sempozyum sempozyum kurullari sempozyum onur kurulu hasan basri gأœzeloؤ‍lu (diyarbakؤ±r...

Download SEMPOZYUM SEMPOZYUM KURULLARI SEMPOZYUM ONUR KURULU Hasan Basri GأœZELOؤ‍LU (Diyarbakؤ±r Valisi) Prof

If you can't read please download the document

Post on 03-Nov-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SEMPOZYUM KURULLARI

  SEMPOZYUM ONUR KURULU

  Hasan Basri GÜZELOĞLU (Diyarbakır Valisi)

  Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN (Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı)

  Prof. Dr. Talip GÜL (Dicle Üniversitesi Rektörü)

  SEMPOZYUM YÜRÜTME KURULU

  Prof. Dr. Eyyüp TANRIVERDİ (Dicle Üniversitesi)

  Doç. Dr. Hatip YILDIZ (Dicle Üniversitesi)

  Doç. Dr. Mehmet KARATAŞ (Dicle Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Mehmet Salih ERPOLAT (Dicle Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Oktay BOZAN (Dicle Üniversitesi)

  Dr. Hakan ASAN (Dicle Üniversitesi)

  SEMPOZYUM BİLİM KURULU

  Prof. Dr. Ahmet CİHAN (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

  Prof. Dr. Ali AKAY (Dicle Üniversitesi)

  Prof. Dr. Besim ÖZCAN (Atatürk Üniversitesi)

  Prof. Dr. Bünyamin KOCAOĞLU (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

  Prof. Dr. Fatma ÜREKLİ (Mimar Sinan Üniversitesi)

  Prof. Dr. Fatmagül DEMİREL (Yıldız Teknik Üniversitesi)

  Prof. Dr. Gülbadi ALAN (Erciyes Üniversitesi)

  Prof. Dr. Hakan UZUN (Ankara Üniversitesi)

  Prof. Dr. Hilmi BAYRAKTAR (Gaziantep Üniversitesi)

  Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR (Atatürk Üniversitesi)

  Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR (Mardin Artuklu Üniversitesi)

  Prof. Dr. İbrahim YILMAZÇELİK (Fırat Üniversitesi)

  Prof. Dr. Kenan Ziya TAŞ (Balıkesir Üniversitesi)

  Prof. Dr. Mehmet Alaaddin YALÇINKAYA (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

  Prof. Dr. Mehmet KARAGÖZ (İnönü Üniversitesi)

  Prof. Dr. Mehmet ÖZ (Hacettepe Üniversitesi)

  Prof. Dr. Mehmet SEYİTDANLIOĞLU (Hacettepe Üniversitesi)

  Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ (Gazi Üniversitesi)

  Prof. Dr. Mehmet Yaşar ERTAŞ (Sakarya Üniversitesi)

  Prof. Dr. Mustafa KESKİN (Erciyes Üniversitesi-Emekli)

  Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK (Fırat Üniversitesi)

  Prof. Dr. Mustafa TURAN (Gazi Üniversitesi)

  Prof. Dr. Mustafa YILMAZ (Hacettepe Üniversitesi)

  Prof. Dr. Necdet HAYTA (Gazi Üniversitesi)

  Prof. Dr. Nimetullah HAFIZ (Bal-tam, Kosova)

  Prof. Dr. Osman KÖSE (Polis Akademisi)

  Prof. Dr. Sakıp Selçuk GÜNAY (Atatürk Üniversitesi)

  Prof. Dr. Šerbo RASTODER (Montenegro Üniversitesi, Karadağ)

  Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN (Ankara Üniversitesi)

  Prof. Dr. Tufan GÜNDÜZ (Hacettepe Üniversitesi)

  Prof. Dr. Yasemin DOĞANER (Hacettepe Üniversitesi)

  Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

  Doç. Dr. Cahit TELCİ (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

 • Doç. Dr. Hatip YILDIZ (Dicle Üniversitesi)

  Doç. Dr. Marcello MOLLİCA (University Of Pisa, Italy)

  Doç. Dr. Mehmet Emin ÜNER (Harran Üniversitesi)

  Doç. Dr. Mehmet KARATAŞ (Dicle Üniversitesi)

  Doç. Dr. Nihada DELİBEGOVİĆ DŽANİĆ (Tuzla Üniversitesi, Bosna-Hersek)

  Doç. Dr. Tuncay ÖĞÜN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

  Doç. Dr. Yahya BAHÇECİ (Erciyes Üniversitesi)

  Doç. Dr. Yousef Hussein Omar (Al-Aqsa Üniversitesi, Filistin)

  Yrd. Doç. Dr. Alpay BİZBİRLİK (Celal Bayar Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Kadir ACAR (Dicle Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. İsmail BAYTAK (Dicle Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Mehmet Salih ERKEK (Uşak Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Mehmet Salih ERPOLAT (Dicle Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Oktay BOZAN (Dicle Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Redžep ŠKRIJELJ (Novi Pazar Devlet Üniversitesi, Sırbistan)

  Yrd. Doç. Dr. Serkan SARI (Dicle Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Sungur DOĞANÇAY (Dicle Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Tuğrul ÖZCAN (Ordu Üniversitesi)

  Yrd. Doç. Dr. Yaşar ARSLANYÜREK (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

  SEMPOZYUM SEKRETERYASI

  Dr. Mehmet Serkan ŞAHİN (Dicle Üniversitesi)

  Dr. Mustafa ÖKSÜZ (Dicle Üniversitesi)

  Arş. Gör. Abdusselam ERTEKİN (Dicle Üniversitesi)

  Arş. Gör. Asım KAÇMAZ (Dicle Üniversitesi)

  Arş. Gör. Hikmet ÇİÇEK (Dicle Üniversitesi)

  Arş. Gör. İbrahim TAVUKÇU (Dicle Üniversitesi)

  Arş. Gör. Mekki ULUDAĞ (Dicle Üniversitesi)

 • 02 KASIM 2017 PERŞEMBE/ DİCLE ÜNİVERSİTESİ KONGRE MERKEZİ B SALONU

  9.30-10.00 Kayıt

  10.00-11.00 Açılış Konuşmaları

   Yrd. Doç. Dr. Mehmet Salih ERPOLAT (Sempozyum Düzenleme Kurulu)

   Prof. Dr. Talip GÜL, Dicle Üniversitesi Rektörü

   Hasan Basri GÜZELOĞLU, Diyarbakır Valisi

  02 KASIM 2017 PERŞEMBE/ DİCLE ÜNİVERSİTESİ KONGRE MERKEZİ B SALONU

  AÇILIŞ OTURUMU

  Oturum Başkanı/Chairman: Prof. Dr. Mustafa KESKİN

  11.00-11.20 Prof. Dr. İbrahim YILMAZÇELİK

  “Diyarbakır Eyaleti’nin Tazimat’a Dâhil Edilmesiyle Şehir

  ve Eyalet Yönetiminde Ortaya Çıkan Meseleler”

  11.20-11.40 Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR

  “Şehir ve Kimlik: Osmanlı Modernleşmesinin Diyarbekirli

  Kimliklere Etkisi”

  11.40-12.00 Prof. Dr. Gülbadi ALAN

  “Amerikan Board Örgütünün Diyarbakır ve Çevresinde

  Yürüttüğü Faaliyetler”

  12.00-13.30 Öğle Yemeği

 • 02 KASIM 2017 PERŞEMBE/ DİCLE ÜNİVERSİTESİ KONGRE MERKEZİ C SALONU

  Oturum Başkanı/Chairman: Prof. Dr. Kemal ÇELİK

  14.45-15.00

  Prof. Dr. Muammer CENGİL

  “1869-1905 Yılları Arasında Diyarbakır Sancağında Dini ve

  Sosyal Hayatın Psikososyolojik Analizi”

  15.00-15.15 Prof. Dr. İbrahim YILMAZÇELİK

  “Diyarbakır Vilayeti’nde Nehirler”

  15.15-15.30 Yrd. Doç. Dr. Sungur DOĞANÇAY

  “Diyarbakır'dan Basra'ya Ulaşım ve Haberleşme”

  15.30-15.45 Yrd. Doç. Dr. İhsan Seddar KAYNAR

  “Nehir Taşımacılığından Demiryoluna Diyarbakır’ın Ulaşım

  Ağı”

  15.45-16.00 ARA

  Oturum Başkanı/Chairman: Prof. Dr. Gülbadi ALAN

  16.00-16.15 Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK

  “Cizre Hamidiye Alayları Reisi Mustafa Paşa’nın

  Diyarbakır’daki Vukûâtı ile İlgili Arşiv Belgeleri”

  16.15-16.30 Öğr. Gör. Mehmet Ali YAŞAR

  “II. Abdülhamid ve Aşiret Mektebi”

  16.30-16.45 Doç. Dr. Hatip YILDIZ

  “Diyarbekir Cemiyet-i Tedrise-i İslamiyesi ve Hadim-i

  Terakki İbtidai Mektebi”

  16.45-17.00 Arş. Gör. İsmail AYHAN

  “II. Meşrutiyet Dönemi Eğitim Reformları Kapsamında

  Yurtdışına Öğrenci Gönderilmesi: Diyarbakır”

  Oturum Başkanı/Chairman: Prof. Dr. Mustafa KESKİN

  13.30-13.45

  Prof. Dr. Galip EKEN

  “II. Abdülhamid Döneminde Diyarbakır’da Eğitime Dair

  Bazı Bilgiler” 13.45-14.00 Yrd. Doç. Dr. Muhammed Tayyib KILIÇ

  “XVIII. Yüzyıl Şeriyye Sicillerine Göre Diyarbakır’da

  Gayrimüslimler” 14.00-14.15 Yrd. Doç. Dr. Orhan CANPOLAT

  “Tanzimat Dönemi Diyarbakır’daki Gayrimüslimlerin

  Hukuku”

  14.15-14.30 Arş. Gör. Abdullah CENGİZ- Arş. Gör. Ömer TAYLAN “Çermik Şer’iyye Sicillerine Göre Çermik’te Müslim-

  Gayrimüslim İlişkileri (H. 1310-1315/M. 1894-1897” 14.30-14.45 ARA

 • 02 KASIM 2017 PERŞEMBE/ DİCLE ÜNİVERSİTESİ KONGRE MERKEZİ D SALONU

  Oturum Başkanı/Chairman: Prof. Dr. Muammer CENGİL

  13.30-13.45

  Dr. Ulaş BİNGÖL

  “XX. Yüzyılda Yaşamış Olan Diyarbakırlı Şairlerin Modern

  Türk Edebiyatındaki Yeri”

  13.45-14.00 İhsan IŞIK

  “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Diyarbekirli Yazarlar”

  14.00-14.15 Arş. Gör. Muhammed ASLAN-Arş. Gör. Ömer ASLAN

  “Ebû Bekir el-Âmidî Küçük Ahmedzâde Hayatı, Eserleri ve

  Tanzimat Dönemi Diyarbakır Eğitim-Kültür Faaliyetlerine

  Etkileri“

  14.15-14.30 İbrahim Halil EVİRGEN

  “Tanzimat’tan Cumhuriyete Diyarbakırlı Öncü Şahsiyetler”

  14.30-14.45 ARA

  Oturum Başkanı/Chairman: Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK

  14.45-15.00

  Doç. Dr. Mustafa ÖNCÜ Molla Hüseyin Küçük ve el-Kavlu’l--Mevsûk Adlı Eseri

  15.00-15.15 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Uğurlu ASLAN

  “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Diyarbakır’da Edebî Muhitler”

  15.15-15.30 Arş. Gör. Mahsum ASLAN-Arş. Gör. Abdülgalip

  ASLAN

  “Tanzimat Dönemi Alimlerinden Ali Emirî'ninMir'atü'l-

  Fevâid Adlı Eserinde Diyarbakır Kadıları”

  15.30-15.45 Dr. Ayşe SAĞLAM

  “Hanili Salih’in “Mevlid-i Hürriyet”

  15.45-16.00 ARA

  Oturum Başkanı/Chairman: Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR

  16.00-16.15 Prof. Dr. Kemal ÇELİK

  “Diyarbakırlı Bir Vatansever: Süleyman Nazif”

  16.15-16.30 Prof. Dr. Mustafa KESKİN

  “Anadolu’da Milliyetimizin Teşekkülü”

  16.30-16.45 Yrd. Doç. Dr. Hacı ÖNEN

  “Sezai Karakoç Düşüncesinde İslam Medeniyeti”

  16.45-17.00 Dr. Mehmet Emin GÖNEN

  “Süleyman Nazif’in Batı Dünyasına Karşı Duruşu ve Hz.

  İsa’ya Açık Mektup Adlı Eseri”

  17.00-17.15 Mehmet ŞİMŞEK

  “Tanzimat Sonrası Diyarbakır Süryani ve Keldani

  Topluluklarının Eğitim Kurumlarına Genel Bir Bakış”

 • 02 KASIM 2017 PERŞEMBE/ DİCLE ÜNİVERSİTESİ KONGRE MERKEZİ E SALONU