutlar 180 G x 110 Y x 77,4 D mm (7,1 G x 4,3 Y x 3,1 D inç)
180 G x 110 Y x 77,4 D mm (7,1 G x 4,3 Y x 3,1 D inç)
180 G x 110 Y x 77,4 D mm (7,1 G x 4,3 Y x 3,1 D inç)
Arlk (Taban plakas dahil) 1,18 kg (2,59 lb.) 1,18 kg (2,59 lb.) 1,18 kg (2,59 lb.)
Güç
Güç 24 VAC ±%20, 50/60 Hz 24 VAC ±%20, 50/60 Hz 24 VAC ±%20, 50/60 Hz
Tüketim 10 VA 10 VA 10 VA
Çevresel
Çalma Aral 0°C - 50°C (32°F - 122°F) %0-90 RH (youmasz)
0°C - 50°C (32°F - 122°F) %0-90 RH (youmasz)
0°C - 50°C (32°F - 122°F) %0-90 RH (youmasz)
CPU Dahili Öeleri
CPU Hitachi H8 32-bit Hitachi H8 32-bit Hitachi H8 32-bit
Bellek 512 kB flash, 128 kB SRAM, programlar/veri maks. 56 kB, parametreler 64 kB
512 kB flash, 128 kB SRAM, programlar/veri maks. 56 kB, parametreler 64 kB
512 kB flash, 128 kB SRAM, programlar/veri maks. 56 kB, parametreler 64 kB
Akü 72 saatlik gerçek zamanl saat yedei
72 saatlik gerçek zamanl saat yedei
72 saatlik gerçek zamanl saat yedei
Gerçek Zamanl Saat 25 °C’de (77 °F) ±12 dakika/yl 25 °C’de (77 °F) ±12 dakika/yl 25 °C’de (77 °F) ±12 dakika/yl
Harici Özellikler
UL94 5VB, IP 20 (<12,5 mm koruma)
UL94 5VB, IP 20 (<12,5 mm koruma)
HOA Anahtarlar (DO/AO) Hayr Hayr Hayr
Dijital Durum LED’leri Hayr Hayr Hayr
Servis Portu OP, RS-232 (9600 bps) OP, RS-232 (9600 bps) OP, RS-232 (9600 bps)
Terminaller
G/Ç Uzatma Hayr Hayr Hayr
Harici Muhafaza/Montaj
Muhafaza Snf Açk snf (ayr muhafaza gerektirir) Açk snf (ayr muhafaza gerektirir) Kapal snf
Montaj DIN ray veya duvara monte DIN ray veya duvara monte DIN ray veya duvara monte
Sertifikalar
LonMark sertifikal: Plant Controller v3.0
LonMark sertifikal: Real Time Keeper v3.3
FCC 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon) 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon) 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon)
UL UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman), UL 3111-1 (Elektrik Ölçümü ve Test Ekipman)
UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman), UL 3111-1 (Elektrik Ölçümü ve Test Ekipman)
UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman), UL 3111-1 (Elektrik Ölçümü ve Test Ekipman)
C-UL US Evet Evet Evet
CE - EU Evet Evet Evet
WEEE - Avrupa Birlii Yönergesi Evet Evet Evet
RoHS Yönergesi Evet Evet Evet
Avustralya C-Tick (Emisyon) C-Tick (Emisyon) C-Tick (Emisyon)
Xenta 283 Serbestçe Programlanabilir
Zon Kontrol Cihazlar
SmartStruxure ÇözümüSmartStruxure Çözümü
Haberleme
LonTalk haberleme protokolü
LonTalk haberleme protokolü
LonTalk haberleme protokolü
Haberleme Arabirimi TP/FT-10, 78 kbps TP/FT-10, 78 kbps TP/FT-10, 78 kbps TP/FT-10, 78 kbps
Yazlm
Fiziksel
Boyutlar 180 G x 110 Y x 77,4 D mm (7,1 G x 4,3 Y x 3,1 D inç)
180 G x 110 Y x 77,4 D mm (7,1 G x 4,3 Y x 3,1 D inç)
180 G x 110 Y x 77,4 D mm (7,1 G x 4,3 Y x 3,1 D inç)
180 G x 110 Y x 77,4 D mm (7,1 G x 4,3 Y x 3,1 D inç)
Arlk (Taban plakas dahil) 1,18 kg (2,59 lb.) 1,18 kg (2,59 lb.) 1,18 kg (2,59 lb.) 1,18 kg (2,59 lb.)
Güç
Güç 24 VAC ±%20, 50/60 Hz 24 VAC ±%20, 50/60 Hz 24 VAC ±%20, 50/60 Hz 24 VAC ±%20, 50/60 Hz
Tüketim 10 VA 10 VA 10 VA 10 VA
Çevresel
Çalma Aral 0°C - 50°C (32°F - 122°F) %0-90 RH (youmasz)
0°C - 50°C (32°F - 122°F) %0-90 RH (youmasz)
0°C - 50°C (32°F - 122°F) %0-90 RH (youmasz)
0°C - 50°C (32°F - 122°F) %0-90 RH (youmasz)
CPU Dahili Öeleri
CPU Hitachi H8 32-bit Hitachi H8 32-bit Hitachi H8 32-bit Hitachi H8 32-bit
Bellek
512 kB flash, 128 kB SRAM, programlar/ veri maks. 56 kB, parametreler 64 kB
512 kB flash, 128 kB SRAM, programlar/ veri maks. 56 kB, parametreler 64 kB
512 kB flash, 128 kB SRAM, programlar/ veri maks. 56 kB, parametreler 64 kB
512 kB flash, 128 kB SRAM, programlar/ veri maks. 56 kB, parametreler 64 kB
Akü 72 saatlik gerçek zamanl saat yedei
72 saatlik gerçek zamanl saat yedei
72 saatlik gerçek zamanl saat yedei
72 saatlik gerçek zamanl saat yedei
Gerçek Zamanl Saat 25°C’de (77°F) ±12 dakika/yl
25°C’de (77°F) ±12 dakika/yl
25°C’de (77°F) ±12 dakika/yl
25°C’de (77°F) ±12 dakika/yl
Harici Özellikler
UL94 V-0, IP 20 (<12,5 mm koruma)
UL94 V-0, IP 20 (<12,5 mm koruma)
UL94 V-0, IP 20 (<12,5 mm koruma)
HOA Anahtarlar (DO/AO) Hayr Hayr Hayr Hayr
Dijital Durum LED’leri Hayr Hayr Hayr Hayr
Servis Portu OP, RS-232 (9600 bps) OP, RS-232 (9600 bps) OP, RS-232 (9600 bps) OP, RS-232 (9600 bps)
Terminaller
G/Ç Terminalleri Terminal taban Terminal taban Terminal taban Terminal taban
G/Ç Uzatma 2 adete kadar Xenta 400 serisi G/Ç modülü
4 adete kadar Xenta 400 serisi G/Ç modülü
2 adete kadar Xenta 400 serisi G/Ç modülü
4 adete kadar Xenta 400 serisi G/Ç modülü
Harici Muhafaza/Montaj
Açk snf (ayr muhafaza gerektirir)
Açk snf (ayr muhafaza gerektirir)
Açk snf (ayr muhafaza gerektirir)
Montaj DIN ray veya duvara monte DIN ray veya duvara monte DIN ray veya duvara monte DIN ray veya duvara monte
Sertifikalar
LonMark sertifikal: Plant Controller v3.0
LonMark sertifikal: Plant Controller v3.0
LonMark sertifikal: Plant Controller v3.0
FCC 47 CFR § 15, Snf B (Emisyon)
47 CFR § 15, Snf B (Emisyon)
47 CFR § 15, Snf B (Emisyon)
47 CFR § 15, Snf B (Emisyon)
UL UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman)
UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman)
UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman)
UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman)
WEEE - Avrupa Birlii Yönergesi Evet Evet Evet Evet
RoHS Yönergesi Evet Evet Evet Evet
Avustralya C-Tick (Emisyon) C-Tick (Emisyon) C-Tick (Emisyon) C-Tick (Emisyon)
Xenta Serisi Programlanabilir Kontrol Cihazlar, devam
Xenta Serisi
401 401:B* 401:C*
Haberleme
Protokol LonTalk haberleme protokolü LonTalk haberleme protokolü LonTalk haberleme protokolü
Haberleme Arabirimi TP/FT-10, 78 kbps TP/FT-10, 78 kbps TP/FT-10, 78 kbps
Yazlm
Fiziksel
Boyutlar 90 G x 110 Y x 77,4 D mm (3,55 G x 4,33 Y x 3,05 D inç)
90 G x 110 Y x 77,4 D mm (3,55 G x 4,33 Y x 3,05 D inç)
90 G x 110 Y x 77,4 D mm (3,55 G x 4,33 Y x 3,05 D inç)
Arlk (Taban plakas dahil) 0,595 kg (1,41 lb.) 0,595 kg (1,41 lb.) 0,595 kg (1,41 lb.)
Güç
Güç 24 VAC ±%20, 50/60 Hz 24 VAC ±%20, 50/60 Hz 24 VAC ±%20, 50/60 Hz
Tüketim 2 VA 2 VA 2 VA
Çevresel
Çalma Aral 0°C - 50°C (32°F - 122°F) %0-90 RH (youmasz)
0°C - 50°C (32°F - 122°F) %0-90 RH (youmasz)
0°C - 50°C (32°F - 122°F) %0-90 RH (youmasz)
CPU Dahili Öeleri
CPU Hitachi H8 32-bit Hitachi H8 32-bit Hitachi H8 32-bit
Bellek 2 MB flash, 128 kB SRAM 2 MB flash, 128 kB SRAM, 234 kB programlar/veri, 234 kB parametreler
2 MB flash, 128 kB SRAM
Akü 72 saatlik gerçek zamanl saat yedei 72 saatlik gerçek zamanl saat yedei 72 saatlik gerçek zamanl saat yedei
Gerçek Zamanl Saat 25°C’de (77°F) ±12 dakika/yl 25°C’de (77°F) ±12 dakika/yl 25°C’de (77°F) ±12 dakika/yl
Harici Özellikler
UL94 V-0, IP 20 (<12,5 mm koruma)
UL94 V-0, IP 20 (<12,5 mm koruma)
HOA Anahtarlar (DO/AO) Hayr Hayr Hayr
Dijital Durum LED’leri Hayr Hayr Hayr
Servis Portu OP, RS-232 (9600 bps) OP, RS-232 (9600 bps) OP, RS-232 (9600 bps)
Terminaller
G/Ç Uzatma 10 adete kadar Xenta 400 serisi G/Ç modülü
Hayr 15 adete kadar Xenta 400 serisi G/Ç modülü
Harici Muhafaza/Montaj
Muhafaza Snf Açk snf (ayr muhafaza gerektirir) Açk snf (ayr muhafaza gerektirir) Açk snf (ayr muhafaza gerektirir)
Montaj DIN ray veya duvara monte DIN ray veya duvara monte DIN ray veya duvara monte
Sertifikalar
LonMark sertifikal: Plant Controller v3.0
LonMark sertifikal: Plant Controller v3.0
FCC 47 CFR § 15, Snf B (Emisyon) 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon) 47 CFR § 15, Snf B (Emisyon)
UL UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman) UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman) UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman)
C-UL US Evet Evet Evet
CE - EU Evet Evet Evet
WEEE - Avrupa Birlii Yönergesi Evet Evet Evet
RoHS Yönergesi Evet Evet Evet
Avustralya C-Tick (Emisyon) C-Tick (Emisyon) C-Tick (Emisyon)
Xenta 401:B Veri Yöneticisi
Xenta 401 Serbestçe Programlanabilir
* 301C, 302C, 401B, 401C modelleri tüm pazarlarda bulunmamaktadr. Yerel Schneider Electric ofisinize dann. * 301C, 302C, 401B, 401C modelleri tüm pazarlarda bulunmamaktadr. Yerel Schneider Electric ofisinize dann.
Xenta 401:C Serbestçe Programlanabilir
Haberleme
TP/FT-10, 78 kbps, Ethernet LAN, 10/100 Mbit/s
TP/FT-10, 78 kbps, Ethernet LAN, 10/100 Mbit/s
TP/FT-10, 78 kbps, Ethernet LAN, 10/100 Mbit/s
Yazlm
Fiziksel
Boyutlar 90 G x 110 Y x 77,4 D mm (3,55 G x 4,33 Y x 3,05 D inç)
90 G x 110 Y x 77,4 D mm (3,55 G x 4,33 Y x 3,05 D inç)
90 G x 110 Y x 77,4 D mm (3,55 G x 4,33 Y x 3,05 D inç)
90 G x 110 Y x 77,4 D mm (3,55 G x 4,33 Y x 3,05 D inç)
Arlk (Taban plakas dahil) 0,295 kg (0,65 lb.) 0,295 kg (0,65 lb.) 0,295 kg (0,65 lb.) 0,295 kg (0,65 lb.)
Güç
Güç 24 VAC ±%20, 50/60 Hz 24 VAC ±%20, 50/60 Hz 24 VAC ±%20, 50/60 Hz 24 VAC ±%20, 50/60 Hz
Tüketim 2 VA 2 VA 2 VA 2 VA
Çevresel
Çalma Aral 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F) %0-90 RH (youmasz)
0°C - 50°C (32°F - 122°F) %0-90 RH (youmasz)
0°C - 50°C (32°F - 122°F) %0-90 RH (youmasz)
0°C - 50°C (32°F - 122°F) %0-90 RH (youmasz)
CPU Dahili Öeleri
CPU ARM7 50 MHz 32-bit ARM7 50 MHz 32-bit ARM7 50 MHz 32-bit ARM7 50 MHz 32-bit
Bellek 16 MB flash 16 MB flash 16 MB flash 16 MB flash
Akü 72 saatlik gerçek zamanl saat yedei
72 saatlik gerçek zamanl saat yedei
72 saatlik gerçek zamanl saat yedei
72 saatlik gerçek zamanl saat yedei
Gerçek Zamanl Saat 25°C’de (77°F) ±12 dakika/yl
25°C’de (77°F) ±12 dakika/yl
25°C’de (77°F) ±12 dakika/yl
25°C’de (77°F) ±12 dakika/yl
Harici Özellikler
UL94 V-0, IP 20 (<12,5 mm koruma)
UL94 V-0, IP 20 (<12,5 mm koruma)
UL94 V-0, IP 20 (<12,5 mm koruma)
HOA Anahtarlar (DO/AO) Hayr Hayr Hayr Hayr
Dijital Durum LED’leri Hayr Hayr Hayr Hayr
Servis Portu RS-232 (9600 bps) RS-232 (9600 bps) RS-232 (9600 bps) RS-232 (9600 bps)
Terminaller
G/Ç Terminalleri Terminal taban Terminal taban Terminal taban Terminal taban
G/Ç Uzatma 10 adete kadar Xenta 400 serisi G/Ç modülü
10 adete kadar Xenta 400 serisi G/Ç modülü
20 adete kadar Xenta 400 serisi G/Ç modülü
20 adete kadar Xenta 400 serisi G/Ç modülü
Harici Muhafaza/Montaj
Açk snf (ayr muhafaza gerektirir)
Açk snf (ayr muhafaza gerektirir)
Açk snf (ayr muhafaza gerektirir)
Montaj DIN ray veya duvara monte DIN ray veya duvara monte DIN ray veya duvara monte DIN ray veya duvara monte
Sertifikalar
FCC 47 CFR § 15, Snf B (Emisyon)
47 CFR § 15, Snf B (Emisyon)
47 CFR § 15, Snf B (Emisyon)
47 CFR § 15, Snf B (Emisyon)
UL UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman)
UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman)
UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman)
UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman)
WEEE - Avrupa Birlii Yönergesi Evet Evet Evet Evet
RoHS Yönergesi Evet Evet Evet Evet
Avustralya C-Tick (Emisyon) C-Tick (Emisyon) C-Tick (Emisyon) C-Tick (Emisyon)
Xenta Serisi Programlanabilir Kontrol Cihazlar, devam
Xenta Serisi
Cihaz
Cihaz
Cihaz
Haberleme Arabirimi TP/FT-10, 78 kbps TP/FT-10, 78 kbps
Fiziksel
Boyutlar 90 G x 110 Y x 75 D mm (3,55 G x 4,33 Y x 3,1 D inç)
90 G x 110 Y x 75 D mm (3,55 G x 4,33 Y x 3,1 D inç)
Arlk (Taban plakas dahil) 0,595 kg (1,41 lb.) 0,295 kg (0,65 lb.)
Güç
Güç 24 VAC ±%20, 50/60 Hz 24 VAC ±%20, 50/60 Hz
Tüketim 2 VA 4 W, 8 VA transformatör
Çevresel
Çalma Aral 0°C - 50°C (32°F - 122°F) %0-90 RH (youmasz)
0°C - 50°C (32°F - 122°F) %0-90 RH (youmasz)
Harici Özellikler
UL94 V-0, IP 20 (<12,5 mm koruma)
HOA Anahtarlar (DO/AO) 412 modelinde bulunmaktadr 422A modelinde bulunmaktadr
Dijital Durum LED’leri 412 modelinde bulunmaktadr 422A modelinde bulunmaktadr
Terminaller
Harici Muhafaza/Montaj
Açk snf (ayr muhafaza gerektirir)
Montaj DIN ray veya duvara monte DIN ray veya duvara monte
Sertifikalar
LonMark Hayr LonMark® sertifikal: Dijital Giri 20543, Analog Giri 0520
FCC 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon) 47 CFR § 15, Snf B (Emisyon)
UL UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman), UL 3111-1 (Elektrik Ölçümü ve Test Ekipman)
UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman)
C-UL US Evet Evet
CE - EU Evet Evet
RoHS Yönergesi Evet Evet
Xenta 421A/422A 4 Kanal Evrensel Giri/5 Kanal
Dijital Çk Modülü
Xenta 701 Web Sunucusu ve Kontrol
Cihaz
Xenta Serisi
451A 452A
Protokol LonTalk haberleme protokolü LonTalk haberleme protokolü LonTalk haberleme protokolü
Haberleme Arabirimi TP/FT-10, 78 kbps TP/FT-10, 78 kbps TP/FT-10, 78 kbps
Fiziksel
Boyutlar 90 G x 110 Y x 75 D mm (3,55 G x 4,33 Y x 3,1 D inç)
90 G x 110 Y x 75 D mm (3,55 G x 4,33 Y x 3,1 D inç)
90 G x 110 Y x 75 D mm (3,55 G x 4,33 Y x 3,1 D inç)
Arlk (Taban plakas dahil) 0,295 kg (0,65 lb.) 0,495 kg (1,09 lb.) 0,495 kg (1,09 lb.)
Güç
Güç 24 VAC ±%20, 50/60 Hz 24 VAC ±%20, 50/60 Hz 24 VAC ±%20, 50/60 Hz
Tüketim 3 W, 6 VA transformatör 4 W, 8 VA transformatör 3 W, 6 VA transformatör
Çevresel
Çalma Aral Range 0°C - 50°C (32°F - 122°F) %0-90 RH (youmasz)
0°C - 50°C (32°F - 122°F) %0-90 RH (youmasz)
0°C - 50°C (32°F - 122°F) %0-90 RH (youmasz)
Harici Özellikler
UL94 V-0, IP 20 (<12,5 mm koruma)
UL94 V-0, IP 20 (<12,5 mm koruma)
HOA Anahtarlar (DO/AO) 452A modelinde bulunmaktadr Hayr 492 modelinde bulunmaktadr
Dijital Durum LED’leri 452A modelinde bulunmaktadr Hayr 492 modelinde bulunmaktadr
Terminaller
Harici Muhafaza/Montaj
Muhafazal snf (ayr muhafaza gerektirmez)
Muhafazal snf (ayr muhafaza gerektirmez)
Montaj DIN ray veya duvara monte DIN ray veya duvara monte DIN ray veya duvara monte
Sertifikalar
Hayr Hayr
FCC 47 CFR § 15, Snf B (Emisyon) 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon) 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon)
UL UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman) UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman), UL 3111-1 (Elektrik Ölçümü ve Test Ekipman)
UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman), UL 3111-1 (Elektrik Ölçümü ve Test Ekipman)
C-UL US Evet Evet Evet
CE - EU Evet Evet Evet
WEEE - Avrupa Birlii Yönergesi Evet Evet Evet
RoHS Yönergesi Evet Evet Evet
Avustralya C-Tick (Emisyon) C-Tick (Emisyon) C-Tick (Emisyon)
Xenta 451A / 452A 8 Kanal Evrensel Giri/2 Kanal
Analog Çk Modülü
Xenta Serisi
Parça Numaras 007305310 007305330 007305350 007305370 007305401
Evrensel Giriler 4
Dijital Kontak • • • •
Gerilim - 0-5 V 4 kanal
Gerilim - 0-10 V • • • 1 kanal
Hz Basnc • • • 1 kanall dahili öe 1 kanall dahili öe
Analog Termistör - 10 k
Analog Termistör - 1,8 k •
Analog Termistör - 1 k
Form A, SPST
Triyak 2 kanal • • •
Gerilim - 0-10 V • • • •
Akm - 0-20 mA
Damper Çklar 1
STR (Xenta) • • • • •
103-A 104-A 110-D/24
007306210 007306220
007306310 007306320
Dijital Kontak • • • • •
Gerilim - 0-5 V
Gerilim - 0-10 V •
Form C, SPDT
Analog Çklar 2 1 1 1
Gerilim - 0-10 V • • • •
Akm - 0-20 mA
STR (Xenta) • • • • •
Xenta Serisi
Parça Numaras 007300300 007300310 007300320 007300092 007300017 007300112 007300018
Evrensel Giriler 4 4 4 4 4 4
Dijital Kontak • • • • • •
Dijital Kontak • • • • • • •
Gerilim - 0-5 V
Gerilim - 0-10 V •
Form A, SPST • • • • • •
Form C, SPDT
Gerilim - 0-10 V • • • • • •
Akm - 0-20 mA
SmartStruxure ÇözümüSmartStruxure Çözümü
Xenta Serisi
411 412
421A 422A
451A 452A
Dijital Kontak • •
BACnet kontrol cihazlar
Haberleme
Protokol BACnet Açk Protokol BACnet Açk Protokol BACnet Açk Protokol
Haberleme Arabirimi MS/TP, 9600 -76,800 bit/s MS/TP, 9600 -76,800 bit/s MS/TP, 9600 -76,800 bit/s
Yazlm
Fiziksel
Boyutlar 153 G x 229 Y x 54 D mm (6,01 G x 9,03 Y x 2,14 D inç)
153 G x 229 Y x 54 D mm (6,01 G x 9,03 Y x 2,14 D inç)
153 G x 229 Y x 54 D mm (6,01 G x 9,03 Y x 2,14 D inç)
Arlk (Taban plakas dahil) 0,54 kg (1,19 lb.) 0,54 kg (1,19 lb.) 0,61 kg (1,34 lb.)
Güç
Güç 24 VAC +%10 -%15, 50/60 Hz Snf 2 snrl güç, 12-24 VDC (otomatik alglama AC/DC)
24 VAC +%10 -%15, 50/60 Hz Snf 2 snrl güç, 12-24 VDC (otomatik alglama AC/DC)
24 VAC +%10 -%15, 50/60 Hz Snf 2 snrl güç, 12-24 VDC (otomatik alglama AC/DC)
Tüketim 25 VA (3 A sigorta ar yükü MOV korumal)
25 VA (3 A sigorta ar yükü MOV korumal)
25 VA (3 A sigorta ar yükü MOV korumal)
Çevresel
Çalma Aral 0°C - 49°C (32°F - 120°F) %10-95 RH (youmasz)
0°C - 49°C (32°F - 120°F) %10-95 RH (youmasz)
-23°C - 60°C (-10°F - 140°F) %10-95 RH (youmasz)
CPU Dahili Öeleri
CPU Motorola Coldfire 32-bit, 10 Mhz Motorola Coldfire 32-bit, 10 Mhz Motorola Coldfire 32-bit, 10 Mhz
Bellek 1 MB flash, 128 kB SRAM 1 MB flash, 128 kB SRAM 1 MB flash, 128 kB SRAM
Akü
Deitirilebilir, arj edilemeyen lityum pil. RAM bellei için 5 yllk standart toplam güç kesintisi yedei salamaktadr.
Deitirilebilir, arj edilemeyen lityum pil. RAM bellei için 5 yllk standart toplam güç kesintisi yedei salamaktadr.
Deitirilebilir, arj edilemeyen lityum pil. RAM bellei için 5 yllk standart toplam güç kesintisi yedei salamaktadr.
Gerçek Zamanl Saat BACnet ile senkronize BACnet ile senkronize BACnet ile senkronize
Harici Özellikler
Muhafaza Deeri L94 5 V (Hava bölmesi snf), IP 10 (<50 mm koruma)
L94 5 V (Hava bölmesi snf), IP 10 (<50 mm koruma)
L94 5 V (Hava bölmesi snf), IP 10 (<50 mm koruma)
HOA Anahtarlar (DO/AO) Hayr Hayr Hayr
Dijital Durum LED’leri Hayr Hayr Evet
Ekran Hayr Hayr Hayr
Servis Portu b3 b3 b3
Terminaller
G/Ç Uzatma Hayr Hayr Hayr
Harici Muhafaza/Montaj
Açk snf (ayr muhafaza gerektirir)
Açk snf (ayr muhafaza gerektirir)
Montaj Duvara monte Duvara monte Duvara monte
Sertifikalar
BTL BTL: Trend oluturan BACnet Gelimi Uygulama Kontrol Cihazlar (B-AAC)
BTL: Trend oluturan BACnet Gelimi Uygulama Kontrol Cihazlar (B-AAC)
BTL: Trend oluturan BACnet Gelimi Uygulama Kontrol Cihazlar (B-AAC)
FCC 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon) 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon) 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon)
Industry Canada (IC) ICES-003 (Emisyon) ICES-003 (Emisyon) ICES-003 (Emisyon)
UL
UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman), stee Bal UL- 864 (Duman Kontrol Sistemi Ekipman) UUKL
UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman), stee Bal UL- 864 (Duman Kontrol Sistemi Ekipman) UUKL
UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman), stee Bal UL- 864 (Duman Kontrol Sistemi Ekipman) UUKL
C-UL US Evet Evet Evet
CE - EU Evet Evet Evet
WEEE - Avrupa Birlii Yönergesi Evet Evet Evet
RoHS Yönergesi Evet Evet Evet
Avustralya C-Tick (Emisyon) C-Tick (Emisyon) C-Tick (Emisyon)
b3 Serisi Kontrol Cihazlar
BACnet b3 Serisi Schneider Electric b3 serisi kontrol cihazlar; veri paylam, planlama, trend oluturma, alarm ve cihaz yönetiminden oluan, birlikte kullanlabilen alanlarn beini de ele alan en gelimi BACnet hizmetlerini desteklemektedir. b3 sistemindeki bütün BACnet kontrol cihazlar, ASHRAE standard ile uyumludur ve üçüncü taraf BACnet cihazlar ile birlikte çalmaktadr.
MNL-50
Haberleme
Protokol BACnet Açk Protokol BACnet Açk Protokol BACnet Açk Protokol
Haberleme Arabirimi MS/TP, 9600 -76,800 bit/s MS/TP, 9600 -76,800 bit/s MS/TP, 9600 -76,800 bit/s
Yazlm
Fiziksel
Boyutlar 153 G x 229 Y x 54 D mm (6,01 G x 9,03 Y x 2,14 D inç)
184 G x 241 Y x 54 D mm (7,26 G x 9,51 Y x 2,14 D inç)
184 G x 241 Y x 54 D mm (7,26 G x 9,51 Y x 2,14 D inç)
Arlk (Taban plakas dahil) 0,61 kg (1,34 lb.) 0,75 kg (1,65 lb.) 0,75 kg (1,65 lb.)
Güç
Güç 24 VAC +%10 -%15, 50/60 Hz Snf 2 snrl güç, 12-24 VDC (otomatik alglama AC/DC)
24 VAC +%10 -%15, 50/60 Hz Snf 2 snrl güç, 12-24 VDC (otomatik alglama AC/DC)
24 VAC +%10 -%15, 50/60 Hz Snf 2 snrl güç, 12-24 VDC (otomatik alglama AC/DC)
Tüketim 25 VA (3 A sigorta ar yükü MOV korumal)
25 VA (3 A sigorta ar yükü MOV korumal)
25 VA (3 A sigorta ar yükü MOV korumal)
Çevresel
Çalma Aral -23°C - 60°C (-10°F - 140°F) %10-95 RH (youmasz)
0°C - 49°C (32°F - 120°F) %10-95 RH (youmasz)
0°C - 49°C (32°F - 120°F) %10-95 RH (youmasz)
CPU Dahili Öeleri
CPU Motorola Coldfire 32-bit, 10 Mhz Motorola Coldfire 32-bit, 10 Mhz Motorola Coldfire 32-bit, 10 Mhz
Bellek 1 MB flash, 128 kB SRAM 1 MB flash, 256 kB SRAM 1 MB flash, 256 kB SRAM
Akü
Deitirilebilir, arj edilemeyen lityum pil. RAM bellei için 5 yllk standart toplam güç kesintisi yedei salamaktadr.
Deitirilebilir, arj edilemeyen lityum pil. RAM bellei için 5 yllk standart toplam güç kesintisi yedei salamaktadr.
Deitirilebilir, arj edilemeyen lityum pil. RAM bellei için 5 yllk standart toplam güç kesintisi yedei salamaktadr.
Gerçek Zamanl Saat BACnet ile senkronize BACnet ile senkronize BACnet ile senkronize
Harici Özellikler
Muhafaza Deeri UL94 5 V (Hava bölmesi snf), IP 10 (<50 mm koruma)
UL94 5 V (Hava bölmesi snf), IP 10 (<50 mm koruma)
UL94 5 V (Hava bölmesi snf), IP 10 (<50 mm koruma)
HOA Anahtarlar (DO/AO) Hayr Evet - (8/0) Evet - (4/4)
Dijital Durum LED’leri Evet Evet Evet
Ekran Hayr Hayr Hayr
Servis Portu b3 b3 b3
Terminaller
G/Ç Terminalleri Sabit terminal ki parçal terminal ki parçal terminal
G/Ç Uzatma Hayr 2 adete kadar xP uzatma modülü 2 adete kadar xP uzatma modülü
Harici Muhafaza/Montaj
Açk snf (ayr muhafaza gerektirir)
Açk snf (ayr muhafaza gerektirir)
Montaj Duvara monte Duvara monte Duvara monte
Sertifikalar
BTL BTL: Trend oluturan BACnet Gelimi Uygulama Kontrol Cihazlar (B-AAC)
BTL: Trend oluturan BACnet Gelimi Uygulama Kontrol Cihazlar (B-AAC)
BTL: Trend oluturan BACnet Gelimi Uygulama Kontrol Cihazlar (B-AAC)
FCC 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon) 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon) 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon)
Industry Canada (IC) ICES-003 (Emisyon) ICES-003 (Emisyon) ICES-003 (Emisyon)
UL
UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman), stee Bal UL- 864 (Duman Kontrol Sistemi Ekipman) UUKL
UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman)
UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman)
WEEE - Avrupa Birlii Yönergesi Evet Evet Evet
RoHS Yönergesi Evet Evet Evet
Avustralya C-Tick (Emisyon) C-Tick (Emisyon) C-Tick (Emisyon)
b3 Serisi Kontrol Cihazlar, devam
b3 Serisi
Haberleme
Protokol BACnet Açk Protokol BACnet Açk Protokol BACnet Açk Protokol
Haberleme Arabirimi MS/TP, 9600 -76,800 bit/s MS/TP, 9600 -76,800 bit/s MS/TP, 9600 -76,800 bit/s
Yazlm
Fiziksel
Boyutlar 207 G x 139 Y x 62 D mm (8,16 G x 5,47 Y x 2,44 D inç)
207 G x 139 Y x 62 D mm (8,16 G x 5,47 Y x 2,44 D inç)
207 G x 139 Y x 62 D mm (8,16 G x 5,47 Y x 2,44 D inç)
Arlk (Taban plakas dahil) 0,51 kg (1,08 lb) 0,51 kg (1,08 lb) 0,51 kg (1,08 lb)
Güç
Güç 24 VAC +%10 -%15, 50/60Hz Snf 2 snrl güç
24 VAC +%10 -%15, 50/60Hz Snf 2 snrl güç
24 VAC +%10 -%15, 50/60Hz Snf 2 snrl güç
Tüketim 20 VA (2A sigorta ar yükü MOV korumal)
20 VA (2A sigorta ar yükü MOV korumal)
20 VA (2A sigorta ar yükü MOV korumal)
Çevresel
Çalma Aral 0°C - 49°C (32°F - 120°F) %10-95 RH (youmasz)
0°C - 49°C (32°F - 120°F) %10-95 RH (youmasz)
0°C - 49°C (32°F - 120°F) %10-95 RH (youmasz)
CPU Dahili Öeleri
CPU Motorola Coldfire 32-bit, 10Mhz Motorola Coldfire 32-bit, 10Mhz Motorola Coldfire 32-bit, 10Mhz
Bellek 1 MB flash, 128 kB SRAM 1 MB flash, 128 kB SRAM 1 MB flash, 128 kB SRAM
Akü
Deitirilebilir, arj edilemeyen lityum pil. RAM bellei için 5 yllk standart toplam güç kesintisi yedei salamaktadr.
Deitirilebilir, arj edilemeyen lityum pil. RAM bellei için 5 yllk standart toplam güç kesintisi yedei salamaktadr.
Deitirilebilir, arj edilemeyen lityum pil. RAM bellei için 5 yllk standart toplam güç kesintisi yedei salamaktadr.
Gerçek Zamanl Saat BACnet ile senkronize BACnet ile senkronize BACnet ile senkronize
Harici Özellikler
Muhafaza Deeri UL94 5V (Hava bölmesi snf), IP 10 (<50 mm koruma)
UL94 5V (Hava bölmesi snf), IP 10 (<50 mm koruma)
UL94 5V (Hava bölmesi snf), IP 10 (<50 mm koruma)
HOA Anahtarlar (DO/AO) Hayr Hayr Hayr
Dijital Durum LED’leri Hayr Hayr Hayr
Ekran Seçenek - xP Ekran Seçenek - xP Ekran Seçenek - xP Ekran
Akll Sensörler Akll Sensör Akll Sensör Akll Sensör
Servis Portu b3 b3 b3
Terminaller
G/Ç Terminalleri Sabit terminal Sabit terminal Sabit terminal
G/Ç Uzatma 2 adete kadar xP uzatma modülü 2 adete kadar xP uzatma modülü 2 adete kadar xP uzatma modülü
Harici Muhafaza/Montaj
Açk snf (ayr muhafaza gerektirir)
Açk snf (ayr muhafaza gerektirir)
Montaj Duvara monte Duvara monte Duvara monte
Sertifikalar
BTL BTL: Trend oluturan BACnet Gelimi Uygulama Kontrol Cihazlar (B-AAC)
BTL: Trend oluturan BACnet Gelimi Uygulama Kontrol Cihazlar (B-AAC)
BTL: Trend oluturan BACnet Gelimi Uygulama Kontrol Cihazlar (B-AAC)
FCC 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon) 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon) 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon)
Industry Canada (IC) ICES-003 (Emisyon) ICES-003 (Emisyon) ICES-003 (Emisyon)
UL
UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman), stee Bal UL- 864 (Duman Kontrol Sistemi Ekipman) UUKL
UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman), stee Bal UL- 864 (Duman Kontrol Sistemi Ekipman) UUKL
UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman), stee Bal UL- 864 (Duman Kontrol Sistemi Ekipman) UUKL
C-UL US Evet Evet Evet
CE - EU Evet Evet Evet
WEEE - Avrupa Birlii Yönergesi Evet Evet Evet
RoHS Yönergesi Evet Evet Evet
Avustralya C-Tick (Emisyon) C-Tick (Emisyon) C-Tick (Emisyon)
b3851 Fan Coil ve Is Pompas Zon
Kontrol Cihaz
Kontrol Cihaz
Zon Kontrol Cihaz
b3 Serisi
Haberleme
Protokol BACnet Açk Protokol BACnet Açk Protokol BACnet Açk Protokol
Haberleme Arabirimi MS/TP, 9600 -76,800 bit/s MS/TP, 9600 -76,800 bit/s MS/TP, 9600 -76,800 bit/s
Yazlm
Fiziksel
Boyutlar 159 G x 197 Y x 63 D mm (6,25 G x 7,75 Y x 2,50 D inç)
159 G x 197 Y x 63 D mm (6,25 G x 7,75 Y x 2,50 D inç)
157 G x 89 Y x 64 D mm (6,20 G x .3,50 Y x 2,50 D inç)
Arlk (Taban plakas dahil) 1,04 kg (2,50 lb.) 1,04 kg (2,50 lb.) 0,29 kg (0,64 lb.)
Güç
Güç 24 VAC +%10 -%15, 50/60 Hz Snf 2 snrl güç
24 VAC +%10 -%15, 50/60 Hz Snf 2 snrl güç
24 VAC +%10 -%15, 50/60 Hz Snf 2 snrl güç
Tüketim <10 VA (sigortal ar yük MOV korumal)
<10 VA (sigortal ar yük MOV korumal)
4 VA (2 A sigorta ar yükü MOV korumal)
Çevresel
Çalma Aral Range 0°C - 50°C (32°F - 122°F) %10-90 RH (youmasz)
0°C - 50°C (32°F - 122°F) %10-90 RH (youmasz)
0°C - 49°C (32°F - 120°F) %10-95 RH (youmasz)
CPU Dahili Öeleri
CPU Motorola Coldfire 32-bit, 10 Mhz Motorola Coldfire 32-bit, 10 Mhz Motorola Coldfire 32-bit, 10 Mhz
Bellek 512 kB flash, 128 kB SRAM, programlar/veri maks. 56 kB, parametreler 64 kB
512 kB flash, 128 kB SRAM, programlar/veri maks. 56 kB, parametreler 64 kB
1 MB flash, 128 kB SRAM
Akü
Deitirilebilir, arj edilebilir pil. RAM bellei için 30 günlük standart toplam güç kesintisi yedei salamaktadr. Güç kesintisi durumunda tüm veriler Flash bellee kaydedilir.
Deitirilebilir, arj edilebilir pil. RAM bellei için 30 günlük standart toplam güç kesintisi yedei salamaktadr. Güç kesintisi durumunda tüm veriler Flash bellee kaydedilir.
Deitirilebilir, arj edilemeyen lityum pil. RAM bellei için 5 yllk standart toplam güç kesintisi yedei salamaktadr.
Gerçek Zamanl Saat Hayr Hayr BACnet ile senkronize
Harici Özellikler
Muhafaza Deeri N/A N/A UL94 5 V (Hava bölmesi snf), IP 10 (<50 mm koruma)
HOA Anahtarlar (DO/AO) Hayr Hayr Hayr
Dijital Durum LED’leri Hayr Hayr Hayr
Ekran Hayr Hayr Hayr
Servis Portu b3 b3 b3
Terminaller
G/Ç Terminalleri ki parçal terminal ki parçal terminal ki parçal terminal
G/Ç Uzatma Hayr Hayr Hayr
Harici Muhafaza/Montaj
Açk snf (ayr muhafaza gerektirir)
Açk snf (ayr muhafaza gerektirir)
Montaj Duvara monte Duvara monte Duvara monte
Sertifikalar
BTL BTL: Trend oluturan BACnet Gelimi Uygulama Kontrol Cihazlar (B-AAC)
BTL: Trend oluturan BACnet Gelimi Uygulama Kontrol Cihazlar (B-AAC)
BTL: Trend oluturan BACnet Gelimi Uygulama Kontrol Cihazlar (B-AAC)
FCC 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon) 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon) 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon)
Industry Canada (IC) ICES-003 (Emisyon) ICES-003 (Emisyon) ICES-003 (Emisyon)
UL
UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman), stee Bal UL- 864 (Duman Kontrol Sistemi Ekipman) UUKL
UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman), stee Bal UL- 864 (Duman Kontrol Sistemi Ekipman) UUKL
UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman), stee Bal UL- 864 (Duman Kontrol Sistemi Ekipman) UUKL
C-UL US Evet Evet Evet
CE - EU Evet Evet Evet
WEEE - Avrupa Birlii Yönergesi Evet Evet Evet
RoHS Yönergesi Evet Evet Evet
Avustralya C-Tick (Emisyon) C-Tick (Emisyon) C-Tick (Emisyon)
b3 Serisi Kontrol Cihazlar, devam
b3 Serisi
Parça Numaras b3885-V b3887 b3887-L-115 b3887-L-230
Haberleme
Protokol BACnet Açk Protokol BACnet Açk Protokol BACnet Açk Protokol
Haberleme Arabirimi MS/TP, 9600 -76,800 bit/s MS/TP, 9600 -76,800 bit/s MS/TP, 9600 -76,800 bit/s
Yazlm
Fiziksel
Boyutlar 159 G x 197 Y x 63 D mm (6,25 G x 7,75 Y x 2,50 D inç)
130 G x 111 Y x 30 D mm (5,13 G x 4,40 Y x 1,15 D inç)
186 G x 111 Y x 59 D mm (7,32 G x 4,40 Y x 2,31 D inç)
Arlk (Taban plakas dahil) 1,04 kg (2,50 lb.) 0,23 kg (0,50 lb.) 1,19 kg (2,63 lb.)
Güç
Güç 24 VAC +%10 -%15, 50/60 Hz Snf 2 snrl güç
24 VAC +%10 -%15, 50/60 Hz Snf 2 snrl güç
115/230 VAC +%10 -%15, 50/60 Hz
Tüketim <10 VA (sigortal ar yük MOV korumal)
<10 VA (sigortal ar yük MOV korumal)
32 VA (1 A sigorta ar yükü MOV korumal)
Çevresel
Çalma Aral 0°C - 50°C (32°F - 122°F) %10-90 RH (youmasz)
0°C - 49°C (32°F - 120°F) %10-95 RH (youmasz)
0°C - 49°C (32°F - 120°F) %10-95 RH (youmasz)
CPU Dahili Öeleri
CPU Motorola Coldfire 32-bit, 10 Mhz Motorola Coldfire 32-bit, 10 Mhz Motorola Coldfire 32-bit, 10 Mhz
Bellek 512 kB flash, 128 kB SRAM, programlar/veri maks. 56 kB, parametreler 64 kB
1 MB flash, 512 kB SRAM 1 MB flash, 512 kB SRAM
Akü
Deitirilebilir, arj edilebilir pil. RAM bellei için 30 günlük standart toplam güç kesintisi yedei salamaktadr. Güç kesintisi durumunda tüm veriler Flash bellee kaydedilir.
Deitirilebilir, arj edilemeyen lityum pil. RAM bellei için 5 yllk standart toplam güç kesintisi yedei salamaktadr.
Deitirilebilir, arj edilemeyen lityum pil. RAM bellei için 5 yllk standart toplam güç kesintisi yedei salamaktadr.
Gerçek Zamanl Saat Hayr BACnet ile senkronize BACnet ile senkronize
Harici Özellikler
Muhafaza Deeri N/A UL94 5 V (Hava bölmesi snf), IP 10 (<50 mm koruma)
UL94 5 V (Hava bölmesi snf), IP 10 (<50 mm koruma)
HOA Anahtarlar (DO/AO) Hayr Hayr Hayr
Dijital Durum LED’leri Hayr Hayr Hayr
Ekran Hayr Hayr Hayr
Servis Portu b3 b3 b3
Terminaller
G/Ç Uzatma Hayr Hayr Hayr
Hayr
Açk snf (ayr muhafaza gerektirir)
Açk snf (ayr muhafaza gerektirir)
Montaj Duvara monte Duvara monte Duvara monte
Sertifikalar
BTL BTL: Trend oluturan BACnet Gelimi Uygulama Kontrol Cihazlar (B-AAC)
BTL: Trend oluturan BACnet Gelimi Uygulama Kontrol Cihazlar (B-AAC)
BTL: Trend oluturan BACnet Gelimi Uygulama Kontrol Cihazlar (B-AAC)
FCC 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon) 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon) 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon)
Industry Canada (IC) ICES-003 (Emisyon) ICES-003 (Emisyon) ICES-003 (Emisyon)
UL
UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman), stee Bal UL-864 (Duman Kontrol Sistemi Ekipman) UUKL
UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman)
UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman)
WEEE - Avrupa Birlii Yönergesi Evet Evet Evet
RoHS Yönergesi Evet Evet Evet
Avustralya C-Tick (Emisyon) C-Tick (Emisyon) C-Tick (Emisyon)
b3 Serisi Kontrol Cihazlar, devam
b3 Serisi
b3887-L-230 Terminal Kontrol Cihaz
SmartStruxure ÇözümüSmartStruxure Çözümü
Haberleme Arabirimi MS/TP, 9600 -76,800 bit/s MS/TP, 9600 -76,800 bit/s
Yazlm
Fiziksel
Boyutlar 186 G x 111 Y x 59 D mm (7,32 G x 4,40 Y x 2,31 D inç)
270,8 G x 330,2 Y x 69,0 D mm (10,66 G x 13,00 Y x 2,72 D inç)
Arlk (Taban plakas dahil) 1,19 kg (2,63 lb.) 1,58 kg (3,50 lb.)
Güç
Güç 115/230 VAC +%10 -%15, 50/60 Hz 115/230 VAC +%10 -%15, 50/60 Hz
Tüketim 32 VA (1 A sigorta ar yükü MOV korumal)
45 VA (3 A sigorta ar yükü MOV korumal)
Çevresel
Çalma Aral 0°C - 49°C (32°F - 120°F) %10-95 RH (youmasz)
0°C - 49°C (32°F - 120°F) %10-95 RH (youmasz)
CPU Dahili Öeleri
CPU Motorola Coldfire 32-bit, 10 Mhz Motorola Coldfire 32-bit, 10 Mhz
Bellek 1 MB flash, 512 kB SRAM 2 MB flash, 1 MB SRAM
Akü
Deitirilebilir, arj edilemeyen lityum pil. RAM bellei için 5 yllk standart toplam güç kesintisi yedei salamaktadr.
Deitirilebilir, arj edilemeyen lityum pil. RAM bellei için 5 yllk standart toplam güç kesintisi yedei salamaktadr.
Gerçek Zamanl Saat BACnet ile senkronize BACnet ile senkronize
Harici Özellikler
Muhafaza Deeri UL94 5 V (Hava bölmesi snf), IP 20 (<12,5 mm koruma)
UL94 5 V (Hava bölmesi snf), IP 10 (<50 mm koruma)
HOA Anahtarlar (DO/AO) Hayr Evet - (8/8)
Dijital Durum LED’leri Hayr Yes
Ekran Hayr Seçenek - xP Ekran
Akll Sensörler Akll Sensör Akll Sensör
Servis Portu b3 b3
G/Ç Uzatma Hayr 2 adete kadar xP uzatma modülü
Harici Muhafaza/Montaj
Montaj Duvara monte Duvara monte
Sertifikalar
BTL BTL: Trend oluturan BACnet Gelimi Uygulama Kontrol Cihazlar (B-AAC)
BTL: Trend oluturan BACnet Gelimi Uygulama Kontrol Cihazlar (B-AAC)
FCC 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon) 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon)
Industry Canada (IC) ICES-003 (Emisyon) ICES-003 (Emisyon)
UL UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman) UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman), stee Bal UL-864 (Duman Kontrol Sistemi Ekipman) UUKL
C-UL US Evet Evet
CE - EU Evet Evet
RoHS Yönergesi Evet Evet
b3 Serisi
b3920 Sistem Kontrol Cihaz
Haberleme
Fiziksel
Boyutlar 180 G x 82 Y x 41 D mm (7,10 G x 3,21 Y x 1,60 D inç)
180 G x 82 Y x 41 D mm (7,10 G x 3,21 Y x 1,60 D inç)
180 G x 82 Y x 41 D mm (7,10 G x 3,21 Y x 1,60 D inç)
Arlk (Taban plakas dahil) 0,22 kg (0,48 lb.) 0,22 kg (0,48 lb.) 0,22 kg (0,48 lb.)
Güç
xP barasndan 400 mA güç kaynayla
xP barasndan 400 mA güç kaynayla
Tüketim 25 mA 50 mA 60 mA
Çevresel
Çalma Aral 0°C - 49°C (32°F - 120°F) %10-95 RH (youmasz)
0°C - 49°C (32°F - 120°F) %10-95 RH (youmasz)
0°C - 49°C (32°F - 120°F) %10-95 RH (youmasz)
Harici Özellikler
UL94 5VB, IP 10 (<50 mm koruma)
UL94 5VB, IP 10 (<50 mm koruma)
HOA Anahtarlar (DO/AO) Hayr Hayr Evet - (2/0)
Dijital Durum LED’leri Evet Evet Evet
Terminaller
G/Ç Terminalleri ki parçal terminal ki parçal terminal ki parçal terminal
G/Ç Uzatma N/A N/A N/A
Harici Muhafaza/Montaj
Açk snf (ayr muhafaza gerektirir)
Açk snf (ayr muhafaza gerektirir)
Montaj Duvara monte Duvara monte Duvara monte
Sertifikalar
BTL Hayr Hayr Hayr
FCC 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon) 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon) 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon)
Industry Canada (IC) ICES-003 (Emisyon) ICES-003 (Emisyon) ICES-003 (Emisyon)
UL
UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman), stee Bal UL- 864 (Duman Kontrol Sistemi Ekipman) UUKL
UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman), stee Bal UL- 864 (Duman Kontrol Sistemi Ekipman) UUKL
UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman), stee Bal UL- 864 (Duman Kontrol Sistemi Ekipman) UUKL
C-UL US Evet Evet Evet
CE - EU Evet Evet Evet
WEEE - Avrupa Birlii Yönergesi Evet Evet Evet
RoHS Yönergesi Evet Evet Evet
Avustralya C-Tick (Emisyon) C-Tick (Emisyon) C-Tick (Emisyon)
xPDI8 8 Kanal Dijital Çk Uzatma
Modülü
b3 Serisi
Uzatma Modülü
Uzatma Modülü
Haberleme
Fiziksel
Boyutlar 180 G x 82 Y x 41 D mm (7,10 G x 3,21 Y x 1,60 D inç)
180 G x 82 Y x 41 D mm (7,10 G x 3,21 Y x 1,60 D inç)
180 G x 82 Y x 41 D mm (7,10 G x 3,21 Y x 1,60 D inç)
Arlk (Taban plakas dahil) 0,22 kg (0,48 lb.) 0,22 kg (0,48 lb.) 0,22 kg (0,48 lb.)
Güç
xP barasndan 400 mA güç kaynayla
xP barasndan 400 mA güç kaynayla
Tüketim 100 mA 80 mA 120 mA
Çevresel
Çalma Aral 0°C - 49°C (32°F - 120°F) %10-95 RH (youmasz)
0°C - 49°C (32°F - 120°F) %10-95 RH (youmasz)
0°C - 49°C (32°F - 120°F) %10-95 RH (youmasz)
Harici Özellikler
UL94 5VB, IP 10 (<50 mm koruma)
UL94 5VB, IP 10 (<50 mm koruma)
HOA Anahtarlar (DO/AO) Evet - (4/0) Evet - (0/2) Evet - (0/4)
Dijital Durum LED’leri Evet Evet Evet
Terminaller
G/Ç Terminalleri ki parçal terminal ki parçal terminal ki parçal terminal
G/Ç Uzatma N/A N/A N/A
Harici Muhafaza/Montaj
Açk snf (ayr muhafaza gerektirir)
Açk snf (ayr muhafaza gerektirir)
Montaj Duvara monte Duvara monte Duvara monte
Sertifikalar
BTL Hayr Hayr Hayr
FCC 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon) 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon) 47 CFR § 15, Snf A (Emisyon)
Industry Canada (IC) ICES-003 (Emisyon) ICES-003 (Emisyon) ICES-003 (Emisyon)
UL
UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman), stee Bal UL- 864 (Duman Kontrol Sistemi Ekipman) UUKL
UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman)
UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman)
WEEE - Avrupa Birlii Yönergesi Evet Evet Evet
RoHS Yönergesi Evet Evet Evet
Avustralya C-Tick (Emisyon) C-Tick (Emisyon) C-Tick (Emisyon)
xPDO4 4 Kanal Dijital Çk
Uzatma Modülü
b3 Serisi
Uzatma Modülü
Uzatma Modülü
Fiziksel
Boyutlar 127 G x 184 Y x 42 D mm (5,00 G x 7,25 Y x 1,65 D inç)
Arlk (Taban plakas dahil) 0,45 kg (1,0 lb.)
Güç
Tüketim 70 mA
Çevresel
Çalma Aral 0 °C - 49 °C (32 °F - 120 °F) %10- 95 RH (youmasz)
Harici Özellikler
Muhafaza Deeri UL94 5VB, IP 54 (toz ve suya kar koruma)
HOA Anahtarlar (DO/AO) Hayr
Terminaller
Montaj Duvara monte
Industry Canada (IC) ICES-003 (Emisyon)
UL UL-916 (Enerji Yönetimi Ekipman)
C-UL US Evet
CE - EU Evet
RoHS Yönergesi Evet
Avustralya C-Tick (Emisyon)
b3 Serisi
b3 Serisi
Dijital Kontak • • • • • •
Form A, SPST
Form C, SPDT • • • •
Smart Sensor (b3) • • • • • •
b3 Serisi
Dijital Kontak • • • • • •
Gerilim - 0-5 V
Gerilim - 0-10 V
Analog Termistör - 10 k
Analog Termistör - 1,8 k
Analog Termistör - 1 k
Form A, SPST 3kn 3kn 3kn
Form C, SPDT
Akll Sensör (b3) • • • • • •
b3 Serisi
b3887-L-115-C b3887-L-230-C
b3920 b3920-D
Dijital Kontak • • • • •
Form A, SPST 1 kanal 1 kanal 1 kanal
Form C, SPDT •
Analog Çklar 8
Gerilim - 0-10 V •
Akm - 0-20 mA •
Damper Çklar 1
Akll Sensör (b3) • • • • •
b3 Serisi
Evrensel Giriler 4
Dijital Sayaç - Orta Hz
Dijital Gözetim •
04 .2
01 4
Enerjinizle daha fazlas
Showroom Caddebostan Mah. Cemil Topuzlu Cad. Enver Bey Apt. No: 58 Göztepe / stanbul Tel: +90 (216) 360 03 08 | Faks: +90 (216) 360 09 12
Schneider Elektrik Sanayi ve Ticaret A.. Kayda Cad. No:1/1 Büyükhanl Plaza 34750 Ataehir /stanbul Tel: +90 (216) 655 88 88 | Fax: +90 (216) 655 87 87
Schneider Electric Müteri Destek Merkezi Tel: 444 30 30 www.schneider-electric.com/BMS/tr