sap forum 2009: sap türkiye ile tdms sunumu

of 29/29
SAP TDMS – Test Data Migration Server Sezai Yiğiter (FIT Consulting) FIT Consulting

Post on 24-May-2015

2.256 views

Category:

Technology

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SAP Forum 2009: Test Data Migration Server (TDMS) ürünü sunumu

TRANSCRIPT

 • 1. SAP TDMS Test Data Migration Server
  FIT Consulting
  Sezai Yiiter (FIT Consulting)

2. FIT Hakknda

 • 1999 Ylnda Trkiyede kurulan ilk SAP TeknolojiDanmanlk irketidir.

3. 10 yldr sadece Teknolojiye (Basis, ABAP, Mobil, Entegrasyon ve Netweaver) odaklanmtr. 4. Trkiyede birok LKe imza atmtr. 5. SAP ile Entegre lk E-Ticaret Sitesi (Arena Bilgisayar PENCER-E) 6. LK UNIX > LINUX Platform G (Sabah Gazetesi) 7. SAP Netweaver Portal ile LK Tedariki ve Bayi Portali (TEMSA) 8. SAP Netweaver Portal ile LK Bilet Sat Sistemi (DO) 9. LK SAP & Elektronik mza Entegrasyonu (SFALT) 10. SAP Veri Eriimi Gvenliinin Parmak zi ile korunmas (LKER) 11. SOA Yaklam ile LK Mobil Uygulamalar (LKER) 12. SAP CRM Sistemi Veri Arivlemesi (AKBANK) 13. alan LK Duet Sistemi kurulumu (FIT) 14. FIT Trkiye, FIT Hollanda ve FIT Kbrs faal olan lke irketleridir. 15. FITnin baz Partnerleri: SAP, Microsoft, Turkcell, Deloitte , Casio Avrupa. 16. FITnin baz Mterileri: Nestl, lker, DO, SFALT, Tpra, OPET, Kota, BriSA, Temsa Global, Avea, Vodafone, Hava,... SAP 2008 / Page 2
rnlerimiz, hizmetlerimiz ve zmlerimiz hakknda detayl bilgi iin
http://www.fitcons.com
17. SAP 2007 / Page 3
Agenda
1.Ama
1.1.Neden TDMS
1.2.Klasik veri Kopyalama Yntemler
1.3.Full sistem Kopyalama Zorluklar
SAP TDMS Proje Kapsam
2.1.TDMS Hazr zmler
2.2.TDMS leyii
TDMS Yntemi
Sonu
Demo
18. SAP 2007 / Page 4
Agenda
1.Ama
1.1.Neden TDMS
1.2.Klasik veri Kopyalama Yntemler
1.3.Full sistem Kopyalama Zorluklar
SAP TDMS Proje Kapsam
2.1.TDMS Hazr zmler
2.2.TDMS leyii
TDMS Yntemi
Sonu
Demo
19. SAP 2007 / Page 5
Neden TDMS

 • QA ortamlarndaki veri hacmini byk miktarda azaltarak altyap maliyetlerini azaltr

20. Test verilerinin kalitesini arttrarak mteriye zg yaplan gelitirmelerin kalitesini ve gvenirliliini arttrr 21. oklu stbirim kullanlan ortamlarda tek bir stbirim iin test verilerinin gncellenmesini salar 22. Yeni sistemlerin dk disk maliyetiyle oluturulabilmesini salar 23. Verilerinizi kartrarak (scramble) gvenilir test ortam olutururSAP TDMS ile irketler canl sistemlerinin kk ve tutarl kopyalarn kolayca olutururlar.
24. SAP 2007 / Page 6
Klasik Veri Kopyalama Yntemleri
Sistem kopyalama (Veritaban spesifik / SAP spesifik)
Client Copy (Remote client copy / Client Export-Import)
Manuel veri tanmas (Tablo ierii)
Manuel test datas oluturulmas
Donanmsal teknolojiler
25. SAP 2007 / Page 7
Klasik Yntem / Basit Landscape
Canl
Gelitirme
Kalite
Request
Request
Sistem kopyalama(3 ayda bir)
26. SAP 2007 / Page 8
Klasik Yntem / Karmak Landscape
Sandbox
Canl
Gelitirme
Test
Request
Request
Kalite (Senaryo Testleri)
Request
Sistem kopyalama(6 ayda bir)
Sistem kopyalama
Eitim
Request
Sistem kopyalama
27. SAP 2007 / Page 9
Full Sistem Kopyalama Zorluklar
Zorluk
Sonu

 • Byk disk alan ynetimi

28. Daha fazla disk alan ihtiyacByk dataya sahip veya Hzl Bylen Canl sistemler

 • Entegrasyon arayzleri deitir/kapat

29. Kullanc ynetimi 30. Yetki deiiklikleri 31. Saklanmas gereken verilerin geri dnlmesi (eCATT)Sistem kopyalama sonras yaplmas gereken ilemler
Kopyalama srecinde gelitirme/uyarlamalarn durmas

 • Standart prosedrler ileyemeyecei iin deiiklikler durur

32. Requestlerin QA sistemine aktarlmas, Gelitirme sisteminde dzeltilip tekrar aktarlmasGelitirme sisteminde veri eksikliinden dolay testler QA sisteminde yaplabilir.

 • Gelitirme nesneleri versiyon gemiini kaybeder.

Hedef sistemdeki tm datann kaybolmas

 • Verilerin temizlenmesi, uygun yetkilendirme yaplmas

Kritik verilerin Test sisteminde bulunmas
33. SAP 2007 / Page 10
TDMS ile elde edilenler
htiya duyulan disk alan azalr
ok az donanm ihtiyac ile Canl Sistem istenen detayda kopyalanr
Sistem gncellemeleri otomatize edilir
I nesnesi,Organizasyon Unitesi veya Zaman dilimi seerek veriler kopyalanabilir
Kritik veriler ayrtrlabilir
Kritik veriler deitirilebilir
Hedef sistemde repository nesneler deimez
Kullanc ve Yetkiler korunabilir
34. SAP 2007 / Page 11
Agenda
1.Ama
1.1.Neden TDMS
1.2.Klasik veri Kopyalama Yntemler
1.3.Full sistem Kopyalama Zorluklar
SAP TDMS Proje Kapsam
2.1.TDMS Hazr zmler
2.2.TDMS Hazr i erikleri
2.3.TDMS Yaklam
2.4.TDMS leyii
Sonu
Demo
35. SAP 2007 / Page 12
TDMS Hazr zmleri
ERP Sistemleri iin TDMS
Shell Creation:
Gelitirme ve stbirim bamsz nesneler ile yeni hedef sistem kurulumu
TDMS for ERP Classic:
Sadece Konfigrasyon ve Ana verilerin tanmas
Belli zaman aralnda olumu uygulama verisi ile beraber konfigrasyon ve Ana veri
Tek bir irkete ait belli zaman aralnda olumu uygulama verisi ile beraber konfigrasyon ve Ana veri
TDMS Business Process Library (BPL)
Sadece nceden tanml srelerine ait veriler
BI Sistemler iin TDMS
Shell Creation: Gelitirme ve stbirim bamsz nesneler
Anaveri ve belli zaman aralndaki uygulama verisi
CRM Sistemler iin TDMS
Shell Creation:
Gelitirme ve stbirim bamsz nesneler
TDMS for CRM Classic:
Sadece Konfigrasyon ve Ana veri
Belli zaman aralnda olumu uygulama verisi ile
beraber konfigrasyon ve Ana veri
36. SAP 2007 / Page 13
TDMS Hazr ierikleri (BPL)
Transaction Data:

 • Accounting Document

37. Purchase Requisition 38. Purchase Order 39. Sales Order 40. Material Document 41. Billing Document 42. Invoice Receipt 43. Quality Notification 44. Maintenance Order 45. Allocation Table (Retail) 46. FI-CA Document 47. Transaction (CFM) 48. CO DocumentCustom Data:

 • Empty scenario for custom-specific objects

Process Data:

 • Purchase Order

49. Sales Order 50. Insurance Object(FS-CD) 51. Contract (FS-CD) 52. Loans Contract 53. Contract (IS-U) 54. Installation (IS-U) 55. Device (IS-U) 56. Production Order 57. Process Order 58. Asset (CFM) 59. Bank Account (BCA) 60. Installation (IS-U) 61. Business Partner (IS-U)Master Data:
Business Partner
Material
Vendor
Customer
G/L Account
Fixed Asset
Functional Location
Equipment
Internal Order
Project
Article (Retail)
Insurance Object (FS-CD)
Contract (FS-CD)
Loans Contract (CML)
Asset (CFM)
User
Cost Center
Work Center
Purchasing Information Record
Material BOM
62. SAP 2007 / Page 14
TDMS Yaklam
Client
80% Transaction Datas
10% Anaveri
7% Konfigrasyon Datas
3 % Ynetimsel Data

 • Sistemdeki verilerin %80-%90 civar sistemdeki

tablolarn %10unda bulunmaktadr

 • Uygulama veya program testlerinin yaplabilmesi

iin bir ka tablodaki yeterli byklkteki veri yeterlidir

 • Mteri tablolar (Z*, Y*) tamamen veya

zaman kriterine gre tanabilir

 • Baz tablolar tamamen transfer dnda tutulabilir

(Kullanc tablolar, Deiiklik dkmanlar, Kritik veriler).
63. SAP 2007 / Page 15
TDMS leyii
Kurulum (bir defa yaplr):
Kaynak Sistem
Hedef Sistem
TDMS
4.Test DatasMigration
Solution Manager
1. TDMS Uyarlamalar
3. Eski Client Datas sil
2. Data Analizi
Gncelleme (Tekrarlanabilir):
TDMS
Hedef Sistem
Kaynak Sistem
3.Test Datas Migration
2. Eski Client Datas sil
1. Analiz
64. SAP 2007 / Page 16
TDMS Sistemler
65. SAP 2007 / Page 17
TDMS Altyaps
DD Framework
Hedef Sistem
Kaynak Sistem
Data
Data
qRFC(optional)
qRFC
Parallel RFC
DDIC
Importer
Deleter
Extractor
Crawler
File
DD Framework
Ynetim Sistemi
Designer
Admin
Kontrol /
zleme
Scenarios / Content
66. SAP 2007 / Page 18
TDMS Ne Vaad Ediyor

 • SAP rndr

67. Hzl Veri transferi yapar 68. Veri Uyumluluu salar 69. Kk verilerle ihtiyacn karlanmas 70. Kritik verilerin koruyabilir