sbo methodiek

Download SBO methodiek

Post on 30-Mar-2016

221 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • METHODIEK VOOR TRACE-S T U D I E S REGIONAAL OV

  Hoogwaardig regionaal OV als hefboom voor een duurzame

  ruimtelijke ordening

  SBO ORDERInF 13 Maart 2014

  Nathalie Bohez RubianoCharlotte Deckers

 • ONDERZOEKSVRAGEN

  1 | hoe systematisch trac-opties verkennen?

  2 | hoe tracs beoordelen zonder ze te ontwerpen?

  3 | hoe tracs evalueren en vergelijken?

  2Regionet Leuven BUUR cvba 3/2014

 • case study Leuven - Mechelen

  MECHELEN

  LEUVEN

  KAMPENHOUT-SAS

  HERENT

  WIJGMAAL

  TILDONK

  KAMPENHOUT

  MUIZEN

  HEVER

  BUKEN

  BOORTMEERBEEK

  ONDERZOEKSVRAGEN

  3Regionet Leuven BUUR cvba 3/2014

 • traccomponenten Leuven - Mechelen

  OPBOUW DEELTRACES

  verkenning o.b.v. Google Earth en terreinbezoek

  4Regionet Leuven BUUR cvba 3/2014

 • traccomponenten in Kampenhout-Sas

  intekening trac o.bv. tramkarakteristieken

  OPBOUW DEELTRACES

  5Regionet Leuven BUUR cvba 3/2014

 • genereren van deeltracs tussen vaste punten

  LEUVEN MECHELENKAMPENHOUT-SAS

  OPBOUW DEELTRACES

  6Regionet Leuven BUUR cvba 3/2014

 • overzicht deeltracsLeuven - Mechelen

  OPBOUW DEELTRACES

  7Regionet Leuven BUUR cvba 3/2014

 • TRAM TRACK TRACER

  31

  4

  4

  5

  8

  2

  7

  6

  1. trambedding (segment)type bedding / type beveiliging / topsnelheid kostprijs

  verliestijd / aantal parkings type eigendom / kostprijs

  type kunstwerk / kostprijs / aandeel tram type open ruimte / mate van versnippering

  type kruising / type beveiliging omvang / programma / dichtheid

  5. aanpassing straat

  2. tramhalte 6. onteigening

  3. kunstwerk 7. doorsnijding open ruimte

  4. kruising 8. mogelijke ontwikkeling

  Parametrisering componenten OV bedding

  8Regionet Leuven BUUR cvba 3/2014

 • interactie bedding met omgevingTRAM TRACK TRACER

  RUIMTEGEBRUIK

  INFRASTRUCTUURNETWERK

  FYSISCH SYSTEEM

  9Regionet Leuven BUUR cvba 3/2014

 • interactie halte met omgeving

  RUIMTEGEBRUIKDirect gebruikspotentieel rond halte: aantal inwoners tewerkstelling bezoekersfuncties

  FYSISCH SYSTEEMToekomstpotentieel rond halte: verdichting bestaande omgeving nieuwe ontwikkelingen

  INFRASTRUCTUURNETWERKVerknoping aan halte: trein, tram, bus fietsnetwerk wegverkeer

  TRAM TRACK TRACER

  10Regionet Leuven BUUR cvba 3/2014

 • beschrijving karakteristiekenTRAM TRACK TRACER

  11Regionet Leuven BUUR cvba 3/2014

 • GIS interfaceTRAM TRACK TRACER

  12Regionet Leuven BUUR cvba 3/2014

 • output

  berekende waarden trackarakteristieken thematische kaarten

  TRAM TRACK TRACER

  13Regionet Leuven BUUR cvba 3/2014

 • MULTICRITERIA ANALYSE16 criteria

  interne kwaliteiten transportsysteem

  impact op omgeving

  14Regionet Leuven BUUR cvba 3/2014

 • waardering infrastructuur

  kostprijs infrastructuur: direct - indirect snelheid (reistijd - stiptheid)

  MULTICRITERIA ANALYSE

  15Regionet Leuven BUUR cvba 3/2014

 • waardering reizigerspotentieel

  primair potentieel verknoping openbaar vervoer

  MULTICRITERIA ANALYSE

  16Regionet Leuven BUUR cvba 3/2014

 • waardering reizigerspotentieel

  parking 60-200 pp.parking 200-600 pp.parking >600 pp.

  grootte verknoping

  halte

  VERKNOPING WEGVERKEER

  verknoping fietsnetwerk verknoping wegverkeer

  parking 60-200 pp.parking 200-600 pp.parking >600 pp.

  grootte verknoping

  halte

  VERKNOPING WEGVERKEER

  MULTICRITERIA ANALYSE

  17Regionet Leuven BUUR cvba 3/2014

 • waardering ruimtelijke integratiestructuurversterking

  MULTICRITERIA ANALYSE

  18Regionet Leuven BUUR cvba 3/2014

 • inpasbaarheid (infrastructuur - haltes)

  waardering ruimtelijke integratie

  structuurversterking

  LEGENDE

  verstedelijking

  bedrijvigheid

  open ruimte

  kwaliteit bestaande structuur

  ontwikkelingspotentieel

  halte

  MULTICRITERIA ANALYSE

  19Regionet Leuven BUUR cvba 3/2014

 • doorsnijding en versnippering natuur doorsnijding landschap

  waardering milieu-impactMULTICRITERIA ANALYSE

  20Regionet Leuven BUUR cvba 3/2014

 • waardering milieu-impact

  beperking hinder mens (ruimtebeslag - relaties)

  MULTICRITERIA ANALYSE

  21Regionet Leuven BUUR cvba 3/2014

 • EVALUATIEdeeltracs B: Herent

  B1: Herent oostB2: via N26B3: via Herent centrumB4: Herent west

  22Regionet Leuven BUUR cvba 3/2014

 • EVALUATIEdeeltracs B: Herent

  B2: via N26B1: Herent oost B3: via Herent centrum B4: Herent west

  REIZIGERSPOTENTIEEL

  TCAPMI - UEILIM

  EIT

  ARGE

  TN

  I EKJI

  LET

  MIUR

  IN

  FRAS

  TRUC

  TUUR

  Collectief vervoer Individueel vervoer Nabijheid bewoning N

  abijheid attractoren D

  irect

  e ko

  st

  In

  dire

  cte k

  ost

  Re

  istijd

  S

  tiptheid

  leeutca

  le

  eitneto

  p

  setl

  ah

  ruut

  curt

  sarf

  ni

  galsebetmiur seitaler pahcsdnal gnirawjirv ruutan gnirawjirv

  VERKNOPING PRIMAIR PO

  TENTIEEL

  SNE

  M G

  NIRAWJIRV PAHCSDNAL NE RUUTAN

  GNIKRETS

  REVRU

  UTCU

  RTS

  DIEH

  RAAB

  SAP

  NI

  KO

  STPR

  IJS

  SNELH

  EID

  Leuven - Mechelen

  B1

  Herent oost

  REIZIGERSPOTENTIEEL

  TCAPMI - UEILIM

  EIT

  ARGE

  TN

  I EKJI

  LET

  MIUR

  IN

  FRAS

  TRUC

  TUUR

  Collectief vervoer Individueel vervoer Nabijheid bewoning N

  abijheid attractoren D

  irect

  e ko

  st

  In

  dire

  cte k

  ost

  Re

  istijd

  S

  tiptheid

  leeutca

  le

  eitneto

  p

  setl

  ah

  ruut

  curt

  sarf

  ni

  galsebetmiur seitaler pahcsdnal gnirawjirv ruutan gnirawjirv

  VERKNOPING PRIMAIR PO

  TENTIEEL

  SNE

  M G

  NIRAWJIRV PAHCSDNAL NE RUUTAN

  GNIKRETS

  REVRU

  UTCU

  RTS

  DIEH

  RAAB

  SAP

  NI

  KO

  STPR

  IJS

  SNELH

  EID

  Leuven - Mechelen

  B2

  via omleiding

  REIZIGERSPOTENTIEEL

  TCAPMI - UEILIM

  EIT

  ARGE

  TN

  I EKJI

  LET

  MIUR

  IN

  FRAS

  TRUC

  TUUR

  Collectief vervoer Individueel vervoer Nabijheid bewoning N

  abijheid attractoren D

  irect

  e ko

  st

  In

  dire

  cte k

  ost

  Re

  istijd

  S

  tiptheid

  leeutca

  le

  eitneto

  p

  setl

  ah

  ruut

  curt

  sarf

  ni

  galsebetmiur seitaler pahcsdnal gnirawjirv ruutan gnirawjirv

  VERKNOPING PRIMAIR PO

  TENTIEEL

  SNE

  M G

  NIRAWJIRV PAHCSDNAL NE RUUTAN

  GNIKRETS

  REVRU

  UTCU

  RTS

  DIEH

  RAAB

  SAP

  NI

  KO

  STPR

  IJS

  SNELH

  EID

  Leuven - Mechelen

  B3

  via Herent centrum

  REIZIGERSPOTENTIEEL

  TCAPMI - UEILIM

  EIT

  ARGE

  TN

  I EKJI

  LET

  MIUR

  IN

  FRAS

  TRUC

  TUUR

  Collectief vervoer Individueel vervoer Nabijheid bewoning N

  abijheid attractoren D

  irect

  e ko

  st

  In

  dire

  cte k

  ost

  Re

  istijd

  S

  tiptheid

  leeutca

  le

  eitneto

  p

  setl

  ah

  ruut

  curt

  sarf

  ni

  galsebetm