sertifika programları hakkında · sertifika programları hakkında sertifika programları Üç...

50

Upload: others

Post on 29-May-2020

55 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Sertifika Programları Hakkında

Küresel, bölgesel ve ülke bazlı,

Politik,

Askerî,

Ekonomik,

Sosyolojik,

Kültürel,

Demografik

konularda, alanlarında temayüz etmiş bilim insanlarının katılımı ve ilgili kuruluşlar tarafından onaylanmış öğrenim belgesi sunan programlardır.

Bu dosyada belirtilenler genel hususları kapsar her sertifika programı için hazırlanan program kitapçığı esastır.

1

Sertifika Programları Hakkında

Sertifika Programları Üç Aşamalı Faaliyetlerden Oluşur

- 16 saat uzaktan eğitim + baraj sınavı (1 saat)

- 16 saat örgün eğitim (2 saat uygulama) + sınav (1 saat)

İlk iki aşamada başarılı olanlara Katılım Belgesi* verilir.

- Uzaktan eğitim kapsamında proje ödevi

Başarılı olanlara Sertifika ve Öğrenim Belgesi* verilir.

2

3

1

(*) Katılım Belgesi, MSE onaylıdır. Transkripti içermez.

Sertifika, MSE ve ilgili kurum/üniversite onaylıdır. Transkript ile birlikte verilir. Transkript, ders listesini, kredisini, ders notunu , toplam puanı ve bitirme derecesini içerir.

2

Katılım Belgesi ve Sertifika Örneği

Xxxxx Xxxxx

Xxxxx Xxxxx

Katılım / Sertifika Belgesi

Nu: XXXX Tarih : XXXX

Xxxxx XXXXX (Ad ve Soyadı)

XX-XX XX 201X tarihleri arasında Merkez Strateji Enstitüsü tarafından düzenlenen XX saat süreli Xxxxx Xxxxx Serfika Programını

başarıyla tamamlamıştır / takip etmiştir.

XXXX İ M Z A

MSE adına

XXXX İ M Z A

Programı onaylayan kurum, kuruluş, üniversite adına

3

Transkript Örneği

Nu: XXXX Tarih : XXXX

XXXX İ M Z A

MSE adına

Dersin Adı Kredisi Süresi Notu Puanı

Proje Ödevi Konusu Kredisi Notu Puanı

Toplam Puanı

xxx

Başarı Ölçeği xx-xx A+ xx-xx A xx-xx B+ xx-xx B xx-xx C+ xx-xx C xx-xx D+ xx-xx D xx-xx F

Başarı Derecesi

x

Ad ve Soyadı

Xxxxx Xxxxx

Transkript Belgesi

4

5

Sertifika Programları Listesi

1. Millî Güvenlik Sertifika Programı 2. Stratejik Planlama Sertifika Programı 3. Kriz Yönetimi Sertifika Programı 4. Uluslararası İlişkiler Kuramları Sertifika Programı 5. Jeopolitik Kuramlar Sertifika Programı 6. Küreselleşme Sertifika Programı 7. Askerî ve Güvenlik Terminolojisi Sertifika Programı 8. Stratejinin Temel Eserleri Sertifika Programı 9. Birleşmiş Milletler Sertifika Programı 10. NATO Sertifika Programı 11. Avrupa Birliği Sertifika Programı 12. Uluslararası Kuruluşlar Sertifika Programı 13. Küresel Tehdit Değerlendirmesi (Çoklu Gelecek) Sertifika Programı 14. Başarısız Devletler Sertifika Programı 15. Barışı Destekleme Harekâtı Sertifika Programı 16. Kuvvet Kullanma Sertifika Programı 17. Türkiye’nin Dünya Barış ve Güvenliğine Devam Eden Katkıları Sertifika

Programı 18. Çatışma Kavramı ve Çatışma Analizi Sertifika Programı 19. Çatışma Yönetimi ve Çözümü Sertifika Programı

6

Sertifika Programları Listesi (Devamı)

7

20. Terörizm Sertifika Programı – I (Terörizm Kavramı ve Terör örgütleri ) 21. Terörizm Sertifika Programı – II (Terörizmin Finansmanı ve Lojistik

Kaynakları) 22. Terörizm Sertifika Programı – III (Terörizmle Mücadelenin Ulusal ve

Uluslararası Yasal Çerçevesi ) 23. Terörizm Sertifika Programı – IV (Terörizmle Mücadele ) 24. Siber Güvenlik Sertifika Programı 25. Barış Çalışmaları Sertifika Programı – I (Barış Kavramı, Teorisi, Felsefesi ) 26. Barış Çalışmaları Sertifika Programı – II (Barışın; Dil, Medya, Sanat,

Eğitim ve Kültür ile Etkileşimi) 27. Barış Çalışmaları Sertifika Programı – III (Barış Altyapıları) 28. Barış Çalışmaları Sertifika Programı – IV (Müzakere, Uzlaşma,

Silahsızlanma, Topluma Kazandırma, Şiddetten Arınma) 29. Orta Doğu Sertifika Programı 30. Balkanlar Sertifika Programı 31. Kafkaslar Sertifika Programı 32. Karadeniz Güvenliği Sertifika Programı 33. Afrika Sertifika Programı 34. Liderlik Sertifika Programı 35. I. Dünya Savaşı Sertifika Programı 36. Güvenlik Riskli Ortamlarda Basın Yayın ve Habercilik Sertifika Programı

8

Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Giriş:

- Millî güvenlik kavramının tanımı

- Temel kavramları

- Tarihsel gelişimi (özet)

- Bileşenleri

- Konsepti

- İlke, yöntem ve vasıtaları

2 D/S

Millî Güvenlik Tarihsel Gelişimi 1 D/S Millî Güvenlik Kavramına Kuramsal Yaklaşımlar

2 D/S

Millî Güvenlik Kavramının Analizi 1 D/S Millî Güvenlikte Savunma Planlaması 1 D/S Soru-Cevap 1 D/S

Millî Güvenlik Sertifika Programı

(SrP 01) – 2 Gün

Millî güvenlik kavramı ve sistemi hakkında bilgi vermektir. Programın hedefleri:

a. Bilgi düzeyinde, millî güvenlik kavramının tanımını, tarihsel gelişimini, analizini, bileşenlerini ve sistemini içeren bilgi alt yapısının oluşturulması.

b. Kavram düzeyinde, millî güvenliğin kurumsal, araçsal ve işlevsel unsurlarının anlaşılması.

c. Uygulama düzeyinde, millî güvenlik politikalarını analiz ve değerlendirebilme yeterliliğinin geliştirilmesi.

Maksat ve Hedefler

Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Millî Güvenliğin Kurumları ve Sistemi 2 D/S Millî Güvenlik Tarihsel Gelişimi 1 D/S Millî Güvenlik Kavramına Kuramsal Yaklaşımlar

2 D/S

Millî Güvenlik Kavramının Analizi 1 D/S Millî Güvenlikte Savunma Planlaması 1 D/S Soru-Cevap 1 D/S

9

Katılımcılara, millî güvenlik politikası ve stratejilerinin hazırlanmasında takip edilecek esasları hakkında bilgi vermektir. Programın hedefleri;

a. Tehdit değerlendirmesi.

b Millî politika oluşturma.

c. Millî strateji geliştirme.

ç. Stratejik seviyede kuvvet planlaması ve yapılanması. Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre

Millî Strateji Geliştirme 2 D/S Millî Güvenlik Planlaması 2 D/S Millî Güç Yapılanması 2 D/S Kuvvet Planlaması 1 D/S Soru-Cevap 1 D/S

Stratejik Planlama Sertifika Programı

(SrP 02) – 2 Gün

Maksat ve Hedefler

Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Temel Kavramlar: Millî güvenlik, millî güç, millî menfaat, millî politika, millî strateji

2 D/S

Tehdit Değerlendirmesi 2 D/S Millî Menfaat 1 D/S

Millî Politika Belirleme 2 D/S

Soru-Cevap 1 D/S

Program için Ön Şart

Katılımcıların “SrP 01-Millî Güvenlik Sertifika Programı” hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur.

10

Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Giriş: Krizin tanımı ve çeşitleri, kriz yönetimi 2D/S Kriz Yönetimi Esasları 2 D/S Kriz Yönetimi Modelleri 1 D/S Güvenlik Tabanlı Krizler 1 D/S Durum Çalışması: Sığınmacı akını durumunda uygulanacak kriz yönetim tedbirleri (Jenerik)

2 D/S

Kriz Yönetimi Sertifika Programı

(SrP 03) – 2 Gün

Katılımcılara, güvenlik sorunlarından ve doğal afetlerden kaynaklanan krizlerin yönetilmesi hakkında bilgi vermektir. Programın hedefleri:

a. Kriz yönetiminin esaslarının öğrenilmesi.

b. Kriz yönetim teşkilatının yapılandırılması.

c. Kriz yönetim stratejilerinin geliştirilmesi.

Maksat ve Hedefler

Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Doğal Afetler 2 D/S Doğal Afet Tabanlı Krizler 2 D/S Durum Çalışması: Deprem durumunda uygulanacak kriz yönetim tedbirleri (Jenerik)

2 D/S

Soru-Cevap 2 D/S

Program için Ön Şart

Katılımcıların “SrP01-Millî Güvenlik Sertifika Programı” ve “SrP02-Stratejik Planlama Sertifika Programı” konuları hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur. .

11

Uluslararası İlişkiler Sertifika Programı

(SrP 04) – 2 Gün

Katılımcıları, uluslararası ilişkiler kuramları hakkında bilgilendirmek. Programın hedefleri:

a. Kuramların, doğuş ve gelişimi ile temel paradigmalarının öğrenilmesi.

b Kuramların dünya gerçekliğini tanımlama metodolojilerinin analizi.

c. Kuramların kuvvetli ve zayıf taraflarının tahlili.

ç. Kuramlar arasındaki ilişli ve çelişkilerin incelenmesi.

Maksat ve Hedefler

Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Uluslararası İlişkiler Kuramına Giriş ve Felsefenin Temelleri

1 D/S

Realist Kuramlar 2 D/S Liberalist Kuramlar 2 D/S

Eleştirel Kuramlar 2 D/S

Uluslararası Toplum Kuramı 1 D/S

Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Uluslararası Kuruluşlar ve Kurumlar İle İlgili Kuramlar

1 D/S

Post-modernist Kuram 1 D/S Cinsiyet ve Uluslararası İlişkiler 1 D/S Tarihi Sosyoloji ve Devlete İlişkin Kuramlar 1 D/S Ulus Kuramları 1 D/S Karar, Oyun, Pazarlık, Simülasyon ve Risk Kuramları

1 D/S

Jeo ve Eko Politik Kuramlar 1 D/S Soru-Cevap 1 D/S

13

Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Jeopolitik Kavramının Tanımlanması 1D/S Tarihsel Perspektiften Jeopolitik (I)–Emperyal Jeopolitik : Alfred Thayer Mahan ve Halford J. Mackinder

2 D/S

Tarihsel Perspektiften Jeopolitik (II)–Alman Jeopolitiği : Friedrich Ratzel ve Karl Haushofer

2 D/S

Tarihsel Perspektiften Jeopolitik (III)–Soğuk Savaş Jeopolitiği:

-Detant öncesi–George Kennan, Nicholas Spykman, Isaiah Bowman

-Detant dönemi–Henry Kissinger

2 D/S

Soru-Cevap 1 D/S

Jeopolitik Kuramlar Sertifika Programı

(SrP 05) – 2 Gün

Uluslararası ilişkiler ile coğrafya disiplinini birleştiren ve uluslararası ilişkilerin temel aktörü olan devletler başta olmak üzere, diğer uluslar- arası aktörlerin coğrafi etkenlerden nasıl etkilendiklerini ve uluslararası sistemde nasıl konumlandırıldığını araştıran jeopolitik disiplinini incelemektir. Programın hedefleri:

a. Bilgi düzeyinde;

(1) Uluslararası aktörlerin yapılanmaları, tercih ve davranılışları üzerinde coğrafi unsurların etkilerinin öğrenilmesi.

(2) Jeopolitik disiplininde geliştirilmiş olan klasik ve çağdaş kuramlar hakkında bilgi sahibi olunması.

b. Kavram düzeyinde, güç, alan, sınır, jeopolitik bütünlük gibi jeopolitiğin temel parametrelerini kavranması.

c. Uygulama düzeyinde, küresel, kıtasal ve bölgesel güçlerin devletler ve devlet dışı aktörlerin coğrafi etkenlerden kaynaklan davranış ve tercihlerinin tahlil edilebilmesi ve coğrafi etkenlerin gerektirdiği davranış ve tercih biçimlerinin geliştirilebilmesi.

Maksat ve Hedefler

Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Soğuk Savaş Sonrası Jeopolitik ve Küreselleşme Tartışmaları: Samuel Huntington, Francis Fukuyama, Edward Luttwak

2 D/S

Eleştirel Jeopolitik: Gearoid O Tuathail, John Agnew ve Simon Dalby

2 D/S

Jeopolitikte Temel Kavramlar: Güç, Alan ve Sınır

1 D/S

Jeopolitiğe Kuramsal Yaklaşımlar: Realizm, Radikal Jeopolitik, Feminist Jeopolitik, Post-Kolonyal Jeopolitik, Yeşil Jeopolitik

2 D/S

Soru-Cevap 1 D/S

13

Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Küreselleşme Kavramının Tanımlanması 1 D/S Küreselleşmeye İlişkin Yaklaşımlar 1 D/S Küreselleşme Kavramının Çözümlenmesi 1 D/S Uluslararası İlişkilerde Temel Kuramlar ve Küreselleşme

2 D/S

Küreselleşmeyi İnceleme Modeli 2 D/S

Soru-Cevap 1 D/S

Küreselleşme Sertifika Programı

(SrP 06) – 2 Gün

Katılımcıları, küreselleşme olgusunun kavramsal analizini yapabilecek, tarihsel süreç içerisindeki gelişimini takip edebilecek, bu kapsamdaki kuramsal yaklaşımları tahlil edebilecek yeterliliğe ulaştırmaktır. Programın hedefleri:

a. Küreselleşme kavramının boyut ve özelliklerini incelemek.

b Kavrama yaklaşımları ve açıklamaya yönelik kuramları tahlil edebilmek.

c. Olgunun bileşenlerini ve tarihsel gelişimini inceleyebilmek.

ç. Küreselleşme modelini çözümleyebilmek.

Maksat ve Hedefler

Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre

Tarihte Yöntem

Küreselleşmenin Evreleri

Küreselleşmeyi Hazırlayan Küresel Dönüşümler

Avrupa’yı Küresel Güç Olmaya Hazırlayan Dönüşümler

2 D/S

Birinci Küreselleşme (1480-1750) 1 D/S İkinci Küreselleşme (1750-1914) 1 D/S Üçüncü Küreselleşme (1914-?) 1 D/S lk İki Küreselleşme Evresinden Günümüze Aktarılanlar

1 D/S

Sonuçlar Bakımından Değerlendirme 1 D/S Soru-Cevap 1 D/S

14

Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Savaşa ve Kuvvet Kullanmaya İlişkin Terimler 2 D/S Savaş Alanının Bölümlerine İlişkin Kavramlar:

-Harekât alanı

-Harekat bölgesi

-Muharebe sahası

-Yurtiçi sahası

2 D/S

Silahlı Kuvvetler

-Askerî kuvvetler

-Yarı-askerî kuvvetler

2 D/S

Durum Çalışması: Terimlerin örnek bir jenerik haritada kullanılması

2 D/S

Askerî Güvenlik Terminolojisi Sertifika Programı

(SrP 07) – 2 Gün

Katılımcıları, güvenlik ve askerî terminolojinin temel terimleri hakkında yeterliliğe ulaştırmaktır. Programın hedefleri;

a. Askeri ve güvenlik terminolojisinin kuvvete ilişkin terimlerini,

b Mekana ilişkin terimlerini,

c. Kuvvet kullanma ve barışı destekleme harekâtı terminolojisini,

ç. Harp prensiplerini, stratejinin temel terimlerini öğrenmek.

Maksat ve Hedefler

Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Muharebede Temel İşlev ve Faaliyetler 2 D/S Savaş Prensipleri ve Kavramları 2 D/S Barışı Destekleme Harekatına İlişkin Terimler 2 D/S Durum Çalışması: Terimleri örnek bir jenerik haritada kullanılması

2 D/S

15

Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Giriş: Stratejisinin tanımı; gelişimi; güvenlik ve strateji ile ilgili disiplinler

2D/S

Sun Tzu: Savaş Sanatı 2 D/S Tükidides: Pelepones Savaşları 1 D/S Niccolo Machiavelli: Prens 2 D/S

Soru-Cevap 1 D/S

Stratejinin Temel Eserleri Sertifika Programı

(SrP 08) – 2 Gün

Askerî ve politik güvenlik stratejilerinin kavramsal oluşumuna (epistomoloji) katkı sağlayan klasik ve çağdaş düşünürlerin eserlerini incelemek, çözümlemesini ve değerlendirmesini yapmaktır. Programın hedefleri:

a. Bilgi düzeyinde, stratejinin kaynaklarını oluşturan, klasik ve çağdaş eserlerin incelenmesi.

b. Kavram düzeyinde, kuvvet-zaman-mekan faktörlerinin irdelenmesi.

c. Uygulama düzeyinde, politik ve askerî strateji geliştirilmesi.

Maksat ve Hedefler

Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Jomini: Savaş Sanatı 2 D/S Carl von Clausewitz: Savaş Üzerine 2 D/S Basil H. Liddell Hart: Dolaylı Tutum 2 D/S Yumuşak Güç, Joseph S. Nye, Jr 1 D/S Soru-Cevap 1 D/S

Program için Ön Şart

Katılımcıların “SrP07-Askerî ve Güvenlik Terminolojisi Sertifika Programı” programlarına iştiraki veya konular hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur.

16

Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre BM’nin Kalkınma İşlevi:

-Bin yıl hedefleri

-Gündem 2015 ve sonrası

-Sürdürülebilir kalkınma

2 D/S

BM’nin devam eden operasyonları:

-MINURSO, Batı Sahra

- MINUSCA, Orta Afrika Cumhuriyeti

-MINUSMA, Mali

-MINUSTAH, Haiti

-MONUSCO, Demokratik Kongo Cumhuriyeti

-UNAMA, Afganistan

-UNAMID, Darfur

-UNDOF- Golan

-UNFICYP, Kıbrıs

-UNIFIL Lübnan

-UNISFA, Abyei-Sudan

-UNMIK- Kosova

-UNMIL, Liberya

-UNOCI, Fildişi Sahilleri

-UNSTO, Orta Doğu

3 D/S

Durum çalışması: BM yapısı nasıl olmalı 2 D/S Soru-Cevap 1 D/S

Birleşmiş Milletler Sertifika Programı

(SrP 09) – 2 Gün

Maksat ve Hedefler

Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Milletler Cemiyeti ve BM’ye Giden Yol 1 D/S BM Kurucu Antlaşması 2 D/S BM’nin yapısı:

-Ana organlar

-Yardımcı organlar

-BM’ye bağlantılı ve yardımcı kuruluşlar

-BM’nin küresel teşkilatı

2 D/S

BM’nin barış ve güvenlik çalışma alanları:

Barışı destekleme, silahsızlanma, terörizmle mücadele, seçimlere destek, sömürgeciliğin tasfiyesi, çocuklar ve silahlı çatışmalar, kadınlar, barış ve güvenlik, mayınlarla mücadele, organize suçla mücadele

2 D/S

Soru-Cevap 1 D/S

Katılımcıları, BM’nin yapısı, dünya barışı ve güvenliği ile kalkınmanın sağlanmasında rolü hakkında bilgi yeterliliğine ulaştırmaktır. Programın hedefleri:

a. BM’nin yapısı ve işleyişinin öğrenilmesi.

b Barış ve güvenlik alanında işlevlerin incelenmesi.

c. Kalkınma alanında, özellikle BM Bin Yıl Hedefleri konusunda kapsamlı bilgi verilmesi.

ç. Devam eden BM operasyonları hakkında bilgi altyapısı oluşturulmasıdır.

17

Katılımcıları, NATO’nun kapasitesi ve işlevleri hakkında analiz ve değerlendirme yapabilecek yeterliliğe ulaştırmaktır. Programın hedefleri:

a. NATO’nun siyasi ve askeri yapısının öğrenilmesi.

b Temel strateji ve konseptlerin incelenmesi.

c. NATO’nun güvenlik mimarisinin yorumlanması.

ç. Mevcut operasyonların analizi.

d. Türkiye’nin politikasının değerlendirilmesi.

Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre NATO Ortalık ve İşbirliği Programları:

-PfP

-Akdeniz diyalogu

-İstanbul işbirliği girişim

-Temas ülkeleri

-NATO- Ukrayna

-NATO-Rusya

2 D/S

NATO’nun Yeni Yetenek ve Projeleri 2 D/S NATO Operasyonları (Devam eden):

-Kosova’da KFOR

-Afganistan’da ISAF

-Akdeniz’de Aktif Çaba

-Afrika Birliğine Destek

-Kızıldeniz’de Deniz Haydutluğu ile Mücadele

2 D/S

Türkiye ve NATO 1 D/S Soru-Cevap 1 D/S

NATO Sertifika Programı

(SrP 10) – 2 Gün

Maksat ve Hedefler

Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Giriş:

-NATO’nun kuruluş süreci

-Kuzey Atlantik Anlaşması

-NATO’nun genişlemesi

-NATO’nun siyasi ve askeri yapısı

2 D/S

NATO’nun temel dokümanları:

-Stratejik konseptler

-Kapsamlı planlama rehberleri

-Harmel Raporu

2 D/S

NATO’da Karar Verme Süreci 1 D/S

NATO Komuta ve Kuvvet Yapısı 2 D/S

NATO Bütçesi

NATO Lojistik Düzenlemeleri 1 D/S

Soru-Cevap 1 D/S 18

Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre AB’nin Tarihsel Gelişimi 2D/S AB’ye Katılım 2 D/S AB Üyeliğinin Askıya Alınması, Üyelikten Çıkış 1 D/S AB’nin Demokratikliği, Sivil Toplum, Temel Haklar

1 D/S

AB’nin Yapısı, 2 D/S

Avrupa Birliği Sertifika Programı

(SrP 11) – 2 Gün

Katılımcılara, AB’nin yapısı, işleyişi, temel dokümanları, Türkiye ile ola ilişkileri hakkında bilgi vermektir. Programın hedefleri:

a. AB’nin tarihçesi, değerleri, yapısı ve kurumlarını öğrenmek.

b. Üyelik ilişkileri ve sürecini değerlendir-mek.

c. Türkiye-AB ilişkilerini incelemek.

Maksat ve Hedefler

Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre AB’nin Temel Dokümanları

-AB Antlaşması

-AB’nin İşleyişi Antlaşması

-AB Adalet Divanı Statüsü

2 D/S

Türkiye’nin AB’ye Giriş Süreci 2 D/S Türkiye-AB İlişkileri

-Sosyal ve Kültürel İlişkiler

-Ekonomik İlişkiler

-Güvenlik İlişkileri

2 D/S

Soru-Cevap 1 D/S

19

Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Uluslararası Kuruluşlar Kavramı 1 D/S Tarihsel Gelişim 1 D/S Tanım ve Sınıflandırma 1 D/S Ulus Üstü Kuruluşlar: AB Örneği 1 D/S

Uluslararası Kuruluşlar: BM Örneği 1 D/S BM sisteminde uluslararası kuruluşlar:

BM Kalkınma Programı, BM Çevre Programı

Dünya Sağlık Örgütü, UNESCO, UNICEF, IMF, Dünya Bankası, Gıda ve Tarım Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü, Atom Enerjisi Örgütü, Mülteciler Yüksek Komiserliği, Diğerleri

2 D/S

Soru-Cevap 1 D/S

Uluslararası Kuruluşlar Sertifika Programı

(SrP 12) – 2 Gün

Katılımcıları, uluslararası kuruluşların konsepti ve sınıflandırılması ile küresel ve bölgesel ilişkilerdeki işlevleri hakkında analiz ve değerlendirme yapabilecek yeterliliğe ulaştırmaktır. Programın hedefleri:

a. Uluslararası, ulus üstü ve bölgesel kuruluş farkını anlaşılması.

b BM sistemindeki kuruluşlar ile işlevlerinin öğrenilmesi.

c. Bölgesel kuruluşların etkinliğinin değerlendirilmesi.

ç. Hükümetlere bağlı olmayan uluslararası kuruluşların karmaşık yağısının kavranması.

Maksat ve Hedefler

Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre

Bölgeselleşme ve bölgesel kuruluşlar 2

D/S Afrika’da bölgesel kuruluşlar

Afrika Birliği

NEPAD

Diğerleri

2 D/S

Asya’da bölgesel kuruluşlar

ŞİÖ

ASEAN

APEC

2 D/S

Ortadoğu’da bölgesel kuruluşlar

Körfez İşbirliği Örgütü

Arap Birliği

1 D/S

Hükümetlere Bağlı Olmayan Uluslararası Kuruluşlar:

Uluslararası Af örgütü (Amnesty International)

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch)

Çocukları Koruma Örgütü (Save the Children)

Greenpeace

Sınır Tanımayan Doktorlar (Doctors without Borders)

Soru-Cevap 1

D/S

20

Küresel güvenliği tehdit eden mevcut ve potansiyel sorunlar hakkında bilgi vermektir. Programın hedefleri:

a. Bilgi düzeyinde, mevcut ve potansiyel küresel güvenlik sorunlarını bilmek.

b. Kavram düzeyinde, mevcut ve potansiyel küresel güvenlik sorunlarını tahlil etmek ve değerlendirebilmek.

c. Uygulama düzeyinde;

(1) Tehdit değerlendirmesi yapabilmek

(2) Güvenlik sorunlarının nasıl bir seyir izleyebileceği hakkında ön görülerde bulunabilmek.

Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Değişimin Yapısal Unsurları: Sürtünme, entegrasyon, asimetri

1 D/S

Güvenlik Ortamını Belirleyen Etkenler: Devlet kapasitesi, kaynaklar, çevre, teknolojinin kullanımı, demografi

1D/S

Risk Koşulları: Halklar, toprak bütünlüğü, devletler ve fikirler

1D/S

Birinci Gelecek: Zenginliğin Karanlık Yüzü 1 D/S İkinci Gelecek: Yanıltıcı İstikrar 1 D/S Üçüncü Gelecek: Modernitelerin Çatışması 1 D/S Dördüncü Gelecek: Yeni Güç Politikası 1 D/S Soru-Cevap 1 D/S

Küresel Tehdit Değerlendirmesi (Çoklu Gelecek) Sertifika Programı

(SrP 13) – 2 Gün

Maksat ve Hedefler Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Küreselleşmenin Tanımı ve Evreleri 2 D/S Son Küreselleşme Sürecinin Özellikleri: Ekonomik, politik, teknolojik, askerî, kültürel, coğrafi

1 D/S

Küreselleşme Modelinin Özellikleri:

Batı Dünyası, kapitalizmin küresel hakimiyeti, hegemonyanın küreselleştiren etkisi, odak kayması, küreselleşmeyenlere de ihtiyaç duyulması, değişen ve değiştirilen devlet, uluslararası ortamın unsurlarının etkisi, değişen dinamikler, eğilimler ve stratejiler

2D/S

Küreselleşmenin Değerlendirilmesi

-Nedenler bakımından değerlendire

-Sonuçlar bakımından değerlendire

2 D/S

Soru-Cevap 1 D/S

21

Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Başarısızlık, çatışma ekonomisi ilişkisi 1 D/S

Başarısızlık doğal kaynak bağımlılığı ilişkisi 1 D/S

Başarısızlık sömürgecilik ilişkisi 1 D/S Başarısızlığın sonuçları ve etkileri 2 D/S 2014 yılı raporlarında başarısız devletler 2 D/S Soru-Cevap 1 D/S

Başarısız Devletler Sertifika Programı

(SrP 14) – 2 Gün

Maksat ve Hedefler

Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Başarısız devlet kavramı ve terimler;

-Kırılganlık

-Zayıf devlet, başarısız devlet, çökmüş devlet

1 D/S

Başarısı devletlerin ölçülmesi endeks ve raporlar

-Başarısız devletler endeksi

-İnsani gelişme endeksi

-Diğer endeksler

1 D/S

Devletlerin başarısızlığının yapısal nedenleri 2 D/S Devletlerin başarısızlığının sosyal ve kültürel nedenler

2 D/S

Devletlerin başarısızlığının uluslararası nedenleri

1 D/S

Soru-Cevap 1 D/S

Katılımcılara, günümüzde bölgesel ve küresel boyutta tehdit ve risklerin kaynağı olarak görülen başarısız devletler hakkında analiz ve değerlendirme yapabilecek yeterliliğe ulaştırmaktır. Programın hedefleri;

a. Başarısız devletlerin özellikleri ve dinamikleri,

b Başarısızlığın nedenleri,

c. Etkileri,

ç. Seçilmiş örneklerin uygun şekilde analizini kapsamaktadır.

22

Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Giriş:

- BDH’nın tanımı ve çeşitleri

- Konsepti ve ilkeleri

- Yöntemleri

- Tarihsel gelişimi

- Uluslar arası ve iç hukuktaki yeri

- BM, NATO ve AB’nin BDH uygulamaları

- TSK’nın BDH’lere katkıları.

2 D/S

BDH’nın Tarihsel Gelişimi 1 D/S BDH’nın İç Hukuktaki Yeri 1D/S BDH’nin Politik ve Askerî Planlama Esasları 1 D/S BM’nin BDH Operasyonları 1 D/S AB’nin BDH Operasyonları 1 D/S Soru-Cevap 1 D/S

BDH (Barışı Destekleme Harekâtı)nın kuramsal, hukuki, politik ve askeri veçheleri hakkında bilgi vermektir. Programın hedefleri:

a. Bilgi düzeyinde, BDH kavramının tanımı, tarihsel gelişimi, kavramsal analizi ve bileşenlerini içeren bilgi alt yapısının oluşturulması.

b. Kavram düzeyinde, BDH konularında analiz ve değerlendirmeler yapmak.

c. Uygulama düzeyinde, BDH’nin planlama ve icrasına yönelik faaliyetlere katkı sağlayabilmek.

Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre NATO’nun BDH Operasyonları 2 D/S TSK’nın BDH’lere Katkıları 2D/S BDH’lerin Geleceği 1D/S Durum Çalışması: ISAF Harekâtı 2 D/S Soru-Cevap 1 D/S

Barışı Destekleme Harekâtı Sertifika Programı

(SrP 15) – 2 Gün

Maksat ve Hedefler

Program için Ön Şart

YDS 60 ve eşiti (İngilizce) önerilir.

23

Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Kuvvet Kullanmanın Tanımı, Temel Kavramları ve Terminolojisi

2 D/S

Kuvvet Kullanma Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar

1 D/S

Kuvvet Kullanma Kavramının Uluslararası

Hukuktaki Yeri 1 D/S

Savaş Hukuku 1 D/S

Kuvvet Kullanmaya İlişkin Uluslararası Yargılama Hukuku

1 D/S

Kuvvet Kullanma Yöntemleri 1 D/S Soru-Cevap 1 D/S

Katılımcıları, kuvvet kullanma kavramı hakkında bilgilendirmek. Programın hedefleri:

a. Bilgi düzeyinde, kuvvet kullanma kavramının tanımını, tarihsel gelişimini, analizini, bileşenlerini içeren bilgi alt yapısının oluşturulması.

b. Kavram düzeyinde, kuvvet kullanma kavramının yapısal, hukuki, araçsal ve işlevsel unsurlarının anlaşılması.

c. Uygulama düzeyinde, kuvvet kullanma eylemleri üzerinde analiz ve değerlendirme yapabilme yeterliliğinin geliştirilmesi.

Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre

Karışma Kavramı 1 D/S

Kuvvet Kullanmanın Araçları 2 D/S

Savaş Kavramının Açıklanması 2 D/S

Silahlanma Eğilimleri 1 D/S Silahsızlanma Faaliyetleri ve Kurumlar 1 D/S Soru-Cevap 1 D/S

Kuvvet Kullanma Sertifika Programı

(SrP 16) – 2 Gün

Maksat ve Hedefler

Program için Ön Şart

Katılımcıların “SrP07-Askerî Güvenlik Terminolojisi Sertifika Programı” hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur. .

24

Katılımcılara, Türkiye’nin Birlemiş Milletler, AGİT, NATO, Avrupa Birliği ve diğer bölgesel örgütler tarafından icra edilen ve halen devam eden barışa koruma, gözlemcilik ve bu kapsamdaki diğer görevlere katkıları hakkında bilgi vermektir. Programın hedefleri;

a. Türkiye Cumhuriyeti’nin iştirak ettiği görevlerin mevcut durumlarının,

b Türkiye’nin yaptığı katkıların,

c. Problem sahalarının,

ç. Alınan derslerin incelenmesidir. Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre

Deniz Haydutluğu ile Mücadele 1 D/S Aktif Çaba Harekâtı (Operation Active Endeavor)

2 D/S

Karadeniz Uyum Harekâtı (Operation Black Sea Harmony)

2 D/S

Gözlemcilik Görevleri 1 D/S Polis Görevleri 1 D/S Soru-Cevap 1 D/S

Türkiye’nin Dünya Barış ve Güvenliğine Devam Eden Katkıları Sertifika Programı

(SrP 17) – 2 Gün

Maksat ve Hedefler

Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Türkiye’nin BM, NATO, AGİT ve AB Barışı Koruma, Gözlemci Görevlerine Yaklaşımı

2 D/S

AB Althea Harekâtı (Bosna Hersek) 1 D/S NATO Kosova Gücü 1 D/S

NATO Afganistan ISAF 2 D/S

BM Afganistan Misyonu UNAMA 1 D/S Soru-Cevap 1 D/S

Program için Ön Şart

Katılımcıların “SrP25-Barış Çalışmaları Sertifika Programı- I: (Barış Kavramı, Teorisi ve Felsefesi)” ile “SrP27-Barış Çalışmaları Sertifika Programı- III: (Barış Altyapıları)” programlarına iştiraki veya konular hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur. .

25

Konu / Faaliyet (1. Gün) (Devamı) Süre Çatışmaların Dinamikleri ve Özellikleri:

-Çatışma tuzağı

-Şiddet sarmalı

-Yatay eşitsizliklerin etkisi

-Grup psikoloji

-Tramva

-Kimlik siyaseti

1 D/S

Çatışma Süreçleri ve Çatışma Eğrisi:

-Çatışma ömür döngüsü

-Dönüm noktası

-Tıkanma (stalemate) teorisi

-Olgunlaşma (Ripeness) teorisi

1 D/S

Soru-Cevap 1 D/S

Çatışma Kavramı ve Çatışma Analizi Sertifika Programı

(SrP 18) – 2 Gün

Siyasi/toplumsal aktörler arasında şiddet içeren kapsamlı ve uzun dönemli çatışma kavramını incelemek, çatışmanın çok boyutlu analizi hakkında bilgi vermek ve deneyim kazandırmaktır. Programın hedefleri:

a. Çatışma kavramının tanımı, kapsamı, türleri, nedenleri, dinamikleri ve etkileri hakkında bilgi alt yapısının oluşturulması.

b. Çatışmanın bir sistem olarak ele alınıp analizinin yapılması, analiz araçlarının kullanımı hakkında yeterlilik kazandırılması.

c. Türkiye’de ve bölgedeki geçmiş ve devam eden çatışmaların tarihsel bağlam, çok boyutlu nedenler ve dinamikler arası etkileşimin kavranması.

Maksat ve He1defler

Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Çatışma Analiz Araçları:

-Çatışma çarkı

-Çatışma ağacı

-Çatışma haritalanması

2 D/S

Çatışma Analiz Araçları:

-Çatışma tırmanma modeli

-Çatışma bakış analizi

-İhtiyaç-korku haritalaması

2 D/S

Çatışma Analiz Araçları Özet 1 D/S Durum Çalışması: Suriye iç savaşının analizi 2 D/S Soru-Cevap 1 D/S

Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Çatışma Tanımı ve Temel Kavramları:

-Çatışma, şiddet, silahlı çatışma

-Toplumlararası çatışma

-Çatışmaların sınıflandırılması

2 D/S

Çatışmaların Nedenleri: Yapısal, kültürel, ekonomik, psikolojik, uluslararası

2 D/S

Çatışmada Aktörler:

-Devlet dışı aktörler

-Diğer devletler

2 D/S

26

Konu / Faaliyet (1. Gün) (Devamı) Süre Çatışma Çözümü Kavramlarının İncelenmesi:

-Çatışma analizi (conflict analysis)

-Çatışma yönetimi (conflict management)

-Çatışma çözümü (conflict resolution)

-Çatışma dönüştürülmesi (conflict transformation)

2 D/S

1. Kuşak Çatışma Çözüm Yaklaşımları:

-Konsept

-Aktörler

-Usuller

-1. Track diplomasi

2 D/S

2. Kuşak Çatışma Çözüm Yaklaşımları

-Konsept

-Aktörler

-Usuller

3 D/S

Soru-Cevap 1 D/S

Çatışma Yönetimi ve Çatışma Çözümü Sertifika Programı

(SrP 19) – 2 Gün

Katılımcılara, siyasi/toplumsal aktörler arasında şiddet içeren kapsamlı ve uzun dönemli çatışmaların yönetimi, çözüme kavuşturulması ve kalıca barışa dönüştürülmesi kavramlarını incelemek, bu kapsamda kabul gören yaklaşımlar hakkında yetkinlik kazandırmaktır. Programın hedefleri:

a. Çatışma yönetimi, çözümü ve dönüştürülmesi kavramlarının farklılıkları hakkında bilgi altyapısı oluşturulması.

b. 1, 2 ve-3’üncü kuşak çatışma çözüm yaklaşımları hakkında farkındalık kazandırılması.

c. Türkiye’de yürütülen çözüm sürecinin çatışma çözüm yaklaşımları kapsamında incelenmesi.

Maksat ve Hedefler

Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre 3. Kuşak Çatışma Çözüm Yaklaşımları

-Konsept

-Aktörler

-Usuller

4 D/S

Durum Çalışması: Türkiye’deki çözüm sürecinin çatışma çözüm yaklaşımları kapsamında değerlendirilmesi

3 D/S

Soru-Cevap 1 D/S

Program için Ön Şart

Katılımcıların “SrP18-Çatışma Kavramı ve Çatışma Analizi” sertifika programına iştirak etmeleri veya konular hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur.

27

Konu / Faaliyet (1. Gün) (Devamı) Süre Terörün Nedenleri ve Kaynakları

-Psikolojik, ekonomik, sosyal-kültürel 1 D/S

Terör Örgütlerinin Yapısı

-Hücre yapısı, ağ yapısı

-Liderler, militanlar, destekçiler, sempatizanlar

2 D/S

Terör Örgütlerinin İdeolojileri 1 D/S Soru-Cevap 1 D/S

Terörizm kavramı ve terör örgütleri hakkında çok boyutlu bakış açısı kazandırmak amacıyla;

a. Terörizm, terör ve siyasal şiddet kavramları arasındaki ilişkinin tarihsel bağlam içinde öğrenilmesi.

b. Terörizmin nedenleri ve kaynakları hakkında yeterli bilgi altyapısı oluşturulması.

c. Terör örgütlerinin yapı, ideoloji, yöntem ve taktiklerin incelenmesi.

d. Dünyada ve Türkiye’de belli başlı terör örgütleri hakkında bilgi sahibi olunması.

e. PKK terör örgütü hakkında kapsamlı bakış açısı kazanılması.

Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Terörist Yöntemler ve Taktikler -Eleman kazanma -Tehdit, baskı, sindirme -Adam kaçırma -Gasp, soygun, haraç, rüşvet -Kaçakçılık -Suikast -Sabotaj -Bombalama -İntihar saldırısı -El yapımı patlayıcı kullanma -Silahlı saldırı -Koordineli saldırı -Pusu kurma -Çocuk ve kadınları kullanma

2 D/S

Dünyada ve Türkiye’de Belli Başlı Terör Örgütleri

3D/S

Durum Çalışması: PKK’nın bir terör örgütü olarak incelenmesi

1D/S

Soru-Cevap 1 D/S

Terörizm Sertifika Programı – I (Terörizm Kavramı ve Terör Örgütleri)

(SrP 20) – 2 Gün

Maksat ve Hedefler

Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre

Tanım ve Kavram Sorunu

Siyasal Şiddet ve Terör

Terörizmin Farklı Unsurları

1 D/S

Terörizmin Tarihsel Arka Planı 1 D/S Terörün Nedenleri ve Kaynakları

-İdeolojik

-Uluslararası

-Devlet desteği

-Dış politika vasıtası

1D/S

28

Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Terör Örgütlerinin Finansman İhtiyacı:

-Örgütlenme

-Maaş ödeme, eleman temini

-Propaganda, itihbarat harcaması

-Silah teçhizat ve mühimmat

-Barınma, saklanma

3 D/S

Terör Örgütlerinin Yasal Finans Kaynakları 2 D/S Terör Örgütlerinin Yasal Olmayan Finans Kaynakları

2 D/S

Soru-Cevap 1 D/S

Terör örgütlerinin varlıklarını devam ettirmek ve eylem etkinliklerini sürdürmek için mali ve lojistik yeterliliğin gerekliliğini ortaya koymak, finans kaynakları ile silah ve teçhizat temin usullerini incelemek. Programın hedefleri:

a. Terörizmin finansman ve lojistik destek ihtiyacı hakkında bilgi altyapısı oluşturulması.

b. Terör örgütlerinin yasal ve yasal olmayan finansman kaynaklarının öğrenilmesi.

c. Terör örgütlerinin silah ve teçhizat tedarik kanallarının kavranması.

d. PKK’nın finansman kaynakları ile silah ve teçhizat tedariki hakkında yeterliliğe ulaşılması.

Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre

Terör Örgütlerinin Yasal Olmayan Finans Kaynakları

2 D/S

Terör Örgütleri Silah ve Teçhizat Temin Usulleri 2D/S Durum çalışması 1: IŞİD’in Finans ve Silah/Teçhizat kaynaklar

1D/S

Durum Çalışması 2: PKK’nın finans ve silah/teçhizat kaynakları

2 D/S

Soru-Cevap 1 D/S

Terörizm Sertifika Programı – II (Terörizmin Finansmanı ve Lojistik Kaynakları)

(SrP 21) – 2 Gün

Maksat ve Hedefler

Program için Ön Şart

Katılımcıların “SrP20- Terörizm Sertifika Programı-I: (Terörizm Kavramı ve Terör Örgütleri) programına iştirak etmeleri veya konular hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur.

29

Konu / Faaliyet (1. Gün) (Devamı) Süre 5237 sayılı Türk Ceza kanunu

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 2 D/S

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun

6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun

2 D/S

BM’nin Terörizmle Mücadele Kararları 2 D/S NATO’nun Terörizmle Mücadele Mevzuatı 1 D/S Soru-Cevap 1 D/S

Terörizm Sertifika Programı – III (Terörizmle Mücadelenin Ulusal ve Uluslararası Yasal Çerçevesi)

(SrP 22) – 2 Gün

Terörizmle mücadelenin ulusal ve uluslararası yasal çerçevesi hakkında yetkinlik kazandırmak. Programın hedefleri:

a. Terörizmle mücadelede ulusal yasal mevzuat hakkında bilgi altyapısı oluşturulması.

b. BM, AB, NATO gibi uluslararası kuruluşların yasal mevzuatın ayırt edici özelliklerinin öğrenilmesi.

c. ABD ve İngiltere’nin yasal mevzuatını inceleyerek diğer ülkelerin yaklaşımlarının farklığının kavranması.

d. Türkiye’nin terörizmle mücadele mevzuatının eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi.

Maksat ve Hedefler

Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre AB’nin Terörizmle Mücadele Mevzuatı 2 D/S ABD’nin Terörizmle Mücadele Mevzuatı 2 D/S İngiltere’nin Terörizmle Mücadele Mevzuatı 1 D/S Durum Çalışması: Türkiye’deki terörle mücadele mevzuatının değerlendirilmesi

2 D/S

Soru-Cevap 1 D/S

Program için Ön Şart

Katılımcıların “SrP 20-Terörizm Sertifika Programı I (Terörizm Kavramı ve Terör Örgütleri) ve “SrP21-Terörizm Sertifika Programı II Terörizmin Finansmanı ve Lojistik Kaynakları” programlarına iştirak etmeleri veya konular hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur.

30

Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre

“Terörle mücadele”, “Terörizmle mücadele”, “Ayaklanmalara karşı koyma” kavramları

1 D/S

Terörizmle Mücadelede Kapsamlı Yaklaşım:

-Ulusal güç unsurlarını koordineli kullanma

- Çok boyutlu mücadele (ideolojik, bilişsel, kültürel, ekonomik, mali, diplomatik, polisiye, askeri)

2 D/S

Terörizmle Mücadele ve İstihbarat:

-Stratejik istihbarat

-İnsan istihbaratı

-Elektronik, sinyal ve teknik istihbarat

-Operasyonel istihbarat

-İstihbaratın koordinasyonu

2D/S

Terörizmin Dış Desteğini Kesme:

-Uluslararası işbirliği

-Siyasi, diplomatik mücadele

-Mali mücadele

-Lojistik destek ve üs bölgelerine engel olma

2 D/S

Soru-Cevap 1 D/S

Katılımcılara terörizmle mücadele kavramı ve önemli özellikleri hakkında yetkinlik kazandırmaktır. Programın hedefleri:

a. Terörizmle mücadele ile ilişkili kavramlar arasındaki fark ve bağlantılar hakkında bilgi altyapısı oluşturulması.

b. Terörizmle mücadelede kapsamlı ve çok boyutlu mücadeleye dikkat çekilmesi.

c. Terörizmle mücadelenin polisiye ve askeri boyutunda uygulanacak yöntemlerin gözden geçirilmesi.

d. Türkiye’nin terörizmle mücadelesinden alınan derslerin nesnel bakış açısıyla değerlendirilmesi.

Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Terörizmle Mücadelede Halkı Kazanma 1 D/S Terörizmle Mücadelede Kritik Bölge, Tesis ve Şahısları Emniyete Alma

1D/S

Karakol ve Üs Bölgesi, Yol Emniyeti 2 D/S Arazi Arama ve Tarama 1 D/S Türkiye’de Terörizmle Mücadelede Alınan Dersler 2 D/S Soru-Cevap 1 D/S

Terörizm Sertifika Programı – IV (Terörizmle Mücadele ) (SrP 23) – 2 Gün

Maksat ve Hedefler

Program için Ön Şart

Katılımcıların “SrP20-Terörizm Sertifika Programı I (Terörizm Kavramı ve Terör Örgütleri)”, “SrP21-Terörizm Sertifika Programı II Terörizmin Finansmanı ve Lojistik Kaynakları” ve “SrP22-Terörizm Sertifika Programı III (Terörizmle Mücadelenin Ulusal ve Uluslararası Yasal Çerçevesi)” programlarına iştirak etmeleri veya konular hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur.

31

Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Siber Ortam: Kavram ve Özellikler 2 D/S Siber Ortamdaki Tehditler:

-Siber Suç

-Siber terörizm

-Siber savaş

2 D/S

Siber Tehdit Altyapısı ve Siber Saldırı Yöntem ve Araçları

1 D/S

Dünyada Siber Terör Örnekleri 2 D/S Türkiye’de Siber Suç ve Terör 1 D/S Soru-Cevap 1 D/S

Siber Güvenlik Sertifika Programı

(SrP 24) – 2 Gün

Katılımcıları, günümüzde gittikçe önem kazanan ve bireylerden, özel şirketlere, ordulardan devletlerin en üst birimlerine kadar geniş bir yelpazede etki gösteren siber tehditler ve siber güvenlik konusunda analiz ve değerlendirme yapabilecek yeterliliğe ulaştırmaktır. Programın hedefleri:

a. Siber ortamın özelliklerinin kavranması.

b Siber tehditlerin ayırt edilebilmesi.

c. Siber tehditlere karşı uluslararası ve ulusal yasal çerçevenin öğrenilmesi.

ç. Mücadele yöntem ve araçlarının analiz edilmesi.

Maksat ve Hedefler

Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Siber Tehditlerle Mücadele 2 D/S Siber Tehditle Mücadelede Uluslararası Hukuk 2 D/S Siber Tehditle Mücadelede İç Hukuk 2 D/S Siber Tehditlerin geleceği 1 D/S Soru-Cevap 1 D/S

32

Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Barış Kavramı Barış Felsefesi 2 D/S Uluslararası İlişkiler Teorilerinde Barış:

-Realizm ve Neo Realizm

-liberalizm

-Demokratik barış teorisi

5 D/S

Soru-Cevap 1 D/S

Barış Çalışmaları Sertifika Programı – I (Barış Kavramı, Teorisi ve Felsefesi)

(SrP 25) – 2 Gün

Katılımcıların barış kavramını teorik ve kavramsal düzeyde tüm boyutlarıyla öğrenmesini sağlamaktır. Programın hedefleri:

a. Bireysel ve toplumsal düzeyde barış kavramının tanımı ve özelliklerini açıklamak.

b. Barışın psikolojik ve felsefi yönlerini tartışmak.

c. Uluslararası ilişkiler teorilerinde barışın yerini tespit etmek.

ç. Liberal barış inşasını irdelemek.

d. Soğuk Savaş dönemini barış teorileri bağlamında analiz etmek.

Maksat ve Hedefler

Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Uluslararası İlişkiler Teorilerinde Barış:

-Markisizim

-Eleştirel teoriler

-Feminizm

2 D/S

Liberal Barış ve BM Operasyonları 2 D/S Liberal Barış ve Batı 1 D/S Durum Çalışması: Barış teorileri kapsamında soğuk savaş döneminin incelenmesi

2 D/S

Soru-Cevap 1 D/S

33

Katılımcılara, toplumda kalıcı barışın gerçekleştirilmesi için çok boyutlu olguların etkileşimini sunmaktır. Programın hedefleri;

a. Barışın toplumsal, kültürel ve insani boyutları,

b. Barışın dil ile ilişkisi,

c. Medyanın rolü,

ç. Barış ve sanat etkileşimi,

d. Barış ve insan hakları, barış ve cinsiyet konularında yeterlilik düzeyinde bilgi vermektir. Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre

Barış ve Eğitim 2 D/S Barış ve İnsan Hakları 2 D/S Barış ve Cinsiyet 1D/S Durum Çalışması: Barış ve dil kapsamında konuşma ve söylem analizleri

2 D/S

Soru-Cevap 1 D/S

Barış Çalışmaları Sertifika Programı – II (Barışın; Dil, Medya, Sanat, Eğitim ve Kültür ile Etkileşimi)

(SrP 26) – 2 Gün

Maksat ve Hedefler

Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Barışın İnşası ve Kalıcılığının Toplumsal, Kültürel ve İnsani Boyutları

2 D/S

Barış ve Dil 2 D/S Barış ve Medya 1D/S

Savaş Medyacılığı Barış Medyacılığı 1 D/S

Barış ve Sanat 1 D/S Soru-Cevap 1 D/S

Program için Ön Şart

Katılımcıların “SrP25-Barış Çalışmaları Sertifika Programı I: Barış Kavramı, Teorisi ve Felsefesi” sertifika programına iştirak etmeleri veya konular hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur.

34

Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Barış Altyapıları Kavramının Özellikleri 1D/S Barış altyapıları elemanları: Barış şurası, ulusal barış konseyi, barış meclisi, barış bakanlığı, barış sekreterliği, yerel barış komiteleri, uzlaşma komisyonu, gerçekleri araştırma komisyonu, erken ikaz-uyarı kuruluşları, barış izleme kuruluşları, diğerleri

1 D/S

Barış altyapıları modelleri:

-Yukarıdan, hükümet yönlendirmeli

-Bağımsız sivil toplum hareketi

-Karışık model

2 D/S

Dünyadaki uygulamalar: Afganistan 1 D/S Dünyadaki Uygulama: Lübnan 1 D/S Dünyadaki Uygulama: Kuzey İrlanda 1 D/S Soru-Cevap 1 D/S

Barış Çalışmaları Sertifika Programı – III (Barış Altyapıları)

(SrP 27) – 2 Gün

Bu programın amacı; katılımcılara çatışma içinde olan bir ülkede çatışmanın çözümü, dönüşümü ve kalıcı barışın inşası için tesis edilmesi gerekli resmi ve sivil teşkilat ve usuller hakkında bilgi altyapısı oluşturmaktır. Programın hedefleri:

a. Barış altyapısı kavramının tanımı, önemi ve özelliklerini açıklamak.

b. Çeşitleri hakkında bilgi vermek.

c. Dünyada çeşitli ülkelerdeki uygulamaları kavramak.

ç. Türkiye’deki barış altyapılarını incelemek.

Maksat ve Hedefler

Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Türkiye’de barış altyapıları: Açılım ve çözüm mekanizmaları

2 D/S

Türkiye’de barış altyapıları: Anayasa komisyonu 2 D/S Türkiye’de barış altyapıları: Yerel yönetimler, kent konseyleri

1 D/S

Çözüm süreci kapsamında son dönem yasal düzenlemelerin değerlendirilmesi

2 D/S

Soru-Cevap 1 D/S

Program için Ön Şart

Katılımcıların SrP25 ve SrP26 sertifika programlarına iştiraki veya bu programlardaki konular hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur.

35

Katılımcılara, çatışmanın dönüştürülmesi ve toplumda kalıcı barışın gerçekleştirilmesi için gerekli görülen yöntem ve süreçler hakkında ayrıntılı bilgi sunmaktır. Bu kapsamda;

a. Müzakere kavramını ve sürecinin,

b Uzlaşma kavramının çok boyutlu yapısının,

c. Silahsızlanma ve şiddetten arınmanın öneminin,

ç Çatışanların topluma kazandırılma sürecinin ve zorluklarının öğrenilmesi hedeflenmiştir.

Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Barış ve Eğitim 2 D/S Barış ve İnsan Hakları 2 D/S Barış ve Cinsiyet 1D/S Durum Çalışması: Barış ve dil kapsamında konuşma ve söylem analizleri

2 D/S

Soru-Cevap 1 D/S

Barış Çalışmaları Sertifika Programı – IV (Müzakere, Uzlaşma, Silahsızlanma, Topluma Kazandırma, Şiddetten Arınma)

(SrP 28) – 2 Gün

Maksat ve Hedefler

Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Barışın İnşası ve Kalıcılığının Toplumsal, Kültürel ve İnsani Boyutları

2 D/S

Barış ve Dil 2 D/S Barış ve Medya 1D/S

Savaş Medyacılığı Barış Medyacılığı 1 D/S

Barış ve Sanat 1 D/S Soru-Cevap 1 D/S

Program için Ön Şart

Katılımcıların “SrP25-Barış Çalışmaları Sertifika Programı- I: (Barış Kavramı, Teorisi ve Felsefesi)” ile “SrP27-Barış Çalışmaları Sertifika Programı- III: (Barış Altyapıları)” programlarına iştiraki veya konular hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur. .

36

Katılımcıları, Orta Doğu’nun dünya siyasetinde önemi ve sorun yaratma potansiyeli hakkında analiz ve değerlendirme yapabilecek yeterliliğe ulaştırmaktır. Programın hedefleri;

a. Orta Doğu’nun çok boyutlu özellikleri ve dinamikleri,

b Tarihsel sorunları, çatışma alanları ve son dönem gelişmeleri,

c. Büyük güçlerin politikaları,

ç. Türkiye’nin politikasının değerlendirilmesi-ni kapsamaktadır.

Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Arap Baharı ve Etkileri 1 D/S Suriye Krizi 1 D/S Mısır’da Durum 1 D/S Irak’ta Durum 1 D/S ABD ve Orta Doğu 1 D/S İran ve Orta Doğu 1 D/S Türkiye ve Orta Doğu 1 D/S Soru-Cevap 1 D/S

Orta Doğu Sertifika Programı

(SrP 29) – 2 Gün

Maksat ve Hedefler

Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Orta Doğu’nun Jeopolitiği 2 D/S Orta Doğu’da Din, Mezhep ve Toplumsal Yapı 2 D/S Orta Doğu’nun Enerji Kaynakları 1 D/S

Orta Doğu’da Siyasal Hareketler 2 D/S

Orta Doğu’da Cihadist Örgütler 1 D/S Soru-Cevap 1 D/S

37

Balkanlar Sertifika Programı

(SrP 30) – 2 Gün

Katılımcıları, Balkanların dünya siyasetinde önemi ve sorun yaratma potansiyeli hakkında analiz ve değerlendirme yapabilecek yeterliliğe ulaştırmaktır. Programın hedefleri;

a. Balkanların çok boyutlu özellikleri ve dinamikleri,

b Tarihsel sorunları, çatışma alanları ve son dönem gelişmeleri,

c. Büyük güçlerin politikaları,

ç. Türkiye’nin politikasının değerlendirilmesi-ni kapsamaktadır.

Maksat ve Hedefler

Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Balkanların Jeopolitiği 1 D/S Balkanlarda Dini ve Etnik Yapı 1 D/S Balkanların Tarihsel Gerilimleri 1 D/S

Bosna-Hersek Gerilimi 2 D/S

Kosova Gerilimi 1 D/S Arnavutluk Gerilimi 1 D/S Soru-Cevap 1 D/S

Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Makedonya Gerilimi 1 D/S Balkanlarda Aşırıcı Eğilimler 1 D/S Balkanlar ve Büyük Güçler: -ABD -AB -Rusya

2 D/S

Balkanların Yeniden Yapılandırılması 1 D/S Türkiye ve Balkanlar:

-Türkiye’nin Balkanlara Yönelik Politikaları

-Türk-Yunan İlişkileri

-Türk-Bulgar İlişkileri

2 D/S

Soru-Cevap

1 D/S

38

Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Kafkaslar Jeopolitiği, Güney ve Kuzey Kafkasya Dinamikleri ve Etkileşimi

2 D/S

Kafkasların Tarihine Kısa Bir Bakış 1 D/S Kafkaslar ve Enerji Savaşları 1 D/S Kafkaslarda Çatışmalar: -Dağlık Karabağ

-Gürcistan-Abhazya-Güney Osetya -İnguşya sorun

-Çeçenistan sorunu

-Dağıstan Cumhuriyeti sorunu

-Kabarday-Balkar sorunu

-Stavropol Krai

-Nogayların talepleri

-Kumukların temsil problemi

-Kuzey Kafkasya’da Kazaklar

-Azerbaycan ve Dağıstan Lezgileri

-Kuzey Kafkasya’da radikal İslam

3 D/S

Soru-Cevap 1 D/S

Katılımcıları, Kafkasların dünya siyasetinde artan önemi hakkında analiz ve değerlendirme yapabilecek yeterliliğe ulaştırmaktır. Programın hedefleri;

a. Kafkasların özellikleri ve dinamikleri,

b Tarihsel sorunları, çatışma alanları ve son dönem gelişmeleri,

c. Büyük güçlerin politikaları,

ç. Türkiye’nin politikasının değerlendirilmesi-ni kapsamaktadır.

Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Rusya’nın Kafkaslar Politikası 2 D/S ABD’nin Kafkaslar Politikası, 1 D/S AB’nin Kafkaslar Politikası 1 D/S İran’ın Kafkaslar Politikası 1 D/S Türkiye’nin Kafkasya Politikası 2 D/S Soru-Cevap 1 D/S

Kafkaslar Sertifika Programı

(SrP 31) – 2 Gün

Maksat ve Hedefler

39

Karadeniz Güvenliği Sertifika Programı

(SrP 32) – 2 Gün

Katılımcıları, Karadeniz’in güvenliğinin bölge ve dünya siyasetinde önemi hakkında bilgi yeterliliğine ulaştırmaktır. Programın hedefleri:

a. Karadeniz bölgesinin daha büyük bakış açısıyla kavramsallaştırılmasının öğrenilmesi.

b Karadeniz’in ve civarının diğer bölgelerle etkileşiminin analizi.

c. Karadeniz’in enerji savaşlarındaki öneminin vurgulanması.

ç. Karadeniz’de mevcut işbirliği mekanizmalarının değerlendirilmesi.

d. Büyük güçlerin ve Türkiye’nin Karadeniz politikalarının yorumlanması.

Maksat ve Hedefler

Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Karadeniz Bölgesinin Kavramsallaştırılması: Karadeniz ve Geniş Karadeniz Havzası

1 D/S

Karadeniz Bölgesi Jeopolitik Bağlam; -Avrupa ve Karadeniz

-Balkanlar ve Karadeniz

-Rusya ve Karadeniz

-Kafkaslar ve Karedeniz, -Hazar Havzası ve Karadeniz, -Orta Doğu ve Karadeniz

2 D/S

Jeo-ekonomik Bağlam: -Enerji -Ticaret

2 D/S

Karadeniz’de İşbirliği Ekonomik İşbirliği: Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü KEİÖ)

2 D/S

Soru-Cevap 1 D/S

Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Karadeniz’de Güvenlik İşbirliği: -Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Kuvveti (Blackseafor), -Karadeniz Uyum Harekatı (Blacksea Harmony).

2 D/S

ABD’nin Karadeniz Politikası 2 D/S AB’nin Karadeniz Politikası 1 D/S Rusya’nın Karadeniz Politikası 1 D/S Türkiye’nin Karadeniz Politikası 1 D/S

Soru-Cevap 1 D/S

40

Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Afrika Jeopolitiği Temel Büyüklükler

Ana Sorunlar: Yoksulluk, kuraklık, eğitim, aıds-sıtma, çatışma

2 D/S

Afrika’nın Tarihine Kısa Bir Bakış -Köle ticareti -Sömürgecilik

-Ulusal kurtuluş mücadeleleri -Soğuk Savaş döneminde Afrika

-Soğuk Savaş sonrası Afrika

2 D/S

21. Yüzyılda Afrika ve Doğal Kaynaklar 1 D/S

Afrika’da Çatışmalar, Başarısız Devletler 1 D/S

AB ve Afrika (Fransa’ya özel vurgu) 1 D/S Soru-Cevap 1 D/S

Katılımcıları, Afrika’nın dünya siyasetinde artan önemi hakkında analiz ve değerlendirme yapabilecek yeterliliğe ulaştırmaktır. Programın hedefleri;

a. Afrika kıtasının özellikleri ve dinamikleri,

b Tarihsel sorunları, çatışma alanları ve son dönem gelişmeleri,

c. Büyük güçlerin politikaları,

ç. Türkiye’nin politikasının değerlendirilmesi-ni kapsamaktadır.

Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre ABD ve Afrika 1 D/S Çin ve Afrika 1 D/S Afrika’da Uluslararası ve Bölgesel Örgütler -Afrika Birliği -Bölgesel örgütler

2 D/S

Afrika ve BM Bin Yıl Hedefleri 1 D/S Durum Çalışması: Türkiye’nin Afrika politikasının değerlendirilmesi

2 D/S

Soru-Cevap 1 D/S

Afrika Sertifika Programı

(SrP 33) – 2 Gün

Maksat ve Hedefler

41

Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Tanımlar 2 D/S Liderlik Modelleri 2 D/S

Yönetim ve Liderlik 1 D/S

Liderlik ve Kriz Yönetimi 1 D/S

Soru-Cevap 1 D/S

Katılımcıları, yönetim-organizasyon alanında etki liderlik kapasitelerinin gelişimini sağlamak. Programın hedefleri:

a. Liderlik kavramı hakkında bilgi alt yapısının oluşturulması.

b. Çağdaş liderlik ihtiyaçlarının tanımlanması.

c. Kriz yönetimi, problem çözümü ve yaratıcılık alanlarında liderliğin kullanılmasının öğrenilmesi.

Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre 21. Yüzyıl Liderliği 3 D/S

Kültürler Arası Liderlik 1 D/S

Liderlik ve Beden Dili 1 D/S Strateji ve Yaratıcılık, 1 D/S Liderlik ve Problem Çözme 1 D/S Soru-Cevap 1 D/S

Liderlik Sertifika Programı

(SrP 34) – 2 Gün

Maksat ve Hedefler

42

I. Dünya Savaşı Sertifika Programı

(SrP 35) – 2 Gün

Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Savaşa Giden Yol: Siyasi, ekonomik ve askerî sebepler

2 D/S

I. Dünya Savaşının Kronolojik Özeti 2 D/S

Avrupa Cephesi 2 D/S

Asya Cephesi 1 D/S

Soru-Cevap 1 D/S

Katılımcıları, I. Dünya Savaşı hakkında bilgilendirmek. Programın hedefleri:

a. Savaşı hazırlayan politik, ekonomik ve askerî koşul ve gelişmeler hakkında bilgi alt yapısının oluşturulması.

b. Savaşın gelişimi ve cepheler hakkında bilgi verilmesi.

c. Savaş esnasında uygulanan strateji, taktik ve teknikler hakkında bilgi verilmesi.

ç. Savaşın sonuçları hakkına değerlendirme ve tahlil yapabilecek yeterliliğin sağlanması.

Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre

Orta Doğu Cephesi 2 D/S

Afrika’da Mücadele 1 D/S

Savaşın Askerî Stratejileri 2 D/S

Savaşın Taktik, Teknik, Teknolojik Unsurları ve Silahları

1 D/S

Savaşın Siyasi ve Askerî Sonuçları 1 D/S Soru-Cevap 1 D/S

Maksat ve Hedefler

Program için Ön Şart

Katılımcıların “SrP 33-Askerî Güvenlik Termino-lojisi Sertifika Programı” hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye olunur. .

43

Konu / Faaliyet (1. Gün) Süre Giriş: Stratejisinin tanımı; gelişimi; güvenlik ve strateji ile ilgili disiplinler

2D/S

Sun Tzu: Savaş Sanatı 2 D/S Tükidides: Pelepones Savaşları 1 D/S Niccolo Machiavelli: Prens 2 D/S

Soru-Cevap 1 D/S

Güvenlik Riskli Ortamlarda Habercilik ve Medya Sertifika Programı

(SrP 36) – 2 Gün

Kriz, çatışma, savaş, barışı destekleme harekâtı gibi güvenlik riski yüksek ortamlarda görev yapan basın yayın kuruluşu mensuplarının mesleki yetkinliklerini artırmak\

Bu tür ortamlarda güvenlik ve bekalarını sürdürmelerini ve görevlerini etkin olarak yerine getirebilmeleri için durumsal farkındalıklarını ve koruyuculuklarını artırmak,

Medya mensuplarının; resmi makamlar, güvenlik kuvvetleri ve ortamdaki sivil toplum kuruluşları ile akreditasyon, karşılıklı ve birlikte çalışabilirlik kapasitelerini geliştirmektir/

Maksat ve Hedefler

Konu / Faaliyet (2. Gün) Süre Jomini: Savaş Sanatı 2 D/S Carl von Clausewitz: Savaş Üzerine 2 D/S Basil H. Liddell Hart: Dolaylı Tutum 2 D/S Yumuşak Güç, Joseph S. Nye, Jr 1 D/S Soru-Cevap 1 D/S

Program için Ön Şart

Yoktur.

44

Ayrıntılı Bilgi İçin Broşürüne Bakınız

Güvenlik Riskli Ortamlarda Basın Yayın ve Habercilik Sertifika Programı

(SrP 36) – 2 Gün

Maksat ve Hedefler

45

Kriz, çatışma, savaş, barışı destekleme harekâtı gibi güvenlik riski yüksek ortamlarda görev yapan basın yayın kuruluşu mensuplarının mesleki yetkinliklerini artırmak\

Bu tür ortamlarda güvenlik ve bekalarını sürdürmelerini ve görevlerini etkin olarak yerine getirebilmeleri için durumsal farkındalıklarını ve koruyuculuklarını artırmak,

Medya mensuplarının; resmi makamlar, güvenlik kuvvetleri ve ortamdaki sivil toplum kuruluşları ile akreditasyon, karşılıklı ve birlikte çalışabilirlik kapasitelerini geliştirmektir/

Yoktur.

Program için Ön Şart

NOTLAR

İLETİŞİM

www. merkezstrateji.com

Cep: + 90 533 230 30 18

Tel: + 90 (312) 236 21 99

bilgi@ merkezstrateji.com

[email protected] [email protected]