sampo vai kuiva kaivo?

Download Sampo vai kuiva kaivo?

Post on 05-Dec-2014

711 views

Category:

News & Politics

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Palkansaajajärjestöjen keskusteluasiakirja EU:n ja EMU:n tulevaisuudesta

TRANSCRIPT

  • 1. Palkansaajajrjestjen keskusteluasiakirja EU:n ja EMU:n tulevaisuudestaSampo vai kuiva kaivo?SAK STTK AKAVA
  • 2. SAK STTK AKAVASuomen Ammattiliittojen Keskusjrjest SAK ry Toimihenkilkeskusjrjest STTK ry Akava ryHakaniemenranta 1 Mikonkatu 8 A, Rautatielisenkatu 6PL 157, 00531 Helsinki PL 421, 00101 Helsinki 00520 Helsinki020 774 000 09 131 521 020 7489 400www.sak. www.sttk. www.akava.
  • 3. PalkansaajajrjestjenkeskusteluasiakirjaEU:njaEMU:ntulevaisuudestaSampovaikuivakaivo?Sampovaikuivakaivo?...............................................................................................................21. Talouspolitiikanjatyllisyydenkoordinaationrakenteet........................................................32. Katsetalouspolitiikansisltn.................................................................................................52.1 Komissionkasvuselvitys2013:Talouspolitiikanlinjanvedoissatarkistamisenvaraa..........72.2 ArviotaEuroopankomissionvuonna2012Suomelleantamistasuosituksista...................82.3 Suomentuotantorakennemakrotaloudenongelmana....................................................112.4 Ongelmattalousjarahaliitonsntjennoudattamisessa.............................................123. EU:njaEMU:nlyhyenaikavlinkehittmisehdotuksia...........................................................133.1 PalkansaajajrjestjenehdotuksiaEU:nsosiaalisenulottuvuudenvahvistamiseksi........133.2 Sosiaalisetinvestoinnitmukaankoordinaatioon?............................................................153.3 Demokratiavajeenlisminenrakenneuudistussopimuksin?...........................................154. PitknaikavlinEU:njaEMU:nkehittmisehdotuksiaedessperussopimusmuutoksia?.184.1 Palkansaajajrjestjenreunaehtojatalousintegraationsyventmiselle..........................184.2 Pankkiunioniatarvitaan.....................................................................................................204.3 TulevaisuusvaihtoehtojaEU:njaerityisestiEMU:nkehittmiselle...................................214.3.1 Vaihtoehto1EMU:nkehittmiselle:Seisahdus............................................................224.3.2 Vaihtoehto2EMU:nkehittmiselle:Tiivisfinanssijasosiaaliturvaunioni..................234.3.3 Vaihtoehto3EMU:nkehittmiselle:Askeleteenpin..................................................25
  • 4. 2Sampovaikuivakaivo?Euroopanunioniontuonutrauhaa,vakauttajavaurauttaylirajojen.Unionionkuitenkintaloudellisessajasosiaalisessataantumassa.Jrjestelmviatniintalousjarahaliitonvaluvikoihin, globaaleihin finanssimarkkinoihin kuin taloudelliseen ja sosiaaliseeneptasaarvoon liittyen ovat kurjistaneet ihmisten arkea etenkin kriisimaissa.HeijastevaikutuksetnkyvthitaanatalouskasvunajatyttmyytenkokoEU:ssa.Palkansaajien kannalta olennaista on, ett tyehtosopimisen vapautta jatymarkkinajrjestjenautonomiaakunnioitetaan.Ontrkelytratkaisujasiihen,miten taataan tyntekijiden yhdenvertainen kohtelu sek hyvinvointipalvelujentoimintaedellytyksetkeskelleurooppalaisentalousintegraationmyllerryst.Palkansaajajrjestt tukevat vahvistettavaa talouspolitiikan koordinaatiota, euroa janiiden edelleen kehittmist, mutta kaipaavat keskustelua kaikista yhteiskunnallisistavaikutuksista. Talouden kehittminen liittyy olennaisesti mys unionin muihinpolitiikanlohkoihin (ns. spillover, heijastevaikutus). Tst syyst unionintalouspolitiikkaaeituletarkastellakapeasti,vaankokoyhteiskunnannkkulmasta.Tiivistyvunionisekyhteisettyjasismarkkinatedellyttvtyhteisieurooppalaisiapelisntj.Niidenpuutejohtaisisismarkkinoidenkilpailunvristymiseen,etenkineuroalueellasisisiineptasapainoihinsekkansalaistenjatyntekijidenerivertaisiinoikeuksiin. Yhteisten eurooppalaisten sntjen luominen on trkepalkansaajankkulmasta.TalousjarahaliittoEMU:nongelmat1sekjsenmaidentalouksienrakenneheikkoudet,esimerkiksi ylivelkaantuneisuus, elinkeinorakenteen yksipuolisuus ja pankkisektorinepvakaus, johtivat nykyiseen kriisiin. Nit ongelmia on jo korjattu monin tavoin, jalistoimiaonesitettyptettvksiEurooppaneuvostonkokouksessakeskuussa2013.Talouspolitiikantiivistmisessonneljongelmaa:1) Politiikan sisltkysymykset pitisi osata erottaa EU:n ja EMU:n rakenteidenuudistamisehdotuksista. Tm koskee niin esitysten tekijit kuin niidenkriitikoitakin.2) Lyhyen ja pitkn aikavlin tavoitteiden selkeytymttmyys vaikeuttaasuhtautumistaesitettyihinpolitiikkatoimiin.3) Mitenlytsopivatasapainosille,ettEU:llajaEMU:llaonyhteisetsnntjatavoitteet, mutta toisaalta jsenmailla on mahdollisuus toteuttaa uudistuksetomalla,parhaallamahdollisellatavallaantoissijaisuusperiaatteenmukaisesti.1TmpaperitydentSAK:n,STTK:njaAkavanmarraskuussa2011julkaisemaakeskusteluasiakirjaaKuinkauloseurokriisist?.http://www.finunions.org/www/fi/avainasiat/Eurokriisi_keskustelupaperi.php
  • 5. 34) Talous ja rahaliitolle on syntynyt varjorakenne, varjoEMU, vlttmttmienkriisitoimien, kuten Euroopan vakausmekanismi EVM:n perustamisen sekEuroopankeskuspankkiEKP:nlainakirjaostojenmyt.Keskusteluasiakirjan ensimmisess osassa pyritn erottamaan talouspolitiikanrakenteet sisltkysymyksist ja esittelemn lyhyesti jo ptetyt lainsdnttoimettalouspolitiikan koordinaation tiivistmiseksi. Toisessa osassa kommentoidaannykyisten rakenteiden puitteissa tehdyn eurooppalaisen talouspolitiikan sislt.Kolmannessa osassa ehdotetaan parannuksia EU:n ja EMU:n kehittmiseksi lyhyellaikavlill ja neljnness osassa pohditaan erityisesti talous ja rahaliitonkehittmisvaihtoehtojapitkllaikavlillosanaEU:nkokonaisuutta.SAK:n,STTK:njaAkavankeskusteluasiakirjanonlaatinutjrjestjenasiantuntijoistakoostuvatyryhm.Siinesitetytnkemykseteivtvlttmttedustajrjestjenhallintojenvirallistakantaa.1. TalouspolitiikanjatyllisyydenkoordinaationrakenteetTalouspolitiikan koordinaatio on kehittynyt EU:ssa voimakkaasti eurokriisivuosina.Uudistustenvaikutuksetulottuvatkuitenkinhuomattavastinykykriisipidemmlle,sillkyseonmysnormaaliaikoihinsoveltuvastalainsdnnst.SixpacklainsdntSixpacklainsdnt astui voimaan joulukuussa 2011. Lainsdnt perustuuLissabonin sopimukseen, erityisesti perussopimuksen artikloihin 121 ja 126 (SEUT).Viidenasetuksenjayhdendirektiivinavullatiukennetaanvakausjakasvusopimustajahelpotetaan kriteerien rikkomisesta seuraavista rangaistuksista pttmist, samallaluodaan uusi makrotaloudellisen valvonnan kehys. Sixpacklainsdnt jakaantuukahteen osaan: julkistalouden ja makrotalouden haara. Molempiin liittyy uudenlainensanktiomenettely, ja molemmat sisltvt turvalausekkeen tymarkkinaosapuoltenroolistajaautonomiasta.Vuonna 2011 tiukennettu vakaus ja kasvusopimus kirist julkisen velanenimmiskriteerien (60 % BKT:sta ja 3 % vuotuinen alijm) laskemistapaa jasanktiomenettely. Toinen vakaus ja kasvusopimuksen asetuksista sislteurooppalaisen talouden ohjausjakson (European Semester) lakisteistmisen, sillohjausjaksonkuvausjaoikeusperustatuliasetustekstiin.Ohjausjaksonoikeusperustanaon talouspolitiikan ja tyllisyyden koordinaatio (artikla 148 SEUT). Eurooppalainentalouden ohjausjakso on vuotuinen sykli. Kasvuselvityksen linjassa annetaanmaakohtaisia suosituksia joka toukokuu. Valtiovarainministerien ja tyministerienneuvostotkeskustelevatmaakohtaisistasuosituksista,jaEurooppaneuvostohyvksyyne keskuussa. Komissio ilmoitti syksyll 2012, ett se jrjest vastedes
  • 6. 4eurooppalaiseen ohjausjaksoon liittyen snnllisi yhteistapaamisiatymarkkinaosapuoltenkanssakolmekertaavuodessa.Sixpackin toinen osa, makrotalouden valvontakehys koostuu kahdesta asetuksesta.Asetuksetmuodostavatvainkehyksen,silltodellisestasisllstpttkulloinenkinkomissio makrotalouden tulostaulun indikaattoreiden muodossa. Komissio ptttulostaulusta konsultoituaan parlamenttia ja neuvostoa. Delegoidusta toimivallasta eitosinpstyselkensopuun,jotensenoikeusperustaeioletysinvarma.Tulostaulunindikaattoreissaontllhetkellmm.yksikktykustannukset.Toistaiseksi ainut EUoikeuden piiriss oleva lakisteinen rakenne talouspolitiikankoordinaatiolle on sixpacklainsdnt, joka koskee kaikkia EUmaita, muttaeuromaidenosaltaseonsaamassatydennysttwopackista.TwopacklainsdntMaaliskuussa 2013 jsenmaat ja Euroopan parlamentti hyvksyivt vain euromaitakoskevantwopackin,jokatuokansallisettalousarviomenettelytosaksieurooppalaistatalouden ohjausjaksoa. Sovussa twopackista viitataan mys tymarkkinapuoltenosallistumista koskeviin perussopimusartikloihin. Twopackin oikeusperusta onLissaboninsopimuksenuusi,vaineuromaitakoskevaartikla136(SEUT).Lainaohjelman vastaanottaneet maat, eli euromaista Irlanti, Kreikka ja Portugali sekpian Kypros, ovat allekirjoittaneet omat ohjelmansa, jotka ovat ns. troikan valvonnanalla. Troikkaan kuuluu Euroopan komissio, Euroopan keskuspankki ja Kansainvlinenvaluuttarahasto IMF. Euromaiden lainajrjestelyt ovat keskuussa 2013 siirtymssvliaikaisestarahoitusvakausvlineERVV:stpysyvnvakausmekanismiinEVM:n.EuroopanvakausmekanismiEVM:nperustaminenmahdollistettiinEurooppaneuvostonptksell 25.3.2011 yksinkertaisessa perussopimuksen muuttamismenettelyss.Perussopimukseneuroaluettakoskevaan136artiklaan(SEUT)listtiinuusikohta:3.Jsenvaltiot, joiden rahayksikk on euro, voivat perustaa vakausmekanismin, jokaaktivoidaan, jos se on vlttmtnt koko euroalueen vakauden turvaamiseksi.Mahdollisen pyydetyn rahoitustuen myntmiselle mekanismin puitteissa asetetaantiukatehdot.Perussopimusmuutostulivoimaan1.1.2013.EVM:n perustamisesta t

Recommended

View more >