seramar doganay mkuseramar.edac.biz/seramar1/html/presentations all/session 5/seramar...betonarme...

of 44/44
Workshop on Seramar Project, Sept. 30-Oct. 2, 2010, Antakya BETONARME BETONARME Ç Ç ER ER Ç Ç EVEL EVEL İ İ YAPILARIN ZORLANMI YAPILARIN ZORLANMI Ş Ş T T İ İ TRE TRE Şİ Şİ M M DENEYLER DENEYLER İ İ NE G NE G Ö Ö RE MEVCUT RE MEVCUT DURUMLARININ ARA DURUMLARININ ARA Ş Ş TIRILMASI TIRILMASI Hazırlayan: Yüksek Lisans Öğrencisi Ela Doğanay

Post on 31-Aug-2019

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Workshop on Seramar Project, Sept. 30-Oct. 2, 2010, Antakya

  BETONARME BETONARME EREREVELEVELYAPILARIN ZORLANMIYAPILARIN ZORLANMI TTTRETREM M

  DENEYLERDENEYLERNE GNE GRE MEVCUT RE MEVCUT DURUMLARININ ARADURUMLARININ ARATIRILMASITIRILMASI

  Hazrlayan:Yksek Lisans rencisi

  Ela Doanay

 • Workshop on Seramar Project, Sept. 30-Oct. 2, 2010, Antakya

  2

  SUNUM KAPSAMIGiriZorlanm Titreim TestleriTest Binalarnn BelirlenmesiTest Kapsamnda Kullanlan CihazlarTest lemleriTest Sonularnn View2002 Programnda AnaliziYaplarn ETABS Program le ModellenmesiTest ve Analiz SonularSonular ve neriler

 • Workshop on Seramar Project, Sept. 30-Oct. 2, 2010, Antakya

  3

  --Giri--

 • Workshop on Seramar Project, Sept. 30-Oct. 2, 2010, Antakya

  4

  lkemiz, son derece aktif deprem kuaklarnn bulunduu bir corafyaya sahiptir.

  Ege Blgesi -Yerel faylar

  Bingl Karlova

  Kuzey Anadolu Fay Hatt

  Dou Anadolu Fay Hatt

  Marmara Marmara -- 19991999

  DDzce zce -- 19991999

  Gediz Gediz -- 19701970

  Dinar Dinar -- 19951995

  Ceyhan Ceyhan -- 19981998

  Antakya Antakya -- 19971997

  Lice Lice -- 19751975

  Varto Varto -- 19661966

  Muradiye Muradiye --19761976

  Erzincan Erzincan -- 19391939

 • Workshop on Seramar Project, Sept. 30-Oct. 2, 2010, Antakya

  5

  zellikle de Hatay, deprem fay hatlarnn kesitii blgede yer almasndan dolaydeprem tehlikesinin

  en st dzeyde yaanabilecei ehirlerimizin

  banda gelmektedir.

 • Workshop on Seramar Project, Sept. 30-Oct. 2, 2010, Antakya

  Son yllardaki depremlerden sonra yaplan hasar incelemelerinde, betonarme ereveli yaplarda ok fazla hasarlar olutuu grlm ve bu yaplarn hasargrebilirliinin artt sonucuna varlmtr. Baz hasarlarn nedenlerinin aklanmas ve aratrlmas mmkndr fakat yap planna ve kabullere bal olarak bulunan saysal sonular ile llen sonular arasnda farklar meydana gelmektedir.Bu yzden sismik yklerin binaya daha sistematik bir yol ile aktarlmasna dayanan ve aletsel datalarn kullanld ileri yaklamlara gerek olduu ortadadr.

  6

 • Workshop on Seramar Project, Sept. 30-Oct. 2, 2010, Antakya

  7

  Buradan yola karak gelitirilen bu almasnn amac ;

  Mevcut olan betonarme yap stounun hasar ve deprem karakteristiinin belirlenmesidir.

  zlenmesi gereken yol yledir;

  Zorlanm titreim deneyleri ile dinamik davran parametrelerinin belirlenmesi (hakim titreim periyodu, mod ekli, snm oran gibi)

  Analitik modellerin kalibrasyonu (elde edilen dinamik parametrelere gre)

  Performansa dayal analizler ile bina performanslarnn belirlenmesi

  Performanslar deerlendirilerek Antakyadaki yap stokunun hasar karakteristiinin ortaya konmas

  Veriler kullanlarak deprem senaryosu iin veri tabakas oluturulmas

 • Workshop on Seramar Project, Sept. 30-Oct. 2, 2010, Antakya

  8

  --Test Binalarnn Belirlenmesi--

 • 9

  Test binalar seilirken Antakya

  genelinde olmasna, zellikle de

  kent merkezindeki orta katl

  yaplar temsil eden binalarn

  seilmesine dikkat edilmitir. Ve

  ekilde de grld gibi imdiye

  kadar Antakya nn eitli

  blgelerinden seilen 18 bina test

  edilmitir.

 • 10

  A-1

  A-2

  Bu sunumda test dilen binalardan iki tanesinin analiz sonular verilecektir.

  Birinci bina A-1 kodlu bina

  kinci bina ise A-2 kodlu bina.

 • Workshop on Seramar Project, Sept. 30-Oct. 2, 2010, Antakya

  11

  --Zorlanm Titreim Testi--

 • Workshop on Seramar Project, Sept. 30-Oct. 2, 2010, Antakya

  12

  Zorlanm titreim testinde,

  Sarsma cihazyla bina sarslarak titreimler yaratlyor

  Bu titreimlerden dolay yapda meydana gelen tepki mekanzmalar sensrler araclyla kayt altna alnyor

  Bu kaytlarn bilgisayar ortamnda analiz edilmesi sonucu binann;

  Doal periyotuSnm oran

  Mod ekli

  ve benzeri dinamik zellikleri elde edilmi oluyor.

 • Workshop on Seramar Project, Sept. 30-Oct. 2, 2010, Antakya

  --Zorlanm Titreim Testinde Kullanlan Cihazlar--

  13

 • 14

  Prototip olarak retilmi titreim reteci cihaz, az ve ok katl yaplarn test edilmesine uygundur.

  Harmonik salnm retmek zere gelitirilmitir.

  Cihaz titreimi salayacak iki yk kolundan olumaktadr.

  0.5-15 Hz frekans alma aralna sahiptir

  Bu test cihazyla test edilen binalarda titreimler insanlarn hissedebilecei dzeyde deildir.

  Sarsma Cihaz

  by seismotec GmbH

 • 15

  Sarsma Cihaz le Birlikte Kullanlan Hz lerler

  Testlerde 6 adet hzler(SENSR) kullanlmtr.SYSCOM marka bu cihazlar x,y,z olmak zere eksenli kayt alma zelliine sahiptir.Bir hzler toplamda 3 ana paradan olumaktadr.

  1- MR2003; tabannda su terazili sehpas olan ve bulunduu zemindeki titreimleri kayt altna alan cihazdr.

  2-MR2002; MR2003 ten ald verileri dntrce aktarmaktadr.

  3-Dntrc elektriksel kaytlar saysal olarak NCC ye aktarmaktadr.

  Tm hzlerler nihai durumda verilerini NCC yardmyla bilisayar ortamna ulatrr.

 • 16

  Sarsma Cihaz

  Kontrol nitesi

  Hz lerler

  Tm Kaytlarn topland yer

  Deney Dzeneyi

  by seismotec GmbH

 • 17

  0.5 Hz ten balayp 0.2 yada 0.5Hz lik artmlar yaplarak sarsma cihaznn dnme hz arttrlr.

  Her artmda saniyede 100 kayt olmak zere 60 saniye boyunca kayt alnr.

  Bina sarsma ilemi 12Hz e kadar devam eder. Titreim retecinin frekans, yapnn doal frekanslarn kapsayan bir alanda uygulanmaktadr.

  Her iki dorultuda kayt almak iin cihazn dorultusu 90 derece evirilerek deitirlir ve dier dorultu iin ayn ilemler uygulanr.

 • Workshop on Seramar Project, Sept. 30-Oct. 2, 2010, Antakya

  18

  Binann hakim titreim frekansnn olduu blgede, salnm frekansyla binann tepki frekans akp rezonans durumu meydana gelmektedir. Rezonans durumunda sensrler maksimum genlikte okuma yapmaktadr. Bylelikle binann o yndeki maksimum deplasman meydana gelmektedir.

  by seismotec GmbH

 • Workshop on Seramar Project, Sept. 30-Oct. 2, 2010, Antakya

  19

  --Verilerin analizi--

 • Workshop on Seramar Project, Sept. 30-Oct. 2, 2010, Antakya

  Test binalarnda hz ler vastasyla kayt altna alnan veriler View2002 programyla analiz edilmitir.

  20

 • Workshop on Seramar Project, Sept. 30-Oct. 2, 2010, Antakya

  21

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6frekans (Hz)

  FFT

  Gen

  lik

  f=1.98 HzT=0.5128sn

  Modal Frekanslar

  View2002 programyla elde edilen Frekans, FFT genlik grafiklerinin pik noktalar, binann o andaki salnmna ait modal frekansn gstermektedir.

  Bina hakim peryodu da frekans deerinin arpmaya gre tersiyle bulunur;

  Binann her iki salnm ynnde hakim titreim frekans ve hakim periyotu elde ediliyor.

  Tf 1=

 • Workshop on Seramar Project, Sept. 30-Oct. 2, 2010, Antakya

  22

  Snm KapasiteleriZorlanm titreim testlerinin en nemli zelliklerinden biri snm kapasitelerinin belirlenebiliyor olmasdr. Snm oran, , aadaki denklem kullanlarak elde edilmektedir.

  res

  ab

  fff

  2

  =

  0.0001

  0.0011

  0.0021

  0.0031

  0.0041

  0.0051

  0.0061

  1 2 3 4 5 6 7 8

  Frekans,f (Hz)

  FFT

  Gen

  lik

  fa=2.1 Hz fb=2.5 Hz

  fres=2.4Hz

  fres

  fres / 2

 • Workshop on Seramar Project, Sept. 30-Oct. 2, 2010, Antakya

  23

  Mod ekilleri

  Mod ekilleri genel olarak, en st kata yerletirilen

  ivmeler-hzler tarafndan kayt altna

  alnan deplasman deeri referans alnarak dier tm

  katlarda elde edilen deplasman deerlerinin bu deere blnp normalize

  edilmesiyle elde edilir.

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  18

  20

  0 0.5 1 1.5

  Normalize Deplasman

  Kat Y

  kse

  klii (

  m)

  DeneyAnalitik

 • Workshop on Seramar Project, Sept. 30-Oct. 2, 2010, Antakya

  24

  Yaplarn ETABS Yap Analiz Program ile Modellenmesi

  Bu tez almasnda incelenen binalar, CSI firmas tarafndan gelitirilen ETABS (9.5 Versiyon, 2004) yaygn bir kullanma sahip olan yapanalizi paket program ile modellenmitir.

  Modellerin analizinden elde edilen bina hakim periyotu ve mod ekilleri Analitik sonu olarak ifade edilip Deney sonular ile karlatrlacaktr.

 • Workshop on Seramar Project, Sept. 30-Oct. 2, 2010, Antakya

  25

  --Test Ve Analiz Sonular--

 • Workshop on Seramar Project, Sept. 30-Oct. 2, 2010, Antakya

  26

  Bina A-1

  5 kat

  C16

  S220

  h: 18.5 m

  A: 468 m2

  lk test binas Antakya kent merkezindeki yaplarn 556 adedini temsil eden eski bir

  betonarme yapdr.

 • Workshop on Seramar Project, Sept. 30-Oct. 2, 2010, Antakya

  27

  23.4 m

  20 m

  GR

  4

  Y

  X1

  Titreim retici

  E1

  55 cm95 cm

  3 X

  Y Y

  X2

  X

  Y

  by seismotec GmbH

 • Workshop on Seramar Project, Sept. 30-Oct. 2, 2010, Antakya

  28

  5

  GR

  4

  3

  E1

  Y

  X1

  55 cm

  X

  Y

  X

  Y

  Zemin Kat

  1.Kat

  2.Kat

  3.Kat

  4.Kat

  at1 2

  3 4

  5

  GR

  E1

  A-1 Binas iin test cihazlarnn yerleimlerinin plan ve kesit grn

 • Workshop on Seramar Project, Sept. 30-Oct. 2, 2010, Antakya

  29

  Binann ETABS programndaki modeli

 • 30

  0.00001

  0.0001

  0.001

  0.01

  0 2 4 6 8 10Frekans (Hz)

  FFT

  Gen

  lik

  0.00001

  0.0001

  0.001

  0.01

  0 2 4 6 8 10Frekans (Hz)

  FFT

  Gen

  lik

  0.00001

  0.0001

  0.001

  0.01

  0 2 4 6 8 10

  Frekans (Hz)

  FFT

  Gen

  lik

  Binann uzun dorultudaki FFT Genlik-Frekans grafikleri

  -0.15

  -0.1

  -0.05

  0

  0.05

  0.1

  0.15

  -0.15 -0.05 0.05 0.15

  Hz (mm/s) X

  Hz

  (mm

  /s)

  Y

  -0.15

  -0.1

  -0.05

  0

  0.05

  0.1

  0.15

  -0.15 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15

  Hz (mm/s) X

  Hz

  (mm

  /s)

  Y

  -0.15

  -0.1

  -0.05

  0

  0.05

  0.1

  0.15

  -0.15 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15

  Hz (mm/s) XHz

  (mm

  /s)

  Y

  Binann uzun dorultudaki hz deiim grafikleri

  Uzun Dorultuda Yaplan Hesaplamalar

  (a) Sensr No. 1 (b) Sensr No. 2 (c) Sensr No. 3

  (a) Sensr No. 1 (b) Sensr No. 2 (c) Sensr No. 3

 • 31

  Ksa Dorultuda Yaplan Hesaplamalar

  0.00001

  0.0001

  0.001

  0.01

  0 2 4 6 8 10Frekans (Hz)

  FFT

  Gen

  lik

  0.00001

  0.0001

  0.001

  0.01

  0.1

  0 2 4 6 8 10

  Frekans (Hz)

  FFT

  Gen

  lik

  0.00001

  0.0001

  0.001

  0.01

  0.1

  0 2 4 6 8 10Frekans (Hz)

  FFT

  Gen

  lik

  -0.15

  -0.1

  -0.05

  0

  0.05

  0.1

  0.15

  -0.15 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15

  Hz (mm/s) Y

  Hz

  (mm

  /s)

  X

  -0.15

  -0.1

  -0.05

  0

  0.05

  0.1

  0.15

  -0.15 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15

  Hz (mm/s) Y

  Hz

  (mm

  /s)

  X

  -0.15

  -0.1

  -0.05

  0

  0.05

  0.1

  0.15

  -0.15 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15

  Hz (mm/s) Y

  Hz

  (mm

  /s)

  X

  (a) Sensr No. 1 (b) Sensr No. 2 (c) Sensr No. 3

  Binann uzun dorultudaki FFT Genlik-Frekans grafikleri

  Binann uzun dorultudaki hz deiim grafikleri

  (a) Sensr No. 1 (b) Sensr No. 2 (c) Sensr No. 3

 • 32

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  0 0.5 1 1.5

  AnalitikDeney

  A-1 Binas X ynkarlatrmal mod ekli.

  Kat

  yk

  sekl

  ii (

  m)

  Kat

  yk

  sekl

  ii (

  m)

  Normalize Deplasman Normalize Deplasman

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  0 0.5 1 1.5

  AnalitikDeney

 • 33

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  0 0.5 1 1.5

  AnalitikDeney

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  0 0.5 1 1.5

  AnalitikDeney

  A-1 Binas Y ynkarlatrmal mod ekli.

  Kat

  yk

  sekl

  ii (

  m)

  Kat

  yk

  sekl

  ii (

  m)

  Normalize Deplasman Normalize Deplasman

 • Workshop on Seramar Project, Sept. 30-Oct. 2, 2010, Antakya

  34

  Mod Mod Tipi Etabs PeriyotSonular (s)Test PeriyotSonular (s)

  Test sonucunaGre Fark (%)

  SnmOran (%)

  1. Burulma 0.269 - - -2. Uzun yn 0.1902 0.263 17.8 4.3

  3. Ksa yn 0.1802 0.233 27.6 4.26

  A-1 Binas Test Sonularyla Analitik Sonular Arasndaki Farklar Ve Snm Oranlar

 • Workshop on Seramar Project, Sept. 30-Oct. 2, 2010, Antakya

  35

  A-2 BinasZemin+5 kat

  S220

  C16

  h: 18.2 m

  A: 144.39 m2

  kinci test binas Antakya kent merkezindeki yaklak 80 adet

  orta katl konut tipi binay temsil edecek karakteristik zelliklere

  sahip bir betonarme yapdr.

 • Workshop on Seramar Project, Sept. 30-Oct. 2, 2010, Antakya

  36

  12.95m

  11.1

  5m

  4

  Titreim Cihaz

  E

  5

  6

  X

  Y

  1

  X

  Y

  2

  3

  Y

  X

  E

  Zemin Kat

  1.Kat

  2.Kat

  3.Kat

  4.Kat

  at2 1

  5

  3

  6

  GR

  Titreim retici

  4

 • Workshop on Seramar Project, Sept. 30-Oct. 2, 2010, Antakya

  37

  Binann ETABS programndaki modeli

 • 38

  0.0001

  0.001

  0.01

  0 2 4 6 8 10

  Frekans (Hz)

  FFT

  Gen

  lik

  0.0001

  0.001

  0.01

  0 2 4 6 8 10

  Frekans (Hz)FF

  T G

  enlik

  0.0001

  0.001

  0.01

  0 2 4 6 8 10

  Frekans (Hz)

  FFT

  Gen

  lik

  -0.3

  -0.2

  -0.1

  0

  0.1

  0.2

  0.3

  -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3

  Hz (mm/s) X

  Hz

  (mm

  /s)

  Y

  -0.3

  -0.2

  -0.1

  0

  0.1

  0.2

  0.3

  -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3

  Hz (mm/s) X

  Hz

  (mm

  /s)

  Y

  -0.3

  -0.2

  -0.1

  0

  0.1

  0.2

  0.3

  -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3

  Hz (mm/s) XHz

  (mm

  /s)

  Y

  Uzun Dorultuda Yaplan Hesaplamalar

  Binann uzun dorultudaki FFT Genlik-Frekans grafikleri

  Binann uzun dorultudaki hz deiim grafikleri

  Sensr No. 1 Sensr No. 2 Sensr No. 3

  Sensr No. 1 Sensr No. 2 Sensr No. 3

 • 39

  Ksa Dorultuda Yaplan Hesaplamalar

  0.0001

  0.001

  0.01

  0 2 4 6 8 10 12

  Frekans (Hz)

  FFT

  Gen

  lik

  0.0001

  0.001

  0.01

  0 2 4 6 8 10 12

  Frekans (Hz)FF

  T G

  enlik

  0.0001

  0.001

  0.01

  0 2 4 6 8 10 12

  Frekans (Hz)

  FFT

  Gen

  lik

  -0.3

  -0.2

  -0.1

  0

  0.1

  0.2

  0.3

  -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3Hz (mm/s) Y

  Hz

  (mm

  /s)

  X

  -0.3

  -0.2

  -0.1

  0

  0.1

  0.2

  0.3

  -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3

  Hz (mm/s) Y

  Hz

  (mm

  /s)

  X

  -0.3

  -0.2

  -0.1

  0

  0.1

  0.2

  0.3

  -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3

  Hz (mm/s) YHz

  (mm

  /s)

  X

  Binann ksa dorultudaki FFT Genlik-Frekans grafikleri

  Binann ksa dorultudaki hz deiim grafikleri

  Sensr No. 1 Sensr No. 2 Sensr No. 3

  Sensr No. 1 Sensr No. 2 Sensr No. 3

 • 40

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  18

  20

  0 0.5 1 1.5

  Normalize Deplasman

  Kat Y

  kse

  kli

  i (m

  )

  DeneyAnalitik

  Kat

  yk

  sekl

  ii (

  m)

  Kat

  yk

  sekl

  ii (

  m)

  Normalize Deplasman Normalize Deplasman

  A-2 Binas X yn karlatrmalmod ekli.

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  18

  20

  0 0.5 1 1.5

  DeneyAnalitik

  Normalize Deplasman

 • 41

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  18

  20

  0 0.5 1 1.5

  Normalize Deplasman

  Kat Y

  kse

  kli

  i (m

  )

  DeneyAnalitik

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  18

  20

  0 0.5 1 1.5

  Normalize Deplasman

  Kat Y

  kse

  kli

  i (m

  )

  DeneyAnalitik

  Kat

  yk

  sekl

  ii (

  m)

  Kat

  yk

  sekl

  ii (

  m)

  Normalize Deplasman Normalize Deplasman

  A-2 Binas Y yn karlatrmalmod ekli.

 • Workshop on Seramar Project, Sept. 30-Oct. 2, 2010, Antakya

  42

  Mod Mod Tipi Etabs PeriyotSonular (s)Test PeriyotSonular (s)

  Test sonucunaGre Fark (%)

  SnmOran (%)

  1. Burulma 0.6219 - - -

  2. Uzun yn 0.4719 0.4 -17.97 7.03

  3. Ksa yn 0.3420 0.416 17.78 7.09

  A-2 Binas Test Sonularyla Analitik Sonular Arasndaki Farklar Ve Snm Oranlar

 • Workshop on Seramar Project, Sept. 30-Oct. 2, 2010, Antakya

  43

  Test sonucundaki modal frekans ile modellemeden elde edilen frekans deerleri

  arasndaki farklar analitik modellemede temel sisteminin ankastre seilmesinden

  kaynakland dnlebilir. Bu durumda temel sistemi, yap zemin etkileimi

  aratrlarak belirli bir yay sabiti deeri tahmin edilerek modellenebilir.

  Eski binalarn betonunun projede belirlenen beton snfna gre davranp

  davranmad sonularn arasndaki farklardan anlalabilir.Bu durumda modelin beton

  snf drlebilir.

  Bina modellerine dolu duvarlarn rijitlie etkisinin ifade edilmesi amacyla modelde

  duvar, basn ubuklar eklinde modellenebilir.

  ki sonu arasndaki farklarn; gerek binada mevcut olan depo, gne enerjileri,

  daireler iindeki eyalar gibi sabit yklerin de analitik modellemede dikkate

  alnmamasndan kaynaklanabilir.

  Test esnasnda grlt kirlilii (amar, bulak mak.,asansr vb) yaratacak

  faktrlerin minimize edilmesi gerekmektedir. Ya da verilere etki eden bu tip grlt

  kirliliini gerek kayttan ayracak bir filtreleme yntemi gelitirilebilir.

  Analitik modellerin geree daha yakn olmas iin yaplabilecek kalibrasyonlar:

 • Workshop on Seramar Project, Sept. 30-Oct. 2, 2010, Antakya

  44

  --Dinlediiniz iin teekkrler--