pwc hrvatska oporezivanje prometa nekretnina - predavanje...¢  pwc hrvatska oporezivanje...

Download PwC Hrvatska Oporezivanje prometa nekretnina - Predavanje...¢  PwC Hrvatska Oporezivanje prometa nekretnina

Post on 26-Oct-2019

4 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PwC Hrvatska

  Oporezivanje prometa nekretnina Predavanje na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 15. studenoga 2016.

 • PwC

  PricewaterhouseCoopers (PwC) pruža usluge računovodstvenog, poreznog i poslovnog savjetovanja i revizije u 158 zemalja svijeta i ima više od 220.000 zaposlenih. Jedan je od tzv. Big4 (uz Deloitte, KPMG i EY). Po prihodima i broju zaposlenih izmjenjuje se (globalno) s Deloitteom na prvom mjestu. U Hrvatskoj imamo oko 180 zaposlenih, od kojih 50 u poreznom odjelu. Naš odjel je, prema prihodima i prema broju zaposlenih, najveći među pružateljima usluga poreznog savjetovanja i knjigovodstva u našoj zemlji.

  O nama

 • PwC

  Oporezivanje prometa nekretnina

  15. studenog 2016. Oporezivanje prometa nekretnina

 • PwC

  • Promet nekretnina u Hrvatskoj oporezuje se ili porezom na promet nekretnina („PPN”) ili porezom na dodanu vrijednost („PDV”)

  • Nekretnine: a) zemljišta b) građevine (u širem smislu riječi)

  • Prije 1.1.2015. promet zemljišta oporezivao se isključivo PPN-om, a oporezivanje prometa građevina ovisilo je o njihovom poreznom statusu („nove”/”stare”)

  • Nakon 1.1.2015. PDV-om se oporezuje promet građevinskih zemljišta i „novih” građevina

  • Napomena: ako nekretninu isporučuje osoba koja nije obveznik PDV-a, promet nikako ne može podlijegati oporezivanju PDV-om, nego isključivo PPN-om

  Uvod

  Oporezivanje prometa nekretnina 15. studenog 2016.

 • PwC

  Oporezivanje prometa nekretnina od 1. siječnja 2015. godine (nastavak)

  • „Nova” građevina (čl. 40. st. 1. t. j) ZPDV-a) – građevina koja nije nastanjena/korištena ili građevina kod koje od datuma prvog nastanjenja/korištenja do isporuke nije proteklo više od 2 godine

  • Datum prvog nastanjenja dokazuje se (čl. 72b. st. 2. PPDV-a):

   dokumentom MUP-a o prebivalištu/boravištu

   knjigovodstvenom evidencijom

   ugovorom o najmu, ugovorom o isporuci el. energije, vode i sl.

  • Novim građevinama smatraju se i:

   nedovršene građevine, roh bau i sl. (čl. 72b. st. 5. PPDV-a)

   rekonstruirane građevine (čl. 40. st. 5. ZPDV-a)

  Oporezivanje prometa nekretnina 15. studenog 2016.

 • PwC

  Oporezivanje prometa nekretnina od 1. siječnja 2015. godine (nastavak)

  • Građevinsko zemljište (čl. 40. st. 6. ZPDV-a) – zemljište za koje je izdan izvršni akt kojim se odobrava građenje

  • Ostala zemljišta – poljoprivredno, šumsko i zemljište koje je prostornim planom predviđeno za građenje, ali za koje nije izdan izvršni akt kojim se odobrava građenje

  • Nekretnina se više ne dijeli na građevinski dio i zemljište  jedinstvena isporuka

  Oporezivanje prometa nekretnina 15. studenog 2016.

 • PwC

  • PDV-om su oporezive sljedeće isporuke (čl. 4. st. 1. ZPDV-a):

   isporuka „nove” građevine (i zemljišta na kojemu je izgrađena)

   isporuka građevinskog zemljišta

  • PPN-om su oporezive sljedeće isporuke (čl. 4. ZPPN-a):

   isporuka „stare” građevine (i zemljišta na kojemu je izgrađena)

   isporuka zemljišta koje nije građevinsko

  • Prometom nekretnina u smislu Zakona o PPN-u ne smatra se stjecanje nekretnina na koje se plaća PDV (čl. 5. ZPPN-a)

  • Isporuka građevine i/ili zemljišta mora biti oporeziva PDV-om ili PPN-om (uz određene iznimke, npr. nasljeđivanje nekretnina u uspravnoj liniji)

  Porezni tretman

  Oporezivanje prometa nekretnina 15. studenog 2016.

 • PwC

  Porezni tretman - podsjetnik

  Promet nekretnina oporeziv samo jednim porezom na

  promet (PDV ili PPN)

  Nastanjenje odnosno uporaba nekretnine i

  trajanje razdoblja uporabe

  Vrsta nekretnine

  Je li prodavatelj porezni obveznik

  Oporezivanje prometa nekretnina 15. studenog 2016.

 • PwC

  Primjena opcije za oporezivanje PDV-om

  • Isporučitelj ima pravo izbora za oporezivanje PDV-om isporuka onih nekretnina koje su inače oslobođene PDV-a (čl. 40. st. 4. ZPDV-a)

   uvjet: kupac mora biti obveznik PDV-a koji ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti

  • Zašto optirati?

   PDV za kupca nije trošak (osim ako koristi tzv. pro-ratu), za razliku od PPN-a

   Ispravak pretporeza se ne mora provoditi

  • Primjena opcije:

   obvezna primjena tzv. tuzemnog prijenosa porezne obveze (čl. 75. st. 3. t. c) ZPDV-a)

   kupac ne plaća PPN

  Oporezivanje prometa nekretnina 15. studenog 2016.

 • PwC

  Ispravak odbitka pretporeza

  • Porezni obveznik mora ispraviti odbitak pretporeza ako se promijene čimbenici na temelju kojih je bilo utvrđeno pravo na odbitak pretporeza

  • Rok za ispravak pretporeza za nekretnine iznosi 10 godina (godišnje se ispravlja 1/10 iznosa pretporeza)

  • Promjene:

   prijelaz na oporezivanje prema čl. 90. ZPDV-a (i obrnuto)

   prestanak obavljanja oporezivih isporuka i početak obavljanja isporuka oslobođenih PDV-a bez prava na odbitak pretporeza (i obrnuto)

   promjena postotka prava na odbitak pretporeza (pro rata).

  • Ispravak pretporeza prilikom isporuke (otuđenja) nekretnine provodi se odjednom za cijelo preostalo razdoblje.

  Oporezivanje prometa nekretnina 15. studenog 2016.

 • PwC

  Ovrha i nekretnine

  • Obvezna je primjena tzv. tuzemnog prijenosa porezne obveze kada se radi o isporukama nekretnina koje je prodao ovršenik u postupku ovrhe  čl. 75 st. 3 t. d) ZPDV-a

  • Što se događa s isporukama nekretnina u stečajnom postupku?

  Oporezivanje prometa nekretnina 15. studenog 2016.

 • PwC

  Podnošenje prijava prometa nekretnina

  • Prijavu prometa nekretnina podnosi:

   Stjecatelj ako se promet nekretnina oporezuje PPN-om (čl. 17. st. 1. ZPPN)

   Isporučitelj ako se promet nekretnina oporezuje PDV-om (čl. 17. st. 2. ZPPN)

  • Obrazac prijave je isti za sve vrste prometa, rok za podnošenje je 30 dana od dana isporuke/stjecanja.

  • Prodavatelj isporuku nekretnine obvezno iskazuje i u PDV prijavi

  • Kada se primjenjuje opcija oporezivanja, isporučitelj obvezno podnosi PPO obrazac (kvartalno)  čl. 179. st. 2. PPDV-a

  Oporezivanje prometa nekretnina 15. studenog 2016.

 • PwC

  Izgled računa za isporuku nekretnine

  • Napomena na računu (čl. 79. ZPDV-a):

   ako se radi o oporezivoj isporuci (na koju je primijenjena opcija) – Prijenos porezne obveze u skladu s čl. 75. st. 3. t. c) Zakona o PDV-u

   ako se radi o oslobođenoj isporuci – Oslobođeno plaćanja PDV-a u skladu s čl. 40. st. 1. t. j) Zakona o PDV-u

  Oporezivanje prometa nekretnina 15. studenog 2016.

 • PwC

  Specifičnosti

  • Isporuka nekretnine na kojoj postoji pravo građenja

  • Isporuka nekretnine na temelju ugovoru o leasingu

  • U jednom kupoprodajnom ugovoru su navedene isporuke više nekretnina (neke su oporezive PDV-om, a druge PPN-om) - podnose se dvije prijave prometa nekretnina (jednu podnosi isporučitelj, a drugu stjecatelj)

  Oporezivanje prometa nekretnina 15. studenog 2016.

 • PwC

  Porezna reforma - 1.1.2017.

  • Izmjene koje nas očekuju u vezi s oporezivanjem prometa nekretnina:

   Primjena opcije kada stjecatelj nema pravo na odbitak pretporeza u cijelosti – dopunjena odredba Zakona

   Smanjenje stope PDV-a (25%  24%)

   Smanjenje stope PPN-a (5%  4%)

   Ukidanje oslobođenja od plaćanja PPN-a za kupnju prve nekretnine

  Oporezivanje prometa nekretnina 15. studenog 2016.

 • PwC

  Pitanja

  15. studenog 2016. Oporezivanje prometa nekretnina

 • PwC

  1. pitanje

  Porezni obveznik u 2015. godini isporučuje građevinsko zemljište fizičkoj osobi.

  Pitanje: Koji porez treba obračunati pri isporuci navedene nekretnine?

  Odgovor:

  A. PDV

  B. PPN

  C. Ni PDV ni PPN

  D. PDV i PPN

  Oporezivanje prometa nekretnina 15. studenog 2016.

 • PwC

  2. pitanje

  Fizička osoba koja nije obveznik PDV-a prodaje nekretninu – poslovni prostor u 2015., koju je naslijedila od roditelja, obvezniku PDV-a.

  Pitanje: Koji porez ta fizička osoba mora platiti prilikom prodaje navedene nekretnine?

  Odgovor:

  A. PDV

  B. PPN

  C. PDV i PPN

  D. Ni PDV ni PPN

  Oporezivanje prometa nekretnina 15. studenog 2016.

 • PwC

  3. pitanje

  Trgovac nekretninama (obveznik PDV-a) 2016. godine leasing društvu, koje nema pravo na odbitak pretporeza u cijelosti, prodaje nekretninu koju je nabavio od fizičke osobe 2012. godine. Nekretnina je izgrađena 1995. i u razdoblju do 2012. prodavana je nekoliko puta.

  Pitanje: Koji porez treba obračunati pri isporuci navedene građevine?

  Odgovor:

  A. PDV

  B. PPN

  C. Ni PDV ni PPN

  D. PDV i PPN

  Oporezivanje prometa nekretnina 15.

View more