sempozyum kurullaribimtalep.dicle.edu.tr/attachments/20171026112938992.pdf · sempozyum kurullari...

of 12 /12

Author: others

Post on 03-Nov-2019

12 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SEMPOZYUM KURULLARI

  SEMPOZYUM ONUR KURULU

  Hasan Basri GÜZELOĞLU (Diyarbakır Valisi)

  Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN (Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı)

  Prof. Dr. Talip GÜL (Dicle Üniversitesi Rektörü)

  SEMPOZYUM YÜRÜTME KURULU

  Prof. Dr. Eyyüp TANRIVERDİ (Dicle Üniversitesi)

  Doç. Dr. Hatip YILDIZ (Dicle Üniversitesi)

  Doç. Dr. Mehmet KARATAŞ (Dicle Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Mehmet Salih ERPOLAT (Dicle Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Oktay BOZAN (Dicle Üniversitesi)

  Dr. Hakan ASAN (Dicle Üniversitesi)

  SEMPOZYUM BİLİM KURULU

  Prof. Dr. Ahmet CİHAN (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

  Prof. Dr. Ali AKAY (Dicle Üniversitesi)

  Prof. Dr. Besim ÖZCAN (Atatürk Üniversitesi)

  Prof. Dr. Bünyamin KOCAOĞLU (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

  Prof. Dr. Fatma ÜREKLİ (Mimar Sinan Üniversitesi)

  Prof. Dr. Fatmagül DEMİREL (Yıldız Teknik Üniversitesi)

  Prof. Dr. Gülbadi ALAN (Erciyes Üniversitesi)

  Prof. Dr. Hakan UZUN (Ankara Üniversitesi)

  Prof. Dr. Hilmi BAYRAKTAR (Gaziantep Üniversitesi)

  Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR (Atatürk Üniversitesi)

  Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR (Mardin Artuklu Üniversitesi)

  Prof. Dr. İbrahim YILMAZÇELİK (Fırat Üniversitesi)

  Prof. Dr. Kenan Ziya TAŞ (Balıkesir Üniversitesi)

  Prof. Dr. Mehmet Alaaddin YALÇINKAYA (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

  Prof. Dr. Mehmet KARAGÖZ (İnönü Üniversitesi)

  Prof. Dr. Mehmet ÖZ (Hacettepe Üniversitesi)

  Prof. Dr. Mehmet SEYİTDANLIOĞLU (Hacettepe Üniversitesi)

  Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ (Gazi Üniversitesi)

  Prof. Dr. Mehmet Yaşar ERTAŞ (Sakarya Üniversitesi)

  Prof. Dr. Mustafa KESKİN (Erciyes Üniversitesi-Emekli)

  Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK (Fırat Üniversitesi)

  Prof. Dr. Mustafa TURAN (Gazi Üniversitesi)

  Prof. Dr. Mustafa YILMAZ (Hacettepe Üniversitesi)

  Prof. Dr. Necdet HAYTA (Gazi Üniversitesi)

  Prof. Dr. Nimetullah HAFIZ (Bal-tam, Kosova)

  Prof. Dr. Osman KÖSE (Polis Akademisi)

  Prof. Dr. Sakıp Selçuk GÜNAY (Atatürk Üniversitesi)

  Prof. Dr. Šerbo RASTODER (Montenegro Üniversitesi, Karadağ)

  Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN (Ankara Üniversitesi)

  Prof. Dr. Tufan GÜNDÜZ (Hacettepe Üniversitesi)

  Prof. Dr. Yasemin DOĞANER (Hacettepe Üniversitesi)

  Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

  Doç. Dr. Cahit TELCİ (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

 • Doç. Dr. Hatip YILDIZ (Dicle Üniversitesi)

  Doç. Dr. Marcello MOLLİCA (University Of Pisa, Italy)

  Doç. Dr. Mehmet Emin ÜNER (Harran Üniversitesi)

  Doç. Dr. Mehmet KARATAŞ (Dicle Üniversitesi)

  Doç. Dr. Nihada DELİBEGOVİĆ DŽANİĆ (Tuzla Üniversitesi, Bosna-Hersek)

  Doç. Dr. Tuncay ÖĞÜN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

  Doç. Dr. Yahya BAHÇECİ (Erciyes Üniversitesi)

  Doç. Dr. Yousef Hussein Omar (Al-Aqsa Üniversitesi, Filistin)

  Yrd. Doç. Dr. Alpay BİZBİRLİK (Celal Bayar Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Kadir ACAR (Dicle Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. İsmail BAYTAK (Dicle Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Mehmet Salih ERKEK (Uşak Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Mehmet Salih ERPOLAT (Dicle Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Oktay BOZAN (Dicle Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Redžep ŠKRIJELJ (Novi Pazar Devlet Üniversitesi, Sırbistan)

  Yrd. Doç. Dr. Serkan SARI (Dicle Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Sungur DOĞANÇAY (Dicle Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Tuğrul ÖZCAN (Ordu Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Yaşar ARSLANYÜREK (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

  SEMPOZYUM SEKRETERYASI

  Dr. Mehmet Serkan ŞAHİN (Dicle Üniversitesi)

  Dr. Mustafa ÖKSÜZ (Dicle Üniversitesi)

  Arş. Gör. Abdusselam ERTEKİN (Dicle Üniversitesi)

  Arş. Gör. Asım KAÇMAZ (Dicle Üniversitesi)

  Arş. Gör. Hikmet ÇİÇEK (Dicle Üniversitesi)

  Arş. Gör. İbrahim TAVUKÇU (Dicle Üniversitesi)

  Arş. Gör. Mekki ULUDAĞ (Dicle Üniversitesi)

 • 02 KASIM 2017 PERŞEMBE/ DİCLE ÜNİVERSİTESİ KONGRE MERKEZİ B SALONU

  9.30-10.00 Kayıt

  10.00-11.00 Açılış Konuşmaları

  Yrd. Doç. Dr. Mehmet Salih ERPOLAT (Sempozyum Düzenleme Kurulu)

  Prof. Dr. Talip GÜL, Dicle Üniversitesi Rektörü

  Hasan Basri GÜZELOĞLU, Diyarbakır Valisi

  02 KASIM 2017 PERŞEMBE/ DİCLE ÜNİVERSİTESİ KONGRE MERKEZİ B SALONU

  AÇILIŞ OTURUMU

  Oturum Başkanı/Chairman: Prof. Dr. Mustafa KESKİN

  11.00-11.20 Prof. Dr. İbrahim YILMAZÇELİK

  “Diyarbakır Eyaleti’nin Tazimat’a Dâhil Edilmesiyle Şehir

  ve Eyalet Yönetiminde Ortaya Çıkan Meseleler”

  11.20-11.40 Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR

  “Şehir ve Kimlik: Osmanlı Modernleşmesinin Diyarbekirli

  Kimliklere Etkisi”

  11.40-12.00 Prof. Dr. Gülbadi ALAN

  “Amerikan Board Örgütünün Diyarbakır ve Çevresinde

  Yürüttüğü Faaliyetler”

  12.00-13.30 Öğle Yemeği

 • 02 KASIM 2017 PERŞEMBE/ DİCLE ÜNİVERSİTESİ KONGRE MERKEZİ C SALONU

  Oturum Başkanı/Chairman: Prof. Dr. Kemal ÇELİK

  14.45-15.00

  Prof. Dr. Muammer CENGİL

  “1869-1905 Yılları Arasında Diyarbakır Sancağında Dini ve

  Sosyal Hayatın Psikososyolojik Analizi”

  15.00-15.15 Prof. Dr. İbrahim YILMAZÇELİK

  “Diyarbakır Vilayeti’nde Nehirler”

  15.15-15.30 Yrd. Doç. Dr. Sungur DOĞANÇAY

  “Diyarbakır'dan Basra'ya Ulaşım ve Haberleşme”

  15.30-15.45 Yrd. Doç. Dr. İhsan Seddar KAYNAR

  “Nehir Taşımacılığından Demiryoluna Diyarbakır’ın Ulaşım

  Ağı”

  15.45-16.00 ARA

  Oturum Başkanı/Chairman: Prof. Dr. Gülbadi ALAN

  16.00-16.15 Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK

  “Cizre Hamidiye Alayları Reisi Mustafa Paşa’nın

  Diyarbakır’daki Vukûâtı ile İlgili Arşiv Belgeleri”

  16.15-16.30 Öğr. Gör. Mehmet Ali YAŞAR

  “II. Abdülhamid ve Aşiret Mektebi”

  16.30-16.45 Doç. Dr. Hatip YILDIZ

  “Diyarbekir Cemiyet-i Tedrise-i İslamiyesi ve Hadim-i

  Terakki İbtidai Mektebi”

  16.45-17.00 Arş. Gör. İsmail AYHAN

  “II. Meşrutiyet Dönemi Eğitim Reformları Kapsamında

  Yurtdışına Öğrenci Gönderilmesi: Diyarbakır”

  Oturum Başkanı/Chairman: Prof. Dr. Mustafa KESKİN

  13.30-13.45

  Prof. Dr. Galip EKEN

  “II. Abdülhamid Döneminde Diyarbakır’da Eğitime Dair

  Bazı Bilgiler” 13.45-14.00 Yrd. Doç. Dr. Muhammed Tayyib KILIÇ

  “XVIII. Yüzyıl Şeriyye Sicillerine Göre Diyarbakır’da

  Gayrimüslimler” 14.00-14.15 Yrd. Doç. Dr. Orhan CANPOLAT

  “Tanzimat Dönemi Diyarbakır’daki Gayrimüslimlerin

  Hukuku”

  14.15-14.30 Arş. Gör. Abdullah CENGİZ- Arş. Gör. Ömer TAYLAN “Çermik Şer’iyye Sicillerine Göre Çermik’te Müslim-

  Gayrimüslim İlişkileri (H. 1310-1315/M. 1894-1897” 14.30-14.45 ARA

 • 02 KASIM 2017 PERŞEMBE/ DİCLE ÜNİVERSİTESİ KONGRE MERKEZİ D SALONU

  Oturum Başkanı/Chairman: Prof. Dr. Muammer CENGİL

  13.30-13.45

  Dr. Ulaş BİNGÖL

  “XX. Yüzyılda Yaşamış Olan Diyarbakırlı Şairlerin Modern

  Türk Edebiyatındaki Yeri”

  13.45-14.00 İhsan IŞIK

  “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Diyarbekirli Yazarlar”

  14.00-14.15 Arş. Gör. Muhammed ASLAN-Arş. Gör. Ömer ASLAN

  “Ebû Bekir el-Âmidî Küçük Ahmedzâde Hayatı, Eserleri ve

  Tanzimat Dönemi Diyarbakır Eğitim-Kültür Faaliyetlerine

  Etkileri“

  14.15-14.30 İbrahim Halil EVİRGEN

  “Tanzimat’tan Cumhuriyete Diyarbakırlı Öncü Şahsiyetler”

  14.30-14.45 ARA

  Oturum Başkanı/Chairman: Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK

  14.45-15.00

  Doç. Dr. Mustafa ÖNCÜ Molla Hüseyin Küçük ve el-Kavlu’l--Mevsûk Adlı Eseri

  15.00-15.15 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Uğurlu ASLAN

  “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Diyarbakır’da Edebî Muhitler”

  15.15-15.30 Arş. Gör. Mahsum ASLAN-Arş. Gör. Abdülgalip

  ASLAN

  “Tanzimat Dönemi Alimlerinden Ali Emirî'ninMir'atü'l-

  Fevâid Adlı Eserinde Diyarbakır Kadıları”

  15.30-15.45 Dr. Ayşe SAĞLAM

  “Hanili Salih’in “Mevlid-i Hürriyet”

  15.45-16.00 ARA

  Oturum Başkanı/Chairman: Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR

  16.00-16.15 Prof. Dr. Kemal ÇELİK

  “Diyarbakırlı Bir Vatansever: Süleyman Nazif”

  16.15-16.30 Prof. Dr. Mustafa KESKİN

  “Anadolu’da Milliyetimizin Teşekkülü”

  16.30-16.45 Yrd. Doç. Dr. Hacı ÖNEN

  “Sezai Karakoç Düşüncesinde İslam Medeniyeti”

  16.45-17.00 Dr. Mehmet Emin GÖNEN

  “Süleyman Nazif’in Batı Dünyasına Karşı Duruşu ve Hz.

  İsa’ya Açık Mektup Adlı Eseri”

  17.00-17.15 Mehmet ŞİMŞEK

  “Tanzimat Sonrası Diyarbakır Süryani ve Keldani

  Topluluklarının Eğitim Kurumlarına Genel Bir Bakış”

 • 02 KASIM 2017 PERŞEMBE/ DİCLE ÜNİVERSİTESİ KONGRE MERKEZİ E SALONU

  Oturum Başkanı/Chairman: Doç. Dr. İrfan YILDIZ

  13.30-13.45

  Doç. Dr. Fatma Meral HALİFEOĞLU-Yrd. Doç. Dr.

  Gülin PAYASLI OĞUZ

  “Vali Kurt İsmail Paşa Tarafından Diyarbakır’da Yaptırılan

  Eserlerden Günümüze Ulaşanların Mimari Ve Yapısal

  Değerlendirilmesi”

  13.45-14.00 Yrd. Doç. Dr. Gülin PAYASLI OĞUZ-Doç. Dr. Fatma

  Meral HALİFEOĞLU

  “Vali Kurt İsmail Paşa ve Diyarbakır'daki İmar Faaliyetleri”

  14.00-14.15 Yrd. Doç. Dr. Emine EKİNCİ DAĞTEKİN- Dr. Ebru

  HARMAN ASLAN

  “Diyarbakır’da Osmanlı Son Dönemi Yapılarından İç Kale

  Eski Kolordu Binası”

  14.15-14.30 Doç. Dr. Havva ÖZYILMAZ-Sevilay AKALP

  “Tanzimat Dönemi İçkale'de Eski Hükümet Konağı”

  14.30-14.45 ARA

  Oturum Başkanı/Chairman: Doç. Dr. Evren DAŞDAĞ

  14.45-15.00

  Doç. Dr. İrfan YILDIZ

  “Diyarbakır’da Tanzimat Döneminden Cumhuriyet’in

  İlanına Kadar İnşa Edilen Kamu Yapıları”

  15.00-15.15 Prof. Dr. Sinan UYANIK, Öğr. Gör. Mehmet CEBE,

  Öğr. Gör. İbrahim YENİGÜN

  “Diyarbakır Hamamlarına Çevre Tarihi Açısından

  Yaklaşımlar”

  15.15-15.30 Öğr. Gör. Nursen IŞIK

  “Diyarbakır Hamidiye Sanayi Mektebi Binasının Geçmişten

  Günümüze Mimari Gelişimi ve Kullanım Sorunları”

  15.30-15.45 Doç. Dr. Mustafa AKSOY

  “Diyarbakır’daki Koç-Koyun Başlı Mezar Taşları ile

  Kilimlerinde Kullanılan Damgaların Tarihi Kökleri”

  15.45-16.00 ARA

  Oturum Başkanı/Chairman: Yrd. Doç. Dr. Oktay BOZAN

  16.00-16.15 Yrd. Doç. Dr. Mahmut AKPINAR

  “Diyarbakır Mebusu Pirinçcizade Arif Efendi (1853-1909)”

  16.15-16.30 İshak ŞİMŞEK

  “II. Abdülhamit Dönemi Osmanlı Bürokrasisinde Diyarbekir’li

  Bürokratlar”

  16.30-16.45 Dr. Mehmet Serkan ŞAHİN

  “II. Dönem Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda Diyarbekir Mebusları

  ve Siyasi Faaliyetleri (1912)”

  16.45-17.00 Önder BALPETEK

  “Abdülhamit Niyazi Çıkıntaş Hayatı, Fikirleri ve Mücadelesi”

 • 03 KASIM 2017 CUMA/ DİCLE ÜNİVERSİTESİ KONGRE MERKEZİ C SALONU

  Oturum Başkanı/Chairman: Yrd. Doç. Dr. Kadir ACAR

  9.45-10.00

  Doç. Dr. Mehmet Emin ÜNER

  “Milli Aşireti Reisi İle Pirinççizade Arif Efendi Mücadelesi”

  10.00-10.15 Dr. Hakan ASAN

  “Diyarbakır Vilayeti'nde Aşiretlerin İskânı (Problemler ve

  Çözüm Yolları 1865-1900)”

  10.15-10.30 Arş. Gör. Abdusselam ERTEKİN- Arş. Gör. Asım

  KAÇMAZ

  “Bedirhan Kardeşler (Hüseyin ve Osman) İsyanı”

  10.30-10.45 Arş. Gör. Cemal Ülke “Diyarbekir ve Çevresinde Tanzimat’a Karşı Tepkiler”

  10.45-11.00 ARA

  Oturum Başkanı/Chairman: Prof. Dr. Ali AKAY

  8.30-8.45

  Yrd. Doç. Dr. Hasan ARSLAN

  “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1839-1923) Diyarbakır

  Eyaleti/Vilayeti’nin İdari Teşkilatlanması”

  8.45-9.00 Yrd. Doç. Dr. Kadir ACAR

  “DiyarbekirVilayeti’nin Teşkili”

  9.00-9.15 Arş. Gör. Hikmet ÇİÇEK “Tereke Defterlerine Göre XIX. Yüzyılda Diyarbekir’de Aile”

  9.15-9.30 Okt. Kazım KARTAL

  “Tanzimat Süresince Diyarbakır’ın Sosyal ve Ekonomik

  Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme (1847-1848)”

  9.30-9.45 ARA

  Oturum Başkanı/Chairman: Prof. Dr. Mustafa KESKİN 11.00-11.15 Prof. Dr. Ahmet EYİCİL-Mahmut TURAN

  “Diyarbakır’da Ermeni-Çerkez İlişkileri”

  11.15-11.30 Yrd. Doç. Dr. Kasım ERTAŞ

  “19. Yüzyılda Diyarbakır'da Müslüman-Ermeni İlişkileri”

  11.30-11.45 Dr. Mustafa ÖKSÜZ

  “Tanzimat Sonrası Diyarbakır Yahudilerine Bir Bakış”

  11.45-12.00 Dr. D. Volkan KARABOĞA “1840-1910 Yılları Arasında Diyarbekir'deki Gayrimüslimlerin

  Sosyal ve Hukukî Durumuna Genel Bir Bakış”

 • 03 KASIM 2017 CUMA/ DİCLE ÜNİVERSİTESİ KONGRE MERKEZİ D SALONU

  Oturum Başkanı/Chairman: Doç. Dr. Yücel YİĞİT

  8.30-8.45

  Yrd. Doç. Dr. Davut IŞIKDOĞAN-Arş. Gör. İsmet

  KAYA

  “Ziya Gökalp’in Din Eğitimine İlişkin Düşünceleri”

  8.45-9.00 Yrd. Doç. Dr. Serdar ERKAN

  “Ziya Gökalp’in Küçük Mecmua’daki Fikir ve Görüşleri”

  9.00-9.15 Doç. Dr. Ahmet ÇOBAN

  “Ziya Gökalp ve Eğitime İlişkin Görüşleri”

  9.15-9.30 Doç. Dr. Cavid QASİMOV

  “Diyarbakırlı Ziya Gökalp’la İlgili Azerbaycan’da Yapılan

  Akademik Çalışmaların Genel Olarak Değerlendirilmesi”

  9.30-9.45 ARA

  Oturum Başkanı/Chairman: Doç. Dr. Cavid QASİMOV

  9.45-10.00 Doç. Dr. Ünal TAŞKIN

  “Diyarbakır Vilayet Matbaası”

  10.00-10.15 Neslihan KILIÇ

  “Diyarbakır Vilayet Matbaasının Diyarbakır’daki Yerel

  Basının Gelişimine Katkısı (1868-1923)”

  10.15-10.30 Zülfikar İPEK

  “Peyman Gazetesinin Diyarbakır Basın Tarihinde Yeri”

  10.30-10.45 Mehmet Ali ABAKAY-Dilan DAŞTEMİR

  “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Diyarbakır’da Kütüphaneler ve

  Kütüphanecilik”

  10.45-11.00 ARA

  Oturum Başkanı/Chairman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Salih ERPOLAT

  11.00-11.15 Yrd. Doç. Dr. Kemal SAYLAN

  “İngiliz Konsolosluk Raporlarına Göre 20. Yüzyılın

  Başlarında Diyarbakır’da Ticaret”

  11.15-11.30 Dr. Ayşegül KUŞ

  “Amerikalı Misyoner Southgate’in Tanzimat Öncesinde

  Diyarbakır’a Dair Bazı Gözlemleri”

  11.30-11.45 Yrd. Doç. Dr. Yaşar ARSLANYÜREK

  “XIX. Yüzyıl Sonlarında Diyarbakır Medreseleri: Maarif

  Salnamesine Göre”

  11.45-12.00 Arş. Gör. Ahmet GÜLENÇ

  “Tanzimat Devri Diyarbakır’ın İdari, Sosyo-Ekonomik ve

  Kültürel Tarihi Araştırmalarında Önemli Bir Kaynak: Amid

  Tereke Defterleri”

 • 03 KASIM 2017 CUMA/ DİCLE ÜNİVERSİTESİ KONGRE MERKEZİ E SALONU

  Oturum Başkanı/Chairman: Doç. Dr. Mehmet Emin ÜNER

  8.30-8.45 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Salih ERPOLAT

  “Osmanlı Arşiv Belgelerinde Amid Yerine Diyarbekir

  Adının Kullanılmasının Tarihi Seyri”

  8.45-9.00 Yrd. Doç. Dr. Cengiz KARTIN

  “İngiliz Belgelerinde Diyarbakır Üzerine Bir Değerlendirme

  (1854-1923)”

  9.00-9.15

  Arş. Gör. Halil İbrahim GÖRÜR

  “İngiltere’nin DiyarbakırKonsolosu Açılışı ve İlk Dönem

  Faaliyetleri (1854-1860)”

  9.15-9.30 Arş. Gör. Emel DEMİR GÖRÜR

  “İngiltere’nin Diyarbakır Konsolosu Jane George Taylor’ın

  Diyarbakır Vilayeti’ne Dair İthalat-İhracat İstatistikleri ve

  Değerlendirmeleri (1853-1863)”

  9.30-9.45 ARA

  Oturum Başkanı/Chairman: Doç. Dr. Hatip YILDIZ

  9.45-10.00

  Doç. Dr. Yücel YİĞİT

  “Osmanlı Taşrasında Polis Teşkilatının Yapılanma Süreci:

  Diyarbakır Örneği”

  10.00-10.15 Doç. Dr. Ali DİKİCİ

  “Osmanlı Dönemi Polis Teşkilatında Görev Yapan

  Diyarbakır Doğumlu Gayrimüslim Polisler”

  10.15-10.30 Yrd. Doç. Dr. Oktay BOZAN

  “Mütareke Döneminde İngiliz İstihbarat subayı Edward

  William Charles Noel'in Diyarbakır ve Çevresindeki

  Propaganda Faaliyetleri”

  10.30-10.45 Dr. Suat AKGÜL

  “Atatürk’ün Diyarbakır Günleri”

  10.45-11.00 ARA

  Oturum Başkanı/Chairman: Doç. Dr. Havva ÖZYILMAZ

  11.00-11.15 Doç. Dr. Evren DAŞDAĞ

  “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Diyarbakır Kültüründe

  Geleneksel Diyarbakır Çömleklerinin Kullanımı”

  11.15-11.30 Okt. Yalçın DOĞAN

  “Ziya Gökalp’in Malta Esareti”

  11.30-11.45 Dr. Ersoy ZENGİN

  “II. Meşrutiyet Döneminde (1908-1918) Ergani Bakır

  Madenleri”

  11.45-12.00 Hayri YOLDAŞ

  “Diyarbakır Mûsıkîsi”

 • SEMPOZYUM KATILIMCI LİSTESİ

  Prof. Dr. Ahmet EYİCİL (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

  Prof. Dr. Ali AKAY (Dicle Üniversitesi)

  Prof. Dr. Galip EKEN (Cumhuriyet Üniversitesi)

  Prof. Dr. Gülbadi ALAN (Erciyes Üniversitesi)

  Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR (Mardin Artuklu Üniversitesi)

  Prof. Dr. İbrahim YILMAZÇELİK(Fırat Üniversitesi)

  Prof. Dr. Kemal ÇELİK (Gümüşhane Üniversitesi)

  Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN (Atatürk Araştırma Merkezi)

  Prof. Dr. Muammer CENGİL (Hitit Üniversitesi)

  Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK (Kırıkkale Üniversitesi)

  Prof. Dr. Mustafa KESKİN (Erciyes Üniversitesi/Emekli)

  Prof. Dr. Sinan UYANIK (Harran Üniversitesi)

  Doç. Dr. Ahmet ÇOBAN (Dicle Üniversitesi)

  Doç. Dr. Ali DİKİCİ (Emekli)

  Doç. Dr. Cavid QASİMOV (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

  Doç. Dr. Evren DAŞDAĞ (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

  Doç. Dr. Fatma Meral HALİFEOĞLU (Dicle Üniversitesi)

  Doç. Dr. Hatip YILDIZ (Dicle Üniversitesi)

  Doç. Dr. Havva ÖZYILMAZ (Dicle Üniversitesi)

  Doç. Dr. İrfan YILDIZ (Dicle Üniversitesi)

  Doç. Dr. Mehmet Emin ÜNER (Harran Üniversitesi)

  Doç. Dr. Mustafa AKSOY (Marmara Üniversitesi)

  Doç. Dr. Mustafa ÖNCÜ (Dicle Üniversitesi)

  Doç. Dr. Ünal TAŞKIN (Adıyaman Üniversitesi)

  Doç. Dr. Yücel YİĞİT (Polis Akademisi)

  Yrd. Doç. Dr. Cengiz KARTIN (Erciyes Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Davut IŞIKDOĞAN (Dicle Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Emine EKİNCİ DAĞTEKİN (Dicle Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Gülin PAYASLI OĞUZ (Dicle Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Hacı ÖNEN (Dicle Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Hasan ARSLAN (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. İhsan Seddar KAYNAR (Hakkari Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Kadir ACAR( Dicle Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Kasım ERTAŞ (Şırnak Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Kemal SAYLAN (Gümüşhane Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Mahmut AKPINAR (Cumhuriyet Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Mehmet Salih ERPOLAT (Dicle Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Muhammed Tayyib KILIÇ (Dicle Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Mustafa Uğurlu ASLAN Dicle Üniversitesi

  Yrd. Doç. Dr. Oktay BOZAN (Dicle Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Orhan CANPOLAT (Dicle Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Serdar ERKAN (Dicle Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Sungur DOĞANÇAY (Dicle Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Yaşar ARSLANYÜREK (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

  Dr. Ayşe SAĞLAM (Dicle Üniversitesi)

  Dr. Ayşegül KUŞ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

  Dr. D. Volkan KARABOĞA (Dicle Üniversitesi)

  Dr. Ebru Harman ASLAN (Dicle Üniversitesi Dicle Üniversitesi)

 • Dr. Ersoy ZENGİN( Munzur Üniversitesi)

  Dr. Hakan ASAN (Dicle Üniversitesi)

  Dr. Mehmet Emin GÖNEN (Dicle Üniversitesi)

  Dr. Mehmet Serkan ŞAHİN (Dicle Üniversitesi)

  Dr. Mustafa ÖKSÜZ (Dicle Üniversitesi)

  Dr. Suat AKGÜL (Emekli)

  Dr. Ulaş BİNGÖL (Dicle Üniversitesi)

  Arş. Gör. Abdullah CENGİZ (Dicle Üniversitesi)

  Arş. Gör. Abdülgalip ASLAN (Batman Üniversitesi)

  Arş. Gör. Abdusselam ERTEKİN (Dicle Üniversitesi)

  Arş. Gör. Ahmet GÜLENÇ (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

  Arş. Gör. Asım KAÇMAZ (Dicle Üniversitesi)

  Arş. Gör. Cemal ÜLKE (Mardin Artuklu Üniversitesi)

  Arş. Gör. Emel DEMİR GÖRÜR (Dicle Üniversitesi)

  Arş. Gör. Halil İbrahim GÖRÜR (Dicle Üniversitesi)

  Arş. Gör. Hikmet ÇİÇEK (Dicle Üniversitesi)

  Arş. Gör. İsmail AYHAN (Dicle Üniversitesi)

  Arş. Gör. İsmet KAYA (Dicle Üniversitesi)

  Arş. Gör. Mahsum ASLAN (Dicle Üniversitesi)

  Arş. Gör. Muhammed ASLAN (Bingöl Üniversitesi)

  Arş. Gör. Ömer ASLAN( Erzincan Üniversitesi)

  Arş. Gör. Ömer TAYLAN (Dicle Üniversitesi)

  Öğr. Gör. İbrahim YENİGÜN (Dicle Üniversitesi)

  Öğr. Gör. Mehmet Ali YAŞAR (Dicle Üniversitesi)

  Öğr. Gör. Mehmet CEBE (Dicle Üniversitesi)

  Öğr. Gör. Nursen IŞIK (Dicle Üniversitesi)

  Okt. Kazım KARTAL (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

  Okt. Yalçın DOĞAN (Dicle Üniversitesi)

  Dilan DAŞTEMİR (Bolu İzzet Baysal Üniversitesi)

  Hayri YOLDAŞ (Araştırmacı)

  İbrahim Halil EVİRGEN (Araştırmacı)

  İhsan IŞIK (Araştırmacı)

  İshak ŞİMŞEK (Mardin Artuklu Üniversitesi)

  Mahmut TURAN (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

  Mehmet Ali ABAKAY (Araştırmacı)

  Mehmet ŞİMŞEK (Araştırmacı)

  Neslihan KILIÇ (Gazi Üniversitesi)

  Önder BALPETEK (Dicle Üniversitesi)

  Sevilay AKALP (Dicle Üniversitesi)

  Zülfikar İPEK (Dicle Üniversitesi)