türkçe sertifika programları

28
Türkçe Sertifika Programları Prof.Dr. Aydın Ziya ÖZGÜR Yrd.Doç.Dr. M. Emin MUTLU

Upload: mehmet-emin-mutlu

Post on 23-Jun-2015

885 views

Category:

Education


3 download

DESCRIPTION

A.Z. Özgür, M.E. Mutlu, 8. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu konferansı dahilinde "8. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu Bildirileri" bildiri kitapçığındaki "Türkçe Sertifika Programları", 174-185 pp., Ankara, Türkiye, 6-7 Mart 2009

TRANSCRIPT

Page 1: Türkçe Sertifika Programları

Türkçe Sertifika Programları

Prof.Dr. Aydın Ziya ÖZGÜRYrd.Doç.Dr. M. Emin MUTLU

Page 2: Türkçe Sertifika Programları

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi

• 1982-1983 Öğretim yılı

• 2008-2009 Öğretim Yılında 26.yıl

• 81 ilde, KKTC ve 16 Batı Avrupa Ülkesinde (Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, Avusturya, İsviçre, İsveç, Danimarka, İngiltere, İtalya, İspanya, Lüksemburg, Lihtenstayn (Liechtenstein), Türkiye, Slovakya, İrlanda) uzaktan eğitim

• 40 lisans ve önlisans programı

• Özel projeler aracılığıyla Türkiye’nin eğitim sorunlarına çözüm

• Yaklaşık 1.400.000 öğrenci ve 1.200.000 mezun

• 2.500.000 yüksek öğrenim öğrencisinin yaklaşık % 40’ı Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi öğrencisi

http://tsp.anadolu.edu.tr/

Page 3: Türkçe Sertifika Programları

Türkçe Sertifika Programları

• Türkçe Sertifika Programı Avrupa dil standartlarına uygun 6 düzey olarak planlandı.

• Çalışmalara 2006 yılında geniş bir ekiple başlandı.

• Türkçe Sertifika Programı sitesi tasarlanarak 2007 Güz döneminde Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca olmak üzere dört farklı dilde yayına başladı.

http://tsp.anadolu.edu.tr/

Page 4: Türkçe Sertifika Programları

Türkçe Sertifika Programları

Ünite

Seçimi

E-öğrenme İçeriği

• Öğrenme Yönetim Sistemi olarak WebCT yazılımı kullanıldı.

• A1, A2 ve B1 düzeylerinin üretimi tamamlandı.

• B2 düzeyinden içerik üretilmeye başlandı.

Page 5: Türkçe Sertifika Programları

Türkçe Sertifika Programı Ekibi

Ana metinler ve Akademik Destek: Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretim elemanları

Öğretim Tasarımı: Açıköğretim Fakültesi Tasarım Birimi

Ünitelerin Video Bölümü: Açıköğretim Fakültesi Televizyon Yapım Birimi

Ünitelerin Ders ve Çalışma Bölümleri ile Başvuru, Kayıt, Sınav, Teknik ve Yönetsel Destek gibi İnternet Hizmetleri: Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi

Sorular: Açıköğretim Fakültesi Test Araştırma Birimi

Seslendirme, Müzik ve Oyuncular: Anadolu Üniversitesi Koservatuvarı

Ünitelerin Kitap Bölümü: Açıköğretim Fakültesi Dizgi Birimi

Görsel Tasarım: Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Tanıtım Etkinlikleri: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi

Anadolu Üniversitesi

Page 6: Türkçe Sertifika Programları

Türkçe Sertifika Programları

• TSP Bahar, Yaz ve Güz olmak üzere yılda 3 kez açılmakta.

• Kayıt bedeli 200 Euro'dur. • 4 dilde hazırlanmış kayıt

sisteminde başvuru yapma olanağı.

• Kayıt başvurusu öncesinde düzey belirleme sınavı ile hangi düzeye katılacağını belirleme olanağı.

Page 7: Türkçe Sertifika Programları

Türkçe Sertifika Programları

12 hafta süren her düzeyin e-öğrenme içeriği,

• Ders• Çalışma• Video• Kitap• Çalışma Kitabı• Eşzamanlı Danışmanlık• Eşzamansız Danışmanlık• Ödevler• Deneme Sınavı• Sözlü Sınav• Yazılı Sınav

bölümlerini kapsamakta.

Page 8: Türkçe Sertifika Programları

Ders Ortamı - Sunucu

Anadolu Üniversitesi

Sessiz Metin Durdur/Oynat Oynatma

Çubuğu

Page 9: Türkçe Sertifika Programları

Ders Ortamı - İçindekiler

Anadolu Üniversitesi

İçindekiler

Page 10: Türkçe Sertifika Programları

Etkinlikler

Ders Ortamı - Etkinlikler

Anadolu Üniversitesi

Page 11: Türkçe Sertifika Programları

Test

Ders Ortamı - Test

Anadolu Üniversitesi

Page 12: Türkçe Sertifika Programları

Alfabe

Ders Ortamı - Alfabe

Anadolu Üniversitesi

Page 13: Türkçe Sertifika Programları

Sözlük

Ders Ortamı - Sözlük

Anadolu Üniversitesi

Page 14: Türkçe Sertifika Programları

Ders Ortamı - Konu Anlatımı

Anadolu Üniversitesi

Page 15: Türkçe Sertifika Programları

Ders Ortamı - Etkinlikler

Anadolu Üniversitesi

Page 16: Türkçe Sertifika Programları

Ders Ortamı - Etkinlikler

Anadolu Üniversitesi

Sanal Klavye

Etkinlikler bölümünde yer alan sorular çoktan seçmeli, eşleştirme, boşluk doldurma, dinleyerek seçme ve tekrar etme biçimindedir.

Türkçe harf gereksinimleri için sanal klavye oluşturulmuştur.

Etkinlik soruları TAB tarafından hazırlanmaktadır.

Yardım

Page 17: Türkçe Sertifika Programları

Ders Ortamı - Özet

Anadolu Üniversitesi

Page 18: Türkçe Sertifika Programları

Çalışma

Her ünitenin sonunda o üniteye ait çalışma bölümü yer almaktadır.

Çalışma bölümünde yer alan sorular çoktan seçmeli, eşleştirme, boşluk doldurma, dinleyerek seçme ve tekrar etme biçimindedir.

Çalışma soruları TAB tarafından hazırlanmaktadır.

Anadolu Üniversitesi

Page 19: Türkçe Sertifika Programları

Televizyon Programları

Dizi film Örnek Olay

videoları Özgün müzik

klipleri

Anadolu Üniversitesi

Page 20: Türkçe Sertifika Programları

Kitap

Her ünite sonunda ilgili üniteye ait ders içeriğinin sunulduğu PDF formatında kitap yer almaktadır.

Kitabın çıktısı alınarak basılı malzeme olarak kullanılabilir.

Anadolu Üniversitesi

Page 21: Türkçe Sertifika Programları

Çalışma Kitabı

Her ünite için ayrı ayrı hazırlanan, çok sayıda alıştırmadan oluşan ve PDF formatında öğrenciye sunulan yardımcı materyal.

Çalışma kitabının çıktısı alınarak basılı malzeme üzerinde alıştırma yapma olanağı.

Anadolu Üniversitesi

Page 22: Türkçe Sertifika Programları

Ödevler

12 hafta süren eğitim boyunca toplam 10 ödev.

Ödevlerin hazırlama süresi 1 haftadır ve verilen süre sonunda sisteme yüklenmektedir.

Ödevlerin başarı notuna etkisi %20’dir.

Anadolu Üniversitesi

Page 23: Türkçe Sertifika Programları

Deneme Sınavları Sınav öncesi

öğrencilerin durumlarını öğrenebilmeleri için oluşturulmuş sınav ortamı.

Soru bankasından rastgele seçilen sorulardan oluşan okuma, dinleme ve yazma becerilerini ölçen deneme sınavı ortamı

İstediği sayıda deneme sınavı olma olanağı.

Anadolu Üniversitesi

Page 24: Türkçe Sertifika Programları

Eşzamanlı Danışmanlık Hizmeti

On kişiye bir danışman atanarak oluşturulan sanal sınıflar,

Konuşma ve yazma becerisini geliştirmek için haftada iki gün birer saat sesli ve görüntülü eşzamanlı danışmanlık hizmeti

Eşzamanlı danışmanlık hizmetlerine katılımın başarı notuna etkisi %15 dir.

Anadolu Üniversitesi

Page 25: Türkçe Sertifika Programları

Eşzamansız Danışmanlık Hizmeti

Öğrenciler eşzamansız danışmanlık ortamını kullanarak danışmanlarına soru sorabilirler ve 24 saat içinde yanıt alabilirler.

Eşzamansız danışmanlık hizmetlerine katılımın başarı notuna etkisi %15’dir. Anadolu Üniversitesi

Page 26: Türkçe Sertifika Programları

Sözlü Sınav Sözlü sınav,

eşzamanlı danışmanlık ortamında bire bir ve randevu verilerek yapılmaktadır.

Öğrencilere sınav öncesinde ana dilinde sınav giriş belgesi gönderilmektedir.

20 dakika süren sınavda öğrencilerin dinleme ve konuşma becerileri ölçülmektedir.

Sözlü sınavın başarı notuna etkisi %30’dur.

Anadolu Üniversitesi

Page 27: Türkçe Sertifika Programları

Yazılı Sınav

Yazılı sınav belirlenen tarih ve saatte gerçekleştirilmektedir.

Yazılı sınav ile dinleme, yazma ve okuma becerileri ölçülmektedir.

Yazılı sınavın başarı notuna etkisi %20’dir.

100 tam puan üzerinden 70 puan alan öğrenciler başarılı olur.

Tüm değerlendirmeler sonunda öğrencilere kendi dilinde sınav sonuç belgesi ile başarılı olanlara iki dilde hazırlanmış sertifika belgesi gönderilmektedir.

Anadolu Üniversitesi

Page 28: Türkçe Sertifika Programları

Türkçe Sertifika Programları

• Bu program kapsamında İngilizce, Fransızca ve Almanca destek masaları oluşturuldu.

• Mesai saatleri içinde öğrencilerin telefonlarına ve e-postalarına 3 farklı dilde yanıt verilmesi sağlandı.

• 2008 Güz döneminden itibaren Türkçe Sertifika Programı, Anadolu Üniversitesi dersi haline getirildi.