yerel yÖnetİmler 4.grup unvan deĞİŞİklİĞİ · 2010. 9. 30. · e-sertifika programları /...

28
e-Sertifika Programları / 19 Eylül 2010 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ TEST GRUBUNUZ A CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYADI : ............................................................................................................................................... ADI : ...................................................................................................................................................... TC KİMLİK NO : .................................................................................................................................... SINAV SALON NO: ......................................................... SIRA NO: ................................................... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL AÇIKLAMA 1. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin Adı Sayısı No Yerel Yönetimler Mevzuatı 40 2 İdari ve Mali Mevzuat 40 6 Ortak Konular 40 10 2. Bu soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. Bu kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 127 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ e-Sertifika Programları

Upload: others

Post on 31-Aug-2020

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ · 2010. 9. 30. · e-Sertifika Programları / 19 Eylül 2010 – Yaz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

e-Sertifika Programları / 19 Eylül 2010 – Yaz Dönemi - Pazar 14.30

YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

TEST GRUBUNUZ

A CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

ÖĞRENCİNİN SOYADI : ...............................................................................................................................................

ADI : ......................................................................................................................................................

TC KİMLİK NO : .................................................................................................................................... SINAV SALON NO: ......................................................... SIRA NO: ...................................................

Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL AÇIKLAMA 1. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin Adı Sayısı No Yerel Yönetimler Mevzuatı 40 2 İdari ve Mali Mevzuat 40 6 Ortak Konular 40 10 2. Bu soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap

kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına

taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru

cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. Bu kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o

soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate

alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.

9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

127 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ e-Sertifika Programları

Page 2: YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ · 2010. 9. 30. · e-Sertifika Programları / 19 Eylül 2010 – Yaz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI Aşağıdakilerden hangisi BelediyeKanunu'nun amaçlarından biri değildir?

A) Belediyenin bütçe büyüklüğünü belirlemekB) Belediyenin organlarını düzenlemekC) Belediyenin görevlerini belirlemekD) Belediyenin çalışma usullerini düzenlemekE) Belediyenin yönetimini düzenlemek

1.

Bir beldenin adının değiştirilmesi için,belediye meclisi üye tam sayısının en azkaçının kararı gerekir?

A) Beşte dörtB) Beşte üçC) Dörtte üçD) Üçte ikiE) Dörtte iki

2.

Aşağıdakilerden hangisi belediyenin görevve sorumluluklarından biri değildir?

A) Çevre ve çevre sağlığıB) Park ve yeşil alanlarC) Kültür ve sanatD) Şehirlerarası trafikE) Acil yardım ve kurtarma

3.

Belediyenin karar organı aşağıdakilerdenhangisidir?

A) ValiB) Belediye encümeniC) KaymakamD) Belediye başkanıE) Belediye meclisi

4.

Gayrisıhhi müesseselerden birinci sınıfolanların ruhsatlandırılması il merkezbelediyeleri dışındaki yerlerdeaşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

A) Belediye meclisiB) İl özel idaresiC) İçişleri BakanlığıD) Sağlık BakanlığıE) Belediye encümeni

5.

Belediye meclisinin Danıştay tarafından feshidurumunda yeni meclis seçimi yapılanakadar meclis görevi aşağıdakilerden hangisitarafından yürütülür?

A) Belediye encümeninin memur üyeleriB) İl özel idaresi meclis üyeleriC) Kaymakamlık personeliD) Vali ve yardımcılarıE) Belediye başkanı ve yardımcıları

6.

Belediyenin mali işlemler dışında kalan diğerişlemleri, hukuka uygunluk ve idareninbütünlüğü açısından aşağıdakilerden hangisitarafından denetlenir?

A) Devlet Planlama Teşkilatı MüsteşarlığıB) İçişleri BakanlığıC) DanıştayD) Maliye BakanlığıE) Sayıştay

7.

Bir il belediyesinin büyükşehir belediyesinedönüştürülebilmesi için son nüfus sayımınagöre toplam nüfusunun en az kaç bin olmasıgerekmektedir?

A) 450B) 500C) 600D) 750E) 900

8.

5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırlarıİçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı KanunlardaDeğişiklik Yapılması Hakkında Kanun'laaşağıdaki belediye çeşitlerinden hangisikaldırılmıştır?

A) İlçe belediyeleriB) Alt kademe belediyeleriC) İlk kademe belediyeleriD) Olağan belediyelerE) Büyükşehir belediyeleri

9.

Büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeİkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhimüesseseleri, umuma açık istirahat veeğlence yerlerini ruhsatlandırma vedenetleme görevi aşağıdakilerden hangisineaittir?

A) MuhtarlıklarB) KaymakamlıklarC) Sağlık BakanlığıD) Büyükşehir belediyeleriE) Büyükşehir ilçe belediyeleri

10.

2

2010 EY e127-A

İzleyen sayfaya geçiniz.

A

A

Page 3: YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ · 2010. 9. 30. · e-Sertifika Programları / 19 Eylül 2010 – Yaz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Büyükşehir belediyesine katılma kararı, ilgiliilçe belediye meclisinin talebi üzerineaşağıdakilerden hangisi tarafından alınır?

A) İl genel meclisiB) Büyükşehir belediye meclisiC) Büyükşehir encümeniD) İl encümeniE) İçişleri Bakanlığı

11.

Belediye başkanının katılamadığıtoplantılarda, büyükşehir belediyesi encümentoplantılarına kim başkanlık eder?

A) KaymakamB) Vali yardımcısıC) ValiD) Büyükşehir belediyesi genel sekreteriE) İlçe belediye başkanı

12.

Büyükşehir belediye meclisinin feshineneden olan eylem işlemlere katılanbüyükşehir ve ilçe belediye başkanlarınıngörevlerine aşağıdakilerden hangisinin kararıile son verilir?

A) DanıştayB) İçişleri BakanlığıC) Bakanlar KuruluD) Adalet BakanlığıE) Yargıtay

13.

Hem il genel idaresinin hem de il özelidaresinin yöneticisi aşağıdakilerdenhangisidir?

A) MuhtarB) Büyükşehir belediye başkanıC) ValiD) KaymakamE) İlçe belediye başkanı

14.

Belediye sınırları il sınırı olmayan illerde,köye yönelik hizmetler, Köy Hizmetleri GenelMüdürlüğü'nün kaldırılmasından sonraaşağıdakilerden hangisi tarafından yerinegetirilmektedir?

A) İlçe belediyesiB) KaymakamlıkC) Büyükşehir belediyesiD) Mahalli idare birlikleriE) İl özel idaresi

15.

Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresininyetki ve imtiyazlarından biri değildir?

A) Borç almak ve bağış kabul etmekB) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla taşınır ve

taşınmaz malları almak, satmak veyakiralamak

C) Kanunların verdiği yetkide yönetmelikçıkarmak ve yasak koymak

D) Sivil hava ulaşımına açık havaalanlarıbünyesinde yer alan tüm tesislere çalışmaruhsatı vermek

E) İl özel idaresine ait vergi, resim ve harçlarıntarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak

16.

İl genel meclisi, seçim sonuçlarının ilanınıizleyen kaçıncı gün kendiliğinden toplanır?

A) 3B) 5C) 7D) 10E) 15

17.

Vali, hukuka aykırı gördüğü kararları, kaçgün içinde gerekçesini de belirterek yenidengörüşülmek üzere il genel meclisine iadeedebilir?

A) 7B) 8C) 9D) 10E) 15

18.

Aşağıdakilerden hangisi il encümeniningörev ve yetkilerinden biri değildir?

A) İhtisas komisyonlarının üyelerini seçmekB) Kanunda öngörülen cezaları vermekC) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci

düzeyleri arasında aktarma yapmakD) Bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel

meclisine görüş bildirmekE) Belediye sınırları dışındaki umuma açık

yerlerin açılış ve kapanış saatlerinibelirlemek

19.

Aşağıdakilerden hangisi köylerde ihtiyarmeclisinin doğal üyelerinden biri değildir?

A) ÖğretmenB) Birinci sınıf ebelerC) İmamD) Birinci sınıf sağlık memurlarıE) Kaymakam

20.

3

2010 EY e127-A

İzleyen sayfaya geçiniz.

A

A

Page 4: YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ · 2010. 9. 30. · e-Sertifika Programları / 19 Eylül 2010 – Yaz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Köy muhtarı seçilebilmek için en az kaçaydan beri o köyde yaşıyor olmak gerekir?

A) 3B) 6C) 9D) 10E) 12

21.

Aşağıdakilerden hangisi köy derneğiningörevlerinden biri değildir?

A) Muhtarı seçmekB) Köyün isteğe bağlı işlerini zorunlu hale

getirmekC) İmece ile kaçar gün çalışılacağını belirlemekD) İhtiyar meclisi üyelerini seçmekE) Davalarda köyü temsil edecek kişiyi seçmek

22.

Aşağıdakilerden hangisi köyün isteğe bağlıgörevlerinden biridir?

A) Köyde su basması olursa birleşerek selinyolunu değiştirmek

B) Köyün sınırları içinde münasip yerlerde vetepelerde orman yetiştirmek

C) Bir hayvana götüremeyeceği kadar yükyükletmemek

D) Köy korusunu muhafaza etmekE) Köy namına bakkal dükkânı yaptırmak

23.

Aşağıdakilerden hangisi muhtarın merkeziyönetimin temsilcisi olarak yapmakla görevliolduğu devlet işlerinden biri değildir?

A) İhtiyar meclisi ile görüştükten sonra köylüyüişe çağırmak

B) Hükümet tarafından belirlenecek kanunlarıköy içinde ilan etmek

C) Salgın hastalıkları günü gününe ilgilimercilere haber vermek

D) Hekim olmayanların hastalara ilaçyapmasını men etmek

E) Köy civarında eşkıya görürse hükümetehaber vermek

24.

Mahalli idare birliklerinde, birlik tarafındançıkarılacak yönetmelikler aşağıdakilerdenhangisi tarafından kabul edilir?

A) Büyükşehir belediye meclisiB) Birlik meclisiC) Birlik encümeniD) Büyükşehir belediye encümeniE) İçişleri Bakanı

25.

Mahalli idare birliklerince kurulan ihtisaskomisyonlarında üye sayısı kaç kişiyigeçemez?

A) 3B) 4C) 5D) 7E) 10

26.

Aşağıdakilerden hangisi mahalli idare birliğibaşkanının görevlerinden biri değildir?

A) Birliğin hak ve menfaatlerini korumakB) Birliği temsil etmek veya gerektiğinde vekil

tayin etmekC) Şartsız bağışları kabul etmekD) Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil

etmekE) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu

yararı kararlarını almak

27.

Kamu zararlarının tahsiline ilişkin usul veesaslar, aşağıdakilerden hangisi tarafındançıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir?

A) Bakanlar KuruluB) Adalet BakanlığıC) Sanayi ve Ticaret BakanlığıD) Milli Savunma BakanlığıE) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

28.

Mahalli idareler birliği bütçesinin harcamayetkilisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Genel sekreterB) Maliye BakanıC) İçişleri BakanıD) Birlik başkanıE) Baş danışman

29.

Aşağıdakilerden hangisi ilçelerde tümköylerin iştiraki ile meydana gelen köylerehizmet götürme birliklerinin kurulabildiğikonulardan biri değildir?

A) Altyapı tesislerinin kurulmasıB) Tarım ürünlerinin pazarlanmasıC) Kırsal kalkınmayı sağlamakD) Kanalizasyon hizmetlerinin sağlanmasıE) Yol ve su gibi hizmetlerin verilebilmesi

30.

4

2010 EY e127-A

İzleyen sayfaya geçiniz.

A

A

Page 5: YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ · 2010. 9. 30. · e-Sertifika Programları / 19 Eylül 2010 – Yaz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Aşağıdaki kurumlardan hangisi merkeziyönetim kapsamındaki kamu idarelerininyatırım programında yer alan projeödeneklerinin belirlenmesinde MaliyeBakanlığı ile işbirliği yapar?

A) Bütçe ve Mali Kontrol MüdürlüğüB) Sanayi ve Dış Ticaret BakanlığıC) Sayıştay BaşkanlığıD) Hazine MüsteşarlığıE) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

31.

İç denetime ilişkin standartlar ve yöntemleraşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir,geliştirilir ve uyumlaştırılır?

A) Bütçe ve Mali Kontrol Genel MüdürlüğüB) İç Denetim Koordinasyon KuruluC) Sayıştay BaşkanlığıD) Türkiye İstatistik KurumuE) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

32.

Muhasebe yetkilisi ödeme belgesi ve ekibelgeler üzerinde aşağıdakilerden hangisinikontrol etmekle yükümlü değildir?

A) Hak sahibinin kimliğine ilişkin belgeleriB) Mevzuatında sayılan belgelerin tamam

olmasınıC) Yetkililerin imzalarınıD) Ödemenin gerekliliğiniE) Maddi hata bulunup bulunmadığını

33.

İç Denetim Koordinasyon Kurulu üyeleri kaçyıl süre için atanırlar?

A) 1B) 2C) 3D) 4E) 5

34.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerindemuhasebe hizmetlerini yapmak üzeregörevlendirilecek kişileri aşağıdakilerdenhangisi belirler?

A) Maliye BakanlığıB) İçişleri BakanlığıC) BaşbakanD) CumhurbaşkanıE) T.B.M.M.

35.

İhale komisyonu ile ilgili aşağıdakiifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Karşı oyun gerekçesi karara yazılır.B) Kararlarda çekimser kalınmaz.C) Komisyon başkanı oy kullanmaz.D) Kararlar çoğunlukla alınır.E) Eksiksiz olarak toplanır.

36.

İhale yapılmadan önce idarece, her türlü fiyataraştırması yapılarak, katma değer vergisihariç olmak üzere belirlenen tutaraşağıdakilerden hangisidir?

A) Tavan maliyetB) Taban maliyetC) Esas değerD) Eşik değerE) Yaklaşık maliyet

37.

Aşağıdaki şartnamelerden hangisihazırlandıktan sonra ihale yetkilisi tarafındanonaylanması gerekmektedir?

A) Resmi şartnamelerB) Teminat şartnameleriC) Yapım şartnameleriD) Teknik şartnamelerE) Yeterlilik şartnameleri

38.

Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit ve budeğerleri aşan ihalelerden pazarlık usulü ileyapılacak olanların ilanları ihale tarihindenen az kaç gün önce yayınlanmalıdır?

A) 5B) 15C) 25D) 30E) 31

39.

İhale sonucu en geç kaç gün içinde ilanedilmelidir?

A) 5B) 10C) 15D) 25E) 30

40.

5

2010 EY e127-A

İzleyen sayfaya geçiniz.

A

A

Page 6: YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ · 2010. 9. 30. · e-Sertifika Programları / 19 Eylül 2010 – Yaz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı-Türkanayasal tarihinin ilk yazılı anayasasıdır?

A) 1808 Sened-i İttifakB) 1839 Tanzimat FermanıC) 1856 Islahat FermanıD) 1876 Kanun-u EsasiE) 1921 Anayasası

1.

Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli'ninkabulünün sonuçlarından biri değildir?

A) İstanbul işgal edilmiştir.B) 1921 Anayasası hazırlanmıştır.C) Anadolu'daki işgaller sona ermiştir.D) Siyasi iktidarın Ankara'ya geçişi hız ve

meşruiyet kazanmıştır.E) Meclis-i Mebusan dağıtılmıştır.

2.

Milli egemenlik ilkesi ilk kez hangianayasada düzenlenmiştir?

A) 1876 Kanun-u EsasiB) 1921 AnayasasıC) 1924 AnayasasıD) 1961 AnayasasıE) 1982 Anayasası

3.

Aşağıdakilerden hangisi 1950 seçimlerindeuygulanan seçim esaslarından biridir?

A) Yargı güvencesiB) İki derecelilikC) Oylamanın açık yapılmasıD) Döküm ve sayımın gizli olmasıE) Seçimin iki turlu yapılması

4.

Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası'nınhazırlık çalışmalarını yürüten Kurucu Meclis'eüye göndermiştir?

A) Demokrat PartiB) Türkiye İşçi PartisiC) Adalet PartiD) Anavatan PartisiE) Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi

5.

1921 Anayasası ile öngörülen hükümetsistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Süper başkanlık sistemiB) Meclis hükümeti sistemiC) Yarı-başkanlık sistemiD) Başkanlık sistemiE) Parlamenter sistem

6.

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilanısonrasında siyasi istikrarın sağlanmasıamacıyla atılan adımlardan biri değildir?

A) Öğretimin birleştirilmesiB) Askerlik ve milletvekilliği sıfatlarının ayrılmasıC) Padişahın Ankara'ya davet edilmesiD) Osmanlı Hanedanının yurt dışına

çıkarılmasıE) Hilafeti kaldırılması

7.

II. Dünya Savaşı yıllarında aşağıdakiülkelerin hangisinde Komünist Partikapatılmıştır?

A) AlmanyaB) Sovyetler BirliğiC) İngiltereD) İtalyaE) İsviçre

8.

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletiningenel ilkelerinden biri değildir?

A) Kazanılmış haklara saygıB) Devlete ve kanunlara güvenC) Ahde vefaD) Kuvvetler birliğiE) İyi niyet

9.

1982 Anayasası ile benimsenen devlet yapısıaşağıdakilerden hangisidir?

A) Tek egemenlikli devletB) Federatif sistemC) ÖzerklikD) Öz yönetimE) Özerk bölge yönetimi

10.

6

2010 EY e127-A

İzleyen sayfaya geçiniz.

A

A

Page 7: YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ · 2010. 9. 30. · e-Sertifika Programları / 19 Eylül 2010 – Yaz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Subjektif millet anlayışı ilk defa hangidüşünür tarafından geliştirilmiş vesavunulmuştur?

A) Karl MarksB) John LockeC) Ernest RenanD) Bertrand RussellE) Thomas Hobbes

11.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal devletisosyalist devletten ayıran özelliklerden birideğildir?

A) Siyasi sistemin çoğulcu olmasıB) İktidarların demokratik yöntemlerle

belirlenmesiC) Ekonominin serbest yarış ve özel girişime

dayanmasıD) Bütün üretim araçlarının mülkiyetinin

devlete ait olmasıE) Üretim araçlarının özel mülkiyetinin mevcut

olması

12.

Aşağıdaki yürütme işlemlerinden hangisiyargı denetiminin dışında bırakılmıştır?

A) Yüksek Askeri Şura kararlarıB) Belediye Meclisi kararlarıC) İl Özel İdaresi kararlarıD) Radyo Televizyon Üst Kurulu kararlarıE) Yükseköğretim Kurulu kararları

13.

Bir uyuşmazlığı yargılayıp çözümekavuşturacak olan mahkemenin söz konusuuyuşmazlığın ortaya çıkmasından öncekanunen belli olması durumuna ne ad verilir?

A) Milli egemenlik ilkesiB) Tabii yargıç ilkesiC) Sosyal devletD) Yargı bağımsızlığıE) Erkler ayrılığı ilkesi

14.

Aşağıdakilerden hangisi milletvekilleriningeçici bir görevi milletvekilliği sıfatıylayürütebilmesinin koşullarından biri değildir?

A) Görevin hükümet tarafından verilecekolması

B) Görevin altı ayı aşmamak üzere verilmesiC) Görevin belli bir konuda olmasıD) Görevin kabulünün TBMM kararına bağlı

kılınmasıE) Görevin cumhurbaşkanı tarafından verilmesi

15.

Aşağıdakilerden hangisi bütün demokratiksiyasi sistemlerde yasama organınınişlevlerinden biridir?

A) Yürütme organını denetlemekB) Başbakanı belirlemekC) Bakanları atamakD) Cumhurbaşkanını seçmekE) Milli Güvenlik Kurulu üyelerini seçmek

16.

Gensoruyla ilgili aşağıdaki ifadelerdenhangisi yanlıştır?

A) Gensoru görüşmelerinin sonrasında yapılanoylamalarda yalnızca güvensizlik oylarısayılır.

B) Gensoru önergesi bir siyasi parti grubutarafından verilebilir.

C) Gensoru önergesi en az yirmi milletvekilininimzasıyla verilebilir.

D) Gensoru görüşmeleri sonrasında sadecegüvensizlik oylarının sayılmasındaki amaçhükümetin kolay kurulmasını sağlamaktır.

E) Gensoru, hükümetin tümünün ya da en azbir bakanın siyasi sorumluluğuna ilişkindir.

17.

Aşağıdakilerden hangisi Anayasada belirtilenyürütmenin düzenleyici işlemlerinden birideğildir?

A) Cumhurbaşkanlığı kararnamesiB) KanunC) TüzükD) YönetmelikE) Kanun hükmünde kararname

18.

Aşağıdakilerden hangisi özel niteliklikanunlar arasında yer alır?

A) Ceza kanunuB) İş kanunuC) Medeni kanunD) Ticaret kanunuE) Bütçe kanunu

19.

Aşağıdakilerden hangisi siyasi partigruplarının sahip oldukları yetkilerden birideğildir?

A) Mecliste kapalı oturum yapılmasını istemekB) Meclis araştırması isteyebilmekC) Meclis soruşturması ile ilgili görüşme

yapmakD) Gensoru önergesi vermekE) Genel görüşme yapılmasını istemek

20.

7

2010 EY e127-A

İzleyen sayfaya geçiniz.

A

A

Page 8: YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ · 2010. 9. 30. · e-Sertifika Programları / 19 Eylül 2010 – Yaz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Aşağıdakilerden hangisi hiyerarşi ilişkisiiçinde üst makamın yetkilerinden birideğildir?

A) Astın işlemini iptal etmekB) Astın yerine geçerek işlem yapmakC) Astın yaptığı işlemi onaylamakD) Astın yaptığı işlemi değiştirmekE) Astın işlemini düzeltmek

21.

Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanınıntarafsızlığı ilkesinin bir gereğidir?

A) Cumhurbaşkanı seçilen kişinin varsa partisiile ilişiğinin kesilmesi

B) Cumhurbaşkanının görev süresinin beş yılolması

C) Bir kimsenin en fazla iki defacumhurbaşkanı seçilebilmesi

D) Cumhurbaşkanının halk tarafındanseçilmesi

E) Milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türkvatandaşlarının cumhurbaşkanı seçilmesi

22.

Aşağıdakilerden hangisi İlçe İdare Kurulu'ndayer alır?

A) Bayındırlık ve İskân MüdürüB) Su İşleri MüdürüC) İcra MüdürüD) Hukuk İşleri MüdürüE) Mal Müdürü

23.

Aşağıdakilerden hangisi İçişleri Bakanlığı,Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'nın ortakkararnamesiyle kurulur?

A) BelediyeB) İlC) BucakD) İlçeE) Köy

24.

Mahalli idarelerin karar organlarının seçimikaç yılda bir yapılmaktadır?

A) 10B) 8C) 7D) 6E) 5

25.

İl ve ilçelerin kurulması ve kaldırılmasıaşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir?

A) KanunB) TüzükC) YönetmelikD) GenelgeE) Yönerge

26.

Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı DevletMemurları Kanununa göre kamugörevlilerinden biri değildir?

A) MemurlarB) Geçici personelC) Ticari mümessillerD) Sözleşmeli personelE) İşçiler

27.

Aşağıdakilerden hangisi devlet memurluğunaalınmada sınav koşuluyla güvence altınaalınmaktadır?

A) Serbestlik ilkesiB) Sınıflandırma ilkesiC) Bağımsızlık ilkesiD) Kariyer ilkesiE) Liyakat ilkesi

28.

Aşağıdakilerden hangisi öğretmen kadrolarıiçin ilanda bulunma yetkisine sahiptir?

A) İçişleri BakanlığıB) Milli Eğitim BakanlığıC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlığıD) BaşbakanlıkE) Adalet Bakanlığı

29.

Aday olarak atanmış bir devlet memurununadaylık süresi en az ne kadardır?

A) 3 ayB) 6 ayC) 9 ayD) 1 yılE) 2 yıl

30.

8

2010 EY e127-A

İzleyen sayfaya geçiniz.

A

A

Page 9: YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ · 2010. 9. 30. · e-Sertifika Programları / 19 Eylül 2010 – Yaz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Aşağıdakilerden hangisi geçici personelinçalışacağı görevleri belirleme yetkisinesahiptir?

A) CumhurbaşkanıB) Orman BakanlığıC) Bakanlar KuruluD) Turizm ve Kültür BakanlığıE) Maliye Bakanlığı

31.

Memurlara verilen yolluk aşağıdakikanunlardan hangileri uyarınca ödenir?

A) Medeni Kanun - Ceza KanunuB) Devlet Memurları Kanunu - İcra İflas

KanunuC) Borçlar Kanunu - AnayasaD) İş Kanunu - Ticaret KanunuE) Harcırah Kanunu - Bütçe Kanunu

32.

Aşağıdakilerden hangisi Devlet MemurlarıKanunu'nda memurlar için öngörülmüşyasaklardan biridir?

A) Kovuşturma ve yargılamada özel kurallaratabi olma

B) Grev yasağıC) İsnat ve iftiralara karşı korunmaD) Dava açmaE) Sendika kurma

33.

Kazanç getirici faaliyette bulunan memurlarbu durumu kaç gün içinde bağlı olduklarıkuruma bildirmekle yükümlüdürler?

A) 15B) 21C) 30D) 45E) 60

34.

Aşağıdakilerden hangisi memur kütüklerindeyer almaz?

A) Memurun öğrenimiB) Memurun cinsiyetiC) Memurun doğum tarihiD) Memurun siyasi görüşüE) Memurun kadrosu

35.

Aşağıdakilerden hangisi kınama cezasınıgerektiren fiil ve hallerden biri değildir?

A) Yetkili olmadığı halde kitle iletişim araçlarınabilgi ve demeç vermek

B) Amir tarafından verilen emirlere itiraz etmekC) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine

uymamakD) Kurumun huzur, sükun ve çalışma düzenini

bozmakE) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve

iş sahiplerine kötü davranmak

36.

Aşağıdakilerden hangisi disiplin amirleri veyüksek disiplin kurullarının yetkilerinden birideğildir?

A) İlgili kurumlardan bilgi almakB) Delil toplama aşamasında yapılan işlemleri

kamuoyuna açıklamakC) İlgilinin sicil dosyasını incelemekD) Mahallen keşif yapmakE) Yeminli tanık dinlemek

37.

Aşağıdakilerden hangisi 4483 sayılıMemurlar ve Diğer Kamu GörevlilerininYargılanması Hakkında Kanuna göresoruşturma izni vermeye yetkili mercilerdenbiri değildir?

A) ValilerB) KaymakamlarC) TBMM BaşkanıD) İçişleri BakanıE) Muhtarlar

38.

Aşağıdakilerden hangisi 4483 sayılı Kanunagöre, belediye başkanları hakkındasoruşturma açmaya yetkilidir?

A) Dışişleri BakanıB) ValilerC) KaymakamlarD) İçişleri BakanıE) TBMM Başkanı

39.

Aşağıdakilerden hangisi 4483 sayılı Kanunagöre, TBMM Genel Sekreteri hakkında hazırlıksoruşturması yapmaya yetkilidir?

A) Yargıtay Cumhuriyet BaşsavcısıB) İl Cumhuriyet BaşsavcısıC) Ağır Ceza MahkemesiD) Yargıtay Ceza Genel KuruluE) Bölge İdare Mahkemesi

40.

9

2010 EY e127-A

İzleyen sayfaya geçiniz.

A

A

Page 10: YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ · 2010. 9. 30. · e-Sertifika Programları / 19 Eylül 2010 – Yaz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

ORTAK KONULAR Devletçilik ilkesinin amacı aşağıdakilerdenhangisidir?

A) Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş insanlıkhedefleri doğrultusunda gerçekleştirmek

B) Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınmasını hızlave diğer milletlerin gerisine düşmedengerçekleştirmek

C) Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınmasını belirlibir sıraya göre ve özel sermaye eliylegerçekleştirmek

D) Demokratikleşme sürecini kısa süredegerçekleştirmek

E) Halkın bütün ihtiyaçlarını özel sermayearacılığıyla karşılamak

1.

Laik ilkelere göre kurulan TürkiyeCumhuriyeti, "Hilafetçilik" karşıtı olarakaşağıdaki ilkelerden hangisinedayandırılmıştır?

A) LaiklikB) İnkılapçılıkC) HalkçılıkD) DevletçilikE) Cumhuriyetçilik

2.

Hilafet kaç yılında kaldırılmıştır?

A) 3 Mart 1924 B) 2 Haziran 1925 C) 22 Şubat 1926 D) 24 Ocak 1927 E) 4 temmuz1928

3.

“Türkiye devletinin din-i islamdır” ifadesianayasadan kaç yılında çıkartılmıştır?

A) 1626 B) 1927 C) 1928 D) 1929 E) 1930

4.

İnananları toplumsal yaşamda bir arada tutanve destekleyen, inanışların bir bütün halindesistemleştiği olgu aşağıdakilerdenhangisidir?

A) ÖrfB) GelenekC) AhlakD) DinE) Görenek

5.

"Her şeyin aklın inceleme ve eleştirisindengeçirilmesi gereklidir" diyen düşünüraşağıdakilerden hangisidir?

A) ComteB) ErasmusC) HegelD) EflatunE) Aristotales

6.

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temelögelerinden biri değildir?

A) HedefB) AlıcıC) OlukD) YansımaE) Etkileme

7.

Kaynaktan alıcıya gönderilen bir uyarı, birdüşünce, duygu, kanı ya da bilginin kaynaktarafından kodlanmış haline ne ad verilir?

A) EtkilemeB) YansımaC) İletiD) KanalE) Sözcük

8.

I. Alıcı kesimin bilgi düzeyindeki değişme II. Alıcının tutumunda görülen değişme III. Alıcının açık davranışında görülen değişme Yukarıdakilerden hangileri iletişimin etkilerindendir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

9.

Kaynağın iletişim sürecini başlatmadan vealıcıya göndereceği iletileri yollamadan öncealıcı hakkında gerekli bilgilerin toplanmasınane ad verilir?

A) Yerini almaB) Toplayıcı yankıC) İlgilenimD) Seçici algıE) Vurgulama

10.

10

2010 EY e127-A

İzleyen sayfaya geçiniz.

A

A

Page 11: YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ · 2010. 9. 30. · e-Sertifika Programları / 19 Eylül 2010 – Yaz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

İletim sürecince gönderilen ileti ile algılananileti arasında bir farka neden olan, iletişimsembollerine olan eklenti veya busembollerin kodlanma hatasına ne ad verilir?

A) DurakB) ÇelişmeC) GürültüD) VurgulamaE) Çekişme

11.

Bir restaurantta, garsondan hesabı isterkenaynı zamanda elimizle hesap işareti yapmaksözsüz iletişimin işlevlerinden hangisinegirer?

A) Yerini almaB) ÇelişmeC) ResmetmeD) TekrarlamaE) Vurgulama

12.

Belirli bir kuruluşla doğrudan ve organikbağlantısı olamayan basın, eğitimciler,hükümet temsilcileri, dini liderler aşağıdakihedef kitlelerinden hangisine aittir?

A) İkincil hedef kitleyeB) Mevcut hedef kitleyeC) Kararsız hedef kitleyeD) Destekleyen hedef kitleyeE) Dış hedef kitleye

13.

Bir mahalli idarenin çalışanları ve üyelerinibilgilendirmek, motive etmek, ilgilerinekarşılık vermek amacıyla gerçekleştirilenetkinliklere ne ad verilir?

A) Çok kültürlü ilişkilerB) Finansal ilişkilerC) Çalışan ilişkileriD) Özel olaylarE) Konu ilişkileri

14.

Ağıdakilerden hangisi toplumsal aktivistlerlebaşa çıkabilmek için önerilen yöntemlerdenbiri değildir?

A) Aktivist gruba doğruların söylenmesiB) Aktivist gruba karşı serin kanlılığın

korunmasıC) Aktivist gruba karşı arkadaşça tavır

takınılmasıD) Aktivist grubun sadece güçlü yanlarının

bilinmesiE) Aktivist gruba karşı açık ve ulaşılabilir

olması

15.

Kurumun ilgili politikalarının, ilişkilerinin veiletişimin yönetilmesinde nelerin yapılmasıgerektiği yönünde tavsiyeler debulunulmasına ne ad verilir?

A) Halkla ilişkilerB) DanışmanlıkC) YönetimD) DuyurumE) Eylem

16.

Reklam, duyurum, promosyon, doğrudanpostalama, ticari şovlar ve özel olaylarıiçeren bir ürün, hizmet ya da satmak içindüzenlenen etkinliklerin bileşimine ne adverilir?

A) DuyurumB) Finansal ilişkilerC) Çok kültürlü ilişkilerD) Gündem yönetimiE) Pazarlama iletişimi

17.

Aşağıdakilerden hangisi, teknik olarak halklailişkiler işini yapacak kişide bulunmasıgereken becerilerden biri değildir?

A) Alan bilgisiB) Çevre bilgisiC) Teknolojik bilgiD) İletişim bilgisiE) Yönetim bilgisi

18.

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal hayırseverlik için tipik programlardan birideğildir?

A) Donanım kullanımı sunmakB) Hibeler vermekC) Burslar vermekD) Kültürel etkinlikler düzenlemekE) Nakit bağışlar tedarik etmek

19.

11

2010 EY e127-A

İzleyen sayfaya geçiniz.

A

A

Page 12: YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ · 2010. 9. 30. · e-Sertifika Programları / 19 Eylül 2010 – Yaz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

I. Meclis üyesini aramak II. Meclis üyesine yazmak III. Meclis üyesi ile yüz yüze görüşmek Yukarıdakilerden hangileri bir kişinin tek başına lobi faaliyetlerini gerçekleştirmek için yapması gerekenlerdendir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

20.

Beklenmeyen ve önceden sezilemeyen;ancak hemen karşılık verilmesi gereken,mahalli idarenin yaşama uyum ve savunmamekanizmalarını yetersiz hale getirerekmevcut değerlerini, amaçlarını ve imajınıtehdit eden gerilim durumuna ne ad verilir?

A) KonsorsiyumB) KrizC) LokavtD) KartelE) Grev

21.

I. Mahalli idarenin itibarının sarsılması II. Sorunun çözümlenmesi için sürenin çok

sınırlı olması III. Mahalli idare tarafından beklenmeyen

zamanda meydana gelmesi Yukarıdakilerden hangilerinin birlikte olması krizin ortaya çıkışının göstergesidir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

22.

Aşağıdakilerden hangisi kriz olmadan öncekrize karşı hazırlanan acil önlem rehberindebulunması gereken konulardan biri değildir?

A) Personel kayıtlarıB) Eylem planıC) SloganlarD) İletişimE) Telefon hattı

23.

Aşağıdakilerden hangisi mahalli idarelerdebir kriz planı hazırlanırken dikkat edilmesigereken noktalardan biri değildir?

A) İletişim kanallarının belirlenmesiB) Olası kriz tiplerinin belirlenmesiC) En yakın sağlık kuruluşuna haber verilmesiD) Krizlerin önlenmesi için tedbirlerin alınmasıE) Plandaki her şeyin kontrol edilmesi

24.

Tek imzalı bir resmî yazıda, imza nereyeatılmalıdır?

A) Metnin bitimine, yazı alanın sağına, ad vesoyadın altına

B) Metnin bitimine, yazı alanın sağına, ad vesoyadın üzerine

C) Metnin bitimine, yazı alanın soluna, adresinaltına

D) Metnin bitimine, yazı alanın ortasınaE) Metnin bitimine, yazı alanın sağına, ad ve

soyadın yanına

25.

Resmî yazının bitiriliş şekli aşağıdakilerdenhangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?

A) Alt makama yazılan yazılar "Arz ederim.";üst ve aynı düzey makamlara yazılanyazılar "Arz ve rica ederim." üst ve altmakamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar "Arz ederim."; biçiminde bitirilir.

B) Alt makama yazılan yazılar " Arz ve ricaederim." üst ve aynı düzey makamlarayazılan yazılar "Arz ederim."; üst ve altmakamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar"Rica ederim."; biçiminde bitirilir.

C) Alt makama yazılan yazılar "Arz ederim.";üst ve aynı düzey makamlara yazılanyazılar "Rica ederim."; üst ve alt makamlaradağıtımlı olarak yazılan yazılar "Arz ve ricaederim." biçiminde bitirilir.

D) Alt makama yazılan yazılar "Rica ederim.";üst ve aynı düzey makamlara yazılanyazılar "Arz ederim."; üst ve alt makamlaradağıtımlı olarak yazılan yazılar "Arz ve ricaederim." biçiminde bitirilir.

E) Alt makama yazılan yazılar "Rica ederim.";üst ve aynı düzey makamlara yazılanyazılar " Arz ve rica ederim." üst ve altmakamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar "Arz ederim."; biçiminde bitirilir.

26.

12

2010 EY e127-A

İzleyen sayfaya geçiniz.

A

A

Page 13: YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ · 2010. 9. 30. · e-Sertifika Programları / 19 Eylül 2010 – Yaz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

"İlgi" bölümünde yer alan bilgiler bir satırıgeçerse aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A) "İlgi" kelimesinin başladığı hizadanbaşlanarak alt satıra yazılır.

B) "İlgi" kelimesinin altı boş bırakılarak üçüncüsatıra yazılır.

C) "İlgi" kelimesi ortalanarak alt satıra yazılır.D) "İlgi" bölümü bir satır olmak zorundadır; bu

nedenle bilginin kalan kısmında kısaltmayapılır.

E) "İlgi" kelimesinin altı boş bırakılarak ikincisatıra yazılır.

27.

Onay gerektiren yazılarla ilgili aşağıdaverilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Onay gerektiren yazılar güvenlik açısındansakıncalı olabileceği için elektronik ortamdahazırlanamaz.

B) İmza bölümünden sonra uygun satır aralığıbırakılarak yazı alanının ortasına büyükharflerle "OLUR" yazılır.

C) "OLUR"un altında onay tarihi yer alır.D) Onay tarihinden sonra imza için uygun

boşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadıve altına unvanı yazılır.

E) Yazıyı teklif eden birim ile onay makamıarasında makamlar varsa bunlardan onaymakamına en yakın yetkili "Uygun görüşlearz ederim." ifadesiyle onaya katılır.

28.

Bir resmî yazıda "paraf" nerede yer alır?

A) Adres bölümünün hemen altında ve yazıalanının sağında

B) Adres bölümünün hemen altında ve yazıalanının ortasında

C) Adres bölümünün hemen altında ve yazıalanının solunda

D) Adres bölümünün hemen üstünde ve yazıalanının solunda

E) Adres bölümünün hemen yanında ve yazıalanının solunda

29.

Aşağıdakilerden hangisi bir gizlilik derecesideğildir?

A) GizliB) ÖzelC) Hizmete ÖzelD) Çok GizliE) Acele

30.

Mercimek, yayla ve domates çorbası annemin en sevdiğim çorbalarıdır. Cümlesindeki virgülün ( , ) görevine benzer bir kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Evin, bahçenin bakımına dikkat ederdi. B) Bütün komşuları etrafına toplar, öyküsünü

tümüne anlatırdı. C) Teyzemde, sabır kalmamıştı artık. D) O gün, bir daha asla yalan söylemeyeceğine

söz verdi. E) Tatlı, kızın midesine dokunurdu.

31.

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ayraçiçindeki boşluğa virgül (,) getirilemez?

A) O ( ) kadını bir türlü bağışlamıyordu.B) O ( ) ağaçları severdi.C) Bu ( ) oyuncağı aldı ve parçaladı.D) Şu ( ) çocuk beni gerçekten çok kızdırdı.E) Bu ( ) onun anlamak istemediği tek gerçekti.

32.

Aşağıdakilerin hangisi ara sözlerin ve aracümlelerin başında ve sonunda virgülkullanılmasına örnek olarak verilebilir?

A) Sözlüğün, kitabın ne kadar olduğunuöğrendim.

B) Sözlerimi henüz bitirmedim, dedi.C) Güzel dilimizi, Türkçemizi, artık önemseme

vakti geldi.D) Çalıştım, çalıştım, çalıştım.E) Yalıları, gemileri, insanları seyrettim yine.

33.

Genç doktor ona : ‘’Koşa, koşa gelirsen daha çok yorulursun.’’demiş.

Yukarıdaki cümlede noktalama yanlışı nasıl giderilebilir?

A) Koşa koşa sözcüklerinin arasındaki virgül ( , ) kaldırılarak

B) Ona sözcüğünden sonraki iki nokta ( : ) kaldırılarak

C) Ona sözcüğünden sonraki iki nokta ( : ) yerine noktalı virgül ( ; ) konularak

D) Demiş sözcüğünden sonraki nokta ( . ) kaldırılarak

E) Yorulursun sözcüğünden sonraki nokta ( . ) kaldırılarak

34.

13

2010 EY e127-A

İzleyen sayfaya geçiniz.

A

A

Page 14: YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ · 2010. 9. 30. · e-Sertifika Programları / 19 Eylül 2010 – Yaz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Kemal ( )

­ Bu kış da şiddetli geçecek değil mi ( )

Tuncay ( )

­ Evet ( ) kış şiddetli olacak ( ) dedi.

Yukarıda ayraçlarla boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) ( : ) ( ? ) ( : ) ( , ) ( , ) B) ( : ) ( ? ) ( : ) ( ; ) ( , ) C) ( : ) ( . ) ( : ) ( . ) ( , ) D) ( ; ) ( ? ) ( ; ) ( ; ) ( . ) E) ( ; ) ( ! ) ( ; ) ( , ) ( , )

35.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazımyanlışı yapılmıştır?

A) Bütün yaşananlara rağmen unutuyormuydu?

B) Parayı eline aldı mı bizi görmezden gelirdi.C) İnsan çalıştımı her şeyin üstesinden gelir

mi?D) Durakta beni bekliyor muydu?E) O anda bana mı sordu ne aldığımı ?

36.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazımyanlışı yapılmıştır?

A) Özenti ile dilimize yabancı sözlerin girişi deartıyor.

B) Dilimize girmekte olan yabancı sözcüklerikullanmayanları kutlarım.

C) Türk dili, dillerin en güzelidir.D) Düşündüğünü kâğıda dökemiyen bir toplum

oluyoruz.E) Türkçenin anlatımda yeterli olamayacağını

savunanlar bazı gerçekleri görünce susar.

37.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikiden fazlayazım yanlışı yapılmıştır?

A) Yılların nasıl geçdiğini farkedemedim.B) Bakdıkça güzelleşen bu tepe birşey

anlatıyordu.C) Herhangibir sorun yaşamadılar.D) Herkez biryere toplandı.E) TCDD'nın yapdığı bu çalışma herşeyi

kolaylaşdıracaktı.

38.

‘’Etmek, olmak, eylemek yardımcı eylemleriyle kurulan birleşik eylemlerde, yardımcı eylemden önce ses düşmesi veya ses türemesi olursa eylem bitişik, olmuyorsa ayrı yazılır. Yukarıda verilen kurala uymamaktankaynaklanan yazım yanlışı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Terket, git beni. B) Affetmem seni asla. C) Tüm işleri hallettik, şimdi de bu iş çıktı. D) Soruları yarın teslim edeceğiz. E) Kaybolan yıllar içimde dert oldu.

39.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazımyanlışı yapılmıştır?

A) 14'üncü katta çalışma vardı.B) Ankara'lılar toplanmış, onun kente girişini

bekliyordu.C) 23.10.2005'te dünyaya geldi.D) 1988'den bu yana ilk kez ülkesinde şarkı

söylüyor.E) 1963'ten beri çalışıyordu.

40.

14

2010 EY e127-A

TEST BİTTİ.

A

A

Page 15: YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ · 2010. 9. 30. · e-Sertifika Programları / 19 Eylül 2010 – Yaz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

e-Sertifika Programları / 19 Eylül 2010 – Yaz Dönemi - Pazar 14.30

YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

TEST GRUBUNUZ

B CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

ÖĞRENCİNİN SOYADI : ...............................................................................................................................................

ADI : ......................................................................................................................................................

TC KİMLİK NO : .................................................................................................................................... SINAV SALON NO: ......................................................... SIRA NO: ...................................................

Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL AÇIKLAMA 1. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin Adı Sayısı No Yerel Yönetimler Mevzuatı 40 2 İdari ve Mali Mevzuat 40 6 Ortak Konular 40 10 2. Bu soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap

kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına

taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru

cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. Bu kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o

soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate

alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.

9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

127 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ e-Sertifika Programları

Page 16: YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ · 2010. 9. 30. · e-Sertifika Programları / 19 Eylül 2010 – Yaz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI Bir il belediyesinin büyükşehir belediyesinedönüştürülebilmesi için son nüfus sayımınagöre toplam nüfusunun en az kaç bin olmasıgerekmektedir?

A) 450B) 500C) 600D) 750E) 900

1.

Belediyenin karar organı aşağıdakilerdenhangisidir?

A) Belediye meclisiB) Belediye başkanıC) Belediye encümeniD) ValiE) Kaymakam

2.

Gayrisıhhi müesseselerden birinci sınıfolanların ruhsatlandırılması il merkezbelediyeleri dışındaki yerlerdeaşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

A) Sağlık BakanlığıB) İçişleri BakanlığıC) İl özel idaresiD) Belediye encümeniE) Belediye meclisi

3.

Belediyenin mali işlemler dışında kalan diğerişlemleri, hukuka uygunluk ve idareninbütünlüğü açısından aşağıdakilerden hangisitarafından denetlenir?

A) Devlet Planlama Teşkilatı MüsteşarlığıB) İçişleri BakanlığıC) DanıştayD) Maliye BakanlığıE) Sayıştay

4.

Bir beldenin adının değiştirilmesi için,belediye meclisi üye tam sayısının en azkaçının kararı gerekir?

A) Beşte dörtB) Beşte üçC) Üçte ikiD) Dörtte ikiE) Dörtte üç

5.

Hem il genel idaresinin hem de il özelidaresinin yöneticisi aşağıdakilerdenhangisidir?

A) ValiB) Büyükşehir belediye başkanıC) İlçe belediye başkanıD) KaymakamE) Muhtar

6.

Belediye meclisinin Danıştay tarafından feshidurumunda yeni meclis seçimi yapılanakadar meclis görevi aşağıdakilerden hangisitarafından yürütülür?

A) İl özel idaresi meclis üyeleriB) Belediye encümeninin memur üyeleriC) Belediye başkanı ve yardımcılarıD) Kaymakamlık personeliE) Vali ve yardımcıları

7.

Belediye başkanının katılamadığıtoplantılarda, büyükşehir belediyesi encümentoplantılarına kim başkanlık eder?

A) ValiB) KaymakamC) Büyükşehir belediyesi genel sekreteriD) İlçe belediye başkanıE) Vali yardımcısı

8.

Büyükşehir belediyesine katılma kararı, ilgiliilçe belediye meclisinin talebi üzerineaşağıdakilerden hangisi tarafından alınır?

A) İl genel meclisiB) Büyükşehir encümeniC) İçişleri BakanlığıD) İl encümeniE) Büyükşehir belediye meclisi

9.

Büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeİkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhimüesseseleri, umuma açık istirahat veeğlence yerlerini ruhsatlandırma vedenetleme görevi aşağıdakilerden hangisineaittir?

A) Sağlık BakanlığıB) KaymakamlıklarC) Büyükşehir ilçe belediyeleriD) MuhtarlıklarE) Büyükşehir belediyeleri

10.

2

2010 EY e127-B

İzleyen sayfaya geçiniz.

B

B

Page 17: YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ · 2010. 9. 30. · e-Sertifika Programları / 19 Eylül 2010 – Yaz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Aşağıdakilerden hangisi belediyenin görevve sorumluluklarından biri değildir?

A) Çevre ve çevre sağlığıB) Park ve yeşil alanlarC) Kültür ve sanatD) Şehirlerarası trafikE) Acil yardım ve kurtarma

11.

İl genel meclisi, seçim sonuçlarının ilanınıizleyen kaçıncı gün kendiliğinden toplanır?

A) 3B) 5C) 7D) 10E) 15

12.

Belediye sınırları il sınırı olmayan illerde,köye yönelik hizmetler, Köy Hizmetleri GenelMüdürlüğü'nün kaldırılmasından sonraaşağıdakilerden hangisi tarafından yerinegetirilmektedir?

A) Büyükşehir belediyesiB) İlçe belediyesiC) KaymakamlıkD) İl özel idaresiE) Mahalli idare birlikleri

13.

5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırlarıİçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı KanunlardaDeğişiklik Yapılması Hakkında Kanun'laaşağıdaki belediye çeşitlerinden hangisikaldırılmıştır?

A) Alt kademe belediyeleriB) Büyükşehir belediyeleriC) Olağan belediyelerD) İlçe belediyeleriE) İlk kademe belediyeleri

14.

Büyükşehir belediye meclisinin feshineneden olan eylem işlemlere katılanbüyükşehir ve ilçe belediye başkanlarınıngörevlerine aşağıdakilerden hangisinin kararıile son verilir?

A) Bakanlar KuruluB) İçişleri BakanlığıC) DanıştayD) Adalet BakanlığıE) Yargıtay

15.

Kamu zararlarının tahsiline ilişkin usul veesaslar, aşağıdakilerden hangisi tarafındançıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir?

A) Bayındırlık ve İskan BakanlığıB) Milli Savunma BakanlığıC) Sanayi ve Ticaret BakanlığıD) Bakanlar KuruluE) Adalet Bakanlığı

16.

Aşağıdakilerden hangisi il encümeniningörev ve yetkilerinden biri değildir?

A) Bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genelmeclisine görüş bildirmek

B) Kanunda öngörülen cezaları vermekC) Belediye sınırları dışındaki umuma açık

yerlerin açılış ve kapanış saatlerinibelirlemek

D) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikincidüzeyleri arasında aktarma yapmak

E) İhtisas komisyonlarının üyelerini seçmek

17.

Aşağıdakilerden hangisi BelediyeKanunu'nun amaçlarından biri değildir?

A) Belediyenin bütçe büyüklüğünü belirlemekB) Belediyenin organlarını düzenlemekC) Belediyenin görevlerini belirlemekD) Belediyenin çalışma usullerini düzenlemekE) Belediyenin yönetimini düzenlemek

18.

Mahalli idare birliklerince kurulan ihtisaskomisyonlarında üye sayısı kaç kişiyigeçemez?

A) 3B) 4C) 5D) 7E) 10

19.

Mahalli idare birliklerinde, birlik tarafındançıkarılacak yönetmelikler aşağıdakilerdenhangisi tarafından kabul edilir?

A) Birlik meclisiB) Birlik encümeniC) İçişleri BakanıD) Büyükşehir belediye meclisiE) Büyükşehir belediye encümeni

20.

Köy muhtarı seçilebilmek için en az kaçaydan beri o köyde yaşıyor olmak gerekir?

A) 3B) 6C) 9D) 10E) 12

21.

3

2010 EY e127-B

İzleyen sayfaya geçiniz.

B

B

Page 18: YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ · 2010. 9. 30. · e-Sertifika Programları / 19 Eylül 2010 – Yaz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

İç Denetim Koordinasyon Kurulu üyeleri kaçyıl süre için atanırlar?

A) 1B) 2C) 3D) 4E) 5

22.

Vali, hukuka aykırı gördüğü kararları, kaçgün içinde gerekçesini de belirterek yenidengörüşülmek üzere il genel meclisine iadeedebilir?

A) 7B) 8C) 9D) 10E) 15

23.

Aşağıdakilerden hangisi muhtarın merkeziyönetimin temsilcisi olarak yapmakla görevliolduğu devlet işlerinden biri değildir?

A) Hükümet tarafından belirlenecek kanunlarıköy içinde ilan etmek

B) İhtiyar meclisi ile görüştükten sonra köylüyüişe çağırmak

C) Hekim olmayanların hastalara ilaçyapmasını men etmek

D) Salgın hastalıkları günü gününe ilgilimercilere haber vermek

E) Köy civarında eşkıya görürse hükümetehaber vermek

24.

Muhasebe yetkilisi ödeme belgesi ve ekibelgeler üzerinde aşağıdakilerden hangisinikontrol etmekle yükümlü değildir?

A) Ödemenin gerekliliğiniB) Yetkililerin imzalarınıC) Mevzuatında sayılan belgelerin tamam

olmasınıD) Maddi hata bulunup bulunmadığınıE) Hak sahibinin kimliğine ilişkin belgeleri

25.

Aşağıdakilerden hangisi köy derneğiningörevlerinden biri değildir?

A) Muhtarı seçmekB) Köyün isteğe bağlı işlerini zorunlu hale

getirmekC) Davalarda köyü temsil edecek kişiyi seçmekD) İmece ile kaçar gün çalışılacağını belirlemekE) İhtiyar meclisi üyelerini seçmek

26.

Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresininyetki ve imtiyazlarından biri değildir?

A) Kanunların verdiği yetkide yönetmelikçıkarmak ve yasak koymak

B) Sivil hava ulaşımına açık havaalanlarıbünyesinde yer alan tüm tesislere çalışmaruhsatı vermek

C) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla taşınır vetaşınmaz malları almak, satmak veyakiralamak

D) İl özel idaresine ait vergi, resim ve harçlarıntarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak

E) Borç almak ve bağış kabul etmek

27.

Aşağıdakilerden hangisi köylerde ihtiyarmeclisinin doğal üyelerinden biri değildir?

A) Birinci sınıf ebelerB) ÖğretmenC) KaymakamD) İmamE) Birinci sınıf sağlık memurları

28.

Aşağıdakilerden hangisi köyün isteğe bağlıgörevlerinden biridir?

A) Köyde su basması olursa birleşerek selinyolunu değiştirmek

B) Köyün sınırları içinde münasip yerlerde vetepelerde orman yetiştirmek

C) Bir hayvana götüremeyeceği kadar yükyükletmemek

D) Köy korusunu muhafaza etmekE) Köy namına bakkal dükkânı yaptırmak

29.

Aşağıdakilerden hangisi ilçelerde tümköylerin iştiraki ile meydana gelen köylerehizmet götürme birliklerinin kurulabildiğikonulardan biri değildir?

A) Kırsal kalkınmayı sağlamakB) Altyapı tesislerinin kurulmasıC) Kanalizasyon hizmetlerinin sağlanmasıD) Yol ve su gibi hizmetlerin verilebilmesiE) Tarım ürünlerinin pazarlanması

30.

İhale sonucu en geç kaç gün içinde ilanedilmelidir?

A) 5B) 10C) 15D) 25E) 30

31.

4

2010 EY e127-B

İzleyen sayfaya geçiniz.

B

B

Page 19: YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ · 2010. 9. 30. · e-Sertifika Programları / 19 Eylül 2010 – Yaz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Mahalli idareler birliği bütçesinin harcamayetkilisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Genel sekreterB) Maliye BakanıC) İçişleri BakanıD) Birlik başkanıE) Baş danışman

32.

İhale komisyonu ile ilgili aşağıdakiifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Komisyon başkanı oy kullanmaz.B) Eksiksiz olarak toplanır.C) Kararlar çoğunlukla alınır.D) Kararlarda çekimser kalınmaz.E) Karşı oyun gerekçesi karara yazılır.

33.

İç denetime ilişkin standartlar ve yöntemleraşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir,geliştirilir ve uyumlaştırılır?

A) Bütçe ve Mali Kontrol Genel MüdürlüğüB) Devlet Planlama Teşkilatı MüsteşarlığıC) Türkiye İstatistik KurumuD) Sayıştay BaşkanlığıE) İç Denetim Koordinasyon Kurulu

34.

İhale yapılmadan önce idarece, her türlü fiyataraştırması yapılarak, katma değer vergisihariç olmak üzere belirlenen tutaraşağıdakilerden hangisidir?

A) Esas değerB) Yaklaşık maliyetC) Eşik değerD) Tavan maliyetE) Taban maliyet

35.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerindemuhasebe hizmetlerini yapmak üzeregörevlendirilecek kişileri aşağıdakilerdenhangisi belirler?

A) Maliye BakanlığıB) İçişleri BakanlığıC) BaşbakanD) CumhurbaşkanıE) T.B.M.M.

36.

Aşağıdaki kurumlardan hangisi merkeziyönetim kapsamındaki kamu idarelerininyatırım programında yer alan projeödeneklerinin belirlenmesinde MaliyeBakanlığı ile işbirliği yapar?

A) Hazine MüsteşarlığıB) Sanayi ve Dış Ticaret BakanlığıC) Bütçe ve Mali Kontrol MüdürlüğüD) Devlet Planlama Teşkilatı MüsteşarlığıE) Sayıştay Başkanlığı

37.

Aşağıdakilerden hangisi mahalli idare birliğibaşkanının görevlerinden biri değildir?

A) Birliğin hak ve menfaatlerini korumakB) Birliği temsil etmek veya gerektiğinde vekil

tayin etmekC) Şartsız bağışları kabul etmekD) Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil

etmekE) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu

yararı kararlarını almak

38.

Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit ve budeğerleri aşan ihalelerden pazarlık usulü ileyapılacak olanların ilanları ihale tarihindenen az kaç gün önce yayınlanmalıdır?

A) 5B) 15C) 25D) 30E) 31

39.

Aşağıdaki şartnamelerden hangisihazırlandıktan sonra ihale yetkilisi tarafındanonaylanması gerekmektedir?

A) Resmi şartnamelerB) Teknik şartnamelerC) Yapım şartnameleriD) Teminat şartnameleriE) Yeterlilik şartnameleri

40.

5

2010 EY e127-B

İzleyen sayfaya geçiniz.

B

B

Page 20: YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ · 2010. 9. 30. · e-Sertifika Programları / 19 Eylül 2010 – Yaz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası'nınhazırlık çalışmalarını yürüten Kurucu Meclis'eüye göndermiştir?

A) Adalet PartiB) Anavatan PartisiC) Cumhuriyetçi Köylü Millet PartisiD) Türkiye İşçi PartisiE) Demokrat Parti

1.

Milli egemenlik ilkesi ilk kez hangianayasada düzenlenmiştir?

A) 1876 Kanun-u EsasiB) 1921 AnayasasıC) 1924 AnayasasıD) 1961 AnayasasıE) 1982 Anayasası

2.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal devletisosyalist devletten ayıran özelliklerden birideğildir?

A) İktidarların demokratik yöntemlerlebelirlenmesi

B) Üretim araçlarının özel mülkiyetinin mevcutolması

C) Ekonominin serbest yarış ve özel girişimedayanması

D) Siyasi sistemin çoğulcu olmasıE) Bütün üretim araçlarının mülkiyetinin

devlete ait olması

3.

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilanısonrasında siyasi istikrarın sağlanmasıamacıyla atılan adımlardan biri değildir?

A) Padişahın Ankara'ya davet edilmesiB) Osmanlı Hanedanının yurt dışına

çıkarılmasıC) Hilafeti kaldırılmasıD) Öğretimin birleştirilmesiE) Askerlik ve milletvekilliği sıfatlarının ayrılması

4.

1921 Anayasası ile öngörülen hükümetsistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yarı-başkanlık sistemiB) Parlamenter sistemC) Süper başkanlık sistemiD) Meclis hükümeti sistemiE) Başkanlık sistemi

5.

Aşağıdaki yürütme işlemlerinden hangisiyargı denetiminin dışında bırakılmıştır?

A) Radyo Televizyon Üst Kurulu kararlarıB) Belediye Meclisi kararlarıC) Yükseköğretim Kurulu kararlarıD) İl Özel İdaresi kararlarıE) Yüksek Askeri Şura kararları

6.

Subjektif millet anlayışı ilk defa hangidüşünür tarafından geliştirilmiş vesavunulmuştur?

A) Karl MarksB) Ernest RenanC) Thomas HobbesD) Bertrand RussellE) John Locke

7.

Aşağıdakilerden hangisi milletvekilleriningeçici bir görevi milletvekilliği sıfatıylayürütebilmesinin koşullarından biri değildir?

A) Görevin altı ayı aşmamak üzere verilmesiB) Görevin belli bir konuda olmasıC) Görevin cumhurbaşkanı tarafından verilmesiD) Görevin kabulünün TBMM kararına bağlı

kılınmasıE) Görevin hükümet tarafından verilecek

olması

8.

Aşağıdakilerden hangisi 1950 seçimlerindeuygulanan seçim esaslarından biridir?

A) Seçimin iki turlu yapılmasıB) Döküm ve sayımın gizli olmasıC) Oylamanın açık yapılmasıD) Yargı güvencesiE) İki derecelilik

9.

Aşağıdakilerden hangisi bütün demokratiksiyasi sistemlerde yasama organınınişlevlerinden biridir?

A) Yürütme organını denetlemekB) Başbakanı belirlemekC) Bakanları atamakD) Cumhurbaşkanını seçmekE) Milli Güvenlik Kurulu üyelerini seçmek

10.

6

2010 EY e127-B

İzleyen sayfaya geçiniz.

B

B

Page 21: YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ · 2010. 9. 30. · e-Sertifika Programları / 19 Eylül 2010 – Yaz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletiningenel ilkelerinden biri değildir?

A) Devlete ve kanunlara güvenB) İyi niyetC) Kuvvetler birliğiD) Kazanılmış haklara saygıE) Ahde vefa

11.

II. Dünya Savaşı yıllarında aşağıdakiülkelerin hangisinde Komünist Partikapatılmıştır?

A) İtalyaB) İsviçreC) İngiltereD) AlmanyaE) Sovyetler Birliği

12.

Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli'ninkabulünün sonuçlarından biri değildir?

A) Anadolu'daki işgaller sona ermiştir.B) İstanbul işgal edilmiştir.C) Meclis-i Mebusan dağıtılmıştır.D) 1921 Anayasası hazırlanmıştır.E) Siyasi iktidarın Ankara'ya geçişi hız ve

meşruiyet kazanmıştır.

13.

1982 Anayasası ile benimsenen devlet yapısıaşağıdakilerden hangisidir?

A) ÖzerklikB) Öz yönetimC) Özerk bölge yönetimiD) Tek egemenlikli devletE) Federatif sistem

14.

Gensoruyla ilgili aşağıdaki ifadelerdenhangisi yanlıştır?

A) Gensoru önergesi bir siyasi parti grubutarafından verilebilir.

B) Gensoru görüşmelerinin sonrasında yapılanoylamalarda yalnızca güvensizlik oylarısayılır.

C) Gensoru önergesi en az yirmi milletvekilininimzasıyla verilebilir.

D) Gensoru, hükümetin tümünün ya da en azbir bakanın siyasi sorumluluğuna ilişkindir.

E) Gensoru görüşmeleri sonrasında sadecegüvensizlik oylarının sayılmasındaki amaçhükümetin kolay kurulmasını sağlamaktır.

15.

Aşağıdakilerden hangisi hiyerarşi ilişkisiiçinde üst makamın yetkilerinden birideğildir?

A) Astın yerine geçerek işlem yapmakB) Astın yaptığı işlemi onaylamakC) Astın işlemini düzeltmekD) Astın yaptığı işlemi değiştirmekE) Astın işlemini iptal etmek

16.

Aşağıdakilerden hangisi Anayasada belirtilenyürütmenin düzenleyici işlemlerinden birideğildir?

A) Cumhurbaşkanlığı kararnamesiB) KanunC) TüzükD) YönetmelikE) Kanun hükmünde kararname

17.

Mahalli idarelerin karar organlarının seçimikaç yılda bir yapılmaktadır?

A) 10B) 8C) 7D) 6E) 5

18.

Aşağıdakilerden hangisi siyasi partigruplarının sahip oldukları yetkilerden birideğildir?

A) Mecliste kapalı oturum yapılmasını istemekB) Meclis araştırması isteyebilmekC) Meclis soruşturması ile ilgili görüşme

yapmakD) Gensoru önergesi vermekE) Genel görüşme yapılmasını istemek

19.

Aşağıdakilerden hangisi İçişleri Bakanlığı,Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'nın ortakkararnamesiyle kurulur?

A) İlçeB) BelediyeC) KöyD) İlE) Bucak

20.

7

2010 EY e127-B

İzleyen sayfaya geçiniz.

B

B

Page 22: YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ · 2010. 9. 30. · e-Sertifika Programları / 19 Eylül 2010 – Yaz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Aşağıdakilerden hangisi özel niteliklikanunlar arasında yer alır?

A) Bütçe kanunuB) Medeni kanunC) Ceza kanunuD) Ticaret kanunuE) İş kanunu

21.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı-Türkanayasal tarihinin ilk yazılı anayasasıdır?

A) 1808 Sened-i İttifakB) 1839 Tanzimat FermanıC) 1856 Islahat FermanıD) 1876 Kanun-u EsasiE) 1921 Anayasası

22.

Bir uyuşmazlığı yargılayıp çözümekavuşturacak olan mahkemenin söz konusuuyuşmazlığın ortaya çıkmasından öncekanunen belli olması durumuna ne ad verilir?

A) Erkler ayrılığı ilkesiB) Sosyal devletC) Yargı bağımsızlığıD) Milli egemenlik ilkesiE) Tabii yargıç ilkesi

23.

Aşağıdakilerden hangisi öğretmen kadrolarıiçin ilanda bulunma yetkisine sahiptir?

A) İçişleri BakanlığıB) Milli Eğitim BakanlığıC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlığıD) BaşbakanlıkE) Adalet Bakanlığı

24.

Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanınıntarafsızlığı ilkesinin bir gereğidir?

A) Bir kimsenin en fazla iki defacumhurbaşkanı seçilebilmesi

B) Milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türkvatandaşlarının cumhurbaşkanı seçilmesi

C) Cumhurbaşkanı seçilen kişinin varsa partisiile ilişiğinin kesilmesi

D) Cumhurbaşkanının halk tarafındanseçilmesi

E) Cumhurbaşkanının görev süresinin beş yılolması

25.

İl ve ilçelerin kurulması ve kaldırılmasıaşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir?

A) YönergeB) GenelgeC) KanunD) TüzükE) Yönetmelik

26.

Aday olarak atanmış bir devlet memurununadaylık süresi en az ne kadardır?

A) 3 ayB) 6 ayC) 9 ayD) 1 yılE) 2 yıl

27.

Aşağıdakilerden hangisi devlet memurluğunaalınmada sınav koşuluyla güvence altınaalınmaktadır?

A) Liyakat ilkesiB) Kariyer ilkesiC) Sınıflandırma ilkesiD) Bağımsızlık ilkesiE) Serbestlik ilkesi

28.

Aşağıdakilerden hangisi İlçe İdare Kurulu'ndayer alır?

A) Bayındırlık ve İskân MüdürüB) Su İşleri MüdürüC) Mal MüdürüD) İcra MüdürüE) Hukuk İşleri Müdürü

29.

Aşağıdakilerden hangisi Devlet MemurlarıKanunu'nda memurlar için öngörülmüşyasaklardan biridir?

A) İsnat ve iftiralara karşı korunmaB) Kovuşturma ve yargılamada özel kurallara

tabi olmaC) Sendika kurmaD) Dava açmaE) Grev yasağı

30.

8

2010 EY e127-B

İzleyen sayfaya geçiniz.

B

B

Page 23: YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ · 2010. 9. 30. · e-Sertifika Programları / 19 Eylül 2010 – Yaz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Aşağıdakilerden hangisi geçici personelinçalışacağı görevleri belirleme yetkisinesahiptir?

A) Maliye BakanlığıB) Bakanlar KuruluC) Turizm ve Kültür BakanlığıD) Orman BakanlığıE) Cumhurbaşkanı

31.

Kazanç getirici faaliyette bulunan memurlarbu durumu kaç gün içinde bağlı olduklarıkuruma bildirmekle yükümlüdürler?

A) 15B) 21C) 30D) 45E) 60

32.

Aşağıdakilerden hangisi disiplin amirleri veyüksek disiplin kurullarının yetkilerinden birideğildir?

A) İlgili kurumlardan bilgi almakB) Yeminli tanık dinlemekC) Mahallen keşif yapmakD) İlgilinin sicil dosyasını incelemekE) Delil toplama aşamasında yapılan işlemleri

kamuoyuna açıklamak

33.

Aşağıdakilerden hangisi kınama cezasınıgerektiren fiil ve hallerden biri değildir?

A) Yetkili olmadığı halde kitle iletişim araçlarınabilgi ve demeç vermek

B) Kurumun huzur, sükun ve çalışma düzeninibozmak

C) Amir tarafından verilen emirlere itiraz etmekD) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine

uymamakE) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve

iş sahiplerine kötü davranmak

34.

Aşağıdakilerden hangisi 4483 sayılı Kanunagöre, belediye başkanları hakkındasoruşturma açmaya yetkilidir?

A) ValilerB) İçişleri BakanıC) Dışişleri BakanıD) KaymakamlarE) TBMM Başkanı

35.

Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı DevletMemurları Kanununa göre kamugörevlilerinden biri değildir?

A) Ticari mümessillerB) MemurlarC) Geçici personelD) İşçilerE) Sözleşmeli personel

36.

Memurlara verilen yolluk aşağıdakikanunlardan hangileri uyarınca ödenir?

A) Medeni Kanun - Ceza KanunuB) Borçlar Kanunu - AnayasaC) Harcırah Kanunu - Bütçe KanunuD) Devlet Memurları Kanunu - İcra İflas

KanunuE) İş Kanunu - Ticaret Kanunu

37.

Aşağıdakilerden hangisi memur kütüklerindeyer almaz?

A) Memurun öğrenimiB) Memurun doğum tarihiC) Memurun cinsiyetiD) Memurun kadrosuE) Memurun siyasi görüşü

38.

Aşağıdakilerden hangisi 4483 sayılı Kanunagöre, TBMM Genel Sekreteri hakkında hazırlıksoruşturması yapmaya yetkilidir?

A) Bölge İdare MahkemesiB) İl Cumhuriyet BaşsavcısıC) Yargıtay Ceza Genel KuruluD) Yargıtay Cumhuriyet BaşsavcısıE) Ağır Ceza Mahkemesi

39.

Aşağıdakilerden hangisi 4483 sayılıMemurlar ve Diğer Kamu GörevlilerininYargılanması Hakkında Kanuna göresoruşturma izni vermeye yetkili mercilerdenbiri değildir?

A) TBMM BaşkanıB) MuhtarlarC) ValilerD) İçişleri BakanıE) Kaymakamlar

40.

9

2010 EY e127-B

İzleyen sayfaya geçiniz.

B

B

Page 24: YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ · 2010. 9. 30. · e-Sertifika Programları / 19 Eylül 2010 – Yaz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

ORTAK KONULAR Belirli bir kuruluşla doğrudan ve organikbağlantısı olamayan basın, eğitimciler,hükümet temsilcileri, dini liderler aşağıdakihedef kitlelerinden hangisine aittir?

A) İkincil hedef kitleyeB) Mevcut hedef kitleyeC) Kararsız hedef kitleyeD) Destekleyen hedef kitleyeE) Dış hedef kitleye

1.

Bir mahalli idarenin çalışanları ve üyelerinibilgilendirmek, motive etmek, ilgilerinekarşılık vermek amacıyla gerçekleştirilenetkinliklere ne ad verilir?

A) Çok kültürlü ilişkilerB) Finansal ilişkilerC) Çalışan ilişkileriD) Özel olaylarE) Konu ilişkileri

2.

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temelögelerinden biri değildir?

A) HedefB) AlıcıC) OlukD) YansımaE) Etkileme

3.

Laik ilkelere göre kurulan TürkiyeCumhuriyeti, "Hilafetçilik" karşıtı olarakaşağıdaki ilkelerden hangisinedayandırılmıştır?

A) CumhuriyetçilikB) HalkçılıkC) İnkılapçılıkD) LaiklikE) Devletçilik

4.

Aşağıdakilerden hangisi kriz olmadan öncekrize karşı hazırlanan acil önlem rehberindebulunması gereken konulardan biri değildir?

A) İletişimB) Eylem planıC) Telefon hattıD) Personel kayıtlarıE) Sloganlar

5.

İletim sürecince gönderilen ileti ile algılananileti arasında bir farka neden olan, iletişimsembollerine olan eklenti veya busembollerin kodlanma hatasına ne ad verilir?

A) DurakB) ÇelişmeC) GürültüD) VurgulamaE) Çekişme

6.

Kaynağın iletişim sürecini başlatmadan vealıcıya göndereceği iletileri yollamadan öncealıcı hakkında gerekli bilgilerin toplanmasınane ad verilir?

A) Yerini almaB) Toplayıcı yankıC) İlgilenimD) Seçici algıE) Vurgulama

7.

I. Alıcı kesimin bilgi düzeyindeki değişme II. Alıcının tutumunda görülen değişme III. Alıcının açık davranışında görülen değişme Yukarıdakilerden hangileri iletişimin etkilerindendir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

8.

Hilafet kaç yılında kaldırılmıştır?

A) 3 Mart 1924 B) 2 Haziran 1925 C) 22 Şubat 1926 D) 24 Ocak 1927 E) 4 temmuz1928

9.

Aşağıdakilerden hangisi, teknik olarak halklailişkiler işini yapacak kişide bulunmasıgereken becerilerden biri değildir?

A) İletişim bilgisiB) Yönetim bilgisiC) Teknolojik bilgiD) Alan bilgisiE) Çevre bilgisi

10.

10

2010 EY e127-B

İzleyen sayfaya geçiniz.

B

B

Page 25: YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ · 2010. 9. 30. · e-Sertifika Programları / 19 Eylül 2010 – Yaz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

“Türkiye devletinin din-i islamdır” ifadesianayasadan kaç yılında çıkartılmıştır?

A) 1626 B) 1927 C) 1928 D) 1929 E) 1930

11.

Devletçilik ilkesinin amacı aşağıdakilerdenhangisidir?

A) Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınmasını hızlave diğer milletlerin gerisine düşmedengerçekleştirmek

B) Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınmasını belirlibir sıraya göre ve özel sermaye eliylegerçekleştirmek

C) Demokratikleşme sürecini kısa süredegerçekleştirmek

D) Halkın bütün ihtiyaçlarını özel sermayearacılığıyla karşılamak

E) Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş insanlıkhedefleri doğrultusunda gerçekleştirmek

12.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazımyanlışı yapılmıştır?

A) 14'üncü katta çalışma vardı.B) Ankara'lılar toplanmış, onun kente girişini

bekliyordu.C) 23.10.2005'te dünyaya geldi.D) 1988'den bu yana ilk kez ülkesinde şarkı

söylüyor.E) 1963'ten beri çalışıyordu.

13.

I. Meclis üyesini aramak II. Meclis üyesine yazmak III. Meclis üyesi ile yüz yüze görüşmek Yukarıdakilerden hangileri bir kişinin tek başına lobi faaliyetlerini gerçekleştirmek için yapması gerekenlerdendir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

14.

Kemal ( )

­ Bu kış da şiddetli geçecek değil mi ( )

Tuncay ( )

­ Evet ( ) kış şiddetli olacak ( ) dedi.

Yukarıda ayraçlarla boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) ( : ) ( ? ) ( : ) ( , ) ( , ) B) ( : ) ( ? ) ( : ) ( ; ) ( , ) C) ( : ) ( . ) ( : ) ( . ) ( , ) D) ( ; ) ( ? ) ( ; ) ( ; ) ( . ) E) ( ; ) ( ! ) ( ; ) ( , ) ( , )

15.

Kaynaktan alıcıya gönderilen bir uyarı, birdüşünce, duygu, kanı ya da bilginin kaynaktarafından kodlanmış haline ne ad verilir?

A) EtkilemeB) KanalC) YansımaD) İletiE) Sözcük

16.

Onay gerektiren yazılarla ilgili aşağıdaverilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İmza bölümünden sonra uygun satır aralığıbırakılarak yazı alanının ortasına büyükharflerle "OLUR" yazılır.

B) Onay tarihinden sonra imza için uygunboşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadıve altına unvanı yazılır.

C) Onay gerektiren yazılar güvenlik açısındansakıncalı olabileceği için elektronik ortamdahazırlanamaz.

D) "OLUR"un altında onay tarihi yer alır.E) Yazıyı teklif eden birim ile onay makamı

arasında makamlar varsa bunlardan onaymakamına en yakın yetkili "Uygun görüşlearz ederim." ifadesiyle onaya katılır.

17.

"Her şeyin aklın inceleme ve eleştirisindengeçirilmesi gereklidir" diyen düşünüraşağıdakilerden hangisidir?

A) ErasmusB) EflatunC) AristotalesD) HegelE) Comte

18.

11

2010 EY e127-B

İzleyen sayfaya geçiniz.

B

B

Page 26: YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ · 2010. 9. 30. · e-Sertifika Programları / 19 Eylül 2010 – Yaz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

İnananları toplumsal yaşamda bir arada tutanve destekleyen, inanışların bir bütün halindesistemleştiği olgu aşağıdakilerdenhangisidir?

A) GelenekB) DinC) ÖrfD) GörenekE) Ahlak

19.

"İlgi" bölümünde yer alan bilgiler bir satırıgeçerse aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A) "İlgi" bölümü bir satır olmak zorundadır; bunedenle bilginin kalan kısmında kısaltmayapılır.

B) "İlgi" kelimesi ortalanarak alt satıra yazılır.C) "İlgi" kelimesinin altı boş bırakılarak üçüncü

satıra yazılır.D) "İlgi" kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci

satıra yazılır.E) "İlgi" kelimesinin başladığı hizadan

başlanarak alt satıra yazılır.

20.

Bir restaurantta, garsondan hesabı isterkenaynı zamanda elimizle hesap işareti yapmaksözsüz iletişimin işlevlerinden hangisinegirer?

A) Yerini almaB) VurgulamaC) ÇelişmeD) ResmetmeE) Tekrarlama

21.

Beklenmeyen ve önceden sezilemeyen;ancak hemen karşılık verilmesi gereken,mahalli idarenin yaşama uyum ve savunmamekanizmalarını yetersiz hale getirerekmevcut değerlerini, amaçlarını ve imajınıtehdit eden gerilim durumuna ne ad verilir?

A) GrevB) KartelC) LokavtD) KonsorsiyumE) Kriz

22.

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal hayırseverlik için tipik programlardan birideğildir?

A) Nakit bağışlar tedarik etmekB) Donanım kullanımı sunmakC) Kültürel etkinlikler düzenlemekD) Burslar vermekE) Hibeler vermek

23.

Mercimek, yayla ve domates çorbası annemin en sevdiğim çorbalarıdır. Cümlesindeki virgülün ( , ) görevine benzer bir kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Evin, bahçenin bakımına dikkat ederdi. B) Bütün komşuları etrafına toplar, öyküsünü

tümüne anlatırdı. C) Teyzemde, sabır kalmamıştı artık. D) O gün, bir daha asla yalan söylemeyeceğine

söz verdi. E) Tatlı, kızın midesine dokunurdu.

24.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazımyanlışı yapılmıştır?

A) Özenti ile dilimize yabancı sözlerin girişi deartıyor.

B) Dilimize girmekte olan yabancı sözcüklerikullanmayanları kutlarım.

C) Türk dili, dillerin en güzelidir.D) Düşündüğünü kâğıda dökemiyen bir toplum

oluyoruz.E) Türkçenin anlatımda yeterli olamayacağını

savunanlar bazı gerçekleri görünce susar.

25.

Ağıdakilerden hangisi toplumsal aktivistlerlebaşa çıkabilmek için önerilen yöntemlerdenbiri değildir?

A) Aktivist gruba doğruların söylenmesiB) Aktivist grubun sadece güçlü yanlarının

bilinmesiC) Aktivist gruba karşı serin kanlılığın

korunmasıD) Aktivist gruba karşı açık ve ulaşılabilir

olmasıE) Aktivist gruba karşı arkadaşça tavır

takınılması

26.

12

2010 EY e127-B

İzleyen sayfaya geçiniz.

B

B

Page 27: YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ · 2010. 9. 30. · e-Sertifika Programları / 19 Eylül 2010 – Yaz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Bir resmî yazıda "paraf" nerede yer alır?

A) Adres bölümünün hemen altında ve yazıalanının sağında

B) Adres bölümünün hemen altında ve yazıalanının ortasında

C) Adres bölümünün hemen altında ve yazıalanının solunda

D) Adres bölümünün hemen üstünde ve yazıalanının solunda

E) Adres bölümünün hemen yanında ve yazıalanının solunda

27.

Tek imzalı bir resmî yazıda, imza nereyeatılmalıdır?

A) Metnin bitimine, yazı alanın ortasınaB) Metnin bitimine, yazı alanın sağına, ad ve

soyadın yanınaC) Metnin bitimine, yazı alanın sağına, ad ve

soyadın üzerineD) Metnin bitimine, yazı alanın soluna, adresin

altınaE) Metnin bitimine, yazı alanın sağına, ad ve

soyadın altına

28.

‘’Etmek, olmak, eylemek yardımcı eylemleriyle kurulan birleşik eylemlerde, yardımcı eylemden önce ses düşmesi veya ses türemesi olursa eylem bitişik, olmuyorsa ayrı yazılır. Yukarıda verilen kurala uymamaktankaynaklanan yazım yanlışı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Terket, git beni. B) Affetmem seni asla. C) Tüm işleri hallettik, şimdi de bu iş çıktı. D) Soruları yarın teslim edeceğiz. E) Kaybolan yıllar içimde dert oldu.

29.

Aşağıdakilerin hangisi ara sözlerin ve aracümlelerin başında ve sonunda virgülkullanılmasına örnek olarak verilebilir?

A) Çalıştım, çalıştım, çalıştım.B) Yalıları, gemileri, insanları seyrettim yine.C) Sözlerimi henüz bitirmedim, dedi.D) Güzel dilimizi, Türkçemizi, artık önemseme

vakti geldi.E) Sözlüğün, kitabın ne kadar olduğunu

öğrendim.

30.

Aşağıdakilerden hangisi mahalli idarelerdebir kriz planı hazırlanırken dikkat edilmesigereken noktalardan biri değildir?

A) Plandaki her şeyin kontrol edilmesiB) Krizlerin önlenmesi için tedbirlerin alınmasıC) Olası kriz tiplerinin belirlenmesiD) İletişim kanallarının belirlenmesiE) En yakın sağlık kuruluşuna haber verilmesi

31.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikiden fazlayazım yanlışı yapılmıştır?

A) Bakdıkça güzelleşen bu tepe birşeyanlatıyordu.

B) TCDD'nın yapdığı bu çalışma herşeyikolaylaşdıracaktı.

C) Herhangibir sorun yaşamadılar.D) Yılların nasıl geçdiğini farkedemedim.E) Herkez biryere toplandı.

32.

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ayraçiçindeki boşluğa virgül (,) getirilemez?

A) O ( ) kadını bir türlü bağışlamıyordu.B) O ( ) ağaçları severdi.C) Bu ( ) oyuncağı aldı ve parçaladı.D) Şu ( ) çocuk beni gerçekten çok kızdırdı.E) Bu ( ) onun anlamak istemediği tek gerçekti.

33.

Reklam, duyurum, promosyon, doğrudanpostalama, ticari şovlar ve özel olaylarıiçeren bir ürün, hizmet ya da satmak içindüzenlenen etkinliklerin bileşimine ne adverilir?

A) Finansal ilişkilerB) DuyurumC) Pazarlama iletişimiD) Çok kültürlü ilişkilerE) Gündem yönetimi

34.

13

2010 EY e127-B

İzleyen sayfaya geçiniz.

B

B

Page 28: YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ · 2010. 9. 30. · e-Sertifika Programları / 19 Eylül 2010 – Yaz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Genç doktor ona : ‘’Koşa, koşa gelirsen daha çok yorulursun.’’demiş.

Yukarıdaki cümlede noktalama yanlışı nasıl giderilebilir?

A) Koşa koşa sözcüklerinin arasındaki virgül ( , ) kaldırılarak

B) Ona sözcüğünden sonraki iki nokta ( : ) kaldırılarak

C) Ona sözcüğünden sonraki iki nokta ( : ) yerine noktalı virgül ( ; ) konularak

D) Demiş sözcüğünden sonraki nokta ( . ) kaldırılarak

E) Yorulursun sözcüğünden sonraki nokta ( . ) kaldırılarak

35.

Kurumun ilgili politikalarının, ilişkilerinin veiletişimin yönetilmesinde nelerin yapılmasıgerektiği yönünde tavsiyeler debulunulmasına ne ad verilir?

A) Halkla ilişkilerB) DanışmanlıkC) YönetimD) DuyurumE) Eylem

36.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazımyanlışı yapılmıştır?

A) Durakta beni bekliyor muydu?B) Parayı eline aldı mı bizi görmezden gelirdi.C) O anda bana mı sordu ne aldığımı ?D) İnsan çalıştımı her şeyin üstesinden gelir

mi?E) Bütün yaşananlara rağmen unutuyor

muydu?

37.

I. Mahalli idarenin itibarının sarsılması II. Sorunun çözümlenmesi için sürenin çok

sınırlı olması III. Mahalli idare tarafından beklenmeyen

zamanda meydana gelmesi Yukarıdakilerden hangilerinin birlikte olması krizin ortaya çıkışının göstergesidir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

38.

Resmî yazının bitiriliş şekli aşağıdakilerdenhangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?

A) Alt makama yazılan yazılar "Arz ederim.";üst ve aynı düzey makamlara yazılanyazılar "Rica ederim."; üst ve alt makamlaradağıtımlı olarak yazılan yazılar "Arz ve ricaederim." biçiminde bitirilir.

B) Alt makama yazılan yazılar "Arz ederim.";üst ve aynı düzey makamlara yazılanyazılar "Arz ve rica ederim." üst ve altmakamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar "Arz ederim."; biçiminde bitirilir.

C) Alt makama yazılan yazılar "Rica ederim.";üst ve aynı düzey makamlara yazılanyazılar "Arz ederim."; üst ve alt makamlaradağıtımlı olarak yazılan yazılar "Arz ve ricaederim." biçiminde bitirilir.

D) Alt makama yazılan yazılar "Rica ederim.";üst ve aynı düzey makamlara yazılanyazılar " Arz ve rica ederim." üst ve altmakamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar "Arz ederim."; biçiminde bitirilir.

E) Alt makama yazılan yazılar " Arz ve ricaederim." üst ve aynı düzey makamlarayazılan yazılar "Arz ederim."; üst ve altmakamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar"Rica ederim."; biçiminde bitirilir.

39.

Aşağıdakilerden hangisi bir gizlilik derecesideğildir?

A) Çok GizliB) AceleC) GizliD) ÖzelE) Hizmete Özel

40.

14

2010 EY e127-B

TEST BİTTİ.

B

B