raport o aktywności na facebooku

Download Raport o aktywności na Facebooku

Post on 29-Nov-2014

1.570 views

Category:

Internet

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

O ktrej godzinie publikowa Na Facebooku, eby dotrze do fanw? Jaki dzie jest najlepszy dla Twojej marki? Na te pytania odpowiadamy w najnowszym raporcie przygotowanym przez NapoleonCat.com i K2 Social. Partnerami najnowszego raportu jest www.nowymarketing.pl i Czwartki Social Media

TRANSCRIPT

 • 1. Partnerzy
 • 2. Alkohol 10 Banki 13 E-Commerce 17 Elektronika 21 Kosmetyki 25 Matka i dziecko 29 Motoryzacja 33 Odzie 37 Piwo 41 Prasa 44 Radio 48 Telekomunikacja 52 TV 56 Zdrowie 60 ywno 64 Kiedy pisa posty? Kiedy rozmawia z uytkownikami? Czy fani rnych brany s aktywni w tych samych godzinach? Odpowiedzi na te pytania powinnicie znale w naszym raporcie. Przeanalizowalimy setki Fan Pagey, co pozwolio nam na przedstawienie Wam informacji o komunikacyjnych zotych godzinach na Facebooku. Mamy wiadomo, i uytkownicy tego portalu korzystaj z niego w rnych godzinach i przekada si to na planowanie komunikacji. Dziki naszemu raportowi bdziecie mogli sprawdzi w jakich godzinach uytkownicy wchodz najczciej w inte- rakcj. Pozwoli to na analiz Waszych dziaaniach na Face- booku. Mamy nadziej, e zaprezentowane dane pomog Wam przy planowaniu harmonogramw i znalezieniu wa- snej zotej godziny na rozmow z fanami. Wstpniak Spis kategorii Miej lektury i ciekawych wnioskw! Napoleon & K2 social
 • 3. Nie pisz, gdy Twoi fani siedz na Fejsie! W czerwcu ubiegego roku Facebook udostpni administratorom stron (fanpagey) nowe statysyki. Za jedn z najciekaw- szych nowoci uznano informacj o tym, w jakich godzinach i dniach tygodnia na Facebooku przebywa najwicej fanw danej strony. Te informacje miay pomc w planowaniu czasu publikacji postw tak, by dociera do jak najwikszej liczby fanw. Teoretycznie bowiem opublikowanie postu w czasie, gdy na Facebooku siedzi wiksza liczba naszych fanw, powinno skutkowa wywietleniem go wikszej liczbie ludzi. Taka optymalizacja jest tym waniejsza, e zasig organiczny treci publikowanych na fanpageach stale spada w wyniku kolejnych zmian EdgeRanka, czyli algorytmu odpowiedzialnego za decydowanie o tym, jakie treci s wywietlane kademu uytkownikowi Facebooka z osobna. Czy jednak rzeczywicie posty publikowane w czasie, gdy nasi fani s na Facebooku traaj do nich czciej? Postanowilimy sprawdzi, jaka jest korelacja pomidzy liczb fanw online o godzinie i w dniu, w ktrym jest publikowany post, a jego zasigiem organicznym, czyli liczb osb, ktre ten post zobaczyy w sposb niewymuszony przez jego promo- cj. Takiej samej analizy dokonalimy dla sprawdzenia korelacji pomidzy wskanikami zaangaowania postw i ich zasi- giem organicznym. Analiza zostaa przeprowadzona na prbie 3778 postw opublikowanych pomidzy 16 padziernika 2013 i 15 stycznia 2014 na 28 prolach posiadajcych od 100 tys. do ponad 25 milionw fanw. Wyniki okazay si dosy zaskakujce.
 • 4. Liczba fanw online o godzinue publikacji postu okazaa si sabo, a co waniejsze ujemnie, skorelowana z zasigiem organicznym postu. Taki sam wynik daje analiza liczby fanw online w dniu publikacji postu. Zdecydowanie silniejsz i pozytywn korelacj moemy natomiast zauway pomidzy wskanikami zaangaowania postw ER (Engagement Rate1 ) oraz SII (Social Interaction Index2 ) i zasigiem organicznym. rednie wartoci wspczynnikw, zwaszcza w przypadku liczby fanw, nie wskazuj na siln korelacj, jednak pokazuj trend tych zalenoci. Poniej znajduj si wykresy ilustrujce w przypadku wybranego prolu rozkad zasigu organiczne- go postw oraz analizowanych wspczynnikw wraz z liniami trendu prezentujcymi si i kierunek korelacji. Korelacja pomidzy zasigiem organicznym posta a... Mediana korelacji (r) liczb fanw o godzinie publikacji -0,08 liczb fanw w dniu publikacji -0,07 wskanikiem Engagement Rate 0,39 wskanikiem Social Interaction Index 0,42 Engagement Rate to stosunek sumy komentarzy fanw, likew i sharew posta do liczby fanw prolu w dniu jego publikacji. Social Interaction Index, w odrnieniu od Engagement Rate, uwzgldnia rne wagi reakcji fanw na post (like =1, komentarz =3, share =9), dziki czemu w peniejszy sposb ilustruje poziom reakcji fanw na dany post.
 • 5. Korelacja pomidzy l. fanw online w godzinie publikacji i zasigiem organicznym postw (r=-0,08).
 • 6. Korelacja pomidzy liczb fanw online w dniu publikacji i zasigiem organicznym postw (r=-0,01).
 • 7. Korelacja pomidzy Engagement Rate i zasigiem organicznym postw (r=0,85).
 • 8. Korelacja pomidzy Social Interaction Index i zasigiem organicznym postw (r=0,86).
 • 9. Okazuje si zatem, e przy planowaniu czasu publikacji, bardziej przydatne do prognozowania zasigu organicznego postw, bdzie kierowanie si rednimi wskanikami zaangaowania postw, takimi jak Social Interaction Index. W naszej analizie uwzgldnilimy zarwno posty, ktre nie byy promowane, jak te te, ktre byy wspierane budetem pro- mocyjnym. Nie wpyno to jednak na otrzymane wyniki. A zatem warto przyglda si nie tylko danym pochodzcym z naszych proli. Analiza proli konkurencyjnych moe wskaza nam najbardziej optymalny czas postowania dla danej kate- gorii czy grupy docelowej. Planujc kalendarz publikacji dobrze jest wic uwzgldni najistotniejsze dla nas posty wwczas, gdy moemy liczy na ich najwyszy zasig organiczny. Pamitajy jednak, by nie zaniedbywa naszych fanw w pozostaym czasie, gdy cigo komunikacji jest bardzo istotna dla podtrzymania zainteresowania i relacji. Raport stworzony przez Partnerzy
 • 10. Alkohol Zoty dzie Poniedziaek Wtorek roda Czwartek Pitek Sobota Niedziela 1000 800 600 400 200 0 posty engagement rate 100 80 60 40 20 0
 • 11. Alkohol Aktywno godzinowa posty engagement rate 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 600 500 400 300 200 100 0 6 5 4 3 2 1 0
 • 12. zaangaowanie fanw o godz. 1700 Najwiksze Alkohol godz.: 17 - ER 20,91; 18 - ER 20,52; 19 - ER 17,53 zaangaowanie fanw Najwysze
 • 13. Banki Zoty dzie Poniedziaek Wtorek roda Czwartek Pitek Sobota Niedziela 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 posty engagement rate 14 12 10 8 6 4 2 0
 • 14. Banki Aktywno godzinowa posty engagement rate 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 800 700 600 500 400 300 200 100 0 8 7 6 5 4 3 2 1 0
 • 15. Banki godz.: 11 - ER 6,91; 16 - ER 6,76; 19 - ER 6,38 zaangaowanie fanw Najwysze zaangaowanie fanw o godz. 1100 Najwiksze
 • 16. Banki Komentarz eksperta Agnieszka Kielichowska Dyrektor Biura Komunikacji i Odpowiedzialnoci Spoecznej Gwnym wyznacznikiem tego, kiedy publikujemy posty czy tweety jest czas najwikszej aktywnoci naszych odbiorcw na Facebooku czy Twitterze. Zdarza nam si te udostpnia treci selektywnie, z myl o konkretnej grupie fanw (w przypadku Facebooka) lub pojedynczych osb (na Twitterze). Pozwala to na efektywne wykorzystanie posiadanych materiaw, bardziej rnorodn komunikacj czy nawizanie bezporednich relacji. Czas aktywnoci jest wwczas jedn ze skadowych, jakim si przygldamy i bywa rny, w zalenoci od grupy, do ktrej chcemy dotrze. W przypadku gdy pomocne informacje pojawiaj si nieoczekiwanie, a ich szybkie udostpnienie jest korzystne dla naszych odbiorcw, publikujemy je nie zwaajc na harmonogramy.
 • 17. E-commerce Zoty dzie Poniedziaek Wtorek roda Czwartek Pitek Sobota Niedziela 2100 1800 1500 1200 900 600 300 0 posty engagement rate 16,5 16 15,5 15 14,5 14 13,5 13
 • 18. E-commerce Aktywno godzinowa posty engagement rate 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1200 1000 800 600 400 200 0 24 20 16 12 8 4 0
 • 19. E-commerce godz.: 10 - ER 18,48; 22 - ER 10,60; 11 - ER 9,66 zaangaowanie fanw Najwysze zaangaowanie fanw o godz. 1000 Najwiksze